__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

18

T E M A : D T U I A R K T I S

KAN VI MÅLE EFFEKTER AF KLIMAÆNDRINGER I ARKTIS? Et internationalt forskerhold var i efteråret 2020 på feltarbejde i havet vest for Grønland for at undersøge, hvordan klimaforandringernes påvirker økosystemer i Arktis.

H

H e lle F alb o rg M arja vad Ko ski styrer udvekslingen af hav-

vand mellem Arktis og Atlanterhavet? Er der tegn på ændringer i havstrømmene? Hvordan vil ændringerne påvirke organismerne i havet – fra de små, mikroskopiske plankton til de store havpattedyr? Det var nogle af de spørgsmål, et forskerhold med deltagere fra USA, Grønland og Danmark ville finde svar på, da de var på togt ved Davisstrædet vest for Grønland med det danske hav-

forskningsskib Dana i efteråret 2020. De danske forskere, der deltog, ville blandt andet undersøge, hvornår og hvorfor klimaændringerne fører til pludselige og voldsomme ændringer i for arktiske, marine økosystemer – de såkaldte tipping points, vendepunkter. Hvis der nås et tipping point, kan det føre til en dominoeffekt, der påvirker biodiversiteten, økosystemernes funk­ tioner og i sidste ende de mennesker, der er afhængige af dem.

H el l e F a l b o rg M a rja Ko s k i

På efterårets togt til Grønland udnyttede for­ skerne havforsk­ ningsskibet Dana IV, hvorfra fotoet er taget.

Data mangler i Arktis Marja Koski, seniorforsker hos DTU Aqua, er ekspert i vandlopper og undersøger artssammensætningerne og deres betydning for havets evne til at optage kulstof og deres værdi som fiskefoder. Hun deltog i togtet for at indsamle data til sine beregninger af netop sammensætning af arter og kulstofoptag i det arktiske område. Hun glæder sig over, at Danmark har et oceangående forskningsskib, og understreger, at en tur på havet er en nødvendighed i disse undersøgelser: ”Når man arbejder med biodiversitet i det åbne hav i Nordatlanten og Arktis, er det nødvendigt at lave feltarbejde. Det er et område, hvor vi ikke har nok viden. De observationer, der skal til for at lave beregninger og modellering, findes ikke,” siger Marja Koski og fortsætter: ”Man kan lave mange undersøgelser med data indsamlet via sensorer på satellitter eller andre platforme, men der er en række undersøgelser, som kræver tilstedeværelse og indsamling af vandprøver og dyr fra dybet i de områder, der undersøges,” siger hun. M a rja Ko s k i, l ek tor, DT U Aq u a , ma k @ a q u a . d t u . d k

Klimaændringernes betydning for Arktis Danske forskere deltog i togtet i forbindelse med det EU-finansierede projekt ECOTIP, der skal undersøge, hvornår og hvorfor klima­ ændringer fører til bratte ændringer i de arktiske øko­systemer. En lang række forskningsinstitutioner fra bl.a. Danmark, Grønland, Norge, Japan og Canada deltager i projektet. DTU Aqua koordinerer den danske del af projektet. Se mere: ecotip-arctic.eu

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded