Dynamo nr. 66

Page 5

T E R A H E R T Z

DYNAMO

NR. 66

09

2021

05

TYKKELSE PÅ REJER Om Terahertzstråling Terahertzstråling er elektromagnetiske bølger, der har længere bølgelængde end synligt lys og infrarød stråling, men kortere bølgelængde end mikrobølger. Frekven­sen ligger om­kring en billion hertz – deraf navnet, idet tera som præfiks betyder billion. Frekvensområdet kaldes også fjerninfrarød stråling.

”Vi glaserer ved at sprøjte vand fra dyser på de dybfrosne rejer. Vi har fundet ud af, at med 10-12 pct. vand er rejerne godt dækket. Men glaseringen i den industrielle glaseringsproces kører med forskelle i procesparametre. Måske er vandet fra vanddyserne lidt for varmt eller koldt, og størrelsen på rejerne kan svinge lidt. Det betyder, at glaseringstykkelsen ikke er helt konstant, og det er virkelig en udfordring at styre glaseringsindholdet i den praktiske produktion,”siger Niels Bøknæs.

Isen må ikke vejes med Isglaserede fødevarer sælges typisk efter vægt, og her må isen ikke vejes med. Når en forbruger køber en pose med 200 gram frosne rejer, skal der være mindst 200 gram optøede rejer tilbage, når isglaseringen er smeltet. Men eftersom rejerne af produktionstekniske grunde først vejes af efter glaseringen, er det vigtigt for producenten at have godt styr på mængden af is, for ellers får forbrugerne for mange eller for få rejer.

I dag tjekker Royal Greenland glaseringsprocenten manuelt med en tidskrævende og upraktisk metode. Virksomheden vil hellere have et system, hvor glaseringstykkelsen løbende måles, så glaseringen automatisk kan justeres i realtid. Hvis der er for meget is på, kan der skrues lidt ned for vanddyserne og omvendt. Royal Greenland har fem store rejefabrikker i Grønland og Canada, og hver af dem kan tage imod 80 tons rå rejer i døgnet og forvandle dem til 27 tons frosne,