__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 17

DYNAMO

65

06

2 1

17

I begge koncepter planlægger BIGarkitekterne, at betonelementerne 3D-printes ’offsite’ – dvs. et andet sted end på byggepladsen. Elementerne trans­ porteres dernæst til byggepladsen, hvor de monteres.

bølgede struktur den mest effektive måde at bygge muren på,” siger Catherine Huang. Bæredygtigt byggeri Huang ser også et potentiale i 3D-­ betonprint som vejen til øget bæredygtighed, hvor byggeri kan opføres hurtigere, uden at det rent fysisk slider mennesker op, og at man også får minimeret forbruget af materialer. ”Vi må som arkitekter se i øjnene, at en af de største problemstillinger, vi står med, er spørgsmålet om bæredygtighed. Betonens klimabelastning er noget, vi må forholde os til. Med betonprint kan vi nøjes med at bruge akkurat den mængde beton, der skal til for at beholde strukturens kvalitet. Det kan føre til et meget lavere materialeforbrug, mindre spild og dermed til en renere og mere bæredygtig verden,” siger Catherine Huang. www.big.dk

Catherine Huang er en af de 17 partnere i ledelsen hos BIG – Bjarke Ingels Group og er med til at udvikle det koncept, som skal 3D-betonprintes i det store N3XTCONprojekt, som DTU også deltager i.

”Med 3Dbetonprint åbner sig nogle muligheder for at lade printet blive et udtryk i sig selv.” CATHERINE HUANG, PARTNER, BIG – BJARKE INGELS GROUP

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded