Dynamo nr. 67

Page 27

DYNAMO

NR. 67

12

2021

27

DT U

Professor Erling Stenby begyndte at forske i C02-fangst, længe før tekno­ logien kom på alles læber.

Om Innomissions

q: Kan virksomhederne tjene på salg af CO2? a: Det ligger noget ude i frem-

tiden, at virksomheder kan tjene på at sælge den CO2, de fanger. Vi kommer til at fange enorme mængder CO2, og mængderne overstiger ganske enkelt vores behov for CO2 som råvare. Det er muligt at lave forskellige produkter med CO2 som råvare, f.eks. plastik. Men det er meget kompliceret. Det er også muligt at udnytte CO2 til fremstilling af flydende brændstoffer som f.eks. jetfuel. Rent teknisk har man kunnet dette i mange år,

men det er stadig meget dyrt. Desuden kræver processen adgang til CO2-fri el. Så det giver kun mening at fremstille brændstofferne, hvis man har adgang til strøm, der ikke er produceret ved at afbrænde fossile brændsler. Ellers er vi lige vidt. q: Er lagring den bedste løsning? a: Ja, indtil videre giver det

bedst mening at lagre den CO2, vi fanger. Det kan være, at lagring viser sig at være et overgangsfænomen, som vi udnytter, indtil vi har

fundet en rigtig god måde at udnytte CO2 på som en ressource. Lagring er heller ikke gratis, for uanset om vi lagrer på land eller i tomme olie- og gasfelter ude i havet, så skal CO2’en transporteres dertil. Det er endnu et åbent spørgsmål, hvordan vi får flyttet rundt på CO2’en. Skal der f.eks. opbygges infrastruktur til dette såsom anlæg af rørledninger, eller kan man udnytte noget af vores eksisterende infrastruktur som naturgasledninger? Det er også uafklaret, hvem der skal have ansvaret for den CO2,

• Innomissions er missionsdrevne grønne partnerskaber, som etableres på regeringens initiativ. • Regeringen har afsat­ 700 mio. kr. til investe­ ring i de grønne part­ nerskaber. Opgaven med inve­steringerne varetages af Innovationsfonden. • Der er fire Innomissions, hvor den ene drejer sig om CO2-fangst, lagring eller udnyttelse af CO2. • Partnerskaberne skal være stærkt koordinerede og fokuserede forskningsog udviklingsprocesser på tværs af fagligheder og aktører i værdikæden – fra den lille innovative teknologi­virksomhed til forskere, myndigheder og de store aftagere i industrien. KILDE: INNOVATIONSFONDEN

vi lagrer. Så der forestår et stort lovgivningsarbejde på området – både hvad angår, hvem der finansierer og har ansvaret for såvel fangst som lagring. E rl in g St e n b y, p rofe sso r, i n st i t u t ­ d irek tø r, DT U Ke m i , e h st @ ke m i . d t u . d k