__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERHALEN VAN VERANDERING

SEPTEMBER 2019 - JAARGANG 35 - NR. 2 - WWW.DORCAS.NL

Geld voor later Samen sparen voor de toekomst


Samen komen we verder ‘Niet alleen, maar… samen!’ Misschien kent u het wel, dit lied van Elly en Rikkert. Jarenlang galmde het door onze huiskamer en zongen de kinderen het uit volle borst mee. Een prachtig kinderlied. Samen. Een prachtig woord.

steken. Samen aan de slag in Gods

Maar ook o zo lastig, want ‘samen’

koninkrijk. Want uiteindelijk is

betekent dat je de ander nodig

het God die ons aan elkaar geeft

hebt, terwijl je het liefst lekker je

om als Zijn handen en voeten in

eigen gang zou willen gaan. Alleen

deze wereld om te zien naar die

beslis je immers gemakkelijker,

ander. ‘En als de Heer het huis niet

kies je je eigen weg en ga je voor

bouwt, vergeefs is al ons zwoegen’

je eigen smaak. Alleen kun je zo

(Psalm 127:1).

veel sneller, maar – volgens een Afrikaans spreekwoord – samen

Daarom, samen aan de slag en mijn

kom je verder.

eigen ego aan de kant. Gebruikmaken van elkaars talenten, omdat

Samen. Een sleutelwoord voor

we samen de stenen van Gods huis

Dorcas. Want Dorcas zonder

vormen. Omdat we samen meer

‘samen’ bestaat niet. Kijk maar

mensen willen bereiken in de

eens naar al die mensen en

wereld. Omdat we samen verder

organisaties die Dorcas mogelijk

kunnen komen.

maken: (duizenden!) vrijwilligers, boekhouders, bedrijven,

‘Niet alleen, maar samen!’

vermogensfondsen, particulieren,

Een prachtig kinderlied.

collega-organisaties, overheden,

En… ook voor mij!

projectmedewerkers in binnenen buitenland, kerken, tv- en

Betty Bleeker

radioredacties, collectanten,

relatiebeheerder

chauffeurs en ga zo nog maar even

Vermogensfondsen

door. Samen zijn wij Dorcas. Zonder uw gebed, inzet en giften bestaat Dorcas niet. Samen mogen we de handen uit de mouwen

2

DORCAS

Kijk daar, een metselaar Hij bouwt een huis van steen Alle stenen netjes naast elkaar Een huis voor iedereen Eén voor één, steen voor steen Muren, deuren en ramen Eén voor één, steen voor steen Niet alleen, maar Samen vormen zij een huis Samen, muren, deuren en ramen Samen vormen zij een huis Samen De Heer bouwt ook Zijn huis Daar zijn wij de stenen van Ieder heeft z'n plekje in dat huis Dat God er wonen kan Eén voor één, steen voor steen Muren, deuren en ramen Eén voor één, steen voor steen Niet alleen, maar Samen zijn wij het huis van de Heer Samen, zo veel verschillende namen Samen zijn wij het huis van de Heer Samen – Amen

- Elly & Rikkert


Geld voor later Samen sparen voor een kapitaal.

4 Over leiderschap, teamwork en gebed Een portret van Lilian Urassa, landendirecteur van Dorcas in Tanzania

Inhoud

10

4

Geld voor later

7

5 redenen om bij een Dorcas-winkel te shoppen

8

Nieuws uit binnenen buitenland

10

Heel Urk geeft

14

De Dorcas Voedselactie net even anders

Landendirecteur Lilian Urassa

12

Samenwerken met de kerk en vrijwilligers

14

Dorcas Voedselactie: heel Urk geeft

Colofon Jaargang 35, nummer 2. Hartslag is het magazine van Dorcas, waarmee we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat drie keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

Hoofdredactie: Anneke Schaap, redactie@dorcas.nl. Redactie: Lysanne van de Kamp, Betty Hoekstra, Ans Boersma, Jettie Vonder Oost. Concept en vormgeving: Redmatters § redmatters.com. Drukkerij: Pieters Media, pietersmedia.nl. Ook bijdragen? U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? www.dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Geld voor later 4

DORCAS


Hoe kun je geld opzij zetten voor later als je vandaag nog maar moet zien of je te eten hebt? En, hoe kun je met heel weinig middelen toch een eigen bedrijf opbouwen? Eenvoudig is het niet, maar het is zeker niet onmogelijk. In Tanzania zetten we Village Community Banking (spaargroepen) in. Hierbij bieden we mensen uit een gemeenschap de mogelijkheid om samen te sparen voor een kapitaal. Investeren

de werkwijze ‘simpel’, ‘betrouwbaar’ en

Allereerst kijken we in de gemeenschap welke

‘enthousiasmerend’. In het dorp Terrat

mensen het meest baat kunnen hebben bij

(Tanzania) bijvoorbeeld helpen de deelnemers

een spaargroep. We benaderen hen en vormen

nu ook andere inwoners bij het opzetten van

een groep die bestaat uit 10 tot 30 mensen.

een nieuwe spaargroep.

Elke 2 weken wordt van iedereen verwacht dat ze een bedrag inleggen. Hoeveel dat is mag iedereen zelf bepalen, maar de afspraak is dat je een hogere lening kunt krijgen als je meer inlegt. De lening gebruik je bijvoorbeeld als investering voor een eigen bedrijf. Of de lening doorgaat, bepalen de overige groepsleden. Is er een goed plan en is de verwachting dat het geleende geld weer kan worden terugbetaald?

3 sloten Uiteraard is het noodzakelijk dat iedereen eerlijk meedoet en het geld goed wordt bewaard. Daarom krijgen de spaargroepen een goede kluis met daarop 3 sloten. De sleutels worden bewaard door 3 groepsleden. Een vierde persoon bewaart de kluis. Daarnaast houdt iedereen ook goed alle inkomsten en uitgaven bij in een administratieboekje. Wij bieden verder ondernemerstraining, zodat het bedrijf winstgevend wordt. Een mooie methode, maar werkt het ook in de praktijk? ‘Jazeker!’, zeggen de meeste deelnemers in de evaluatie. Ze noemen

DORCAS

5


Joseph

Joseph is nu boomkweker Joseph is vader van 4 kinderen en ondernemer in hart en nieren. Hij doet mee in een spaargroep en is erg enthousiast. ‘Van mijn buren hoorde ik dat ik trainingen kon volgen over landbouw en ondernemerschap. Ik wist gelijk: dit is iets voor mij. Wat heb ik veel geleerd! Bijvoorbeeld hoe ik een ondernemersplan kan maken, hoe ik kan sparen en investeren, hoe ik dieren kan fokken en hoe ik het best kan zorgen voor de natuur. Ik kan nu irrigeren en weet hoe ik een zo hoog mogelijke productie kan halen uit mijn landbouwgrond.’

6

DORCAS


4 redenen

om bij een Dorcas-winkel te shoppen

Tweedehands goederen. Nog niet zo heel lang

3

Ontmoetingsplek

geleden was het ondenkbaar dat je daarmee je

Elke Dorcas-winkel draait op een groep

huis zou inrichten. Kringloopwinkels waren

enthousiaste en dienstbare vrijwilligers, die

voor bijstandsgezinnen en studenten. De

in (of vlakbij) het dorp of de stad wonen waar

winkels hadden namen als ‘De kleine beurs’ of

de winkel zich bevindt. Alle vrijwilligers

‘De lege knip’. Wat is er in pakweg 25 jaar veel

werken hier omdat zij zich graag inzetten

veranderd! Tegenwoordig worden tweedehands

voor de allerarmsten, maar ook om een leuke

goederen gezien als hip, duurzaam en een

dagbesteding te hebben. En dat ze voor hun

slimme koop! Naast de bijstandsgezinnen en

plezier komen, kun je vaak ook wel merken!

studenten staan ook bankdirecteuren in de

Zo zijn de Dorcas-winkels een gezellige

rij bij de kassa. Er zijn tal van redenen om

ontmoetingsplek voor veel mensen binnen een

tweedehands te kopen. Wij geven 4 goede

gemeenschap.

redenen om dat in een Dorcas-winkel te doen.

4 1

Hoogwaardige producten

Een koop met impact

Dorcas-winkels zijn ook echt van ons. De

Alles wat terechtkomt in een Dorcas-winkel

opbrengst wordt niet gedoneerd aan het goede

is hoogwaardig. Naast mooie en sfeervolle

doel, de winkelopbrengst is ván het goede doel.

‘typische kringloopaanwinsten’ verkopen

En doordat onze kringloopwinkels volledig op

we ook veel spullen die zo goed als nieuw

vrijwilligers draaien, zijn onze (personeels-)

zijn of die zelfs nog helemaal nieuw zijn.

kosten erg laag. Zo blijft er meer geld over om

We ontvangen bijvoorbeeld regelmatig

te besteden aan blijvende verandering in het

niet-verkochte overschotten van winkels.

leven van de allerarmsten in Oost-Europa,

Deze producten (nog helemaal nieuw in de

Afrika en het Midden-Oosten.

verpakking) krijgen in onze winkels dan een tweede kans. Zo onderscheiden onze winkels

Anno 2019 loopt het aantal Dorcas-winkels

zich van andere kringloopwinkels.

alweer tegen de 40, en er komen er steeds

2

Betaalbare producten

meer bij.

Onze Dorcas-winkels dienen niet alleen in onze projectlanden een doel, maar ook in Nederland. Mocht u tot de armste groep Nederlanders behoren, ook dan moet winkelen bij Dorcas haalbaar zijn. Dat is ons beleid. Kortom, u krijgt een goede kwaliteit tegen een lage prijs.

Kijk op dorcas.nl/winkels voor de Dorcas-winkels in uw regio! DORCAS

7


Nieuws uit binnen- en buitenland

Ons werk in Oost-Oekraïne De afgelopen 5 jaar werkten Dorcas, SOS Kinderdorpen en Terre des Hommes samen in het oosten van Oekraïne voor mensen die zijn getroffen door het conflict in hun land. Deze hulp kwam mede tot stand door financiering van

Nieuw: werkboek over nalatenschap

Buitenlandse Zaken. Helaas is de financiële steun van de Nederlandse overheid per 1 juli 2019 gestopt. Hiermee komt een einde aan de gezamenlijke hulp. De impact op de levens van de mensen die

Wat zijn uw overwegingen

we met elkaar hebben kunnen helpen is

over uw nalatenschap?

gelukkig wel blijvend.

En wat zijn uw laatste wensen? Het zijn misschien vragen waar u weleens over

Dorcas blijft (net als de andere

nadenkt of die u misschien juist uitstelt.

organisaties) werken in Oekraïne.

Om u te helpen hebben we het werkboek

Meer weten? Zie: dorcas.nl/oekraïne.

Uw nalatenschap, goed geregeld in 10 stappen ontwikkeld. Hiermee kunt u zelf aan de hand van vragen nadenken over uw wensen en komt u van alles te weten over hoe u ze goed kunt vastleggen. Vraag het werkboek vrijblijvend en gratis aan via nalaten@dorcas.nl. Wilt u liever iemand

Barbiepoppen voor Dorcas

persoonlijk spreken? Neem dan contact op met Matthé Vos: 06 15051276.

Barbiepoppen... Wie had ze vroeger niet? Dorcas Winkel Dronten heeft een heuse, echte barbie-expert die veel kan vertellen

CGK Vrouw sponsort granny’s

over de oudheid en echtheid van de barbies en de kleding. Ook geeft ze de haren van de echte barbies een opknapbeurt, waardoor

De Christelijk Gereformeerde Vrouwenbond sponsort

ze er weer prachtig uitzien. Een enkele

5 granny’s in Oost-Europa. Een mooie manier om

keer zit er een bijzonder

vrouwen uit Nederland te verbinden met vrouwen

exemplaar tussen de barbies

ver weg. De granny’s worden 5 jaar door de bond

die bij de Dorcas-winkel

gesponsord. Naast deze samenwerking zal CGK in

terechtkomen. Die worden

samenwerking met Dorcas in het najaar tijdens de

verkocht op Marktplaats.

regiodagen verspreid over het hele land workshops

Natuurlijk is de opbrengst

verzorgen. Ga voor meer informatie naar

voor de allerarmsten!

www.cgkvrouw.nl.

8

DORCAS


Peter Palsma nieuwe directeur Dorcas Sinds 1 juni 2019 is de Dorcas-directie

Mij primair inzetten voor die

versterkt met de komst van Peter Palsma als

basisbehoefte van de medemens;

directeur Bedrijfsvoering. We stellen hem

daar doe ik het voor.’

graag aan u voor. Peter gaat zich in eerste instantie ‘Mijn doel in werk en leven is om in woord

richten op de interne organisatie

en daad het goede te doen voor mijn naasten.

van Dorcas. De afgelopen

Die drijfveer komt vanuit mijn geloof.

jaren is Dorcas getransformeerd van een

Ik wil helpen en de wereld voor anderen

traditionele, hiërarchische organisatie naar

beter maken. Dat probeer ik door te zoeken

een gedecentraliseerde. Een belangrijk doel is

naar plekken waar ik mijn talenten kan

om de organisatie van Dorcas van een stevig

inzetten.’ In zijn werk is deze drijfveer terug

fundament te voorzien bij de bedrijfsvoering

te zien. De afgelopen jaren vervulde Peter

en operaties.

directie- en bestuursfuncties bij het Leger des Heils en Stichting Jeugdbescherming

Samen met Leo Visser als Algemeen directeur

Overijssel. Hij zette zich in voor kinderen

maakt Peter Palsma het bestuur van Dorcas

die in hun ontwikkeling worden bedreigd.

compleet. We wensen Peter veel zegen toe bij

‘Bij Dorcas gaat het om hulpverlening op

zijn nieuwe werk als directeur bij Dorcas.

een nog fundamenteler niveau. Heb je goed drinkwater, is de hygiëne op orde, is er

Wilt u meer weten over Peter? We spraken

voldoende eten. Natuurlijk hebben we een

hem op zijn eerste werkdag bij Dorcas. Lees

deel van die problematiek ook in Nederland.

het hele interview op: dorcas.nl/interview-

Maar bij Dorcas gaat het hier continu over.

peter-palsma.

Diploma-uitreiking voor 1.100 studenten Wat een feest voor 1.100 studenten in Akon North, Zuid-Soedan. Ze ontvingen onlangs een diploma. In driekwart jaar leerden ze een vak en kunnen nu op zoek naar werk. Samen met Light for the World en Edukans hielpen we hen daarbij. Bijzonder in dit programma is de grote deelname van vrouwen én jongeren met een beperking. Landendirecteur Agnes Kroese was bij de diploma-uitreiking. Ze zegt: ‘Natuurlijk was het mooi dat diverse staatsministers, de burgemeester en een EU-vertegenwoordiger aanwezig waren, maar wat mij betreft waren de afgestudeerde studenten echt de eregasten. We zijn onlangs gestart met een nieuwe groep studenten en we hopen en bidden dat we volgend jaar weer voldoende fondsen zullen krijgen om dit programma’ voort te kunnen zetten.’

DORCAS

9


Landendirecteur Lilian Urassa

over leiderschap, teamwork en de noodzaak van gebed 10

DORCAS


Lilian werkt sinds 2015 voor Dorcas in Tanzania. Sinds 2018 is ze landendirecteur. We hebben haar leren kennen als een ambitieuze leider met een Nederlandse werkmentaliteit: resultaatgericht, efficiënt en assertief. Tegelijkertijd is zij met haar vriendelijke persoonlijkheid en optimistische karakter erg fijn gezelschap – iemand met wie zeker te lachen valt. Lilian vertelt hoe zij haar werk voor Dorcas ervaart. Teamwork

aan zijn gewassen, zo moeten wij met liefde en

Mijn Dorcas-collega’s en ik zijn net een familie:

aandacht met de mensen omgaan.

we kennen elkaar, voelen elkaar goed aan, en… we kunnen flink discussiëren! Tijdens zo’n discussie

Het zijn trouwens niet zozeer individuen die wij

heb ik weleens geroepen: ‘Mijn doel is niet om

proberen te veranderen, maar een cultuur. We laten

iedereen blij te maken! Als ik dat had gewild, was

onze gemeenschappen een andere manier van

ik geen leider geworden maar ijscoboer.’ Die zin is

denken zien, een levenshouding, zodat zij langzaam

sindsdien nog vaak voorbij gekomen.

maar zeker leren om voor zichzelf én voor elkaar te zorgen. Als een hulporganisatie zomaar van alles

Gebed

weggeeft, dan zullen de mensen nooit de motivatie

Elke maandag starten we ’s ochtends met gebed en

of urgentie voelen om zelf te werken aan hun eigen

een lied. Daarna delen we hoe het gaat met onszelf

toekomst. Dus dat helpt op de lange termijn niet.

en onze families, en ook met onze projecten en wat we daarin de afgelopen week hebben meegemaakt. Dit is nodig, omdat we veel erge situaties tegenkomen en droevige

‘Zonder gebed had ik mijn werk niet kunnen volhouden.’

Succesvol ondernemerschap Ik ben erg enthousiast over onze spaargroepen [Red.: lees hier meer over op pagina 5]. Zo heb ik een

levensverhalen horen. Soms blijft dat in je hoofd

keer een weduwe ontmoet die sinds het overlijden

spoken en dan kun je je zo verdrietig voelen.

van haar man werkelijk niets meer had, en ze had ook geen kennis en vaardigheden om een

Op zulke momenten kun je het best naar

beroep uit te oefenen. Het leek een hopeloos

God gaan. Ik merk dat Hij ons dan moed en kracht

geval, totdat ik haar beter leerde kennen. Ze heeft

geeft om het werk vol te houden. Als ik voor mezelf

alleen een training gevolgd over het opzetten van

spreek, weet ik dat ik zonder gebed het werk niet had

een eigen bedrijfje, en we hebben haar

kunnen volhouden.

geïntroduceerd bij een spaargroep. Deze kickstart

Blijvende verandering

was alles wat ze nodig had. Haar eigen bedrijfje liep al snel als een trein. Ze werd niet alleen

Naast gebed geeft het mij hoop dat verandering

succesvol, ze werd ook een grote inspiratie voor

altijd mogelijk is, in elke situatie, hoe heftig ook. Dat

haar dorpsgenoten!

geloof ik omdat ik het heb zien gebeuren. Het is een kwestie van tijd, maar je moet wel geduld hebben.

Ambitie

Met geduld bedoel ik dat je niet kunt verwachten

Mijn ambitie voor Dorcas Tanzania is om te groeien

dat iemands leven binnen een dag veranderd is. Ik

en steeds te blijven innoveren. Daarbij wil ik niet

vergelijk verandering vaak met het telen van fruit.

alléén afhankelijk zijn van geld uit Nederland.

Een mango is bijvoorbeeld pas eetbaar als de boom

Ik richt me daarnaast op lokale fondsenwerving en

eerst goed is geworteld, is gegroeid en heeft gebloeid,

samenwerkingen met lokale organisaties. Het is hard

en als de vrucht genoeg tijd heeft gehad om te rijpen.

werken, maar ik weet waar ik het voor doe én ik doe

Zoals een boer gepassioneerd is en aandacht geeft

het niet alleen!’

DORCAS

11


Samenwerken met de kerk en vrijwilligers Mozambique. Door orkaan Idai kent u het land misschien vooral van onze noodhulp. Maar we werken hier al jaren. Ook ons werk daar wordt ondersteund door vrijwilligers. Recent ontmoette onze collega Mirjam Verwijs dominee Alfonso uit Mozambique. Dominee Alfonso is vrijwilliger in onze projecten en dominee. Mirjam en Alfonso gingen in gesprek over vrijwilliger-zijn en over de rol van de kerk in het werk in Mozambique. Van rouwen naar roeping Dominee Alfonso (67) en zijn vrouw Alexandre Korea (58) kregen samen negen kinderen, maar in de loop van de jaren zijn zij allemaal overleden. Alfonso vertelt: ‘Ik had het gevoel dat ik alles verloren was. Ik vond het oneerlijk en ik was zo verdrietig. Toch kwam er een moment dat ik me realiseerde: Jezus Christus is de Enige die altijd blijft. Toen ik dat besefte, voelde ik mij geroepen om voor de kerk te gaan werken.’ Alfonso Zadia is nu dominee en dorpsleider in Franciscus, Mozambique. Per kerkdienst komen er ongeveer 200 mensen. Hij en zijn vrouw zijn erg actief in het dorp.

In Mozambique is de kindersterfte enorm hoog. Elk jaar overlijden gemiddeld 130 van de 1.000 kinderen. De oorzaak is de zeer zorgelijke gezondheidssituatie in het land. Medische hulp is moeilijk te verkrijgen, medicijnen zijn erg duur, er heerst een aidsepidemie en veel mensen leven zonder schoon drinkwater of goede sanitaire voorzieningen. Ook zijn veel kinderen ondervoed of krijgen eenzijdige voeding.

12

DORCAS

Dominee Alfonso


Ze bezoeken zieken en bidden voor hen; ze passen op kinderen van wie beide ouders aan het werk zijn. Zij organiseert vrouwengroepen en hij is penningmeester

Alexandre Korea

van een commissie die zorgt voor schoon drinkwater. De lokale kerk Mirjam Verwijs: ‘We werken vaak samen met lokale kerken. Kerken hebben in veel gemeenschappen een belangrijke rol. Ze kennen de inwoners en weten wat er speelt. Het geloof verbindt ons en geeft ons een gezamenlijke visie. Tegelijkertijd zijn er genoeg spanningen en uitdagingen. Cultuur en religie lopen vaak door elkaar heen. Niet alle dominees hebben een goede opleiding of kunnen goed onderscheid maken tussen culturele principes en Bijbelse principes. Dan gebeuren er weleens dingen waar wij niet achter staan. Zo heb ik een keer gehoord dat een dominee een kindhuwelijk heeft ingezegend…’ Toerusting Mirjam: ‘Dorcas investeert graag in het toerusten van geloofsleiders. Zij hebben nog niet altijd de kennis en vaardigheden om armoede in een dorp of stad aan te pakken. Maar wij zien daarin juist wel een grote rol voor hen weggelegd. We willen de kerk capabel maken om zelf armoede en ongerechtigheid in hun gemeenschap aan te pakken.’ Dominee Alfonso is een geweldig voorbeeld. Hij vertelt dat Mattheüs 25 voor hem een belangrijk verhaal is. Dit verhaal gaat over de 10 dienstmeisjes, van wie slechts de helft goed voorbereid was op de komst van de bruidegom. Alfonso: ‘Ik wil me zo inzetten voor de kerk dat het een goede kerk is als Jezus terugkomt. En dat de kerk geen rommeltje is.’

Vanwege hiv en aids blijven in Mozambique veel jonge kinderen achter zonder ouders. Deze kinderen zijn kwetsbaar voor geweld, misbruik of uithuwelijking. Daarom hebben we in Mozambique een project waarbij we de gemeenschap motiveren en inspireren om naar elkaar om te zien. Dominee Alfonso is als vrijwilliger bij dit project betrokken. Hij heeft onder andere geholpen met het selecteren van de kinderen die meedoen aan dit project.

DORCAS

13


Heel Urk geeft De Dorcas Voedselactie net even anders Heel Urk weet van de Dorcas Voedselactie. Er is weinig uitleg nodig. Klanten van supermarkten kopen een product van het voedsellijstje en leveren dit in bij de vrijwilligers. Zo gaat dat al meer dan 25 jaar in het hele land. Maar bij de Boni op Urk gaat

kassa waar de kassière hem

dat anders. Initiatiefnemer en

afrekent. De Boni koopt van het

voormalig coördinator Jannie

opgeleverde geld producten in en

Romkes legt uit: ‘Het is eigenlijk

stelt die beschikbaar aan Dorcas.’

uit een stukje nood geboren. De bedrijfsleider is erg

Volgens Jannie is de actie een

enthousiast over Dorcas en

groot succes: ‘Een voordeel

de Dorcas Voedselactie. Maar

is verder dat je veel minder

ja. Zijn winkel is te krap om

vrijwilligers nodig hebt omdat

producten uit te stallen en in het

je geen team nodig hebt dat de

magazijn is weinig ruimte om de

producten aanneemt.’ Natuurlijk

ingezamelde producten tijdelijk

gaat de hele actie in goed overleg

op te slaan. Eigenlijk konden we

met Dorcas. ‘We kijken naar het

daarom bijna geen voedselactie

voedsellijstje en overleggen met

organiseren bij de Boni.’

Dorcas. Sommige producten

Minder vrijwilligers

DORCAS

ingezameld en zo kan de Boni

Jannie en de bedrijfsleider zijn

deze aanvullen zodat toch elk

een paar jaar geleden op zoek

voedselpakket compleet gemaakt

gegaan naar een oplossing en

kan worden.’

kwamen op het volgende idee.

14

zijn landelijk gezien minder

‘We bedachten een bonnenactie.

Hecht team

Klanten die binnenkomen

Naast deze bonnenactie zijn er

kunnen kiezen uit een aantal

ook veel Urker supermarkten

bonnen die een bepaalde waarde

die de actie op de ouderwetse

hebben. Bijvoorbeeld een bon

manier doen. ‘Juist dat je iets

van een, twee euro of vijf euro.

voor iemand anders kunt

Ze leveren deze bon in bij de

kopen, maakt het nog steeds

Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Op de achtergrond wordt er in het hele land hard gewerkt om van 3 tot en met 10 november weer een geweldige actieweek op te zetten. 10.000 vrijwilligers en nog veel meer klanten bij supermarkten zetten zich in. Doelstelling is om 30.000 voedselpakketten in te zamelen en nog voor de kerst af te leveren bij de allerarmsten in Oost-Europa


Jannie Romkes

een heel simpele actie die veel

worden. Zij weet alles heel goed te

‘Wij hebben gewoon een heel

mensen aanspreekt. De Dorcas

regelen en op te zetten. Het is toch

mooi en hecht team. We komen

Voedselactie is er al jaren, ook

een flinke verantwoordelijkheid

nu al bij elkaar. Er zijn zo’n

hier op Urk en die blijft ook

en ik word ook ouder.’

100 vrijwilligers bij betrokken.

nog wel.’ Jannie is zelf 10 jaar

Geweldig! Vorig jaar heeft de actie

coördinator van de Dorcas

Of Jannie betrokken blijft bij de

in totaal een waarde van 10.000

Voedselactie geweest maar dit

Dorcas Voedselactie? ‘Jazeker!

euro opgeleverd. Dat was echt een

jaar geeft ze het stokje door aan

Ik organiseer de actie in de

record.’ Maar, Jannie vult aan:

opvolger Alberdien Brouwer.

Boni. Dan kan ik goed zien hoe

‘We weten dat we dit alleen

‘Bij mijn ontmoeting met haar

het gaat.’ Dat Jannie nog niet

bereikt hebben in afhankelijkheid

wist ik al dat zij mijn opvolger zou

helemaal stopt, is ook niet zo gek.

van onze Heer.’

DORCAS

15


Wij dienen U en daarom gaan we aan de slag.

U maakt ons sterk om zwakke mensen bij te staan. Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt voorgedaan. Schrijvers voor Gerechtigheid

Profile for Dorcas

Hartslag - september 2019  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Hartslag - september 2019  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded