Dynamo nr. 66

Page 34

34

D O K T O R A F H A N D L I N G

DTU

INSPIRERET AF LOTUSBLOMSTENS BLADE

Professor Rafael Taboryski er inspireret af naturens mikrostrukturer som lotusblomstens overflade. I foråret fik han doktorgraden for sit videnskabelige arbejde med at genskabe lignende overfladestrukturer.

Tom N e rvil B a x Lin d h ard t

S

Det er mikrostruk­ turer i lotusblom­ stens overflade, der får vand til at lægge sig som små kugler ovenpå.

om videnskabsmand er Rafael Taboryski optaget af de naturligt forekommende mikrostrukturer, der findes i verden omkring os. Som eksempel fremhæver han lotusblomsten, hvor plantens blade har en selvrensende overflade. Her lægger vand sig som små kugle­ formede dråber, der samler smudset op og sender det væk fra bladet, når de triller af. Hvis man kigger på lotusblomstens overflade i et elektronmikroskop, bliver det tydeligt, at overfladen har en særlig nubret og behåret struktur. Det viser sig endvidere, at hårene består af nanofibre med en meget vand­skyende kemisk sammensætning, som er hemmeligheden bag blomstens særlige egenskaber. Netop de egenskaber vil man gerne have på overflader, der skal være nemme at rengøre. I andre situationer kan det være en fordel, at vand lægger sig som en tynd film på overfladen i stedet for som små dugdråber. Det gælder f.eks. på solceller, hvor effektiviteten forringes, hvis lyset spredes i dråberne.