Dynamo no. 68

Page 24

24

DY N A M O N R . 6 8 03 2 0 22

MINDRE SPILD, AFFALD OG CO2-AFTRYK V DTU hjælper virksomheder med at omstille deres produktion til cirkulær økonomi. Det kan halvere deres CO2-udledning og minimere forbrugernes affald. Ch ristina Tæ kke r S h utte rsto ck, arkiv

i skal gøre op med smid væk-kulturen og tænke i cirkulær økonomi. Det mener professor på DTU, Tim McAloone, der arbejder med bæredygtighed. I sin 28 år lange karriere har han aldrig haft så travlt som nu. Han får ofte henvendelser fra virksomheder, studerende, interessegrupper, konsu­ lenter – og forskere fra hele verden. Fælles for dem er, at de gerne vil vide, hvordan de kan gøre noget for klimaet. Tim McAloone hjælper mange af dem med at tænke cirkulært gennem store nordiske projekter, hvor værk­ tøjer og strategier sætter dem i gang med at ændre forretningsmodeller og undgå spild af ressourcer. Senest har DTU fået en bevilling på ni mio. kr. fra Industriens Fond. Her hjælper DTU virksomheder med at blive bedre til at udvikle forretningen sammen med udvalgte samarbejdspartnere. Projektet hedder ready2LOOP og bygger videre på projektet Making the Transition to Circular Economy (MATChE), hvor DTU har haft fat i ca. 400 fremstil­ lingsvirksomheder i Danmark for at måle, hvor parate de er til at arbejde cirkulært. En af dem er Bang & Olufsen, der har udviklet og designet en trådløs wi-fi-højttaler ud fra modulære prin­ cipper. Her er det muligt at adskille produktet og genbruge komponenterne.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.