Dorpskrant 43-1

Page 1

DORPSKRANT AADORP

Jaargang 44 - 1 Oktober 2023

Fit en uitgerust opstaan begint bij het maken van de juiste keuze in slaapcomfort! Maak kennis met onze collecties en ons team zal je met passie en kennis graag voorzien van alle gewenste informatie. Door de toevoeging van lifestyle- en woonaccessoires is het mogelijk om de gehele styling van jouw slaap-of woonkamer compleet te maken.

Advies op maat voor styling van jouw huis? Een op jouw wensen gemaakt interieurplan in woord en beeld werken we met passie voor je uit!

Grotestraat 110 in Almelo | www.vanderbijlbedden.nl | 0546 81 32 64 @vanderbijl_bedden_interieur

Van de redactie,

Verjonging van de redactie: hoera!

Ons nieuwe redactielid, de 17-jarige Maudsofia van Vuren, stelt zich verderop in deze krant voor.

In de eerste uitgave van deze nieuwe jaargang staat natuurlijk ook weer de geactualiseerde adressenlijst van verenigingen, clubs enz. Zijn er toch nog wijzigingen of aanvullingen, geef ze dan aan ons door zodat we ze in de volgende krant kunnen plaatsen.

Verder leverde ‘Op bezoek bij ….’ een leuk gesprek op met de familie Boogerd, je weet wel, van Gert de Olde Schoenen.

De Dorpskrant hoopt ook dit jaar weer op financiële steun van Rabo ClubSupport, nu om te sparen voor een lay-out-ontwerpprogramma

Als deze dorpskrant uitkomt, is de stemming net geweest, maar de uitslag nog niet bekend.

Kopij voor de volgende Dorpskrant ontvangen we graag vóór 1 december.

Dorpsagenda

September

29 De Groene Pion, 20.00u spelletjesavond in ‘t Aahoes

30 Oud Papier en frituurvet/olie Almeloopers, vanaf ± 8.30u.

Oktober

4 t/m 15 Kinderboekenweek

6 Bingo in ’t Aahoes, 20.00u Biljartvereniging ’t Aahoes

DORPSKRANT AADORP

Jaargang 43 - 1

Najaarsuitgave, september ‘23

Redactieadres: Anja Bos-Kamphuis

Rondweg 20A, 7611BP Aadorp T | 0546 861129 T | 0640869272

dorpskrant.aadorp@gmail.com

Bankrek. Dorpskrant Aadorp NL52 RABO 0307 8452 06

Anja Bos-Kamphuis, Ineke Bouwhuis, Marlice Geerlink, Martine Jansen, Marijke Spoor-Oonk, Maudsofia van Vuren

De Dorpskrant Aadorp verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 615 exemplaren en is bedoeld als doorgeefluik van informatie voor en door alle Aadorpers. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

Ondertekende stukken komen voor verantwoording van de schrijver en anonieme artikelen plaatsen we niet, tenzij de naam bekend is bij de redactie.

11 Kinderboekenweek: woensdagmiddag in ’t Aahoes o.a. de Minibieb

13 + 28 De Groene Pion, 20.00u spelletjesavond in ’t Aahoes

20, 21 en 22 Jubileum 50 jaar dorpshuis ’t Aahoes: vrijdagavond, zaterdagmiddag/ -avond en zondagmiddag: zet in je agenda !!!

21 t/m 29 Herfstvakantie scholen

28 Oud Papier en frituurvet/olie Almeloopers, vanaf ± 8.30u.

31 Halloween (dinsdagavond) Aadorps Griezelfestijn

November

3 Kinderbingo 18.30u in ’t Aahoes

3 Bingo in ’t Aahoes, 20.00u Biljartvereniging ‘t Aahoes

10 + 24 De Groene Pion, 20.00u spelletjesavond in ’t Aahoes

18 90’s Party in ‘t Aahoes

25 Oud Papier en frituurvet/olie Almeloopers, vanaf ± 8.30u.

December

1 Bingo in ’t Aahoes, 20.00u Biljartvereniging ‘t Aahoes

8 + 22. De Groene Pion, 20.00u spelletjes vond in ’t Aahoes

24 Kerstmiddag in ’t Aahoes

ATV de Molenhoek: elke maandagavond 19.30u. Toss

1

Meedenken en -doen in de werkgroep?

Neem dan contact op met Gonneke Bennes: gonnekebennes@gmail.com T | 06 48266477

Plaatselijk Belang Aadorp

Na een wisselvallige zomer, zijn we weer met frisse moed gestart!

Woningen Acacialaan . . . . . . .

Woensdagavond 28 juni is er met omwonenden van de oude school aan de Acacialaan gesproken. De ontwikkelaar TRB en de Gemeente Almelo hebben hen bijgepraat over de herontwikkeling van Acacialaan 1. Het schoolgebouw wordt omgezet naar 5 levensloopbestendige koopwoningen. In verband met de staat van het gebouw, worden de woningen opnieuw gebouwd; alleen op de begane grond.

Zie voor meer informatie: https://acacialaanaadorp.nl/

Speel- en beweegbos Acacialaan

Voor het speel- en beweegbos op het voormalige schoolplein heeft een kleine werkgroep een eerste verkenning gehad met Gemeente Almelo. In de planvorming willen we zoveel mogelijk gelijk oplopen met de woningbouw. De uitvoering van het bos zal pas na de bouw plaatsvinden, aangezien het schoolplein deels als bouwterrein en opslag zal dienen. De huidige speeltoestellen blijven wel in gebruik tijdens de werkzaamheden

Mestvergistingsinstallatie

Kort voor de zomervakantie kwam het weigeringsbesluit omtrent het oprichten van een mestvergistingsinstallatie op Bedrijvenpark Almelo (aanvraag eind 2020) onder onze aandacht. Uit de beschikking blijkt dat de installatie negatief van invloed zou zijn op de kwaliteit van Natura2000-gebieden in deze omgeving.

. . Activiteitenbudget Aadorp

In 2023 start de gemeente Almelo een pilot ‘Activiteitenbudget Aadorp’: . . . . . . Aadorp gaat meepraten over de verdeling van het geld voor activiteiten in Aadorp. Het budget wordt verhoogd naar €3.500,- (sep 2023 t/m aug 2024). Nieuwe activiteiten zijn welkom! Wil jij geld aanvragen voor een activiteit die jij in Aadorp wilt organiseren?

Lees de spelregels op de Facebookpagina @samenaadorp en stuur een mail naar Sjoerd Wolters van de gemeente Almelo: s.wolters@almelo.nl

Weet ons te vinden

Weet ons te vinden als je ideeën hebt, met de buurt ergens tegenaan loopt, je medewerking wilt aanbieden of gefrustreerd bent. Ook hierin moeten we het als Aadorp samen doen.

Bram Reinders: T | 06-29587942 / Bram.Reinders@outlook.com

Gonneke Bennes: T | 06-48266477 / gonnekebennes@gmail.com

2
doen we het samen!
In Aadorp

50 jaar

Aahoes

’t Aahoes, dorpshuis Aadorp

Van de bestuurstafel

Bij het verstrijken van de seizoenen kijken wij naar de komende evenementen. De werkgroepen draaien op volle toeren mee in de voorbereidingen van onderstaande events:

Jubileumfeest 50 jaar dorpshuis ’t Aahoes – 20 tot en met 22 oktober

Op 20 oktober 1973 werd ‘t Aahoes officieel geopend. Na 50 jaar met veel evenementen, roerige tijden maar ook stiltes, is het tijd om vooral ‘50 jaar het dorpshart van Aadorp’ te vieren. Het wordt een feestweekend voor jong en oud, met foto’s, verhalen, feest, enz. Houd vrijdagavond 20, zaterdagmiddag en -avond 21 en zondagmiddag 22 oktober alvast vrij in je agenda. Alle updates en het volledige programma volg je op onze Facebookpagina.

90’s party – zaterdag 18 november

Trek je ruitenoverhemd, tuinbroek, crop top, Nike Air Max, Skechers uit de kast (of niet, net waar jij je fijn in voelt) en ga los op de lekkerste 90’s hits. Van ‘Macarena’’ van Los Del Rio, tot ‘Jump Around’ van House of Pain alles passeert de revue. Oefen je gabberskills of zing luidkeels mee met tophits uit jouw favoriete tijdperk.

Kerstmiddag – 24 december . . . . . . . . . . . De feestdagen inluiden met je dorpsgenoten onder het genot van een drankje en fijne (kerst)hits.

Houtdorp Aadorp 2023; wat kijken we daar met een dikke glimlach op terug. Ruim 100 kids die vol enthousiasme en meer dan 50 vrijwilligers die zo mogelijk nog enthousiaster erop los timmerden, de vossenjacht liepen, zeskamp deden of de mooiste kunsten vertoonden tijdens de bonte avond. De werkgroep kijkt alweer vooruit. Heb jij nog ideeën, evaluaties, opmerkingen voor volgend jaar of wil jij op welke wijze dan ook jouw steentje bijdragen? Mail dan naar . . . .

houtdorpaadorp@gmail.com

Zoals we in de zomereditie van de dorpskrant hebben aangegeven kampen wij als ‘t Aahoesbestuur met de uitdaging van de hogere (onderhouds)kosten van een verouderd pand en de vergunningsbeperking voor onder andere de zaalverhuur. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente en, zoals gezegd, hoopvol over de afloop. Momenteel werken we aan de voorstellen voor een structurele subsidie voor het dorpshuis en de vergunning voor 20 privé feesten per jaar. We hebben hiervoor lang de problematiek kenbaar gemaakt bij de gemeente en zijn hen erkentelijk voor hun welwillendheid om het dorpshart toekomstbestendig te maken.

We gaan vooruit en blijven vooruitkijken! . Mis jij nog zaken in het dorpshart en wil je je daarvoor inzetten? Je weet ons te vinden!

Tot snel in ons dorpshuis!

Dagelijks bestuur ’t Aahoes

bereikbaar via aahoesaadorp@gmail.com-

Adri Dekkers

Arjan Gerrits

Bram Reinders

Marloes Kottier

3
naar
.
Saskia Lohuis ‘t

ASV’57

De eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld, het seizoen begon dit jaar later dan normaal Iedereen had dus tijd genoeg om op vakantie te gaan en weer uitgerust te gaan sporten. Wat is er de laatste tijd zoal gebeurd?

De meiden MO20 hebben het seizoen in stijl afgesloten.

8 juli, een mooie BBQ aan de Dennenlaan bij Marjolein en Robbie, compleet met zeepbaan en een plons in het kanaal. Vooraf hadden ze al een beachvolleybalwedstrijd gespeeld, op een bedenkelijk niveau. Opvallend was dat er bijna niet over voetbal is gepraat ����. De competitie was allang afgelopen, de tentamenperiode, examens of de stage waren achter de rug Ook had een aantal elkaar al een week niet meer gezien, dus genoeg reden om bij te kletsen. Dat de huidige MO20 zeven jaar geleden als MO11 is begonnen weet u waarschijnlijk wel. Komend seizoen start een nieuwe lichting meiden, als MO11. Deze groep heeft het afgelopen jaar hard getraind, is met sprongen vooruitgegaan en gaat na de vakantie voor het eerst wedstrijden spelen. Hopelijk gaan ze net zo veel plezier aan de sport en de club beleven als dat wij dat met elkaar de afge-

Vrijwilligers Doedag.

26 augustus was onze jaarlijkse Doedag.

Zo`n 55 à 60 vrijwilligers zijn gestart met koffie en broodje, alle kleine onderhoudsklusjes zijn daarna samen aangepakt. Het waren speciale broodjes, gemaakt door o.a. Andre, Anita, Eric en gelukkig ook weer ons aller Janny. Janny is na enkele maanden weer af en toe op de vereniging, rustig aan begonnen. We zijn blij dat je er weer bent Janny!!

In totaal zijn er weer 7 senioren elftallen, het maximale aantal.

Els poort. Het was het moment van de officiële opening. Deze handeling werd verricht door Gert en zijn zus Jannie Egberts, die Henk in zijn laatste jaren intensief hebben ondersteund en begeleid.

Op een plaquette staat dat de poort is geschonken uit de nalatenschap van Henk; een mooie blijvende herinnering aan een zeer betrokken en actieve ASV`er: prachtig!

4
Ontworpen door Martijn Wijnstra.

ATV DE MOLENHOEK

HLS TOERNOOI 2023

In de week van 21 t/m 27 augustus vond ons jaarlijkse HLS toernooi plaats. Ondanks dat het toernooi dit jaar in de bouwvak viel, waren er 130 enthousiaste deelnemers! Er werd fanatiek gespeeld, het weer was meestal goed en we zagen mooie potten tennis een geslaagd toernooi.

Najaarscompetitie

Dit najaar spelen er maar liefst 5 teams mee met de KNLTB najaarscompetitie. Er wordt gespeeld in de klassen Heren dubbel 17+, Heren dubbel 35+ en Dames dubbel 17+.

Op deze data wordt er thuis gespeeld, de kantine is dan ook open voor publiek: 15, 22, 29 september, plus 6 en 13 oktober

Ouder - Kind toernooi

Dinsdag 5 september was het Ouder-Kind toernooi. Hier gingen de kinderen samen met hun ouders de strijd tegen elkaar aan. Het was een sportieve middag en we kijken terug op een zeer geslaagde activiteit.

Even voorstellen . . .

Ben jij geïnteresseerd in tennis of een van je kinderen? Wij hebben verschillende lidmaatschapsvormen, kijk op onze site: . . . . . . . . . www.atvdemolenhoek.nl

Zie o.a. ons actielidmaatschap, 1 jaar lid + 5 lessen voor €75,- en ons jeugdlidmaatschap + les voor slechts €10,- per maand.

Dag allemaal,

Na een gesprek met een vriendin raakte ik geïnteresseerd in de redactie van de dorpskrant. Haar moeder zat hier al in, zo raakte ik in contact en belandde bij mijn eerste dorpskrantvergadering. Stukjes schrijven en ideeën bedenken voor interessante artikelen heb ik altijd al leuk gevonden. Zo heb ik op de middelbare school het jaarboek en een documentaire gemaakt.

In groep 7 ben ik verhuisd naar Aadorp en ben nu 17 jaar. Dit is wel wat jonger dan het gemiddelde redactielid van de dorpskrant, maar het lijkt me leuk om de jeugd van Aadorp iets meer te betrekken in de dorpskrant.

Verder is het mijn eerste jaar van de studie communicatiewetenschappen aan de UT, Universiteit Twente. Ook volleybal ik dit jaar voor het eerst bij Harambee, de volleybalclub van de UT, hiervoor heb ik bij WVC gespeeld.

5
Groetjes, Maudsofia van Vuren

Beter ondernemen door optimaal cijferinzicht .

Uw cijfers, onze interesse!

Met u meedenken, duidelijke en praktische adviezen geven over de financiële kant van uw onderneming: dáár ligt onze kracht! Wij interesseren ons voor uw cijfers, zetten ze op een rij, interpreteren en analyseren ze. Samen met u kijken wij naar het financiële hart van uw onderneming. We bekijken hoe uw onderneming er financieel voor staat en adviseren u wat in de toekomst misschien beter kan of moet. Wat voor de ene ondernemer een goed advies is, hoeft dat niet voor de ander te zijn, daarom is ons advies altijd op maat. Dat maakt ons werk zo mooi!

6
Arjan Gerrits & Huib Ebbers Almelo Bedrijvenpark Twente 165 N 7602 KE Almelo t 0546 –
460 Zwolle Branderweg 1 E 8042 PD Zwolle t 038 – 4215 998 www.gerritsebbers.nl
714

Pakketpunt Aadorp is er voor iedereen die op een handige plek zijn pakketten wil verzenden, ontvangen of retourneren. Ons logistiek netwerk is er voor een klantvriendelijke, milieubewuste oplossing.

Zo kunt u bij ons terecht voor vragen over meerdere vervoerders en kunnen de pakketten ook voor bijvoorbeeld Vinted allemaal bij ons worden afgeleverd.

Pakketpunt Aadorp is daarom het adres voor vele pakketvervoerders: DHL, UPS, GLS, DPD, Mondial Relay, Homerr, enz.

Wij zijn aanwezig maandag t/m vrijdag: 10.00 - 20.00 en zaterdag: 10.00 - 18.00u.

7
Bedrijvenpark Twente 25 7602 KA Almelo T | 0546 570008 klik op bakvol.nl AFVALBRENGPUNT Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl T | 06-83 32 54 46 www.poortmanmakelaars.nl Bergerslag 1A 7951 DR Staphorst T: 0522-464040 E: info@poortmanmakelaars.nl www.poortmanmakelaars.nl 06-83 32 54 46
woning
Neem contact op met Jan Steenhagen voor een vrijblijvende waardebepaling. Zet u de koffie klaar? Dan zorgen wij voor een Staphorster lekkernij! Jan Steenhagen Gravenweg 12 7611 BW Aadorp T: 06-13593325 E: jan@poortmanmakelaars.nl
Actie: Wat is uw
waard?

Zomer in Aadorp.

In de vorige Dorpskrant eindigde ik met de zin: Vanaf deze plek wens ik alle Aadopers, groot en klein een goede zomerperiode toe. Hopelijk straalt de zon op zo'n manier dat niet alleen de aarde verwarmd wordt, maar dat iedereen hier een stukje warmte van mag ervaren!

En dat de zon straalt dat is goed te merken hier aan de Albardastraat. Het is september, maar het lijkt wel hoogzomer! Hoe we bij de laatste schooldag nog met alle kinderen en de vele ouders en andere belangstellenden naar het speellokaal moesten uitwijken in verband met de regen voor 'De Tweeklank got Talent', zo zijn veel kinderen nu na schooltijd te vinden rondom het kanaal of op andere plekken waar water en verkoeling is. De afgelopen periode was het rustig rondom school. Waar voor sommigen de vakantie nog wel weken mocht duren vonden anderen het fijn dat de school weer is begonnen. Wij als team zijn in ieder geval blij dat de kinderen allemaal weer heelhuids en veilig op school zijn!

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Als blijvende herinnering hebben wij van deze kinderen een mooie tegel gekregen met al hun namen erop. Deze tegel ligt bij de hoofdingang. Op de foto hieronder is de tegel te zien tegel in het echt te komen bekijken!

Een 'warme' groet vanaf De Tweeklank,

Locatieleider

T | 0546 863213 / 06 46575196

E | e.borsje@sco-t.nl

SPOOK MEE MET HET

AADORPS GRIEZELFESTIJN

Op dinsdag 31 oktober dolen de griezels weer door ons dorp, het is dan Halloween! Vorig jaar was het in een aantal straten in Aadorp een waar griezelfestijn! Er liepen vele groepen kinderen door het dorp, om elkaar, maar ook de dorpelingen de stuipen op het lijf te jagen. Verkleed als spoken, heksen en andere griezels komen ze op Halloweenavond wellicht ook bij u aan de deur...

We hopen dat het dit jaar ook weer zo’n succes wordt en het zou leuk zijn als er meerdere straten meedoen aan dit griezelfeest. Als je als Aadorper mee wilt doen denk dan aan het volgende:

• Zet een kaarsje aan in je vensterbank, dan komen de griezels bij u op bezoek....

• Zorg voor een grote hoeveelheid snoep, chips of ander lekkers.

• Maak het bij de voordeur griezelig, het is niet verplicht maar wel veel leuker!

• Misschien kun je meerdere buren vragen mee te doen.

• Een vuurkorf, ranja, chocolademelk, etc. wordt ook zeer op prijs gesteld…..

8
31 oktober HEEL VEEL GRIEZELPLEZIER!

Wake up Snoopy! It©s fall!

GRIEZELOOGBOLLEN

Halloweentips in de buurt

- 14,21,25 en 28 okt Waarbeek

- 14, 21, 28 okt Screams Hellendoorn

- 26 okt Halloween koopavond Almelo

- 26 okt Scare zone in het Doepark Almelo

- 29 okt Magie en Tovenarij in Hertme

- Halloween Kermis Enschede

- 31 okt Halloween Aadorp

Wat heb je nodig?

- Kastanjes, liefst wilde

- Penseel en verf: wit, rood en alle kleuren die je zelf wil

- Een zwarte marker

Hoe moet dat dan?

Simpel. Verf de lichtbruine delen van de kastanje wit. Als ze droog zijn, verf je er een kleinere gekleurde bol op. Dat is de iris. Met de zwarte marker teken je er een pupil in. Voeg naar keuze gebarsten rode adertjes toe aan het oogwit. Met de bolsters kan je er zelfs nog een half ooglid aan toevoegen. Zoek een goede en onverwachte plek om je oogbollen te verstoppen: in de tuin, in een koffiekop, een voorraadpot, een donkere kastje op de gang… Spannend hoor!

9
Bron: natuurpunt.be
door: Marlice Geerlink door: Marlice Geerlink

Peuteropvang Eigenwijsje

Albardastraat 35 7611 BE Aadorp Tel. 0546 – 248291

Hallo allemaal, De 1e week van het nieuwe schooljaar is net begonnen. De zon schijnt volop, de peuters en wij hebben er weer zin in.

Het eerste thema is zoals altijd, “WELKOM”. Samen gaan we alle speelhoeken opnieuw ontdekken. Ook is het na 6 weken vakantie best weer wennen aan de regeltjes en het dagritme.

Natuurlijk wordt er lekker geknutseld. In onze speeluimte hangen schilderijen van alle peuters. Elke ochtend wordt er uit die rij ‘het hulpje van de dag’ gekozen. Deze mag helpen bij het invullen van de kalender, maar het allerbelangrijkst

dit hulpje mag de papa’s en mama’s roepen als ze de kinderen komen ophalen

Voor ons allemaal is de nieuwe methode Piramide nog wennen.

De peuters zijn enthousiast over de digitale praatplaten. Ze mogen ook zelfstandig op de tablet ontdekken wat er in die plaat verstopt zit. Dit kunnen opdrachtjes, verhaaltjes, liedjes, foto’s of een memory spel zijn. Elke keer spannend wat er tevoorschijn komt. Ook is het leuk dat de plaat iedere week een nieuwe verrassing heeft.

Elk thema heeft zijn eigen ontdekplaat, zo valt er het hele jaar door iets nieuws te ontdekken.

Op de website van Piramide Digitaal Kinderopvang - Piramidemethode

kunt u meer lezen over deze methode.

Het volgende thema is “MENSEN”. Maar hierover meer in de volgende dorpskrant.

Wilt u met uw kind komen kennismaken met de peuteropvang? Dan kunt u telefonisch een afspraak met ons maken. Natuurlijk kunt u ook via de website een rondleiding aanvragen. Opgave kan vanaf de leeftijd van één jaar. Dit lijkt vroeg, maar is voor onze planning erg fijn. Hiervoor kunt u bellen met Humankind Kinderopvang: 0546 - 545070 of het online formulier gebruiken: https://www.humankind.nl/vestigingen/aadorp/ peuteropvang-eigen-wijsje-pov

Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar. De peuteropvang valt onder kinderopvang Eigen-Wijsje. Ons doel is om elk kind van 2 tot 4 jaar, spelenderwijs te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

U kunt gebruik maken van : * het peuteropvang-arrangement waarbij u 2 maal 4 uur afneemt tijdens schoolweken, of

* meer uren opvang, waarbij uw kind dan tijdens de kinderopvang, voor 4 uur naar de peuteropvang gaat. Peuteropvang is er van 8.30 tot 12.30 uur. We hebben 2 groepen, de maandag-woensdaggroep en de dinsdag-donderdaggroep.

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij ook dagopvang van 7.30 tot 18.30u

Meer informatie hierover vindt u op: https://www.humankind.nl/vestigingen/aadorp/ kinderdagverblijf-eigen-wijsje-kdv

Nicole, Lusanne en Anja, leidsters.

10

Buitenschoolse opvang (BSO) Eigenwijsje

Albardastraat 32, Aadorp

Hopelijk hebt u genoten van de vakantie, zijn er mooie herinneringen gemaakt en zijn de kinderen weer enthousiast begonnen

Wij hebben hard gewerkt om de school weer BSO-startklaar te maken voor een nieuw, fris schooljaar en hebben er veel zin in.

Onze activiteiten zijn niet verplicht. Kinderen hebben keuze wat ze willen doen, bv. gewoon graag buiten spelen/voetballen of spelen met water en zand. Voor de midden- en de bovenbouwers is het technieklokaal klaar. Er staan leuke activiteiten op het programma, toch we spelen liever op ons schoolplein.

Zoekt u ook naschoolse opvang voor uw kind(eren) en wilt u komen kennismaken?

U bent van harte welkom. . . . . . . .

Maandag, dinsdag en donderdag is er opvang van 14.15 tot 18.30 uur. . . . . . . .

Er is de keuze: inclusief of exclusief vakantieopvang. . .

Opgave voor de BSO kan online via www.humankind.nl of u kunt contact opnemen met Humankind T | 0546 545070.

We bieden nu ook Voorschoolse Opvang (VSO), maandag, dinsdag en donderdag vanaf 07.30 uur Hebt u belang bij voorschoolse opvang op andere dagen, dan kunt u contact opnemen met onze locatiemanager

Melissa Voskuil T | 06 57645246 of mailen naar melissavoskuil@humankind.nl om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Groeten, Lusanne, Dien en Minantha

OPPASCENTRALE

Heeft u oppas nodig, bel dan één van deze adressen:

- Guus Bos, Aadijk 14, T | 06 38111259

- Ellemijn Smit, Peppellaan 16, T | 0651712666

- Emma Spalink, Vijverlaan 42, T | 0546 499145 of T | 06 57302392

Tarieven

Op de site van het NIBUD staan actuele tarieven voor overdag en/of ‘s avond of in het weekend

Oppassers van Aadorp .

Zou je ons willen laten weten als je stopt met oppassen via de oppascentrale? Hierdoor houden wij deze lijst actueel 15 jaar vinden wij de minimumleeftijd, in overleg met de oppasouders kun je daarvan afwijken. Nieuwe oppassers kunnen zich bij ons aanmelden.

11
.
. . .
.

De KinderBoekenPlank

Oeioeioei – nu alle verhalen van De boze heks in één boek!

De heks zuchtte. Raar, vroeger verveelde ze zich nooit. Toen was ze altijd aan het toveren, of ze bedacht plannetjes om de dieren dwars te zitten ‘Ik ben te braaf, de laatste tijd,’ zei de heks hardop. ‘En braaf, dat is vervelend.’

Er is zoveel leuk aan voorleesboek De grote boze heks!

De verhalen van Hanna Kraan zijn nu allemaal gebundeld met tekeningen van Annemarie van Haeringen Veel generaties groeiden op met de narrige heks en de dieren met wie ze in het bos samenleeft. De heks is de schrik van het bos, maar zorgt tegelijk voor gezelligheid. Op het eind tovert ze toch weer chocolademelk voor alle dieren. Vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 9 jaar

De jongen met de negen wensen – Helen Rutter

Naast gekke en onverwachte gebeurtenissen bevat dit boek veel serieuze thema´s. Een scheiding, verwaarlozing, buitensluiting en armoede.

Tijdens het lezen krijg je erg met Leo te doen. Het feit dat hij voor zichzelf moet zorgen, omdat zijn moeder dat niet kan, is erg triest. Zijn vader kijkt amper naar hem om. Hij heeft net een nieuwe vriendin en een kindje. Door dit alles heeft Leo het thuis niet zo makkelijk. Tot hij zijn grote voetbalheld ontmoet, die hem negen wensen aanbiedt. Leo weet niet wat hem overkomt! Ineens lijkt het leven hem weer toe te lachen. Een eigen ijscokar, een X-box, wraak nemen op zijn pestkoppen en zelf een stervoetballer worden: Leo doet de ene magische wens na de andere. Maar zijn de wensen wel écht zo fantastisch als Leo denkt? Of zit geluk soms in een klein hoekje? Laat je dromen uitkomen! Vanaf 8 jaar

Hoe voed ik mijn ouders op – Stine Jensen en Frank Meester

Een humoristisch en filosofisch kinderboek waarin allerlei probleemouders aan bod komen. Zoals de telefoonouder, de overwerkte ouder, de te-jong-gekleede-ouder, de ruzie-ouder, de mijn-kind-is-hyper-intelligent-ouder en zo nog 15 onuitstaanbare vaders en moeders die wel een beetje opvoeding kunnen gebruiken!

Elk hoofdstuk begint met het probleem van een kind, dat vervolgens tips krijgt van andere kinderen én van filosofen Stine en Frank (die zelf overigens ook geen perfecte ouders zijn...) Leuk en leerzaam voor ouder en kind! Om voor te lezen en met je kinderen over in gesprek te gaan. Er ontstaan vast leuke (en soms ook minder leuke) discussies.

12
******************************************************************************************************* * IB

kleurplaat

Bij mij thuis lezen we elke avond voor het slapengaan. Bij mij thuis kun je heel ver boven de stad uitkijken. Bij mij thuis vieren we het Suikerfeest. Bij mij thuis wonen twee mama’s. Bij mij thuis eten we elke vrijdag patat. Bij mij thuis zijn alle deuren breed genoeg voor de rolstoel van mijn broertje. Hoe is het bij jou thuis? Wat maakt jouw huis een thuis? Bij iedereen is het thuis anders. We kunnen zo veel van elkaar leren, lees mee!

Kinderboekenweekgeschenk:

‘Ravi en de laatste magie’ van Sanne Rooseboom

Prentenboek voor de Kinderboekenweek:

‘Mijn huis is jouw huis’ van Yvonne Jagtenberg

Garage de Tunnel

Uw adres voor:

* Aircoservice

* APK

* Banden

* Diagnose-uitlezen

* Onderhoud alle merken

* Reparaties

* Uitlaten

Openingstijden: ma. t/m vrij. van 08.00 t/m 18.00 & zat. van 08.30 t/m 12.00 uur

Bruglaan 4 - 7611 BL Aadorp - T | 0546-575577

In samenwerking met Auto Leeftink

altijd minimaal 15 auto's op voorraad, van klein tot groot, diverse merken T | 06-10625660 of T | 06-53360671

14
15 Kastanjelaan 27 7611 AH Aadorp 06 . 28621768 www.andaijmker.nl Jennita’s Hairline Jennita Span Berkenlaan 47 7611 AL Aadorp 06.54.33.77.86 0546-872830
44 Wierden Open: Dinsdag t/m zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Binnenhof

Bomen over bomen

Acacialaan

Als we het over de acacia hebben, wordt daarbij gewoonlijk de Robinia pseudoacacia bedoeld, ook wel valse- of witte acacia genoemd. Een boom die we veel in het Nederlandse straatbeeld tegenkomen. Opvallend is dat de boom de naam acacia draagt, maar niet valt onder dit geslacht, waar wel de mimosa en het kruidje-roer-meniet toe behoren De acacia is familie van de vlinderbloemigen. Dit is goed te zien aan de witte bloesem en de peulvruchten, die doen denken aan klaver en sperziebonen.

De acacia robinia is een snelgroeiende boom Je herkent de boom al direct aan de stam, deze heeft een sterk en diep gegroefde schors. De bladeren zijn, net als bij de echte acacia, samengesteld en oneven geveerd met ovale deelblaadjes met gladde randen.

Aan de twijgen en jonge takken zitten okselbladdoorns, eigenlijk de steunblaadjes van de bladeren. De bloemen zijn wit tot rozig en geurig, en doen sterk denken aan lathyrus ze hangen in grote, geurige trossen aan de boom. De vruchten zijn 5 tot 10 centimeter lange peulen die bij het rijpen donkergrijs bruin worden. Ze blijven vaak tot laat in de winter hangen, met kleine, harde zaden.

Waar komt de acacia vandaan?

De acacia komt oorspronkelijk uit Noord Amerika, wordt al sinds 1600 ingevoerd in Europa en is ondertussen ook in de Nederlandse loofbossen te vinden.

Deze boom is een exoot in West-Europa en kan hier mogelijk de biodiversiteit verstoren Door de snelle groei, enorme kiemkracht en omdat er massaal nieuwe bomen opschieten uit de wortels, komen inheemse planten in het gedrang. Soms wordt om de natuur te beschermen de boom dan ook bestreden. Hoewel de soort in sommige landen op de lijst van invasieve soorten staat, biedt deze een enorme bron van voedsel voor insecten door zijn uitbundige bloei.

De boomsoort is genoemd naar Jean Robin, de lijfarts van koning Hendrik IV van Frankrijk. Deze plantte in 1601 een robinia in de tuin van het Louvre in Parijs. Bij kasteel Doorwerth staat ook een eeuwenoude robinia.

De naam acacia komt van het Griekse woord ‘akis’ en betekent doorn.

De Robinia pseudoacacia behoort niet tot het geslacht acacia, maar lijkt erop door de scherpe doornen op de takken. Vandaar ook de soortaanduiding ‘pseudo-acacia’. Men spreekt dan ook van valse acacia

Verschillende soorten acacia’s:

• De zilver acacia (acacia dealbata) ook wel mimosa genoemd. Staat bekend om haar enorme hoeveelheid gele bloemetjes. Veel gebruikt in boeketten.

• De zwarte acacia (acacia mearnsii), deze boom kan wel 10 tot 15 meter hoog worden.

• De zoete acacia (acacia karroo) trakteert ons op grotere gele bloemen maar in kleine hoeveelheid.

Het hout van de robinia pseudo-acacia heeft een natuurlijke rode gloed Het is de meest duurzame houtsoort van Europa: hard, taai, elastisch en slijtvast, met een lange levensduur, ook buiten

16

De boekenkast van Ineke . . .

De deur – Magda Szabó

‘De deur’ is een aangrijpend verhaal over een ongewone relatie tussen Magda, een jonge schrijfster, en Emerence, de huishoudster. Deze roman pakt je vanaf de eerste bladzijde, omdat je weet dat er een mysterie rond deze vrouwen hangt. Het verschil in sociale klasse tussen deze twee lijkt hen ervan te weerhouden vriendschap met elkaar te sluiten, toch doen ze dat na verloop van tijd wel Emerence is geheimzinnig en excentriek. Ze heeft nog nooit iemand toegelaten in haar huis, niemand komt verder dan de hal. Wat zit er achter die deur behalve die zware geur van ontsmettingsmiddel? Tegelijkertijd lees je ook over haar tragische verleden dat door het hele boek in momenten wordt onthuld. ‘De deur’ is verbijsterend en roept de vraag op: Wat betekent vriendschap? Zelden werd de omgang tussen twee vrouwen indringender en mooier beschreven dan in deze prachtige roman. De vrouwen kwellen elkaar en houden van elkaar. De titel van dit boek heeft verschillende betekenissen: de letterlijke deur en de andere innerlijke deur, de psychologische Het mooiste boek dat ik deze zomer las.

Deze roman is al in 1987 geschreven en in 2015 door The New York Times gekozen tot een van de 10 beste boeken van het jaar De bibliotheek in Almelo heeft het boek te leen

Deuren

Iedereen heeft ze nodig in het leven, iedere dag, bijna elk uur gebruik je ze. Om door te gaan, om thuis te komen, om te openen en te sluiten en nog veel meer. Je vindt ze soms gesloten, maar ook dikwijls van geluk. Ze kunnen piepen en kraken. Ze zijn voor en ze zijn achter. Je kunt er op kloppen en je kunt er mee gooien. Je hebt oude en nieuwe, van alle soorten materialen. Ze zijn er dubbel en ze zijn er half. Soms maak je er een praatje aan. Een stok er achter is af en toe ook nodig. Je kunt je voet ertussen zetten en er mee in huis vallen.

17
***********************************************************************************************************

KOKSMUTS Courgettesoep 2.0

Ingrediënten soep:

3 groene courgettes

1 ui

2 teentjes knoflook

olijfolie

1 tl gele currypasta

1 el groentebouillon

1 el crème fraîche

Garnering:

2 zoete aardappels

½ el extra vierge olijfolie

8 gehalveerde plakken gegrilde courgettes

200 gr feta

Bereiding garnering

Snijd de zoete aardappel in de lengte doormidden, wrijf de binnenkant in met olijfolie en leg deze op bakpapier in de oven (190 oC). Pof de zoete aardappels ± 30 min. in de oven totdat ze zacht zijn.

Haal de zoete aardappels uit de oven, schep het vruchtvlees uit de schillen.

Voeg de extra vierge olijfolie, peper en zout naar smaak toe en prak de zoete aardappel fijn. Leg op elk bord vier quenelles van zoete aardappelpuree, die je maakt met twee koffielepeltjes.

Halveer de apart gehouden gegrilde courgetteplakken, brokkel de feta en verdeel over de randen van de borden.

Bereiding soep

Snijd de courgettes in plakken van ± 1½ cm gril de courgettes ± 2 min. bij voorkeur op de BBQ of kamado (200 °C) Draai de plakken een kwartslag, gril nogmaals 2 minuten, omkeren en gril opnieuw 2 x 2 minuten. Haal de courgetteplakken van de BBQ en leg 8 plakken apart als garnering. Pel de ui en knoflook, snijd in grove stukken. Schenk een beetje olijfolie in de pan, voeg de ui, de knoflook en de currypasta toe en bak ± 5 minuten totdat de ui glazig is. Blus af met de groentebouillon. Voeg de plakken courgette toe. Laat de soep ca. 15 minuten pruttelen; roer de soep na 5 minuten even door. Voeg als laatste de crème fraîche toe en pureer de soep met een staafmixer. Schep of schenk de courgettesoep aan tafel op het bord met garnering

Het is heerlijk, ziet er bovendien erg leuk uit!

18
geeft de koksmuts door aan Gaby Pikkemaat.
Eet
smakelijk!

OP BEZOEK BIJ…

KEES & ANITA BOOGERD

Op een druilerige, zomerse woensdagmiddag werd ik warm onthaald bij de familie Boogerd in de Wilgenstraat, die daar sinds 2008 woont

Anita is een echte Aadorpse Ze is geboren in de Gravenweg 10 en heeft altijd in het dorp gewoond. Ze woonde al eerder in de Wilgenstraat, aan de Berkenlaan en in de Kastanjelaan.

nemen behaald. Na twee jaar kwamen de grotere supermarkten in Vriezenveen. De SRV-wagen kreeg steeds minder klandizie. Ik ben in 1984 bij de schoenenzaak ‘Goedkope Bosch’ in Almelo gaan werken.”

Kees en Anita zijn in 1985 getrouwd ”Wij gingen in een appartementje aan de Kastanjelaan wonen en we konden beiden met de fiets

Hoe ging het verder . . . Eigenaar van de schoenenzaak “Goedkope Bosch” was de vader van Gert de Olde. Toen deze man ziek werd, heeft Gert de zaak overgenomen. De winkel werd een pasvormschoenenwinkel en werd ‘Gert de Olde Schoenen’. Kees bleef bij Gert werken en volgde verschillende opleidingen waaronder: podologie en pasvormschoenspecialist

“En later ging ik naar de Rank

MAVO

Noordik in Vriezenveen daarna heb ik de Opleiding school

gevolgd. Op de MAVO Kees en ik elkaar maar de toen Kees en 1980 in dancing Lucky R

Kees gen in Vriezenveen: Vjenne Kloet”.

vader had een eigen SRV wagen (red. rijdende winkel aan huis) in Vriezenveen.

Molenhoek.

In 2001 werd Kees compagnon van Gert de Olde en op 1 juli 2011 werden Kees en Anita eigenaar van ‘Gert de Olde Schoenen’.

Anita stopte met haar werk bij de ‘Schilderswacht” en nam de administratie van de schoenenzaak voor haar rekening.

Tegenwoordig zit het hele gezin in de zaak. Kees houdt vooral de helicopterview. Hij stuurt waar nodig, helpt mee in de verkoop, zit in een adviescommissie ‘schoenenbranNederland’, koopt de nieuwe collectie in op beurzen, beheert de webshop en doet verder alles voor handen komt. Anita doet de administratie, maakt de planning en zorgt voor de begeleiding bij ziekte. Maar gaat ook mee naar de beurzen in Nieuwegein om nieuwe schoenen voor de zaak uit te zoeken.

Anita: “Vaak nemen wij ook nog één van onze werknemers mee om mee te kijken.

19
door: Martine Jansen

* De ijsbaan op de oude plek laten of een nieuwe plek?

“De ligging is nu wel mooi. Lekker beschut zo tussen de bomen. Lastig om een andere plek te vinden, die ook groot genoeg is voor een ijsbaan. Bij de kerk is het plein te klein. Misschien tussen de Molenhoek en de tennisbaan?"

In de rubriek “Op bezoek bij…”gaan wij op zoek naar gewone en bijzondere verhalen uit Aadorp. Mocht u iemand weten voor deze rubriek, dan kunt een mailtje sturen aan de redactie. dorpskrantaadorp@gmail.com

en Anita er graag op uit. Een weekendje uitwaaien op het strand, lekker fietsen en wandelen

Kees kun je ook bij vrijwel alle thuiswedstrijden van Heracles samen met zijn kinderen en wat kameraden treffen in het Erve Asito Stadion. Ook draagt Kees

ASV’57 een warm hart toe.

Sven is keeper bij de Aadorpse Club In het verleden ging Kees ook wel mee met jeugdkampen.

Kees: “Met de hechte vriendengroep uit Vriezenveen roken wij jaarlijks zelf paling. Altijd weer reuzegezellig en lekker!”

Bedankt Anita en Kees dat ik een inkijkje mocht hebben in jullie drukbezette leven.

20
Tot de volgende “Op Bezoek bij
. . . “

Kastanjelaan 25 A 7611 AH Aadorp T | 06.34832719

info@acupunctuur-aadorp.nl www.acupunctuur-aadorp.nl

22 35 extensions Aadorp www.hetzentrum.com T
s.janssenschilderwerken@gmail.com Praktijk voor acupunctuur Anne-Marie Pikkemaat
| 06 12182866 Stephan Janssen T | 06 27512677 E |

- Natuurgerijpte Goudse kaas

- Beemsterkaas

- Natuurgerijpte Goudse kaas

- Zuivellight 35+ kaas

- Beemsterkaas

- Diverse soorten kruidenkaas

- Zuivellight 35+ kaas

- Geitenkaas

- Diverse soorten kruidenkaas

- Noten en zuidvruchten

- Geitenkaas

- Streekproducten

- Noten en zuidvruchten

- enz. enz.

- Streekproducten

- enz. enz.

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs, zodat u kunt proeven van de (h)eerlijke producten van

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs, zodat u kunt proeven van de (h)eerlijke producten van

Jet’s Kaas&zo

T | 06-19749913

Jet’s Kaas&zo

info@kaasaanhuis.com

T | 06-19749913

www.kaasaanhuis.com

info@kaasaanhuis.com

www.kaasaanhuis.com

Nieuws van onze adverteerders

en al jaren vaste adverteerder in de Dorpskrant, gefeliciteerd!

Nieuws van onze adverteerders

en al jaren vaste adverteerder in de Dorpskrant, gefeliciteerd!

23
15 augustus RTVOost

Betsie’s puzzel

Horizontaal

2. ar

3. hemellichaam

4. voorjaar

8. boomvrucht

9. seizoen

11. seizoen

12. fietsprovincie

14. groente

17. nevel

18. herfstbloem

19. kil

20. vette vrucht

21. vrije tijd

22. vakantiebestemming

24. boom

Verticaal:

1. wintergroente

2. wintersport

3. sport

5. vogelproducten

6. rijwiel

7. watersportprovincie

10. kleur

13. rode vrucht

15. verhoging in het landschap

16. seizoen

22. vervoermiddel

23. groente

25 Seizoenenpuzzel Het hele jaar door genieten! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kiek Aadorp

Zie je ook zulke mooie plekjes en plaatjes? Mail ze ons ;)

26
Jellie Kling ‘avondje Aadorp’ . . . najaar in het dorp . . .

BuitenBoekenHoek

Onder de dikke plataan, net om de hoek aan de Rondweg, staat een grote boekenkast, waar je in alle rust kunt snuffelen naar telkens een ander boek. Er staat genoeg voor jong en oud.

Kom lenen, ruilen en/of achterlaten.

boekeloeren dus

Volg #BuitenBoekenHoek op Instagram / Facebook

Aangesloten bij:

De Dorpskrant op de computer

èn in

Zie de site: ISSUU.com

zoek op: Dorpskrant Aadorp 43 – 1

of kijk op de site: onsaadorp.nl

onder het kopje ACTUEEL

of stuur ons uw emailadres, dan ontvangt u elke uitgave een link om de krant digitaal te lezen . . .

dorpskrant.aadorp@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers

1. T | 112 bij spoed politie/brandweer/ambulance

2. Alarmering via de medische diensten: AED’s hangen op Eikenlaan 61 + ASV’57 + basisschool De Tweeklank, Albardastraat 35 + op de hoek Gravenweg/Bruglaan 13

3. Huisartsenpost T | 088 5880 588 ZGT Almelo, volg borden spoedpost, Het Soeteman Almelo

4. Politie, Eenheid Oost-Nederland District Twente, basisteam TwenteNoord, Politiebureau: Het Baken 1

Almelo, T | 0900 8844

Wijkagent: Eline de Graaf T | 06 53685160

5. (Wijk)dorpsregisseur: Sjoerd Wolters T | 06 31136673 E | s.wolters@almelo.nl

6. Almelo: verlenen vergunningen, toezicht en handhaving voor optimaal en duurzaam gebruik en voor een prettige, veilige leefomgeving: Omgevingsdienst Twente, Almelo T | 0546 749500 E | www.odtente.nl

Wethouder: Jan Martin van Rees T | 0546 541231)

7. Klachtenlijn Prorail T | 088 2312 000

8. Eenheid van Wegen en Kanalen

H.E.J de Boer, T | 038 4251 341 of T | 06 51273 560

E | hej.d.boer@prvoverijssel.nl

9 Meldpunt Verkeersonveiligheid

Oost Nederland T | 0900 2535 456

Tarieven advertenties Dorpskrant

voor een hele jaargang = 4 x

- hele pagina, A4: zwart/wit € 195,kleur € 220,-

- halve pagina, A5: zwart/wit € 130,kleur € 150,-

- kwart pagina, A6: zwart/wit € 80,kleur € 95,-

eenmalige advertentie = 1 x

- hele pagina, A4: € 65,-

- halve pagina, A5: € 45,-

- kwart pagina, A6: € 32,50

28
. .
.
. . .
Uw partner voor het totale onderhoud van uw wagenpark Rekos Almelo repareert en reviseert o.a.: Een ruime voorraad onderdelen voor alle soorten voertuigen Trucks & trailers Personenauto’s en oldtimers Caravans & aanhangers Landbouwvoertuigen Bestelbussen Campers Mobiele kranen Touringcars Rekos bv | Plesmanweg 22 | 7602 PE Almelo | +31 546-862464 | info@rekos.nl | www.rekos.nl WESTERHAAR VRIEZENVEEN WIERDEN www.jagerfinancieeladvies.nl W www.glasatelier-artique.nl - M glasatelierartique@hotmail.com glas in lood ti any glasfusing sieraden workshops

mijnliturgie.nl

Mijnliturgie.nl biedt je de mogelijkheid om jou liturgie samen te stellen in je eigen stijl. Voor een kerkelijk huwelijk, een begrafenis of een christelijke feestdag kun je gebruik maken van een standaardliturgie, maar voor een speciale gelegenheid wil je kunnen kiezen.

HErman media

voor elk soort drukwerk

Smirnoffweg 7, 7602 RC Almelo, Tel. 0546 - 82 11 00
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.