Dynamo nr. 67

Page 25

J Ø RGEN T RUE

D T U

25

Nyt laboratorium for bæredygtige byggematerialer Et nyt beton- og materialelabora­torium står klar i den nordlige del af DTU’s Campus i Lyngby. Laboratoriet er 2.000 m2 og har ni meter til loftet og skal især bruges til at forske og undervise i bæredygtig beton. Derfor rummer det nye laboratorium et af verdens mest avancerede betonblande­ anlæg, der fuldautomatisk kan blande tilslag og bindemidler fra ti siloer. Bygningens store beton- og materiale­hal i dobbelthøjde er det centrale rum. Rundt om hallen ligger de specialise­rede laboratorier, værk­ steder og lagre med udstyr til blanding, støbning, bearbejdning, konditionering og modning af især beton- og cement­ baserede emner, samt udstyr for test af materialers egenskaber og stabilitet. I det nye laboratorium vil DTU’s forskere bl.a. undersøge mulighederne for at erstatte nogle af betonens tradi­ tionelle bestanddele med andre og mindre klimabelastende ingredienser. L is b et h Ot to se n , p rofe sso r, DT U B yg, l o @ b yg . d t u . dk H en rik St a n g, p rofe sso r, DT U B yg, h s @ b yg . d t u . dk