Dynamo nr. 66

Page 6

06

afskallede rejer, så der kan være rigtig mange penge at spare ved at kunne måle præcist. Her kunne forskerne fra DTU Fotonik måske hjælpe Royal Greenland. ”Vi kørte et lille pilotprojekt, hvor vi glaserede nogle rejer, og vi fandt ud af, at vi godt kunne måle istykkelsen, som typisk er mellem en halv og en hel millimeter,” fortæller Simon Lehnskov Lange og fortsætter: ”Så blev vi enige om at forsøge os i lidt større skala. Vi tog et system med op til Royal Greenlands fabrik i Aalborg, hvor vi fik valideret teknologien og vist, at vi kan måle på rejer af alle mulige størrelser og typer – også under de forhold, der hersker på sådan en fabrik, hvor det f.eks. er ret koldt. Nu er vi i gang med at patentere metoden til

T ER A HER T Z

Fødevarer først i fokus Måling af tykkelsen af is på rejer er blot én mulig anvendelse af teknologien. Terahertzstråling stoppes af metaller, flydende vand og vanddamp, men ellers kan den trænge igennem og måle tykkelsen af en mangfoldighed af materialer. Derfor kan teknologien også finde anvendelse i mange forskellige industrier, f.eks. til løbende kontrol af kvaliteten af overfladebehandlinger. Men først skal teknologien udvikles, så den er til at betale for virksomhederne. Hvis det lykkes at udvikle et prisbilligt system, der mange gange i sekundet kan måle istykkelsen på rejer,

Terahertz­ stråler (THzsignal) sen­ des mod de is­glaserede rejer.

2 En del af strålingen reflekteres af den øverste del af isglaserings­ laget, men noget af den fortsæt­ ter ned igennem laget og bliver reflek­teret af den nederste del af laget ved overgangen til rejen.

NR. 66

09

2021

der passerer forbi på et transportbånd, er Royal Greenland en sikker kunde. Og andre producenter vil så følge efter, håber Simon Lehnskov Lange: ”I første omgang kigger vi på inspektion af fødevarer, hvor vi nu er begyndt at kigge på andre anvendelser, f.eks. måling af tykkelsen af æggeskaller.” En tyk æggeskal betyder et solidt æg, som kan holde til turen hele vejen ud til forbrugeren, eller som kan beskytte fosteret, til kyllingen er klækket. Mange æg går tabt, fordi skallen er for tynd. Traditionelt har ægproducenter målt tykkelsen af æggeskaller ved at slå ægget ud og bruge en mikrometerskrue. Der findes også metoder, hvor man ikke behøver at ofre ægget, men hvor tykkelsen af skallen måles ved hjælp af akustiske metoder. Man kan få et mål for skaltykkelsen ved at

at måle isglaseringstykkelser på føde­ varer,” siger Simon Lehnskov Lange om resultaterne fra forskningsprojektet, der går under navnet GLAZE.

1

SÅDAN MÅLES ISENS TYKKELSE

DYNAMO

3 En modtager opfanger de to reflektere­ de signaler.

4 De reflekte­ rede signaler blandes med en modtagers aktiveringssignal.

5 Ved hjælp af en teknik kaldet krydskorrelationsspektro­ skopi, hvor man anvender avanceret matematisk model­ lering, analyseres ’blandings­ produktet’ af signalerne.