Dynamo nr. 67

Page 44

ZOOM

JESPER S CHEEL

DYNAMO

NR. 67

12

2021

Når optiske fibre trækkes På fotoet ses resterne af såkaldte præforme, som er udgangspunktet for de optiske glasfibre, der trækkes til omkring 0,1-0,2 mm tykkelse. Selve kernen, hvori lyset ledes, er mindre end 0,01 mm tyk. Trækning af glasfibre sker i et træktårn, som er en unik facilitet på DTU. Professor Ole Bang ved DTU Fotonik udnytter træktårnet til at fremstille de optiske fibre, der skal indgå i et mini-synkrotronanlæg, der ikke bliver større, end at det kan stå på et bord. Læs mere på side 32.