Dynamo nr. 67

Page 18

18

T E M A : I M M U N T E R A P I

ANDRE PROJEKTER INDEN FOR IMMUNTERAPI

T-CELLE-TRÆNING RYKKES FRA LABORATORIET TIL KROPPEN I stedet for at modificere immunforsvarets celler i laboratoriet, så de kan angribe kræft, skal det undersøges, om det hele kan foregå i patientens krop. Lotte K rull

Arkiv

Det er muligt at omprogrammere immunforsvarets celler genetisk, så de kan angribe kræftceller. Det kaldes for CAR-T-celleterapi. I dag foregår det ved, at cellerne tages ud af patientens blodbane, hvorefter arbejdet med at ændre på cellerne sker i laboratoriet. Det vil professor Sine Reker Hadrup fra DTU Sundhedsteknologi ændre på. ”En af de helt store udfordringer, som vi står overfor i cancerbehandling, er, at selvom vi er gode til at genmodificere celler, så de opfører sig, som vi gerne vil have dem til, så udføres disse modifikationer uden for kroppen, i et laboratorium, før cellerne så føres tilbage. Den proces er både meget kostbar og desuden logistisk og håndteringsmæssigt meget udfordrende,” siger Sine Reker Hadrup. I 2021 modtog professoren 37,7 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at finde en løsning.

”Vi vil udvikle en metode, hvor cellerne modificeres direkte i kroppen. Det indbefatter, at vi vil sende nanopartikler med små kodende elementer direkte ind i kroppen, hvorefter de skal overføre disse til immunforsvarets T-celler. T-cellerne vil således blive i stand til at genkende f.eks. overfladen af en kræftcelle. For at nå derhen består vores arbejde i at designe nanopartiklerne til at være stabile i blodbanen og sikre, at de kan aflevere deres materiale effektivt til T-celler.” Sine Reker Hadrup og hendes forskerteam vil også forsøge at udvikle partikler, som kan målrettes en kræftknude direkte i stedet for at blive sendt til immun­forsvarets celler. Nanopartiklerne skal så udskille medikamenter, som vil påvirke immunforsvarets T-celler direkte i kræftknuden. På den måde vil partiklerne ændre det ofte immunhæmmende miljø, der er i en kræftknude, så immuncellerne bedre kan trives der og udføre deres opgave med at slå kræften tilbage.

Læs mere om Sine Reker Hadrups forskning på www.dtu.dk/sine-hadrup.

S ine Re ke r H ad rup , professor, DTU Sundhedsteknologi, sirha @ d t u . d k

DTU