Dorpskrant 42-4

Page 1

DORPSKRANT AADORP

Jaargang 42 - 4 Juli 2023

Fit en uitgerust opstaan begint bij het maken van de juiste keuze in slaapcomfort! Maak kennis met onze collecties en ons team zal je met passie en kennis graag voorzien van alle gewenste informatie. Door de toevoeging van lifestyle- en woonaccessoires is het mogelijk om de gehele styling van jouw slaap-of woonkamer compleet te maken.

Advies op maat voor styling van jouw huis? Een op jouw wensen gemaakt interieurplan in woord en beeld werken we met passie voor je uit!

Grotestraat 110 in Almelo | www.vanderbijlbedden.nl | 0546 81 32 64 @vanderbijl_bedden_interieur

Plaatselijk Belang Aadorp

Er gebeurt weer een boel in Aadorp, al gaat lang niet alles zo snel als we graag zouden willen, maar . . . steeds zetten we belangrijke, volgende stappen: . . . . . . . .

Aakerk

We werken in Aadorp aan een nieuw dorpshart langs het kanaal. Het idee is om het terrein van de kerk, 't Aahoes en het voormalige Sowecogebouw te herontwikkelen. Een eerste stap èn kans was de aankoop van de Aakerk. Dat ging met een openbare inschrijving op 11 april, via KKG Adviseurs. Voor fondswerving is daarvoor Stichting Dorpshart Aadorp opgezet. We hebben een bod uitgebracht onder voorbehoud van financiering en een schone bodem, want er is verontreiniging met asbest aangetroffen. Er waren vier andere bieders, waarvan twee ruim boven ons bod konden bieden. De kerk is gegund aan een planontwikkelaar i.s.m. kerkgemeenschap Wierden. Flink balen, maar wij gaan plan B verder uitwerken, om de Aakerk onderdeel van Aadorp te laten blijven en waar mogelijk in samenwerking met de koper te combineren met de aanpak van het Kanaalfront. We zijn in ieder geval blij dat de maatschappelijke functie van het gebouw overeind blijft.

Kanaalfront – inwonersavond

In samenwerking met studenten van Saxion is weer een enquête uitgezet in Aadorp, gericht op de invulling van het Kanaalfront. Nu met de bedoeling concreter te worden, zodat de stuurgroep met een pakket van eisen aan de slag kan om de haalbaarheid en betaalbaarheid te gaan onderzoeken.. . . . . . . . . . .

Tijdens de inwonersavond op 17 mei is ook ingegaan op wenselijke voorzieningen en suggesties hoe we dat het meest efficiënt kunnen inrichten. Er kwam onder andere een interessant gesprek op gang over de mogelijkheden voor een buurtsuper in de vorm van een shop-in-shop, waar lokale ondernemers ook hun producten en diensten kunnen aanbieden.

Woningen en speel- & beweegbos . . . . . . .

Acacialaan

Woensdagavond 28 juni wordt er met omwonenden van de oude school aan de Acacialaan gesproken. De ontwikkelaar TRB en de Gemeente Almelo praten de inwoners bij over de herontwikkeling van Acacialaan 1.

Het gebouw wordt omgezet naar 5 wooneenheden, het ontwerp wordt dan toegelicht. . . Daarnaast gaan we bezig met het realiseren van een speel- en beweegbos op het voormalige schoolplein; zoals ook is beschreven in het dorpsambitieplan. Gemeente Almelo en wij als Dorpscoöperatie willen dit graag met omwonenden en andere dorpsgenoten realiseren.

Meedenken en -doen in de werkgroep? . . . . .

Neem dan contact op met Gonneke Bennes: gonnekebennes@gmail.com T | 0648266477

Begraafplaats Aadorp . . . . . . . . . . . . . . .

Dinsdag 27 juni is beheer begraafplaats met een steenhouwer begonnen met het ruimen van een aantal oude vervallen grafmonumenten, waarvan de families hebben aangegeven dat zij geen belang hebben bij de grafrechten.

De Gemeente Almelo is een aantal jaren geleden een onderzoek gestart naar de grafrechten van de oude graven op de begraafplaats Aadorp. Op de begraafplaats ’t Groenedael gebeurt dit vanaf 2005. In het onderzoek is gekeken of de rechthebbenden bij graven nog actueel zijn. Bij graven waarvan de rechthebbende is overleden, is nabestaanden gevraagd of zij de grafrechten, uitgegeven voor onbepaalde tijd, willen laten overschrijven. Een deel van de nabestaanden heeft aangegeven dat zij geen belangstelling hebben voor de overschrijving, dus worden deze graven geruimd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, de heer A.G.J. Homan T | 0546-456325 vvvv. of a.homan@almelo.nl

Weet ons te vinden . . . als je ideeën hebt, met de buurt ergens tegenaan loopt, je medewerking wilt aanbieden of gefrustreerd bent. Ook hierin moeten we het als Aadorp samen doen.

Bram Reinders: T | 06-29587942

Bram.Reinders@outlook.com

Gonneke Bennes: T | 06-48266477

gonnekebennes@gmail.com

2
. . . . . . . . .
.
In Aadorp doen we het samen!

Van de bestuurstafel

Volop in de zomer en volop in de voorbereiding van diverse evenementen delen we eerst de belangrijkste data:

o Houtdorp: 30 augustus - 2 september, bij voldoende vrijwilligers, later meer;

o Bonte avond Houtdorp: 1 september;

o Zomerfeest 2 september: voor alle Aadorpers, mét live-artiest;

o Jubileumfeest 50 jarig bestaan Aahoes: 21 oktober;

We kijken erg uit naar deze evenementen maar plaatsen namens de werkgroep Houtdorp een noodkreet: geef je op als vrijwilliger! Zonder de hulp van minimaal 50 vrijwilligers kunnen zij niet verantwoord een volwaardig meerdaags evenement voor ruim 100 Aadorpse kinderen op poten zetten. Help jij mee met Houtdorp Aadorp 2023?

Opgeven kan via het formulier, de link vind je op de Facebook pagina van ’t Aahoes of mail aahoesaadorp@gmail.com.

De enkele vrijwilligers voor Avond4daagse Aadorp wisten in juni de organisatie van de wandelvierdaagse niet rond te krijgen. Dat gaat het bestuur aan het hart en daarom hopen we dat er mensen opstaan die willen helpen. Er ligt een draaiboek klaar, er staan vrijwilligers gereed voor begeleiding op de dagen zelf, er missen simpelweg nog wat organisatoren. Wil jij, met wat dorpsgenoten, deze handschoen oppakken? Wij als bestuur zullen je ondersteunen in praktische zaken en zaken als vergunningsaanvraag, promotie en dergelijke. Meld je aan via onze site.

Het is mooi om te zien hoe het dorpshuis veelvuldig wordt bezocht door de jeu de boulers, darters, biljarters, kaarters, spelletjesfanaten, bingo-gangers, volleyballers, line-dancers en de diverse werkgroepen in het dorp. We zijn erin geslaagd ons dorpshuis weer toegankelijk te maken en doen er alles aan om het te behouden voor nu en later. De uitdagingen zijn bekend: een energetisch en akoestisch zwak gebouw, een gymzaal als kostenpost en de vergunningsbeperking voor onder andere zaalverhuur. We zijn hierover in constructieve gesprekken met de gemeente, hoopvol over de afloop. We gaan vooruit en blijven vooruit kijken!

Mis jij nog zaken in het dorpshart en wil je je daarvoor inzetten? Je weet ons te vinden!

Namens het bestuur, Adri Dekkers, Arjan Gerrits, Bram Reinders, Marloes Kottier en Saskia Lohuis

50 jaar ’t Aahoes

Op 20 oktober 1973 werd ‘t Aahoes Aadorp officieel geopend.

Dus dit jaar groot feest!

Oproep: wie heeft er nog foto's, dia 's of ander materiaal dat we hiervoor kunnen gebruiken?

En mocht je de foto's niet digitaal hebben dan vinden we ook wel een oplossing.

En wil je graag meehelpen met dit mooie feest en/of heb je nog leuke ideeën de feestcommissie verneemt het graag.

Stuur het naar aahoesaadorp@gmail.com

Verdere details over het feest volgen

Arjan en Gerrie

3
de plek boerderij Hammink het begin
. . . De Schuur

Activiteitenbudget Aadorp

€ 3.500,-

Wil jij een activiteit organiseren door en voor Aadorpers?

Dorpen, wijken en buurten worden socialer en leuker als bewoners elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor het dorp, de wijk of de buurt.

In Aadorp worden elk jaar activiteiten georganiseerd door en voor Aadorpers. Denk aan de Sinterklaasintocht, de kerstmartkt van de StOA, de kinderbingo’s, Avond4daagse, Halloween. Voor de organisatie van o.a. deze activiteiten stelde de gemeente in 2022 samen ongeveer €2.400,- beschikbaar.

Dit jaar start de gemeente Almelo een pilot ‘Activiteitenbudget Aadorp’: Aadorp gaat meebepalen over de verdeling van het geld voor activiteiten in Aadorp. Het budget wordt verhoogd naar €3.500,- (sep 2023 t/m aug 2024). Nieuwe activiteiten zijn welkom!

Wanneer kun je aanvragen?

• De activiteit wordt in Aadorp georganiseerd door en voor Aadorpers

• De activiteit is voor iedereen in Aadorp en stimuleert ontmoeting tussen mensen uit het dorp (eventuele doelgroep mag wel: bijv. kinderen tot 16 jaar)

• De activiteit vindt plaats tussen september 2023 en oktober 2024.

Wat kun je krijgen?

• Een financiële bijdrage voor het organiseren van jouw activiteit, met een maximaal bedrag van € 750,-

• De aangevraagde bijdrage moet wel in verhouding staan tot

1) het benodigde budget om de activiteit te organiseren

2) de vrijwillige inzet van Aadorpers om de activiteit te organiseren

3) eventuele andere inkomsten om de activiteit te organiseren (subsidies, sponsoring door bedrijven, eigen bijdrage deelnemers, crowdfunding, inkomsten door verkoop van bv. eten of drinken tijdens de activiteit)

• Voor het activiteitenbudget geldt op = op Hoe werkt het?

• Stuur een mail naar s.wolters@almelo.nl als je geld wilt aanvragen voor jouw activiteit. Je ontvangt dan per mail een kort aanvraagformulier. Hierop vul je in:

1) welke activiteit je wilt organiseren

2) wanneer de activiteit plaatsvindt

3) welk bedrag je aanvraagt

4) een overzichtje van de verwachte uitgaven en inkomsten

5) hoeveel mensen helpen bij het organiseren van de activiteit.

• Mail het ingevulde aanvraagformulier voor 1 september 2023 terug.

• Je neemt deel aan een bijeenkomst over de verdeling van het activiteitenbudget. Samen met de dorpsregisseur van de gemeente Almelo en alle andere Aadorpers die een aanvraag deden gaan we kijken of het lukt om het beschikbare geld goed te verdelen. Komen we er niet uit, of zijn er onduidelijkheden, dan hakt de gemeente de knoop door.

Waar is dit budget nìet voor bedoeld?

• Activiteiten die al uitgevoerd zijn en kosten die al zijn gemaakt

• Reguliere activiteiten/kosten, (buurt)feesten, exploitatiekosten, onderhoud, reis- en verblijfkosten, onvoorziene kosten, afbetaling van schulden, bijdragen aan goede doelen, activiteiten met een winstoogmerk en investeringen voor particulier bezit

• Een bijdrage die je aanvraagt om je eigen uren te bekostigen

• Initiatieven die alleen gericht zijn op leden van een organisatie (denk bv. aan leden van een sportvereniging)

• Activiteiten die op een andere manier al subsidie krijgen van de gemeente Almelo.

4

ASV’57

Eerste elftal ASV’57 kampioen en weer terug in de 3e klasse!! 20 mei wa onze club. De week ervoor een 7-0 overwinning maakte het bijna onmogelijk om geen kampioen te worden. We zouden moeten verliezen èn de nummer 2 zou met grote

Het was perfect georganiseerd door het vaste stratenvoetbalteam, gesponsord met poloshirts door de fa. AST uit Vriezenveen. De Molenhoek was de terechte winnaar van de Jan Nijlandbokaal en kreeg deze traditie getrouw uitgereikt door de aanwezige familie Nijland,

Het winnende team van de Molenhoek.

Vrijwilligers gevraagd

Technische staf, begeleiders, fysiotherapeuten, materiaalman, spelers . . . gefeliciteerd!!

(57) wordt met ingang van het seizoen 2023/2024 hoofdtrainer van ASV '57. Hij is nu nog de trainer van VV Lettele en tekent voor 1 jaar, hij volgt Edward Wassink op.

Ook ons Jo 17 elftal is kampioen!!!

Op de laatste speeldag moesten ze winnen, maar wat nog belangrijker is, concurrent Daarleveen moest verliezen. In de 2e helft lukte het hen niet meer en verloren ze de strijd, waardoor ons elftal in Daarleveen de vlag kon

Hoe klein uw hulp ook is, deze is welkom. Binnenkort zullen we alle leden benaderen over wat ze, naast hun lidmaatschap, nog meer kunnen betekenen voor de vereniging. We zijn specifiek op zoek naar man/vrouw/ echtpaar die de kantine/kleedkamer wil schoonmaken, voor een vergoeding. Als we die intern niet kunnen vinden, zal er een bedrijf worden ingeschakeld.

Beach volleybaltoernooi 2023, niet vergeten in uw te agenda te zetten. Zonnebrandcrème en een goed humeur meenemen!

BEACH VOLLEYBAL TOERNOOI 2023

zaterdag

Gefeliciteerd toppers!

Het stratenvoetbaltoernooi op 9 en 10 juni was weer een daverend succes! Er waren ook veel toeschouwers aanwezig.

Vrijdagavond tegen 8 uur genoten zo’n 200 mensen van de wedstrijden, het mooie weer en de klanken van de Dj’s Smit. De sfeer was relaxt en het weer bijna mediterraan

5
15 juli Op zaterdag 15 juli organiseert ASV’57 weer het Beachvolleybal toernooi. Wegens grote belangstelling hebben we dit jaar besloten het aantal teams uit te breiden naar 42!

ATV DE MOLENHOEK

Stamppottoernooi

Op zaterdag 25 februari organiseerde de activiteitencommissie een stamppottoernooi voor leden. Het zonnetje liet zich na lange tijd weer zien, fantastisch om te tennissen. Maar liefst 17 leden hadden zich opgegeven voor het gezellig dubbeltoernooi. Er was ook veel publiek, dat in het zonnetje van het hoogstaande tennis genoot

Na de wedstrijden hebben we met elkaar genoten van een stamppotbuffet. Daarna volgde natuurlijk de spannende prijsuitreiking. Op de gedeelde 1e plek eindigden

Rieneke Vastert en Aart Koot, de 3e plek was voor Jet Spalink. De troostprijs is uitgereikt aan de geblesseerde Henk van Hierden.

Clubkampioenschappen

Van 20 t/m 24 maart werd er gestreden om de clubkampioenschappen. Het was een leuke, gezellige en sportieve week met 25 leden die meededen. Alle winnaars kregen narcissen, een paashaas of paaseieren, een blik tennisballen èn natuurlijk de eer.

De winnaars per categorie:

HD60+

nr. 1: Jan Boers + Johan Prinsen

nr. 2: Fons Bouwhuis + Gerard Visschedijk

nr. 1: Rob Tuinte

nr. 2: Ronald Smit

DE8

nr. 1: Vivian van Dijk

nr. 2: Jet Spalink

HD8:

nr. 1: Rob Grooters + Gertjan Veldhuis

nr. 2: Robert Legtenberg + Thijmen Rutering

DD8:

nr. 1: Jet Spalink + Vivian van Dijk

nr. 2: Fayette Smit + Rieneke Vastert

Zomerchallenge

Ook zin om eens te tennissen?

In de maanden juni, juli en augustus kun je een zomerchallenge lidmaatschap nemen voor slechts €30,-. Je mag gebruik maken van de tennisbanen en ook krijg je een KNLTB nummer waarmee je mee kan doen met leuke toernooien in deze maanden. Lijkt dit je wat?

Opgeven kan via www.atvdemolenhoek.nl

dit lidmaatschap stopt automatisch.

Henk Timmer bokaal

Elk jaar wordt deze bokaal uitgereikt aan een of meerdere vrijwilligers als blijk van waardering. Dit jaar gaat de bokaal naar de onderhoudsploeg. Zij zetten zich al sinds de oprichting in de jaren 80 in voor onze mooie vereniging. Het tennispark ligt er altijd uitstekend bij door deze club vrijwilligers!

Op 5 april kregen de leden van de onderhoudsploeg een uitgebreide lunch aangeboden. Het was erg gezellig!

HLS-open 2023

In week 34, van 21 augustus tot en met 27 augustus, wordt ons open dubbeltoernooi gehouden. De inschrijving gaat op actuele ranking (17+ of 60+) opgeven via mijnknltb.nl Onze hoofdsponsor is dit jaar weer HLS!

Een mooie gelegenheid om de spelers aan te moedigen en een drankje te komen doen bij onze gezellige vereniging. Allen van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht:

Onze gezellige vereniging bestaat dankzij veel enthousiaste vrijwilligers. Het vinden van vrijwilligers is lastig. Wij zoeken o.a. mensen die willen helpen ondersteunen bij de jeugd, een ledenadministrateur, secretaris, algemeen bestuurslid, een toernooileider en competitieleider en iemand die stukken wil schrijven voor de socials. Lijkt het je leuk om een steentje bij te dragen, neem dan contact op met onze voorzitter Rob Grooters.

6
Foto’s van het stamppot- en snerttoernooi en

OPPASCENTRALE

Heeft u oppas nodig, bel dan één van deze adressen:

- Guus Bos, Aadijk 14, T | 06 38111259

- Amber van der Bijl, Vijverlaan 39, T | 06 12830744

- Emma Spalink, Vijverlaan 42, T | 0546 499145 of T | 06 57302392

Tarieven

Kijk evt. op de site van het NIBUD voor actuele tarieven voor dag en/of avond of voor het weekend

Oppassers van Aadorp . . . . .

Zou je op het redactieadres willen laten weten als je stopt met oppassen via de oppascentrale? Hierdoor houden wij de oppaslijst actueel 16 jaar vinden wij de minimumleeftijd, in overleg met de oppasouders kun je daarvan afwijken. Nieuwe oppassers kunnen zich bij ons aanmelden.

Werken in Aadorp.

In de vorige Dorpskrant eindigde ik met: ‘ die Aadorp met elkaar tot Aadorp maken!’ Nu zijn we drie maand verder en heb ik met veel Aadorpers kennisgemaakt Mooi om te zien dat er zoveel belangstellenden op het plein waren bij de opening van de spelletjes rondom de Koningsspelen. Ook Juffendag was weer een groot succes Wat waren we blij verrast toen we niks vermoedend de school binnenkwamen; de lokalen waren (in het geheim) versierd, een feestelijke dag!

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn op kamp geweest naar Delden. Het heerlijke weer, een mooie kamplocatie en allerlei activiteiten hebben bijgedragen aan deze fijne dagen En wat waren er veel mensen om de kinderen weer welkom te heten! Daarnaast heb ik ervaren dat ook in verdrietige periodes de Aadorpers er voor elkaar zijn. Hier zijn niet altijd de juiste woorden voor te vinden, maar het saamhorigheidsgevoel is op zulke moment groot heb ik gemerkt. Waardevol en koester dit! De komende periode zal in het teken staan van de afronding van het schooljaar, het evalueren van de persoonlijke leerdoelen. . .

Het schoolreisje voor de kinderen t/m groep 6 staat nog op het programma en dan werken we toe naar de laatste schooldag, op 20 juli. Vanaf deze plek wens ik alle Aadopers, groot en klein een goede zomerperiode toe. . . .

Hopelijk straalt de zon zo dat niet alleen de aarde wordt verwarmd, maar dat iedereen hier een stukje warmte van mag ervaren!

Een hartelijke groet, Emke Borsje

8
PIEP!!!

4 mei 2023

Thema: een leven lang oorlog

De eerste herdenking bij het vernieuwde monument, begint met het hijsen van de vlag. De muzikanten van de Vriezenveense Harmonie spelen, terwijl de belangstellenden aankomen. Om kwart voor zeven heet de ceremoniemeester iedereen welkom

Wethouder Maathuis houdt een korte toespraak en spreekt zijn waardering uit voor de totstandkoming van ons vernieuwde monument op 5 april ’23.

Dineke Gast spreekt als nabestaande van gedupeerden van de gevechten die in de Bruglaan plaatsvonden. Niet kunnen spreken over de oorlog of kijken naar documentaires daarover was het gevolg.

Denise en Evie lezen 2 gedichten voor, gemaakt door leerlingen uit groep 7 en 8 van De Tweeklank n.a.v een klassenpresentatie door Jacob Dogger

Na het signaal Taptoe volgen twee minuten stilte en wordt het Wilhelmus gezongen. Tijdens de kranslegging spelen de muzikanten mooie koralen

Wethouder Maathuis legt bloemen namens de gemeente Almelo, Dineke Gast en Arlette Franssen namens de inwoners van Aadorp, Fitch en Rohen namens De Tweeklank De leden van de werkgroep, gevolgd door belangstellenden leggen bloemen bij het monument.

Wij bedanken iedereen voor hun komst naar deze plechtigheid.

Werkgroep 4 mei: Henk Bos, Philip Dhert, Ali Jalving, Arlette Franssen, Jacob en Betsie Dogger

Wethouder Maathuis sprak . . .

‘Dit monument . . . Canadezen, Aadorpers en anderen sloegen hier letterlijk de brug naar vrijheid, met gevaar voor eigen leven.’ Hij memoreerde aan krantenberichten uit die tijd: je diploma halen aan de handelsschool of de mulo, maar ook het bericht van een 7-jarig jongetje dat in januari 1942 overleed, waarschijnlijk doodgevroren in bed.

Hij eindigt . . . ‘het monument laat ons, en alle generaties na ons, beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.’

Dineke Gast:

Zij vertelt wat er met haar ouderlijk huis, aan het eind van de oorlog is gebeurd: de schuur in brand, de geur van het verkoolde vee. . . Haar vader praatte er eigenlijk nooit over. De meeste indruk maakte op haar, dat hij soms zei: ‘zo mooi was het altijd niet.’

Vijvenzeventig jaar geleden

Het is nu al meer dan vijvenzeventig jaar geleden dat wij zijn bevrijd

Allemaal jonge mannen die voor ons land hebben gevochten

Ik ben blij dat wij nu niet in die tijd leven Dat wij geen honger moeten lijden

Dat we gewoon op straat kunnen lopen Ons niet hoeven te verstoppen

Of in angst leven dat je elk moment kan worden opgepakt

Maar gelukkig kwamen toen de Canadezen

Allemaal jonge mannen om ons land te bevrijden

Maar helaas zijn niet al die manen terug naar huis gekomen

Nu staan we hier om de mensen die zijn overleden te herdenken

En houden we twee minuten stilte Denise Ganzeboom, zelf voorgelezen

2 minuten stilte

Twee minuten stilte voor de mensen die zijn overleden in die nare oorlogstijd

En voor die gestreden en gevochten hebben voor onze vrijheid

Voor de mensen die hun leven

hebben gegeven voor dat van ons

Met die twee minuten stilte tonen we dankbaarheid en respect

Onze werkgroep zoekt nieuwe leden, mensen die hart hebben voor de geschiedenis van Aadorp Van februari tot en met mei zijn we actief bezig met de voorbereidingen

Neem contact op met een van ons.

Twee minuten stilte voor hen die zijn gevallen Voor hen die zijn gegaan

Zal er in 2 minuten stilte dankbaarheid ontstaan

Romé Niks, voorgelezen door Evie Perik

9
werkgroep 4 mei Aadorp

Het was weer een interessante gastles over Aadorp tijdens de Tweede Wereldoorlog, verzorgd door Jacob Dogger De oorlog is voor veel kinderen in groep 7/8, vaak een ongrijpbaar iets en door de verhalen over Aadorp in oorlogstijd gaat het echt leven Het is belangrijk dat de verhalen verteld blijven worden Na deze les heeft een aantal kinderen ervoor gekozen een gedicht te schrijven, ze staan dit keer allemaal in de Dorpskrant Er zijn ook leerlingen die hielpen met het schoonmaken van het nieuwe monument (Qian, Lieke en Melody) met de opening ervan op 4 mei (Lieke en Melody) en die een bloemstuk mochten leggen (Fitch en Rohen) De voorgedragen gedichten werden geschreven door Romé en Denise, Evie en Denise droegen ze voor.

Gedichten door groep 7/8

De Tweede Wereldoorlog

De tweede wereldoorlog was heel erg, maar mensen bleven hopen. De oorlog verwoestte veel gebouwen en dorpen. Nederland gaf zich over omdat Rotterdam was platgebombardeerd. De Duitsers dreigden ook Amsterdam en Utrecht te bombarderen. Toen werden de Joden naar kampen gebracht, omdat Hitler de Joden haatte.

Vandaag komen we bijeen om te vieren dat we 78 jaar geleden bevrijd zijn. Maar ook om te denken aan alle mensen die Nederland bevrijd hebben. Daarom zijn wij 2 minuten stil

Femke Willems, groep 7

10

4 & 5 mei

Van 1940 t/m 1945 was er een nare oorlog

De Duitsers vielen Nederland binnen & alles werd Verboden voor de Joden

Ze hadden voedselbonnen

omdat ze niet meer naar de winkel mochten

Mensen moesten hun huis verlaten en hun spullen achterlaten

Ze werden naar kampen gebracht

Nu zijn we bevrijd

het lijkt me een vreselijke tijd

Dani Heisterkamp, groep 7 De Canadezen

We zijn ze voor altijd dankbaar

Zonder hen waren we nog niet klaar

Zo meteen zijn we 2 minuten stil

Voor de mensen die zijn omgekomen in de oorlog

Hen te herdenken

En respect te hebben

Morrison, een jonge soldaat maar dapper, niet normaal

Hij moest alles achterlaten, zijn familie en vrienden

Alles wat hem dierbaar was Alleen om ons Europa te bevrijden

Almelo werd bevrijd op 5 april 1945

We zijn met zijn allen blij dat het over is

4 mei

Het gebeurde

De Tweede Wereldoorlog

Iedereen was doodsbang en werd uit huizen geplaatst

Naar kampen in de trein

Toen werden ze in douches gezet met gas

Alles werd gebombardeerd en toen het afgelopen was Moesten we 2 minuten stilte houden voor de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten

Milan Leussink, groep 8

De oorlog

Is niet fijn

En doet veel pijn

2 minuten stilte Elk jaar weer

Uit respect altijd weer

Ze worden niet vergeten

Ongeveer 80 jaar geleden

Was de vrijheid niet het heden

Alle spullen achterlaten

Niemand stond erop te wachten

Niemand weet wat ze dachten

Een herinneringsmonument verdienen ze

Voor de vrijheid die ze ons gaven

Fitch Lentelink, groep 7

Evie Perik, groep 8

1 september 1939

Toen gebeurde het… De verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog

Iedereen was natuurlijk doodsbang

Sommigen ook doodstil

Er kwamen bommen uit de lucht Doodeng dus

Mensen werden weggevoerd naar kampen

Maar niet leuke kampen

Kampen waar verschrikkelijke dingen gebeurden

Sommigen kwamen terug

Sommigen ook niet

Melody De Rooij, groep 8

4 mei in Aadorp

Er was oorlog in Aadorp, de Duitsers waren er ook

Er kwamen Canadezen in Aadorp om ons te bevrijden

Er zaten nog een paar Duitsers over de brug

De Canadezen gingen erheen en versloegen de Duitser

Er was ook één Canadees om het leven gekomen

En één Duitser kwam om het leven

We hebben een monument in Aadorp

Om hen te herdenken

En omdat er gevochten is hier

Om de oorlog nooit te vergeten in Aadorp

We zijn dankbaar dat de Canadezen ons hebben bevrijd

En we zijn dankbaar voor de Nederlandse soldaten.

Qian van der Veen, groep 8

1 september 1939

De oorlog breekt uit

Kogels en bommen langs je oren

Ook in Almelo is er oorlog

Op 4 april 1945 komen de militairen vanuit Canada om ons te bevrijden

Op 5 april is heel Almelo bevrijd

Op 4 mei staan we stil en denken we aan

De Nederlanders die voor ons in het leger zijn gegaan

Bo van de Werfhorst, groep 8

11

Kastanjelaan 25 A 7611 AH Aadorp

T | 06.34832719

info@acupunctuur-aadorp.nl

www.acupunctuur-aadorp.nl

12
voor acupunctuur
Praktijk
Anne-Marie Pikkemaat
35 extensions

Kastanjelaan 27

7611 AH Aadorp

T | 06 28621768

www.andaijmker.nl

info@andaijmker.nl

OOK VOOR PASFOTO’S!

Jennita’s

Hairline

Jennita Span

Berkenlaan 47

7611 AL Aadorp

T | 06 54337786

(b.g.g. T | 0546 872830)

Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 9.30 tot 17.00 uur
Binnenhof 44 Wierden

Beestenbrigade podcast

Dit is de podcast Missie Voelspriet van Zappelins Beestenbrigade. Samen met Boswachter Tim en Emmely Voelspriet beleef je spannende en grappige avonturen met Nederlandse insecten en andere kleine beestjes. Krimp mee met Emmely, en ontmoet de mysterieuze mini-inwoners van onze bossen, tuinen en wateren. Ga je mee op missie? Superleuke en leerzame natuurweetjes van ongeveer 10 minuten. Zet je koptelefoon op, om helemaal in het verhaal te duiken.

Frambozenijsjes

Boodschappen:

- 250 gr frambozen

- 3 á 4 eetlepels suiker

- 200 ml water, slagroom of koksroom

- Sap van 1 limoen

Aan de slag:

- Doe de ingrediënten voor de frambozenijsjes in een blender en pureer ze tot het glad is.

- Je kunt het eventueel door een zeef halen maar dit is niet noodzakelijk.

- Proef even of de smaak naar wens is.

- Onthoud dat zoete smaken minder zoet smaken zodra het ijs bevroren is.

- Verdeel over je ijsvormpjes en zet ze minimaal 4 uur in de vriezer.

Hoeveel dieren zie je?

door: Marlice Geerlink
15
Bron: miljuschka.nl
14

Kumihimo

Kumihimo is een van oorsprong Japanse vlechtkunst die meer dan duizend jaar oud is. ‘Kumi’ betekent vlechten in het Japans en ‘himo’ betekent koord. Kumihimo staat dus voor gevlochten koord. Met behulp van een vlechtschijf (rond of vierkant) kun je op een eenvoudige manier mooie koorden vlechten.

Tostitips

Tostitips

Bij pubers thuis staat er geregeld een tosti-ijzer op het aanrecht. Hieronder tien tosti-tips next level!

• Pizza, met tomatensaus, mozzarella, rode ui en salami

• Mexicaanse kip, met gegrilde kip, kaas, reepjes paprika en rode ui

• BLT, met bacon, cheddar kaas, tomaat en ijsbergsla

• Spaanse tosti, met kaas, rucola, Serranoham, zongedroogde tomaat en pijnboompitten

• Kaas & Spinazie, met spinazie, kaas en een beetje pesto

• Geitenkaas (zoet), met geitenkaas, honing, appel en walnoten

• Zalmtosti, met gerookte zalm, rode ui, kaas en pesto

• Tonijntosti, met tonijn uit blik, kaas, plakjes tomaat en rode ui

• Vegan, met gegrilde groenten, ui en rucola (eventueel met vegan kaas!)

• Applepie, met appel, rozijnen, honing, walnoten en kaneel

Wat heb je nodig?

- Karton

- Glas of passer

- 7 touwtjes, het mooiste is als je 2 keer

2 dezelfde kleuren hebt en nog een extra kleur

Knip de cirkel uit en in het midden knip je ook een klein gaatje. Verspreid over de cirkel knip je 8 knipjes.

Nu kun je je touw kiezen, neem alle touwen samen en maak een knoop aan 1 van de uiteinden. Steek die knoop door het middelste gaatje.

Steek nu elk touwtje in een knipje, er blijft

1 knipje vrij. Het makkelijkste is om je lege knipje naar boven te houden. Je moet altijd het derde touwtje rechts nemen. Deze doen we naar het lege knipje. Dit herhaal je net zo lang tot je bandje lang genoeg is. Succes!

20
door: Marlice Geerlink
Bron: soulfood.nl Bron: pinterest 15

Peuteropvang

Eigen-Wijsje

Albardastraat 35

7611 BE Aadorp

T | 0546 248291

Hallo allemaal,

We hebben met de peuters twee thema’s uitgespeeld. Het eerste was “Lente”. We hebben het gehad over moederdieren en hun baby’s. Hoe heten die allemaal?

Piramide staat voor Spelend Leren met Peuters, waarbij aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht wordt geschonken.

Wij zijn een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Kinderen met een taalachterstand mogen 4 ochtenden naar de peuteropvang. Daar volgen zij het voorschoolse programma waarbij de ontwikkeling op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel extra gestimuleerd wordt. Dit om de peuter zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

In het boek “Dotties eieren” komen heel veel dieren voorbij. Op de grond lag een hele grote platte doos met daarin o.a. maismeel, mais, bonen en stro. Hieraan konden de peuters voelen en er met de tractor doorheen rijden, inladen en . . . weer uitladen.

In dit thema was het ook Pasen, waar natuurlijk de kip en een ei bij horen.

Het tweede thema was “Kleding”.

Aan het eind van dit thema was er een optocht. Iedereen mocht zich verkleden, een muziekje erbij en gaan!

Al spelende kwamen we erachter dat soms de kleren niet pasten. Dit was ook het geval met alle schoenen. Die waren echt een maatje te groot. Een leuk spel was de sokkenmemory: vijf paar sokken uit elkaar halen en elke sok verstoppen onder een plastic bekertje. Nu maar raden waar de tweede sok verstopt was.

Ook de voeldoos, waar je met je handen in moet om te voelen welk kledingstuk verstopt is, was favoriet.

Dit was het eerste thema vanuit onze nieuwe methode ‘Piramide Digitaal’.

Helaas mogen we van de Gemeente Almelo niet meer werken met Uk en Puk. Alle VElocaties in Almelo werken nu met dezelfde methode. Op de website van Piramide Digitaal kunt u meer lezen over deze methode; . . . ‘Kinderopvang Piramidemethode’

Dit doen we al spelend, door het kind zelf ervaringen op te laten doen. We worden hierbij ondersteund door onze VVE-coach/IB-er Marjon Stuurwold.

Wilt u met uw kind komen kennismaken met de peuteropvang? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Natuurlijk kunt u ook via de website een rondleiding aanvragen Opgave kan vanaf de leeftijd van één jaar. Dit lijkt vroeg, maar is voor onze planning erg fijn. Hiervoor kunt u bellen met Humankind

Kinderopvang: T | 0546 545070 of het online formulier gebruiken:

https://www.humankind.nl/vestigingen/aador p/peuteropvang-eigen-wijsje-pov:

Kinderen worden geplaatst vanaf de leeftijd van twee jaar. De peuteropvang valt onder kinderopvang Eigen-Wijsje. Ons doel is om elk kind van 2 tot 4 jaar, spelenderwijs te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

U kunt gebruik maken van :

* het peuteropvang-arrangement waarbij u 2 maal 4 uur afneemt tijdens schoolweken, of * meer uren opvang, waarbij uw kind dan tijdens de kinderopvang, voor 4 uur naar de peuteropvang gaat.

Peuteropvang is er van 8.30 tot 12.30 uur. We hebben 2 groepen, de maandag-/woensdaggroep en de dinsdag-donderdaggroep Wij bieden op maandag, dinsdag en donderdag ook dagopvang van 7.30 tot 18.30 uur. Meer informatie hierover vindt u op https://www.humankind.nl/vestigingen/aador p/kinderdagverblijf-eigen-wijsje-kdv

Nicole en Anja, leidsters.

16

De KinderBoekenPlank . . .

Lekker lui luisteren onderweg naar je vakantieadres of op je bestemming!

Luisterboeken zijn voor iedereen. Voor kinderen die van lezen houden, voor kinderen die niet van lezen houden en voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Want luisteren naar een luisterverhaal is gewoon heel chill. Natuurlijk kun je ook luisteren als je thuis bent of in de tuin. En wat leuk is? Je ouders vinden het vast prachtig. Want je kijkt nu eens niet naar een schermpje, maar je luistert naar een boek! Wedden dat ze niet klagen als je aan een nieuw hoofdstuk begint?

Gratis luisterboeken

Jeugdbibliotheek.nl staat bomvol luisterboeken. Ook de bibliotheek Almelo is gratis voor kinderen tot 18 jaar!. Ben jij al lid en wil je graag naar boeken luisteren? Doe dan het volgende: download de Bibliotheek-app, die is ook gratis, en zet de app op je eigen telefoon als je die hebt. Of, als je geen telefoon hebt, kunnen je ouders misschien nog ergens een oude telefoon vandaan toveren. Niet om te bellen, maar speciaal voor je luisterboeken!

Hieronder enkele tips voor mooie luisterboeken.

De NEEhoorn - Marc-Uwe Kling

Flaptekst

In het Heerlijke Hartenwoud wordt een kleine poezelige eenhoorn geboren. Hoewel iedereen hem ontzettend li-la-lief vindt en hem gesuikerd geluksgras voert, gedraagt hij zich helemaal niet als een eenhoorn. Hij zegt constant op alles NEE, dus noemt zijn familie hem de NEEhoorn. Op een dag ontsnapt de NEEhoorn uit het Hartenwoud en ontmoet hij een wasbeer die niet wil luisteren, een hond die echt nergens van houdt en een prinses die het met niks eens is. Samen trekken ze eropuit. Want samen chagrijnig zijn, is veel leuker! Voor 6 tot 9 jaar

Juf Braaksel - Carry Slee

Flaptekst

Juf Brakel is onterecht verkozen tot liefste juf van de provincie en daar is groep 6 niet blij mee! Lotte en Thijs zijn vastbesloten om een plan te bedenken om Braaksel van hun school te verjagen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Als er een nieuwe jongen in de klas komt, krijgen ze weer hoop: Lucas is pas 7, maar blijkt superslim te zijn. Misschien kan hij hen helpen om een nieuw masterplan te bedenken? Maar dan komen ze erachter dat Braaksel hele andere plannen met Lucas heeft, en moeten ze hem zien te redden. Als dat maar goed gaat! Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar

Lampje - Annet Schaap

Flaptekst

Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht. Een mooi boek voor jongens en meisjes van 9-12 jaar. Dit boek heeft veel prijzen gewonnen.

17

De boekenkast van Ineke . . .

Naast de grote groep vakantiegangers zijn er ook veel mensen die kiezen voor een thuisvakantie of die de vrije tijd in eigen omgeving vieren. Alles wat normaal van jezelf moet even loslaten en lekker doen waar je zin in hebt. Niets moet, alles mag!

Boeken met uitgaantips, wandelingen en fietstochten om op ideeën te komen ideaal. Niet alleen in de vakantietijd, maar ook op een doordeweekse dag of in het weekend. Zo is een prachtig cadeau, maar ook fijn om zelf in de kast te hebben.

Als beroepsgeograaf is Gert-Jan Hospers gefascineerd door bijzondere plekken. Hij probeert te achterhalen wat een plek nu bijzonder maakt. Zijn vrije tijd brengt Gert-Jan graag fietsend, wandelend en filosoferend door. In het boek ‘111 plekken in Twente die je gezien moet hebben’ beschrijft hij het beste van stad en land. Bezoek eens het Zoutmuseum in Delden of het Hennie Kuiper Museum in Denekamp en start daar een mooie fietsroute in de omgeving. Overnacht eens in een Boswachtershuisje op het Landgoed Singraven of proef een Tukkertje in Pakhuis Twente, waar 1500 soorten bier te koop zijn. Loop een deel van het Wereldtijdpad in Rijssen of kom tot rust in de tuinen van de Kloostergaarde in Zenderen. Gert-Jan wijst de weg naar 111 verrassende plekken en doet dat met overtuiging en charme. Hij geeft de beste insidertips en laat de veelzijdigheid van de regio tussen Regge en Dinkel zien.

Ik heb nooit geweten dat er zoveel theetuinen in ons land zijn, tot ik dit boek in handen kreeg. Het is geschreven door Marlou Jacobs en Godfried van Loo, in samenwerking met meer dan 125 theetuinen, theeschenkerijen en andere knusse plekjes. ‘De theetuinen fietsgids’ is voor iedereen die van gezelligheid in de buitenlucht houdt. Het biedt je uren plezier langs mooie natuur, gezellige dorpen, knusse stadjes en leuke bezienswaardigheden De fietsroutes (30 tot 70 km) langs de theetuinen zijn uitnodigend beschreven De foto's, teksten met QR-codes erbij en openingstijden, zijn nuttig bij het plannen van zo’n uitje Zelfs de voorbereiding voor zo’n fietstocht is al een feestje.

En natuurlijk mag wandelkoningin Truus Wijnen op deze pagina niet ontbreken. In het boekje ‘Wandelen in Twente’ laat ze je de mooiste hoekjes van Twente zien in 20 rondwandelingen van 8 tot 12 kilometer. Fraaie en verrassende routes waar heidevelden, glooiende akkers, bossen, beekjes en eeuwenoude essen net zo makkelijk worden afgewisseld met lommerrijke landgoederen als met historisch erfgoed. Het kan allemaal in Twente. En al dat moois wordt nog eens extra benadrukt door de prachtige foto’s die ze tijdens haar verkenningen heeft gemaakt. Als kers op de taart mogen ook de pauzeplekken genoemd worden. Stuk voor stuk zeer fijne plekken voor een pauze of gezellige nazit.

‘Nooit meer een saaie zondag’! Met dit motto besloot Ellie Brik om op pad te gaan naar de leukste dorpen en steden van ons land. In het boek ‘52 zondagen wandelen & lunchen’ neemt ze je mee op korte wandelingen door Nederland, met natuurlijk een tip voor een goede kop koffie of een lekkere lunch onderweg. Ze laat je zien, voelen en proeven hoe mooi en fijn ons land is. En dat er tussen Groningen en Maastricht steeds opnieuw zoveel te ontdekken is. Wat een leuk en prachtig uitgevoerd boek is dit!

18
Ineke Bouwhuis

Bomen bomen

is een sierlijke en elegante boom met opgaande of hangende takken, prachtig in het voorjaar met haar lange, hangende katjes, het lichtgroene

ok, symbool van fijnheid en bekoorlijkheid. De berk wordt ook wel de Lady van het Woud genoemd of de Witte vrouw met de groene sluier. In Scandinavische landen wordt de berk vereerd als boom van het licht, de nieuwe lente.

Het woord berk is afgeleid van het Oudindische woord bharg dat glanzend betekent en waarschijnlijk betrekking heeft op de witte bast Betula heeft te maken met het Keltische woord betu dat slaan betekent en betrekking heeft op het slaan met berkentakken op het lichaam na een saunabezoek om de bloedsomloop te stimuleren.

Berkenbast is ontzettend sterk materiaal en wordt niet voor niets al eeuwen gebruikt voor allerlei doelen. O.a. voor het maken van kano’s, schoenen, kleding. Bij de vondst van Ötzi, de gemummificeerde sneeuwman uit de Alpen, werden ook restanten van gebruiksartikelen van berkenbast gevonden.

Berkensap staat bekend om zijn zuiverende en versterkende werking. Het bevat veel aminozuren, kalium en andere mineralen en wordt ook gebruikt bij de bereiding van zalven, shampoos en haarwaters die huid en haar moeten verjongen.

Berkensap smaakt zoet en kan puur gedronken worden. Het helpt bij lusteloosheid en voorjaars-moeheid. Het kan ook als alternatief voor honing en suiker gebruikt worden. Men kan er ook wijn van maken.

Thee van berkenblad werkt vochtafdrijvend.

In de Germaanse mythologie stond de boom symbool voor een nieuwe start. Nieuwe leiders moesten door een berkenlaantje lopen, voordat zij hun nieuwe functie mochten bekleden.

19
Een

Pakketpunt Aadorp

verzenden, ontvangen en retouren

Pakketpunt Aadorp is er voor iedereen die op een handige plek zijn pakketten wil verzenden, ontvangen of retourneren. Ons logistiek netwerk is er voor een klantvriendelijke, milieubewuste oplossing. Met een vernieuwende kijk op uw wensen.

Zo kunt U bij ons terecht voor vragen over meerdere vervoerders en kunnen de pakketten voor bijvoorbeeld Vinted allemaal bij ons worden afgeleverd.

Pakketpunt Aadorp is daarom het adres voor vele pakketvervoerders. DHL, UPS, GLS, DPD, Mondial Relay, Homerr, Budbee enzovoort. We zijn aanwezig van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

Vanaf 1 april zijn er ook kluisjes van de vervoerder Budbee, als perfecte aanvulling op uw bezorg- en verzendgemak.

Wilt u meer weten?

We zijn bereikbaar op 0546 433 032 of stuur een mail via onze consumentenwebsite www.winkel-planet.nl

Pakketpunt Aadorp, Kastanjelaan 23a, 7611 AH Aadorp

- Zuivellight 35+ kaas

- Diverse soorten kruidenkaas

- Geitenkaas

- Noten en zuidvruchten

- Streekproducten

- Enz. enz.

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs, zodat u kunt proeven van de (h)eerlijke producten van

20 Aadorp www.hetzentrum.com T | 06 12182866 E | s.janssenschilderwerken@gmail.com
- Natuurgerijpte Goudse kaas
- Beemsterkaas
info@kaasaanhuis.com www.kaasaanhuis.com
Jet’s Kaas&zo T | 06-19749913
21 !"#$%&'"()*$+,-."(/",01 2340,56,678"79 !"7,,41:3;124,44< +7%+,9),,=*+'97>(7 "#$"%&'()*+,)Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl 06-83 32 54 46 www.poortmanmakelaars.nl Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl www.poortmanmakelaars.nl 06-83 32 54 46 Actie: Wat is uw woning waard? Neem contact op met Jan Steenhagen voor een vrijblijvende waardebepaling. Zet u de koffie klaar? Dan zorgen wij voor een Staphorster lekkernij! Jan Steenhagen Gravenweg 12 7611 BW Aadorp T: 06-13593325 E: jan@poortmanmakelaars.nl

OP BEZOEK BIJ…

ALWIE K

Dit keer ben ik op bezoek bij Alwie Kroeze. Veel mensen in het dorp zullen Alwie kennen als artiest, Twents, entertainer. Maar hoe kwam hij zo in Aadorp verzeild en hoe vult hij het allemaal hieronder

Alwie is geboren en getogen in Manderveen. In de jaren 80 kreeg hij een baan op het bedrijvenpark Twente. Zij werkte

Vanuit ze hebben om naar h te gaan. die tijd stuk grond verkocht het houten

Daar waar ze nog steeds wonen. “Het was eerst wel wennen voor meer een forensendorp. Manderveen iets meer

Ook heb ik mijn eigen advies- en bemiddelingsbureau voor amusement ‘De Kroes’.

Een tijdje terug waren er stratenmakers bezig in de Bruglaan. Ik vroeg ze binnen voor koffie en stelde me voor “Oh”, zei er één: “Ik ken een Alwie Kroeze, die horen wij altijd op de piratenzenders”. Toen hij wist dat ik die Alwie was, werd hij enorm enthousiast. schitterend

soms ook van Wilfried Poorthuis

ndheid met “Mien kind”. n poosje op nummer 1 in de piratengestaan

Ook het lied “Ik kom wier thuus” werd door heel

Nederland gedraaid op ardoor heeft ws gehad bij adio 2, Frits TV

ets waar Alwie zeker Op de piratenradiozenders worde nummers

‘Zondags ’s middags met de koetse deur Twente’ en

door: Martine Jansen

“Het lied ‘Een kerkdorp zonder kerk’ heb ik als een soort autobiografie geschreven. De katholieke kerk in Langeveen zou moeten sluiten, dat vond ik heel erg Ik ben daar opgegroeid, wij zijn er getrouwd, onze dochter is er begraven Er is zoveel lief en leed op deze plek voor ons geweest. Gelukkig is de kerk er nu nog steeds. Of het liedje er iets aan heeft bijgedragen?”

Op dit moment werkt Alwie samen met Esther Hindriksen aan een Nedersaksische theatertour ‘Het zal Oons ’n Zorg Wean’ Kijk even voor meer informatie op facebook : https://www.facebook.com/A LWIEenESTHER

Graag een mailtje wat lijkt: Alwiekroeze@hotmail.com

Verder houdt Alwie in zijn tuin in Aadorp enkele bijenvolken. Dit doet hij nu voor het derde jaar. Hij slingert ook zijn eigen honing. ”Geweldig om te zien hoe zo’n volk zich ontwikkelt Mocht je een bijenzwerm in de tuin hebben, dan kom ik of een andere imker uit het dorp graag langs om hem te scheppen.”

Dilemma’s voor Alwie

* Windmolens of een megastal in de buurt van Aadorp?

“Dan ga ik voor de megastal. Ze worden tegenwoordig zo goed gebouwd, dat er weinig tot geen belasting voor het klimaat is. Wanneer de windmolens half zo hoog zouden zijn, dan zou dat alweer zoveel schelen in slagschaduw en lawaai. “

* In alle straten van Aadorp een maximale snelheid van 30 km p/u of zo laten?

“Zo laten. Het zou fijn zijn wanneer de Bruglaan verkeersluw wordt, alleen voor bestemmingsverkeer.”

* Een park met speelgelegenheid of huizenbouw aan de Acacialaan?

“Lage huizenbouw met een (moes)tuintje voor senioren. De kinderen kunnen zich prima vermaken in de eigen tuin. Een speelgelegenheid is lastig om netjes houden.”

* De ijsbaan op de oude plek laten of een nieuwe plek?

Naast de muziek en het theater is het opleiden van politiehonden al ruim 40 jaar een andere grote bezigheid van Alwie. Twee keer per week brengt deze hobby hem naar KNPV

HCD ‘De Windmolen’ in Manderveen. Hij leidt in 3 jaar tijd een hond op, die dan geplaatst wordt in een politiekorps. Politiekorps

Twente gebruikt op dit moment 3 van zijn opgeleide honden Er is ook wel eens een hond naar Amerika gegaan.

Bij de vereniging zijn ze trouwens nog op zoek naar ‘pakkendragers’, zodat de honden kunnen oefenen in een zo echt mogelijke situatie.

De sporten hardlopen en j om zich goed te voelen

Ten de laatste jaren ecember

Alwie als goedheilig op basisschool ‘De Tweeklank’ kunnen . “Daar maak ik graag een dag voor vrij. ”

Al met al heeft Alwie dus genoeg te doen.

Tot de volgende op “bezoek bij . . . “

“Snel op een nieuwe plek. Nu kun je vaker eerder op het kanaal schaatsen, dan op de ijsbaan. Een ijsbaan hoort bij een dorp en mag dus niet verdwijnen net zoals een dorpshuis en kerk Een nieuwe plek voor de ijsbaan zou bijvoorbeeld bij ASV kunnen zijn of aan het eind van de Bruglaan. Helemaal mooi zou het zijn dat je een baan hebt waar je in de zomer kunt hardlopen en skeeleren en in de winter met een dun laagje ijs kunt schaatsen."

In de rubriek “Op bezoek bij ” gaan wij op zoek naar gewone en bijzondere verhalen uit Aadorp. Mocht u iemand weten voor deze rubriek, dan kunt een mailtje sturen aan de redactie. dorpskrantaadorp@gmail.com

23

De busreis van StOA

op 25 mei was weer een gezellige dag. Iedereen was er zoals afgesproken op tijd, zodat wij om 8.30 uur konden vertrekken. We reden nog maar net of Cor de voorzitter kwam met een grote zak rollen pepermunt om uit te delen. Net als vroeger direct snoepen!

De chauffeur, een gezellige man en spreker, bracht ons via mooie plekjes naar Vilsteren, waar de koffie met gebak al klaar stond.

Daarna een heel mooie route naar het stadje Elburg. Bij hotel De Haas was er een luxe en uitgebreide lunch met zelfgemaakte kroketten. Daarna konden we Elburg bezichtigen. Allemaal weer in de bus om naar Garderen te rijden. Daar hebben we gewandeld in een prachtige beeldentuin met zandsculpturen.

Iedereen kon nog even genieten van een ijsje of een drankje op het terras. De bus kon nog niet vertrekken omdat we iemand misten. Ze is gelukkig gevonden en we vertrokken alsnog naar Rijssen. Bij ‘t Witte Hoes hebben we ter afsluiting een heerlijk diner gehad.

Allen met een volle buik in de bus, terug naar Aadorp en weer tevreden naar huis. Ook de chauffeur, met een volle zak geld, was tevreden met onze gezellige groep.

En het bestuur was blij dat het weer gelukt is.

Als je er volgend jaar ook bij wilt zijn, geef je dan gewoon op bij onze club StOA.

Deze busreis is tevens weer mogelijk gemaakt door het opgehaalde oud papier.

Dank aan de mensen die dit aan de straat zetten en aan hen die het ophalen.

Trouwens, weet iedereen wel, dat er elke derde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur een gezellige StOA-bijeenkomst is in ‘t Aahoes. Kom maar eens kijken.

Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor de gezellige dag.

De StOA gaat dit jaar weer de kerstmarkt organiseren. Om het gezellig aan te kleden hebben we kerstbomen en groen nodig. Wie kan ons daaraan helpen?

24

Ingezonden berichten

De Aadorpse wandelpaden

Op 22 juli wordt vanuit Wierden de WIEZO ATB Tour georganiseerd. Afhankelijk van omstandigheden kunnen ze ook weer een deel van de wandelroute rondom Aadorp gebruiken. Het is dus af te raden om op die dag daar een wandeling te maken.

De route gaat in de regel vanuit Wierden over het bruggetje bij Merksteijn, rechtsaf over de heuveltjes langs de Veeneleiding, onder het spoorviaduct door en langs de sluis. Vervolgens weer opnieuw onder het spoortunneltje door en meteen rechtsaf de parallelweg in richting Vriezenveen.

GroenInAadorp.

Op 1ste pinksterdag kwamen de Roparun Teams die de Noordelijke route liepen ook door Aadorp. Wij van Team Bollenstreek willen Aadorp heel erg bedanken voor de motiverende aanmoedigingen voor ‘t Aahoes

Het was lekker druk en heel gezellig, dat was

Nadat het oud papier was opgehaald, zaterdag 29 april, lieten wij de kruiwagen aan de straat staan. Konden we daarna de boodschappen naar achter kruien.

Komen we terug is de kruiwagen weg!!!

Waarschijnlijk meegenomen door een oudijzerhandelaar die op zaterdag deze spullen ophaalt en vond dat onze kruiwagen wel aan die kwalificatie voldeed!!!

Niet de reguliere handelaar maar een beunhaas wel te verstaan.

Jammer, we moeten een nieuwe kopen.

Dieneke Slaat

Roparun Team Bollenstreek 114

25
. . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

Beter ondernemen door optimaal cijferinzicht .

Uw cijfers, onze interesse!

Met u meedenken, duidelijke en praktische adviezen geven over de financiële kant van uw onderneming: dáár ligt onze kracht! Wij interesseren ons voor uw cijfers, zetten ze op een rij, interpreteren en analyseren ze. Samen met u kijken wij naar het financiële hart van uw onderneming. We bekijken hoe uw onderneming er financieel voor staat en adviseren u wat in de toekomst misschien beter kan of moet. Wat voor de ene ondernemer een goed advies is, hoeft dat niet voor de ander te zijn, daarom is ons advies altijd op maat. Dat maakt ons werk zo mooi!

26
Arjan Gerrits & Huib Ebbers Almelo Bedrijvenpark Twente 165 N 7602 KE Almelo t 0546 – 714 460 Zwolle Branderweg 1 E 8042 PD Zwolle t 038 – 4215 998 www.gerritsebbers.nl

"Garage de Tunnel"

Uw adres voor:

* Aircoservice

* APK

* Banden

* Diagnose-uitlezen

* Onderhoud alle merken

* Reparaties

* Uitlaten

Openingstijden:

ma. t/m vrij. van 08.00 t/m 18.00 & zat. van 08.30 t/m 12.00 uur

Bruglaan 4, 7611 BL Aadorp, T | 0546-575577

In samenwerking met Auto Leeftink

altijd minimaal 15 auto's op voorraad, van klein tot groot, diverse merken T | 06 10625660 of T | 06 53360671

27

6 april 2023

Tubantia

2 mei 2023

Almeloos weekblad

25 april 2023

Tubantia

22 mei 2023

Tubantia

10 juni 2023

Tubantia

15 mei 2023

Tubantia

17 mei 2023

Tubantia

28
Almeloos Weekblad  geknipt  geknipt 20 april 2023 Tubantia online  geknipt
Alle geslaagden gefeliciteerd en iedereen een fijne zomer, de Dorpskrant.

Kiek Aadorp

Zie je ook zulke mooie plekjes en plaatjes? Mail ze ons;)

Ronde van Overijssel

Het terras is open

4 mei herdenking

Roparun

Kabouters aan de Bruglaan Koningsdag

30
Plataan Peppellaan
Voorjaar in Aadorp

Betsie’s puzzel

Appeltaart

Benodigdheden:

• 200 gram gesmolten boter

• 200 gram bruine basterdsuiker

• 200 gram zelfrijzend bakmeel

• 150 gram havervlokken

• 2 a 3 appels in kleine blokjes

• kaneel en een snufje zout

• 100 gram gehakte walnoten of amandelen of hazelnoten

• 100 gram rozijnen

Werkwijze:

Suiker, meel, havervlokken, gehakte noten en snufje zout mengen.

Boter smelten en door bovengenoemd mengsel roeren.

Een gedeelte in ingevette springvorm leggen en goed aandrukken, deel van het deeg bewaren in de beslagkom.

De appels met kaneel en rozijnen over de bodem verdelen.

De rest van het deeg eroverheen strooien en wat aandrukken.

In voorverwarmde oven de taart ± 25 minuten op 180 graden bakken.

Een gezondere variant voor het deeg: 50 gram kokosbloesemsuiker, kokosolie en eventueel stukjes pure chocolade.

Door bijna elk fruit van het seizoen kun je de appels vervangen, bv. door bosbessen, banaan, bramen en abrikozen of een combinatie van verschillende soorten fruit

Probeer en ontdek je eigen lievelingstaart!

Eet smakelijk!

Renate Arkink

ze geeft de Koksmuts door aan Anja Nijland

31 mmmmm
KOKSMUTS
Droedels Mmmmm Succes ermee! . . Z kkkkk N ven _____ 88888 blij D ___ 7777777 H
onderzetten – kaas opblijven – achten honderd – zeven sdoo – Emmen blind Oplossing droedels

BuitenBoekenHoek

Onder de dikke plataan, net om de hoek aan de Rondweg, staat een grote boekenkast, waar je in alle rust kunt snuffelen naar telkens een ander boek. Er staat genoeg voor jong en oud.

Kom lenen, ruilen en/of achterlaten.

boekeloeren dus

Volg #BuitenBoekenHoek op Instagram / Facebook

Aangesloten bij:

De Dorpskrant op de computer

èn in

Zie de site: ISSUU.com

zoek op: Dorpskrant Aadorp 42 – 4

of kijk op de site: onsaadorp.nl

onder het kopje ACTUEEL

of stuur ons uw emailadres, dan ontvangt u elke uitgave een link om de krant digitaal te lezen . . .

dorpskrant.aadorp@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers

1. T | 112 bij spoed politie/brandweer/ambulance

2. Alarmering via de medische diensten: AED’s hangen op Eikenlaan 61 + ASV’57 + basisschool De Tweeklank, Albardastraat 35 + op de hoek Gravenweg/Bruglaan 13

3. Huisartsenpost T | 088 5880 588 ZGT Almelo, volg borden spoedpost, Het Soeteman Almelo

4. Politie, Eenheid Oost-Nederland District Twente, basisteam TwenteNoord, Politiebureau: Het Baken 1

Almelo, T | 0900 8844

Wijkagent: Eline de Graaf T | 06 53685160

5. (Wijk)dorpsregisseur: Sjoerd Wolters T | 06 31136673 E | s.wolters@almelo.nl

6. Almelo: verlenen vergunningen, toezicht en handhaving voor optimaal en duurzaam gebruik en voor een prettige, veilige leefomgeving: Omgevingsdienst Twente, Almelo T | 0546 749500 E | www.odtente.nl

Wethouder: Jan Martin van Rees T | 0546 541231)

7. Klachtenlijn Prorail T | 088 2312 000

8. Eenheid van Wegen en Kanalen

H.E.J de Boer, T | 038 4251 341 of T | 06 51273 560

E | hej.d.boer@prvoverijssel.nl

9 Meldpunt Verkeersonveiligheid

Oost Nederland T | 0900 2535 456

Tarieven advertenties Dorpskrant

voor een hele jaargang = 4 x

- hele pagina, A4: zwart/wit € 195,kleur € 220,-

- halve pagina, A5: zwart/wit € 130,kleur € 150,-

- kwart pagina, A6: zwart/wit € 80,kleur € 95,-

eenmalige advertentie = 1 x

- hele pagina, A4: € 65,-

- halve pagina, A5: € 45,-

- kwart pagina, A6: € 32,50

32
. . .
. . .
Uw partner voor het totale onderhoud van uw wagenpark Rekos Almelo repareert en reviseert o.a.: Een ruime voorraad onderdelen voor alle soorten voertuigen Trucks & trailers Personenauto’s en oldtimers Caravans & aanhangers Landbouwvoertuigen Bestelbussen Campers Mobiele kranen Touringcars Rekos bv | Plesmanweg 22 | 7602 PE Almelo | +31 546-862464 | info@rekos.nl | www.rekos.nl WESTERHAAR VRIEZENVEEN WIERDEN www.jagerfinancieeladvies.nl W www.glasatelier-artique.nl - M glasatelierartique@hotmail.com glas in lood ti any glasfusing sieraden workshops

m r?

meesteraandemuur.nl
Meesteraandemuur.nl vind je de mooiste kunst en designs in verschillende stijlen als wanddecoratie. Gemaakt door fotografen uit de hele wereld die aansluiten op de laatste interieurtrends. Smirnoffweg 7, 7602 RC Almelo, Tel. 0546 - 82 96 93 HErman media voor elk soort drukwerk
wil je iets leuks n je
Bij
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.