Hartslag - september 2020

from Dorcas

Scroll for more

Page 1

SEPTEMBER 2020 - JAARGANG 36 - NR. 2 - WWW.DORCAS.NL

VERHALEN VAN VERANDERING

Samen sterker Over de waarde van familie


Familie in crisistijd Het is februari 2020 als ik met mijn gezin naar het ontbijtjournaal kijk. We vragen ons af waarom het toch steeds weer over dat virus in China moet gaan. We doen er zelfs een beetje lacherig over. Maar langzaamaan verandert er iets. De sfeer slaat om. Dit kan weleens serieus worden. Ook voor ons. De vrijdag voor de beruchte

geworden tijdens deze crisis, dan is

persconferentie van Rutte bereid ik

het wel het belang van mensen om

mijn kinderen al een beetje voor:

er in onzekere tijden voor een ander

‘Het zou zomaar kunnen dat je na

te zijn en zorg te dragen voor elkaar.

het weekend niet naar school kan.’

Om samen familie te zijn, zelfs als er

Inderdaad gaat de school dicht.

geen bloedband is.

En dat blijft zelfs wekenlang zo. Deze Hartslag gaat ook over families Ons gezin staat op zijn kop.

en het belang daarvan. Het gaat over

De kinderen zijn uit hun doen.

families in onze projectlanden, maar

Mijn man en ik werken ineens

ook over hoe Dorcas – namens en

allebei volledig thuis. Alles is anders.

in opdracht van u – ‘familie’ wil zijn

Zelfs boodschappen doen, iets wat

van de meest kwetsbare mensen.

normaal gesproken heel gewoon is,

Om met de woorden van koning

verandert in iets ingewikkelds.

Willem-Alexander te spreken:

Het was een heftige tijd voor ons

‘Het coronavirus kunnen wij

gezin. We zijn flink op de proef

niet stoppen, het

gesteld. Het was in die zin de ultieme

eenzaamheidsvirus wel.’

relatietest. Gelukkig hebben we ’m

2

DORCAS

goed doorstaan.

Welkom in onze familie!

Als er in onze Nederlandse

Janet Klein

samenleving iets duidelijk is

vrijwilligerscoördinator

‘Samen amilie zijn, zel s als er geen bloedband is.’


Verandering van binnenuit Rodica grijpt elke kans aan om de omstandigheden van

4

haar gezin te verbeteren.

Inhoud Rampspoed in Oost-Afrika

4

van binnenuit 7

Een combinatie van rampen die de allerarmsten treft.

10

8

Nieuw logo Nieuws uit binnenen buitenland

10

Rampspoed in Oost-Afrika

12

13

Verandering

Tips van een executeur

De 25e Dorcas Voedselactie

13

Anders dan anders, maar extra belangrijk.

14

De 25e Dorcas Voedselactie Leila Sorbala, landendirecteur in Moldavië

Colofon Jaargang 36, nummer 2. Hartslag is het magazine van Dorcas, waarmee we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat 3 keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

Hoofdredactie: Lysanne van de Kamp, redactie@dorcas.nl. Redactie: Betty Hoekstra, Jettie Vonder Oost, Rosita van Eerde. Concept en vormgeving: Redmatters § redmatters.com. Drukkerij: Pieters Media, pietersmedia.nl. Ook bijdragen? U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? Kijk op dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas Postbus 1500, 1300 BM Almere Telefoon: 088 - 050 28 00 E-mail: info@dorcas.nl Website: dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Verandering van binnenuit Verandering ontstaat wanneer iemand dapper genoeg is om hoop in zijn of haar hart te hebben, ook al zijn de omstandigheden er niet naar. Rodica (30) uit Roemenië is zo iemand. Haar leven en dat van haar gezin is niet makkelijk. Ze behoren tot de Romagemeenschap en dat betekent in Roemenië vaak dat je buitengesloten wordt en minder kansen hebt.

Naschoolse opvang

Zelfhulpgroep

Ondanks beperkingen, onder

Rodica wordt enthousiast over

andere door nierproblemen,

Dorcas. Ze meldt zichzelf en haar

grijpt Rodica elke kans aan om

gezinsleden aan voor meerdere

de omstandigheden van haar

Dorcas-projecten en stimuleert

gezin te verbeteren. ‘Ongeveer

ook anderen in haar omgeving

3 jaar geleden hoorde ik over een

om zich aan te melden.

naschools project van Dorcas. Ik stuurde mijn oudste zoon

‘Samen met nog een paar andere

Mihai (toen 8 jaar) ernaartoe.’

vrouwen werd ik lid van een zelfhulpgroep. Ik had nog nooit

4

DORCAS

‘Hij kwam niet goed mee op

gewerkt en dacht ook dat ik

school. Ik kan nu aan zijn cijfers

het niet kon. Maar toen ik een

zien dat hij beter kan lezen,

training kon volgen om te leren

schrijven en rekenen. Toch is

naaien, sprak dat me direct aan

dat niet de grootste verandering.

– vooral het idee dat ik iets kan

Hij heeft vaardigheden geleerd

creëren met mijn eigen handen.

die hij eerder niet had. Hij is

Ik blijk er goed in te zijn.

zelfverzekerder en durft mee te

Ik ben nu zelfs aangenomen om

spelen met kinderen waar hij

de training te geven aan andere

voorheen nooit mee omging.’

vrouwen. Mijn eerste baan!’


Rodica en haar gezin

DORCAS

5


‘Mijn man en ik hebben nu

dat van mensen om haar heen.’

zich alleen en buitengesloten

allebei een inkomen. Dit geeft ons

Rodica heeft invloed gehad op het

voelen. De burgemeester heeft

veel extra mogelijkheden. We zijn

succes van de Dorcas-projecten in

Dorcas zelfs officieel laten weten

begonnen met renovaties aan ons

dat we welkom zijn in het dorp.

huis, en binnenkort gaan we een

Ook zijn de mensen opener

wasmachine kopen. Dat konden we eerder niet betalen.’

Rolmodel Onze lokale collega uit

6

DORCAS

‘Mijn omstandigheden zijn veranderd doordat ik van binnen ben veranderd.’

geworden over hun leven en staan zij open voor veranderingen. Het verhaal van Rodica is nog maar net begonnen. Ze werkt hard en is

Roemenië vertelt hoe Rodica een

vastbesloten om haar kinderen een

voorbeeldfiguur is geworden:

kansrijke toekomst te geven. ‘Mijn

‘Ze is het levende bewijs dat één

omstandigheden zijn veranderd

mens enorm veel verandering

haar gemeenschap. Ze heeft haar

doordat ik van binnen ben

teweeg kan brengen – niet alleen

vertrouwen in ons getoond, en dat

veranderd. Ik hoop dat aan mijn

in haar eigen leven, maar ook in

is erg belangrijk als veel mensen

kinderen mee te kunnen geven.’


NIEUW LOGO Dorcas heeft vanaf dit najaar een nieuw logo. Ons nieuwe logo past beter bij deze tijd en laat beter zien hoe veelzijdig Dorcas is. Tegelijk willen we graag herkenbaar blijven. Daarom komt ook het vorige logo erin terug.

Wij zien mensen. We kijken hen in de ogen en geloven in hen.

Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen bloeien.

dat van het individu, de gemeenschap en de maatschappij.

Wij werken in 3

Wij werken vanuit Gods liefde.

Wij werken op 3 niveaus:

De voedseldoos stamt uit het oude logo, en laat zien dat onze manier van werken praktisch en daadkrachtig is.

werelddelen: Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Zo werken we al sinds onze oprichting 40 jaar geleden en dat blijven we doen.

DORCAS

7


Nieuws uit binnen- en buitenland

Deel uw Dorcas-verhaal! In de vorige Hartslag nodigden we u uit om uw Dorcas-verhaal met ons te delen naar aanleiding van ons 40-jarige jubileum. Via deze weg willen we u graag

Noodhulp voor Beiroet

bedanken voor alle inzendingen. Hebt u nog geen verhaal ingestuurd? Het kan nog steeds! We ontvangen

Op 4 augustus vond in de haven van

het graag op redactie@dorcas.nl.

miljoenenstad Beiroet een enorme explosie plaats. Duizenden mensen zijn gewond geraakt, hun huis verloren of overleden. Vrijwel de hele stad ligt in puin. Dorcas werkt al sinds 2016 in Libanon en kon hierdoor snel in actie komen. Bijdragen aan noodhulp kan via dorcas.nl/beiroet.

MAKKELIJK DONEREN? GA NAAR DE WEBSITE DORCAS.NL/BEIROET OF SCAN DE QR-CODE

Verhuisbericht Dit najaar verhuist ons internationale kantoor van Andijk naar Almere. De centrale ligging van onze nieuwe locatie maakt samenwerking, ontmoeting en kennisuitwisseling makkelijker. Ook biedt de verhuizing naar Almere betere kansen om personeel aan te trekken. Andijk, de plaats waar het allemaal is begonnen, verlaten we niet helemaal. Tegenover ons huidige kantoor komt een regiocentrum, inclusief een nieuwe, grotere Dorcas-winkel. Het nieuwe adres wordt: Radioweg 1, 1324 KW Almere.

8

DORCAS

Ons nieuwe pand in Almere


25e editie van de Dorcas Voedselactie De Dorcas Voedselactie bestaat dit jaar een kwart eeuw! Geweldig om te zien dat nog steeds duizenden vrijwilligers in het hele land producten inzamelen voor de allerarmsten. Door de coronacrisis zal de actie dit jaar anders verlopen dan andere jaren. Lees hierover meer op pagina 13.

De Dorcas Voedselactie in Moldavië, 2012

Oog voor ouderen Ook dit jaar voeren we op 1 oktober tijdens Internationale Ouderendag campagne voor de rechten van ouderen. Dit doen we zowel in Nederland als in de landen waar we werken. Samen met ouderen organiseren we allerlei activiteiten om bewustwording te creëren over hun welzijn. In Oost-Europa

Tip: extra belastingvoordeel bij een periodieke gift

zamelen kerken en scholen daarnaast voedsel in, dat

Hebt u het voornemen om Dorcas

door vrijwilligers thuis wordt

voor langere tijd te steunen? Dan is

bezorgd bij ouderen en andere

het goed om te weten dat u mogelijk

kwetsbare mensen.

extra belastingvoordeel ontvangt met een ‘Overeenkomst periodieke gift’. Deze kunt u bij ons afsluiten voor een periode van minimaal 5 jaar. Voor meer informatie en een rekenvoorbeeld kijkt u op dorcas.nl/schenken. De overeenkomst zelf kunt u downloaden via dorcas.nl/overeenkomst-pg.

DORCAS

9


Rampspoed in Oost-Afrika

10

DORCAS

De hele wereld heeft dit jaar ervaren wat de impact

miljoenen mensen. De sprinkhanen verslinden in

van een ramp kan zijn op ons dagelijkse leven.

hoog tempo tienduizenden hectares aan gewassen.

In Oost-Afrika gaat het echter niet om één ramp,

Een zwerm kan bestaan uit 150 miljoen sprinkhanen

maar om een combinatie van vele rampen, die

per vierkante kilometer. Zo’n zwerm kan binnen een

elkaar ook nog eens versterken en die met name de

dag een hoeveelheid gewassen opvreten waarmee

allerarmsten treffen.

2.500 mensen te voeden zijn.

Natuurgeweld

Corona

Klimaatverandering leidt al een paar jaar tot

De meeste Oost-Afrikaanse landen stelden al

extreme weersomstandigheden in Oost-Afrika.

vroeg een lockdown in. Hierdoor leek het aantal

Het is de primaire oorzaak van het gebrek aan

coronabesmettingen lange tijd mee te vallen,

voedselzekerheid. Afgelopen mei werden meerdere

maar niets is minder waar. In werkelijkheid ligt

landen getroffen door hevige regenval. In Ethiopië en

het aantal besmettingen en doden veel hoger dan

Kenia vluchtten meer dan 100.000 mensen hun huis

gerapporteerd. Dit komt onder andere doordat er in

uit voor overstromingen en modderstromen. In Kenia

de meeste landen weinig wordt getest én lang niet

overleden bijna 200 mensen.

iedereen toegang tot gezondheidszorg heeft.

Voedseltekorten

Wat doet Dorcas?

Sinds december 2019 bedreigen zwermen

In Oost-Afrika zijn wij actief in Ethiopië, Kenia,

woestijnsprinkhanen de voedselvoorziening van

Mozambique, Tanzania en Zuid-Soedan.


Noodhulp in Tanzania

Hoe beïnvloeden de rampen elkaar? Grote hoeveelheden regen zorgen voor de perfecte omstandigheden voor sprinkhanen om zich snel te vermenigvuldigen. Door kaalgevreten akkers zijn er voedseltekorten ontstaan. Door het sluiten van de grenzen ontstond er een groot tekort aan de pesticiden die gebruikt worden om de sprinkhanen te bestrijden én kunnen voedseltekorten niet goed aangevuld worden.

In deze landen informeren we de mensen over het

Door de schaarste stegen de

coronavirus, zodat zij zichzelf zo goed mogelijk

voedselprijzen op veel plekken.

kunnen beschermen en leren hoe belangrijk goede

In combinatie met het wegvallen van

hygiëne is. Ook kijken we steeds hoe we onze

het salaris (door coronamaatregelen,

huidige projecten zo goed mogelijk kunnen laten

zoals social distancing) kunnen veel

aansluiten bij de huidige werkelijkheid. We focussen

mensen hierdoor niet meer in hun

nu bijvoorbeeld meer op kleinschalige en lokale

levensonderhoud voorzien.

voedselproductie (moestuinen), zodat mensen

De verschillende rampen dragen bij

zelfvoorzienend kunnen leven. Ten slotte

aan spanningen en zelfs geweld, zeker

verlenen we noodhulp in de gebieden waar

in de landen waar al onrust heerste,

voedseltekorten zijn ontstaan. Wilt u bijdragen aan

zoals in Ethiopië en Zuid-Soedan.

deze missie? Dat kan via dorcas.nl/doneren.

DORCAS

11


Tips van een executeur De erfenis of een deel daarvan nalaten aan een goed doel. Bewindvoerder en executeur Marco van der Zwaag ziet steeds vaker dat cliënten hiervoor kiezen. Zijn belangrijkste advies is steevast: begin op tijd met regelen. ‘Veel mensen stellen het maken van een testament uit. Maar het kan zomaar te laat zijn. In de praktijk zie ik dat het veel familiaire problemen en conflicten oplevert als er niets geregeld is.’

De taak van een executeur

nalatenschapsdossier, waardoor

Een executeur voert het testament

de nabestaanden de afwikkeling

uit zoals dat bij de notaris is

goed kunnen volgen. Op deze

vastgelegd. De executeur kan

manier garanderen wij een

een familielid zijn, maar ook een

volledig transparante werkwijze.’

professional. Marco: ‘Professionals kunnen in het voortraject helpen

Hebt u vragen over het

bij het inventariseren van de

executeurschap of bent u

wensen en hierna een financieel

op zoek naar een executeur?

en juridisch advies geven.

Neem dan contact op met

Bij Erfgoed Executeurs

Marco van der Zwaag.

leggen wij alle informatie en

U bereikt hem via 085 0645337 of

documenten vast in een digitaal

info@erfgoed-executeurs.nl.

Marco van der Zwaag werkt als executeur bij Erfgoed Executeurs in de regio Noord-Nederland. Daarnaast gee󰈭 hij als vrijwilliger bij themabijeenkomsten van Dorcas voorlichting over erfrecht en nalaten.

De eerste stap Voor veel mensen is de dood niet iets waar ze graag mee bezig zijn. Bovendien weten de meeste mensen niet goed waar ze moeten beginnen. Een laagdrempelige eerste stap is om onze informatieve brochure Nalaten aan Dorcas te lezen. Deze vraagt u gratis en vrijblijvend aan via dorcas.nl/nalaten.

12

DORCAS


De 25e Dorcas Voedselactie

Anders dan anders, maar extra belangrijk De winter komt er weer aan en dat betekent dat er voor veel arme mensen in Oost-Europa een moeilijke tijd aanbreekt. De coronacrisis heeft hun situatie verslechterd. De economie staat stil en dat merken vooral de allerarmsten. Juist daarom is dit jaar de Dorcas Voedselactie (van 1 tot en met 8 november 2020) extra hard nodig.

Anders dan anders

Duurzame hulp

De coronacrisis heeft ook tot gevolg dat we

Door de jaren heen is de rol van de Dorcas

de actie dit jaar anders moeten aanpakken.

Voedselactie veranderd. Nog steeds zijn de

We zullen de klanten in supermarkten niet

voedselpakketten een zeer welkome aanvulling

vragen om voedingsmiddelen te kopen;

in winter, maar daarnaast investeren we ook in

in plaats daarvan kunnen zij een bedrag

blijvende verandering voor de hele gemeenschap.

naar keuze doneren via een QR-code. Het ingezamelde geld gebruiken we om

Hoe we dat doen?

voedselpakketten in Albanië, Roemenië,

• We stimuleren buren en familieleden om

Oekraïne en Moldavië samen te stellen.

Veiliger en effectiever Door deze manier van werken voorkomen we dat vrijwilligers en klanten in de supermarkt te dicht op elkaar staan en dezelfde producten aanraken. Ook vermijden we het risico dat het vervoer van de voedselpakketten niet lukt door mogelijk gesloten grenzen. Een bijkomend voordeel is dat de inhoud van het voedselpakket nu beter afgestemd kan worden op de specifieke behoefte in het land.

meer naar bijvoorbeeld ouderen en mensen met een handicap om te zien. • Een maatschappelijk werker bezoekt de ouderen om hun situatie in kaart te brengen en naar hun verhaal te luisteren. • Waar mogelijk bieden we trainingen aan en helpen we mensen om een baan te vinden.


Ontmoet Leila Sorbala, onze landendirecteur in Moldavië.

‘Ik voel me geroepen om de levensomstandigheden van ouderen te verbeteren.’ 14

DORCAS


Roeping

invloed op (overheids)beleid en de keuzes van allerlei

‘Als kind heb ik veel tijd doorgebracht bij mijn

partijen. Bovenal is ons werk alléén mogelijk dankzij

grootouders. Mijn ouders waren nog studenten,

Gods zegen en bescherming. Ik probeer mezelf er

dus mijn grootouders sprongen bij in de opvoeding.

regelmatig aan te herinneren dat God niet meewerkt

Ik heb een paar jaar bij ze gewoond, en ook daarna

aan onze plannen, maar dat wij meewerken aan Gods

verbleef ik regelmatig bij hen. Toen ze ouder werden,

plan. Het is zijn strijd die we samen vechten, en de

zag ik hoe hun leven veranderde. Ze kregen een

kracht ervoor mogen we ook van Hem verwachten. Als

pensioen waar ze niet van konden rondkomen. Hun

we het op eigen kracht proberen, raken we opgebrand.

situatie verergerde toen mijn oma een ziekte kreeg die vergelijkbaar is met alzheimer. In Moldavië is er geen

Een collega uit Nederland vroeg me ooit of mijn hart

goede zorg voor mensen met mentale problemen.

is verhard door alles wat ik zie en meemaak. Mijn antwoord was nee. Het blijft moeilijk voor

De situatie raakte me, dus ik ging op onderzoek uit: hoe zorgen ze op andere plekken voor ouderen? Tijdens een reis in de Verenigde Staten werd ik geïnspireerd door hoe christenen ouderen bij hun gemeenschap betrekken, in plaats van hen als last te ervaren. Eenmaal terug in Moldavië heb ik in mijn

‘We zien de mensen, luisteren naar hun verhaal, vertrouwen op hun talenten én geven hun een kans om hier iets mee te doen.’

eigen kerk eenzelfde project opgezet

me om steeds geconfronteerd te worden met de moeilijke levensomstandigheden waarin veel Moldaviërs leven. Tegelijkertijd bemoedigt het me opnieuw en opnieuw dat we de mogelijkheden hebben en benutten om iets te kunnen betekenen voor deze mensen.

voor ouderen. Nog steeds voel ik me geroepen om

Innerlijke verandering

de levensomstandigheden van ouderen in mijn land

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ik heb gezien

te verbeteren.

hoe eenzame ouderen weer liefde leren ontvangen en uitdelen; hoe kinderen verstandige beslissingen

13 jaar geleden was het nog niet zo gebruikelijk

over hun toekomst leren nemen; hoe arme families

voor vrouwen om directeur van een organisatie te

zelfredzaam zijn geworden. Ook ben ik dankbaar

zijn. Ik was dan ook verbaasd toen de voormalige

dat mijn leven bomvol inspirerende mensen zit,

Dorcas-directeur me vroeg om te solliciteren. Op dat

en dat ik er getuige van mag zijn hoe God deze

moment werkte ik nog voor een andere christelijke

mensen gebruikt.

hulporganisatie, maar voelde al dat er een einde zou komen aan mijn tijd daar. Dorcas heeft oog voor

Onze hulp begint vaak praktisch: een training, een

ouderen in Moldavië, en dat betekent dat ik mijn

voedselpakket, een microkrediet... Maar uiteindelijk

professie nu kan combineren met mijn roeping.

draait het om de relatie. Bij Dorcas zijn we heel sterk

Dat vind ik geweldig.

in het aangaan van persoonlijke relaties. We zien de

Samen sterk

mensen, luisteren naar hun verhaal, vertrouwen op hun talenten én geven hun een kans om hier iets

Dorcas Moldavië heeft maar 5 betaalde medewerkers,

mee te doen. Dit leidt tot innerlijke veranderingen:

maar we doen het werk zeker niet alleen. Meer dan

een gevoel van waardigheid, zelfvertrouwen,

200 vrijwilligers en 40 kerken zetten zich in voor onze

vertrouwen in anderen, vertrouwen in God.

missie en zijn bij ons betrokken in gebed. Als lid van

Dit verandert alles. Het geeft mensen een nieuwe

verschillende samenwerkingsverbanden hebben we

bestemming en de kans om te bloeien.’

DORCAS

15


De hele mensheid is slechts

één familie die verspreid is

over het oppervlak van de aarde;

alle mensen zijn broeders. François Fénelon