__MAIN_TEXT__

Page 1

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Projekt NAJ JAVNO STRANIŠČE LETA 2010

november 2010


Bilten Naj javno stranišče 2010

IZDAJATELJ Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor tel.: 041/665-000 po 17. uri info@kvcb.si www.kvcb.si UREDNIŠKI ODBOR Petra Lasetzky, Nada Bejakovič, Jernej Leskovšek LEKTORIRANJE Maruša Bence OBLIKOVANJE IN TEHNIŠKO UREJANJE Dejan Koren

TISK Ekart Design d.o.o.


KAZALO 1

UVODNIK ............................................................................................................................................. 3

2

PREDSTAVITEV OCEN IN JAVNIH STRANIŠČ V POSAMEZNIH OCENJENIH OBČINAH................................ 4

3

2.1

MESTNA OBČINA MARIBOR .......................................................................................................... 4

2.2

OBČINA ROGAŠKA SLATINA .........................................................................................................15

2.3

MESTNA OBČINA VELENJE ...........................................................................................................17

2.4

MESTNA OBČINA PTUJ.................................................................................................................22

2.5

MESTNA OBČINA NOVA GORICA..................................................................................................24

2.6

OBČINA BLED...............................................................................................................................26

2.7

MESTNA OBČINA KOPER ..............................................................................................................29

2.8

MESTNA OBČINA LJUBLJANA .......................................................................................................32

2.9

OBČINA BOHINJ ...........................................................................................................................38

2.10

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.............................................................................................41

2.11

OBČINA IZOLA .............................................................................................................................43

2.12

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC .............................................................................................45

2.13

MESTNA OBČINA NOVO MESTO ..................................................................................................47

2.14

OBČINE GORNJA RADGONA, LENDAVA IN RADENCI .....................................................................49

2.15

OBČINI DRAVOGRAD IN RAVNE NA KOROŠKEM ...........................................................................49

2.16

MESTNA OBČINA CELJE................................................................................................................49

2.17

OBČINA SLOVENSKE KONJICE.......................................................................................................49

2.18

OBČINI BREŽICE IN KRŠKO............................................................................................................49

2.19

MESTNA OBČINA KRANJ ..............................................................................................................50

2.20

OBČINA POSTOJNA ......................................................................................................................50

2.21

OBČINA AJDOVŠČINA...................................................................................................................50

ZAKLJUČEK ..........................................................................................................................................51


Bilten Naj javno stranišče 2010

1 UVODNIK Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (v nadaljevanju Društvo za KVČB) je bilo ustanovljeno leta 2004 in je nacionalno društvo, ki vključuje odrasle osebe, otroke in mladostnike s to boleznijo. Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi pomoči in izboljšanja kvalitete življenja bolnikov s KVČB. Od leta 2007 imamo status invalidske organizacije in organizacije v javnem interesu. V začetku leta 2010 je društvo štelo 608 članov iz celotne Slovenije, delujemo pa v sedmih regionalnih in treh vsebinskih sekcijah, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Oktobra 2006 je društvo postalo polnopravni član Evropske zveze društev za kronično vnetno črevesno bolezen (EFCCA). Društvo izvaja sedem posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s KVČB. Eden teh je tudi program odpravljanja ovir v bivalnem in delovnem okolju, predvsem pri dostopu do stranišč. Kronično vnetna črevesna bolezen je dolgotrajno (kronično) vnetno obolenje črevesja in je skupno ime za dve bolezni: ulcerozni kolitis (UK) in Crohnovo bolezen (CB). Okoli 1O % bolnikov ima značilnosti in simptome, ki ustrezajo obema boleznima. Tako obliko imenujemo intermediarni kolitis (IC). Najpogostejše težave, ki nas bolnike spremljajo, ne glede na to katero vrsto KVČB imamo, so odvajanje mehkejšega ali vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni ter pogosti pozivi na blato. Potrebujemo namreč stalen in hiter dostop do stranišč. Kako nujna so za bolnike le-ta pa opazimo še posebej takrat, ko naletimo na oviro, predvsem pri dostopu do sanitarnih prostorov v javnosti in na delovnih mestih. 19. november je svetovni dan stranišča, ki ga obeležujemo po celem svetu in s katerim se povečuje predvsem ozaveščenost in pripravljenost lokalnih skupnosti za boljše sanitarne pogoje. Prav v ta namen je naše društvo letos že drugič pripravilo projekt Naj javno stranišče. Akcija je namenjena predvsem osveščanju javnosti o pomenu stranišč ter kot informacija članom in nečlanom društva, kje v omenjenih mestih imajo možnost dostopa do stranišča. Stranišča potrebujemo vsi, bolniki s KVČB pa nujno potrebujejo prilagojen pristop do stranišč, zaradi specifične narave svoje bolezni in invalidnosti, ki je povezana z boleznijo. Letos smo, poleg desetih lanskih občin, pod drobnogled vzeli še stranišča v petnajstih naključno izbranih občinah. Komisija našega društva je tako čez poletje prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in ocenila javna stranišča. Rezultate ocenjevanja vam bomo predstavili v biltenu in na spletni strani http://www.najjavnostranisce.kvcb.si. Projekt bomo nadaljevali tudi v prihodnje s ciljem, da se javnost zave, da dostopna javna stranišča niso pomembna samo bolnikom s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki morajo na stranišče tudi do 30-krat na dan, ampak prav tako invalidom in turistom.

Mateja Saje predsednica Društva za KVČB

3


4

Bilten Naj javno stranišče 2010

2 PREDSTAVITEV OCEN IN JAVNIH STRANIŠČ V POSAMEZNIH OCENJENIH OBČINAH 2.1 MESTNA OBČINA MARIBOR

Štajerska prestolnica premore kar osem javnih stranišč. Dve stranišči se nahajata v mariborskem Mestnem parku, in sicer v neposredni bližini otroškega igrišča, stranišča pa so še za Akvarijem – Terarijem. Javna stranišča so tudi na Vodnikovem trgu na Tržnici Maribor, v Magdalenskem parku, na Trgu revolucije pod Glavnim mostom (s strani UKC Maribor), na Partizanski cesti pod TIC-em, na Klinetovi ulici za Osnovno šolo Leona Štuklja in pod Glavnim mostom na levem bregu reke Drave. Vsa javna stranišča se nahajajo na odličnih lokacijah, njihova uporaba je brezplačna, za red in čistočo vseh osmih javnih stranišč, pa v MOM skrbi komunalno podjetje Snaga d. o. o..

2.1.1 MARIBORSKI MESTNI PARK - ZA AKVARIJEM - TERARIJEM Prostori v Mariborskem mestnem parku za Akvarijem - Terarijem so urejeni, urejen je tudi dostop za invalidne osebe. Obiskovalci imamo na voljo dvoje ženskih in moška stranišča, eno stranišče pa je namenjeno tudi izključno invalidnim osebam. Delovni čas je ustrezen, saj je stranišče od ponedeljka do petka odprto od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 19. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, sam dostop do stranišč pa je označen na stavbi in na INFO točki ter na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Mariborskem mestnem parku za Akvarijem – Terarijem smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče za Akvarijem - Terarijem je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,96.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 1: Javno stranišče za Akvarijem – Terarijem.

Slika 2: Javno stranišče za ženske.

Slika 3: Informacija, namenjena invalidnim osebam.

5


6

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.1.2 MARIBORSKI MESTNI PARK – NEPOSREDNA BLIŽINA OTROŠKIH IGRAL Prostori so lepo urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo dvoje ženskih in dvoje moških stranišč; stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam pa ni, tako da predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas je ustrezen, saj so stranišča od ponedeljka do petka odprta od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. ure do 19. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, dostop do stranišč pa je dobro viden na stavbi, INFO točki in na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Mariborskem mestnem parku, v neposredni bližini otroških igral, smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,7 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v neposredni bližini otroških igral je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,39.

Slika 4: Javno stranišče v neposredni bližini otroških igral.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 5: Javno stranišče za ženske.

Slika 6: Javno stranišče za moške.

2.1.3 TRŽNICA MARIBOR Prostori so lepo urejeni, urejen je tudi dostop za invalidne osebe; stranišč, namenjenih izključno tej populaciji pa ni, zato predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas je neprimeren, saj so stranišča od ponedeljka do sobote odprta od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 6. do 13. ure. Predlagamo torej spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu od 7. do 21. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, dostop do stranišč pa je opazen na stavbi, INFO točki in je označen na zemljevidu mesta. Javno stranišče na mariborski tržnici smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

4,0 5,0 5,0 5,0 1,0 4,5 5,0

7


8

Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče na mariborski tržnici je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,21.

Slika 7: Javno stranišče na mariborski tržnici.

Slika 8: Urejenost javnega stranišča.

Slika 9: Javno stranišče za ženske.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.1.4 GLAVNI MOST – NA LEVI STRANI REKE DRAVE Stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. Le-to je lepo urejeno, po informacijah zaposlene v komunalnem podjetju Snaga d. o. o., pa je stranišče zmeraj odprto, kar je posebej pohvalno. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, sam dostop do stranišč pa je označen na INFO točki in tudi na zemljevidu mesta. Predlagamo, da se dostop označi še na sami stavbi. Po besedah zaposlene v komunalnem podjetju, je pred nedavnim dostop še bil označen, vendar so vandali oznake in obvestilo o odpiralnem času strgali. Javno stranišče pod Glavnim mostom v Mariboru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče pod Glavnim mostom je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,86.

Slika 10: Javno stranišče pod Glavnim mostom na levi strani reke Drave.

9


10

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 11: Javno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam.

2.1.5 PARTIZANSKA CESTA Prostori pod TIC-em so lepo urejeni, obiskovalci imamo na voljo ženska in moška stranišča; stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam pa ni, tako da predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas ni primeren, saj so stranišča od ponedeljka do petka odprta od 7. do 21. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 7. do 14. ure. .Predlagamo spremembo odpiralnega časa na vse dni v tednu od 7. do 21. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, sam dostop do stranišč pa je označen na stavbi, INFO točki in na zemljevidu mesta. Javno stranišče na Partizanski cesti pod TIC-em v Mariboru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,3 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče na Partizanski cesti je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,19.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 12: Javno stranišče za moške na Partizanski cesti pod TIC-em.

Slika 13: Urejenost javnega stranišča.

Slika 14: Urejenost javnega stranišča za ženske.

11


12

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.1.6 TRG REVOLUCIJE Prostori na Trgu revolucije so prav tako lepo urejeni, obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče, ni pa stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam, zato predlagamo izgradnjo leteh. Delovni čas ni primeren, saj je stranišče od ponedeljka do petka odprto od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih pa je stranišče zaprto. Predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu od 7. do 21. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, dostop do stranišč je viden na stavbi, na INFO točki in na zemljevidu mesta. Javno stranišče na Trgu revolucije v Mariboru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,0 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče na Trgu revolucije je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,14.

Slika 15: Javno stranišče na Trgu revolucije.

2.1.7 MAGDALENSKI PARK Prostori so lepo urejeni, obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče; stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam pa ni in predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas ni primeren, saj so stranišča od ponedeljka do petka odprta od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih pa je stranišče zaprto. Tudi tukaj predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer za vse dni v tednu od 7. do 21. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, sam dostop do stranišč lahko opazimo na stavbi, INFO točki in na zemljevidu mesta.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče v Magdalenskem parku v Mariboru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,3 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2( (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v Magdalenskem parku je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,33.

Slika 16: Javno stranišče v Magdalenskem parku.

Slika 17: Javno stranišče za ženske.

13


14

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.1.8 KLINETOVA ULICA Prostori za Osnovno šolo Leona Štuklja so prav tako lepo urejeni, stranišče pa je namenjeno izključno invalidnim osebam. Delovni čas tukaj je primeren, saj je stranišče od ponedeljka do nedelje odprto od 9. do 20. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, sam dostop do stranišča pa je označen na stavbi, na INFO točki ter na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Klinetovi ulici v Mariboru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v Klinetovi ulici je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,96.

Slika 18: Javno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam.

Mestna občina Maribor je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,51 in si tako že drugo leto zapored prislužila 1. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.2 OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Občina ima le eno javno stranišče, ki je bilo v mesecu juliju 2010 tudi obnovljeno. Nahaja se na glavnem avtobusnem postajališču, kar je vsekakor dobra lokacija, tako za turiste kot druge obiskovalce mesta, vendar občini kljub temu predlagamo izgradnjo dodatnih javnih stranišč. Uporaba stranišč v občini je brezplačna, prostori so čisti in lepo urejeni, prav tako ima stranišče urejen dostop tudi za invalidne osebe. Neprimeren je le delovni čas, saj stranišče ni odprto ves dan, pač pa v poletnem času med 6. in 21. uro, zimskega odpiralnega časa pa nismo nikjer zasledili. Posebej moramo pohvaliti higieno prostorov in označitev dostopa do javnih stranišč. Oznake smo namreč zasledili pred stavbo, na stavbi in na INFO točki. Predlagali bi le še označitev lokacije stranišč na zemljevidu mesta. Prav tako moramo pohvaliti urejenost stranišča, ki je namenjeno izključno invalidnim osebam. Straniščnega papirja je bilo dovolj, na ženskem stranišču je primanjkovalo le mila, papirnate brisače pa je nadomestil aparat za sušenje rok. Javno stranišče v Rogaški Slatini smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 19: Javno stranišče na glavnem avtobusnem postajališču.

4,7 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,8

15


16

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 20: Javno stranišče za ženske in invalidne osebe.

Občina Rogaška Slatina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,50 in si tako prislužila 2. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.3 MESTNA OBČINA VELENJE

Mestna občina ima kar tri javna stranišča. Glede na velikost mesta je teh vsekakor dovolj, nahajajo se na dobrih lokacijah, njihova uporaba pa je povsod brezplačna, kar je prav tako zelo pohvalno. Prvo se nahaja na osrednjem otroškem igrišču, drugo na glavnem Avtobusnem postajališču in tretje v kletnih prostorih Centra Nova na Šaleški 21.

2.3.1 OSREDNJE OTROŠKO IGRIŠČE Prostori na osrednjem otroškem igrišču so urejeni, za uporabo stranišč pa je potrebno poprositi za ključ, ki ga uporabniki dobimo pri redarju. Dostopa za invalidne osebe žal nimajo urejenega. Z obeh strani vhoda je namreč stopnišče, klanec za kolesa in otroške vozičke pa je za osebe na invalidskih vozičkih žal prestrm. Predlagamo izgradnjo klančine izključno za invalidne osebe na obeh straneh vhoda. Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče, ker pa ni stranišča, ki bi bilo prilagojeno invalidnim osebam, predlagamo izgradnjo le-tega. Delovni čas moramo posebej pohvaliti - stranišča so odprta vse leto, vse dni v tednu, poleti med 8. in 21. uro, pozimi pa med 8. in 17. uro. Zalog straniščnega papirja je bilo dovolj, le mila je primanjkovalo, papirnate brisače pa je nadomestil aparat za sušenje rok. Pohvaliti moramo tudi označitev dostopa do javnih stranišč. Oznake so na stavbi, na INFO točki in s puščicami usmerjajo proti stranišču na obeh straneh vhoda v otroško igrišče. Predlagali bi le še označitev lokacije stranišč na zemljevidu mesta. Javno stranišče na osrednjem otroškem igrišču v Velenju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,7 5,0 4,0 5,0 1,0 5,0 3,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče na osrednjem otroškem igrišču je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,81.

17


18

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 21: Označenost lokacije javnega stranišča.

Slika 22: Javno stranišče za ženske.

2.3.2 GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče, prav tako imajo urejeno stranišče posebej za invalidne osebe. Odpiralnega časa nismo nikjer zasledili, občini predlagamo, da tablo obesijo na vidnem mestu. Straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj. Tudi dostop do stranišč je bil dobro označen s puščicami na sami stavbi in na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije stranišča na zemljevidu mesta. Javno stranišče na glavnem Avtobusnem postajališču v Velenju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

3,7 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0


Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče na glavnem Avtobusnem postajališču je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,67.

Slika 23: Javno stranišče za moške.

Slika 24: Javno stranišče za ženske.

2.3.3 KLETNI PROSTORI CENTRA NOVA Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče, prav tako imajo urejeno eno stranišče posebej za invalidne osebe. Neprimeren je le delovni čas, saj stranišče ni odprto ves dan, pač pa od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro, ob nedeljah pa je stranišče zaprto. Predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu ves dan ali vsaj od 7. do 21. ure. Straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, pa tudi dostop do stranišč je dobro označen na sami stavbi in tudi na INFO točki, vendar predlagamo še označitev lokacije stranišča na zemljevidu mesta.

19


20

Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče v kletnih prostorih Centra Nova v Velenju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,7 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v kletnih prostorih Centra Nova je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,81.

Slika 25: Označenost dostopa do javnega stranišča.

Slika 26: Javno stranišče za ženske.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 27: Javno stranišče, namenjeno izključno invalidnim osebam.

Mestna občina Velenje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,43 in si tako prislužila 3. mesto.

21


22

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.4 MESTNA OBČINA PTUJ

Najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem ima urejeno le eno javno stranišče. Po besedah zaposlenega v TIC-u smo izvedeli, da je v mesecu maju letos rekonstrukcijo javnih stranišč zaključilo Komunalno podjetje Ptuj d. d., in da je stranišče obiskovalcem dostopno od 1. julija letos. Nahaja se na Slomškovi ulici pri tržnici. Glede na to, da je mesto turistično izredno privlačno, predlagamo izgradnjo še vsaj troje javnih stranišč.

2.4.1 SLOMŠKOVA ULICA Prostori so urejeni, uporaba je brezplačna. Dostop za invalidne osebe je urejen, obiskovalci pa imamo na voljo tako žensko kot moško stranišče in eno stranišče, ki je namenjeno izključno invalidnim osebam. Delovni čas je primeren, saj je stranišče odprto od 8. do 20. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj. Dostop do stranišča je označen le na stavbi in na INFO točki. Predlagamo še označitev na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Slomškovi ulici v Ptuju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 28: Javno stranišče v Slomškovi ulici.

4,7 5,0 3,7 2,0 5,0 5,0 5,0


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 29: Javno stranišče za moške.

Slika 30: Javno stranišče za ženske.

Javno stranišče v Mestni občini Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,34 in tako je Ptuj osvojil 4. mesto.

23


24

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.5 MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Nova Gorica premore le eno javno stranišče, nahaja pa se na Avtobusni postaji Nova Gorica. Sicer je v središču mesta, kar je vsekakor premalo, in tako predlagamo izgradnjo še vsaj dvoje javnih stranišč. Uporaba je brezplačna, izvedeli pa smo tudi, da za vzdrževanje skrbijo invalidne osebe, zaposlene v podjetju ŽELVA D. O. O. iz Ljubljane, kar še posebej pozdravljamo.

2.5.1 AVTOBUSNA POSTAJA NOVA GORICA Prostori so lepo urejeni, prav tako pa imajo urejen dostop tudi za invalidne osebe. Obiskovalci imamo na voljo dvoje ženskih in moških stranišč, eno stranišče pa je namenjeno izključno invalidnim osebam. Neprimeren je le delovni čas, saj stranišče ni odprto ves dan, pač pa med delavniki le med 6. in 20. uro, v soboto med 6. in 14. uro, ob nedeljah in praznikih pa je stranišče zaprto. Predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu ves dan ali pa vsaj od 7. ure do 21. ure. Pohvaliti moramo tudi označitev dostopa do javnega stranišča, ki je označeno pred stavbo, na sami stavbi in na INFO točki. Predlagamo le še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Straniščnega papirja in mila je bilo dovolj, papirnate brisače pa je nadomestil aparat za sušenje rok. Javno stranišče v Novi Gorici smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 31: Označenost dostopa do javnega stranišča.

4,3 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,0


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 32: Javno stranišče, namenjeno izključno invalidnim osebam.

Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,33 in si prislužila 5. mesto.

25


26

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.6 OBČINA BLED

Naselje ob Blejskem jezeru, ki sodi med starejša naselja in je najlepši turistični kraj v Sloveniji, premore dvoje javnih stranišč. Prvo se nahaja v Trgovskem centru, drugo pa ob Festivalni dvorani. Glede na velikost občine in to, da je Bled turistično zelo obljuden kraj, predlagamo izgradnjo še enega javnega stranišča.

2.6.1 STRANIŠČA V TRGOVSKEM CENTRU Prostori so urejeni, za uporabo pa je potrebno plačati 0,50 evra. Občini predlagamo ukinitev plačila. Dostop za invalidne osebe žal ni urejen, obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče; stranišča, urejenega za invalidne osebe pa prav tako ni, zato predlagamo izgradnjo letega. Delovni čas stranišča je neprimeren, saj je odprto vsak dan od 9. do 19. ure, zato predlagamo tudi spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu od 7. ure do 21. ure. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, pohvaliti pa moramo tudi označitev dostopa do javnih stranišč. Oznake so namreč na stavbi in na INFO točki ter tudi na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Trgovskem centru Bled smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

2,0 5,0 5,0 4,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v trgovskem centru je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,86.

Slika 33: Javno stranišče v Trgovskem centru.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 34: Javno stranišče za ženske.

2.6.2 STRANIŠČA OB FESTIVALNI DVORANI Uporaba stranišča je brezplačna. Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče, prav tako imajo eno stranišče urejeno izključno za invalidne osebe. Delovni čas stranišč je neprimeren, saj imajo odprto vsak dan od 10. do 19. ure, zato predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu od 7. ure do 21. ure. Straniščnega papirja in mila je bilo dovolj, brisače pa je nadomestil aparat za sušenje rok. Tudi dostop do stranišča je dobro označen s puščicami na stavbi, na INFO točki, ter na zemljevidu mesta. Javno stranišče ob Festivalni dvorani Bled smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,7 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče ob Festivalni dvorani je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,67.

27


28

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 35: Javno stranišče ob Festivalni dvorani.

Slika 36: Urejenost javnega stranišča.

Občina Bled je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,27 in si prislužila 6. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.7 MESTNA OBČINA KOPER

Največje pristanišče v Republiki Sloveniji ima dvoje javnih stranišč, kljub temu pa občini predlagamo izgradnjo še enega. Prvo se nahaja znotraj Mestnega kopališča Koper, drugo pa v objektu Tržnice Koper na Pristaniški ulici 2.

2.7.1 KOPALIŠKO NABREŽJE Prostori so urejeni, prav tako imajo urejen dostop za invalidne osebe. Obiskovalci imamo na voljo štiri ženska in štiri moška stranišča, tudi na ženskem in moškem stranišču imajo urejeno stranišče posebej za invalidne osebe. Neprimeren je le delovni čas, saj stranišča niso odprta ves dan, pač pa od ponedeljka do sobote med 7. uro in 21. uro, ob nedeljah in praznikih pa so stranišča zaprta. Zato predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu, ves dan ali pa vsaj od 7. do 21. ure. Zalog straniščnega papirja ni bilo v vseh straniščih dovolj, na moškem stranišču ni bilo niti milnikov niti papirnatih brisač, na ženskem stranišču pa je bilo tega materiala dovolj. Oznake so dobro vidne na stavbi in na INFO točki, predlagamo le še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Mestnem kopališču Koper smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemlevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,3 5,0 3,7 4,0 5,0 5,0 3,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v Mestnem kopališču Koper je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,29.

Slika 37: Javno stranišče v Mestnem kopališču Koper.

29


30

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 38: Javno stranišče za ženske in invalidne osebe.

Slika 39: Javno stranišče za moške.

2.7.2 PRISTANIŠKA ULICA 2 Tudi tukaj za uporabo stranišč ni potrebno plačati. Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo pet ženskih in pet moških stranišč, prav tako imajo urejeno eno stranišče posebej za invalidne osebe. Neprimeren je le delovni čas, saj stranišče ni odprto ves dan, pač pa od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro, ob nedeljah in praznikih pa je stranišče zaprto. Zato tudi tukaj predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu, ves dan ali pa vsaj od 7. do 21. ure. Straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, tudi dostop do stranišč je bil dobro označen, kljub temu pa predlagamo še kakšno oznako na samem parkirišču in na zemljevidu mesta. Pripomniti moramo, da so, kljub zadovoljivi oceni, stranišča izredno majhna.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče v Pristaniški 2 v Kopru smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

4,3 4,0 3,8 4,0 4,0 4,5 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v Pristaniški 2 je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,23.

Slika 40: Označenost dostopa do javnega stranišča.

Slika 41: Javno stranišče za ženske.

Mestna občina Koper je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,26 in zasedla 7. mesto.

31


32

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.8 MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Glavno mesto Slovenije premore štiri javna stranišča. Prvo se nahaja v Plečnikovem podhodu, drugo pod Tromostovjem, tretje pod Mesarskim mostom in četrto pod Zmajskim mostom. V mestni občini Ljubljana se nahajajo štiri javna stranišča, za uporabo katerih pa je potrebno plačati 0,17 evra. Glede na velikost občine je stranišč premalo, torej predlagamo izgradnjo še vsaj štirih. Prav tako predlagamo brezplačno uporabo.

2.8.1 PLEČNIKOV PODHOD Prostori v Plečnikovem podhodu so urejeni, urejen je tudi dostop za invalidne osebe - eno stranišče je namenjeno izključno njim. Pohvaliti moramo tudi delovni čas. Stranišče je namreč odprto vse dni med 7. in 24. uro. Zalog straniščnega papirja in mila je bilo dovolj, papirnate brisače so bile na voljo pri skrbnikih stranišč, na voljo pa je tudi sušilec za roke. Označitev dostopa do javnih stranišč je dobra, oznake so na stavbi in na INFO točki, predlagamo pa še označitev lokacije stranišč na zemljevidu mesta. Javno stranišče v Plečnikovem podhodu v Ljubljani smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,7 5,0 3,7 2,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče v Plečnikovem podhodu je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,20.

Slika 42: Javno stranišče v Plečnikovem podhodu.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 43: Javno stranišče za moške.

2.8.2 TROMOSTOVJE Prostori so urejeni, obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče; stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam pa ni, zato mestni občini predlagamo izgradnjo le-teh. Tudi tukaj moramo delovni čas posebej pohvaliti. Stranišče je namreč odprto vsak dan med 7. in 24. uro. Straniščnega papirja in mila je bilo dovolj, papirnate brisače so bile tudi tukaj na voljo pri skrbnikih stranišč, na voljo pa je tudi aparat za sušenje rok. Dobro je označen dostop do stranišč na sami stavbi in v njeni bližnji okolici ter na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče pod Tromostovjem v Ljubljani smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

2,3 5,0 4,0 2,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče pod Tromostovjem je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,47.

33


34

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 44: Označenost javnega stranišča.

Slika 45: Javno stranišče za ženske.

2.8.3 MESARSKI MOST Prostori so tudi tukaj urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče, prav tako imajo eno stranišče urejeno izključno za invalidne osebe. Tukaj moramo vsekakor omeniti tudi specifičen način dostopa invalidnih oseb do javnega stranišča. Dostop je invalidnim osebam namreč omogočen s posebnim vozičkom. Delovni čas moramo prav tako pohvaliti, saj je stranišče odprto vse dni med 7. in 24. uro. Straniščnega papirja in mila je bilo dovolj, papirnate brisače so bile na voljo pri skrbnikih stranišč, na razpolago pa je tudi aparat za sušenje rok. Dostop do stranišč je bil dobro označen in viden na stavbi ter na INFO točki, predlagamo pa še označitev lokacije na zemljevidu mesta.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Javno stranišče pod Mesarskim mostom v Ljubljani smo ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,7 5,0 3,7 2,0 5,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče pod Mesarskim mostom je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,20.

Slika 46: Naprava za prevoz invalidnih oseb do javnega stranišča.

Slika 47: Javno stranišče za ženske.

35


36

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.8.4 ZMAJSKI MOST Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče; stranišča, urejenega za invalidne osebe pa ni, torej predlagamo izgradnjo le-tega. Delovni čas je neprimeren, ker stranišče ni odprto ves dan, pač pa od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah pa je stranišče zaprto. Zato predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu, ves dan ali pa vsaj od 7. do 21. ure. Straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, pa tudi dostop do stranišč je bil na stavbi in v njeni neposredni bližini dobro označen, prav tako tudi na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče pod Zmajskim mostom smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

1,7 5,0 4,0 2,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče pod Zmajskim mostom je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,39.

Slika 48: Označenost dostopa do javnega stranišča.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 49: Javno stranišče za moške.

Mestna občina Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,82 in si prislužila 8. mesto.

37


38

Bilten Naj javno stranišče 2010

2.9 OBČINA BOHINJ

Premore dvoje javnih stranišč, glede na to, da je mesto turistično zelo zanimivo, predlagamo še izgradnjo enega. Eno javno stranišče se nahaja ob jezeru, drugo pa »Pod Skalco«.

2.9.1 JAVNO STRANIŠČE OB JEZERU Prostori so dokaj urejeni, le oprema je malce dotrajana, uporaba je brezplačna. Dostop za invalidne osebe je urejen, nimajo pa urejenih posebej stranišč za invalidne osebe, tako da predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas je posebej primeren, saj so stranišča odprta vse dni in ves dan. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj. Označenost dostopa je dobro vidna, saj so oznake na stavbi in na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče ob jezeru v Bohinju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

5,0 4,0 3,7 4,0 1,0 4,5 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče ob jezeru je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,89.

Slika 50: Lokacija javnega stranišča ob jezeru.


Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 51: Javno stranišče za moške.

2.9.2 JAVNO STRANIŠČE »POD SKALCO« Tudi tukaj je uporaba stranišča brezplačna. Prostori so dokaj urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče; ni pa stranišča, ki bi bilo urejeno za invalidne osebe, zato tudi tukaj predlagamo izgradnjo le-tega. Stranišče je odprto vse dni in ves dan, straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj. Tudi dostop do stranišč je dobro označen, in sicer na stavbi in na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče »Pod Skalco« v Bohinju smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

3,7 3,0 4,0 4,0 1,0 5,0 5,0

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Javno stranišče »Pod skalco« je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,67.

39


40

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 52: Javno stranišče "Pod Skalco".

Slika 53: Javno stranišče za ženske.

Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,78 in zavzela 9. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.10 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Mestna občina, ki leži na levem bregu reke Mure, ima urejeno le eno javno stranišče, ki pa se nahaja na sami tržnici. Glede na velikost mesta je to vsekakor premalo, tako da predlagamo izgradnjo še vsaj treh javnih stranišč. Njihova uporaba je brezplačna, za red in čistočo pa skrbi Komunala, javno podjetje, d. o. o. Murska Sobota.

2.10.1 JAVNO STRANIŠČE NA MURSKOSOBOŠKI TRŽNICI Prostori so urejeni, obiskovalci pa imamo na voljo žensko in moško stranišče; stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam pa ni, tako da predlagamo izgradnjo le-teh. Delovni čas je neprimeren, saj je stranišče od ponedeljka do petka odprto od 6. do 19. ure, ob sobotah od 6. do 15. ure, v nedeljo in med prazniki pa je stranišče zaprto. Na komunalnem podjetju so pojasnili, da je bilo stranišče v začetku odprto vse dni, zaradi vandalizma pa so spremenili odpiralni čas. Dodali so še, da v primeru prireditve v mestu ali med praznikom, po dogovoru z občino, odprejo stranišča tudi izven odpiralnega časa. Kljub vsemu pa predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu, ves dan ali pa vsaj od 7. do 21. ure zvečer. Zalog straniščnega papirja, mila in brisač je bilo dovolj, dostop je označen na stavbi in na INFO točki, tako da predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Javno stranišče na tržnici v Murski Soboti smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 54: Lokacija javnega stranišča.

4,3 5,0 3,7 2,0 1,0 5,0 5,0

41


42

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 55: Javno stranišče za ženske.

Javno stranišče v Mestni občini Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,71 in tako je občina pristala na 10. mestu.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.11 OBČINA IZOLA

Staro ribiško mesto z bogato zgodovino ima urejeno eno javno stranišče, ki pa se nahaja na Kopališki ulici, na sami plaži. Uporaba je brezplačna, predlagamo pa izgradnjo še enega javnega stranišča v samem središču mesta.

2.11.1 KOPALIŠKA ULICA Prostori so bili urejeni, saj smo opazili moškega, ki je za čistočo redno skrbel. Obiskovalci imamo na voljo tri ženska in tri moška stranišča; ni pa stranišč, ki bi bila namenjena izključno invalidnim osebam. Odpiralnega časa nismo nikjer zasledili. Poudariti moramo, da je bila oprema videti nova in, da je bilo straniščnega papirja, papirnatih brisač in mila več kot dovolj. Pograjati moramo le označitev dostopa do javnih stranišč. Oznake so le na stavbi, zato predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta in na INFO točki. Vsekakor pa predlagamo tudi izgradnjo stranišč, namenjenih izključno invalidnim osebam. Javno stranišče v Kopališki ulici na javnem mestnem kopališču Svetilnik smo ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 56: Lokacija javnega stranišča.

3,3 5,0 2,3 4,0 1,0 5,0 5,0

43


44

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 57: Javno stranišče za ženske.

Občina Izola je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,66 in zasedla 11. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.12 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Največje naselje v dolini Mislinje ima urejeno dvoje javnih stranišč. Eno se nahaja na glavnem avtobusnem postajališču, drugo pa ob Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, vendar je bilo to zaradi obnove galerije v času našega obiska zaprto. Kljub temu predlagamo izgradnjo še enega javnega stranišča v samem centru mesta.

2.12.1 JAVNO STRANIŠČE NA GLAVNEM AVTOBUSNEM POSTAJALIŠČU Prostori so potrebni prenove, oprema je že precej dotrajana, uporaba je brezplačna. Obiskovalci imamo na voljo tri ženska in tri moška stranišča, kar je sicer v redu, vendar ženska stranišča v času našega obiska niso bila v uporabi. Eno stranišče je namenjeno tudi izključno invalidnim osebam. Odpiralnega časa žal nismo nikjer zasledili, omeniti pa moramo tudi izredno zanemarjenost stranišč. Kljub pisnim opozorilom mestne občine, ki smo jih zasledili, so bila stranišča izredno zanemarjena, umazana in so zelo zaudarjala. Označitev dostopa do javnih stranišč pa je dobra, saj so oznake na stavbi in na INFO točki, kljub temu pa predlagamo še označitev lokacije na zemljevidu mesta. Straniščnega papirja, mila in brisač ni bilo, bil je le aparat za sušenje rok. Javno stranišče v Slovenj Gradcu smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 58: Opozorilo na javnem stranišču za ženske.

3,7 1,0 3,7 4,0 5,0 2,5 4,0

45


46

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 59: Zanemarjenost javnega stranišča.

Slika 60: Javno stranišče za moške.

Mestna občina Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,41 in si prislužila predzadnje, 12. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.13 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Prestolnica Dolenjske ima le eno javno stranišče, ki se nahaja v samem mestnem središču. To je vsekakor dobra lokacija, tako za turiste kot druge obiskovalce, vendar stranišče po besedah zaposlene v Turistično informacijskem centru, uporablja le peščica ljudi. Uporaba stranišča stane 0,30 eura, zanj pa skrbi tamkajšnje komunalno podjetje. Vsekakor je eno javno stranišče v Novem mestu premalo, zato predlagamo izgradnjo še vsaj dveh.

2.13.1 JAVNO STRANIŠČE NA GLAVNEM TRGU Prostori so stari in potrebni prenove, prav tako ni urejenega dostopa za invalidne osebe. Stranišče v mestnem jedru je skrito v ozki uličici, po kateri, zaradi bližine tržnice, hodi sicer veliko ljudi, kljub temu pa le malokdo zaide vanj. Obiskovalci imamo na voljo dve stranišči za ženske in dve za moške, kar je sicer v redu, vendar je bilo eno žensko stranišče v času našega obiska v okvari. Neprimeren je tudi odpiralni čas, saj stranišče ni odprto ves dan, pač pa med delovniki le med 7. in 14. uro, v soboto med 7. in 12. uro, ob nedeljah in praznikih pa je stranišče zaprto. Predlagamo spremembo odpiralnega časa, in sicer na vse dni v tednu, ves dan ali pa vsaj od 7. do 21. ure. Moramo pa ob samem koncu pohvaliti označitev dostopa, saj so oznake na stavbi, na zemljevidu mesta in na INFO točki. Javno stranišče v Muzejski ulici v Novem mestu smo tako ocenili z naslednjimi povprečnimi ocenami: -

DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost) UREJENOST (higiena prostorov) OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na INFO točki) ŠTEVILO STRANIŠČ (glede na velikost občine) VELIKOST STRANIŠČ (za invalidne osebe) OPREMA (dotrajanost, delovanje) HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač)

Razlaga ocen: 1 (zelo slabo), 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (zelo dobro), 5 (odlično).

Slika 61: Lokacija javnega stranišča.

1,3 2,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,7

47


48

Bilten Naj javno stranišče 2010

Slika 62: Dotrajanost javnega stranišča.

Slika 63: Javno stranišče za ženske.

Mestna občina Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 2,71 in si prislužila zadnje, 13. mesto.


Bilten Naj javno stranišče 2010

2.14 OBČINE GORNJA RADGONA, LENDAVA IN RADENCI

V Pomurski regiji, v občinah Gornja Radgona, Radenci in Lendava javnih stranišč ni. Eno stranišče se nahaja le v Gornji Radgoni na tržnici, ki pa ga uporabljajo izključno lastniki stojnic, ki imajo tudi svoj ključ. Ker so vsi navedeni kraji turistično dobro obiskani, tem občinam predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.15 OBČINI DRAVOGRAD IN RAVNE NA KOROŠKEM

V Koroški regiji, v Dravogradu in Ravnah na Koroškem javnih stranišč prav tako nimajo. A ker je vsaka občina po svoje turistično privlačna, posamezni občini predlagamo, da v prihodnje uredi vsaj eno javno stranišče.

2.16 MESTNA OBČINA CELJE

V Savinjski regiji, v tretjem največjem mestu v Republiki Sloveniji, javnih stranišč ni. Nekaj mobilnih se nahaja le v mestnem parku. Naj pa poudarimo, da smo v lanskem letu v tem mestu sicer ocenili kemična stranišča, a ker so bila ta neprimerna, smo Mestno občino Celje pozvali k izgradnji urejenih in invalidom dostopnih javnih stranišč. Občina do letos stranišč ni uredila, zato smo se odločili, da kemičnih stranišč tokrat ne bomo ocenili, temveč bomo občino ponovno pozvali k izgradnji javnih stranišč. Občini Celje tako predlagamo izgradnjo vsaj treh javnih stranišč.

2.17 OBČINA SLOVENSKE KONJICE

V Savinjski regiji, v Slovenskih Konjicah, javnih stranišč nimajo, ker pa je mesto vina in cvetja turistično privlačno, predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.18 OBČINI BREŽICE IN KRŠKO

V Spodnjeposavski regiji, v Brežicah in Krškem, javnih stranišč prav tako ni. Ta se, po informacijah zaposlenega v Turistično informacijskem centru, v obeh mestih nahajajo le na avtobusni in železniški postaji, vendar je, po pridobljenih informacijah, potrebno zahtevati ključ. Tako Krško kot

49


50

Bilten Naj javno stranišče 2010

Brežice sta turistično privlačni mesti, zato posamezni občini predlagamo, da v prihodnje uredi javna stranišča. V Krškem bi bila dobrodošla izgradnja dveh javnih stranišč, v Brežicah pa vsaj enega.

2.19 MESTNA OBČINA KRANJ

V največjem mestu na Gorenjskem javnih stranišč nimajo, vse, ki jih iščejo, pa po besedah zaposlene v Turistično informacijskem centru, napotijo kar na stranišče na njihovem sedežu. Stranišče je lepo urejeno, imajo pa tudi stranišče, urejeno izključno za invalidne osebe. Kljub temu pa občini predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

2.20 OBČINA POSTOJNA

V Notranjsko-kraški regiji, v Postojni, javnih stranišč prav tako ni. Mesto je turistično privlačno, zato občini predlagamo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

2.21 OBČINA AJDOVŠČINA

V Goriški regiji, v Ajdovščini, po informacijah zaposlene v Turistično informacijskem centru, zaradi majhnosti in zato, ker mesto ni tako turistično razvito, javnih stranišč ni, je pa poudarila, da obiskovalci vse potrebe lahko opravimo v lokalih, ki jih je v središču mesta precej. Zaposlena v TICu je povedala, da v mestu zelo dobro skrbijo za čisto pitno vodo in za čisto okolje, kadar pa v središču mesta potekajo kakšne prireditve, je za mobilna stranišča posebej dobro poskrbljeno.


Bilten Naj javno stranišče 2010

3 ZAKLJUČEK Urejenost in dostopnost javnih stranišč smo trije člani komisije (Nada Bejakovič, Jernej Leskovšek in Petra Lasetzky) ocenjevali v desetih, že lani ocenjenih, mestnih občinah (MURSKA SOBOTA, MARIBOR, PTUJ, CELJE, VELENJE, NOVO MESTO, LJUBLJANA, KRANJ, NOVA GORICA in KOPER), dodali pa smo še 15 naključnih (GORNJA RADGONA, LENDAVA, RADENCI, DRAVOGRAD, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENSKE KONJICE, BREŽICE, KRŠKO, BLED, BOHINJ, POSTOJNA, AJDOVŠČINA in IZOLA). Ocenjevali smo jih v obdobju od julija do septembra 2010 po naslednjih sedmih kriterijih: DOSTOPNOST invalidom (urnik dostopa, plačljivost), UREJENOST (higiena prostorov), OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na zemljevidih in na informacijskih točkah), ŠTEVILO STRANIŠČ (primerno število stranišč glede na velikost posamezne občine), VELIKOST (primerna velikost kabin za invalidne osebe in ostale), OPREMA (dotrajanost in delovanje), HIGIENSKI MATERIAL (zaloga toaletnega papirja, mila in brisač). Pri vsakem kriteriju je posamezna mestna občina lahko dosegla od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) točk. Ocenjevanje javnih stranišč smo torej zaključili v mesecu septembru 2010. Poudariti moramo, da ima od skupno 25 izbranih občin, javna stranišča le 13, ostalih 12 občin pa javnih stranišč nima. Dve občini, od desetih lani sodelujočih, javnih stranišč nimata, pri večini ostalih, že lani ocenjenih, pa so stranišča veliko bolje urejena. Od petnajstih naključno izbranih občin imajo javna stranišča na voljo le v petih občinah, v ostalih desetih pa žal ne. Tem bomo v opomin podelili zidak, občinam, ki kriterijem niso povsem zadostile, pa straniščno metlico. Člani komisije občinam, ki javnih stranišč nimajo, svetujemo, da le-ta uredijo, saj je za razvoj turizma pomembno, da imajo mesta urejena tudi javna stranišča. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2010 ponovno podeljujemo Mestni občini Maribor, ki je, po zgoraj omenjenih kriterijih, za svoja javna stranišča zbrala največ točk. V Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen si želimo, da bi se vse občine po Sloveniji zavedale potrebe po urejenosti stranišč in jih čim prej zgradile ali še bolj uredile. Z našo vsakoletno akcijo jih bomo vzpodbujali k temu. Lep in prijeten pozdrav do naslednjega leta.

Petra Lasetzky predsednica ocenjevalne komisije

51


52

Bilten Naj javno straniĹĄÄ?e 2010


Profile for Društvo za KVČB

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2010  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2010  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno

Advertisement