WE MEAT 31 efterår 2022

Page 1

KLASSISKE RETTER DET KØKKENITALIENSKE SLAGTERSKOLEN SÆSONENSSUPPER Meget mere end blot pizza og pasta Saftig og smagfuld kylling i saltdej Inspiration til sjælevarmerefterårets STORT TEMA OM LÆS F.EKS. OM 2022–4NUMMER DANMARKS ENESTE KØDMAGASIN INSPIRATION, KØD- OG MADOPLEVELSER FRA MESTERSLAGTEREN

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.