Dynamo nr. 66

Page 22

22

E L E K T R O LY S E

bygninger, som er inspireret af sæbe­ boblers former, bl.a. Spreckelsens triumfbue i Paris. Fold en kube i ståltråd, og dyp den i sæbevand halv­ anden gang, så har du formen,” for­ tæller han. De fleste har nok oplevet sæbe­ bobler som noget af det mest skrøbe­ lige. Søren kan også afsløre, at deres hinder er så tynde, at der skal 100 oven på hinanden, før de har samme tykkelse som et stykke papir. Og det svarer nogenlunde til størrelsen af de nano-elektrolyseceller, han arbejder med til daglig. Cellerne vil dog aldrig kunne komme med i et show; de kan jo hverken ses eller håndteres uden for laboratoriet. Men begge dele kan beskrives med fysiske og matematiske begreber, og det er netop det, Søren holder af at gøre. øren Bredm os e Sim onse n, se nio rfo rske r, S DT U En ergi, s obrs @dtu.d k

DY N A M O N R . 6 6 0 9 2 0 21

”Jeg har altid syntes, det var interessant at undersøge, om vi har mulighed for at mene noget kvalificeret. Alle meninger er lige velkomne, men er de så også lige rigtige?” SØREN BREDMOSE SIMONSEN, SENIORFORSKER, DTU ENERGI

Seniorforsker Søren Bredmose Simonsen arbejder på at udnytte elektron­mikroskopi til at studere elektrolysecel­ ler, mens de arbejder.

DTU