Hartslag - december 2020

from Dorcas

Scroll for more

Page 1

Verhalen van verandering

Dorcas bestaat 40 jaar

LIEFDE...

voor de meest kwetsbare mensen

DECEMBER 2020 - JAARGANG 36 - NR. 3 - WWW.DORCAS.NL

40 jaar


Brengers van hoop, al 40 jaar Ze staat op mijn netvlies gebrand: Hala. Een Syrische weduwe in een vochtige kelder van een bouwval in Libanon, waar ze tijdelijk een onderkomen hee󰈭 gevonden. Nerveus kijkt ze steeds op haar mobieltje of er al een berichtje is van haar oudste dochter die nog in Syrië is. Al wekenlang wordt haar thuisstad gebombardeerd. Het is al 3 dagen geleden sinds ze voor het laatst iets van haar dochter gehoord hee󰈭. De stad is hermetisch afgegrendeld.

de weg is opgehouden. Waar het werk je

Niemand kan er meer in of uit. Vlak

als het ware bij de handen afbreekt.

voordat het net zich sloot, is Hala met haar jongste kinderen naar Libanon

In moeilijke omstandigheden bieden

gevlucht. De oudste bleef achter om op

we hulp en hoop. Al 40 jaar lang. Nabij

het huis te passen. Áls ze nog leeft, áls

de oorlogsgrens in Oost-Oekraïne, waar

het huis er nog staat… De onzekerheid

bejaarde mensen hun eigen veilige thuis

is moordend. Hala en haar jongste

moesten verlaten. In de bergen van Irak,

kinderen hebben niets dan hun vege lijf

waar Yezidi-meisjes nog steeds in angst

kunnen redden. Wat nu?

voor IS leven. In het onbegaanbare Zuid-Soedan, waar mensen beurtelings

Voor mensen als Hala en haar kinderen

worden getroffen door overstromingen,

wil Dorcas er zijn. Voor berooide,

droogte, hongersnood en gewelddadige

kwetsbare en ontheemde mensen. Vaak

conflicten. Voor al die mensen, en voor

ernstig getraumatiseerd door de vele

vele anderen, willen we brengers van

ontberingen. Ik raak de verpletterende

hoop zijn. Omdat Jezus Christus ieder

indruk die de verwoesting in Syrië op

mens in liefde aanziet. Dat geloven we.

me maakte nooit meer kwijt. Stel je voor

Daarom kunnen en willen we niet aan

dat je er middenin zit als de bommen

mensen zoals Hala voorbijgaan.

om je heen exploderen. Een grotere ontreddering kan ik me niet voorstellen.

Dat we dit mogen doen is mede te

Toch hebben mijn collega’s van

danken aan de hartverwarmende

Dorcas in Syrië het allemaal van nabij

steun van vrijwilligers en gulle gevers,

meegemaakt. Maar ondanks hun eigen

al 40 jaar lang. Hartelijk dank!

traumatische ervaringen houden zij oog

2

40 jaar

voor mensen als Hala en vele anderen.

Leo Visser

Dorcas is daar te vinden waar

algemeen directeur Dorcas

‘Jezus ziet ieder mens in liede aan’


Van mislukte oogsten naar een groeiend boerenbedrijf

4

De Keniaanse Theresia heeft in de trainingen van Dorcas geleerd producten te verbouwen die weinig regen nodig hebben

Inhoud Dorcas bestaat 40 jaar Van de keukentafel naar hulp aan miljoenen mensen

13

10 40e Dorcaswinkel op Texel Van strandjutten naar kringlooploopwinkel

4

Van mislukte oogsten naar een groeiend boerenbedrijf

7

Mijn herinnering aan Dorcas

8

Dorcas bestaat 40 jaar

10

Wintercampagne

12

Nieuws uit binnenen buitenland

14

Agnes Kroese, landendirecteur in Zuid-Soedan

16

Terugblik op bijzondere Dorcas-acties

18

40e Dorcas-winkel op Texel

Colofon Jaargang 36, nummer 3. Hartslag is het magazine van Dorcas, waarmee we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat 3 keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

Hoofdredactie: Rosita van Eerde, redactie@dorcas.nl. Redactie: Jettie Vonder Oost, Daphida Voordewind. Concept en vormgeving: Redmatters § redmatters.com. Drukkerij: Pieters Media, pietersmedia.nl. Ook bijdragen? U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? Kijk op dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas Postbus 1500, 1300 BM Almere Telefoon: 088 - 050 28 00 E-mail: info@dorcas.nl Website: dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

3


Ik ben dankbaar dat ik zo veel heb om van te dromen...

4

40 jaar


Van mislukte oogsten naar een groeiend boerenbedrijf 'Welkom op mijn boerderij!' Dat zegt de

waarmee ik dus meteen zelf voor de

Keniaanse Theresia vol trots. Dankzij

voeding van mijn koe kan zorgen. De

trainingen van Dorcas heeft zij geleerd

inkomsten die ik uit mijn melk en hooi

producten te verbouwen die weinig regen

haal zijn genoeg om van te kunnen leven.

nodig hebben. Door deze verandering is haar boerenbedrijf de laatste jaren

Klimaatverandering

gegroeid en is ze in staat om haar familie

Zoals je ziet staat mijn gras er prachtig

te onderhouden.

bij, zelfs nu het regenseizoen langer op zich laat wachten dan gebruikelijk.

‘Welkom op mijn boerderij. Mijn naam is

Dat komt doordat ik heb geleerd hoe ik

Theresia. Mijn man en ik hebben 1 kind,

water kan opvangen en kan inzetten om te

3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

voorkomen dat mijn gras verdort. Ook heb

We wonen allemaal op dit erf. Ik ben altijd

ik samen met andere betrokken boeren

al boerin geweest. Vroeger verbouwde

in de hele omgeving bomen geplant, nu

ik gewassen als mais en bonen. Sinds

we hebben geleerd hoe belangrijk bomen

ik trainingen heb gevolgd bij Dorcas

zijn bij het voorkomen en bestrijden van

kies ik voor gewassen die weinig regen

klimaatverandering. De bomen op mijn

nodig hebben, zodat de oogst niet meer

land zorgen ervoor dat deze plek koeler

zo snel mislukt in lange periodes van

is dan andere plekken in de omgeving,

droogte. Door klimaatverandering zijn

en dat de grond minder gevoelig wordt

de weersomstandigheden namelijk veel

voor erosie.

minder voorspelbaar dan vroeger. Het verbouwen van gras is veel goedkoper

Melk en hooi

en simpeler dan het verbouwen van

Bij de Dorcas-trainingen heb

groenten. Het groeit haast vanzelf en er is

ik geleerd hoe we gewassen

nauwelijks onkruidbestrijding nodig. Vorig

moeten zaaien, verzorgen, oogsten,

jaar heb ik meer dan 500 kilo hooi

verwerken, conserveren en vermarkten.

verkocht. Hiermee kon ik een tweede koe

Ik heb me gespecialiseerd in weide- en

kopen, waardoor ik nu ook weer meer geld

zuivelproductie. Ik begon met één koe

verdien met de melk. Op deze manier hoop

in 2016. Inmiddels verbouw ik ook gras,

ik mijn bedrijf steeds verder uit te bouwen.

5


Groeien Mijn volgende stap is het kopen van een derde koe. Daarna wordt het tijd om iemand aan te nemen om ons te helpen op de boerderij. Het begint inmiddels zo veel werk te worden dat we de productie niet meer alleen aankunnen. Ik droom er ook van om een grote schuur te laten bouwen om het hooi in op te slaan. Maar ik pak het stap voor stap aan, en investeer pas in iets wanneer ik het me ook kan veroorloven. Ik ben dankbaar dat ik zo veel heb om van te dromen, en dat het realistisch is om te weten dat deze dromen ooit werkelijkheid kunnen worden!’

Value chain-programma In Kenia leven veel mensen, net als in veel andere Afrikaanse landen, van hun eigen landbouw. Door klimaatverandering zijn de weersomstandigheden helaas veel minder voorspelbaar en zijn er lange periodes van droogte, met mislukte oogsten tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de boeren nieuwe producten leren verbouwen. Onze lokale collega vertelt: ‘Via ons Value chain-programma leren we Kenianen zoals Theresia om producten te verbouwen die niet of minder te lijden hebben van de droogte, zoals hooi, melk, honing en mungbonen. Naar deze producten is ook veel vraag, terwijl er weinig aanbod is. Dit betekent dat de producten veel opleveren. We selecteren kwetsbare mensen uit de gemeenschap om het productieproces uit te voeren, zodat zij een goed inkomen verdienen en voor hun familie kunnen zorgen.’

6

40 jaar


MIJN HERINNERING AAN 40 JAAR DORCAS

Een ervaring met blijvende gevolgen... ‘In 1994 kwamen wij in contact met Dorcas. De organisatie groeide snel en was op zoek naar mensen voor de nieuwe functie van regiodirecteur. Wij werden voor 3 jaar uitgezonden naar het Midden-Oosten. Van 1995 tot 1998 woonde ons gezin in Caïro, de

Arno

hoofdstad van Egypte. We mochten daar het regiokantoor oprichten en de contacten uitbreiden met de vele partnerorganisaties en kerken waar Dorcas al mee samenwerkte. De periode in het Midden-Oosten heeft een enorme invloed gehad op ons verdere leven én op onze kijk op de wereld. Niet alleen vanwege het voorrecht om samen met lokale partners de nood in de regio te verlichten, maar ook vanwege de ontmoetingen en vriendschappen met christenen en moslims. Of Dorcas nu kinderen hielp met geld uit Nederland, naaimachines leverde of een werkplaats financierde om jonge mensen een beroep te leren: elke keer werden we met onze neus op de feiten gedrukt. Onze westerse rijkdom was maar relatief, vergeleken met de tijd, aandacht en liefde die onze lokale partners hadden voor ons, hun medewerkers en de mensen die zij hielpen. Een van onze mooiste projecten was de ‘mobiele kliniek’ in Egypte. Dokters en verpleegkundigen gingen regelmatig naar afgelegen gebieden waar geen artsen of ziekenhuizen waren. Dankzij Dorcas kwam er een mobiele kliniek met alle

We zijn nog steeds bijzonder dankvoor voor deze 3 mooie jaren...

mogelijke apparatuur om eerste- en tweedelijns gezondheidszorg te bieden. Tijdens de landelijke Dorcas-dag in Nederland is hier geld voor ingezameld. Er werd zelfs een speciaal lied gecomponeerd en gezongen door de kinderen. Voor ons een heel bijzondere ervaring! We zijn nog steeds bijzonder dankbaar voor deze 3 mooie jaren, waarin we de basis mochten leggen voor het werk van Dorcas in het Midden-Oosten. Het heeft een blijvende invloed op de rest van ons leven gehad die we nooit hadden willen missen…’

Arno Ymker en Miranda Klaver Op onze oproep om uw herinnering aan 40 jaar Dorcas te delen, is door meerdere lezers gereageerd. Hartelijk dank! In deze Hartslag het verhaal van Arno en Miranda. Ook in de komende edities zullen we enkele verhalen van lezers publiceren.

Mobiele ziekenhuisbus 7


DORCAS BESTAAT 40 JAAR

Van de keukentafel naar hulp aan

miljoenen mensen

Van een organisatie die opkwam voor vervolgde gelovigen is Dorcas uitgegroeid naar een hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor de meest kwetsbare mensen in deze wereld. Een overzicht van enkele memorabele momenten uit onze geschiedenis.

1980 Aan de keukentafel van Dirk Jan Groot in

1985

Andijk ontstaat de Christelijke Stichting voor

De organisatie is de keukentafel

Hulp aan Gewetensvervolgden. De stichting

ontgroeit. Er wordt een nieuw pand

richtte zich vooral op christenen die achter

in Andijk betrokken en er wordt een

het IJzeren Gordijn leefden en door het

loods voor de opslag van goederen

communistische regime werden onderdrukt.

gebouwd. Vanaf 1985 worden er noodhulppakketten samengesteld en verstuurd. Om de noodhulp en de hulp aan gewetensvervolgden te scheiden werd een aparte stichting opgericht: Dorcas Hulp.

1981 Het eerste bezoek aan Roemenië vindt plaats. Nederlandse vrijwilligers gaan samen of met het hele gezin, onder het mom van vakantie, naar Roemenië. Hun auto, camper of caravan is volgepakt met Bijbels en goederen om uit te delen.

1989 In Oost-Europa volgt de ene revolutie na de andere. Dit leidt uiteindelijk tot de val van het communisme. Het resultaat is dat gelovigen vrij zijn om hun geloof te belijden.

8

40 jaar

Quotes: Uit het boek 'Strijder voor gerechtigheid' van Dirk Jan Groot.

‘We begonnen met het versturen van kaarten naar familieleden, het verzamelen van handtekeningen en protesteerden bij de ambassade van de Sovjet Unie.’


2002 Een groep ondernemers bezoekt projecten van Dorcas, die zij financieel steunen, in Ethiopië. Na het bezoek merkt één van de deelnemers op dat zij een project voor ouderen mist. Dorcas neemt deze opmerking ter harte en ontwikkelt een uniek sponsorproject: Adopt a granny.

1990 In de beginjaren ’90 opent Dorcas kantoren in Afrika.

‘Wij werden benaderd door een evangelisatieorganisatie of wij goederen voor arme mensen naar Ethiopië wilden vervoeren. In onze container konden zij dan Bijbels verstoppen. Zo kwamen we in Afrika terecht.’

2008 Dorcas start nieuwe

2016

projecten die gericht zijn

Dorcas bouwt het trans-

op het verbeteren van

porteren van goederen

inkomens. Voorbeelden

naar het buitenland

hiervan zijn het arbeids-

steeds verder af. Dit heeft

bureau in Albanië en een

te maken met een andere

opleidingscentrum in

focus op het werk: meer

Zuid-Soedan.

bouwen aan lokale vangnetten en verbetering van ondernemerschap en inkomen ter plaatse.

1995

2014

Om de achterban

In Syrië en Irak breidt

in Nederland meer

het oorlogsgeweld

te betrekken bij

zich uit, met als gevolg

Dorcas wordt de

grote vluchtelingen-

Voedselactie gestart. In

stromen naar Noord-

supermarkten, scholen

Irak en Libanon.

en kerken wordt

Dorcas start veldkan-

sindsdien jaarlijks in

toren in Libanon en

november producten

Irak, en helpt bijna

ingezameld.

70.000 vluchtelingen in Libanon, Syrië en Irak.

2020 Na 40 jaar Andijk verhuist het International Office van Dorcas naar Almere. Op deze centrale locatie hoopt de organisatie beter bereikbaar te zijn voor onder andere partnerorganisaties, onderwijs, vrijwilligers en werknemers.

9


ad IIkyleer hoe ik positief

blijf en omga met heftige gebeurtenissen

Iyad (16) zat diep in de bergen van Libanon tijdens

‘Ik leer er hoe ik positief blijf en ik leer hoe ik omga met

de explosie in Beiroet, op bezoek bij een oom en

gebeurtenissen om mij heen. Na een sessie voel ik me

tante. Zijn ouders belden hem. Hij hoorde veel

blij en kalm.’ In totaal zijn er 8 bijeenkomsten.

schreeuwende mensen op de achtergrond.

De 1e sessie ging volledig over de explosie. Toen liet de

‘Kom niet naar Beiroet. Blijf waar je bent!’ riepen

medewerker van Dorcas drie gezichten zien: een lachend,

ze. Toen viel het netwerk weg. Iyad raakte in

een bang en een verdrietig gezicht. De tieners kozen een

paniek. ‘Ik dacht aan mijn vrienden en familie, en

gezicht dat paste bij hoe ze zich voelden na de explosie.

was bang voor wat er met hen gebeurd was.’ In

‘Ik koos toen het angstige gezicht.’

zijn herinnering duurde het uren voordat hij wist dat ze veilig waren.

Gespannen over straat

Gevlucht uit Syrië

Het is niet de eerste keer dat de tiener in aanraking komt met heftige gebeurtenissen. Iyad en zijn familie vluchtten

Een dag later keerde hij terug naar de puinhopen van

7 jaar geleden uit Syrië. Hij maakte daar de burgeroorlog

Beiroet. Iyad woont met zijn familie in Bourj Hammoud,

mee. Iyad komt uit Homs, een stad waar zware gevechten

een wijk die op 3 kilometer van de haven ligt. Het is niet

plaatsvonden toen hij kind was. Hij verloor een broer

de zwaarst getroffen wijk, maar de explosie heeft grote

tijdens de oorlog. Met zijn ouders en overige broers en

impact. Veel mensen uit de wijk werkten in de haven

zussen vluchtte hij naar Beiroet.

en verloren hun baan. ‘Bij ons waren de ramen kapot in huis. Die zijn inmiddels gerepareerd. Er was gelukkig veel hulp na de explosie.’ Iyad voelt zich nu in zijn huis weer

Hoopvolle toekomst

Naast tijd doorbrengen met zijn vrienden, is hij vooral

veilig, maar als hij in de stad loopt, merkt hij dat hij meer

bezig met school. Dat vindt Iyad belangrijk voor zijn

gespannen is.

toekomst: hij wil verder studeren. ‘Ik houd van alles wat met technologie te maken heeft. Als een telefoon kapot

Angst is voor hem het grootste gevolg van de explosie.

gaat, kijk ik wat er aan de hand is. Of als een laptop

De sessies op het gemeenschapscentrum van Dorcas

vastloopt, dan probeer ik te achterhalen wat de bug is. Ik

helpen hem om met die spanning om te gaan. Iyad

wil graag een technische opleiding volgen als ik klaar ben

komt net uit de 3e sessie, die hij met 10 leeftijdsgenoten

met de middelbare school.’

volgde. Vandaag ging het over stress. Door middel van verschillende oefeningen met ballonnen ging de groep in gesprek over het thema. Iyad schreef op een ballon waar hij stress van kreeg. ‘De explosie, boosheid en

Anthony is sociaal werker bij Dorcas

schoolexamens’, noteerde hij. Vervolgens leerde de groep

en betrokken bij de therapiesessies

hoe ze kunnen omgaan met stressvolle situaties.

aan Iyad. Lees zijn verhaal op

Blij en kalm na een sessie

Hij vindt het fijn om naar de sessies van Dorcas te gaan.

10

40 jaar

dorcas.nl/geefomiyad.


40 jaar

" Door de oorlog en explosie ben ik bang "

Iyad

Geef om

         Â  

�  �  �� 

     

dorcas.nl/geefomiyad


uwENs NUITieBINNENBUITENLAND

De online Dorcas Voedselactie

Afscheid van Andijk Na 40 jaar hebben we afscheid genomen van Andijk, de plek

Ons toor nieuwe kanre in Alme

Dat de 25e Dorcas Voedselactie ondanks

waar het allemaal begonnen

corona door moest gaan, dat stond als een

is. Op 8 september was er een

paal boven water. Maar hoe? Dat was de

afscheidsbijeenkomst voor

vraag. Uiteindelijk is de oplossing gevonden

de medewerkers. Er werden

in het verplaatsen van de actie van fysieke

herinneringen opgehaald, stilgestaan

locaties zoals supermarkten, kerken en

bij de geschiedenis van het dorp

scholen naar een online locatie. Op deze

aan het IJsselmeer en het ontstaan

manier kon iedereen op een veilige wijze

van Dorcas en er werd afscheid

doneren voor producten voor de meest

genomen van de medewerkers die

kwetsbare mensen in Oost-Europa. Van

niet meeverhuizen naar het nieuwe

het ingezamelde bedrag worden lokaal de

kantoor in Almere. Een terugblik

boodschappen ingekocht, in pakketten

op deze dag is te zien via

gedaan en uitgedeeld aan de mensen die

dorcas.nl/afscheidandijk.

ook deze winter onze hulp hard nodig hebben. Hartelijk dank voor uw bijdrage voor deze actie! Kijk voor meer info over de actie op dorcas.nl/voedselactie.

Verhuisbericht Sinds 12 oktober zit het Dorcas International Office in Almere. Ons adres daar is Radioweg 1, 1324 KW Almere. Telefonisch zijn we bereikbaar via 088 – 050 2800.

12

40 jaar


BEIROET IN PUIN HELP NU! Beiroet in puin Hartelijk dank voor uw bijdrage afgelopen zomer voor de actie ‘Beiroet in Puin’. In totaal hebben we ruim 700.000 euro opgehaald voor de mensen die zijn getroffen door de explosie op 4 augustus. Direct na de ramp hebben we noodhulp verleend door voedsel uit te delen en te zorgen voor veilig onderdak. De afgelopen maanden hebben we geholpen bij het repareren van we psychologische steun. Ook

Internationale ouderendag

de komende tijd blijven we ons

Ouderen hebben wereldwijd te

inzetten voor de meest kwetsbare

maken met leeftijdsdiscriminatie.

inwoners van Beiroet, zoals ouderen,

In veel landen hebben ouderen weinig

kinderen, vrouwen en vluchtelingen.

inkomen en hebben ze beperkte

de beschadigde huizen en gaven

toegang tot gezondheidszorg en sociale zekerheid. Op 1 oktober was het Internationale Ouderendag. Op deze dag hebben wij aandacht gevraagd voor de rechten van de ouderen wereldwijd. Wij hebben daarom een factsheet over de zorgelijke situatie van ouderen aangeboden aan Tweede Kamerleden. Meer informatie is te vinden op dorcas.nl/ouderenrechten.

13


Ontmoet Agnes Kroese,onze landen directeur in Zuid-Soedan

"Ik kan de mensen in de ogen kijken" 14

40 jaar


‘Ik had altijd het verlangen om in het buitenland

beeldvorming, want in Zuid-Soedan worden mensen met

te gaan wonen en werken. Maar ik heb wel

een beperking vaak nog als minderwaardig beschouwd.

even getwijfeld over deze stap hoor. Tegen het einde van de sollicitatieperiode vroeg ik op een

Lokaal aanwezig

zaterdag aan God om een teken als bevestiging

Het heeft voor mij zeker meerwaarde om hier in het land

van deze keus. De zondag erna zat ik in de kerk

zelf aanwezig te zijn. Ik snap de lokale situatie nu beter

en de dominee zei in zijn preek: ‘We moeten onze

en ervaar zelf ook de uitdagingen, zoals beperkt internet,

talenten inzetten. Soms betekent dat zelfs dat je

de gevolgen van het regenseizoen, de slechte wegen

over de grens, naar het buitenland moet gaan.’

en de voortdurende dreiging van oplaaiend geweld. Als

Dat was de bevestiging die ik nodig had.

Nederlandse begrijp ik daarnaast ook goed wat er in

Integratie

Nederland speelt. Die kennis van beide werelden helpt mij bij het zo goed mogelijk uitoefenen van mijn werk.

Als Nederlandse is het niet makkelijk om hier te integreren. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo is het hier niet veilig,

Het helpt ook in contacten met lokale overheden en

dus ik mag daarom niet alleen op stap. Dat beperkt me

andere organisaties als je lokaal en dus zichtbaar aanwezig

in mijn mogelijkheden om sociale contacten te leggen.

bent. Ons team in Zuid-Soedan bestaat voornamelijk uit

En ik ben natuurlijk een buitenlander en ook nog eens

medewerkers die hier vandaan komen. Dat is zeker ook

de landendirecteur. Dat geeft mij een bijzondere, soms

een voordeel. Zij weten wat er speelt, spreken de taal en

eenzame positie binnen het team van medewerkers.

snappen de context beter. Door lokaal aanwezig te zijn,

Levensreddende projecten

Het mooie van deze baan vind ik dat het kantoor niet in de hoofdstad van Zuid-Soedan zit, maar in Wau. In deze stad zit ik dicht bij de projecten van Dorcas. Er spelen in het land veel verschillende thema’s een grote rol, zoals geweld, conflicten, natuurrampen, ondervoeding en vluchtelingen. Eigenlijk is in nagenoeg al onze projecten sprake van levensreddende ondersteuning. Dat is ook de reden dat hier, ondanks corona, bijna al ons werk gewoon is doorgegaan. Voor de mensen in Zuid-

bereiken we meer.

We hebben aandacht voor het individu en gaan altijd uit van wat iemand nog wel kan, ondanks de slechte situatie waarin hij verkeert

Soedan is corona niet zo groot als in Europa. Ze moeten dagelijks sowieso al hun best doen om te overleven. Corona is dan ‘slechts’ een klein probleem.

Mensen met een beperking

In de ogen kijken

Werken in Zuid-Soedan geeft mij veel voldoening. Ik kan de mensen in de ogen kijken. Het mooie vind ik dat we

Een bijzondere groep waar we in Zuid-Soedan aandacht

hen niet als een nummer zien of als zwak of hulpeloos.

voor hebben, is mensen met een beperking. We hebben

We hebben aandacht voor het individu en gaan altijd uit

daarvoor in ons team zelfs een speciale medewerker

van wat iemand nog wél kan, ondanks de slechte situatie

voor inclusie. We helpen de mensen met een beperking

waarin hij verkeert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een

door ze te voorzien van een rolstoel of driewielfiets. Ook

ontmoeting met een vrouw met een beperking. Vol trots

zorgen we voor oprijplaten, zodat gebouwen ook voor hen

vertelde zij mij wat ze dankzij onze hulp heeft bereikt.

toegankelijk zijn. We werken daarnaast aan de

Ik zag tijdens het vertellen de sprankeling in haar ogen terugkomen. Zulke ontmoetingen geven mij de moed en energie om door te gaan. Daar doe ik het allemaal voor.’

15


TERUGBLIK OP BIJZONDERE

s e i t c a s a c r o D

Dorcas bestaat dit jaar 40 jaar! Dat betekent dat we op vele mooie momenten kunnen terugblikken. In al die jaren hebben we ons op heel veel manieren ingezet voor de allerarmsten. Zo voeren wij ieder jaar, samen met verschillende teams enthousiaste vrijwilligers, allerlei acties uit. Telkens steken wij de koppen bij elkaar om van iedere actie weer een groot succes te maken. We blikken terug op 4 van die bijzondere Dorcas-acties. Acties waar vrijwilligers en deelnemers het vandaag de dag, met een glimlach op hun gezicht, nog steeds over hebben.

1. Beklimming Kilimanjaro In april 2014 reisde een groep van 22 deelnemers af naar Tanzania om de Kilimanjaro te beklimmen en hiermee geld op te halen voor Dorcas-projecten in Tanzania. Ronald van Dijken, initiatiefnemer van deze actie, nodigde vrienden en familie uit om hieraan mee te doen. De groep is 6 dagen lang de bergen ingetrokken. Slechts 7 deelnemers behaalden de top. Na een lange dag klimmen, sliepen de sportievelingen in tentjes. ‘Het was een onvergetelijke ervaring! De eerste paar dagen liepen we vooral in de jungle, maar hoe hoger we kwamen, hoe minder groen er te zien was. Op een gegeven moment kwamen we terecht in een soort maanlandschap. Heel indrukwekkend’, blikt Ronald terug.

16

40 jaar


2. Oranje voor het goede doel In het kader van het Europees Kampioenschap voetbal, dat in 2012 plaatsvond in Oekraïne en Polen, deden studententeams van de Christelijke Hogeschool Ede mee aan de actie ‘Oranje voor het goede doel’. Zij organiseerden gesponsorde sportactiviteiten, waarvan de opbrengst naar Dorcas-projecteren ging. ‘Het was een geweldig mooi en dankbaar project’, zegt Jan Jonker, vrijwilliger-chauffeur voor Dorcas. Er werd geld ingezameld voor onder andere medische hulp voor gezinnen in Ethiopië, onderwijs voor straatkinderen in

3. Wandelen voor water

Zuid-Soedan en veilig drinkwater voor de Masai in Kenia. Bij elke sportactiviteit arriveerde er een oranje truck vol

Jaarlijks doen er 15 à 20 basisscholen mee

met waterflesjes, sportshirts en voetballen. Ook werden

aan de actie ‘Wandelen voor water’. Kinderen

er van de opbrengst oranje voetballen gebracht naar

van groep 7 en 8 steunen het water- en

kinderen in Oekraïne. ‘Die gebieden zijn nu niet meer

sanitatieproject in Kenia door samen

normaal bereikbaar met de auto, maar toen reed ik er in

6 kilometer te wandelen met wel 6 liter water

mijn eentje heen met de vrachtauto’, vertelt Jan trots.

op hun rug. ‘Het ene jaar deden we dat gewoon in een T-shirt en het andere jaar met een muts op in de vrieskou’, vertelt Jody van Ittersum, initiatiefnemer van de actie. ‘De kinderen voelden zich heel stoer dat zij samen in 4 jaar tijd een compleet waterproject konden financieren, waardoor kinderen in Kitise (Kenia) met veilig drinkwater gezond kunnen blijven en een toekomst hebben.’

4. Oekraïnehuis in Dordrecht Om aandacht te vragen voor de Dorcas Voedselactie werd er in 2011 een ‘Oekraïnehuis’ gebouwd in Dordrecht. 4 jongeren woonden een week lang in dit huis onder dezelfde omstandigheden als de allerarmsten in Oekraïne. Zij moesten rondkomen van een Dorcas-voedselpakket en 20 euro zakgeld. Het huis was een exacte kopie van de huizen zoals je ze in Oost-Europa tegenkomt: een dak van golfplaten en muren van klei. Elektriciteit en stromend water was er niet. Groot Nieuws Radio volgde de actie op de voet. Bij de officiële opening van het huis werd er 10 seconden stilte gehouden, waarna toenmalige directeur Peter Goudkamp vertelde dat er elke 5 seconden een kind sterft van de honger. ‘Heftig! De tranen sprongen toen wel even in mijn ogen’, zegt een van de deelnemers. Over alle stadsnaamborden in Dordrecht werd een sticker geplakt met daarop de naam ‘Donetsk’: een stad in het oosten van Oekraïne.

17


40e Dorcaswinkel op Texel ‘Van strandjutten naar kringlooploopwinkel’ Texel. De plek waar al eeuwenlang aan kringloop

Winkelvoorraad

wordt gedaan door middel van strandjutten.

Vanuit andere Dorcas-winkels op het vasteland werd de

Sinds afgelopen zomer kunnen de eilanders én

winkelvoorraad aangeleverd. ‘Er zijn 14.000 inwoners

de vele toeristen voor tweedehandsspullen ook

op dit eiland. Het is lastig om van zo’n kleine groep

terecht in de Dorcas-winkel in Den Burg.

voldoende spullen te krijgen voor de winkel. Gelukkig kregen we veel van de andere winkels, zodat we met een

Op een unieke locatie, in ons jubileumjaar, is op

gevulde winkel konden starten. En het was nog handig

Texel de 40e Dorcas-winkel geopend. ‘Een winkel

ook: alle spullen waren al gesorteerd en geprijsd!’

op een eiland is wel anders dan op het vasteland. We hebben een klein verzorgingsgebied met veel

Opening

toeristen. Maar de eerste maanden zijn goed

Op 3 augustus 2020 was de officiële opening.

verlopen en we hebben al meer omzet dan begroot’,

Van Schie: ‘Vanwege corona hebben we er niet al te

vertelt trotse voorzitter Jan van Schie.

veel publiciteit aan gegeven, alleen een pagina op Facebook met informatie. Toch was er de eerste dag

Pand in Den Burg

direct al veel belangstelling. Dat is het voordeel van

Bijna een jaar geleden werd hij benaderd door Dorcas

een eiland, hè: een gerucht gaat hier snel rond.’

met de vraag om mee te helpen bij het oprichten van een kringloopwinkel op het eiland. Na een

De winkel is normaal gesproken 2 dagen per week

korte zoektocht werd een geschikt pand op het

geopend. Het doel is om in de toekomst vaker open

industrieterrein van Den Burg gevonden. Vervolgens

te gaan, maar dan moeten er wel meer vrijwilligers

werd met een groep van 10 vrijwilligers 3 maanden

komen. ‘Dat is het nadeel van Texel: we hebben een

onafgebroken geklust.

klein gebied om vrijwilligers te werven. Nu zijn er 30 vrijwilligers. Als we meer mensen kunnen vinden, dan zouden we graag 5 of misschien zelfs wel 6 dagen per week geopend willen zijn.’

18

40 jaar


Alle Dorcas winkels in Nederland Dorcas heeft verspreid door Nederland kringloopwinkels. Hier worden onder meer tweedehands boeken, speelgoed, spellen, servies en meubelen verkocht. De opbrengst van de winkels gaat naar onze projecten voor de allerarmsten.

Trots op de 40e winkel op Texel

Ontstaan van de Dorcas-keten Het aantal Dorcas-winkels is geleidelijk aan gegroeid. In 2004 werden er enkele kleine winkels geopend in Andijk, Hoogeveen, Bergambacht en Westerhaar. Daarna kwamen er jaarlijks nieuwe winkels bij in verschillende plaatsen, verspreid door heel Nederland. En het aantal blijft nog steeds toenemen. In Drachten wordt momenteel gewerkt aan de opening van de 41e kringloopwinkel van Dorcas.

19


Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou GERALD TROOST