Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2007 – 2008 Herfsteditie

INHOUD :                    

Welkom Schoollied Woordje van de directeur Personeel Even voorstellen Nieuws Terugblik School in de kijker Fotoalbum Project Zorgbeleid SBO met een hart Wereldklas Creatief Proza Sportief Uit de media Muziek Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Voor wie nog even wil terugblikken op vorig schooljaar … Raadpleeg de rubriek “sfeerbeelden 2006-2007” op onze website www.droomballon.be Het loont de moeite !


Ergens, diep in mijn gemoed, verlang ik nog eens naar de tijd… in stil gepeins, het doet mij goed te denken aan mijn kindertijd. Ergens voel ik mij beschaamd, volwassen en zo koel te zijn, alles berekend en beraamd. Het is goed, even, weer kind te zijn. En vind ik dan de échte vreugde terug, bij kinderen om mij heen, dan pink ik een traan weg… en ween, om alle blije kinderen klein, - het konden wel eens engelen zijn al spelend leven, in hun jeugd…

n.a.v. Dag van het kind


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool ! Refr. (2x)


Beste ouders, Eerst en vooral wou ik u bedanken voor het invullen van de GOK-vragenlijst. Na een helse race tegen de klok (want er lag nog heel wat ander werk op hen te wachten) én dankzij uw vlotte medewerking, slaagden Betty en Candi er toch in om alle documenten tijdig te verzamelen, te verwerken en de gegevens door te zenden naar het departement. Knap. Op basis van deze gegevens zal elke school extra lestijden toegekend krijgen, bedoeld om de klassen te ondersteunen. Tevens dienen deze gegevens om de werkingsmiddelen toe te wijzen, zeg maar om didactisch materiaal te kunnen aankopen. Of het nu over een vrije school gaat, dan wel over een stedelijke school, neem van mij aan dat beide netten identiek behandeld worden. Dit is trouwens niet nieuw, laat je niets wijsmaken. Ik ben alvast benieuwd op hoeveel steun wij als school, en daarmee bedoel ik eigenlijk onze kinderen, zullen kunnen rekenen voor de komende drie schooljaren. Spannender dan de Lotto-uitslag, vind je niet ?! Goed. Waar zijn we zoal mee bezig? ‘Waarmee niet?’ zou een betere vraag zijn…. Ik werk graag met overzichtelijke lijstjes, ‘structuur’ noemen we dat in de leraarskamer. Dus ik ga dat ook nu zo aanpakken door alles netjes op een rijtje te zetten. 1. Werken met/rond ‘gevoelens’ Niet sporadisch, maar systematisch ,wensen we gevoelens, in de meest ruime zin van het woord, bespreekbaar te maken. Niet enkel in de lessen levensbeschouwing, waar dit al prachtig gebeurt, maar ook bij de ‘eigen meester of juf’ worden gevoelens mee opgenomen in het geheel. Elke leerkracht engageert zich om op zijn/haar eigen wijze, afhankelijk van de persoonlijke leerkrachtenstijl, preventief te zullen werken rond/met gevoelens. Dit komt reeds tot uiting via zeer verscheiden methodieken, onder begeleiding én met steun van de zorgleerkrachten, gekoppeld aan die specifieke leeftijdsgroepen. Nog eens voor alle duidelijkheid, dit is het zorgteam: Groepen 1-2-3 Groepen 4 + 1ste leerjaar 2de – 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar (gewezen) anderstaligen Zorgcoördinatie

     

Nancy De Tender Ilse Bryssinck Carine Bombeke Frederik Van Huffel Lieve Putteman en Nele Van Duyse Chris Grumiau

Wil je gezichten op de namen kleven? Surf dan naar www.droomballon.be 2. Het Koninkrijk met de verschillende dorpen Het koninkrijk ‘De Droomballon’ werd vorig schooljaar door de burgemeester onafhankelijk verklaard. We zijn er nog niet uit wanneer en hoe, maar we gaan dat zeker dit schooljaar vieren, mogelijk terug op het schoolfeest. Elk dorp zal in ieder geval vanaf dit schooljaar werken rond de waarde waarvoor het dorp staat, bv. gezondheid, verdraagzaamheid, talentontplooiing, enz… Vertelde uw kind hier al iets over? Ik hoop het!


3. De leerlingenraad Op 02.10.2007 kwam de leerlingenraad voor de eerste keer samen tijdens een lunchvergadering. Dat is een nieuw woord, en tevens een vreselijke uitvinding. Heel wat bedrijven zijn hiermee van start gegaan, en eigenlijk komt dat erop neer dat je moet blijven doorwerken en niet meer rustig kan eten. Pas op, dit is maar een grapje, hoor, want we hebben het zélf voorgesteld, dus we vinden het niet zo erg, en dat was eigenlijk de enige manier om, samen met de directeur, de leerkrachten en de verkozen leerlingen, rond de tafel te kunnen zitten. We zijn afgestapt van het principe ‘Kinderen, wat zijn jullie wensen allemaal?’ We zijn overgestapt naar ‘Wat kunnen we samen bereiken en wat gaan onze ministers nu voor de school doen?’ Plots lijkt het allemaal wat meer op de echte politiek. Kasper (6B) maakte het verslag van de vergadering. Afgesproken werd dat elke minister, koning en koningin zélf op zoek ging naar wat hij/zij kon betekenen in het algemeen belang. We kregen fijne voorstellen, die we beslist gaan bespreken. 4. De ouderraad Goed nieuws! Er traden dit schooljaar opvallend veel nieuwe mensen toe tot de ouderraad. Welkom, mensen. Geloof me als ik zeg dat de ouderraad een fijne ploeg is, en dat dit alleen maar beter kan worden. Op de eerste werkvergadering van 08.10.2007 hadden we het o.a. over het zoeken naar een aangepaste formule voor de sneeuwklas. Ondertussen zijn een aantal ouders spontaan mee aan het denken en zoeken gegaan. Hoe dan ook, feit is zeker dat onze kinderen op sneeuwklas zullen kunnen blijven gaan, ook al beperkt de max.factuur, die de minister van onderwijs ons vanaf 2008-2009 oplegt, ons wel degelijk. Samen vinden we wel de beste oplossing! 5. De werkgroepen Elke leerkracht maakt deel uit van een werkgroep. Elke werkgroep maakt ‘samen school’ en is verantwoordelijk voor heel wat projecten, acties en initiatieven die op school leven. Dit soort zaken worden namelijk niet door de kaboutertjes georganiseerd. Op www.droomballon.be zie je wat elke werkroep precies inhoudt, en wie erin zetelt. a) Werkgroep ‘de warme school’ Zij zorgt ervoor dat ‘gevoelens in de klas’, het meldpunt, het koninkrijk (waarmee we de prijs ‘Burgerzin 2007’ behaalden !), het pestactieplan, de uitwerking van fondswerving voor goede doelen en alles wat met gevoelens te maken heeft, concrete vorm krijgt en een constante blijft. Deze punten worden in dit voorwoord uitgebreid uit de doeken gedaan. b) Werkgroep ‘de lerende school’ Zij zorgde ervoor dat vanaf dit schooljaar in élke klas systematisch gewerkt wordt rond actualiteit als onderdeel van het levendig maken van het leergebied wereldoriëntatie. Zelfs de allerkleinsten doen mee. Van de eigen leefwereld tot het wereldnieuws, van de kleine kleuters tot onze grote tieners, er wordt grondig stilgestaan bij de actualiteit. c) Werkgroep ‘de feestende school’ Het schooljaar is nog maar net begonnen, of het schoolfeest wordt reeds voorbereid. Zo gaat dat nu eenmaal bij ons. Dit schooljaar trekken we erop uit. We organiseren op zaterdag 24 mei 2008 een wandel- en fietszoektocht. Wie liever op school geniet van een gezellig terrasje, kan rekenen op kinderanimatie terwijl u zit te genieten. Na de tocht zal u kunnen smullen van de barbecue, die ook vorig schooljaar op heel wat bijval kon rekenen.


Wie al een agenda heeft voor 2009, dient zeker al één datum aan te stippen, want we zijn ook al het schoolfeest voor vólgend schooljaar aan het voorbereiden. Da’s ook nodig, want we breken enkele muren open, met name onze eigen schoolmuren. We gaan volgend schooljaar van het schoolfeest een dorpsfeest maken, een feest dat niet op school maar wel op het dorpsplein Ten Bos zal doorgaan. Blijf tijdens het pinksterweekend van eind mei 2009 thuis, en kom langs. Zorg dat je dit niet mist ! d) Werkgroep ‘de milieuvriendelijke school’ Je hebt onze knappe fluorescerende leerkrachten wellicht al opgemerkt. Zij maken voortdurend onze kinderen warm voor het dragen van fluojasjes. We vinden het namelijk enorm belangrijk dat alle kinderen zichzelf beschermen door op te vallen in het verkeer. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Wie tijdens een controle door de leerkrachten een fluojasje draagt, ontvangt een punt. Deze punten kunnen opgespaard worden en omgeruild voor een prijsje. Spoort u a.u.b. ook uw kind aan tot het dragen van een fluojasje? Ik zou zelfs durven vragen ,om in zijn/haar belang, dit te eisen, maar ik wens me niet te bemoeien in uw privésfeer. Denk eraan dat de donkere dagen aangebroken zijn, en een ongeluk gauw gebeurd is. Tevens sleepten we, dankzij deze werkgroep, het tweede MOS-logo in de wacht. MOS stat voor milieuzorg op school. Dit tweede logo behalen is absoluut niet evident en ging dan ook gepaard met heel wat werk. Wij zijn dankbaar en trots. Ook de ‘dikke-truiendag’ en de verkeersweek met de autoluwe woensdag zijn volop in voorbereiding door deze werkgroep. Daar hoort u later meer over. e) Werkgroep ‘de gezonde school’ Deze leerkrachten gaan nu op zoek naar eventuele lacunes in ons gezondheidsaanbod. Zij zorgden ervoor dat de refter over gefilterd leidingwater en tal van gezonde dranken beschikt, afkomstig van de lokale wereldwinkel uit de Nieuwkerkenstraat. Problemen rond hygiëne tracht deze werkgroep op te lossen. Het voornaamste project voor dit schooljaar is het uitwerken, voorbereiden en organiseren van drie sportdagen in eigen beheer, want … wat je zelf kan doe je beter : -sportdag onderbouw (kleuterschool) -sportdag middenbouw (1ste – 2de – 3de leerjaar) -sportdag bovenbouw (4de – 5de – 6de leerjaar) f) Werkgroep ‘de culturele school’ Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de leerlingenraad en cultuur in de meest brede zin van het woord. De cultuurmuur kan je bekijken aan de zijkant van de polyvalente zaal. Naast streekdialecten tref je daar ook de namen en foto’s van de wereldklaskinderen aan, zowel als hun afkomst. Deze muur wordt nog dit schooljaar uitgebreid met o.a. bekende kunstwerken, het verslag van de leerlingenraad, enz.. Deze werkgroep zal ook een voorstel binnenbrengen tot het uitnodigen van ‘een zgn. cultureel individu of dito groep’ op school. Er mag volgens mij best wat meer cultuur de Vlaamse scholen binnensluipen. Onze leerlingen zullen vanaf dit schooljaar het verslag van de leerlingenraad niet enkel kunnen lezen, maar ook beluisteren via de ’leerlingenradio’. Wereldmuziek op de speelplaats? Ook dit kan dit schooljaar dankzij deze werkgroep.


6. Differentiatie naar boven toe Ik besef maar al te goed dat we de lat voor onze kinderen vrij hoog leggen. Onze kinderen doen het in het algemeen dan ook bijzonder goed in het secundair onderwijs. Tegelijkertijd staan we bekend voor het bijzonder zorgzaam omspringen met kinderen en hun verschillen. Waar we nu nog meer werk van willen maken, is het meer aandacht schenken aan de sterkere leerlingen. Dat zijn dié leerlingen, die zich al gauw dreigen te vervelen en best wel een tandje bij kunnen steken en daarvoor dan ook over de nodige middelen moeten beschikken. De inventaris van de beschikbare methodieken is achter de rug. We beschikken reeds over heel wat materiaal, maar er kunnen altijd nog betere zaken bij. Ik kan nu overgaan tot de aanschaf van extra differentiatiemateriaal, en dat voor alle klassen, van groep 1 tot en met het zesde leerjaar. In de loop van dit schooljaar zal elke klas, die dit nog nodig heeft, hierover kunnen beschikken. 7. Het socio-emotioneel actieplan Onze kleuterafdeling werkt na de herfstvakantie haar socio-emotioneel actieplan uit voor onze groepen 3 (2de kleuterklas) en groepen 4 (3de kleuterklas). We trachten onze kinderen een aantal omgangsvormen bij te brengen, zodat ze leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Conflictoplossing en conflictbeheersing worden door de leerkrachten via gesimuleerde oefeningen duidelijk gemaakt aan de kinderen uit deze leeftijdsgroepen. Toneeltjes opvoeren, zeer gericht oefenen op de speelplaats, het gebruik van pictogrammen, de introductie van een heus ‘STOP-bord’ e.d.. … dit alles zal deel uitmaken van het actieplan. Het betreft een preventief en remediërend actieplan dat trouwens opgesteld werd door onze eigen zorgleerkrachten uit de kleuterschool. Het hele proces zal maar liefst 11 sessies, verspreid over 11 lesmomenten in beslag nemen. Schrik dus niet op als de kinderen tijdens de lesuren onder begeleiding van een leerkracht eens aan het ‘spelen’ zijn. Ze krijgen daadwerkelijk les, oefenmateriaal, instructies en kansen tot bijsturing op die momenten. Ze leren bij. We gaan dit trouwens jaarlijks organiseren. 8. Het meldpunt, juf Carine Bombeke Op www.droomballon.be en ook op de speelplaats heeft u waarschijnlijk al kunnen lezen wat dit meldpunt inhoudt. Kort samengevat : we bieden onze kinderen een uitweg bij problemen. Waar en bij wie kunnen ze terecht als ze het moeilijk hebben? We hebben hen dit uitgelegd, en alles hangt klaar en duidelijk uit. Het is misschien wel goed ook dit met hen even door te nemen. 9. Veiligheid Op school beschikken we over een veiligheidsplan. Evacuatie is daar een onderdeel van. Op vrijdag 12 oktober 2007 hielden we een onaangekondigde evacuatieoefening. Onze kinderen zijn dat intussen wel al gewend. Alles verliep vlot en gedisciplineerd. Nog dit schooljaar plannen we een evacuatieoefening in aanwezigheid van de brandweer en met rooksimulatie. Schrik dus niet als je de brandweer ziet staan, het gaat om een oefening. Beste mensen, het is een hele boterham, ik kan wel blijven vertellen, maar ik beloof je plechtig, dat ik me bij de volgende editie van het schoolkrantje wat zal inhouden. Ik ga me dan beperken tot de nieuwjaarswensen! Afgesproken? Een prettige herfstvakantie ! Ludwig DE MEYER, directeur


Personeelsbestand schooljaar 2007 - 2008  KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 7 titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 2 juffen verdelen de zorgopdrachten onder elkaar.

Eva Reed Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Christine Van Hove GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen Gr 4- Krokodillenklas

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Evelyn Demey Interimaris - Gr 1

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Ellen Smet Interimaris - Gr 3B

Nancy De Tender Zorgleerkracht Gr 1 – gr 2 – Gr 3

Ilse Bryssinck Zorgleerkracht Gr 4 Lich. opv. Peuters


ďƒ LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt dit schooljaar 14 klastitularissen, al wordt 2C slechts enkel in voormiddag georganiseerd 4 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 2 juffen zorgen voor de kinderen uit de wereldklas.

Ellen Heyns Titularis 1A

Tine Daneel Titularis 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Ayse Cetin Interimaris - 1C

Kirsten De Munck Titularis 2A

Veerle Dhooghe Interimaris - 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Titularis 3B

Stijn De Maeyer Titularis 4A

Wim Van Broeck Titularis 4B

Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Eddy De Wolf Titularis 6A

Natalie Wymeersch Titularis 2C Ambulante opdracht

Mieke De Prycker Titularis 6B


Ilse Bryssinck Zorgleerkracht 1ste lj

Carine Bombeke Zorgleerkracht 2de – 3de – 4de lj

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht 5de + 6de lj

Peggy Vercauteren Wereldklas

Nele Van Duyse Wereldklas

Anne-Lore Anne lichamelijke opv.

Chantal Daelman Rooms-kath. Godsd.

Kaat Smet Niet-confess. zedenl.

Lieve Putteman Niet-confess. zedenl. zorgleerkracht

Redouan Ouazzani Islamitische godsd.

 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Administratie Secretariaat

Candi D’Hulster Administratie Secretariaat

Frederik Vanhuffel ICT-coördinator

 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele

Bruno Mesan

Rita Van Oppens


 EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels GON-begeleiding

An verstraeten GON-begeleiding

Elise Roggeman Gon-begeleiding

An De Houwer GON-begeleiding

FOTO NIET BESCHIKBAAR

Mieke Willems CLB-medewerkster

Ilse Leenaerts CLB-medewerkster

Myriam janssens CLB-medewerkster

Linda Borgerloen GON-begeleiding

FOTO NIET BESCHIKBAAR

Patricia Caluwe Verpleegster

Florimont Eggermont Sleutelbewaarder

BABYNIEUWS

eerste.

De juffen Melissa (titularis Gr 1 – Berenklas) Evie (titularis 1C) zijn beiden met bevallingsverlof. Voor juf Melissa is dit haar tweede kindje, voor juf Evie haar eerste. - Juf Melissa wordt tijdelijk vervangen door juf Evelyn (Demey) - Juf Evie wordt tijdelijk vervangen door juf Ayse (Cetin) Beide juffen waren reeds eerder werkzaam op onze school.

Ook juf Ine (titularis Gr 3B – Dolfijnenklas) , juf Winny (titularis 2B), juf Evelien (titularis 5B) en juf Lieve Putteman (NCZ + ondersteuning ATN) verwachten in de loop van dit schooljaar de ooievaar. Voor juf Ine betekende dit meteen ook het einde van haar lesopdracht dit schooljaar. Zij wordt vervangen door Juf Ellen Smet (Zie rubriek “Even voorstellen”)

TERUG VAN WEGGEWEEST Het omgekeerde geldt voor juf Mieke D.P. (titularis 6B). Haar bevallingsverlof ligt achter de rug en zij hernam per 1 september haar taak binnen ons team.

TIJDELIJK AFWEZIG * Juf Kirsten (titularis 2A) is wegens een banaal arbeidsongeval nog steeds niet in staat om haar lesopdracht terug op te nemen. Wij wensen haar langs deze weg veel sterkte en hopen haar snel terug in ons midden te hebben. Zij wordt in 2A vervangen door juf Veerle (Dhooghe), ook al geen onbekend gezicht meer. * Juf Winny (2B) liet het ook even afweten, maar zij herneemt, als alles OK is, na de herfstvakantie haar functie. Zij werd al die tijd vervangen door juf Evy (Feusels) * Ook juf Anne-Lore (turnjuf lager) moesten we enkele weken missen. Om haar te vervangen hadden we dubbele mankracht nodig in de persoon van Tuur D’hondt en Dieter De Clercq.


Er gaat geen jaar voorbij of er duikt wel een nieuw gezicht op in onze school. Het ene blijft al wat langer in beeld dan het andere. Zij die het lang genoeg “volhouden” geven wij spreekrecht in de rubriek “Even voorstellen”. In deze herfsteditie valt deze eer te beurt aan Ellen Smet en Nele Van Duyse.

Ellen Smet – Vervangt juf Ine in “Dolfijnenklas” (Gr 3B) Iets minder dan een maand geleden, op 13 september om precies te zijn, zette ik mijn eerste stappen in deze school. Ik herinner me dat ik toen 10 minuten op zoek ging naar mijn lokaal. Gelukkig waren er genoeg behulpzame collega ’s beschikbaar die me de juiste weg konden wijzen. Jullie willen natuurlijk weten wat ik in De Droomballon kom doen. Wel, dan moet ik eerst en vooral melden dat ik hier tijdelijk ben. Ik ben immers de vervanger van Ine Verdonck. Ik ben dus het nieuwe gezicht in de dolfijnenklas. In mijn vrije tijd ben ik groepsleidster van scoutsgroep d’Olmen, na 4 jaar in leiding te hebben gestaan. Ook geef ik op woensdagnamiddag kleuterturnen in Temse. Tijdens mijn zomermaanden geef ik sportkampen en ga ik fourieren op een scoutskamp. Nu heb ik het gevoel dat ik nog iets vergeten ben. Oh ja, mijn naam: Ellen Smet. Tot binnenkort!

Nele Van Duyse – Ondersteuning in de wereldklas Hallo iedereen, Ik ben blij dat ik mezelf via deze weg mag voorstellen aan jullie. Ik ben Nele Van Duyse en vanaf dit schooljaar sta ik paraat in jullie school. Sommigen van jullie zullen mij al kennen van Chiro Iris, Nieuwkerken waar ik jaren leiding ben geweest. Verder geef ik elke woensdagmiddag turnen en dans aan de 3e kleuterklas. Dit schooljaar help ik juf peggy mee in de wereldklas. Samen ontvangen we 24 kinderen. In de voormiddag splitsen we deze groep in twee waardoor de leerlingen meer kansen hebben om hun kwaliteiten te ontwikkelen en in de namiddag werken we individueel met hen. Een hele uitdaging waar ik enorm veel ‘goesting’ in heb. Tot binnenkort! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERRASSING : Ook al horen zij niet echt in deze rubriek thuis, omdat hun vervangingsopdracht van té korte duur is, toch geven meester Dieter en Tuur (LO) op de volgende bladzijde een stukje van hun ziel bloot…


Dieter De Clercq & Tuur D’Hondt – LO - lager Naam

Dieter De Clercq

Geboortedatum Woonplaats Weetjes

Tuur D’hondt

11.11.1983 12.04.1986 Hamme Gent * Dieter en Tuur hebben vorig jaar samen in de klas gezeten op de Arteveldehogeschool in Gent en zijn nu samen echte turnmeesters * Meester Tuur heeft zelf nog in de Droomballon gezeten en heeft dus les gekregen van nog een paar leuke meesters en lieve juffen die er nog altijd zijn. - voetbal (SK Grembergen) - turnen - skiën (josk, sasko) - snowboarden - windsurfen - golfsurfen - tennis - klimmen - breakdance 1. Altijd brave, leuke en flinke kinderen in alle turnlessen over heel de wereld. 2. De school start om 10.00 u en eindigt om 16.00 u. 3. Dat overdag de zon schijnt en ’s nachts de regen valt.

Hobby’s

Hun 3 liefste wensen

Nog een lijstje met favorieten tv zender tv serie tv presentator/presentatrice radiozender radiopresentator/presentatrice gerecht cartoons dier kleur zanger sport

vakantieplaats auto drank voetballer

- één - Kanaal 2 - Lost - Numb3rs Roos Van Acker Studio Brussel Peter Van de Veire - Spaghetti - Tortellini’s Futurama Hond Zwart en rood Ed Kowalczyk (leadzanger van ‘Live’) - Voetbal - Windsurfen Egypte (Sharm el sheikh) Maserati 3200 GT Groene thee Thierry Henry

Geen, ik zap veel te veel… Ik kijk niet veel tv… Lien Van de Kelder Studio Brussel Peter Van de Veire - Frietjes - Pitta The Simpsons Kat en hond Zwart en rood Ik luister liever naar een DJ, dan naar een zanger. - Snowboarden - Surfen - Klimmen … Ik kan niet kiezen De zon… of de sneeuw Héél oude BMW M3 cabrio Warme chocomelk Meester Eddy, in zijn gouden voetbaljaren…


Teldag 01 september 2007 Met hoeveel zijn we ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 143 282 24 449

JONGENS 71 150 13 234

MEISJES 72 132 11 215

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): - op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster) tussen 18.00 u en 20.00 u. (door leerkrachten kleuter- én lagere school, voor al uw vragen) - op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Leerlingenraad, schooljaar 2007-08 Even voorstellen In de loop van september werden in het 4de, 5de en 6de leerjaar de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder, maar we laten eerste onze kersverse koning aan het woord. “Ik ben Siese Van Poeck en zit in het 6de leerjaar. Dit jaar werd ik verkozen tot koning. Koning zijn is voor mij niet de baas zijn. Het houdt in dat ik, samen met de koningin, de verkozen ministers moet helpen in hun taken. Maandelijks overleggen we dan over alle


vragen die de leerlingen en/of hun ouders hebben. Die vragen of suggesties kunnen heel verschillend zijn. Het kan gaan over de hygiëne en de veiligheid op school, maar ook over de inrichting van de speelplaats of inspraak over de uitstappen en activiteiten op school. Dus heb je een vraag, aarzel dan niet om je idee op papier te zetten en steek het in de leerlingenraad-brievenbus. Tijdens de starvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen. * Minister van sport : Kasper Verstraeten (6B) * Minister van cultuur : Charlotte Heyninck (6A) * Minister van verkeer : Sien Naudts (5B) * Minister van buitenlandse zaken : Felix Sack (5A) * Minister van sociale zaken : Victor Sack (5B) * Minister van binnenlandse zaken : Ewout Vounckx (6A)

KONING : Siese Van Poeck (6B) KONINGIN : Anna De Cauwer (5B)

DE PLOEG VAN DIT SCHOOLJAAR

WOENSDAG = FRUITDAG Actie “Voel je wel in je pel”. Beste ouders, “Voel je wel in je pel!” Iedereen weet hoe belangrijk gezonde voeding wel is. Kinderen hebben nood aan gezonde voeding en gezonde tussendoortjes die hen de nodige energie en vitaminen verschaffen om te groeien, te sporten, te werken, te denken, … kortom om gezond te leven! Daarom startten wij vorig schooljaar met een wekelijkse fruitdag Hoe verloopt deze fruitdag? Elke woensdag vanaf 07 november 2007 brengen de kinderen steeds een lekker stuk fruit als tussendoortje mee naar school.


Denk er wel aan, dat bij dit tussendoortje een flesje water lekkerder en gezonder smaakt dan bijvoorbeeld een chocomelkdrankje! Ook is het handig voor jonge kinderen fruit in stukjes te snijden en in een plastic potje mee te geven naar school. Met een vleugje citroensap blijft alles er immers smakelijk uitzien. Elke woensdag vult de klastitularis in hoeveel kinderen die dag een stuk fruit bij hebben. In ruil voor een volle fruitkaart kunnen zij een appeltje verdienen. Wanneer zij voldoende appels hebben gespaard, mogen zij een gezonde activiteit naar keuze uitvoeren met hun klas. Dit kan een sport- of eventueel een gezonde kookactiviteit zijn ! Dit belooft zeker en vast heel leuk te worden voor de kinderen! Wij hopen op jullie medewerking! Alvast bedankt en vele fruitige groetjes, De werkgroep “de gezonde school”

Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen … …er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en


informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be Plastic dopjes: het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde dopjes ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw te Tongeren om te worden gerecycleerd in duurzame paletten. De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic schroefdopjes van drankflessen, met name van mineraal- of spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van melk en van fruitsap. Dus niet van olie, detergenten, shampoos ... Ook geen plastic deksels of andere materialen. Meer info: www.dopjesactie.be

Te noteren ! Vrijdag 16 november 2007 Wijnproefavond op school ! De wijnproefavond op onze school is ondertussen uitgegroeid tot een traditie. Zonder stijf gedoe, onder elkaar én ongedwongen genieten van een ruim assortiment wijnen: aperitief, witte wijnen, rode wijnen, dessertwijnen en ... "iets" voor bij de koffie. Alles aan democratische prijzen voor ieders beurs. Bij elke aangeboden drank krijgt U een deskundige uitleg van Bart Claes (wijnimporteur). Nadien kan U eventueel een bestelling plaatsen. De opbrengst gaat integraal naar aanvullend didactisch materiaal voor de kinderen van onze school. WAAR : refter SBO - Gijselstraat 35 WACHT NOG EVEN OM DE WIJN VOOR DE KOSTPRIJS : € 5 EINDEJAARSFEESTEN TE BESTELLEN INSCHRIJVEN : EN… DOE HET VIA DE SCHOOL VAN UW KIND. - via e-mail : christine.vanhove@sint-niklaas.be - telefonisch op nummer 03/776.44.24 - Ouders met kinderen op onze school krijgen een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrookje.  EEN ECHTE AANRADER 

KOOGO-info Schooltoelagen & studietoelagen Vlaamse overheid. - Aanvragen vanaf 2008 voor het basisonderwijs Waar kan u terecht om een studietoelage aan te vragen ?  Online aanvragen : http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/  Via het CLB  Bel het gratis nummer 1700, elke werkdag tussen 09.00 en 19.00 u.  Centrale dienst en provinciale meldpunten - op maandag of woensdag tussen 13.30 en 16.00 u. Centrale dienst – Brussel

Provinciaal meldpunt – Oost-Vlaanderen

Hendrik Conciëncegebouw - verdieping 1A Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Provinciaal Administratief Centrum Zuid W. Wilsonplein 2 9000 Gent


03.09.2007 Bericht uit de Jip en Jannekesklassen : 3 september 2007. Tring tring , daar is de bel. Directeur Ludwig verwelkomt ons op de speelplaats om nog even met ons het droomballonlied te zingen. De kapoenen van juf Ellen , juf Tine en juf Evy/Natalie verzamelen in hun rij van vorig jaar. Maar dit is niet voor lang want daar staan de nieuwe juffen al te wachten op hun nieuwe Jip en Jannekes. Nadat iedere sloeber wist in welke klas hij of zij ging zitten, kon de kennismaking met de juf en nieuwe klasgenootjes beginnen. Aan de hand van raadspelletjes leerden we elkaar beter kennen. Ook een paar nieuwe kapoenen kwamen vandaag voor de eerste keer naar onze school. Ieder kind kreeg zijn eigen plaatsje in de klas. Nieuwe vriendschappen ontstonden snel. Nu een maandje later, heeft iedere sloeber zijn plaatsje in de groep ontdekt. Als we nu vragen aan onze kapoenen wat ze vonden van de eerste schooldag waren de meningen verdeeld. De meeste waren dolenthousiast omdat ze aan de hand van spelletjes elkaar beter leerden kennen. Er waren ook kapoenen die het spijtig vonden dat ze nog geen rekenen en taal gehad hadden op hun eerste schooldag. Maar ze hoeven niet bang te zijn. Er staat hen nog heel wat te wachten het komende schooljaar. Vele Jip en Jannekesknuffels van , juf Veerle , juf Evy , juf Natalie

Tijdens ons appelweekje haalden de kikkers en konijnen hun koksmutsen en keukengereedschap boven‌ want we gingen samen lekkere appelmoes maken. De juffen schilden heel wat appeltjes en de kleuters mochten alles in kleine stukjes snijden. Daarna alles laten gaar koken op een vuurtje, nog wat suiker toevoegen en dan konden we lekker smullen.


Ook de schaapjes die achter onze school stonden waren heel gelukkig want zij mochten alle schillen opeten.


Vanaf groep 3 ( Muizenklas en Dolfijnenklas) maken de kleuters kennis met de sprookjes. Ze genieten van de fantasie, de herhaling en vinden de verhalen super spannend. Ze verplaatsen zichzelf in de personages, genieten van het voorlezen, de toneeltjes‌ Wat we wel merken is dat een voorgelezen verhaal minder angstig is dan de soms wat overdreven spannende scènes in de verfilming van deze sprookjes. Hier enkele leuke kiekjes uit onze klasjes.


11.10.2007

Een tweejaarlijkse leeruitstap die volledig in het teken staat van TECHNOLOGIE ! In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de COCA-COLA fabriek te Wilrijk op ons programma. Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van Coca-Cola. Wie had ooit kunnen denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een apotheker !) de wereld zou veroveren ? Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mét zender en ontvanger, doorheen de fabriek. We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld, gedroogd en gevuld. In de petblazerij werden piepkleine buisjes omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2 liter. En de vele duizenden gevulde flessen werden op banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars. Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurt met de flessen frisdrank vooraleer die bij ons thuis op tafel terecht komen. Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk afgerond met een gratis degustatie ! ’s Namiddags werden wij door een deskundige gids opgewacht op de luchthaven van Deurne. Kleinschaliger dan de nationale luchthaven van Zaventem, maar juist daardoor overzichtelijker voor de kinderen. Hier werd de werking van een moderne luchthaven uit de doeken gedaan. Het werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring in twee werelden die de hunne niet zijn, of moeten we zeggen … nog niet zijn ?

Meester Eddy & juf Mieke


WOENSDAG 03 oktober 2007

Dat grootouders héél graag gezien worden is al langer geweten maar de manier waarop onze kindjes uitkeken naar het feest was bijzonder fascinerend. Met de grootste zorg en toewijding werd een passende uitnodiging gemaakt en er werd ongeduldig afgeteld tot … 3 oktober! En dan was het zover… Hoe beleefden zij dit alles… Al onze oma’s en opa’s werden in de sporthal verwacht … Ons hartje klopte verschrikkelijk snel, directeur Ludwig voelde het ook! Na de verwelkoming mochten we eindelijk ons Droomballonlied zingen. We zongen dat liedje héél graag want dat gaat over onze school en school vinden we leuk! We dansten de ziel uit ons kleine lijfje en het lukte… oma’s en opa’s dansten enthousiast mee. Daarna werden we in verschillende groepen verdeeld. Hier volgen enkele (h)eerlijke reacties achteraf… Dingen waar wij soms zo snel aan voorbijgaan… uit een kindermond… •

“Mijn oma en opa heb ik niet zien dansen maar oma zei achteraf dat ze het moeilijk vond!”

Fijn zeg, ik heb een medaille gewonnen bij Bingo. Leuk die nummertjes aankruisen maar ook een beetje moeilijk.

Ik heb met mijn oma samen Bingo gespeeld. Dat vond ik leuk en was BIJNA gewonnen…..één cijfer te kort!!!! Jammer….


Ik vond het leuk dat oma en opa er waren, maar nog fijner was dat ik ‘bingo’ samen met Marie en Cato heb kunnen spelen. Echt PLEZANT!

De wandeltocht… We moesten leuke raadsels oplossen, oh ja, ’t was wel aan het regenen.

De juffen herkennen van toen ze klein waren vond ik het leukst tijdens de wandeling.

Ik vond het best wel grappig dat we verloren liepen en dat de juffen ons moesten terugroepen!!! Toch nog dit ‘ De oma van Annabel kon het raadsel niet oplossen’. Dat vonden ik en Annabel héééééééél grappig om zien. De cake was ook overheerlijk.

Ik had nog gezegd tegen juf Chantal dat ze verkeerd liepen maar ze wilde me niet geloven…

Die oude huisjes die we onderweg tegenkwamen en de weg door het bos vond ik mooi.

Tijdens de wandeling viel een blaadje op opa’s kop en hij zei: ‘wat een mooi blaadje’……Gelach hi, hi hi, vond ik grappig.

De bladeren van de bomen gaan zoeken was leuk!

Van opa moest ik alle lintjes zoeken om de goede weg te vinden! Het is gelukt!

En onderweg zag ik … een boerenpaard!

Lekkere taart eten en ondertussen naar die mooie foto’s kijken, dat vond ik heel plezant.

We hebben er met z’n allen echt van genoten! Dankjewel en tot de volgende keer! De wolkjes


Eindelijk is het zover , 3 oktober , een dag om niet te vergeten. De oma’s en opa’s brengen een bezoekje aan onze school. We hadden onze grootouders uitgenodigd op een gepaste manier. Als de bel gaat om vijf voor half negen , zitten de meeste grootouders al ongeduldig te wachten op hun kleinkind. Maar zij waren niet de enige die ongeduldig waren. De kapoenen van 2A konden niet wachten om op stap te gaan of bingo te spelen met hun oma en opa. Wanneer ik hen vroeg wat zei vonden van het grootouderfeest , antwoorden ze samen in koor: SUPERLEUK !!. Het was een geslaagde dag voor de kinderen van 2A, kapoenen die fier waren omdat hun opa of oma een medaille gewonnen had met bingo. De kinderen die op zoektocht waren geweest , vonden het buiten het feit dat het af en toe regende , een geslaagde wandelzoektocht. Wat we onthouden : 3 oktober , een dag om niet te vergeten . Juf Veerle en de kapoenen van 2A Woensdag 3 oktober was een zeer speciale dag op onze school. Niet alleen wij, de kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar kwamen naar school, ook al onze oma’s en opa’s kwamen nog eens een dagje naar school. Wat hebben we allemaal gedaan? Bij sommigen werden de keeltjes gesmeerd om heel luid BINGO te roepen. Dit konden we natuurlijk pas roepen wanneer onze kaart volledig vol was. Wie een volle kaart had kon zelfs een medaille winnen. Anderen vonden het dan jammer dat ze nooit een volle kaart hadden. Maar dat neemt niet weg dat we de bingo héééél leuk vonden. Wie niet voor de bingo koos, kon op wandelzoektocht. Deze zoektocht vonden wij allemaal super, maar wel een beetje nat. Er zijn dan ook enkele sloebers in de plassen gevallen!! Tijdens de tocht moesten we allerlei opdrachten oplossen. De leukste opdracht was toch de opdracht met de kinderfoto’s van onze juffen. Kortom iedereen heeft zich enorm geamuseerd. Het was echt een heel toffe dag zowel voor ons als voor onze oma’s en opa’s. De kinderen van 2B Met grote kriebels in onze buikjes was het woensdag 3 oktober grootouderfeest bij de Droomballon. Alle vakes, moekes, oma’s, opa’s,… verzamelden in de sporthal voor een fijne voormiddag. Onze sportieve grootouders gingen op zoektocht met hun kleine sloeber. Het was een beetje nat, maar ze gingen er samen voor! De andere sloebers bleven in de sporthal voor een spelletje Bingo! En ja hoor… enkele Jip en Jannekes hebben een prachtige medaille gewonnen die nu pronkt in ons klasje. Als dank aan alle grootouders werden ze getrakteerd op een stukje cake en een tasje koffie. En als we de kinderen mogen geloven was die SUPER lekker. Ze spreken er nog over! Bedankt oma’s en opa’s voor de fijne dag! Alle sloebers van 2C


B

BINGO

Ook de kinderen van het derde leerjaar hebben genoten van het grootouderfeest. Hier volgen enkele reacties…

Ik vond de sinaasappelsapjes en de cake lekker. Ik vond de dans heel tof. Ik vond het leuk dat mijn opa geweest is. En ik vond ook het zingen tof. En we waren kletsnat en er waren veel kinderen. En ik heb dieren gezien. Hannah Ik vond de zoektocht leuk en de opdrachtjes leuk en ik vond het leuk dat de grootouders er waren. En dat we het schoollied moesten zingen en dat we een rebus deden. Het was ook tof dat we de bladeren hebben gevonden en ook dat we de bladeren mochten bijhouden en dat we een paard zagen en dat we te voet gelopen hebben. Lars Ik vond de bingo tof. Ik vond de cake lekker. Ik vond de dans leuk. Ik heb gewonnen bij de bingo. We hebben in de klassen gekeken. Kelly Ik vond de cake lekker en het drankje ook. En de bingo was leuk. Ik vond het dansen leuk en het zingen. Ik vond het leuk dat mijn oma is geweest. Ik vond het leuk dat we geen boekentas moesten meedoen. Ik vond het leuk dat het grootouderfeest was. Lana Ik vond de opdrachtjes heel leuk en de zoektocht ook. En het dansen was leuk. Ik ben wel verkeerd gelopen, maar ik vond het wel leuk. Ik vond het ook tof dat de grootouders er waren. Ik vond het ook leuk om de lintjes te volgen en ook de rebus en de puzzel en de luisteroefening waren plezant. De rebus was: ‘Grootouders in de droomballon’. Steff


We hebben gedanst voor de grootouders en het lied van de droomballon gezongen. We moesten op het kleurtje van ons kaartje gaan zitten. En directeur Ludwig is 40 jaar geworden. Ik heb een zoektocht gedaan met mijn oma en Lotte, mijn zus. Maar het was een natte zoektocht. Daarna zijn we naar de refter gegaan en hebben een wafeltje gegeten en dan zijn we naar huis gegaan. Maar het was leuk! Saartje Woensdag 3 oktober was het grootouderfeest. We mochten kiezen tussen twee activiteiten: wandeltocht en bingo. Ikzelf heb bingo gekozen. Bijna was ik gewonnen. Eén getal moest ik nog hebben, eentje hé, 50. Dan hebben we heerlijk cake gegeten, niet heerlijk, maar megaheerlijk!! Nog eens bedankt, hé! Gilles Ik vond het leuk op het grootouderfeest omdat we allemaal raadseltjes moesten oplossen en we hebben lekkere taart gegeten. Het leukste was met die rebus en onze blaadjes waren helemaal nat. We konden er niet meer op schrijven. En ja, ik ben het bijna vergeten: directeur Ludwig is op 3 oktober jarig. We zongen wel heel hard. We zongen ook het schoolliedje en we hebben een dansje gedanst. Fatimata In het begin moesten we het schoollied zingen en het dansje ‘Rood’ dansen. Alle oma’s, opa’s, bompa’s en alle anderen deden ook mee. Wij zijn gaan wandelen en ik was met juf Chantal mee. Het was heel leuk. We waren eens verkeerd gelopen. In het begin was het zachtjes aan het regenen maar achteraf… gieten dat het deed. Daarna hebben we cake gegeten en het was lekker. Lena Het was heel erg tof op het grootouderfeest. We hebben veel gedaan. Eerst moesten wij het droomballonlied zingen. Daarna hebben we op het ‘Rood’lied gedanst. Op die dag was onze directeur Ludwig verjaard: hij werd 40 jaar, dat verdient toch een duim! Sommige kinderen gingen bij de bingo en de andere gingen stappen. Ik heb bingo gedaan. Dat was leuk, maar ik won niet. Dat gaf niet, het was toch leuk. Daarna gingen we cake eten. Ze waren allemaal lekker, maar het drinken vond ik niet zo lekker. De dag was heel erg leuk en binnen 2 jaar komt het terug. Annefloor


DE EERSTE SCHOOLDAG

Klaar voor de start

Nog even wuiven naar het thuisfront

Een nieuwe juf

Een nieuwe meester

Voor de eerste maal 2C

Verkennen van het materiaal

Vol verwachting

Camera’s in de wereldklas

Bureel directeur Ludwig : Papier, papier en nog eens papier

Bureel meester Chris : Papier, papier en nog eens papier

Met man een macht leerlingendossiers in orde brengen.


Socio-emotioneel actieplan voor de kleuterafdeling

Flip en Flup Flip en Flup zijn vorig jaar gestart met elke week een schoolafspraak in de kijker te zetten. Toch merkten we dat dit nog niet voldoende was. Alle kleuters weten wel wat niet mag op de speelplaats maar wat mogen ze dan wel doen? Aangezien kinderen tussen 4 en 6 (groepen 3-4) moeilijkheden hebben om een ruzie op te lossen en niet weten wat fijn samenspelen is op de speelplaats. Daarom starten Flip en Flup na de herfstvakantie met een programma rond sociale vaardigheden, dit loopt tot einde mei. Het doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is positieve interactie tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen. Om dit te bereiken krijgen de kinderen een aantal activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten verlopen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het leren problemen oplossen. Deze vaardigheden kunnen vervolgens geoefend worden als er zich een probleem voordoet in de klas of tussen enkele kinderen op de speelplaats Elke dinsdag na de speeltijd zullen Flip & Flup op bezoek komen. Via leuke toneeltjes en speelse activiteiten willen we ons doel rond sociale vaardigheden bereiken.

Hieronder zie je een overzicht van onze bijeenkomsten: Bijeenkomst 1: afspraken speelplaats en aanbreng; hoe speel je samen op de speelplaats.

Bijeenkomst 2: werken rond speel-plaats-goed gedrag spel aanbreng Flip en Flup Het doel hiervan is vooral het verminderen of tegengaan van dat gedrag dat positieve relaties met leeftijdsgenoten verstoort. Kinderen krijgen complimenten en beloningen voor positief spel met leeftijdsgenoten tijdens de minder gestructureerde speeltijdsituaties. Vooral het verminderen van het verworpen worden door leeftijdsgenootjes van zwakke, maar ook agressieve kinderen is hierbij erg belangrijk. Het verworpen worden vormt immers een opstap naar de ontwikkeling van ‘vriendenkliekjes’. Gedurende de speeltijd observeren alle kleuterjuffen op de speelplaats en geven puntjes aan de kinderen die fijn samenspelen. Na het belsignaal worden alle puntjes in het kleuterpaviljoen per klas geteld. In het kleuterpaviljoen hangt een lange rups waarop velcrobollen kunnen gehangen worden. Per 20 punten krijgt de klasgroep 1bol Alle bollen worden op de rups peplaatst. Er wordt dus geen klas beloond , maar alle kinderen van groep 3 en 4 worden beloond. Wanneer de rups vol bollen hangt worden alle kinderen beloond met een bewegingsspel of dergelijke op de speelplaats of in de kring. Het speel-plaats-goed gedrag spel wordt heel het schooljaar door regelmatig herhaald


Bijeenkomst 3 : introductie probleem oplossen via poppenspel Ons doel is dat kleuters zelf een probleem kunnen oplossen dit wordt aangebracht via poppenspel. Het probleemoplossingsgericht denken worden aangeleerd door 5 prenten: Stap 1:

Stop ik heb een probleem.

Stap 2:

Ik bedenk verschillende ideetjes.

Stap 3:

Ik kies een ideetje

Stap 4:

Stap 5:

Ik voer mijn ideetje uit.

Ik kijk na of ik het goed gedaan heb

Op de speelplaats zal je het stopbord zien met hieronder deze prenten. Wanneer de kleuters een probleem hebben kunnen ze plaats nemen op de stopbank en kunnen ze ideetjes bedenken.

Bijeenkomst 4 : Wat is een probleem? De kleuters moeten hun probleem kunnen verwoorden. Dit wordt geoefend in de klas.

Bijeenkomst 5: verschillende oplossingen bedenken voor een probleem

Bijeenkomst 6: leren samenspelen Kunnen samenspelen, dit betekent o.a.: - Om beurten spelen - Materiaal delen - Oplossingen zoeken samen met anderen - Spelregels volgen - Anderen helpen Kijken of de ander hulp nodig heeft

Bijeenkomst 7: probleem oplossen, aanbieden in de klas door alle juffen. We bieden in de klas verschillende problemen aan. De kleuters bedenken verschillende ideetjes bij het probleem. En kiezen een idee dat voor iedereen goed is. Voorbeeld:


De kinderen krijgen een schilderopdracht. Zij krijgen hiervoor een groot blad, twee kleuren verf en twee verfborstels. Schilder maar als je met een grote groep kleuters werkt? Dit is een probleem, hoe gaan we dit oplossen?

Bijeenkomst 8: Spelregels, aanbreng door Flip en Flup Flip en Flup spelen een toneeltje: Flip & Flup spelen vals tijdens het gezelschapspel vier op een rij. Vlug loopt dit uit de hand en samen met de kinderen zoeken we naar afspraken om fijn te leren samenspelen. In de klas wordt er veel geoefend rond zich houden aan afspraken tijdens een gezelschapspel. Bijeenkomst 9: Mag ik meespelen? Hoe vraag ik dit? Als je leuk wil samenspelen moet je je kunnen houden aan de spelregels, een ruzie kunnen oplossen,… Als je wil meespelen met andere kinderen die al bezig zijn met een spel, kan je dat op verschillende manieren doen. Wie heeft al eens proberen meespelen met een groepje dat al begonnen was met een spel? Wat heb je gedaan om te mogen meespelen? Via een toneeltje worden er drie stappen aangeleerd. Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om: - eerst goed kijken (Wat zijn de afspraken van dit spel?) - is het een leuk spel? (Wil ik tot het einde meespelen?) - vragen of ik mag meespelen a.u.b.

Bijeenkomst 10: De schildpadhouding Hoe voelde je je als je niet mocht meespelen? Welke oplossingen heb je bedacht? Is kwaad worden een goede oplossing? Wat kan je doen om niet kwaad te worden? Toneel: 1. Flip en Flup spelen een situatie waarbij de ene de andere pest: “Wat voor een lelijke broek heb jij aan! Wat een gekke muts heb jij op! Wat een stomme naam heb jij!” De gepeste reageert erg opgewonden en kwaad en begint terug te schelden. De situatie escaleert, Flip en Flup maken ruzie. De kinderen worden nadien gevraagd: wie zou ook zo reageren? Is dit een goeie manier om te reageren? Kan je andere manieren bedenken? Flip en Flup vertellen dat ze een goeie vriend hebben, misschien kan die helpen? Dit is Sam De schildpad.

Sam, de schildpad komt vertellen over de schildpadhouding. De schildpadhouding kan je helpen om rustig te blijven als anderen je storen of pesten. Een schildpad kruipt in zijn schild als er iemand hem stoort of aanvalt. Dat kunnen wij ook. Maar wij hebben geen schild dus draaien wij ons gewoon om en trekken ons van heel de situatie niets aan. Bijeenkomst 11: herhaling ‘Mag ik meespelen’ en de schildpadhouding

Bijeenkomst 12: Groep 3 krijgt een pluim Groep 4 krijgt een diploma van Flip en Flup omdat ze alle sociale vaardigheden verworven hebben.

FLIP & FLUP Juf Ilse Bryssinck en Juf Nancy De Tender


Voor groot en

Voor klein en groot

Rekje en Wisje leren al spelend THUIS denken Opdrachten om al spelend en al doende te leren rekenen.

Rekenen = doen (vanaf in de kleuterschool tot 6de leerjaar en ouder) Juf Ilse B. en Juf Carine vertellen jullie heel het jaar door hoe je als ouder je kind thuis op een speelse manier kan helpen met rekenen. In elk schoolkrantje komt een ander onderwerp aan bod. Er komen 4 onderwerpen aan bod dit jaar : spelen, huishouden, fantasie en leefwereld. Thuis kan je kinderen helpen door met je kind van alles samen te doen en leer je hun allerlei leerrijke ontwikkelingsmogelijkheden aan. (Rekje en Wisje vertellen wat ze willen doen. De tekstballonnetjes vertellen wat je wil bereiken als ouder bij je kind.)

Onderwerp 1: Spelen Rekje en Wisje spelen een gezelschapsspel: Ik volg de spelregels.

Rekje en Wisje krijgen een speelgoed:

Rekje en Wisje hebben ruzie: Hoe lossen we het probleem samen op?

Rekje en Wisje doen een computerspel Ik stop als de tijd om is. We spelen elk om de beurt.

Ik volg het plan om het speelgoed in elkaar te steken.

Rekje en Wisje maken een constructie: Wat ga ik maken? Wat heb ik nodig?

Rekje en Wisje puzzelen:

Hoe ga ik te werk?


Rekenen op een speelse manier BELEEF ER SAMEN PLEZIER AAN! Rekenen moet prettig blijven voor het kind! Wat je aanleert moet bruikbaar zijn. Door te rekenen kan je onder andere je tempo verbeteren, je leert erdoor te redeneren en je haalt eventuele achterstand in. Bovendien bouw je een basis op. Je kan niet zonder rekenen, je hebt het nodig in het dagelijks leven. Hoe ga je juist te werk: - Vertrek van het tellen, gebruik vingers en rekenmateriaal. - Tel enkel als het nodig en nuttig is. - Leer het kind de rekentaal te begrijpen en zelf te gebruiken. - Zoek voortdurend toepassingen in het leven van elke dag. - Betrek het kind in kookactiviteiten. (Zoek samen het recept, pas de hoeveelheden aan, laat het kind alle producten zelf in de winkel zoeken en betalen, laat het recept lezen en help enkel bij het uitvoeren, laat de tafel mooi versieren,…. Alle vaardigheden die hierbij aan bod komen, zullen in het rekenonderwijs van pas komen.) - Bewaar je geduld, maak je niet kwaad, hou de werktijd kort genoeg. - Observeer je kind, de observaties zijn je sleutel tot oplossingsstrategieën voor zijn problemen en struikelbokken. - Kijk en luister. Elk antwoord dat een kind geeft, is een goed antwoord. Het kind denkt en geeft het beste antwoord waarover het beschikt. Hoe komt het kind tot dit antwoord?  Aarzelend?  Snel en zelfzeker?  Gissend en missend?…

Wat heb je nu nodig om spelend te tellen ? -

Geduld en humor Lintmeter Speelkaarten Telraam Legoblokken voor jonge kinderen

De begeleider zijn taak - Nieuwsgierigheid van het kind stimuleren. Bv: welk getal zou er onder die kaart liggen? - Daarnaast is het ook belangrijk dat de begeleider de motivatie van het kind en het gevoel van succes ondersteunt. Bv: laten we dit oefenen tot het heel snel gaat. Na een tijd neem je als begeleider afstand en, biedt je materialen en werkvormen aan waarbij het kind zelfstandiger omgaat met de rekenactiviteiten.


Spelen met….. Vingers: We hebben tien vingers. Kinderen rekenen graag met vingers omdat zij altijd beschikbaar zijn. Spelletjes met vingers kan je overal spelen. Als we kinderen kunnen leren hoeveelheden snel te herkennen op hun vingers, stappen zij spontaan af van vingertellen. Vingers worden dan ondersteunend materiaal om moeilijkere rekenhandelingen uit te voeren. Spelletjes: • Toon evenveel vingers als de begeleider •

Toon evenveel vingers op dezelfde manier

Toon evenveel vingers op een andere manier

Toon minder/ meer vingers

De begeleider toont heel vlug zijn vingers en het kind moet zijn ogen dicht doen en evenveel vingers tonen., doe het ook eens achter de rug.

Speelkaarten: Volwassen spelen met speelkaarten. Daarom zullen kinderen en dus ook oudere kinderen het zelden kinderachtig vinden om met kaarten te oefenen. Je kan het tempo versnellen op een snelle en prettige manier. Hier volgen enkele voorbeelden. Hoe frequenter je speelt, hoe sneller het kind vordert. Als je dikwijls speelt, ontwikkelt het kind een groter en nauwkeuriger rekenbewustzijn. •

Kaarten sorteren: per kleur, per soort, per hoeveelheid, per kleur en hoeveelheid, per soort en hoeveelheid,…

Kaarten snel hanteren: lees de kaarten zo snel mogelijk af, lees de kaart en toon op de vingers, lees de kaart en schrijf het cijfer op, lees de kaart en ga op de juiste trap zitten.

Speelkaarten met vingers: Toon snel het aantal vingers dat overeenkomt met het aantal van de kaart. Toon snel het aantal vingers dat overeenkomt met het aantal dat je hoort.

Hoeveelheden vergelijken: Leg een kaart in het midden: zeg telkens minder of meer. Leg een kaart in het midden: zeg hoeveel minder dan… / hoeveel meer dan… Speel met twee: elk neemt een kaart. Wie het meest heeft wint/ wie het minst heeft wint. Elk neemt een kaart. Wie het eerst de som of het verschil geeft, wint de beide kaarten.

De getallenrij oefenen op de trap: - Leg de kaarten zichtbaar op de trap. Ga op derde trede staan, nu één minder/ meer. Op welke trede sta je nu. - Leg de kaarten omgekeerd op de trap. Stel dezelfde vragen en laat het kind zelf controleren. Laat het kind ook verwoorden + of -. + = vooruit stappen en – is achteruit stappen op de trap. Oefen het achterwaarts tellen gekoppeld aan motorische handelingen.


Splits oefeningen: Leg een kaart, bv vijf. Neem enkel de kaarten minder dan vijf en maak de optelling tot vijf.

Optellen en aftrekken: Neem twee kaarten en zeg hun som/ verschil. Neem drie kaarten en zeg hun som.

Vermenigvuldigen: Neem één kaart en vermenigvuldig deze telkens met een andere.

Getallen leggen: Dicteer een getal en laat het kind het getal leggen met kaarten bv: 15 Trek 5 weg en zeg ‘Hoeveel is 15 min 5? …..

Lintmeter /(lat): •

Tel op de lintmeter achterwaarts: van tien tot één, per twee van twintig tot nul, per tien van honderd tot nul, maak sprongen en oefen de tafels op de lintmeter,…

Laat getallen zoeken op de lintmeter

Laat sommen maken op de lintmeter

Laat de kinderen iets meten en laat hun de getallen aflezen. + Vergelijken. (korter/ langer, even lang)

Raad met je ogen dicht waar de getallen ongeveer staan

Kies een getal en ga op zoek naar het dichtstbijzijnde tiental Probeer maar eens uit! Veel reken plezier juf Ilse Br. (GOK juf)


Tijdens het schooljaar worden er heel wat acties ondernomen om ‘GOEDE DOELEN’ te steunen. Juf Chantal, onze godsdienstjuf, geeft hieronder een overzicht van de acties 2007-2008 :

De Droomballon…de warme school ! “Als je 100 mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.” (Moeder Theresa) Als ‘warme school’ vinden wij het enorm belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en gelukkig voelen. Maar we leren onze kinderen ook om solidair te zijn met al diegenen ver weg of dichtbij voor wie het levenspad niet met roosjes bezaaid ligt. Elk schooljaar dompelen wij onze kinderen onder in een paar projecten. Aan deze verschillende projecten koppelen wij een actie. Hier volgt alvast een overzicht van de verschillende organisaties en projecten die we dit schooljaar even van naderbij gaan bekijken. Dr.J.A.CAP PROJECT vzw (oktober-missio) www.cap-project.com “Vele kleine druppels maken een brede stroom” – Hongermaal (lagere school) Dit ‘Nieuwkerks’ project krijgt onze aandacht tijdens de oktober-missiemaand. Daardoor verdwijnt het Missio-project “Made in China” naar de achtergrond. De Missio-affiches zullen wel zichtbaar zijn in onze school. Wanneer Marc Cap, zoon van wijlen Dr.Cap in Nieuwkerken is, bezoekt hij steeds onze school zodat we nauwgezet aan de hand van zijn uiteenzetting en zijn foto’s de reeds lopende initiatieven die hij nam in India kunnen opvolgen. Bijvoorbeeld : - het opsporen en behandelen van melaatsen - ondersteunen van projecten waar vrouwen een centrale plaats krijgen vb.naaiateliers - opstarten van kleine zelfstandige ondernemingen vb. kippenkwekerij - het aankopen van didactisch schoolmateriaal Het bouwen van een doorgangshuis is het eerstvolgende project waarvoor elke roepie welkom is. Tijdens de lessen levensbeschouwing maken de kinderen nader kennis met het werk van Dr. Cap vroeger en met het werk van zijn zoon nu. Met beide scholen houden we jaarlijks een ‘Hongermaal’ waarvan de opbrengst integraal naar de Dr.Cap Foundation gaat. Dit is meteen onze eerste solidariteitsactie dit schooljaar. Jullie kind heeft een brief meegekregen waarmee hij/zij kan inschrijven . We hopen op een massale deelname. WELZIJNSZORG (December ) www.campagne.welzijnszorg.be “We tekenen voor een toekomst “ - Kerstkaarsenactie + Krijtactie (lagere school) Kinderen dromen van een toekomst. Hun leven ligt voor hen en ze kijken er gretig naar uit. Niemand droomt ervan om ooit arm, werkloos of langdurig ziek te worden. En toch wordt dit de harde realiteit voor een groeiend aantal kinderen in België. Daarom voert Welzijnszorg met verschillende onderwijspartners campagne. “Een toekomst zonder armoede begint op school” en daar werken wij als “De Droomballon” graag aan mee. Tijdens de lessen levensbeschouwing zal de voor de kinderen o zo vertrouwde Robbie, hen meenemen doorheen dit project. En met krijt gaan we dan tekenen op de speelplaats. Tekenen voor een toekomst !


DAMIAANACTIE ( Januari ) www.damiaanactie.be “Expeditie Rwanda : 1000 heuvels- 2 routes- 1 missie.”– Stiftenverkoop (3de t.e.m 6de lj.) Vanuit Kigali naar de meest onbereikbare gebieden in Zuid-Rwanda : we volgen de expeditie van Fabien en Innocent op de voet. De route van beide verplegers verschilt, maar hun missie is identiek : zieke medemensen helpen en verzorgen. Maar welke hindernissen moeten Fabien en Innocent overwinnen? Hoe helpt Innocent de jonge leprapatiënt Emmanuël? Redt Fabien de kleine Simeon die aan beendertuberculose lijdt ? Tijdens deze film kijken onze kinderen mee over hun schouders en krijgen ze antwoord op al hun vragen. Al 11 jaar vertonen wij op onze school de adembenemende films van de Damiaanactie die telkens worden ingeleid door bekwame ‘werkers van het veld’. Het laat de kinderen niet onberoerd. De opbrengst van de laatste stiftenverkoop (2500 euro) en de 10 opeenvolgende Damiaanawards die we overhandigd kregen, zijn daar een mooi bewijs van. BROEDERLIJK DELEN ( februari-maart) www.broederlijkdelen.be “ Haiti heeft ook talent !” – Koffiestop ( alle klassen lagere school ) Opnieuw vertrekt Broederlijk delen vanuit de gedachte dat er in het Zuiden ook heel wat talentvolle mensen zijn. Tijdens de lessen levensbeschouwing maken we kennis met landbouwer Joachim Sanon en zijn vrouw André-Rose. Ze tonen hoe boerengroepen in Haiti hun eigen plannen tegen armoede en onrecht waarmaken. Broederlijk Delen ondersteunt hun plannen. En wij gaan samen met de kinderen een koffiestop organiseren in de hoop dat vele ouders trek hebben in een tasje koffie wanneer ze hun kinderen brengen naar of afhalen van onze school. SCHOOL OP WIELEN ( december ) www.mobileschool.org “ Terra del paz roept op tot…” ( 4de-5de-6de klas) Via een voordracht én een inleefspel kunnen onze kinderen kennismaken met het leven van straatkinderen en het belang van het mobiele schooltje in hun harde leventje. Mobile school vzw ontwikkelt educatief materiaal en deze materialen zijn verregaand aangepast aan de realiteiten van de straat. Het dorp ‘Terra Del Paz’ (6de klas) ziet dit als een waardige opvolger van hun project rond kindsoldaten (schooljaar 2006-2007). Of ze ook dit schooljaar geld proberen te verzamelen via een dessertenbuffet (?) moeten we nog even afwachten. Maar ze brengen ons op tijd op de hoogte. Beste ouders, lieve kinderen, Het lijkt heel wat als je het zo allemaal achter elkaar leest. Toch hechten we er als school belang aan om mee te stappen in deze projecten, heel goed beseffende dat er nog honderden andere projecten zijn die aandacht en financiële hulp zo hard nodig hebben. Maar een mens kan niet alles. Wat we nu voorstellen is zelfs al heel wat. We koppelen ook telkens een actie aan deze projecten. We vragen hiervoor geen grote bedragen en ieder van jullie is natuurlijk vrij om hieraan deel te nemen. Ieder moet dit voor zichzelf uitmaken. Wij als leerkrachten gaan er alvast voor en hopen of een of andere manier jullie kind met kleine stapjes mee te laten gaan. We gaan dit zachtjes en liefdevol doen. Bedankt omdat jullie even tijd wilden vrij maken om deze lange brief te lezen Dir. Ludwig en zijn droomballonteam


Trouwe lezers van Hallo SBO kunnen zich misschien nog herinneren dat er vorig jaar gewerkt werd rond het thema van de kindsoldaten. Meester Jef Vermassen en mediafiguur Axl Peleman kwamen zelfs naar school om op een boeiende wijze hun belevenissen over dit onderwerp te vertellen. Als apotheose (én natuurlijk ook om de nodige euro’s bijeen te krijgen), organiseerden de zesdeklassers een groots dessertenbuffet. Met resultaat want met de opbrengst konden we een ex-kindsoldaatje in Noord-Oeganda naar school sturen. Het is prachtig dit kind opnieuw gelukkig te zien na de gruwelen die het heeft meegemaakt. De vzw Kindsoldaten kan door sponsoring ondertussen meer dan 3200 ex-kindsoldaten weer naar school sturen ! En “ons adoptiekind” is er één van. Wij willen hem graag even aan U voorstellen : • • • • • • • •

Naam Geboortedatum Geboorteplaats Ontvoerd van Tot Vader Moeder Aantal kinderen

OBONG FRANCIS 1993 Apac (Oeganda) 14 februari 2005 november 2005 Otiya Joventino Amodo Kato 4

De twaalfjarige Francis werd op 14 februari 2005 ontvoerd door de rebellen van het Verzetsleger van de Heer. Het was nacht, toen hij gewekt werd door het lawaai van schreeuwende mannen. De rebellen plunderden het kamp en enkele kinderen werden meegenomen om de geplunderde goederen te dragen. De rebellen dwongen Francis hen te volgen. Weken aan een stuk trok hij met de rebellen door het oerwoud. Onderweg werd er nauwelijks gerust of geslapen. Nu en dan overvielen de rebellen een dorp of vluchtelingenkamp en werden er nog meer kinderen ontvoerd. Kinderen die niet snel genoeg liepen of wilden ontsnappen werden genadeloos afgemaakt. De andere ontvoerde kinderen moesten deelnemen aan deze moorden. Gelukkig moest ‘onze Francis’ dit niet doen, maar hij zag wel hoe 5 kinderen vlak voor zijn ogen vermoord werden… In één van de schuilplaatsen van de rebellen in het district Gulu kreeg hij een militaire basisopleiding. Hij leerde er marcheren, een wapen demonteren en monteren en aanvallen. Daarna werd hij er op uitgestuurd om samen met de rebellen dorpen te plunderen en kinderen te ontvoeren. Tijdens een aanval van het Oegandese regeringsleger werd Francis in de rug getroffen door een kogel. Voedsel was in de jungle zo schaars, dat de kinderen voedsel gingen stelen in de tuinen van de dorpelingen. Tijdens zo’n plundertocht slaagde Francis, na 9 maanden ontvoering, erin te ontsnappen. Een dorpeling betrapte hem en nam hem mee naar het Oegandese regeringsleger. Hij werd overgebracht naar het Rachele opvangcentrum voor kindsoldaten in Lira. Francis woont nu terug in een vluchtelingenkamp. Graag zou hij verder school lopen, maar als vluchteling kon hij het schoolgeld niet betalen Door onze sponsoring werd zijn droom toch werkelijkheid ! Door onze steun heeft Francis een nieuwe kans én een nieuw leven gekregen. De zesdeklassers denken af en toe wel eens aan hun nieuwe ‘klasgenootje’ heel ver weg in het noorden van Oeganda. Door juf Mieke (6b) en meester Eddy


Nieuws uit de wereldklas! Net zoals in elke andere klas, is het heel belangrijk om de leerlingen van de wereldklas zoveel mogelijk zaken zelf te laten ervaren. Dit wil zeggen, heel veel dingen zelf doen, heel veel dingen waarnemen,…en dus trekken we er dan ook meermaals op uit! Op 9 oktober gingen we naar Sinaai … om ervan de herfstsfeer te proeven!! Ons avontuur begon dit keer niet op school, maar in de inkomhal van het asielcentrum. Om 9.00h kwamen de juffen alle kindjes daar ophalen (iedereen woont immers in Sint-Niklaas). We namen de lijnbus tot aan Sinaai Dries om dan te voet naar de Kernemelkstraat, waar het domein van de vogelringer ligt, te gaan. In twee groepen gingen we dan tot bij de vogelringer. Deze meneer is ornitholoog en werkt voor het Natuurhistorisch museum in Brussel. De vogels die van het noorden naar het zuiden trekken worden gevangen met netten, een ringetje aangedaan, geregistreerd en weer vrij gelaten . Zo kan men het traject van een vogeltje wetenschappelijk nagaan! Wat keken we onze ogen uit, sommigen konden een geringd vogeltje laten vliegen, anderen mochten dan weer eens de netten dichttrekken, kortom een toffe en leerrijke ervaring rijker ! Na de picknick gebruikten we de tijd in de namiddag om in het bos aan het station van Sinaai de verschillende bomen met hun bladeren en vruchten te leren kennen. We verzamelden ook héél véél eetbare noten, om die ’s avonds lekker op te peuzelen bij mama en papa om zo het relaas van de dag nog eens in geuren en kleuren (ieder in zijn eigen taal natuurlijk!) te vertellen Moe maar supertevreden namen we de lijnbus terug naar Sint-Niklaas ! En laat ik het nu maar eens zeggen met de woorden van een kindje uit de wereldklas: “ Juf, ik ben veel veel blij!!!” Saied, Hozan, Zahrae, Fatima, Raied, Rama, Dina, Yasmin, Frank,Jan, Victoria, Farid, Mohamed, Mario, Vanessa, Almendra, Besar, Bleron, Hachim, Mirwahaj, Mirpardis, Aminet, Malik, juf Nele en juf Peggy


Herfstbeleving in het 1ste leerjaar Materiaal keukenrolletje houtschilfers gekleurd papier herfstbladeren takjes herfstvruchten lijm


In 5A kregen de leerlingen wel een heel aparte schrijfuitdaging voorgeschoteld. Zij de er zin in hadden mochten van de juf met de teletijdmachine terug naar de prehistorie. De schrijflustigen kropen in de huid van enkele voorouders en lieten zich inspireren door hetgeen zijn in de klas hadden geleerd. Dat zij hun bijdrage mochten intikken in de klascomputer was extra meegenomen. 100 000 tot 800 voor christus - eerste landbouw Hallo,ik ben Ali, een van de eerste landbouwers. Ik oogst en zaai gerst en tarwe. Mijn vrouw en kinderen helpen mij daarbij. Ze hebben bijna geen vrije tijd en als ze vrije tijd hebben spelen ze een spel dat erg gelijkt op knikkeren. Wij wonen in grote families of kolonies in verschillende hutten. Rond onze dorpen of nederzettingen staat een grote muur ter bescherming nu terug naar 2007 Thibeau Baert Hallo, ik ben Lelie. Mijn werk was vruchten plukken, wortels en knollen uit de grond graven. We zochten naar voedsel. Gelukkig deed ik dat allemaal niet alleen. Mijn lieve dochter was er nog en de andere vrouwen. We verwerkten de jachtbuit : het vlees wordt geroosterd of gerookt boven een open vuur. Mijn twee zonen gaan mee op jacht met de mannen. Kaatje Laureys Hallo, ik ben Leleila, ik heb twee broers. Mijn papa is jager en mijn mama helpt de jachtbuit verwerken. Mama maakt vuur met twee stukken vuursteen. Gisteren waren de vuurstenen op, we gebruikten twee stokken die we tegen elkaar wreven. Mijn broers maken wapens samen met papa. Dit doen ze met vuursteen, ivoor en been. Ze maken er scherpe punten mee. Zo wordt dat een werpstok. Papa kan zijn stok wel 30 m ver gooien. Mijn broers moeten nog veel leren. De oertijd is heel hard voor jonge kinderen. Mijn nichtje is gestorven op de laatste zwerftocht. Ze viel ten prooi aan de wilde dieren. We zijn echte zwervers, steeds op zoek naar voedsel om te overleven. We trekken mee met een kudde rendieren. We maken een “kamp” door hutten te bouwen met takken en dierenhuiden. We blijven niet lang op dezelfde plaats. Wanneer het winter wordt, schuilen we in een grot. Vorige week maakte papa met andere mannen van onze familie muurtekeningen. Dat stemt de goden beter voor de jacht. Hahaha, mijn broers zijn terug van de jacht. Eén heeft bijna onder een mammoet gelegen. Vanavond eten we mammoet met knollen. Die knollen heb ik samen met mijn mama geplukt. Ik ben erg moe, dus ga ik slapen. Slaapwel. Marie Van Oost


We zijn in het jaar 5422 voor Chr. Ik ben Diane en als vrouw moeten wij hard werken binnen onze nederzetting. Voor ons geen luxeleven! Met meerdere families wonen we samen in ons “dorp”, in hutten. Hier vinden we wat bescherming tegen weer en wind. Onze mannen werken hard op het land. Ze bewerken de akkers. Wij oogsten het graan met een sikkel. Daarna wordt het verwerkt : met een maalsteen wordt het graan geplet tot meel. Met dat meel maken we dan deeg om broden te bakken. Allemaal vrouwenwerk! Onze kinderen moeten reeds vroeg meewerken. De meisjes helpen de vrouwen met het oogsten en graan malen. Ook weven, vlechten en andere huishoudelijke karweien worden door hen gedaan. De jongens helpen de mannen. We werken hard, maar af en toe is er toch wat tijd om te zingen, te dansen en te spelen met een soort knikkers. Esther Steenkiste We wilden meer weten over de prehistorie, en daarom gingen we terug in de tijd. We interviewden de jonge Boemboem en zijn familie. Hier is zijn verhaal : Ik ben Boemboem en ga al op jacht met mijn papa en mijn grote broer. Maar vandaag gaat mijn broer niet mee, want gisteren is er een oeros op hem gevallen. Ik heb nog maar 1 zus, mijn andere zus is dood. Ze ging achteraan in de grot slapen en is ten prooi gevallen aan een beer. Robbe De Block Sinds de landbouw is ontstaan werkte de oermens met een sikkel, een graafstok, ploeg en kluitenhamer. Een sikkel wordt gebruikt om graan om te hakken.De graafstok werd gebruikt om zaad te zaaien en een ploeg werd gebruikt om het veld te bewerken. Eigenlijk werd alles van werktuigen gebruikt om op het veld te werken… en, ik moet je vertellen, de landbouw was niet echt makkelijk. En kinderen konden een soort knikkeren spelen. Felix Sack En dat ze goed hebben opgelet tijdens de les blijkt uit hetgeen ze schrijven. Proficiat en … voor herhaling vatbaar !

“profvoetballer…” door Tibo Smet Op een dag droomde ik dat ik een profvoetballer was; een voetballer ben ik ook in het echt, maar wel geen prof natuurlijk…. Ik speelde bij Beveren en we moesten spelen tegen Anderlecht. Tijdens deze match werd ik opgemerkt door een scout van Anderlecht. Een paar dagen later kreeg ik een brief van Anderlecht, toen wist ik al waarover het ging. Ik werd gevraagd om bij Anderlecht te gaan spelen; ik was zo blij dat ik het aan iedereen vertelde. Maar zou het mogen van mijn ouders, dat was nog maar de vraag ? Ik woon in Nieuwkerken, dus het was ver, maar ikzelf had er alles voor over.


Ik liet de brief aan mijn ouders zien en het werd stil, ze zeiden dat ze er wilden over nadenken die avond. Die morgen was ik om 8 uur wakker en mijn mama ook. Ik vroeg wat ze beslist hadden en ze zei dat ik het mocht proberen. “Joepie”, riep ik over het hele huis en iedereen was wakker ! Een paar weken later was het zo ver : mijn eerste match met Anderlecht, de topploeg van België. En wat voor een match het was : tegen Gent ! Het werd een waar doelpuntenfestijn. Ik scoorde maar één keer, maar ik ben dan ook een middenvelder en geen spits. Maar ik had toch gescoord en fier dat ik was… Jaren later -ik was al volwassen maar ik speelde nog altijd bij Anderlecht- speelden we in de Champions league. Dat is het belangrijkste toernooi dat er bestaat voor voetbal. We speelden tegen topploegen zoals Barcelona, Chelsea, Liverpool, … Ons team zat in de finale tegen AC Milan. Dat was de tofste dag in mijn leven want dat was al jaren mijn lievelingsploeg. Ik speelde een goeie match, maar we verloren. Dat is niet abnormaal tegen zo een topploeg. De ploeg vond het spijtig dat we verloren hadden, maar we waren wel blij dat we zo ver gekomen waren. Een paar maanden later werd ik gevraagd door Barcelona. Ik twijfelde wel want ik had zo een goede en sterke band met de ploeg. Maar toch deed ik het, ik speelde bij Barcelona ! Ik werd héél rijk : ik woonde in een villa en reed rond met een Ferrari. Maar door die rijkdom, werd ik hebberig en lui, ik was gemeen tegen de mensen rondom mij. Door al de feestjes werd ik verslaafd aan drugs en alcohol en kwam ik in een slechte wereld terecht. Ik begon ook slecht te spelen, de supporters wilden me niet meer, ik zat altijd op de bank. Ik werd agressief tegenover de pers, ze vielen me ook altijd lastig en dat kon ik niet meer verdragen. Ik heb zelfs een cameraman het ziekenhuis ingeslagen. Maar op een dag dacht ik : dit is niet correct wat ik doe. En ik ben gaan nadenken over mijn leven : ik ben gestopt met drugs en feestjes. Ik gaf geld aan goede doelen voor arme mensen. En ik begon terug beter te spelen bij een lagere ploeg en de supporters waren terug tevreden. Ik was misschien armer, maar had alles wat een mens nodig heeft. Dus als je rijk bent, ben je niet altijd gelukkiger , je hebt wel een villa en die dingen maar misschien geen goede vrienden. Dus het is beter dat je nadenkt en weet waar je mee bezig bent. Dan kan je een beter leven leiden; maar als je rijk bent sta je soms niet meer stil bij de waarden van het leven. Ik bezocht ook mijn familie nooit meer, ik vond het voetbal belangrijker. Maar familie is eigenlijk wel het belangrijkst….. In de verte hoorde ik mama’s stem : “Tibo, tijd om op te staan !” Ik schoot wakker ik had mij bijna overslapen. Het was allemaal een droom. Kwam die maar uit, want profvoetballer worden is toch wel één van mijn kinderdromen ! En zo gaat mijn leven rustig verder. Proficiat Tibo, niet enkel voor het prachtig geschreven stuk, maar ook voor de levensles ! Beste lezers, toch even deze redactionele bedenking… Wie zei er dat onze kinderen niet meer kunnen schrijven ? Als je de bijdragen in deze rubriek leest hoeven we nog niet te wanhopen, er is nog talent !


Woensdag 26 september 2007

RECREATIEPARK DE STER

Ondanks het regenweer deden de volgende deelnemers sportief mee: Spoor Phoebe, Rigaux Kianna, Clement Victor, Smet Jorre, De Wolf Amy, Eyskens Jaro, Speleers Quinten, Huys Robbe, Huys Steffen, De Bruin Danne, Vereecken Astrid, Alyssa Rigaux, De Locht Cisse, Vereecken Dries, Schelfhout Frédéric, Nicque Marvin, Vercauteren Brecht, Blommaert Jonas, Wille Benjamin, Van Moer Michiel, De Weirdt Robbe, De Weirdt Casper, Vandenbulcke Sarah, Van Moer Wouter, De Beleyr Bonas

Deelnemen is belangrijker dan winnen maar toch waren er enkele van onze school die huiswaarts gingen met een mooie medaille:

Cisse De Locht

Marvin Nique Wouter Van Moer

Sarah Vandenbulcke

BRONS

GOUD

ZILVER

PROFICIAT AAN ALLEN ! vrijdag 19 oktober 2007 : SPORTDAGSPORTDAGSPORTDAGSPORTDAGSPORTDAG Op het ogenblik dat wij de laatste hand leggen aan deze herfsteditie genieten onze kleuters, samen met hun juffen, en onder het alziend oog van hun turnjuf Ilse van een superfijne sportdag. Een reportage met leuke foto’s vinden jullie terug in onze kersteditie.


Twee op de tien hebben motorische achterstand door gebrek aan beweging.

KLEUTERS ZITTEN TE STIL Twee op de tien kleuters hebben een motorische Achterstand. Ze zitten te veel, spelen te weinig buiten… “Terwijl tijdens de jonge levensjaren net de basis gelegd moet worden voor sportieve interesses”, vindt Liesbeth Verhoeven, coördinator van de vzw ‘Stimulus’ die kleuters wil helpen hun motorische vaardigheden te verbeteren. Meer lichamelijke opvoeding op school of aan de universiteiten is alleen maar toe te juichen. Maar jong geleerd is oud gedaan en precies dat laat vaak te wensen over. Twee op tien kleuters heeft al een motorische achterstand, terwijl de zin voor beweging net moet ontstaan in de kleuterjaren. Onderzoek van ‘Stimulus’, de vzw die zich toelegt op het ‘leren bewegen’ van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar, wijst erop dat de bewegingskansen van kleuters in deze maatschappij sterk beknot worden. “Overbezorgde ouders houden hun kinderen liever binnen”, zegt coördinator Liesbeth Verhoeven. “Maar ook de verstedelijking, computer en televisie houden onze kinderen stil. Nochtans leren kinderen tot 7 jaar heel snel, ook motorisch. Op deze leeftijd wordt de basis gelegd van sportieve interesse: wie nooit heeft leren bewegen, voelt zich later ook niet geroepen om zich aan te sluiten bij een sportclub.” Balspelen, fietsen, klauteren en klimmen, lopen – ouders zijn zich vaak niet bewust dat dergelijke activiteiten ontzettend belangrijk zijn. Niet alleen voor de algemene motoriek, ook voor de schrijfmotoriek bijvoorbeeld.

“Door centjes in een spaarpot te duwen of te puzzelen, leren kleuters fijne bewegingen”, aldus Verhoeven. “Andere activiteiten zijn goed voor het evenwicht en de kracht, of tegen platvoeten. Spelen met andere kinderen is dan weer goed voor de sociale vaardigheden.” “Wie als klein kind nooit heeft leren bewegen, zal zich later ook niet snel aansluiten bij een sportclub.” ‘Stimulus’ concentreert zich op kinderen die een motorische achterstand hebben opgelopen door de maatschappij, niet door een stoornis. “Wij oefenen in groepjes met allerlei spelmateriaal. Nu hebben we nog de medewerking van de ouders nodig, maar het is de bedoeling dit te integreren in het kleuteronderwijs. De 2 uurtjes lichamelijke opvoeding per week die kleuterscholen mogen voorzien, volstaan niet.” Daarom zal ‘Stimulus’ vanaf januari 3 000 kleuters testen en de motorische zwakke kinderen een jaar lang opvolgen. “We hopen op die manier te kunnen bewijzen dat ons project wel degelijk nut heeft.”

www.stanstimulus.be

5 sportieve tips Een paar tips waar jonge kinderen – en wellicht ook hun ouders – deugd van kunnen hebben : 1. Buggy Neem de buggy niet altijd mee tijdens een wandeling 2. Speeltuin Zet de televisie eens uit en neem de kinderen mee naar een speeltuin 3. Blauwe plek Laat ze maar eens ergens in en uit of op en af springen. Een blauwe plek op tijd en stond is heel normaal bij kinderen die de wereld verkennen. 4. Loopfiets Leer ze op jonge leeftijd fietsen: niet met wieltjes, maar met een loopfiets. Tegenwoordig leren kinderen pas op zesjarige leeftijd fietsen, maar een kind van 4 kan dat ook al leren. 5. Speelkoffer Bij ‘Stimulus’ kunnen ouders gedurende 1 maand een speelkoffer lenen met daarin een loopfiets, springtouw , een evenwichtsbalk en andere spelen om uit te proberen Bron : “Het Nieuwsblad”


Hallo, beste jongens en meisjes van de basisschool,

Ook wij zijn met het nieuwe schooljaar gestart. Tot 30 september kon je inschrijven voor het 1° jaar AMV. Zoals elk jaar zullen wij een optreden verzorgen in de refter tijdens de kerstmarkt. Tijdens dit concert kan je de kunsten van al jullie vrienden en vriendinnen, die naar de muziekschool komen, bewonderen. Ook kinderen die les volgen in de academie te Sint-Niklaas (L1-L2-L3-L4) of die daar een instrument leren spelen (M1-M2-M3/H1-H2-H3) en in Nieuwkerken wonen, mogen deelnemen aan dit kerstconcert.

Daarom deze oproep : Wil ook jij meewerken aan dit Kerstconcert, laat mij dan zeker iets weten ten laatste na de herfstvakantie. Je kan mij elke dinsdag en donderdag vinden in de “wereldklas” vanaf 15u45. Je kan mij ook bereiken via e-mail. (Catherine.De.Block1@telenet.be). Vele muzikale groetjes, Juf Catherine


Wij zijn blij met de geboorte van : - Eebe (09.07.2007) Zusje van Lobke en Rune (Muizenklas) Steels

- Lien (12.08.2007) Zusje van Renske (Dolfijnenklas) De Smedt

- Grigory (21.08.2007) Broertje van Kiany (Wolkenklas – 1B) Menten

- Samuel (04.09.2007) Broertje van Quinten (2B) en Lukas (Drakenklas) Speleers

- Charlotte (13.09.2007) Dochtertje van Rika Bernard (gewezen logopediste aan onze school)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Martha De Jonghe (22.07.07) Overgrootmoeder van Laura Wielandt (Drakenklas)

- Dhr. Benny De Grim (30.07.2007) Papa van Niels De Grim (5B)

- Mevr. Anne-Marie Raes (23.08.2007) Echtgenote van Vic Van Peteghem (oud-collega uit Gavertje 4 – Belsele)

- Mevr. Christine Dresselaers (05.09.2007) Mareine van Brenden Van Cotthem (Wolkenklas – 1B)

- Dhr. Herman Hoefsmit (06.09.2007) Grootvader van June (5B) en Bo (1B) Van Cauter

- Dhr. Jozef Aerts (19.09.2007) Overgrootvader van Thibeau (Drakenklas) en Gaëtan (Konijnenklas) Aerts

Huwelijk : Proficiat aan… , zij gaven elkaar het ja-woord - Suzana Ferhati (mama van Alind – 3B en Franc Ferhati – 4A) & William White - Tamara Herbots (mama van Lenn – 3A) & Peter Fierens

 En onze collega’s - Evelien Colpaert (titularis 5B) & Thierry Michiels - Elke Verhassel (titularis Kikkerklas) & Thomas Sierens - Wendy Van de Vyvere (titularis 3B) & Jan Geerinck


november - december

VERLOFDAGEN

van za 27.10 t.e.m. zo 04.11.07 : HERFSTVAKANTIE van za 22.12.2007 t.e.m. zo 06.01.2008 : KERSTVAKANTIE MEDISCH ONDERZOEK

di 13.11.07 : Medisch onderzoek 1A + 1B + 1C (op school) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS

van ma 05 t.e.m. vr 09.11.07 : Gezonde week - projectweek ma 05.11.07 : Leeruitstap Antwerpen + Breendonk – 4A + 4B vr 09.11.07 : Leeruitstap Tongeren – 5A + 5B di 18.12.07 : infoavond SNOK – 6de lj do 20.12.07 : Project “Mobiele school” – 4de – 5de – 6de lj vr 21.12.07 : Actiedag “Mobiele school” ACTIVITEITEN INTRA MUROS

vr 30.11.07 : Sinterklaasfeest Vergaderingen leerlingenraad - di 06.11.07 - di 04.12.07 ONTSPANNING

16.11.07 : Wijnproefavond op school (7de editie) vr 14.12.07 : Kerstmarkt op school vr

za 15.12.07 : Infomoment kleuters Groep 1 (11.00 – 12.00 u.)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Herfsteditie 2007-2008  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Hallo SBO - Herfsteditie 2007-2008  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Advertisement