Dynamo nr. 66

Page 29

J A IME C A RDEN AL PALOM A R

D T U

Avancerede tests i det radiodøde laboratorium I dette forår begyndte DTU tests af tre følsomme antenner, som Den Europæiske Rumorganisation (ESA) skal montere på den nye vejrsatellit MetOp. Testen foregik i DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility – der til daglig også kaldes for det radiodøde laboratorium – der ligger ved DTU Elektro på Lyngby Campus. Det har krævet flere års forberedelse og opgradering af måleinstrumenter til labora­ toriet, før den endelige godkendelse til at ud­ føre testene af satellitantennerne blev givet af ESA og Airbus, som har produceret de nye såkaldte scatterometere, som antennerne udgør en væsentlig del af. Testen af hver enkelt antenne tog ca. en måned og krævede mere komplekse målin­ ger, end der tidligere er gennemført på DTU. MetOp-satellitten sendes i kredsløb i 2023. Det er planen, at antennerne til de sid­ ste to satellitter af MetOp Second Generation skal testes på DTU i 2022 og 2023. Sa mel A rs l a n a g ic , l e k to r, DT U Ele k t ro , sa r @ el ek t ro . d t u . d k Jep p e M a jl u n d Bjø rsto r p , c i v i li n ge n i ø r, DTU E l ek t ro , jmn @ e le k t ro . d t u . d k

29