__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 42

42

T I L G AV N F O R H AV E T

Havvindmøllers fundamenter kan gavne livet i havet Vindmøllefundamenter på havbunden kan formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr, viser en omfattende analyse fra DTU Aqua.

H el le F alb o rg Jon C . Sve nd se n

H

avvindmøllernes fundamenter kan fungere som kunstige rev og kan derfor være til gavn for livet i havet, hvis konstruktionerne designes korrekt. Det viser en analyse, som forskere på DTU Aqua har lavet på baggrund af indholdet af over 6.000 videnskabelige artikler og rapporter. Analysen blev udført for at kortlægge betydningen af kunstige rev og havvindmøllefundamenter for fisk og andre organismer, og en af analysens konklusioner lyder, at vindmøllefundamenterne fungerer

Vindmølle­ fundamenter kan fungere som kunstige rev og gavne livet i havet. Her ses et kunstigt stenrev anlagt ved Sønderborg af DTU Aqua i sam­a rbejde med fore­ningen Als Stenrev.

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded