__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

DYNAMO

03

6 4 0 3 2 1 UDGIVER Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby tlf. 45 25 25 25, dtu.dk ANSV. CHEFREDAKTØR Tine Kjær Hassager REDAKTION Lotte Krull, lkru@dtu.dk ABONNEMENT dynamo@dtu.dk Magasinet udkommer fire gange om året DESIGN & PRODUKTION OTW A/S ISSN 1604-7877 FORSIDEFOTO GettyImages

32 K IG IN D E N FO R

Soveforsøg på DTU

24

Se hvor man sover, når man er forsøgsperson i DTU’s indeklimaforskning.

NYT L A B O RATO RI UM

22 Hvad skal man forske i, når oliebrøndene i Nordsøen lukker?

BAGSID EN

Virksomheden Proces Sander fik hjælp af DTU Daniel skal vi fjerne manden? og med røgrenser til rykke huset lidt til venstre? brændeovne.

Lektor Clara Velte er i spidsen for udforskningen af hvirvlernes kaos.

Hvad er fremtiden for olie- og gasforskningen?

44

RØ G RE N S N IN G

Ny teknologi på vej

Turbulens skal udforskes

DYNA M O SP Ø RGE R ...

38

28 STA RT U P W IN G N E T

Internet til alle DTU-studerende står bag ny antenneløsning, der giver adgang til internettet.

34 P R IS BE LØ N N E T

Projekt skaber nye virksomheder Open Entrepreneurship­­ matcher med stor succes forskere med erhvervsfolk.

Vi zoomer ind på ... tjah, hvad er det?

42 TIL GAVN FOR HAVET

Havvindmøller kan øge biodiversitet Med det rette design kan fundamenter på havvindmøller tiltrække mere liv.

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded