__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 35

Fotoet er fra 2015, hvor Johan Rojek var studerende på DTU og deltog i projektet SensibleDTU, der indsamlede anonymiserede data fra 1.000 studerendes mobiltelefoner for at følge menneskers færden og de sociale knudepunkter.

Ved hjælp af mobil­telefonerne var det muligt at se de studerendes færden på Lyngby Campus i forsøget. De røde farver viser, hvor koncentrationen af personer var størst, og den opstod – ikke uventet – ved kantiner og undervisningslokaler.

dataene til at vise, at det er vigtigt at finde COVID-19-smittekilder med rigtig mange venner hurtigt, mens de stadig smitter, for at stoppe smitten den vej, ligesom med de nysmittedes netværk. I Danmark benytter man begge metoder – baglæns-tracking og forlæns-tracking – til at stoppe smitten, men artiklen understreger effektiviteten af baglæns-opsporing. Det andet store studie med forskere fra det italienske universitet i Trento i spidsen handler om digital kontakt­ opsporing. Den oprindelige analyse af digital smitteopsporing er baseret på en simpel model med mange antagelser. I studiet ser forskerne derimod på, hvordan man lægger de mest realistiske parametre ind i f.eks. smittestop­ apps, så smitteopsporing bliver mest mulig effektiv. Her bidrager det unikke DTU-datasæt med rigtige data og dermed realisme. I yderligere en artikel fra Havard University i USA trækker forskere også på datasættet i stedet for at bruge simulerede data. Forskerne har undersøgt, hvordan man genåbner en campus på en sikker måde efter COVID-19-nedlukningen, og der vurderes forskellige genåbningsstrategier i forhold til spredningen af virussen, og de ser på, hvad test, isolation, mundbind og social afstand betyder.  une Lehmann, professor, DTU Com p u t e, S sljo@dtu.dk

35

DT U

SensibleDTU 1.000 førsteårsstuderende på DTU fik i 2013 udleveret en smartphone med software, der loggede telefonens placering i tid og rum samt alle sociale interaktioner foretaget med telefonen: e-mails, sms’er, telefonsamtaler og aktiviteter på online-netværk som Facebook og LinkedIn. Softwaren opsamlede hver smartphones position hvert 20. sekund 24 timer i døgnet i tre år, og datamængden blev forøget med mellem 50 og 100 GB dagligt. Forsøgspersonerne var anonymiseret, så de kun op­trådte som numre og datapunkter. Alle studerende underskrev en samtykkeerklæring og udfyldte et spørgeskema udviklet af forskere inden for folkesundhed, økonomi og psykologi på Københavns Universitet. Læs mere: sensible.dtu.dk / socialfabric.ku.dk

I projektet kunne den enkelte smartphones placering spores over hele verden.

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded