Dorpskrant Winter 2023

Page 1

DORPSKRANT AADORP

Jaargang 43 - 2 December 2023


Fit en uitgerust opstaan begint bij het maken van de juiste keuze in slaapcomfort! Maak kennis met onze collecties en ons team zal je met passie en kennis graag voorzien van alle gewenste informatie. Door de toevoeging van lifestyle- en woonaccessoires is het mogelijk om de gehele styling van jouw slaap-of woonkamer compleet te maken. Advies op maat voor styling van jouw huis? Een op jouw wensen gemaakt interieurplan in woord en beeld werken we met passie voor je uit!

Grotestraat 110 in Almelo | www.vanderbijlbedden.nl | 0546 81 32 64 @vanderbijl_bedden_interieur


Van de redactie,

DORPSKRANT AADORP

Wat een geweldige berichten deze keer in de Dorpskrant! Allereerst: de Winterwandeling en de Avond4daagse zullen weer georganiseerd worden. Vier enthousiaste Aadorpers gaan aan de slag. Op blz. 7 stellen zij zich voor. .. Verder heeft de Rabo ClubSupport-actie 2023 voor de Dorpskrant het mooie bedrag van € 329,26 opgeleverd. Het layout-ontwerpprogramma komt hiermee een flinke stap dichterbij. En het derde goede bericht is, dat we drie nieuwe adverteerders hebben: Vosbouw Vroomshoop, Wim Asteleyner Betonboringen en Eddie Bosma Totaal autoschadeherstel zijn bereid te adverteren. We willen onze nieuwe én de trouwe adverteerders heel hartelijk bedanken. Dank zij hen kan de krant geheel gratis, huis-aan-huis worden bezorgd. En dat al 43 jaargangen lang. Hartelijk bedankt adverteerders! . . . . .

Jaargang 43 - 2 Winterkrant, december ‘23 Redactieadres: Anja Bos Rondweg 20A, 7611BP Aadorp T | 0546 861129 of 640869272 dorpskrant.aadorp@gmail.com Bankrek. Dorpskrant Aadorp NL52 RABO 0307.8452.06

Anja Bos-Kamphuis, Ineke Bouwhuis, Marlice Geerlink, Martine Jansen, Marijke Spoor-Oonk, Maudsofia van Vuren

De Dorpskrant Aadorp verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 615 exemplaren en is bedoeld als doorgeefluik van informatie voor en door alle Aadorpers. . . De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten. . . . . Ondertekende stukken komen voor verantwoording van de schrijver en anonieme artikelen plaatsen we niet, tenzij de naam bekend is bij de redactie.

De kopij voor de volgende krant hebben we graag uiterlijk 4 maart 2024 binnen. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel goede jaarwisseling toe!

Dorpsagenda

elke maandagavond 19.30u. Toss-avond, ATV de Molenhoek 18 april: Huis voor ieder hart’ thema-avond Aakerk om 20.00u. 27 t/m 30 mei Avond4Daagse

11


Dorpscoöperatie Aadorp Vlak voor de uiterlijke deadline van de Dorpskrant werden we overrompeld door de berichtgeving over de plannen arbeidsmigranten te huisvesten in het pand van Asito; op steenworp afstand van Aadorp. Wederom een situatie waarin we als Aadorp niet zijn betrokken en geïnformeerd, waar we wel degelijk partij zijn. We zullen actie ondernemen; hierover later meer.

Terugkijken

Voor de dorpscoöperatie was 2023 vooral een jaar van opbouw, onderzoek en voorbereiding Een korte terugblik: . . * We namen afscheid van het oude bestuur van Plaatselijk Belang en startten de Dorpscoöperatie met nieuwe gezichten. * Inwoners van Aadorp konden met de stuurgroep meepraten over de invulling van het Kanaalfront. * De Aakerk werd verkocht aan de hoogste bieder; helaas niet Stichting Dorpshart. * De begraafplaats heeft een onderhouds- en opfrisronde ondergaan. . * De oude school (Acacialaan 1) wordt omgezet naar vijf levensloopbestendige koopwoningen: https://acacialaanaadorp.nl/ * Er is een eerste verkennend gesprek geweest over het speel- en beweegbos op het voormalige schoolplein van De Rank. * We zijn gesprekspartner in de verkenning en gebiedsvisie Aalanderveld (tussen Aadorp en Almelo in) en proberen daarin kansen voor Aadorp te creëren. Vooruitblik In 2024 zien we de uitwerking van een aantal punten uit het afgelopen jaar. Ongetwijfeld komen er ook nieuwe ontwikkelingen op ons pad. Wij zullen steeds verder gaan met en blijven werken aan de verbetering van de leefbaarheid in Aadorp. Weet ons te vinden Weet ons te vinden als je ideeën hebt, met de buurt ergens tegenaan loopt, je medewerking wilt aanbieden of gefrustreerd bent. Ook hierin moeten we het in Aadorp samen doen. Bram

Reinders: T | 06 29587942 / Bram.Reinders@outlook.com Gonneke Bennes: T | 06 48266477 / gonnekebennes@gmail.com

In Aadorp doen we het samen!2

Gezocht sponsors . . . voor de

AED’s!

Goed nieuws!

. We hebben door onze sponsoractie nu 2 van de 3 AED’s kunnen vervangen! Maar we zijn nog op zoek naar sponsors/donateurs voor de 3e AED en het onderhoud daarvan. Met dank aan meerdere dorpsgenoten en met name aan Michael van de Kemp van VDK Services, hij sponsorde een hele AED! Als er nog meer Aadorpers of bedrijven zijn die ons willen helpen, heel graag! Dit kan op ons rekeningnummer: . . . . . . . NL90 INGB 0006 3652 86 . . . . . . . . . . . . t.n.v. Plaatselijk Belang Aadorp o.v.v. AED. Philip Dhert verlaat ons na 12 jaar; super bedankt Philip voor al je inzet! We hebben een enthousiaste vervanger gevonden in Erik van de Riet: welkom bij de AED Werkgroep! In maart 2024 vinden de AED-herhalingscursussen plaats. De uitnodiging volgt! Esther Arendshorst

______________________________________________________________________________

Lokaal je energie afnemen bij

Almelo Energie | om

De overstap naar een duurzame samenleving gaat niet vanzelf. Wij geloven dat we allemaal een rol te vervullen hebben als het gaat om duurzaamheid. Alle wijken/dorpen in de gemeente Almelo willen we voorzien van duurzame energie. Het is een initiatief van en voor bewoners; Almelo aardgasvrij. . . Als je kiest voor Almelo Energie I om dan help je mee de energieprijzen op de lange termijn te verlagen. Het collectief heeft geen winstoogmerk, je betaalt alleen voor de opwekinstallaties en de dagelijkse medewerkers. De kosten bij groei van het collectief blijven bijna hetzelfde, waardoor de prijs in vergelijking met andere leveranciers steeds meer kan dalen, dus een lagere energierekening. . . . . . Almelo Energie | om wordt duurzamer door bv. zonnedaken en aardgasvrije huizen. . . . . We wekken in Nederland nog niet voldoende duurzame energie op en zijn dus nog steeds afhankelijk van energie uit het buitenland. . . . Almelo Energie | om investeert vooral in lokale energieprojecten en onafhankelijkheid. Van dit energienetwerk zijn we dus samen eigenaar en duurzame energie is zo beschikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Ook je energie lokaal afnemen? Kijk dan op almelo-energie.nl.


Afgelopen jaar zetten we de koers die we drie jaar geleden zijn ingeslagen als nieuw bestuur voort: de evenementenkalender wordt voller en de evenementen die georganiseerd worden keren jaarlijks of tweejaarlijks terug. . Vaste evenementen, zoals de winterwandeling, Koningsdag, de Kinderboekenfeestweek, (kinder)bingo, spellenavonden, doortocht Roparun, het Zomerfeest, Sinterklaasintocht, de kerstmarkt en feestavonden stonden op de agenda. Ook het meerdaagse Houtdorp was in 2023 een groot succes en bleek voor herhaling vatbaar. . ........ Nieuwe vrijwilligers en werkgroepen stonden op en zo ontstonden ook nieuwe initiatieven, bv. de 80’s party en 90’s party. En dan was er natuurlijk het feestweekend in oktober ter ere van het 50-jarig bestaan van ons dorpshuis. Een vol programma met een pubquiz, kindermiddag, feestavond en advocatenquiz zorgde voor mooie herinneringen en nieuw gespreksonderwerpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Ook in 2024 pakken nieuwe werkgroepen en vrijwilligers de handschoen (weer) op. Zo zal de avondvierdaagse in 2024 weer in het dorp gelopen worden en worden er nieuwe acties en evenementen opgezet voor de Aadorpse jongeren.

’t Aahoes - dorpshuis Aadorp

Van de bestuurstafel . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Nu de kerstballen gepakt worden en de kerstverlichting wordt getest is het duidelijk dat de feestdagen en de jaarafsluiting voor de deur staan. Met nog een kerstmarkt en kerstmiddag komt het einde van 2023 in zicht. . . . Toch enigszins opgelucht sluiten wij het jaar uiteindelijk tevreden af. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Met een laat voorjaar en erg hoge energieprijzen zagen wij het in het eerste kwartaal somber in. Die zorgen hebben we eerder kenbaar gemaakt, niet alleen via de dorpskrant maar ook in gesprekken met dorpsgenoten en de gemeente. We zijn erg voorzichtig geweest met alle uitgaven en de nodige (herstel)werkzaamheden, zo ook met de opbrengsten uit de crowdfunding van het begin van het jaar. De gesprekken met de gemeente waren constructief en zoals aangegeven tijdens hun raadsbezoek in 2022, zullen ze ons niet alleen in raad bijstaan. Inmiddels is het besluit genomen dat ’t Aahoes vanaf 2024 meegaat in de verdeelsleutel van andere dorps- en buurthuizen, met een structurele subsidie van jaarlijks € 20.000,-. Daarnaast zullen ze ons eenmalig financieel ondersteunen in de hoge onderhoudskosten van het afgelopen jaar. … Dit werd afgelopen maand bevestigd en daar zijn we de gemeente zeer erkentelijk voor, niet in de laatste plaats vanwege de openhartige gesprekken en de welwillendheid om te helpen. Dat gaf voor ons ook weer het vertrouwen om de opbrengt van de crowdfunding, waar zoveel dorpsgenoten zich voor hebben ingezet, te besteden aan het achterstallig binnenschilderwerk (buitenkant dorpshuis volgt voorjaar 2024), verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie. Dat laatste is ook mede dankzij een onwijs attente bijdrage van € 250,- van de Aadorpse jongeren; hun opbrengst na het winnen van een Almelo’s wijkvoetbaltoernooi.

Terugkijkend is voor ons als bestuur 2023 dan ook dik voldoende om dankbaar voor te zijn. In de eerste plaats dank aan de vrijwilligers. Van onderhoudsteams, tot schoonmakers en van organisatoren tot ondersteuners bij uiteenlopende evenementen: zonder jullie zijn we nergens! Zij ontvangen daarom binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor de vrijwilligers Nieuwjaarsborrel. . . . ...... Zou jij ook in 2024 je in willen zetten voor een (eigen bedacht) evenement of initiatief of mis je nog iets in het dorpshuis? Laat het ons weten via aahoesaadorp@gmail.com. Wij kijken uit naar nieuwe ontmoetingen in het nieuwe jaar en wensen iedereen fijne feestdagen. Tot in 2024! . . .. . . . . . . . . . . Dagelijks bestuur ’t Aahoes,

3 3

Adri Dekkers Arjan Gerrits Bram Reinders Marloes Kottier Saskia Lohuis


"#$% &'% ()# )* %' +,)-'. /0+ ℍ//0/.2?

Terwijl de eerste sneeuwvlokken de wereld omtoveren tot een winters sprookje en de temperaturen dalen, blijft een groot deel van onze leden onverminderd doortennissen. Het mag dan wel koud zijn buiten, maar binnen de muren van onze vereniging heerst er een warme en gezellige sfeer.

4,&-5(6 (' 5. 7))- &'% 89 :ℂ <)'-.))5!

Uniek nieuw gametoernooi

Competitie We kijken terug op een geslaagd einde van het jaar. Er zijn weer een aantal teams (5) geweest die meededen aan de najaarscompetitie. Hierbij willen we het damesteam van de vrijdagavond in het zonnetje zetten, zij zijn eerste geworden in het onderdeel dames dubbel 17+, van harte proficiat.

voor de Aadorpse tieners in ‘t Aahoes. Speciaal voor de Aadorpse jeugd van 10 tot 17 jaar organiseert ‘t Aahoes in de kerstvakantie het EA FC 24 toernooi. . Het dorpshuis wordt dinsdag 2 januari van 10.00 tot 14.00 uur omgetoverd tot een ware ESports Arena. . . . . . . . . . . . .

Rabobank club support Dit jaar hebben wij weer meegedaan aan de Rabobank Club Support Actie en het mooie bedrag van € 220,53 ontvangen. Hiervoor bedanken wij de Rabobank en uiteraard de klanten van de Rabobank die op A.T.V. De Molenhoek gestemd hebben!

....

In samenwerking met WePlay United organiseren we een EA FC toernooi met: ⚽ Minimaal 3 poulewedstrijden op de PlayStation 5; ⚽ Spannende knock-out fase;

Bestuursleden Enkele bestuursleden hebben te kennen gegeven het stokje over te willen dragen, dus zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden: een secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Ben je geïnteresseerd in zo’n functie binnen onze mooie vereniging dan willen wij je graag spreken. Je hoeft geen lid te zijn om toe te kunnen treden tot het bestuur. Mocht je je willen aanmelden of heb je vragen: info@atvdemolenhoek.nl.

⚽ Tof aandenken voor de nrs. 1, 2 en 3.

Ben jij de beste EA FC speler van Aadorp? Schrijf je dan snel in via: https://weplayesports.events/stichtinggemeenschapscentrum-aadorp

Actielidmaatschap Het is nog volop winterseizoen, maar we zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar, bv. een actielidmaatschap. Met dit actielidmaatschap ben je een jaar lid en krijg je 5 tennislessen van een gecertificeerde tennisleraar. Kijk op www.atvdemolenhoek.nl om je aan te melden.

Let op: " Inschrijven is noodzakelijk; je wordt vooraf ingedeeld op leeftijd " deelname is gratis + 2 consumpties + een zakje chips.

Jeugdcommissie In het afgelopen jaar is er een enthousiaste groep kinderen gestart met de jeugdtennislessen. Om de week kennismaken met tennis op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Er is nog ruimte, kijk voor actuele tarieven op onze website.

Meer info: https://facebook.com/events/s/ea-fctoernooi/864603022069770/

Iedereen prettige feestdagen en een goed, gezond en vooral sportief 2024. Tot op de tennisbaan.

Wendy Gerrits. 4


Waren er dan helemaal geen kritische vragen aan het bestuur? Ja die waren er, maar die werden keurig beantwoord en opgelost. En volgend jaar worden de prijzen in de kantine aangepast.

ASV’57 2023 zit er bijna op! Sneeuw ligt op de daken en de Goedheiligman bracht met z`n Pieten voor alle kinderen iets leuks, een mooie tijd. Zonder al te melodramatisch te doen is het ook een vreemde tijd: Oorlogen op verschilende continenten en grote verschillen van mening in Nederland, het lijkt er niet leuker op te worden ... Daarom ben ik blij te mogen schrijven over sport. Het leuke hieraan is dat dit je bij elkaar kan brengen, sport verbroedert’. Dus wat je ook doet; schaatsen, wandelen, volleyballen, vissen, basketballen, atletiek het maakt niet uit. Sport brengt ons samen. Ook als je passief deel uitmaakt van een club dan hoor je erbij en heb je het leuk. Als voetbalclub zijn we zo ook bezig om mensen bij elkaar te brengen. Rondom de sporters zijn er ook altijd mensen, het publiek en natuurlijk de vrijwilligers. Hun doel is om op een leuke wijze wat bij te dragen. Mijn persoonlijke ideaal is om ten tijde van mijn pensionering op maandag rond 9.30 uur de koffiepot aan te slingeren en met enkele leeftijdgenoten ‘na te praten’ over het weekend. Iets wat ik nu doe met collega`s. Na de koffie wat werkzaamheden rondom het clubgebouw doen en dan om 12.00 uur weer naar huis te fietsen. Hoe leuk zou dat kunnen zijn. Er is nu al zo’n (klein) groepje. Barry en Gerard doen dit al jaren met wat nieuwe koffiedrinkers van de vrijdagmiddagvoetbal. Als je dit leuk lijkt, bel ons of spreek ons aan: “De week beginnen op maandagmorgen om 9.30 bij ASV met een kop koffie en dan met elkaar het weekend doorspreken”.

Patrick Vollenbroek wordt gehuldigd als ‘lid van verdienste’.

Enkele functies van Patrick: bestuurslid, voorzitter, penningmeester, lid activiteitencommissie, sleutelbeheerder, afsluiter, kantinedienst, scheidsrechter, grensrechter, trainer, elftalleider, lid technische commissie en ook speldjesbeheerder. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij deed en nu nog doet. Tot ziens Patrick. De lange termijnplanning van activiteiten, zoals die er momenteel uitziet: Kerst kaart- en darttoernooi wordt zaterdag 23 december georganiseerd. Opgeven voor deze toernooien met het inschrijfformulier op de website of via de activiteitencommissie. Inschrijfgeld € 5,- p.p. ASV’57 Snerttoernooi is op zaterdag 6 januari, het mix-toernooi voor de seniorenteams van ASV’57. De teamindelingen en speelprogramma komt later op de website. Hollandse avond. Op zaterdag 2 maart zullen weer diverse Hollandstalige artiesten optreden in de kantine van ASV’57. . . . . . . . . . . De voorverkoop start op zaterdag 23 december vanaf 17:00 uur in de kantine. . . . . Wees er wel snel bij, want OP=OP !!!

Wat is er nog meer gebeurd de laatste tijd? Algemene ledenvergadering, 15 november. In het kort: de kantine was redelijk gevuld. Financieel gaat het nog steeds crescendo met ASV. We lossen onze hypotheekschuld probleemloos en dubbel af, zodat we eind 2025 schuldenvrij zullen zijn, tien jaar na de opening van het clubhuis. Onze centenman had het weer perfect voor elkaar. Het is dus erg jammer dat de penningmeester, Patrick Vollenbroek, afscheid nam. Voor al zijn werkzaamheden benoemde ASV’57 hem tot lid van verdienste. Patrick wordt opgevolgd door Kevin Schutte, die al een jaar lang over zijn schouder heeft meegekeken.

Aadorpse Stratenvoetbal Toernooi is in het weekend van vrijdag 7 en zaterdag 8 juni. ASV’57 Beachvolleybaltoernooi. . Deze grootse afsluiting van het seizoen wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 20 juli. Tot slot wensen we jullie allemaal fantastische feestdagen en een fijn, gezond en sportief 2024. . . . . . . . Bestuur ASV’57 . 5


De Aakerk ‘Huis voor ieder hart’

De plaatselijke Hervormde Gemeente nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de maandelijkse activiteit ‘Huis voor voor ieder hart’. Deze bijeenkomsten bieden een warme en gastvrije sfeer voor ontmoeting, reflectie en discussie.

IJsclub Wintervreugd . . . . .

Nu de winter is aangebroken en de temperatuur is gedaald, zijn de mannen van de ijsclub al druk geweest met de eerste voorbereidingen voor wat hopelijk een prachtig seizoen gaat worden. Het gras is gemaaid, de sloten geleegd en het water is op de baan gelaten. Helaas konden ze nog niet aan de slag met de kleine baan, dat zou te drassig worden na alle regenval. . . . . . . . . . . . . . Met dank aan alle mensen die gestemd hebben op IJsclub Wintervreugd tijdens de RABO Club Support Actie. Wij hebben het geweldige bedrag van €425,29 mogen ontvangen. Dit zal o.a. worden besteed aan een nieuwe kan voor de chocolademelk. We willen iedereen die zijn of haar stem gegeven heeft aan de IJsclub hartelijk danken! . . . . . .

De Aakerk aan het kanaal in Aadorp, opent haar deuren op de derde donderdag van elke maand. De eerstvolgende data zijn 18 januari, 15 februari, 21 maart en 18 april. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom voor koffie en thee, een informeel gesprek of een gezellig spelletje. Dit is een uitstekende gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en te genieten van elkaars gezelschap. Om 20.00 uur begint het hoofdprogramma van de avond, dat steeds wisselende thema's zal behandelen. Deze thema's hebben raakvlakken met geloof en de bijbel, maar bestrijken ook maatschappelijke en actuele kwesties. Onze sprekers zullen boeiende inzichten delen en gesprekken leiden die inspireren en tot nadenken stemmen.

Daarnaast willen we alle geïnteresseerden uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 29 februari 2024 in ‘t Aahoes. . . Wees welkom! . .

De toegang tot deze avonden is geheel gratis en iedereen is van harte welkom om deel te nemen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Het doel van ‘Huis voor ieder hart’ is om een plek te creëren waar mensen samenkomen, om te verbinden, te delen en te leren.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .. . . .. .Het bestuur IJsclub Wintervreugd

We hopen dat velen ons zullen vergezellen voor deze avonden in de Aakerk. ..... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlinda Fikken-Kamphuis, 06 23040310. Over de Hervormde Gemeente Aadorp: De Hervormde Gemeente Aadorp is een gastvrije geloofsgemeenschap die zich toelegt op het verwelkomen en ondersteunen van mensen van alle achtergronden. We streven ernaar om een gemeenschap te zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar ruimte is voor groei, gesprekken en inspiratie. 6

.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . Met vriendelijke groet,


Hallo Aadorpers,

GROOT NIEUWS!!!

Gerdien de Jong: Geboren en getogen in Wierden, waar ik nog steeds mijn hobby, korfbal, uitoefen. Alweer vele jaren woon ik in Aadorp samen met Matthijn Dekkers. We hebben 2 zonen, Nout en Tijmen. We zijn actief bij de voetbal, ASV’57, ook organiseer ik de kinderbingo met een aantal Aadorpse dames. Ik ga graag de uitdaging aan om de winterwandeling en de Avond4daagse weer tot een groot succes te maken. Dat is natuurlijk niet mogelijk zonder vrijwilligers, mocht een van ons een beroep op u/jou doen, aarzel niet te langJ. Het supermooie draaiboek ligt klaar en ik hoop iedereen tijdens de evenementen te zien. Tot dan!

De Winterwandeling èn de Avond4daagse zullen weer georganiseerd worden. Wij, Nadya Brunsman, Marlou Elferink, Jurriaan de Gruil en Gerdien de Jong gaan de drie E’s opvolgen. We zullen proberen beide evenementen weer goed op de kaart te zetten. Daarbij hebben wij zeker uw/jouw hulp nodig. Mocht je ons willen helpen c.q. ondersteunen klop dan bij een van ons aan of stuur een email naar: a4daadorp@gmail.com. Wij zullen ons kort voorstellen:

Winterwandeling 14 januari 2024

Nadya Brunsman: Ik ben Nadya, 25 jaar oud, opgegroeid in het mooie Aadorp en oudl-eerling van basisschool De Kei. Voetbal was altijd mijn grootste hobby. Na mijn speeljaren bleef ik betrokken bij de sport als vrijwilliger bij ASV-’57. . . . . Daarnaast werk ik fulltime in de zorg en geniet ik ervan om dingen te ondernemen met mijn vrienden. Ik vind het belangrijk om iets terug te doen voor het dorp. Vandaar de organisatie van de avondvierdaagse. Laten we er met elkaar wat moois van maken!

De Winterwandeling is op zondagmiddag 14 januari 2024. Het wordt weer lekkere hapjes en drankjes nuttigen onderweg, via de diverse verenigingen in Aadorp, tijdens de wandeling van ruim 5 kilometer. Gezellig eropuit met dorpsgenoten, familie, vrienden, etc. De start zal plaatsvinden vanaf ’t Aahoes. Vanaf 15.00 uur tot 15.30 uur kunt u starten, de kosten hiervoor bedragen € 2,50 p.p. De uitnodiging hiervoor volgt via een flyer huis aan huis.

Avond4daagse 27 t/m 30 mei 2024

Marlou Elferink: In het ziekenhuis in Almelo zag ik het levenslicht en ik ben opgegroeid aan de Aadijk in Aadorp. (Nauwelijks) Groot geworden op De Kei en altijd veel gevoetbald bij ASV’57. Tegenwoordig woon ik in Groningen en zit ik in de laatste fase van mijn master. Toch wil ik nog graag wat terug doen voor het dorp. . . . Daarom ondersteun ik de organisatie en gaan wij samen een mooi evenement tot stand brengen!

Noteer alvast in de agenda! Dit evenement gaat plaatsvinden van maandag 27 mei t/m donderdag 30 mei 2024. We hopen er met z’n allen een mooi evenement van te gaan maken. Ook hiervoor hebben we weer veel vrijwilligers nodig. Zonder deze waardevolle mensen kan zo’n evenement in ons dorp niet van start gaan. Verdere informatie volgt in een volgende dorpskrant en via een flyer huis aan huis.

Jurriaan de Gruil: Ooit geboren op Vlieland, maar inmiddels bezig aan mijn 4e huis in Aadorp. Daar woon ik samen met mijn vrouw Marloes en onze zonen Luca en Levi. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij de voetbal, waar ASV' 57 en Heracles Almelo mijn voorkeur hebben. Aangezien ik voor mijn werk van alles op wandelgebied verkoop is de stap naar de wandel4daagse snel gezet. Ik hoop samen met de andere vrijwilligers weer veel wandelaars door het dorp te krijgen. 7


Garage de Tunnel Uw adres voor: * Aircoservice * APK * Banden * Diagnose-uitlezen * Onderhoud alle merken * Reparaties * Uitlaten

Openingstijden:

ma. t/m vrij. van 08.00 t/m 18.00 & zat. van 08.30 t/m 12.00 uur

Bruglaan 4 - 7611 BL Aadorp - T | 0546-575577 In samenwerking met

Auto Leeftink

altijd minimaal 15 auto's op voorraad, van klein tot groot, diverse merken T | 06-10625660 of T | 06-53360671

8 8


ANDA IJMKER FOTOGRAFIE Kastanjelaan 27 7611 AH Aadorp

Jennita’s Hairline

www.andaijmker.nl info@andaijmker.nl

Jennita Span Berkenlaan 47 7611 AL Aadorp

06 . 28621768

tel. 06.54.33.77.86 b.g.g. 0546-872830

OOK VOOR PASFOTO’S!

Binnenhof 44 Wierden Open: Dinsdag t/m zaterdag 9.30 - 17.00 uur

9


Vraag 3: Biljart. Hoe noemen we de trekstootvorm met een nagenoeg verticale stand van de keu. De stootbal beweegt voorwaarts en de bal keert terug, nadat de tweede bal geraakt is. A pomerans? B Piqué C doorschietstoot D Kopstoot. . . . . . . . .

Tijdens de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum van ’t Aahoes werden er spelletjes gedaan, testen van je kennis over het dorp. Kijk ook op onsaadorp.nl

In de tijd dat ‘t Aahoes Richard Quick als pachter had, kwamen er dartborden en werd er op wedstrijdniveau gespeeld. . . . . . . . Vraag 4: Darten. De bull in het darten is het middelste rondje van het bord, dit bestaat uit twee delen. Hoeveel punten krijg je als je in het groene gebied gooit? A 40 B 30 C 25 D 20 (de rode cirkel in het midden wordt bull's eye genoemd en geeft 50 punten).

Quiz over Aadorp . . . . . . . .

50 jaar ‘t Aahoes in het kort. De meeste tekst komt uit het boek “Mijn dorp aan de Aa”.

In 1916 bouwde de familie Bomars, een boerderij met schuur, later Erve Hammink. In 1964 is de familie Gast-Hammink verhuisd en de boerderij is afgebroken. De Schuur bleef bestaan voor jongerenwerk. In 1968 waren de Aadorpers het zat: De stichting “recreatiegebouw Aadorp” werd opgericht waar de gymnastiekvereniging, de schoolbesturen en andere organisaties en verenigingen aan deelnamen. In 1972 werd een subsidie toegekend van ƒ200.000,- en er werd ƒ20.000,- opgehaald met de actie “Aadorp, kom over de brug”. De eerste steen voor ’t Aahoes werd gelegd. Daarover de vragen.

De houtdorptraditie achter ‘t Aahoes bestaat al heel lang. Veel vrijwilligers maken dit elk jaar weer tot een groot succes, met vaak een groot feest op de laatste dag. . . . . . . . . Vraag 5: Houtdorp. Wat is géén officiëel timmergereedschap? A: waalhamer, B: bankhamer, C: voorhamer of D: lattenhamer VoVeAa. In 1973 werd er gestart met een meisjes-, heren- en een damesteam. In 1989 bleef alleen het damesteam over en zo’n anderhalf jaar geleden ging de stekker eruit. Vraag 6: Volleybal. Hoe heet het als je jouw hand plat op de grond legt en de bal daarop laat vallen. Hierdoor gaat de bal omhoog en kan een teamgenoot de bal doorspelen naar de tegenstander of een andere teamgenoot. A Pancake B Steek C Stijg D Pets

De oudste vereniging in ons dorp zal gymnastiekvereniging Sport & Vriendschap zijn. Opgericht in 1971, eerst in het zaaltje achter de kerk. Er waren o.a. ring-, kring- en springwedstrijden. 1x per jaar, was de gymzaal 2 avonden tot de nok toe gevuld voor de jaarlijkse uitvoering. ... Vraag 1: Turnen. Een turntoestel, voor de heren en dames gebruikt bij het onderdeel Sprong/toestelturnen. Vroeger heette dit het turnpaard. Hoe heet het nu? A Gym-bok B Voltigepaard C Brug gelijk D Pegasus

Rond 2010 is de jeu de boulesbaan gelegd voor ‘t Aahoes. Deze verhuisde in 2019 naar de achterkant en in 2022 kwam er voor weer een baan bij. Deze worden wekelijks gebruikt door fanatieke spelers. . . . . . . . . . . . . . . Vraag 7: Jeu de boules. Hoe heet het kleine houten balletje bij jeu de boules? A: boule, B: but, C: bunk of D: kloot

Later kwam er behoefte aan een grotere zaal met een eigen entree en een podium. In 1989 werd dit gebouwd met hulp van vele vrijwilligers. Zo werd TOGO die vanaf 1982 in de toneelzaal van de kerk speelden, blij met hun nieuwe plek. .. Vraag 2: Toneel. Hoe heet de persoon die de tekst volgt en acteurs hun tekst kan helpen herinneren? A: dompteur, B: coiffeur, C: souteneur of D: souffleur

Koninginne- en Koningsdag. Gehouden op het dorpsplein of voor ’t Aahoes, bij nat weer wordt de boel naar binnen verhuisd. . . . . Vraag 8: Hoe heten de dochters van Willem en Maxima? . . . Bingo en kinderbingo. Er zijn heel veel bingo’s georganiseerd in ‘t Aahoes. De burenbingo in 2016, vanaf 2019 heeft de biljartvereniging haar maandelijkse bingo en de kinderbingo is er vanaf 2020. . .. ......

Biljartvereniging ’t Jagertje veranderde z’n naam in ’t Aahoes toen er in 1986 in het dorpshuis enkele speeltafels bijkwamen. In 2003 behaalde de club zelfs het Nederlands kampioenschap, libre C4 klasse. 10


Vraag 9: bingo. Hoeveel ballen zitten er in het bingospel? A 80 B 70 C 75 D 85

Vanaf 2012 vindt het grootste wandeleve-

nement in Aadorp plaats: de Avond4daagse. Georganiseerd door de 3 E’s: Evelien Bos, Bijen en Wildeboer. Mooie routes en steevast rond de 300 deelnemers. En uiteraard waren er ook de Winterwandelingen. In 2022 zijn de dames er helaas mee gestopt. . . . . . . Vraag 10: Hoeveel voetpadborden kom je tegen als je van de Bruglaan naar ‘t Aahoes loopt? A 1 B 2 C 3 D 4 (één bij de Molenhoek, dan pas weer bij de Kerkweg)

Verkiezingsuitslag

in Aadorp, 22 november ’23 Uitgebrachte stemmen: 1084 blanco: 2 / ongeldig: 5

PVV NSC VVD GroenLinks - PVDA BBB CDA D66 FVD SP CU SGP VOLT BVNL (Haga) Partij vd Dieren JA 21 50+ BIJ1 DENK Ned. met een Plan Piraten de Groenen Splinter

Antwoorden:

340 281 125 81 72 29 26 23 17 19 15 15 9 8 5 5 2 2 1 1 1

1 = D, 2 = D, 3 = B, 4 = C, 5 = A, 6 = A, 7 = B, 8 = Amalia, Alexia, Ariana, 9 = C en 10 = 1.

________________________

Antwoorden:

11


Laatste loodjes van 2023 De Tweeklank In de vorige uitgave van de Dorpskrant eindigde ik met de zin: ... maar ook zeer zeker welkom om de tegel in het echt te komen bekijken! De afgelopen periode zijn heel wat mensen over deze tegel de school binnen gelopen. Fijn dat dit mogelijk is. Allereerst natuurlijk de kinderen van groep 7 en 8 die elke morgen door deze ingang de school binnenkomen. Ook de ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben op school kennismakingsgesprekken gehad met de leerkracht, de eerste periode van het schooljaar. En natuurlijk de bezoekers voor het uitgiftepunt van de bibliotheek, bij de hoofdingang gevestigd. Vanaf mijn werkplek zie ik geregeld Aadorpers even naar binnen komen om boeken op te halen of terug te brengen. Ook als school maken we (naast onze schoolbibliotheek) dankbaar gebruik van deze service. Als we boeken nodig hebben, bijvoorbeeld rondom een bepaald thema, zijn deze zo gereserveerd via de computer en liggen ze meestal de volgende dag al op de plank bij het uitgiftepunt. Op het moment dat ik dit stukje schrijf ruik ik de geur van heerlijke kruidnoten in de school. Leerlingen zijn bezig met het bakken van deze lekkernij. Ook dit is een vorm van leren: een recept lezen, afwegen van ingrediënten en heel belangrijk, je bent aan het samenwerken met klasgenoten. Ze konden mij trouwens ook het verschil uitleggen tussen kruidnoten en pepernoten ... De peuters van Eigen-Wijsje en de kleuters van De Tweeklank hebben ook een activiteit samen, het Pietenfeest! Mooi om te zien dat er ook bij de jongste Aadorpers samenwerking is! En dan, als deze Dorpskrant op de mat valt, is het kerstvakantie. Een periode van even geen school, maar tijd voor andere zaken. Uitrusten en opladen en dan hopen we alle kinderen maandag 8 januari 2024 weer gezond en wel op school terug te zien, voor de volgende periode van onderwijs.

OPPASCENTRALE Heeft u oppas nodig, bel dan één van deze adressen: .

- Guus Bos, Aadijk 14, T | 06 38111259 - Ellemijn Smit, Peppellaan 16, T | 0651712666 - Emma Spalink, Vijverlaan 42, T | 0546 499145 of T | 06 57302392

Tarieven

Op de site van het NIBUD staan actuele tarieven voor overdag en/of ‘s avond of in het weekend.

Oppassers van Aadorp . . . . .

Zou je ons willen laten weten als je stopt met oppassen via de oppascentrale? Hierdoor houden wij deze lijst actueel. . .. 15 jaar vinden wij de minimumleeftijd, in overleg met de oppasouders kun je daarvan afwijken. Nieuwe oppassers kunnen zich bij ons aanmelden.

Vanaf hier wil ik alle Aadorpers een liefdevol 2024 toewensen. Een laatste groet in 2023 vanaf De Tweeklank,

.

Emke Borsje 12


Peuteropvang Eigen-Wijsje Albardastraat 35 7611 BE Aadorp T | 0546 248291

Het Prentenboek van het Jaar gaat over de vrienden August en Suus die heel wat van elkaar verschillen. Suus is dol op rennen, springen en wilde dingen doen en dat terwijl August het liefst leest, luiert en mooie dingen maakt. Als Suus aankondigt een verrassing voor August te hebben, gaat zijn fantasie met hem op de loop. Wat zal Suus voor August in petto hebben? Help! Een verrassing is fantasierijk verhaal in een kleurrijk bos, voor alle kinderen die heel graag worden verrast.

Hallo allemaal, Het is december, het sneeuwt en Sinterklaas is in het land. Dat is bij ons goed te merken. Toch spannend . . . Een juf met baard, rode mantel en mijter een hand geven kan dan net iets teveel zijn. We zijn bezig geweest met verkleden, roetvegen, pepernoten en natuurlijk pakjes! Pakjes kun je stapelen, sorteren, tellen, inpakken en . . . uitpakken! Samen met de kleuters van groep 1 en 2 hebben we een ochtend samen spelletjes gedaan, geknutseld en in het gymlokaal geoefend voor Piet. De verjaardag van Sint hebben we met alle peuters samen gevierd. Een mooie afsluiting van dit kinderfeest.

Wilt u met uw kind komen kennismaken met de peuteropvang? Dan kunt u telefonisch een afspraak met ons maken. Natuurlijk kunt u ook via de website een rondleiding aanvragen. Opgave kan vanaf de leeftijd van één jaar. Dit lijkt vroeg, maar is voor onze planning erg fijn. Hiervoor kunt u bellen met Humankind Kinderopvang: 0546 - 545070 of het online formulier gebruiken: https://www.humankind.nl/vestigingen/aador p/peuteropvang-eigen-wijsje-pov: Kinderen worden geplaatst vanaf de leeftijd van twee jaar. De peuteropvang valt onder kinderopvang Eigen-Wijsje. Ons doel is om elk kind van 2 tot 4 jaar, spelenderwijs te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. U kunt gebruik maken van: * het peuteropvang-arrangement waarbij u 2 maal 4 uur afneemt tijdens schoolweken, of * meer uren opvang, waarbij uw kind dan tijdens de kinderopvang, voor 4 uur naar de peuteropvang gaat. Peuteropvang is er van 8.30 tot 12.30 uur. We hebben 2 groepen, de maandag/woensdaggroep en de dinsdag/donderdaggroep.

Hierna volgt Kerst. De boom wordt versierd, kleine lichtjes, zingen onder de boom, het kerstverhaal en als afsluiting een kerstlunch. Natuurlijk gaan we ook nog iets moois knutselen. En dan is het kerstvakantie. Alweer een jaar voorbij. Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een heel gelukkig 2024.

Wij bieden op maandag, dinsdag en donderdag ook dagopvang van 7.30 tot 18.30 uur. Meer informatie hierover vindt u op . . . . . https://www.humankind.nl/vestigingen/aador p/kinderdagverblijf-eigen-wijsje-kdv

Het nieuwe jaar starten we met de Nationale Voorleesdagen. Het boek dat centraal staat is Help! Een verrassing! Van Miriam Bos van Miriam. Een boek waarmee we veel gaan ontdekken, spelen en beleven.

Nicole, Lusanne en Anja, leidsters. 13


De KinderBoekenPlank Pippi en de dansende kerstboom – Astid Lindgren Drie kinderen zijn helemaal alleen met kerst. En ze hebben ook geen cadeautjes, geen lekker eten en zelfs geen kerstboom. Verdrietig zitten ze in de keuken. Opeens horen ze een heel raar geluid op de trap... het is Pippi! Op haar paard! Op haar hoofd staat een kerstboom, met lichtjes erin, vlaggetjes en veel lekkers. Ze heeft ook cadeautjes bij zich, maar eerst moet er gedanst worden. Mét de kerstboom! Dit Pippi-verhaal werd pas na de dood van Astrid Lindgren ontdekt, ergens in een bibliotheek in Stockholm. Gelukkig kunnen we er nu allemaal van genieten! Met warme en humoristische tekeningen van Annet Schaap. Leeftijd 4 – 7 jaar

Sam en de schaduwridders – Lincoln Peirce Sam trommelt weeskinderen op om samen met een tovenaar het koninkrijk in zijn oude glorie te herstellen. . . . .. . . . . . . . . . . . . Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist Sam door het land. Sam is voorbestemd om troubadour te worden, maar hij zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte koning Brutus oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar. Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het koninkrijk in zijn oude glorie herstellen. Dit boek bevat een erg spannend avontuur dat je meeneemt naar een andere tijd, waardoor je ook weer iets kan leren. Inmiddels is deel 2 ook uitgekomen en dat heet ‘De wisselgangers’ want dat boek wil je hierna vast ook lezen. De tekeningen van Niek de Groot zijn ook erg mooi en vertellen een groot deel van het verhaal. Voor lezers vanaf 8 jaar!

Het TikTokkamp – Annet Jacobs Bo heeft niks met TikTok. Al die filmpjes vol dansjes en pranks (grapjes die je uithaalt bij mensen) zijn bewerkt met filters en trucjes, supernep dus! En van al dat gedoe met likes, views en volgers wordt ze alleen maar onzeker. Samen met haar vriendinnen zit ze op BeReal. De foto’s die ze daarop plaatsen zijn zonder filter en hartstikke echt. En niemand anders kan ze zien. Als Bo verhuist, komt ze op een nieuwe school. Ze gaan meteen op kamp. Superleuk! Maar dan blijkt het een TikTok-kamp te zijn . . . Spannend en grappig TikTok- en BeReal-avontuur voor iedereen die dol is op dansvideo’s, grappige pranks en echte foto’s. Leeftijd: 9 tot 14 jaar 14


nlijk e ig e m e k e ti s t a w ik jou s n e w r a a d , n a k niet het meeste van Maak een wintertafel

door: Marlice Geerlink

Fijne feestdagen

Wat nou slecht weer? Trek warme kleren aan en ga lekker naar buiten! In de winter is er van alles te ontdekken in de natuur. Ga op schattenjacht en maak er een mooie wintertafel van. Ook leuk om met kleine kinderen te doen!

Noors: glade høytider Frans: Joyeuses fêtes IJslands: Gleðilega hátíð Italiaans: Buone vacanze Iers: Laethanta Saoire Shona Grieks: Καλές διακοπές

Maak een mooi plekje voor je vondsten door ze in een plank of stuk hout te steken. Dit heb je nodig: - Houten plank of stronk - Boor en boortjes in verschillende diktes - Mooie dingen die je buiten hebt gevonden - Een kaars in een glaasje of potje

Home Alone ig, hartHet is grapp t? ie n m e h t ie)film Wie ken rfecte (famil e p n e e n e verwarmend en! de feestdag voor tijdens llister familie McCa e d t k re rt e v t kinMet kers tante en hun n e m o o n e e een ver samen met r dagen naar a a p n e e r o o rachter deren v g komen ze e e rw e d n O . d n zijn. Kevin vakantielan zoon) vergete n u (h in v e K g huis dat ze nd in een lee te h c o ie d r te . En geen ontwaakt la maal alleen is le e h ij h t a d t rtusen merk regels! Onde n e e g .. t. n e k p het huis ouders bete brekers het o in e e tw n e b b rt zich dat sen he evin realisee K t. n u m e g zet overal van Kevin erdedigen en v t e o m is u h r vijf hij het indelijk zijn e ite U . s p a tr y b de in huis boo Genoeg om t. k a a m e g s lm lezier! Home Alone-fi en. Veel kijkp m o k te r o o d kerstdagen

Eenmaal binnen zet je deze dingen mooi bij elkaar op de plank. Om de takken en veren rechtop te laten staan, kun je gaatjes boren in de plank. Vraag je ouders om even een handje te helpen. Zorg dat je boortjes met verschillende diktes bij de hand hebt, afhankelijk van de spullen die je hebt gevonden. Boor nu in je houten plank meerdere gaatjes en steek je vondsten er in. Leg de rest er gezellig omheen en zet er een kaarsje bij. Zorg wel dat deze niet te dicht bij andere dingen staat en dat er een potje omheen zit. Je wilt natuurlijk niet dat de boel in de fik vliegt. Ontprikkelen maar!

15

14

Bron: natuurmonumenten.nl

Zo maak je het Ga in de buurt op zoek naar mooie dingen: takken, oude bladeren, gevallen besjes, zaaddozen, eikels en misschien vind je wel een veer!


Origami Lucky Stars

door: Marlice Geerlink

et leven h p o t s o o r P n op een e r a a k l e p o ieuwjaar n G I D L E W GE

Muffins van oliebollen En dit is lekker!

muffins? Wat heb je nodig voor 12 - 2 eieren - 6 oliebollen - 70 g suiker - 180 ml melk neel - 100 ml slagroom - 1 tl ka

Wat heb je nodig? - A4 papier. Gekleurd, wit, glitter, met motief - Schaar - Geduld en vouwplezier En dan? Knip een reepje van ongeveer een centimeter breed van je A4-papier op de lange kant. Vouw dit volgens de instructies. Wat kun je ermee? Nou, een heleboel! Je kunt (voor je begint met vouwen) op elk reepje een wens schrijven en er een wenspotje van maken. Of je maakt oorbellen, slingers. Je kunt er je cadeautjes mee versieren... Multi toepasbaar! Maar pas wel op, het is een erg verslavende hobby. Good luck!

15 16

Bron: Pinterest

Bron: chickslovefood.com

En zo fix je ze: 180 graden. Verwarm de oven voor op lve de oliebolDoe alle ingrediënten beha door elkaar. len in een kom en mix goed stukjes. Snijd de oliebollen in kleine l. Vet de holRoer deze door het mengse in met een tes van een muffin-bakvorm ngsel over de beetje olie. Verdeel het me s in de oven muffinholtes. Zet de muffin nuten gaar. en bak ze in zo’n 20-25 mi t poedersuiker. Serveer eventueel met wa Smullen maar!

Deze kleine sterretjes zijn een vorm van origami uit Japan, en ze hebben ook nog een speciale betekenis. Hoe meer origami ‘lucky stars’ je vouwt, hoe groter het geluk dat je iemand (toe)wenst.


De boekenkast van Ineke . . . De Camino - Anya Niewierra Dit boek stond al een tijdje in mijn boekenkast. Toen de schrijfster vorige maand de NS Publieksprijs won, ging ik het lezen. Het was mijn eerste kennismaking met Anya Niewierra en ik was aangenaam verrast. Het is een thriller met diepgang, een reisverhaal, en tevens een historisch verhaal. Het verhaal in het kort. Het is precies een jaar geleden dat Lottes man Emil onverwacht zelfmoord pleegde tijdens het wandelen van de Camino. Hij had als vluchteling uit Bosnië en Herzegovina een moeilijke jeugd, maar zou volgens Lotte nooit zelfmoord plegen. Hij was een geweldige vader, was dol op zijn vrouw en gefocust op zijn werk. Een jaar na zijn dood besluit Lotte exact dezelfde route te lopen in de hoop erachter te komen wat hem tot deze beslissing dreef. Ze ontdekt dat Emil helemaal niet is wie hij altijd beweerde te zijn; een gruwelijk geheim uit het verleden dient zich aan. Anya Niewierra weet het lopen van de Camino en het landschap zo goed te beschrijven dat je je daadwerkelijk op reis waant. Je merkt aan alles dat ze gedegen onderzoek heeft gedaan. Bovendien is het indrukwekkende verhaal ook akelig actueel. Het speelt in het nu, maar het gaat over de oorlog in voormalig Joegoslavië. De manier waarop ze deze geschiedenis in dit boek heeft verwerk, is echt heel knap (en leerzaam). Je vraagt je af hoe drie vrienden die vroeger heel close waren, door propaganda en haat letterlijk tegenover elkaar komen te staan. De hoofdstukken in dit boek worden afgewisseld met brieven. Daarin wordt meer bekend over de vriendschappen van destijds en wordt er een duidelijk beeld geschetst van de situaties in voormalig Joegoslavië. Tijdens een van de laatste brieven wordt duidelijk hoe alles in elkaar steekt en dit maakt het verhaal nog schokkender. De manier van schrijven is zo goed dat je je letterlijk in de hele situatie kunt verplaatsen, waardoor het verhaal nog meer indruk maakt. Voor mij was het een mooie leeservaring!

Ineke Bouwhuis

Caminante Wandelaar, je sporen zijn de weg, en zij alleen; wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat in het gaan. Gaandeweg ontstaat de weg, en als je omkijkt zie je de baan die nooit meer betreden zal worden. Wandelaar, er is geen weg, slechts een kielzog in de zee. Antonio Machado 17


Beter ondernemen door optimaal cijferinzicht.

Uw cijfers, onze interesse! Met u meedenken, duidelijke en praktische adviezen geven over de financiële kant van uw onderneming: dáár ligt onze kracht! Wij interesseren ons voor uw cijfers, zetten ze op een rij, interpreteren en analyseren ze. Samen met u kijken wij

Almelo Bedrijvenpark Twente 165 N 7602 KE Almelo t 0546 – 714 460

naar het financiële hart van uw onderneming. We bekijken hoe uw onderneming er financieel voor staat en adviseren u wat in de toekomst misschien beter kan of moet. Wat voor de ene ondernemer een goed advies is, hoeft dat niet voor de ander te zijn, daarom is ons advies altijd op maat. Dat maakt ons werk zo mooi!

18 18

Arjan Gerrits & Huib Ebbers

Zwolle Branderweg 1 E 8042 PD Zwolle t 038 – 4215 998

www.gerritsebbers.nl


Actie: Wat is uw woning waard? Neem contact op met Jan Steenhagen voor een vrijblijvende waardebepaling. Zet u de koffie klaar? Dan zorgen wij voor een Staphorster lekkernij! Jan Steenhagen Gravenweg 12 7611 BW Aadorp

Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl

T: 06-13593325 E: jan@poortmanmakelaars.nl

06-83 32 54 46

Bergerslag 1A www.poortmanmakelaars.nl 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl T | 06-83 32 54 46 www.poortmanmakelaars.nl

AFVALBRENGPUNT Bedrijvenpark Twente 25 7602 KA Almelo T | 0546 570008 klik op bakvol.nl 19


GroenInAadorp Onderhoud wandelpaden

De Westermaatweg schuin oversteken. De oranje pijltjes aan het hekwerk over het kanaal zijn niet goed zichtbaar. Ga verder aan de rechter kant van het Lateraalkanaal, tot in de bocht een knooppunt met de blauwe route. De oranje route gaat verder, tussen de sloot en het zonnepark richting het ASV-terrein. Aan het eind linksaf de Heuveltjeslaan en bij de Aadijk rechts, de Plesmanweg oversteken en iets verder rechts de Wilgenstraat in. Na ± 200m het pad linksaf. Bij de Albardastraat rechtsaf en terug naar ‘t Aahoes. Een stevige wandeling van ± 13 km (2,5 uur) voor geoefende lopers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

Het zal veel wandelaars zijn opgevallen dat het onderhoud van de wandelpaden dit jaar nogal tekort is geschoten. Dat kwam deels doordat een inwoner van ons dorp dit de afgelopen jaren vrijwillig en op eigen kosten met zijn zitmaaier onderhield. Hij is verhuisd. Ik probeer al jaren met een aantal vrijwilligers de paden open te houden en organiseer daarom jaarlijks een snoeidag. Helaas hebben we geen geschikte maaimachine. Het hoge gras is mij een doorn in het oog. Gesteund door Bram Reinders, heb ik de wijkvertegenwoordiger van de Gemeente Almelo, Sjoerd Wolters, een email gestuurd en hem dit uitgelegd. Na de vakantie hebben we samen om de tafel gezeten en een mooie oplossing gevonden. Wolters kwam met het idee om op kosten van de gemeente een ruwterreinmaaimachine te huren. Die heb ik uitgeprobeerd en het blijkt dat je in een dag in staat bent de meeste paden te maaien. Wolters heeft toegezegd dat we het komende jaar 4x zo’n maaimachine mogen huren op kosten van zijn wijkbudget, daar ben ik heel blij mee. Een klein probleem is dat ik niet altijd op het juiste moment kan maaien i.v.m. vakantie. Daarom doe ik een beroep op fitte wandelaars of vrijwilligers om je aan te melden om ook eens te maaien. Natuurlijk ben je ook welkom om eens een halve dag samen wat snoeiwerk te doen.

De ‘blauwe’ route loopt vanaf ‘t Aahoes linksaf tot het pad voorbij het bedrijf van Asteleyner, sla linksaf. Bij de Wilgenstraat rechts en bij de Aadijk linksaf. Plesmanweg oversteken en links de Heuveltjeslaan. Bij de sloot vlak voor het ASV-terrein rechtsaf. Loop tot voorbij het zonnepark, tot het knooppuntpaaltje, dan rechts over het verhoogde pad tot de Aadijk, daar linksaf. Na de flat en een aantal woningen rechts richting Het Meulenbelt. Bij de bomenrij, voorbij een vijver het pad in. Bij de T-splitsing links, een mooie laan met oude eiken en aan het eind de laan linksaf tot aan de Vriezenveenseweg, daar rechts. . . . . Steek de Bleskolksingel over, langs het AZC en ga rechtsaf de Meulenbeltlaan in, voorbij de flat meteen weer naar rechts. (vanwege renovatie ontbreekt daar de blauwe pijl). Loop langs en tussen flats over het wandelpad naar het noorden. Uiteindelijk gaat het slingerpad over in een zandpad en bij een T-splitsing links, dit wordt de Kloosterweg. Rechtsaf de Dikkersweg in, opnieuw de Bleskolksingel oversteken en links langs de singel, over de Hollandergraven, kruis de Plesmanweg, doorlopen tot aan het kanaal. Rechtsaf (Sluisweg/Albardastraat) tot ’t Aahoes. . . . .. . Deze route is ruim 8 km, (1,5 uur). .... Men is niet in staat geweest om met de graaf op tijd afspraken te maken. Want al voor het AZC kunt u over het terrein van de graaf een veel mooiere route lopen. Ook is het fijner om links langs de Hollandergraven te lopen dan het hele eind langs de drukke Bleskolksingel. Dit wordt hopelijk bij een volgende update van het Routenetwerk verbeterd.

Nieuwe wandelpaden . . . . . . . . . . Routenetwerken Twente bij Aadorp . .

U kent vast de paarse pijltjesroute rondom Aadorp-west. Een leuke route van ruim 4 km. Er zijn 2 routes bijgekomen: een aangegeven met oranje pijltjes en een met blauwe pijltjes. Net als de ‘paarse route’ zijn ze gepijld vanaf ’t Aahoes. Alvast mijn beschrijving hieronder. De ‘oranje’ route: U loopt naar de brug, gaat het kanaal over, onder het tunneltje door en meteen rechts, helemaal door tot aan de brug bij Vriezenveen. Daar weer over het kanaal en meteen naar rechts. Voor het Lateraalkanaal naar links, langs de zuidzijde van Vriezenveen. De Schout Doddestraat kruisen en via het oude kerkhof, weer de Schout Doddestraat op, linksaf naar het zuiden. Onder de N36 door, rechts een eindje voorbij een boerderij rechtsaf, langs de rechteroever van de sloot, tot het Lateraalkanaal, daar linksaf.

We zijn in onze buurt twee nieuwe routes rijker en ik kan iedereen die de conditie heeft om zulke afstanden te lopen aanraden deze routes te verkennen. Veel wandelplezier! Marc Ellenbroek 20


Als iemand in Aadorp “windmolen’’ intypt als zoekterm in Google komen er dan dezelfde resultaten naar voren als iemand ditzelfde zou doen in Amsterdam? Als dit niet het geval is, hoe komt dat dan? Zijn de zoekresultaten misschien speciaal voor jou gepersonaliseerd? Wat zijn dan de criteria waarmee de resultaten persoonlijk op maat worden gemaakt? Welke suggesties doen zoekmachines wel aan jou, maar niet aan andere gebruikers? Wat is de rol van zoekresultaten in de toenemende polarisatie in onze samenleving? Hoewel elke dag miljarden zoekopdrachten uitgevoerd worden, is er weinig bekend over de impact die zoekmachines hebben op de informatie die we tegenkomen. Daarom heeft de Universiteit Twente een online extensie ontwikkeld die automatisch een zoekopdracht uitvoert in verschillende zoekmachines. Met dit project en deze vragen ben ik de komende tijd bezig, als student-assistent bij het onderzoek Digitale Polarisatie Project. Ook Aadorpse input wordt erg gewaardeerd. Je kunt dit onderzoek steunen door de extensie te installeren op je computer. Kijk op: https://digitalepolarisatie.nl/ . . . . .. Het project van de UT is een data-donatie project. Hierin wordt iedereen ouder dan 18 jaar aangemoedigd om mee te doen.

Bij welke stoere vent is dit feestje?

Maudsofi

PIEP!!!

21


Winkel-planet.nl Welkom in deze online shop, waar je onze meest favoriete beauty- en wellnessproducten vindt. Leuk om cadeau te geven of om thuis te genieten van je eigen welverdiende wellnessmoment.

Enkele categorieën:

Aroma: etherische oliën, oliebranders, wierook, parfum en meer

-

Persoonlijke verzorging: Dode Zee producten, crèmes en lotions, shampoo, tandpasta, zeep . . . Wonen en meer: Decoratie, geurkaarsen, sfeerlichten, theebenodigdheden, sjaals en cadeau-ideeën Klank: Klankschalen, stemvorken, bijzondere muziekinstrumenten, cd’s . . . Meditatie: meditatie, yoga, wierook, edelstenen, pendels, sprays en colognes.

Natuurgerijpte Goudse kaas Beemsterkaas Zuivellight 35+ kaas Diverse soorten kruidenkaas Geitenkaas Noten en zuidvruchten Streekproducten enz. enz.

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs, zodat u kunt proeven van de (h)eerlijke producten van

Staat jouw favoriete product er niet tussen? Neem dan contact met ons op, dan kijken wij voor u in onze actuele voorraad.

Jet’s Kaas&zo T | 06 19749913 info@kaasaanhuis.com

22


Praktijk voor acupunctuur

Anne-Marie Pikkemaat

Lid van NVA

Kastanjelaan 25 A 7611 AH Aadorp T | 06.34832719 35 extensio ns

info@acupunctuur-aadorp.nl www.acupunctuur-aadorp.nl

Aadorp www.hetzentrum.com

T | 06 12182866

Stephan Janssen T | 06 27512677 E | s.janssenschilderwerken@gmail.com 23


Een bijzondere kerstavond in de Tweede Wereldoorlog Het is bijna kerst 1944. De bevolking van Aken is gedwongen om de stad te verlaten. Iedereen moet evacueren naar een veiliger plaats, want het Ardennenoffensief is losgebarsten. Het Duitse leger doet een wanhopige poging om de geallieerde opmars naar Duitsland tot staan te brengen. Aken is de eerste Duitse stad, die de Amerikanen in handen proberen te krijgen. Er wordt hier hard gevochten. Ook Elisabeth Vincken en haar twaalfjarige zoon Fritz zijn Aken ontvlucht. Ze hebben in het naburige bos Hürtgenwald, een veilig toevluchtsoord gevonden in een jachthut, die de vader van Fritz tijdens zijn jachtpartijen gebruikt. De vader is bakker, maar nu is hij ingedeeld bij de luchtverdedigingsdienst in Monschau. Ze hopen dat hij zich op kerstavond bij hen kan voegen. Dan kunnen ze samen van het kerstdiner, met gebraden haan, genieten. Maar hij komt niet opdagen en daarom besluiten ze deze speciale maaltijd uit te stellen.

gewonde kameraad op het bed. Hij heeft een flinke kogelwond in het bovenbeen. Elisabeth scheurt een paar repen van een laken, daarmee verbinden ze de wond. Daarna besluit de vrouw het eten toch maar warm te maken. Ze zet het vlees in de oven. Een heerlijke geur verspreidt zich in de hut. Als er een tijdje later weer op de deur wordt geklopt, gaat Fritz kijken wie er is. Hij verstijft van schrik, als hij vier Duitse soldaten ziet. Hulp aan de vijand is immers streng verboden, daar staat de doodstraf op! De moeder van Fritz komt erbij en zij doorziet onmiddellijk deze levensgevaarlijke situatie. Ze kijkt de soldaten aan, die in de kou staan. Het zijn nog tieners, eigenlijk grote kinderen. Dan zegt ze ferm: ’Je mag in de warme hut komen en je mag mee-eten, maar je laat de wapens buiten. Daar op de bank! Het is nu kerstavond en dan wordt er niet geschoten’! Fluisterend gaat ze verder: ’Ik heb zojuist gewonde mannen binnengelaten en dat zijn niet jullie vrienden.’ Er valt een stilte … de Duitse soldaten snappen dat het waarschijnlijk Amerikanen zijn, die daar binnen zitten. Als ze knikken en de wapens op de bank leggen, doet Elisabeth een stap opzij en ze laat hen binnen. Eerst is de sfeer in de hut erg gespannen. Onwennig kijken de mannen naar elkaar. Elisabeth neemt het woord. ‘We hebben niet genoeg stoelen, maar als we inschikken, komt het goed.’ Haar woorden en de warmte van de hut en ook de heerlijke geur van het eten werken ontspannend. Een van de Duitse soldaten is student in de medicijnen. Hij spreekt Engels en onderzoekt de wond van de Amerikaan. Door de kou lijkt de wond niet geïnfecteerd. Waarschijnlijk heeft hij veel bloed verloren. Met rust zal het weer goed komen.

Opeens hoort Elisabeth dat er voorzichtig op de deur wordt geklopt. Ze snelt naar de ingang van de hut. Als ze de deur opent, staat ze oog in oog met drie Amerikaanse militairen. Een van hen is gewond, hij wordt door een andere soldaat ondersteund. In het Engels vragen ze toegang tot de hut. Het is alleen voor deze nacht en ze willen zich graag warmen. Ze zijn hun bataljon kwijtgeraakt en zijn al zoekende verdwaald. Elisabeth aarzelt, maar besluit toch de mannen binnen te laten. Ze zijn nog jong en hebben vast geen kwaad in de zin. De beide soldaten leggen hun

De aanwezigen delen het eten en de rode wijn, die nog in de hut voorradig is. Na de maaltijd probeert een ieder liggend of hangend op een stoel in slaap te komen. Een wapenstilstand voor een lange donkere nacht. Maar in de verte klinkt telkens het doffe dreunen van zware wapens. De volgende morgen delen de aanwezigen het restant van het voedsel als ontbijt. De Amerikanen en de Duitsers verlaten de hut en gaan in tegengestelde richting. Een Duitse soldaat wijst welke welke kant de Amerikanen uit moeten lopen om bij hun legeronderdeel te komen. Hij geeft zijn kompas mee als wegwijzer. 24


. Aanvulling op het verhaal . . .

.

De Amerikaanse president Ronald Reagan brengt precies 40 jaar na het einde van de oorlog een staatsbezoek aan West-Duitsland. Hij houdt op 5 mei 1985 een toespraak ten overstaan van de bondskanselier Kohl en vele genodigden. Reagan staat uitgebreid stil bij dit verhaal over de Amerikaanse en Duitse soldaten in de jachthut in 1944 bij Aken. Verzoening is een belangrijk thema in zijn toespraak. Er waren goede Duitsers, die het juiste deden, ondanks de kwaadaardige ideologie van de nazi’s. Ook de Duitsers waren slachtoffers van het nazisme. Hoe kwam dit verhaal in de rede van de Amerikaanse president terecht? Een stafmedewerker van Reagan had dit verhaal gelezen in het maandblad Reader’s Digest van januari 1973. Het was gepubliceerd door Fritz Vincken, die op aandringen van vrienden, zijn belevenis met kerst in 1944 op papier had gezet. Hij had het opgestuurd naar dit tijdschrift. De hoofdredacteur had indertijd uitgebreid onderzoek laten verrichten, waaruit was gebleken dat dit verhaal waargebeurd en authentiek was. Daarom vonden medewerkers van Reagan dat deze gebeurtenis bij uitstek symbool stond voor de verzoening tussen twee volkeren. Toch bleef het vele jaren onbevredigend dat men geen van de betrokken soldaten uit de hut had kunnen opsporen. Een uitzending van het Amerikaanse tv-programma ‘Unsolved Mysteries’ zorgde voor een kleine doorbraak. Een medewerker van een verzorgingstehuis in Maryland herkende het verhaal. Het was hem al eens verteld door Ralph Blank, een veteraan die in het tehuis werd verzorgd. In januari 1996 vond de ontmoeting plaats tussen Ralph Blank en Fritz Vincken. De oud-strijder uitte zijn dankbaarheid na 52 jaar door te benadrukken dat de overleden moeder van Fritz, zijn leven had gered. Het was bijzonder dat hij bij deze gelegenheid het kompas nog kon laten zien, dat hij van een Duitse soldaat had gekregen. . . . Tot slot wil ik vertellen hoe ik aan de gegevens van dit verhaal ben gekomen. Een tijd terug hoorde ik in een podcast over deze bijzondere kerst 1944 in Aken. Lang heb ik tevergeefs geprobeerd deze podcast terug te vinden. Maar via Google vond ik alsnog de gegevens, die ik nodig had om dit ‘kerstverhaal’ te kunnen schrijven. Later las ik in de Duitse versie van Reader’s Digest het verhaal, dat Fritz Vincken had geschreven. Bovendien ontdekte ik het boek ‘Kerst onder vuur’ van Kevin Prenger. Op pagina 207 t/m 209 wordt dit verhaal met meer details beschreven.

Joop Haitjema

Veel warmte en gezelligheid voor 2024 25


Ze zouden dan wat geld krijgen, dat besteed kon worden aan lief en leed voor de vrijwilligers van de binnen- en buitenboel.

OP BEZOEK door: Martine Jansen

BIJ…

DE MENSEN VAN DE BINNEN- EN BUITENBOEL Binnen- en buitenboel Elke woensdagmorgen zijn de mensen van de WhatsApp-groep ‘Binnen- en buitenboel’ in ’t Aahoes te vinden. Het is een gezellige club vrijwilligers die elke woensdagmorgen vanaf 9 tot ongeveer 11 uur zorg draagt voor de schoonmaak en het onderhoud van het dorpshuis.

Deze groep verdient het zeker om in het zonnetje gezet te worden. Het is belangrijk dat iedereen in het dorp weet wat voor geweldig werk deze vrijwilligersclub en de vele andere vrijwilligers binnen het dorp elke week weer voor de Aadorpers doen. Het ontstaan… In 2017 was er een vergadering over het voortbestaan van ’t Aahoes.

Het bestuur van destijds vroeg mensen die wat voor de gemeenschap wilden betekenen; de boel moest aangepakt worden! . . . . . Ze zochten schilders, handige technici en goeie klussers, maar ook mensen voor de schoonmaak en noem verder maar op. Er werd een compleet plan gemaakt en in 9 maanden tijd is ’t Aahoes toen door de vele vrijwilligers opgeknapt. Vanaf het allereerste begin hebben Adri en Janny Dekkers èn Leo en Ank Veldhuis zich hier flink voor ingezet.

En van lieverlee kwamen er steeds meer vrijwilligers bij. ”Eerst werden van huis de emmers, sopdoekjes en schoonmaakmiddelen meegenomen. Er is veel veranderd. Het bestuur van ’t Aahoes zorgt er nu voor dat de meeste materialen om schoon te maken en te klussen er zijn.” Heel concreet vroeg het bestuur, na deze periode, om mensen die de ramen wilden lappen voor de toenmalige beheerder en uitbater Henk Nolten. 26

Wie zijn de vrijwilligers? De meeste vrijwilligers zijn 65-plussers en komen uit Aadorp. Velen wonen al jaren hier, meestal al vanaf hun trouwen.

Sommigen zijn in Aadorp geboren en getogen. Veel vrijwilligers zijn ook lid van de STOA. Een van hen maakte altijd de gymzaal schoon. “Toen dat gestopt is, ben ik dit gaan doen. Het is reuzegezellig. Wij drinken na afloop ook altijd koffie of thee met elkaar.”

Een andere vrijwilligster zorgt dat er dan ook daadwerkelijk koffie en thee is. Zo hebben alle vrijwilligers een taak waar zij zich het beste bij thuis voelen. Er is ook een vrijwilligersechtpaar dat speciaal uit Almelo komt om elke week te helpen. Toen de toneelveeniging in Almelo ophield, kwamen zij bij ‘Togo’. “Toen Togo ook stopte, wilde ik de gezelligheid van het dorp niet meer missen.”


In de Kerstperiode verzorgt de ‘Binnen- en buitenboel” naast de schoonmaak en het onderhoud, ook de kerstversiering in ’t Aahoes. Dus als u eens binnenloopt in deze tijd, denk dan vanaf nu aan de inzet van al deze mensen. Ondertussen heeft ook haar man zich helemaal aangesloten bij de club en houdt hij zich vooral bezig met de klussen: bv. een plank vervangen, tafels repareren, bladeren vegen, enz. Dit doet hij niet alleen. De vrouwen maken meestal schoon en een club mannen zorgt dat de andere klussen worden gedaan.

Verder werd mij gevraagd ook nog even een oproepje te doen voor de oudpapieractie. Ook daar zoeken ze vrijwilligers. Elke laatste zaterdag van de maand wordt het oudpapier opgehaald, voor de STOA. (opgave bij Leo Veldhuis) Bedankt vrijwilligers van de binnen- en buitenboel. Jullie betekenen veel voor Aadorp.

‘In Aadorp doen we het samen’ OPROEP “Door ziekte en ouderdom kunnen enkele vrijwilligers al een poosje niet komen. Wij willen hen absoluut niet vergeten, maar het zou wel fijn zijn als er wat nieuwe m mensen bijkomen.” Dus voelt u zich geroepen? U bent van harte welkom op woensdagochtend vanaf ± 9 uur in ‘t Aahoes.

In de rubriek “Op bezoek bij…” zoeken we gewone en bijzondere verhalen uit Aadorp. Mocht u iemand weten voor deze rubriek, dan kunt een mailtje sturen aan de redactie. dorpskrantaadorp@gmail.com

Dilemma’s voor de vrijwilligers van de ‘Binnen- en buitenboel’ * Windmolens of een megastal in de buurt van Aadorp? “Het liefst geen van beide. Een megastal al helemaal niet. Denk alleen al aan al die vrachtwagen die af en aan rijden en dan nog al die beesten op elkaar gestapeld, dat is niet natuurlijk.” “Eventueel windmolens”, zegt een vrijwilliger. “Windmolens zijn beter dan hoogspanningskabels boven je huis.” * In alle straten van Aadorp een maximale snelheid van 30 km p/u of zo laten? “Overal 30 km/uur dat is hard genoeg in een dorp. Bovendien zijn de stoepen in Aadorp niet altijd goed begaanbaar voor de mensen met een rollator of hond. Deze mensen maken dan ook gebruik van de rijbaan. Aan de stoepen mogen ze van de gemeente trouwens wel wat doen, sommige liggen schots en scheef. “ * Een park met speelgelegenheid of huizenbouw aan de Acacialaan? “Een speelgelegenheid voor de (klein) kinderen, maar ook voor ouderen een soort belevings- en bewegingspark.” * De ijsbaan op de oude plek laten of een nieuwe plek? “Een nieuwe plek. Op de plek bij de spoorbaan is haast nooit ijs. Bij het project ‘Waterrijk’ was er een plan dat er een kanobaan zou komen voor de zomer en in de winter kon daar dan geschaatst worden.” Zoals wij allen weten is het project ‘Waterrijk’ (nog) niet gerealiseerd.

27


De allerbeste wensen voor 2024, de dorpskrant een goede gezondheid ! liefde ❤ vrede op aarde # sportieve kansen $ rust en ruimte % energie & regenbogen + oplossingen ' voor grote/kleine problemen ( gezelligheid ) fijne gesprekken * goede moed, ook als het ‘s tegenzit + lekker eten , warmte ☀ tranen van het lachen . een dak boven je hoofd / kleine geluksmomentjes hoop ⚓

1 mooie boeken om te lezen 2 muziek in de stilte 3 dat je je gezien voelt 4 veel zonnestralen 5 groen licht 6 mooie reizen ♠gezelschapspelletjes 8 geduld 9: fijne buren ; een lekker bed + trots op jezelf < verbinding = fouten maken om van te leren > redenen voor dankbaarheid ? genieten van de natuur @ nieuwe kansen A Bmaar allereerst fijne feestdagen! 28


Asteleyner Betonboringen is opgericht in 1995 en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met acht man personeel. Onze zaagwerkzaamheden passen wij toe bij uiteenlopende projecten. Enkele voorbeelden zijn

De zaagwerkzaamheden worden op een vakkundige en professionele wijze uitgevoerd door onze gecertificeerde en deskundige medewerkers. Tijdens deze werkzaamheden zorgen we voor zo min mogelijk overlast, werken we schoon en netjes en houden de veiligheid altijd nauwlettend in de gaten. Asteleyner, Albardastraat 46, 7611 BE Aadorp, T | 0546 453045 / 06 53105434, E | info@asteleyner.nl

29


Kevin

Kiek Aadorp

Zie je ook mooie plekjes en plaatjes? Mail ze ons ;)

30


" geknipt

" geknipt

" geknipt " geknipt

" geknipt

31

11 november 2023 Tubantia


Belangrijke telefoonnummers

BuitenBoekenHoek

Onder de dikke plataan, net om de hoek aan de Rondweg, staat een grote boekenkast, waar je in alle rust kunt snuffelen naar telkens een ander boek. Er staat genoeg voor jong en oud. Kom lenen, ruilen en/of achterlaten.

boekeloeren dus . . . Volg #BuitenBoekenHoek op Instagram / Facebook

Aangesloten bij:

1. T | 112 bij spoed politie/brandweer/ambulance 2. Alarmering via de medische diensten: AED’s hangen op Eikenlaan 61 + ASV’57 + basisschool De Tweeklank, Albardastraat 35 + op de hoek Gravenweg/Bruglaan 13 3. Huisartsenpost T | 088 5880 588 ZGT Almelo, volg borden spoedpost, Het Soeteman Almelo 4. Politie, Eenheid Oost-Nederland District Twente, basisteam TwenteNoord, Politiebureau: Het Baken 1 Almelo, T | 0900 8844 Wijkagent: Eline de Graaf T | 06 53685160 5. (Wijk)dorpsregisseur: Sjoerd Wolters T | 06 31136673 E | s.wolters@almelo.nl 6. Almelo: verlenen vergunningen, toezicht en handhaving voor optimaal en duurzaam gebruik en voor een prettige, veilige leefomgeving: Omgevingsdienst Twente, Almelo T | 0546 749500 E | www.odtente.nl Wethouder: Jan Martin van Rees T | 0546 541231) 7. Klachtenlijn Prorail T | 088 2312 000 8. Eenheid van Wegen en Kanalen H.E.J de Boer, T | 038 4251 341 of T | 06 51273 560 E | hej.d.boer@prvoverijssel.nl 9. Meldpunt Verkeersonveiligheid Oost Nederland T | 0900 2535 456

De Dorpskrant op de computer èn in

. . .

ISSUU.com

Zie de site: zoek op: Dorpskrant Aadorp 43 – 2

onsaadorp.nl

of kijk op de site: onder het kopje ACTUEEL

of stuur ons uw emailadres, dan ontvangt u elke uitgave een link om de krant digitaal te lezen . . . dorpskrant.aadorp@gmail.com

Tarieven advertenties Dorpskrant voor een hele jaargang = 4 x - hele pagina, A4: - halve pagina, A5: - kwart pagina, A6:

zwart/wit kleur zwart/wit kleur zwart/wit kleur

€ 195,€ 220,€ 130,€ 150,€ 80,€ 95,-

eenmalige advertentie = 1 x - hele pagina, A4: - halve pagina, A5: - kwart pagina, A6: 32

€ 65,€ 45,€ 32,50


glas in lood tiffany glasfusing sieraden workshops W www.glasatelier-artique.nl - M glasatelierartique@hotmail.com

VRIEZENVEEN Westeinde 19

WESTERHAAR Hoofdweg 152a

WIERDEN

Stationsstraat 16a


meesteraandemuur.nl

wil je iets leuks aan je muur? Bij Meesteraandemuur.nl vind je de mooiste kunst en designs in verschillende stijlen als wanddecoratie. Gemaakt door fotografen uit de hele wereld die aansluiten op de laatste interieurtrends.

Smirnoffweg 7, 7602 RC Almelo, Tel. 0546 - 82 96 93

HErman a i d e m

voor elk soort drukwerk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.