Dynamo nr. 67

Page 26

26

DY N A MO SP Ø RGER …

… HVORFOR TØ VER VI MED C0 2 -FA NGS T ?

Lot t e Kr u ll Ba x L i n d h a rd t

HVORFOR ER VI IKKE I FULD GANG MED CO2-FANGST? Allerede i 2005 blev fangst og lagring af CO2 udpeget af FN’s klimapanel, IPCC, som en af de løsninger, der kan imødegå klima­ forandringer. Så hvorfor fanger og lagrer vi ikke CO2 for fulde gardiner i dag? Læs professor Erling Stenbys svar. Han har forsket i CO2-fangst, er institutdirektør for DTU Kemi og med i spidsen for et dansk partnerskab, der ansøger om en såkaldt Innomission, der kan bidrage til udviklingen. q: Hvorfor tøver vi med CO2-fangst? a: Der er flere grunde til, at

­ anmark – eller andre lande D for den sags skyld – ikke fanger CO2 i stor stil. En af grundene er, at vi ikke har fundet ud af, hvem der skal betale for det. Hvis det er de CO2-udledende virksomheder, som skal stå for fangsten, så skal de investere i opførelsen af fangstanlæg og senere bekoste driften af dem. Den udgift skal de jo have dækket. De kan så vælge at lægge den oven i prisen på det produkt, de sælger. Derfor bliver der

tøvet rundtomkring, fordi de ekstra omkostninger ved CO2-fangst vil fordyre produkterne, og hvis du er den eneste virksomhed eller det eneste land, der gør det, så vil det gå ud over din konkurrenceevne. Selv hvis stater går ind og støtter, så vil pengene skulle hentes fra borgerne. Så hele finansieringsdelen skal afklares politisk, før vi kan komme rigtigt i gang. I sidste ende vil regningen lande hos forbrugerne uanset hvad, så vi kommer alle til at skulle acceptere, at vi skal betale noget mere for den levevis, vi har i dag.

q: Hvilke lande er længst? a: Lige nu er der ingen lande,

der på nationalt plan fanger og lagrer CO2. Fagligt er der meget stærke forsknings- og udviklingsmiljøer i de lande, som gerne vil fortsætte med at udvinde fossile ressourcer, bl.a. Kina, Australien, Canada, Norge og USA. I USA gik udviklingen helt i stå under Trump, men den er nu ved at komme i gang igen. Flere lande har opført større anlæg til CO2-fangst og prøver at få teknologien klar, fordi det efterhånden står klart for de fleste, at det er en løsning, vi

bliver nødt til at tage i brug, og så vil man ikke være det land, der ikke er klar. q: Er teknologien moden? a: Ikke helt. Teknologisk kan

vi godt fange CO2, men i Danmark er vi ikke nået meget længere end til mindre demonstrationsanlæg. Det skyldes en meget svingende politisk prioritering af udviklingen af fangst- og lagringsteknologi de seneste 20 år. Men nu har CO2-fangst og lagring en høj prioritet. For at komme videre kræver det, at teknologien opskaleres og modnes. Ved opskalering fra mindre anlæg til større støder man altid på nye udfordringer, som kræver nye løsninger. Det er ved opskalering, at vi også finder måder at effektivisere en proces på. Teknologimodningen handler også om, hvorvidt vi kan finde en mindre energikrævende måde at få fat i den CO2, vi har fanget. Den bliver typisk fanget i en væske, og for at få den til at slippe væsken igen skal væsken opvarmes kraftigt. Det er den mest omkostningstunge del af fangsten, da det koster meget energi. I hele verden er man interesseret i at finde billigere måder både at fange og samle den fangede CO2 på.