Infobulletin april 2023

Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

Clubgebouw DSV, Keurkampstraat5 7415 DL Deventer.Telefoon 0570 – 607071

1922 2023

Info DSV jaargang 24 nummer 2
2023 1
april
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 2

HetInfobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. HetInfobulletin verschijnt vijfmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer.

Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail wilmazwier@ziggo.nl

De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Peter Stolk, voorzitter, 06-12631213 voorzitter@dsveno.nl

Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772 secretaris@dsveno.nl

Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460 penningmeester@dsveno.nl

Paul Haarman, Ontspanningscommissie, 06-23280085 ph.haarman@gmail.com

DickToorneman, algemeen, 06-51147187 dr.toorneman@gmail.com

Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels, 06-51115969 rudieboone@gmail.com

DeryaSerik, Technische Commissie, 06-23996664 madcops@msn.com

Correspondentieadres van de vereniging:Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. IBAN nummer DSV: NL56RABO0314545700

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 3

Elke donderdagavond is er gelegenheid

tot trainen van 19.30-20.30 uur

Dinsdagtrainingen om 19.30 uur. Clubhuis gesloten. Alleen bij voldoende belangstelling.

April 20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spreker Alex Bos.

27 Koningsdag, clubhuis geopend vanaf 19.30 uur, training, vrije avond.

Mei

04 Geen training, vanaf 20.30 uur vrije avond.

11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond.

18 Hemelvaart, clubhuis geopend vanaf 19.30 uur, training, vrije avond.

25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond of gastspreker.

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 4

Elke donderdagavond is er gelegenheid tot trainen van 19.30-20.30 uur

Dinsdagtrainingen om 19.30 uur. Clubhuis gesloten. Alleen bij voldoende belangstelling.

Juni

01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.

08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur laatste clubavond van het seizoen.

15 Clubhuis geopend vanaf 19.30 uur, start zomerreces.

22 Clubhuis geopend vanaf 19.30 uur, start zomerreces.

29 Clubhuis geopend vanaf 19.30 uur, start zomerreces.

Overige data om te onthouden

01-07-2023 Het voetbalteam speelt in Lochem.

Wijzigingen voorbehouden

Inleveren kopij Info uitgave april 2023, Uiterlijk 16 juni 2023, Jaargang 24, nummer 3 verschijnt 29 juni 2023.

Info DSV jaargang 24 nummer 2

april 2023 5

.

Van de Voorzitter

De eerste info van het jaar 2023 ging voornamelijk over de te verwachten veranderingen Hetgeen steeds dichterbij komt voor ons! De gesprekken met de gemeente, de invulling voor de werkzaamheden en hierin de samenspraak met de projectgroep.

Door de veranderingen van de afloop in de bestaande bestemmingsplannen van De Marke Zuid, zijn de afspraken en de principe-planningen enigszins verschoven, wat sommige punten inhoudelijk wat onoverzichtelijker maakt. Enerzijds wachten we op de uitspraken van de Raad van State, aan de andere kant willen we verder plannen met elkaar om de eerste stap naar De Marke Noord zonder verrassingen te laten verlopen.

In de 2e week van april komt het bestuur dan ook bij elkaar met de projectgroep, om samen alle stukken, de trajecten en de bestaande afspraken te bespreken. Is alles wel benoemd en zijn de afspraken van dien aard dat we verder kunnen, zonder dat we voor verrassingen komen te staan. We hebben voldoende expertise in huis, of anderen buiten de DSV die met ons meedenken. We hebben hier alle vertrouwen in.

Wel zullen we elkaar straks hard nodig hebben! Om de handen ineen te slaan en de schouders eronder te zetten om ‘een eerste verhuizing’ te realiseren. We rekenen op een ieder om naar vermogen onze club te helpen. Waarvoor alvast onze dank vanuit het bestuur.

Het voetbalseizoen schiet alweer aardig op, we hebben nog zo’n twee maanden te gaan in de diverse competities, gevolgd door een eventuele nacompetitie. Altijd leuke wedstrijden als je hier wordt aangesteld. Ook tijdens de Paasdagen waren er diverse wedstrijden en toernooien. En ook hier waren natuurlijk DSVer’s actief. Met een mooi affiche op de Salland Cup waar Wietze, Evelyne en Marius als trio de finale tussen AZ en BMG mochten verzorgen. Super goed gedaan!

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 6

Vervolg Voorwoord

We timmeren als leden van onze mooie vereniging nog steeds goed aan de weg. En dat is prachtig om te zien. Die ontwikkeling en beloning in welke vorm dan ook is waar we als DSV voor staan.

We bemannen mooie wedstrijden op alle niveaus. Rens Bluemink die na een mooie EK-kwalificatie-ervaring Allard Lindhout mocht vergezellen, kreeg kort erop te horen dat hij de kraker Feyenoord Ajax op het programma had staan. Of met de PD in het zicht zijn er leden die mooie aanstellingen krijgen! Dat belooft wat. Ook Stan Smit zijn eerste 3edivisie-wedstrijd als Sr. is een feit, gefeliciteerd. En Marcel en Wim die de opleiding ‘Coach BV’ hebben afgerond, wat gaaf allemaal. Ook jullie gefeliciteerd.

De schwung zit er goed in, de zon schijnt en we gaan met het voorjaar en het zonnetje de zomer tegemoet. Ongetwijfeld een gezellige BBQ, fijne trainingen en gezellige clubavonden. De eerste in april hebben we alweer gehad. Uiterst belangrijke spelregels door de commissie Opleidingen, de OC-avond vol gezelligheid, een Paasbingo en bierproeverij door Eric en Paul. En of het niets is, betaald voetbal scheidsrechter Alex Bos komt 20 april bij ons als gastspreker…. We staan bol van de activiteiten.

Komt allen aan de Keurkamp, om hier samen van te genieten. Blijft u vooral gezond en zorg voor uw naasten.

Peter Stolk ‘Samen staan we sterk’

Voorzitter

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 7
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 8
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 9 Winkelcentrum Colmschate 0570654922

Spelregels: 5 vragen van de commissie

Spelregelvragen april 2023 Commissie Opleidingen

Vraag 1

Halverwege de speelhelft van de aanvallende partij komen een aanvaller en een verdediger, in duel om de bal, buiten de zijlijn terecht en daar maakt de verdediger een te late tackle, zonder daarbij het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn?

a) Hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot en de verdediger een gele kaart tonen.

b) Hervatten met een indirecte vrije schop, omdat de overtreding buiten het speelveld plaatsvond en de verdediger de gele kaart tonen.

c) Hervatten met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde.

d) Hervatten meteen directe vrije schop op de zijlijn, het dichtstbij de plaats waar de overtreding gebeurde en de overtreder de gele kaart tonen.

Vraag 2

Een aanvaller ligt, voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn, op de grond. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander, die binnen het speelveld loopt, op grove wijze omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de aanvaller de rode kaart.Hoe wordt het spel nu hervat?

a) Meteen scheidsrechtersbal op de plaats van de bal bij affluiten.

b) Meteen indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij affluiten.

c) Meteen indirecte vrije schop op de zijlijn.

d) Meteen directe vrije schop op de zijlijn.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 10

Spelregels: 5 vragen van de commissie

Spelregelvragen april 2023 Commissie Opleidingen

Vraag 3

De doelverdediger spuwt tijdens het spel vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar buiten het doelgebied, naar een aanvaller die achter de doellijn staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter?

a) De doelverdediger wegzenden en eenscheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller.

b) De doelverdediger wegzenden en eenindirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijnter hoogte van de aanvaller.

c) De doelverdediger wegzenden en eenindirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal was, toen hetspel werd onderbroken.

d) De doelverdediger wegzenden en eenstrafschop voor de aanvallende partij.

Vraag 4

Een speler die buiten het veld aan een blessure is behandeld kan niet verder. De wisselspeler die hem vervangt, komt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander. Hoe moet een scheidsrechter hier beslissen?

a) De speler begaat twee overtredingen tegelijkertijd: het zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem dan ook twee keer de gele kaart en daarna dus de rode kaart.Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

b) De scheidsrechter bestraft alleen de eerste overtreding; het zonder toestemming betreden van hetspeelveld. De scheidsrechter toont hem de gele kaart en hervat het spel met eenscheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

c) De scheidsrechter bestraft de meest ernstige overtreding (onbesuisde overtreding), toont de wisselspeler eengele kaart en hervat hetspel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

d) De scheidsrechter bestraft de meest ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding), toont de wisselspeler eengele kaart en hervat hetspel met een directe vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 11

Spelregels: 5 vragen van de commissie

Spelregelvragen april 2023

Commissie Opleidingen

Vraag 5

De scheidsrechter toont een speler de gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels.Handelt de scheidsrechter hier ook juist wanneer het gaat om een aantal verschillende overtredingen?

a) Ja, maar de hervatting moet wel altijd eendirecte vrije schop of strafschop zijn.

b) Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn, mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.

c) Nee, dat geldt alleenvoor het begaan van dezelfde overtredingen.

d) Nee, dat kan alleen als de overtredingen onbesuisd werden begaan.

Antwoorden april 2023

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 43 en 44.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 12
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 13
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 14
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 15
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 16

Verjaardagen komende maanden

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne

Info DSV jaargang 24 nummer 2
2023 17
april
verjaardag toegewenst:
Namens de commissie Werving & Behoud
Met vriendelijke groet
Mei Juni Juli 1 MarcoSchoorlemmer 4 NicoPrins 1 Berry Westervoorde 4 ElderikSchoolderman 6 Hans van Duren 7 Peter Stolk 8 TheoHubers 7 Ronny Broekman 8 Luuk Looman 8 Alexander IJsendorn 7 Ernst Waanders 9 Erik Kleinjan 11 Nienke Marsman 9 Pascal Smeenk 15 Jan Hollander 15 Robbert-Jan Meijer 9 Herman Verhoef 17 TheoEsmeijer 17 Jan Bolink 11 Johan Sterling 18 Martijn Vos 17 Anton Schutte 15 Ab van Buuren 28 Jeffrey van Welsen 18 Johan van Dijk 15 MarcoRibbink 28 Roland Brontsema 18 TheoMansvelt Beck 19 Johan Hoogboom 30 Ron Sotthewes 19 Rob Philippo 21 Reint Dragt 20 Frits Veldwijk 24 Rene Temmink 21 Wim van Oosten 27 John Bakker 22 Tim Scholten 30 Evelyne Brontsema 24 Jop Vennink 26 Wim Aarnink 27 Gerard Wesselink 29 Wim Tromp

Commissie Opleidingen

Ai, de VAR

Artificial Intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op verschillende aspecten van de voetbalindustrie, waaronder de arbitrage. Hoewel de implementatie van AI in de voetbalarbitrage nog in de kinderschoenen staat, zijn er al enkele opmerkelijke voorbeelden van hoe deze technologie heeft geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de beslissingen van scheidsrechters en assistentscheidsrechters. Ik heb er vaker over geschreven, maar momenteel ben ik vooral benieuwd waar dit eindigt.

Een van de belangrijkste manieren waarop AI de arbitrage kan verbeteren, is door het gebruik van video-assistent-scheidsrechter (VAR) technologie. De VAR maakt gebruik van meerdere camera's rond het veld om in realtime verschillende aspecten van het spel vast te leggen, zoals doelpunten, overtredingen en buitenspelposities. Wanneer de scheidsrechter twijfelt over een beslissing, kan de VAR de beelden bekijken en een aanbeveling doen aan de scheidsrechter.

Een voorbeeld van hoe de VAR-technologie kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de beslissingen van scheidsrechters vond plaats tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Iran op het WK 2018. In deze wedstrijd gebruikte de VAR technologie om de beslissing van de scheidsrechter om een penalty te geven aan Iran, te herzien. Na het bekijken van de beelden zag de VAR dat er geen sprake was van een overtreding en werd de beslissing teruggedraaid.

Een ander voorbeeld van het gebruik van AI in de voetbalarbitrage is de Hawk-Eye-technologie. Deze technologie maakt gebruik van camera's om de locatie van de bal en de spelers op het veld te volgen. Het wordt voornamelijk gebruikt om te bepalen of de bal de doellijn is gepasseerd.

Wanneer de bal de doellijn heeft gepasseerd, stuurt het systeem een signaal naar de scheidsrechter om een doelpunt toe te kennen.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 18

Vervolg Commissie Opleidingen

Een vrij recent voorbeeld van het gebruik van Hawk-Eye vond plaats tijdens de Engelse Premier League-wedstrijd tussen Aston Villa en Sheffield United in juni 2020. In deze wedstrijd werd het Hawk-Eyesysteem gebruikt om een doelpunt van Sheffield United te bepalen, nadat de doelman van Aston Villa de bal in zijn handen leek te hebben voordat hij de doellijn passeerde. Omdat het systeem niet constateerde dat de doellijn gepasseerd werd, werd geen doelpunt toegekend, terwijl de bal wel degelijk over de doellijn was.

AI-technologie kan dus een waardevol hulpmiddel zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.

Het gebruik van de VAR en Hawk-Eye-technologie in de voetbalarbitrage heeft al geleid tot een meer nauwkeurige en eerlijke uitkomst van wedstrijden. In de toekomst zullen we waarschijnlijk nog meer toepassingen van AI in de voetbalarbitrage zien, zoals het gebruik van sensoren op de spelers om hun positie op het veld nauwkeurig te volgen, zoals ook in wedstrijdbesprekingen gebeurt. Een mooi voorbeeld hiervan in de arbitrage is terug te vinden als je de Noor Geir Jordet opzoekt op internet.

Deze professor maakt er serieus werk van om alles te analyseren wat met voetbal te maken heeft. Zo ook de analyse hoe Argentinië de finale om de wereldbeker won:

https://www.linkedin.com/posts/geir-jordet-b2739814_world-cup-finalhow-argentina-won-penalty-activity-7038531201560678401-MbqK?

utm_source=share&utm_medium=member_android

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 19

Vervolg Commissie Opleidingen

Ook Feyenoord maakt gebruik van sensoren en camera's om de bewegingen en positie van spelers te volgen. Dit kan helpen bij het beoordelen van overtredingen en het voorkomen van onnodige blessures. Wellicht komt het niet door Arne Slot dat de Rotterdammers momenteel zo goed presteren, maar wordt dit veroorzaakt door het gebruik van de ‘PlayerMaker’. Deze technologie benut kleine sensoren die op de schoenen van de spelers worden bevestigd, om gegevens te verzamelen over hun bewegingen en prestaties tijdens de trainingen en wedstrijden.

Naast deze toepassingen van AI, zijn er ook ontwikkelingen gaande op het gebied van de virtuele assistenten. Zo heeft de FIFA onlangs aangekondigd dat ze werken aan de ontwikkeling van een AI-gestuurde assistent voor scheidsrechters, genaamd ‘VAR Plus’. Deze assistent kan scheidsrechters helpen bij het nemen van beslissingen door gegevens te verzamelen en te analyseren over de bewegingen van spelers, de positie van de bal en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beslissingen van de scheidsrechter.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 20

Vervolg Commissie Opleidingen

In conclusie kunnen we zeggen dat AI-toepassingen een belangrijke rol spelen in de voetbalarbitrage en kunnen bijdragen aan een eerlijker en transparanter verloop van wedstrijden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en het is waarschijnlijk dat we in de toekomst nog meer innovaties op dit gebied kunnen verwachten. Of het spel er ook aantrekkelijker door wordt, valt nog te bezien. Als spelregelcommissie beperken wij ons tot de gebruikelijke voetbalbeelden die Rudie samenstelt, en Socrative om de vragen van Alexander op te nemen. Verder valt het gebruik van AI nogal mee binnen onze commissie, hoor ik u bijna denken.

De oplettende lezer zal echter vrij snel in de gaten hebben gehad dat 80% van dit artikel niet door mij geschreven is, maar door ChatGPT. Het had nog geen 20 seconden nodig om een basistekst voor mij te genereren, die ik naar eigen wens kon aanpassen. Wie de artikelen van de commissie Opleidingen vaker leest, begrijpt snel genoeg dat dit artikel niet dezelfde schrijfstijl heeft als wat u van mij gewend bent. Zo ontbreken de gebruikelijke woordspelingen (behalve in de door mij verzonnen titel), maar ook de traditionele afsluiting ontbreekt.

Vandaar dat ik die er persoonlijk alsnog onder zal vermelden:

Met kunstmatige groeten, mede namens Alexander en Rudie,

Marcel van Schalkwijk

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 21
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 22
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 23

Klaverjasmarathon

De voorjaars-klaverjasmarathon van 2023 kende na een in de eerste aanloop van een 63 aanmeldingen, bij de start om 10.00 uur op zaterdag 18 maart nog 50 deelnemers die welkom geheten konden worden. Minder deelnemers dan verwacht, maar wel met tijdige afmeldingen. Maar helaas ook dit jaar weer 2 deelnemers die zonder opgaaf van reden wegbleven.

De 50 aanwezige deelnemers zorgden ook dit voorjaar weer voor een goed gevuld clubhuis. Met de fantastische ochtend-barbezetting door Corrie Duchatteau en Dick Toorneman werd een ieder voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een heerlijk stuk gebak verzorgd door onze meesterbakker Ab van Buuren, en tussen de middag in de lunchpauze werd een ieder voorzien van broodjes en soep en een stukje fruit.

Na de lunchtijd werd de barbezetting afgewisseld door Erik Nieuwenhuysen en Theo Koebrugge die toen het middaggedeelte overnamen en zorgden dat in de middag onder het kaarten door wat heerlijke stukjes bittergarnituur rondgingen.

Na een dag klaverjassen in een ontspannen en gezellige sfeer en na 7 bomen de eindstand te hebben opgemaakt, kon de administrateur Roelof Michel aan het einde van de dag de winnaar van de klaverjasmarathon bekend maken.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 25

Vervolg Klaverjasmarathon

Het bleek na een uitermate spannend verlopen dagje klaverjassen dat de winnaar is geworden

de heer G. Bark

Met een verschil van 80 punten was er een tweede plaats voorSezgin Degirmenci en een derde plaats met 8 punten verschil op nummer 2 voor Ben Steenbruggen.

De trekking van de lotnummers en de uitreiking van de op drie tafels uitgestalde prijzen voor de verloting werden doorSezgin Degirmenci en Marcel van Schalkwijkvlot na de laatst gespeelde klaverjasboom in snel tempo aan de gelukkige winnaars overhandigd.

Namens de organisatie een hartelijk woord van dank aaneen ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van dit evenement, voorafgaand, tijdens en/of nadien bij het opruimen van het clubhuis hebben geholpen en die op maandag het clubhuis weer in orde hebben weten te brengen.

Voor de najaars-klaverjasmarathon, die ook nog zal plaatsvinden in ons clubhuis, is de datum al vastgesteld, namelijk zaterdag 21 oktober 2023.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 26
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 27

Ontspanningscommissie

Paasbingo

Op zaterdagavond 1 april 2023 om 20.00 uur vond de traditionele DSV-Paasbingo weer plaats.Na een regenachtige zaterdag werd het aan het einde van de middag langzaamaan droog, waardoor het weer gelukkig een mooie opkomstnietin de weg stond.Vanaf 19.30 uur stroomde onze knusse DSV-huiskamer aan de Keurkampstraat daarom snel vol, en moesten de leden van de OC zelfs nog extra tafels en stoelen tevoorschijntoveren. Uiteindelijk vormde zich een fanatiekgezelschap, bestaande uit een mix van een groot aantal bekende gezichten en ooknieuwe bingo-spelers.Heel erg fijn om te zien dat er zo’ n mooie opkomst was!

Nadat iedereen van een drankje was voorzien door onze barmannen Theo Koebrugge en Martijn de Leest (waarvoor dank!) en de paaseitjes er ook in rap tempo doorheen gingen, kon Paul Haarman iedereen van harte welkom heten, de sponsoren bedanken en onze vaste bingomaster Gé Duchatteau introduceren.

Vervolgens bleekal tijdens de kaartverkoop van de eerste ronde dat de te winnen prijzen uitnodigden tot het kopen van erg veel bingokaarten.

Een speciaal woord van dankin dit schrijven daarom voor de sponsoren van deze bingo: Plus Ter Maat Rijssen, Wines & Welcome, Grand Café Samen, St.Tropez Gastrolounge Deventer, DPD, Kaasland en Jan Hennink!

Hetbingo-apparaat had vervolgens tijdens de eerste ronde moeite om op gang te komen, maar Gé is gelukkig niet voor één gat te vangen en wist de ronde tot een goed einde te brengen.Vervolgens verliepen de rondes vlekkeloos en nam de ene na de andere winnaar dankbaar een prijs in ontvangst. Mooi om te zien was dat de prijzen zich prachtig over de verschillende vaste gezelschappen en nieuwe spelers in de zaal verspreidden. Zelfs Martijn kreeg het voor elkaar om tijdens zijn drukke barwerkzaamheden door een geldige bingo te produceren.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 28

Vervolg Ontspanningscommissie

De sfeer was gezellig en ondanks het fanatisme van een aantal doorgewinterde bingofanaten gunden de deelnemers de gelukkige prijswinnaars hun succes.De enige blikken van afgunst waren er naar Milan Rouwenhorst, die gedurende de 6e ronde pas binnenkwam en er in de 7e ronde, tevens de eerste ‘superronde’, al met de hoofdprijs vandoor ging: een pannenset ter waarde van 90 euro. Na de laatste bingoronde werden onder de deelnemers aan de tafels nog doosjes eieren verloot, maar dit was nog niet het slotakkoord van deze avond. Traditiegetrouw had de OC namelijk nog voor een groot aantal prijzen gezorgd, die middels eengrote verloting (uiteraard ookgeleid door Gé, die ook dit zeer vakkundige deed) onder de verkochte loten werden verdeeld.

Dankzij het grote, gevarieerde prijzenaanbod is een ieder die deze avond aanwezig was uiteindelijkwel met een leuke prijs naar huis gegaan. Zelfs Peter Stolkwas, ondanks dat zijn reactie anders leek aan te geven, stiekem erg blij metzijngewonnen ‘play balls’.

OokJan Hennink had het gelukaan zijn zijde en bleekveel prijs-winnende loten te hebben gekocht.Deze prijzen zal hij echter pas later in ontvangst hebben genomen, aangezien Jan halverwege de verloting was vertrokken. Nadat de allerlaatste prijs in ontvangst was genomen, zat de avond erop en bedankte Paul de moegestreden bingomaster en alle aanwezigen voor de uitermate gezellige avond.De strijd om de bingoprijzen is mooi om te zien, maar de gezelligheid staat tijdens een avond als deze duidelijk zichtbaar op de eerste plek.

Ook na dit dankwoord werden nog de nodige alcoholische versnaperingen genuttigd, een aantal hebben dit tot in de late/vroege uurtjes in de binnenstad van Deventer weten vol te houden.Het was eenmooie avond, waarvoor we iedereen heel erg willen bedanken!

Hopelijkallemaal tot ziens bij de kerstbingo 2023. Tekst, namens de OC (Paul, Pascal, Daniel, Robberten Wietse)door Wietse.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 29

Vervolg Ontspanningscommissie

(Diep) in het glaasje kijken

Hierna leest u de ervaringen van twee DSV-ers, die hebben deelgenomen aan de bierproefavond, georganiseerd door de OC op donderdag 30 maart.

Deelnemer 1: Er was eenbierproeverij georganiseerd op de clubavond van de DSV. Hoewel ikzeker geen bierdrinker ben, heb ik me toch opgegeven.

En om maar gelijk met de deur in huis te vallen:het was een prachtige, gezellige avond.Erik en Paul hadden het perfect voor elkaar.Ikheb verschillende biertjes geproefd met een uitstekende uitleg van Paul. Verschillende smaken, bitter, donker, lekker, iets minder lekker, alle emoties kwamen voorbij.Niet alles was lekker, maar er zaten ook toppers bij! Bij mijn favoriete drank, wijn, proef ik ookweleens deze verschillen.

Daarnaast hadden de heren bij elkbiertje eenbijpassend hapje. Hetging van kaas tot warme hap, en zelfs de tiramisu kwam op tafel. We zaten metzeventien DSV-ledenaan tafel en er werd genoten van het eten en drinken en uiteraard veel gelachen. Hetwas een topavond, voor herhaling vatbaar.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 30

Vervolg Ontspanningscommissie

Deelnemer 2:

Meteen Untapped-lijst van bijna

1.000 verschillende speciaalbierenword ik als eenervaren bierdrinker gezien. Hoe bijzonder is het dan, dat je bij de DSV zes biertjes te proeven krijgt, die je niet kent! Mijn smaak ligt meer bij de wat zwaardere bieren, maar daar moest ikop wachten tot biertje nummer 5. Als opwarmer kregen we eerst eenaantal frisse fruitachtige bieren, waarbij de hele boomgaard voorbijkwam. Sommige deelnemers proefden mango, citrus of aardbei, anderen weer abrikoos of zelf bloemen.Het mooie van bierproeven is dat alles mag en kan. Als jij smaken en geuren herkent, dan is het jouw feestje! Je krijgt dan ook leuke en vrolijke gesprekken en zelfs discussies over smaken.

Als er dan ook nog lekkere hapjes op tafel komen, die de smaken versterken, dan krijg je een proeverij, waar menig restaurant of slijter jaloers op kan zijn.Het laatste biertje, een Barley Wine (donker bier) op Bourbon whiskyvaten gerijpt, was voor mij de topper van de avond, totdat ikde prijs hoorde. Dan kan je beter een fles Bourbon leegdrinken, dan ben je sneller

Paul en Eric, bedankt voor de verrassende en leuke avond!

DSV jaargang 24 nummer 2
2023 31
Info
april

Vervolg Ontspanningscommissie

Open vragen:

1. Vrijdag 3 maart won PEC Zwolle met 13-0 van FC Den Bosch. In 2020 won Ajax ook met 0-13 bij VVV Venlo. Wat is de overeenkomst tussen beide verliezende trainers?

2. Van welke voetbalclub was de Engelse rockster Elton John tweemaal eigenaar?

3. Wie is de enige speler die met drie verschillende clubs de Champions League heeft gewonnen?

4. Welk dier heeft FC Köln op hun clubwapen staan?

5. Zian Flemming moest vorig seizoen nog strijden tegen degradatie voor Fortuna Sittard. Bij welke Engelse club heeft hij (op het moment van schrijven) al 12 doelpunten gemaakt?

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 32
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 33 Wie ben ik: Vervolg Ontspanningscommissie

Vervolg Ontspanningscommissie

Antwoorden open vragen:

1. Beide trainers zijn ook trainer geweest van Go Ahead Eagles

2. Watford FC

3. Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

4. Een geit

5. Millwall FC Antwoorden Wie ben ik:

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 34
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 35
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 36
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 37
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 38

Spreker van de maand

Scheidsrechtersbegeleiding

Op donderdag 23 maart

ontvingen wij Sander Franken en Max Wolfkamp, beiden werkzaam op de locatie NoordOost van de KNVB. Zij zijn in het najaar van 2022 begonnen aan hun baan op het bureau in Zwolle en belast met de contacten/begeleiding met/van de scheidsrechters in de districten Noord en Oost. Vandaar hun aanwezigheid op onze clubavond …… het past in een rondje langs de diverse scheidsrechtersverenigingen.

In hun takenpakket zit niet het aanstellen van de scheidsrechters in de diverse competities. Daar zijn vier andere collega’s voor verantwoordelijk.

Maar zij -Sander en Max- zijn gericht op de scheidsrechter en zijn/haar welbevinden, waarbij vragen voor hand liggen, zoals: ‘Waarom schrijven scheidsrechters af?’, ‘Wat kan de KNVB doen om afzeg-gedrag te tackelen?’, ‘Hoe kan rapportage zo goed mogelijk ingezet worden op begeleiding of op beoordeling?’

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 39

Vervolg spreker van de maand

Op een aantal van deze vragen werd door Sander en Max ingegaan, waarbij zij via het programma ‘Mentimeter’ de aanwezigen actief betrokken. Duidelijk werd dat als een scheidsrechter 60% van de wedstrijden afzegt, het gesprek over zijn/haar redenen om af te zeggen wordt aangegaan … op zoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen. Mocht er geen verbetering op komst zijn en intensieve begeleiding ook geen soelaas biedt, dan wordt deze scheidsrechter geblokkeerd en vooralsnog niet aangesteld.

Er zijn scheidsrechters die vaak op de reservelijst staan. Ook al is er meestal wel een wedstrijd (zij het soms op een laat moment). Gezien het afzeg-gedrag van anderen moeten soms welwillende scheidsrechters begrijpen dat het niet te voorkomen is (zeker in de hogere groepen) dat met enige regelmaat een scheidsrechter pas laat wordt aangesteld.

Welke ambities hebben scheidsrechters? Zijn zij tevreden met hun aanstellingen? Willen zij promoveren of …? Wat voor begeleiding rapportage, coaching, gesprekken met collega’s of …?

Het gesprek over deze vragen maakte duidelijk, dat voor iedere scheidsrechter de ambitie is, een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten en vooral plezier te hebben/krijgen bij het uitoefenen van je hobby.

Rapportage geeft een beeld van de prestatie van de dag, maar krijgt meer waarde als er vaker en gestructureerd naar het functioneren wordt gekeken. Want een scheidsrechter kan dan gericht werken aan verbeterpunten en krijgt dan ook zelf inzicht waarom hij/zij nog niet toe is aan promotie. Maar helaas de KNVB is op dit gebied een krimpende vrijwilligersorganisatie. En zo kan het voorkomen dat scheidsrechters te weinig gerapporteerd of begeleid worden …en soms gefrustreerd afhaken.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 40

Vervolg spreker van de maand

Waar veel scheidsrechters na het invullen van het digitale wedstrijdformulier ook de vragenlijst over hun functioneren (spel-plezier, contact met spelers en dergelijke) voor hun rekening nemen … doen de voetbalteams dit maar mondjesmaat. Een gemiste kans voor gebruikers om feedback te geven op hun spel (bege)leider. Het kan hun eigen plezier en dat van de scheidsrechter verhogen … en kan de scheidsrechter helpen zijn/haar sterke en zwakke punten onder ogen te zien en - waar nodig en mogelijkin te zetten of te verbeteren.

Op dit moment zijn in Noord-Oost 1.200 scheidsrechters inzetbaar, werken op het bureau 10 medewerkers en zijn er rond de 150 vrijwillige rapporteurs/coaches/ docenten. Na jaren van krimp stabiliseert het aantal zich.

Om de negatieve spiraal te door-breken en stijging van het aantal scheidsrechters en vrijwilligers te bevorderen, moet er veel water door de IJssel stromen. Daartoe is een strategisch managementplan opgesteld en probeert de arbeidsorganisatie het tij te keren.

Rond de klok van 22.15 uur bedankte voorzitter Peter Stolk beide sprekers en overhandigde hen het Jubileumboek van de DSV.

Han Marsman

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 41
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 42

Uitleg spelregelvragen

Antwoorden op de vijf spelregelvragen

1D 2C 3D 4D 5B

Uitleg bij het antwoord op vraag 1

Het antwoord op vraag 1 is D. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding buiten het speelveld tegenover een tegenstander, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde. De persoonlijke straf voor de overtreding is een gele kaart. (spelregelboek, regel 12, pagina 62)

Uitleg bij het antwoord op vraag 2

Het antwoord op vraag 2 is C. Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt. (spelregelboek, regel 12, pagina 57)

Uitleg bij het antwoord op vraag 3

Het antwoord op vraag 3 is D. Spuwen naar een tegenstander is altijd rood. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegen een tegenstander buiten het speelveld, dan wordt het spel hervat met een strafschop als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 43

Vervolg uitleg spelregelvragen

Uitleg bij het antwoord op vraag 4

Het antwoord op vraag 4 is D. Wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan, dient de ernstigste overtreding in termen van sanctie/hervatting/fysieke ernst/tactische gevolgen, te worden bestraft. In dit geval is dat de onbesuisde actie tegenover de tegenstander.

Uitleg bij het antwoord op vraag 5

Het antwoord op vraag 5 is B. Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan herhaaldelijk de spelregels overtreden. ‘Herhaaldelijk’ wordt niet nader vastgelegd qua aantal en/of patroon.

Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 44
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 45
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 46
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 47
Info DSV jaargang 24 nummer 2 april 2023 48
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.