DTU Compute - Digitalt kompetenceudviklingsforløb

Page 1

Danmarks Tekniske ­Universitet

DTU Compute

Digitalt kompetence­ udviklingsforløb Styrk din organisation med et kompetence boost i den digitale tidsalder. Få et skræddersyet kompetenceforløb ved DTU Compute Efteruddannelse.


Eksempler på kompetenceudviklingsforløb MEDARBEJDERUDVIKLINGSFORLØB Vi tilbyder medarbejderudviklingsforløb, som involverer plenum­ forelæsninger og øvelser, f­ aciliteret gruppearbejde, et afsluttende pitch af de ­enkelte projekter. Vi foreslår et kursusforløb, der samlet svarer til 3 ½ dage – fordelt over 2 hele dage og 3 halve dage, hen over 3 sammen­ hængende ­måneder.

DAG 1

FORMIDDAG

Indflyvning

Check-in

Politisk adfærd

Safe AI

Digitale trends

Cyber (in) security

Kunstig intelligens (AI)

Block Chain

Cyber security

Dataetik

Faciliteret gruppearbejde

Faciliteret gruppearbejde

Ekstern

Hjemmearbejde + gruppearbejde

Lars Kai Hansen

3 timer

Jan Madsen

Thomas Bolander

Plenum forelæsning

DAG 2

EFTERMIDDAG 1-3 timer

Christian D. Jensen

Nicola Dragoni

Nicola Dragoni

Ekstern

Løbende evaluering efter hvert modul med henblik


DAG 3

DAG 4

Check-in

Check-in

Big Data - brug af ­offentlige data

Machine Learning Morten Mørup

Bjarne Kjær Ersbøll

Agilitet

Line Clemmensen

DAG 5

Robotter og RPA

Pitch af opgave for DTU panel

Ekstern

Afsluttende pitch ­hjemme i egen ­organisation

Faciliteret gruppearbejde

Faciliteret gruppearbejde

på mulighed for løbende justering af forløb


LEDERUDVIKLINGSFORLØB Vi tilbyder lederudviklingsforløb opbygget efter viste model med tematikker tilrettet organisationens ledere. Forløbet kører over 1½ dag og har løbende faciliteret refleksion ifht. lederrollen. Programmerne ­justeres i form og indhold og tilrettelægges e ­ fter netop jeres ønsker og behov.

HEL DAG 1

HALV DAG 2

Velkomst

Check-in på dagen

Teknologiske trends

Datasikkerhed

Faciliterede refleksioner

Faciliterede refleksioner

Kunstig intelligens (AI)

Brobygning fra teknologi til ledelse

Jan Madsen

Thomas Bolander

Christian D. Jensen

Jan Madsen

Faciliterede refleksioner Big Data og Machine Learning - brug af offentlige data

Politisk adfærd og politisk ­holdningsdannelse Ekstern

Bjarne Kjær Ersbøll

Faciliterede refleksioner Block Chain

Nicola Dragoni

Faciliterede refleksioner IoT security

Michele De Donno

Digitale trends og Cutting-Edge teknologier i en politisk hverdag Debat ml. Jan Madsen og ekstern

Afrunding


Danmark som digital frontløber DTU Compute tilbyder ledelsesforankrede digitale organisationsløft gennem kompetenceudviklingsforløb for såvel ledere som medarbejdere. Vi giver redskaberne til at løfte ­landets organisationer digitalt og gør Danmark til digital frontløber.

forløb for ministerier, styrelser og private organisationer. Konceptet giver både overblik og indblik i den teknologiske udvikling med fokus på tek­nologisk forståelse, fælles sprog, praktisk anvendelse, digital transformation, r­ efleksion mht. teknologiske valg, G ­ ovTech og agil governance, mv.

Vi tilbyder: • Et stærkt tværfagligt team af DTU’s førende ­forskere og foredragsholdere inden for ­digitalisering. • Et stærkt kursuskoncept forankret i nyeste forskningsbaserede viden inden for digitalisering og ­teknologi, samt gennemførte

Vi tilbyder opgaveløsning baseret på dialog med jer, så I får et målrettet og skræddersyet forløb. For organisationens specialister til­byder vi også videreuddannelse, som fx korte kurser inden for kunstig intelli­gens og Machine Learning, eller længere forløb som en Master i Cyber Security.

Vision: Danmark som digital frontløber Styrkede digitale kompetencer, GovTech og agil governance i hele organisationen Ledere og medarbejdere Digitalt kompetenceudviklingsforløb: Overblik og indblik - teknologiske digitale trends Digitalt mindset - innovation og eksperimenterende regulering Refleksion - teknologi i en politisk arena og som policy maker


Ønsker I at flytte jeres ledere og medarbejdere til det næste digitale niveau ved at give dem et digitalt og teknologisk kompetenceløft, så kontakt os for et tilbud på et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, der øger den ­digitale transformation i jeres organisation.

”Den digitale transformation stiller krav til at organisationer kan agere hurtigt og omskrifteligt, men også at der er en stærk faglig forståelse af de teknologiske muligheder, sikkerhedsmæssige og etiske perspektiver. Som professor og vicedirektør er det en fornøjelse at bringe den teknologiske udvikling i spil sammen med ledere og medarbejdere i Ministerier og Styrelser og sammen skabe nye synergier, der sikrer Danmark som digital frontløber.”

DTU Compute Efteruddannelse

Professor Jan Madsen, vicedirektør for DTU Compute

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Matematik og Computer Science Richard Petersens Plads Bygning 324 2800 Kgs. Lyngby Kontakt: Innovation Manager Mie Weile miewe@dtu.dk 30 58 54 71