Dynamo nr. 67

Page 4

04

Professor Per Christian Hansen er i gang med et større forsk­ ningsinitiativ inden for kvantificering af usikkerhed.

I N V E R S E P R O B L E M E R

DTU