Dynamo nr. 66

Page 43

DYNAMO

NR. 66

09

2021

43

DT U

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

61

06

20

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

62

09

20

62 09

6 61 0 03 6

20

20

Data teleporteret mellem to mikrochips TEMA

FOSSILFRIE BRÆNDSTOFFER Hvordan kan vi fremstille flydende brændstoffer til fly, store skibe og lastbiler i en fossilfri fremtid?

Sådan kan vi bedre udnytte biomassen

CORONA-PANDEMI: FEM PROJEKTER, DER GØR EN FORSKEL

F O R M L E N E R F U N D E T:

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

63

12

20

NATURENS BRODDE HAR SAMME DESIGN

TEMA DYNAMO SPØRGER:

RESISTENTE BAKTERIER

Hvor mange satellitter er der plads til? DEPRESSION BEHANDLES MED MAGNETISK STIMULATION

DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor skal batterier udvikles hurtigere?

Om forskning, der forhindrer en postantibiotisk æra, hvor vi ikke længere kan behandle infektioner med antibiotika.

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

STA RT UP -O P F I N DE LSE :

NY TEKNOLOGI TIL PLASTIKSORTERING

64

03

21

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

63

63

12

12

20

20

Sådan kan immunforsvaret fjerne kræft

Sådan fandt forskere klæbet, der overvinder sved TEMA

TR AWL MED K AMER A:

KUNSTIG INTELLIGENS

DYNAMO SPØRGER:

Hvordan leder man hjemsendte medarbejdere?

SMÅ ANTENNER GIVER INTERNET TIL ALLE DYNAMO SPØRGER:

Hvad er fremtiden for olie- og gasforskningen?

Interessen for Arktis stiger. Med forskning, innovation og uddannelse kan en bæredygtig udvikling sikres.

Hvad bruges kunstig intelligens til, og hvordan opnår vi en sikker teknologiudvikling?

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

D A N S K S TA R T U P :

HOTSPOT ARKTIS

FISKERE SIKRES DEN RIGTIGE FANGST

TEMA

M I L J Ø V E N L I G S K I B S F A R T:

N Y T L A B O R AT O R I U M :

LASERLYS AFSLØRER SKIBSMALINGENS TILSTAND

65

06

21

NU SKAL TURBULENS UDFORSKES

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

NR. 66

09

2021

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

NR. 66

65

09

06

2 0 21

21

Vinderen af RoboCup 2021 blev holdet bag robotten Cleo, der på dagen blev repræsenteret af Giacomo Trovò fra Italien. Han stu­ derer på kandidatretningen autonome systemer på DTU sammen med sine holdkammerater. Cleo tog også prisen som den hur­ tigste robot på banen.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Matematik forbedrer vaccineproduktion hos Bavarian Nordic

90 dage i Grønland på simuleret månemission TEMA

3DBETONPRINT Fra hypet teknologi til en pålidelig og bæredygtig løsning.

KO M P O S I T M AT E R I A L E R :

STARTUP UDVIKLER BENPROTESER, MAN KAN LØBE MED DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor stiger interessen for atomkraft? G L O B A LT P U S L E S P I L :

MÆRSK OG DTU REGNER PÅ, HVOR TOMME CONTAINERE SKAL SEJLES HEN

TEMA

KLIMAVENLIGT LANDBRUG Fire løsninger, der kan mindske landbrugets klimagasser

HVOR T YK ER ISEN?

LASER MÅLER ISGLASERING PÅ REJER DYNAMO SPØRGER:

Hvilken viden om havet mangler vi? AI KAN DIAGNOSTICERE MELLEMØREBETÆNDELSE

FÅ DYNAMO TIL DØREN 12 finalehold var der flere, der ikke klarede Susanne-udfordringen. Eller som konkurrencens underholdende speaker, Henrik Prætorius, opsummerede det: ”Vi venter allesammen på Susanne.” Sværhedsgraden stiger I år var det 25. gang, at DTU RoboCup blev afholdt. Der er sket en stor udvikling i både opgaver og robotter i løbet af de 25 år, hvor konkurrencen er blevet afviklet. Derfor er banens udfordringer også blevet tilpasset løbende – og sværhedsgraden stiger. ”Det er ikke længere tilstrækkeligt, at en robot kan observere de

eksisterende forhold. Den skal også kunne reagere og f.eks. udføre en reparation, når den møder en skade. Derfor har vi i år en forhindring, der består af en lav bro bestående af otte klodser. Klodserne er skilt ad fra hinanden, så robotten skal selv finde ud af at skubbe dem sammen på den rigtige måde, så broen igen er intakt og kan passeres,” siger Jens Christian Andersen. Vinderne af årets RoboCup blev tre internationale studerende, der ud­danner sig i robotteknologi på DTU. J ens Christ ia n A n d ers en , l ek to r, DTU Elektro , jc a @ el ek t ro . d t u . d k

– HELT GRATIS

Hvis du ikke allerede er abonnent på Dynamo, eller hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få magasinet tilsendt, så husk, at det er ganske gratis. Send en mail med navn og arbejdseller privatadresse til dynamo@dtu.dk. Så lander magasinet i din postkasse eller på dit skrivebord fire gange om året.

Skriv til dynamo@dtu.dk – og få Dynamo tilsendt.