Infobulletin Mei 2022

Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

1922

Info DSV jaargang 23 nummer 2

2022

mei 2022

1


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

2


Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Infobulletin verschijnt vijfmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer. Redactieadres:

Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail wilmazwier@ziggo.nl

De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. Het bestuur bestaat uit : Peter Stolk, voorzitter, 06-12631213 voorzitter@dsveno.nl Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772 secretaris@dsveno.nl Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460 penningmeester@dsveno.nl Paul Haarman, Ontspanningscommissie, 06-23280085 ph.haarman@gmail.com Dick Toorneman, algemeen, 06-51147187 dr.toorneman@gmail.com Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels, 06-51115969 rudieboone@gmail.com Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664 madcops@msn.com Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. IBAN nummer DSV: NL56RABO0314545700

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

3


Elke dinsdag– en donderdagavond is er gelegenheid tot trainen van 19.30-20.30 uur Mei 2022 05 Training 12 Training 19 Training 26 Training

vanaf 19.30 vanaf 19.30 vanaf 19.30 vanaf 19.30

uur. uur. uur. uur.

Vanaf 21.00 Vanaf 21.00 Vanaf 21.00 Vanaf 21.00

uur uur uur uur

vrije avond. ontspanningsavond. Reünie voor (oud-)leden. vrije avond.

Juni 2022 02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 09 Ontspanningsavond, afsluiting seizoen. 16 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 20 NK veldvoetbal COVS. 23 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 25 NK veldvoetbal COVS, Nijmegen. 30 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. Juli 2022 02 IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst. 07 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 09 Jubileum familiefestival, aanvang 10.00 uur. 14 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 21 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 28 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

4


Elke dinsdag– en donderdagavond is er gelegenheid tot trainen van 19.30-20.30 uur Augustus 2022 04 Zomerreces. 11 Zomerreces. 18 Zomerreces. 25 Zomerreces.

Clubhuis Clubhuis Clubhuis Clubhuis

open vanaf open vanaf open vanaf open vanaf

19.00 19.00 19.00 19.00

tot 23.30 tot 23.30 tot 23.30 tot 23.30

uur. uur. uur. uur.

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden.

Wijzigingen voorbehouden Inleveren kopij Info uitgave juli 2022, Uiterlijk 4 juli 2022 Jaargang 23, nummer 3 verschijnt 14 juli 2022

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

5


Van de Voorzitter In de drukte van alle dag gaan de dagelijkse werkzaamheden ongestoord verder… Zelf naast voorzitter te zijn van deze prachtige vereniging ook eigen ondernemer. Altijd het beste willen halen uit hetgeen je doet. Streven naar perfectie op een positieve manier. Geen nee willen zeggen tegen je klanten om de business binnen te halen, er moet immers geld verdiend worden. Maar soms is de agenda daardoor gewoon te vol. Tegelijkertijd een hobby als scheidsrechter ernaast hebben, wat trainen en de wedstrijden in de weekenden verzorgen. Jouw thuissituatie in balans proberen te houden en voldoende tijd overhouden om met vrienden nog andere dingen te kunnen doen. Als je dit terug leest, dan realiseer je je eigenlijk ook al wel dat de volgorde in prioriteit al niet helemaal lekker is. Maar dat geldt op dit moment voor veel meer leden onder ons schat ik zo in. We zijn op dit moment druk met alles wat onze vereniging beweegt. De vele vrijwilligers stoppen er zonder dat we het merken enorm veel tijd in. Wat er op dit moment achter de schermen gebeurt voor ons 100-jarige bestaan is ongekend, en wat doen zij het goed. Op het moment van schrijven hebben we als DSVers al diverse activiteiten mogen meemaken. Echter, de drukke week waarin wij konden genieten van de prachtige bijeenkomsten was bijzonder. Een receptie met opvolgend een jubileum-clubavond in ons vertrouwde stekkie aan de Keurkamp. De receptie was mede geslaagd door de grote opkomst van mensen. De aanwezigheid van de diverse COVS-verenigingen en de grote getalen vanuit de lokale voetbalverenigingen.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

6


Vervolg Voorwoord De mengeling van sponsoren en vertegenwoordigers van belangenverenigingen, zoals het landelijke bestuur COVS en de KNVB. Maar ook de eigenaar en algemeen directeur van de Go Ahead Eagles, Alex Kroes en Jan Willem van Dop. Enigszins wel een verrassing te noemen, was de plotselinge verschijning van onze Deventer burgemeester Ron König. En dan de clubavond wat een feest was dat. Eerst de inspannende training van Jelmer Sevenster, conditietrainer van de GAE. Vervolgens Kees van Wonderen als gastpreker die ons meenam in zijn beleving van het voetbal en het trainerschap. Met enkele pittige vragen vanuit het publiek wat toch de reden was waarom hij vertrekt naar Heerenveen.

Als afsluiter onze enige echte cabaretier Jeffrey Kleine Koerkamp. Zijn show was verrassend, inspirerend en zeer vermakelijk. Samen met een inbreng van Marcel van Schalkwijk hebben we genoten van mooie momenten. Bedankt voor deze bijzondere avond…… De prachtige herdenkingsdienst in de Ichthuskerk voor de ons ontvallen leden bleek wederom goed ontvangen. Fijn dat we stil konden staan samen met de echtgenoten, familieleden en vrienden bij hun dierbaren die we de afgelopen jaren hebben moeten verliezen. De dienst werd verzorgd door Roelof Michel, Dick Schneider, Han Marsman en met de bijzondere toespraak van Rudie Boone. Allemaal om niet te vergeten hoe belangrijk iedereen is geweest binnen de DSV. ’Verloren maar niet Vergeten’. Altijd een DSVer, we missen jullie nog elke dag vrienden!

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

7


Vervolg Voorwoord De laatste van deze week zal de feestavond te Schalkhaar zijn, met z’n allen genieten van dit bijzondere moment dat de vereniging 100 jaar jubileert. Namens onze mede-bestuursleden zou ik dan ook graag alle mensen van de Jubileum Commissie willen bedanken voor hetgeen ze nu al hebben neergezet. We genieten telkens weer en het zijn allemaal prestaties van formaat. Ik breng mijn dank over aan alle mensen die gevraagd en ongevraagd hun bijdrage leveren voor alle festiviteiten, het is bijzonder en we genieten volop. Laten we in al het feestgedruis niet vergeten dat we het Project De Marke Zuid nog steeds bestieren en steeds dichter bij een definitieve opzet komen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we de tijd aan onze kant hebben en voorlopig nog even kunnen blijven in ons clubhuis tot aan het einde van het jaar.

Voor nu feesten we nog even verder, maken we het voetbalseizoen af en zullen we richting het zomerreces de balans opnieuw opmaken. Via onze gebruikelijke kanalen houden we u op de hoogte van de laatste veranderingen en nieuwtjes. Lees deze en de andere leuke stukken in deze info. Hopelijk tot gauw aan de Keurkamp voor een training of gezellige clubavond. Voor nu blijf gezond en zorg voor uw naasten!

Peter Stolk Voorzitter

Info DSV jaargang 23 nummer 2

‘Samen staan we sterk’

mei 2022

8


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

9


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

10


Winkelcentrum Colmschate 0570654922

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

11


Spelregels: 5 vragen van de commissie Spelregelvragen mei 2022 Commissie Opleidingen Vraag 1 Als partij A in balbezit is, onderbreekt de scheidsrechter het spel, omdat er een toeschouwer op het speelveld is. Hoe en waar moet het spel dan worden hervat? a) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer het speelveld betrad. b) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer stond toen het spel werd onderbroken. c) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal voor het laatst geraakt werd. d) Met een indirecte vrije schop voor partij A, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Vraag 2 Toestemming om het speelveld te betreden, kan tijdens het spel. Welke criteria dient een scheidsrechter in acht te nemen bij het beoordelen of er sprake is van het ontnemen van een doelpunt of van een duidelijke scoringskans? Welke vier antwoorden zijn juist? a) Snelheid van de aanvaller ten opzichte van de verdedigers. b) Overtreding binnen of buiten het strafschopgebied. c) Afstand tussen de overtreding en het doel. d) Gaat de overtreding gepaard met contact. e) Algemene richting van het spel. f) De plaats van en het aantal verdedigers. g) Waarschijnlijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen. Vraag 3 Een persoon die in de dug-out zit, gooit een bidon bewust naar de scheidsrechter toe als deze voorbij loopt. De scheidsrechter ziet de bidon, maar hij weet niet wie deze gegooid heeft. Niemand van de personen op de bank zegt dit gedaan te hebben. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? a) De scheidsrechter kan niets doen, maar meldt het voorval wel aan de bond. b) De scheidsrechter stuurt de persoon die het dichtst bij de bidons zit weg. c) De scheidsrechter stuurt de hoofdcoach weg. d) De scheidsrechter stuurt de aanvoerder weg.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

12


Spelregels: 5 vragen van de commissie Spelregelvragen mei 2022 Commissie Opleidingen Vraag 4 Een speler moet worden gewisseld en de scheidsrechter heeft hiervoor ook toestemming gegeven. De speler die het veld moet verlaten, bevindt zich op zo’n 6 meter afstand van de zijlijn tegenover de dug-out. Waar moet de veldspeler nu het veld verlaten en waar moet de wisselspeler het veld betreden? a) De veldspeler moet het veld verlaten bij de middenlijn tussen de dug-outs in en de wisselspeler moet het veld betreden op dezelfde plaats. b) De veldspeler moet het veld verlaten via de zijlijn zo dicht mogelijk bij zijn positie in het veld en de wisselspeler moet hier ook het veld betreden. c) De veldspeler moet het veld verlaten via de zijlijn zo dicht mogelijk bij zijn positie in het veld en de wisselspeler moet het veld betreden bij de middenlijn tussen de dug-outs. d) De veldspeler moet het veld verlaten via de zijlijn zo dicht mogelijk bij zijn positie in het veld en de wisselspeler mag het veld betreden waar hij wil. Vraag 5 Halverwege de helft van de verdedigende partij lopen een aanvaller en een verdediger achter de bal aan. Als zij in duel gaan om de bal te bemachtigen, komen beide spelers buiten de zijlijn terecht. Daar maakt de verdediger een te late tackle en raakte daarbij, zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen, de aanvaller. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat moet de scheidsrechter beslissen? a) Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij affluiten, gele kaart voor de verdediger. b) Directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde. c) Directe vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde, gele kaart voor de verdediger. d) Indirecte vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde, gele kaart voor de verdediger.

Antwoorden mei 2022 De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 44.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

13


Technische Commissie Aan onze leden die graag willen voetballen op het veld in juni en juli. Op zaterdag 25 juni aanstaande gaan wij weer voetballen om het Nederlands kampioenschap!! Dit zal plaatsvinden op het terrein van Beuningse Boys in Beuningen.

Als je mee wilt doen, geef je dan op bij mij, Sezgin of Derya. Twee weken later op 2 juli zal in Lochem dan weer het Oostelijk kampioenschap plaatsvinden. Ook hier hebben wij jullie weer nodig om goed voor de dag te komen en om ons te plaatsen voor het NK van 2023. Laten we de eer van de DSV weer hoog houden!! Groet van de Technische Commissie, Derya, Sezgin en Ronny

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

14


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

15


De Bonusman De bonusgetaltrekking elke donderdag is in de jaren dat we de bewoners van het Keurkampcomplex zijn - en binnenkort waren - een begrip geworden. Nadat de voorzitter iedereen had verwelkomd, was het bijna altijd mijn beurt voor de trekkingen. Met een eigen intro en vervolgmuziek en met een mooi dalend gestrekt armgebaar dat ze het volume dicht moeten draaien. Maar ook ver daarbuiten hebben we de afgelopen 18 jaar furore gemaakt. Verschillende betaald voetbalscheidsrechters hebben met mijn permissie aan de tombola mogen draaien, zoals Bas Nijhuis en Kevin Blom. Ook de vele verschillende extra prijzen die beschikbaar werden gesteld, werden dan verloot. Dit gaf meestal extra commotie in de zaal. Nummer 65 is er niet! Nummer 29 is er niet! Nummer 55 is er niet! Nummer 88 is er niet! riep de zaal. Je moest namelijk wel deze avond aanwezig zijn om de extra prijs in ontvangst te nemen. De toenmalige voorzitter Gerhard Langekamp kwam mij 18 jaar geleden vragen of ik de trekkingen van het bonusgetal over wilde nemen van Henk Maatman. Nadat Henk het jaren had gedaan in het gulden tijdperk en wij naar de Keurkamp verhuisden, vond ik het een eer om de bonusman te mogen zijn. Met wat vernieuwingen: in plaats van met guldens in euro’s betalen, een bokaal ter beschikking stellen, met de tekst Het meeste gezeur om het bonusgetal, kijk ik terug op een mooie tijd als bonusman. Met ook nog een moment dat ik wilde stoppen en de voorzitter van toen, Ron Sotthewes, mij toch weer over de streep trok met een mooi Feyenoordshirt (voor de ouderen onder ons: ik leek wel Heintje Davids). Het komende seizoen begint nu eindelijk rustig voor mij. Ik hoef niet te sommeren: ‘Hé bonusgetal speel je nog mee of denk je nog aan de betaling van het bonusgetal? Ik moet er wel bij zeggen dat het dit jaar uitzonderlijk goed ging. Maar dit kwam waarschijnlijk door Tikkie! Al deze jaren heb ik genoten van de leden die meespeelden met het bonusgetal, waardoor Sinterklaas en zijn vele knechten de kinderen een mooie en geweldige Sinterklaasochtend konden geven. Nu we het 100-jarig bestaan vieren en binnenkort verhuizen, lijkt het mij een goed en mooi moment om ermee te stoppen (definitief dit keer). De voorzitter heeft nu de mooie taak om een opvolger voor mij te zoeken, zoals ook zijn voorgangers hebben gedaan. Iedereen bedankt voor het meespelen! De Bonusman

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

16


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

17


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

18


Verjaardagen komende maanden

Mei

Juni

Juli

1

Marco Schoorlemmer

4

Nico Prins

1

Rinus van Amersfoort

4

Elderik Schoolderman

6

Hans van Duren

1

Berry Westervoorde

8

Theo Hubers

7

Ronny Broekman

7

Peter Stolk

8

Alexander IJsendorn

7

Ernst Waanders

8

Luuk Looman

11

Nienke Marsman

9

Pascal Smeenk

9

Erik Kleinjan

15

Robbert-Jan Meijer

9

Herman Verhoef

15 Jan Hollander

17

Jan Bolink

11

Johan Sterling

17 Theo Esmeijer

17

Anton Schutte

15

Ab van Buuren

18 Martijn Vos

18

Johan van Dijk

19

Johan Hoogboom

28 Jeffrey van Welsen

18

Theo Mansvelt Beck

21

Reint Dragt

30 Ron Sotthewes

19

Rob Philippo

24 Rene Temmink

20

Frits Veldwijk

27 John Bakker

21

Wim van Oosten

30 Evelyne Brontsema

22

Tim Scholten

24

Jop Vennink

26

Wim Aarnink

27

Gerard Wesselink

29

Wim Tromp

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst: Met vriendelijke groet Namens de commissie Werving & Behoud

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

19


Commissie Opleidingen Jubelend het nieuwe seizoen tegemoet Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit artikel net buiten de deadline heb aangeleverd. In overleg met onze hardwerkende redactie (lees: Wilma Zwier), dat wel. Maar wat wil je ook in zo’n overvolle week met jubileumfestiviteiten? Ik zit nog vol adrenaline van wat wij als vereniging weten neer te zetten met elkaar! Dinsdag een goed bezochte, feestelijke reünie met de aanwezigheid van afgevaardigden uit de besturen van veel Deventer voetbalverenigingen, waar wij zo graag mee samenwerken (en de directe omgeving uiteraard). Op deze avond volgden na enkele plichtplegingen de mooie woorden en toezeggingen van de burgemeester van Deventer, Ron König. Ook vanuit andere geledingen, zoals Go Ahead Eagles, de COVS en KNVB werden gebroederlijk lovende woorden gesproken over onze vereniging en aansluitend was er een gezellig samenzijn onder het genot van een goed verzorgd hapje en sapje.

Op de donderdagavond startte de training vroeger dan gebruikelijk onder leiding van de conditietrainer van Go Ahead Eagles; een waardevolle training, waarbij de looptrainer zich verbaasde over het goede niveau van onze leden. Er is een mooie basis gelegd door onze eigen trainers; dat is een compliment waard! Na de welverdiende douche en sportdrank vervolgde de technische staf van Go Ahead Eagles in de persoon van hoofdtrainer Kees van Wonderen een inspirerende lezing. Heel persoonlijk, interactief en informatief nam de vertrekkende trainer ons mee in het succes van GAE en de voetbalbeleving die Deventer kent.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

20


Vervolg Commissie Opleidingen Het gaf hem een goed gevoel, is in zijn DNA gaan zitten en dat kwam zeker terug in zijn boeiende verhaal, waarin de trainer openstond voor suggesties om te blijven verbeteren. De interesse, de aandacht en de waardevolle inbreng vanuit ons goed bezochte clubhuis zorgden ervoor dat ook het tweede deel van deze mooie avond van waarde was. In het legendarische rijtje van sprekers op onze clubavonden was ook dit er zeker een om aan toe te voegen.

Na een korte pauze om even bij te tanken van dit enerverende verhaal volgde het klapstuk van de avond. De aanwezigen gingen er even goed voor zitten. Jeffrey Kleine Koerkamp had onder de titel ‘De DSV draait doorrr’ als onze eigen huiscabaretier een voorstelling, speciaal voor het 100-jarig bestaan van de DSV, voorbereid. Wat men echter niet wist, was dat Jeffrey het publiek er actief bij zou betrekken, onder het motto ‘Voor DSV, door DSV’, een vrij vertaalde variant van het bekendere ‘Samen staan we sterk’. Jeff opende toepasselijk met een openingslied over de scheids die zijn wedstrijd fluit voor een habbekrats, te midden van nog halfdronken voetballers, kotsend en klagend op of rond het voetbalveld. Voor ons allemaal een heel herkenbaar beeld; we zijn immers allemaal onder aan de ladder begonnen. Het programma was zogenaamd ‘nog niet af’ en als presentator van DWDD nodigde Jeffrey enkele markante DSV’ers uit aan tafel, zoals bij DWDD gebruikelijk is. Achtereenvolgens Dick Schneider, Ronny Mulder, Wim Bronsvoort, Peter Stolk en ondergetekende schoven aan en werden bevraagd over onderwerpen die later zouden terugkomen in het programma, maar op dat moment wist men nog niet precies hoe.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

21


Vervolg Commissie Opleidingen Het gehele programma was geënt op het thema arbitrage, met als hoofdthema ‘de VAR’. Omdat scheidsrechters het er in de media normaliter niet altijd positief vanaf brengen, hadden wij als schrijvers ervoor gekozen juist diezelfde media als leidraad te gebruiken: als opening kwamen ‘De DSV Draait Door’, ‘RTL BouleVAR’ en ‘De Slimste Grens’ aan de orde. Geheel ‘onverwacht’ (voor het publiek althans) zette hij ondergetekende voor het blok: ‘Jij doet aan improvisatietheater, dus jij kunt mooi een liedje zingen…’

Onder zijn pianobegeleiding zong ik het lied ‘Misser van de VAR’ (op de melodie van ‘Liefde voor Muziek van Raymond van ’t Groenewoud). Het ging over de wraak die de scheids na de wedstrijd neemt naar aanleiding van een verkeerde beslissing van de VAR. Ik speelde het spelletje maar al te graag mee en samen met het publiek (“Olééé, olá!”) was de toon al gauw gezet; de sfeer zat er goed in, mede door het verrassende beeldmateriaal dat tijdens dit nummer op het scherm verscheen. ‘What happens at the DSV, stays at the DSV’, zullen we maar zeggen… Vervolgens in RTL BouleVAR ruim 8 minuten aan videoboodschappen door (assistent-)scheidsrechters uit het betaald voetbal, waarin de felicitaties soms op uiterst originele wijze en onverwachte plekken werden overgebracht: in de ARAG video control room in Zeist, (voorafgaande aan wat wedstrijden in het BV), onderweg in de auto (na de wedstrijd), thuis op de bank, bij het Eagles stadion, op onze oude (en nieuwe) locatie De Rielerenk, in de wei bij de ezeltjes of zelfs vanuit de VAR control room uit Turkije; niets was onze idolen te gek om de DSV in het zonnetje te zetten en dit werd enorm gewaardeerd door alle aanwezigen.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

22


Vervolg Commissie Opleidingen Echt een stevig hart onder de riem en fikse complimenten voor ons als vereniging. Heel waardevol! Namens de hele DSV gaat onze dank uit naar alle sportieve vrienden die hun bijdrage hieraan geleverd hebben! Daarna een aantal flauwe woordgrappen over de VAR. Zo weet iedereen nu dat een scheids die de middencirkel niet uitkomt een hangbuik-VAR-ken genoemd wordt, dat de video control room een VAR-kensstal is en dat dominee Han het liefst fluit op Hemel-VARtsdag. De grap over de fotogenieke Marc Overmars zal ik achterwege laten… (beetje lullig). In ‘De Slimste Grens’ kwam het quizelement met rode en gele kaarten naar voren. Aan de hand van onverwachte situaties en beelden uit de DSV-geschiedenis mocht het publiek raden naar de juiste antwoorden. De elleboog van Wim kwam langs, de 2-1 van Dennis Bergkamp bij NL tegen Argentinië en het commentaar van Jack van Gelder, klachten over Deventer Koek, maar ook de vele Turkijereizen en het drankge-/misbruik op de clubavond. Uiteindelijk won Milan Rouwenhorst de quiz door de benaderingsvraag het beste te beantwoorden. Hij ging er met de hoofdprijs van door: een heuse Deventer Koek (over datum). Maar Milan wist in elk geval waar hij met klachten terechtkon (Zuid-Holland!) We eindigden onze voorstelling met een knipoog, een kwinkslag, een lach en een traan. De serieuze ondertoon dat we ons jubileum te danken hebben aan al onze voorgangers. De oprichters in 1922 uiteraard, maar daarna ook aan alle bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, assistenten, rapporteurs en begeleiders, die de club levend gehouden hebben, een hele eeuw lang. Op de melodie van ‘Over 100 jaar’ van Klein Orkest koppelden we in dit nummer de wekelijks herkenbare belevenissen van scheidsrechters en assistenten aan het bestaan van onze club en hoe dankbaar we daarvoor mogen zijn. De tekst hiervan vindt u elders in deze Info en voor wie niet aanwezig waren: aan het einde van het nummer verschenen de foto’s van onze gewaardeerde, overleden sportbroeders, aan wie wij dierbare herinneringen over houden.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

23


Vervolg Commissie Opleidingen

Tot slot, net zoals bij DWDD, dichtte ondergetekende alias huisdichter Nico Scheidshoorn de voorstelling bij elkaar. Een samenvatting van de voorstelling en de herkenbare uitspraken en rituelen die alleen bij onze DSV kunnen voorkomen. Een ode aan de DSV en de noodzaak van haar voortbestaan, met bonusgetal en al. Kortom: Ons verleden is onze toekomst. Dat was eigenlijk de centrale boodschap van de cabaretvoorstelling waaraan Jeffrey en ik anderhalf jaar lang hebben geschreven, herschreven, geschrapt en geschaafd. Gemiddeld elke twee weken hebben we samen met bijzonder veel plezier gewerkt aan een unieke voorstelling, die door de vele aanwezigen als onvergetelijk en origineel bestempeld werd. Dat is ons cadeau aan de leden van de DSV en dat hebben we met enorm veel genoegen voorbereid en opgevoerd. Voor mij persoonlijk was het een van de dingen die op mijn bucket list stond: het schrijven en opvoeren van een cabaretvoorstelling. Dat ik dit samen met Jeffrey in het geheim mocht vormgeven en opvoeren in de voor ons zo vertrouwde DSV-omgeving, daar ben ik enorm dankbaar voor en hoewel ik het waarschijnlijk niet helemaal zal volmaken, kan ik er de komende 100 jaar wel mee vooruit. Op vrijdag hadden Han, Roelof en Dick de herdenkingsdienst voorbereid. Achteraf paste dit heel mooi bij de dag ervoor; het toont hoe dicht bij elkaar plezier en verdriet kunnen liggen. In het bijzijn van nabestaanden werd in de Ichtuskerk bij elk overleden lid in de afgelopen tien jaar op respectvolle wijze stilgestaan.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

24


Vervolg Commissie Opleidingen Foto’s en verhalen werden gedeeld, zonder aanziens des persoons. Ieder was evenveel waard; bij de DSV telt iedereen mee. We hebben geweldige anekdotes opgehaald, er vreselijk om kunnen lachen, maar er kwamen ook genoeg ontroerende momenten voorbij, zoals dat mag bij een herdenking. De feestweek werd afgesloten in Schalkhaar, bij De Lindeboom. Nagenoeg iedereen was aanwezig om samen te toosten op wat ons verenigt: De DSV en haar 100-jarig bestaan. Onder leiding van een fantastische band en dito catering hebben we verhalen opgehaald, herinneringen gedeeld, veel gelachen en vreugde gevierd. Namens (oud-)leden mocht ik een waardecheque aanbieden, waarvan de waarde nog steeds oploopt, omdat sommige leden alsnog willen bijdragen. U kunt zich nog aanmelden. Net als soms bij een bijzondere voetbalwedstrijd, volgde een verlenging van een half uur. Iedereen kreeg een aangename attentie als herinnering mee en zeer voldaan konden we huiswaarts keren.

Als u zich afvraagt: ‘Wat heeft dit artikel in hemelsnaam met de commissie Opleidingen te maken?’, dan kan ik dat wel begrijpen. Echter, als u tussen de regels doorleest, zult u beseffen dat goed opleiden alleen kan binnen de juiste context. En de afgelopen (feest)week is voor mij juist die context die typeert waar we met z’n allen aan kunnen bijdragen: in een gezonde sportcultuur samen stilstaan bij wat goed gaat en wat anders had gekund. We hebben de komende 100 jaar om daaraan invulling te geven en dat was me het feestje meer dan waard. Hartelijk dank aan alle betrokkenen, zowel voor als achter de schermen.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

25


Vervolg Commissie Opleidingen Meestal is er aan het einde van het seizoen slechts een handvol promovendi, die juichend aan het nieuwe seizoen beginnen; dit jaar zal zo ongeveer elke DSV’er jubelend het nieuwe seizoen ingaan, alleen al vanwege het feit dat we trots mogen zijn op onze 100-jarige prachtvereniging! Met jubelende groet, mede namens Alex en Rudie,

Marcel van Schalkwijk PS: Er staan nog twee jubileumactiviteiten gepland: 19 mei vindt de reünie plaats voor genodigden en op 9 juli belooft het een gezellige DSV-familiedag te worden. Ik kijk ernaar uit!

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

26


Vervolg Commissie Opleidingen Openingslied ‘De DSV Draait Door’: ‘Aan tafel!’ Waar de mist langzaam optrekt en het gras nog wat wit oogt Waar de merel zijn gezang laat horen wordt binnen enkele minuten de spanning hier verhoogd komen half nuchtere mannen de rust verstoren. Met het vuur in de ogen en het schuim op de kaken komt een veldslag van verschillende machten. Waar de één weer te laat komt en de ander nog moet braken staat de rest op de scheidsrechter te wachten. (Refrein) Maar in de verte een figuur met een bal in zijn hand en twee vlaggen in elkaar verweven. In het neon geel gekleurd ‘t Staat hem heel erg charmant en de vraag is: ‘Gaat hij dit wel overleven?’ Heb je poep in je ogen? Wat een thuisfluiter ben jij! Hé Scheidsie, heb je thuis niet wat te melden? Waar is die rapporteur dan? Houd die kaarten nou op zak! De leidsman moet het zondag weer ontgelden. Ga er maar aan staan; hoort vaak wat gemeens voor een sportdrank en Luikse wafel Een typische zondagochtend; daar ben ik het mee eens, kortom, kortom, aan tafel!

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

27


Vervolg Commissie Opleidingen ‘De misser van de VAR’ Dit weekend kwam ik in een kleedlokaal. U weet wel: veel te klein, dat kennen we allemaal Maar wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt In geen 100 jaar was ik zo diep geraakt

Zaal: Zaal: Zaal: Zaal:

Ik zag de opvolger van Kuipers en hij leidde daar een wedstrijd Oh, verachte sportvrienden, dat wás me nog eens een wedstrijd

Zaal: Ole ola Zaal: Ole ola

Niet zoals in Deventer, waar menig accountant of cabaretier, in een saai zwart tenue op het veld staat, met een lullig vlaggetje of tóp fluit

Zaal: Ole ola

Nee, het was een held van een arbiter, die tegen elke grote bek of achterlijk lelijke kop fluit En ik bezweer u verdachte sportvrienden… Hij blies Hij blies Hij blies Hij blies

de fluit (blies de fluit) de fluit (blies de fluit) de fluit (blies de fluit) verbazend op die fluit

Hij blies Hij blies Hij blies Hij blies

de fluit (blies de fluit) de fluit (blies de fluit) de fluit (blies de fluit) verbazend op die fluit

Olé Olé Olé Olé

Olá Olá Olá Olá

Zaal: Ole ola

Het was een held (was een held) Ja echt een held (echt een held) Het was een held (was een held) Op sokken en het voetbalveld Het was een held (was een held) Ja echt een held (echt een held) Het was een held (was een held) Hij had de doelpunten geteld

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

28


Vervolg Commissie Opleidingen Hij nam iets waar (neemt iets waar) Hij kreeg bezwaar (krijgt bezwaar) Een armgebaar (armgebaar) Oh ja, de rapen waren gaar! En slecht gebekt (slecht gebekt) En nul respect (nul respect) Pas op, hij trekt (ja hij trekt) Een rode kaart en indirect Toen kwam de VAR (kwam de VAR) Toen kwam de VAR (kwam de VAR) Toen kwam de VAR (kwam de VAR) De scheids volledig in de war ‘t Was al te bar (al te bar) ‘t Was al te bar (al te bar) ‘t Was al te bar (al te bar) En dat kwam dus door de VAR! Het was de mis, mis, mis, mis, de mis, mis, mis, mis, de mis, mis, mis, mis, de misser van de VAR…! En toen dacht ik, verkrachte sportvrienden… Waarom is de VAR meer bepalend dan de leidsman? Waar is toch de tijd van Frans, Ignace, John & Jan (foto’s op scherm)

Zaal: Ole ola Zaal: Ole ola

Zwijg me van die piepvlag van Erik, Sjoerd of Rens Die ellendige VAR gaat keer op keer over de grens Zwijg me van de AVARS die zich eindeloos verkijken op herhalingen of zich met bloot kunnen verrijken (blootfoto in VAR-room)

Zaal: Ole Zaal: Ole Zaal: Ole Zaal: Ole

Ik hóóp dat je ons blij verrast Laat het fluiten aan de scheids en kom toch uit de kast… En kijk TV (kijk TV) En kijk TV (kijk TV) Geen herhalingen natuurlijk, maar leef gewoon eens mee

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

29

ola ola ola ola


Vervolg Commissie Opleidingen Kijk Makkelie (Makkelie) Kijk Makkelie (Makkelie) Kijk Makkelie (Makkelie) Nou die heeft hèt zo makk’lijk nie Want juist de VAR (juist de VAR) Want juist de VAR (juist de VAR) Want juist de VAR (juist de VAR) Die schopt de wedstrijd in de war! ’t Is altijd raak (altijd raak) ’t Is altijd raak (altijd raak) ’t Is altijd raak (altijd raak) Dus ik neem maar lekker wraak Want aan de bar (aan de bar) Want aan de bar (aan de bar) Want aan de bar (aan de bar) Grijp ik het zusje van de VAR Ja, aan de bar (aan de bar) aan de bar (aan de bar) aan de bar (aan de bar) … … grijp ik het … zusje … van … de … VAR!!!!! [foto knappe dame aan de bar]

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

30


Vervolg Commissie Opleidingen Eindlied ‘De DSV Draait Door’: ‘Over 100 jaar’ Mars: Ben je een scheidsie, een kwal van een vent Ga je elke week weer fluiten, raak je gauw gewend ‘Thuis vast niks te zeggen’, dat hoor je heel vaak Zelfs in je stoutste dromen is het ook weer raak, oooh-ooh Zit wel vaker eens tegen, gewoon blijven bewegen, want... Samen: (refrein) Je floot al 100 jaar, waar je wekelijks was Je floot al 100 jaar, waar je wekelijks was En over 100 jaar, lig jij onder het gras En wij ook! Op de donderdagavond, doet iedereen mee Kaarten, sjoelen, darten, alles is oké Cola Bacardi, een biertje of wijn Blijkt je rekening in no-time toch weer leeg te zijn, oooh-ooh Zit wel vaker eens tegen, gewoon blijven bewegen, want... Samen: We staan al 100 jaar, op het voetbalveld We staan al 100 jaar, op het voetbalveld Maar over 100 jaar, lig je onder dat veld En wij ook! Pratend: Al meer dan 100 jaar riep je gewoon wat je vond schopten tegenstanders elkaar doodleuk onder de grond Wat je vast verwacht als je wekelijks fluit Haalt Turkse Kracht weer een IJssel - streek uit Samen zingend: Over 100 jaar lig je onder dat veld Over 100 jaar lig je onder dat veld Over 100 jaar lig je onder dat veld en wij ook!

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

31


Vervolg Commissie Opleidingen Pratend: Het fluiten is tijdelijk en gezeik is onvermijdelijk Maar stel dat de spelers er niet zouden staan Dan zou het voetbal stomweg niet bestaan Ga dus wekelijks naar de velden; laat je lekker verrot schelden Je kunt het tij niet keren; laat je keihard molesteren… Begrepen?

Jeff stopt met spelen. Stilte laten vallen en langzaam naar elkaar toe draaien. Jeff: Nee, Mars, dit kan echt niet. Hoe kan je dit nu zeggen? Kijk, deze toppers zorgen ervoor dat heel veel voetballers hun potje kunnen spelen. Al 100 jaar! Steek ze even een hart onder de riem of zo, want zo kunnen we natuurlijk niet eindigen. Ze verdienen veel meer, hè. Mars, het zijn helden. Dit zijn echt helden. Het zijn de helden van de velden! Mars: Oké, Gaan we proberen, dus ook al zijn ze het gescheld gewend...? Jeff: Ja, inderdaad. Het zijn de helden van de velden Jeff zingt op de achtergrond: Het zijn de helden van de velden. Mars (pratend): Ben je onderhand al drie keer gemolesteerd? Het helpt vast wel even als je relativeert Geen speler krijgt ons ooit nog klein Het is echt geweldig om scheidsrechter te zijn! Heeft de scheids weer gefloten en de spelers vinden dat kloten Roepen ze ‘Hondenlul’, laat ze, ‘t is toch flauwekul Stap dus, opgewekt steeds op het veld En trek je niks aan van dat domme gescheld Want jij bent, elke wedstrijd weer, ONZE HELD. Begrepen? Samen opbouwen met de zaal Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden En jij ook!

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

32


Vervolg Commissie Opleidingen Harder Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden En wij ook! Weer zachter!! Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden Het zijn de helden van de velden En zij ook. [STOP] (foto’s overleden leden verschijnen 1 voor 1 in beeld) Mars & Jeff samen uit volle borst: Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee Over 100 jaar doen alle toppers nog mee … … Bij de ….

D

S

V

!!!!!

(toegift/gedicht)

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

33


Vervolg Commissie Opleidingen 100 Jaar DSV, wat móet je er in hemelsnaam mee? (zeikerige stem van Nico Dijkshoorn)

Ja, en dan word je ineens, als huisdichter van DWDD uitgenodigd in de huiskamer van de DSV. Of ik, met mijn Scheidshoorn (vuvuzela) en kritische kop wil terugblikken op 100 jaar DSV, in een notendop? Kijk, natuurlijk werk ik als zanger, dichter en beeldbuis-coryfee graag mee aan dit ca-VAR-etprogramma van een amateurcabaretier, want dat ben je toch? Als je met allerlei openingszinnen een hit probeert te scoron, ben je voor mij als liedjeskunstenaar eigenlijk bij voorbaat al verloron: Beste Jeffrey, dat zeg ik hier echt niet als straf het is gewoon zo, afzeiken gaat mij al bijna 100 jaar goed af. Er valt, dat moet ik eerlijkheidshalve zeggon juist hier, aan de diverse media, heel wat uit te leggon… Hoe goedkoop is het een scheids om zijn fouten voor de camera te vragon, terwijl je als verslaggever geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te dragon? Zo’n scheids kan niet zeggen: ‘Ik was heel even in de war’ of: ‘Ik moest naar het scherm door die sukkel van een VAR!’ Nee, ben je sportverslaggever of correspondent erken dan je meerdere en wees gewoon een vent door te vragen: ‘Hoe zit dit eigenlijk?’ en dan vraag je een willekeurige topper, bijvoorbeeld Van Schalkwijk! Die legt het dan haarfijn uit op een donderdag bij de club en iedereen snapt het, dus ik zeg: ‘Hup!’ Nou vol vertrouwen het veld weer in en fluit wat je kan, maar niet voor eigen gewin.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

34


Vervolg Commissie Opleidingen Dan nog wat jubileumuitspraken die mij wel kunnon bekoron, omdat jullie ze hier vrijwel wekelijks op de club kunnon horon, maar bij een scheids draait het natuurlijk wel om duidelijkheid, dus zorg maar gauw dat je jezelf consequent onderscheidt, dus niet de ene keer: ‘Óm de pionnen!’ en je schiet dus in de stress, maar zodra je binnen de ballen draait, is het plotseling: ‘Relaxxx!’

Dat werkt niet; dus wees kristalhelder en laat zien wie je bent: homo, pot, bi of Sinterklaas; van binnen zijn we allemaal een vent! Verder blijkt het winnende nummer er vaak niet te zijn En dat is eigenlijk voor de meeste aanwezigen wel erg fijn, dus, hopelijk zeg ik niks verkeerds als ik je hiermee stoor: draai die ballenmachine dan gewoon een keertje extra doorrrrr! Dan hoor jij, Gerard, niemand meer klagen en kan jij, Gerard, ons nog jaren behagen! Ik hoop dat dit na 100 jaar, wekelijks nooit zal gaan vervelen; het zijn namelijk elke maand of jaarlijks dezelfde rituelen waarmee een ieder vermaakt wordt; maar heren scheidsrechters, dat weerleg ik en als ik verbeterd word, citeer ik voorzitter Langenkamp en zeg ik vol vertrouwen: ‘Dat zèg ik!’ Het is nu onderhand wel klip en klaar: in Deventer snoeren wij terstond na deze caVARet-erVARing alle media moeiteloos de mond, want er is niemand dan jullie die het fluiten beter kan rapporteurs, commentatoren: ze weten er allemaal NIKS van! DUS: Zo zeggen we ook nog over 100 jaar, zoals Mulder bij de NS: We gaan ervoor! En wat zeg ik de komende 100 jaar, lieve mensen van de DSV? De DSV … draait … door!!!”

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

35


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

36


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

37


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

38


JALV Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DSV 2022 Op 7 april 2022, was de 100-ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de DSV. Een bijzondere vergadering, mede doordat deze door de pandemie wat werd uitgesteld. Voorzitter Peter Stolk heette de aanwezigen om 20.00 uur welkom. De voorzitter begon met een terugblik. De vorige JALV was in oktober en in de lockdown konden weinig activiteiten plaatsvinden. Gelukkig kon er de laatste maanden weer een en ander plaatsvinden en kon in de winter gewoon doorgetraind worden. Penningmeester Wim hield het kort. Ondanks de lage baromzet is het toch gelukt een klein positief resultaat te laten, mede door sponsoren en subsidies. Wim wilde de kascommissie niet de wind uit de zeilen nemen, dus die kregen ook de gelegenheid hun aanbevelingen te doen. Maikel nam het woord en gaf een kort verslag. De vergadering gaf het bestuur daarna ook decharge. Het bestuursbeleid omvatte een groot aantal jubilarissen, waarvan niet iedereen helaas aanwezig kon zijn. Hier een korte opsomming. Een uitgebreider verslag komt in de notulen van de JALV. COVS 25 jaar: Frans Lugtenberg COVS 40 jaar: Gerrit van de Pol DSV 40 jaar: Roelof Michel COVS en DSV 25 jaar: Theo Mansvelt Beck, Wim van Oosten COVS en DSV 40 jaar: Rene Temmink COVS en DSV 50 jaar: Joop Lodewijk, Henk Nijenhuis COVS en DSV 60 jaar: Gerard Vloedgraven Gouden Speld van de KNVB: Alexander IJsendorn

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

39


Vervolg JALV Vervolgens droeg het bestuur drie leden voor als Lid van Verdienste, wat door de vergadering met applaus werd aangenomen. De lange lijst van verdiensten van deze personen, Ron Mulder, Roelof Michel en Martijn de Leest werden benoemd en kregen de bijbehorende speld opgespeld.

Uit het vervolg van het bestuursbeleid bleek dat er een druk jaar aan gaat komen. De gesprekken met de gemeente zijn in een vergevorderd stadium. Daarnaast zullen we ergens dit jaar moeten verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Ook wijst de voorzitter iedereen op de komende activiteiten voor het jubileum. Er zijn geen wijzigingen in het bestuur, en na een welverdiende pauze was de benoeming van de commissies een formaliteit, want er zijn geen wijzigingen. Wie de vrijwilliger van het jaar wordt, is altijd spannend, maar in dit geval was het snel duidelijk. Voor het jaar 2020 hebben we niemand benoemd, maar ook dat jaar heeft deze persoon veel gedaan om trainingen in verschillende omstandigheden mogelijk te maken. Rens Bluemink ontving de beker van zijn voorganger Pascal Smeenk. Na de rondvraag sloot de voorzitter rond 22.30 uur af met een lijst van belangrijke data voor aankomend jaar. Een uitgebreidere versie van de notulen volgt volgend jaar bij de stukken van de volgende jaar vergadering. Namens het bestuur Martijn de Leest, secretaris

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

40


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

41


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

42


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

43


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

44


Spreker van de maand Onder de titel ‘Het managen van verwachtingen’ presenteerde Kees van Wonderen, op dit moment nog trainer/coach van Go Ahead Eagles, op de jubileum-clubavond van 21 april zijn terugblik (maar natuurlijk ook vooruitkijken) op twee seizoenen werken in Deventer. Er waren/zijn verwachtingen: … vanuit de organisatie,… vanuit de spelers,… vanuit de toeschouwers, … vanuit de samenleving, ..vanuit jezelf. Hoe pak je het aan? Hoe ga je ermee om? Go Ahead Eagles heeft niet de hoogste begroting … dus kun je niet het hoogste verwachten. Maar er moet wel resultaat zijn. En dan is het niet genoeg om te horen dat je alles mag verliezen, maar twee keer moet winnen van Zwolle … en dat je dan succesvol bent. Kees vertelde dat hij op zoek was gegaan naar het DNA van de Eagles om dit te gebruiken bij zijn aanpak van de spelers en het publiek. Hij gebruikte … rauw, vuur, strijd en intensiteit als kernwoorden. Het gaat er om lef te tonen, te durven. Dan maak je soms ook fouten, maar uiteindelijk kom je er sterker uit. De mogelijkheden voor een club als Go Ahead zijn beperkt, maar dat door inzet en gedrevenheid veel gecompenseerd kan worden. Zo komt er een elftal te staan en worden spelers opgeleid voor een hoger niveau. De opbrengst van transfers zet je dan weer in voor de ontwikkeling van nieuw talent. Het is deze visie die leidt tot doelstellingen, die reëel zijn. Zoals in het eerste seizoen: ‘meedoen aan de play-offs’. Na een stroef begin … in de middenmoot van de Keukenkampioendivisie … eindigde het seizoen met een tweede plaats en rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

45


Vervolg gastspreker Voor dit seizoen weer een geringe doelstelling: handhaving in de Eredivisie … maar vijf wedstrijden voor het einde van de competitie staat de club stevig in de middenmoot. Kortom: leg de lat op realiteit en niet op overdreven verwachtingen. De juiste mensen moeten op de juiste plek komen. Dat betekent overleg met de directie, beslissingen nemen, spelers helpen zich te ontwikkelen. Soms moet je daarbij tegen de stroom opzwemmen … dan zijn de verwachtingen te hoog (vooral van het publiek, maar soms ook van individuele spelers). Realiseer je dan dat de invloed van een trainer/coach beperkt is. Je kunt je uiterste best doen, maar als het materiaal (de spelers) en de werkomgeving (trainingsaccommodatie, staf… ) niet optimaal zijn … dan is het resultaat vaak ook niet om over naar huis te schrijven. Hij sloot zijn verhaal af met enkele opmerkingen over ‘een goede scheidsrechter’. Probeer niet aardig gevonden te worden, wees geen ‘pleaser’. Je bent de spelleider en moet daarin duidelijk zijn, consequent en overtuigend. Maar leef je ook in wat spelers en publiek bezielt. Kortom, het gaat om ‘afstand’ en ‘betrokkenheid’. Daarna was er gelegenheid voor ‘brandende’ vragen. Hij maakte duidelijk dat de VAR -hoewel niet feilloos- het spel wel eerlijker maakt. Ook al is en blijft een beslissing mensenwerk … hulp vanuit de digitale en gevisualiseerde wereld is een verrijking. Hij probeert zijn staf en spelers (en hopelijk de toeschouwers) te leren omgaan met elkaar, teleurstellingen, vreugde en verdriet. Dat valt niet altijd mee, het leven is soms keihard … maar een mens komt er (ook als trainer, als speler) sterker uit. Aan het einde van de avond bedankte voorzitter Peter Stolk hem voor zijn inbreng. Hij ontving een DSV-paraplu en een fles wijn. De financiële vergoeding voor zijn spreekbeurt wordt op zijn verzoek geschonken aan ‘Safe the children’. Han Marsman

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

46


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

47


Uitleg spelregelvragen Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 1: C 2: C, E, F en G 3: C 4: C, 5: C Het antwoord op vraag 1 is C Omdat het hier gaat om een toeschouwer, moet na de onderbreking het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal het laatst is geraakt en wordt de scheidsrechtersbal aan partij A gegeven.

De juiste antwoorden op vraag 2 zijn C, E, F en G De overige antwoorden spelen geen rol bij het beoordelen (regel 12 op pagina 59 van het spelregelboek).

Het antwoord op vraag 3 is C Als de overtreder niet kan worden geïdentificeerd, ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone optreedt als hoofdcoach de straf (regel 5 op pagina 30 van het spelregelboek).

Het juiste antwoord op vraag 4 is C De speler die gewisseld is, moet het speelveld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter toestaat dat de speler het veld direct mag verlaten bij de middenlijn of een ander punt, bijvoorbeeld voor de veiligheid of bij een blessure (regel 3 op pagina 21 van het spelregelboek).

Het antwoord op vraag 5 is C De sanctie voor deze overtreding is een gele kaart. De hervatting is een directe vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding werd gemaakt.

Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

48


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

49


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

50


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

51


Info DSV jaargang 23 nummer 2

mei 2022

52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.