Dynamo nr. 67

Page 10

10

T E M A : I M M U N T E R A P I

DTU

”JEG SER IMMUNTERAPI SOM DEN ENESTE FREMTID INDEN FOR KRÆFTBEHANDLING” Ch ristina Tæ kke r E s b e n Zø l ln e r/ B i o In n ovatio n In stitute

Hvis vi kan kode immunsystemet til at genkende kræft, har vi udviklet en evighedsbehandling. Det mener professor Thomas L. Andresen, der er tidligere institutdirektør på DTU Sundhedsteknologi og nu adm. direktør i biotek­ sel­skabet T-Cypher Bio.

H

Professor Thomas L. Andresen har gennem mange år forsket i sundheds­ teknologi på DTU og står bag flere løsninger, der er blevet til spinouts.

vad bliver ingeniørernes fremtidige rolle inden for kræftbehandling? ”Ingeniører får en større rolle i sundhedssystemet de næste ti år og dermed også inden for kræftbehandling. Den største forandring vil blive, at det ikke længere kun er læger, der kan diagnosticere og behandle patienter. Vi vil se en større automatisering baseret på computersystemer. I dag bliver kunstig intelligens trænet med data fra de allerbedste læger til at være mindst lige så gode til f.eks. at spotte kræft, når patienten bliver MR-skannet eller CT-skannet. Det skyldes, at computere er bedre end mennesker til at genkende mønstre i store datamængder.” Hvad betyder det for kræftpatienterne? ”Flere vil overleve deres kræftsygdom. I dag har vi en behandlingsgaranti, der betyder, at der maksimalt må gå