Dynamo nr. 66

Page 27

F O R S K N I N G O G S A M A R B E J D E

”DTU’s ambition er at gøre nytte og understøtte vækst i hele Danmark. Derfor glæder det mig, at vi kan stable et sådant arrangement på benene.” U D TA LT A F C A R S T E N O R T H G A A R N - L A R S E N , KO N C E R N D I RE K TØ R PÅ D T U , O M E N M AT C H M ­ AKING-DAG I VEJLE MELLEM LOKALE VIRKSOMHEDER OG EN RÆKKE DTU-STUDERENDE.

N Y H E D E R

DYNAMO

NR. 66

09

2021

DT U

Færre rejser gav mindre smitte

Antallet af føde­ vareoverførte sygdomme forårsaget af salmonella og campylobacterbakterier faldt markant i 2020. Det viser den årlige rapport over forekomsten af zoonoser i Danmark, som DTU Fødevare­ instituttet har udgivet sammen med Statens Serum Institut (SSI) og Fødevarestyrelsen. I 2020 blev der registreret henholdsvis 45 pct. færre tilfælde af salmonella og 31 pct. færre tilfælde af campylobacter i 2020 end året før. En af forklaringerne er, at færre danskere rejste til udlandet i 2020 på grund af COVID-19. I mange år har udlandsrejser været årsagen til fødevarebårne sygdomme, som danskerne har bragt med hjem som en uønsket souvenir. Derudover har coronarestriktionerne herhjemme også nedbragt antallet af fødevarebårne sygdomme bl.a. som følge af nedlukning af kantiner og restauranter.

STOR TECHMESSE

I ØKSNEHALLEN Digital Tech Summit er en ny, stor techmesse, som vil åbne dørene for første gang 30. november og 1. december. Messen finder sted i Øksnehallen i København og bliver Nordens største udstillingsvindue for digitale teknologier, stærke forskningsmiljøer og teknologiførende virksomheder.

DG I-b ye n , Co l o u rb ox, PantherMedia

Bag messen står alle Danmarks universiteter, it-branchen og Teknologiens Mediehus. “Det er vores vision at skabe den ledende forsknings­ baserede teknologimesse i de nordiske lande, hvor udstillere og besøgende kan mødes og diskutere de seneste tekno­ logiske landvindinger, matchmake og finde nye samarbejds­ partnere - eller bare få nye gode idéer, ” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium og rektor for DTU.

27