__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

D T U

13

To studerende – Mads-Emil Morgen Nielsen (th.) og Jonas Kølner Clements (tv.) – borer efter permafrost. Underviser Sona Tomaskovicova fra DTU BYG står i midten.

Øvrige arktiske uddannelser DTU både udbyder og samarbejder om flere uddannelser med en arktisk profil: • Diplomingeniør i Fiskeriteknologi • Det Arktiske Semester • Nordic Master in Cold Climate Engineering • Fra 2021 også kandidatretningen Arctic Mineral Resources S e mere p å w w w . a rc t i c . d t u . d k / u d d a n n e lse

INGENIØRER MED ARKTISKE KOMPETENCER ER I HØJ KURS Stor efterspørgsel på dimittender fra diplomingeniør­­­ uddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Lotte K ru ll Isab e l la Askjæ r G aarde Lorenzen

D

er er rift om ingeniører med en diplomingeniøruddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur, fortæller studieleder Pernille Erland Jensen. ”Vi oplever ofte, at vores studerende har et job på hånden, allerede inden de har afsluttet uddannelsen,” siger Pernille Erland Jensen om de eftertragtede ingeniører, som finder ansættelser i såvel den offentlige som den private sektor i både Danmark og Grønland. Den store efterspørgsel afspejles også i statistikkerne. Her kan man se,

at fra 2015 til 2018 faldt dimittendernes ledighed støt det første år efter endt uddannelse. I det andet år, efter at de studerende havde færdiggjort deres uddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur, var de i gennemsnit ledige 3,2 pct. af tiden. For andre professionsbachelorer med tekniske uddannelser var dette tal 5,9 pct. Studerende med rejsetrang Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidl. kaldet Arktisk Teknologi) udbydes af DTU i samarbejde med det grønlandske selvstyre, og uddannelsen giver de studerende generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi,

indeklima, miljøteknik og planlægning tilpasset arktiske forhold. Uddannelsen foregår delvist i Grønland på DTU’s campus i Sisimiut, 50 km nord for polarcirklen, og delvist i Danmark på DTU Ballerup Campus. Men mange har lyst til at rejse endnu mere og tager et semester i et helt tredje land, fortæller Pernille Erland Jensen: ”Vi har mange, der har mod på mere, og som gerne vil ud og opleve verden, så de tager typisk et semester i Canada, Norge eller USA. Vi ligger støt omkring 90 pct., som tager et udlandsophold, hvilket er langt flere end på andre tilsvarende uddannelsesretninger på DTU.” Uddannelsen tiltrækker både grønlændere og danskere – i 2020 blev der optaget 15 nye studerende, hvoraf de ti kom fra Grønland og resten fra Danmark. Til september kan diplomingeniør­ uddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur fejre 20-års jubilæum. Til den tid vil omkring 150 i alt have gennemført uddannelsen. Pern il l e E rl a n d J e n se n , le k to r o g  st u d iel ed er, DT U B yg, p e j @ b yg. d t u . d k

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded