Dynamo nr. 66

Page 8

08

TEMA

OM KLIMAVENLIGT LANDBRUG 10 BIORAFFINERING BAG KLIMAVENLIGE PROTEINER

13 GRØNT PROTEIN UDEN BISMAG AF KOSTALD

14 SÅDAN KAN LANDBRUGET FANGE OG LAGRE CO2

17 KØER PÅ DIÆT UDLEDER MINDRE METAN

18 FILTRE MED BAKTERIER SKAL MINDSKE METANUDSLIP

T E M A : K L I M AV E N L I G T L A N D B R U G

DTU