Hartslag - december 2019

Page 1

DECEMBER 2019 - JAARGANG 35 - NR. 3 - WWW.DORCAS.NL

VERHALEN VAN VERANDERING

Alles wordt nieuw Van koude handen naar warme harten


Het ‘Dorcas-virus’ Mijn eerste aanraking met Dorcas was 8 jaar geleden. Ik was in de Dorcas Winkel Andijk en ik raakte meteen besmet met het ‘Dorcas-virus’. De schone winkel met aantrekkelijk geëtaleerde spullen en de goede sfeer… Ik voelde mij er thuis! Ik kwam steeds vaker langs: om

de Dorcas Voedselactie in hun lokale

te shoppen, koffie te drinken en

supermarkt te coördineren.

kleding in te leveren. Ook ging ik Dorcas volgen op Facebook. Daar las

Van al die mooie ontmoetingen met

ik meer over de missie en het werk

jullie gaan mijn ogen twinkelen, en

in andere landen. Zo werd Dorcas

na een succesvolle actie zie ik die van

voor mij een organisatie die ik ging

jullie ook twinkelen. Gaat alles dan

waarderen, waar ik bewondering voor

altijd goed? Nee, dat zou te mooi zijn

kreeg, waar mijn hart een sprongetje

om waar te zijn. Maar zolang we ons

van maakte en waar mijn ogen van

werk uit liefde doen voor elkaar

begonnen te twinkelen.

en onze medemensen die het zo veel slechter hebben, bereiken

Inmiddels mag ik al bijna 5 jaar

we een heleboel.

werken met ʻhet goud van onze organisatieʼ: onze vrijwilligers. Wat

Al jarenlang zie ik hoe er steeds

een voorrecht! Vrijwilligers zijn

meer collegaʼs en vrijwilligers besmet

mensen die allemaal hun kostbare

zijn geraakt met het Dorcas-virus.

tijd geven om de allerarmsten te

Wees dus gewaarschuwd nieuwe

helpen. Bijvoorbeeld door een huis-

collegaʼs, partners en vrijwilligers,

aan-huiscollecte te organiseren, een

want het Dorcas-virus is hardnekkig!

inzameldepot voor textiel te beheren,

Misschien is het wel het enige virus

te werken in een Dorcas-winkel of

waar ogen van gaan twinkelen…

Margriet Visser-Staat vrijwilligerscoördinator

PS Wil je het Dorcas-virus doorgeven aan een ander die Dorcas nog niet kent? Stuur diegene dan de handgemaakte, gepersonaliseerde kaart van pagina 7.

2

DORCAS


Koude handen, warme harten ‘Over vrieskou in tochtige oude huisjes en naastenliefde om warm van te worden’.

4

Inhoud 4

'Ik denk liever in het redden van levens'

Het verhaal van Gizby uit Moldavië

7

Wie maakt u blij met een unieke kaart?

8

Nieuws uit binnenen buitenland

10

nederigheid Zelfredzaam in 8 stappen 14

landendirecteur van Mozambique.

Over het redden van levens, succes en

12

10

Een portret van Florencio Marerua,

Noodhulp in 2019

Noodhulp in 2019 Een korte update uit de verschillende landen.

14

Colofon Jaargang 35, nummer 3. Hartslag is het magazine van Dorcas, waarmee we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat 3 keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

Hoofdredactie: Lysanne van de Kamp, redactie@dorcas.nl. Redactie: Annechien Willering, Betty Hoekstra, Jettie Vonder Oost, Tamara Hoevers. Concept en vormgeving: Redmatters § redmatters.com. Drukkerij: Pieters Media, pietersmedia.nl. Ook bijdragen? U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? www.dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Koude handen, maar een warm hart


De ouderdom eist zijn tol. Granny Gizby (95) en haar buurvrouw Raisa (83) uit Moldavië zijn beiden slecht ter been. De eerste nog wat slechter dan de laatste en daarom is het Raisa die dagelijks de wandeling van haar huis naar het huis van Gizby waagt.

Winter betekent kou De zomers zijn in Moldavië een stuk prettiger dan de winters, vooral voor ouderen. Winter betekent kou – voor armere mensen niet alleen buiten maar ook binnenshuis. Gizby en Raisa krijgen allebei een pensioen van 90 euro per maand. Daarmee is het niet haalbaar om eten, medicijnen én kolen voor in de kachel te kopen. Dus sloegen ze tot voor kort een extra deken om. Het kan flink vriezen in Moldavië. Dat kunnen we ook voelen aan de handen van granny Gizby wanneer wij haar ontmoeten. De gemeente heeft bepaald dat zij geen zorgverlener nodig heeft, omdat ze een neef heeft die haar kan helpen. Hij kan bijvoorbeeld elke ochtend de kachel voor haar aanzetten. Het probleem is alleen dat hij nooit komt. Buurvrouw Raisa was tot voor kort de enige die langs kwam. Ze neemt dan wel warme soep mee, maar de zorgtaken kan zij niet meer overnemen op haar leeftijd…

Lieve sponsors Deze winter komt er verandering in het leven van de dames. Beiden worden inmiddels namelijk ondersteund door lieve sponsors uit Nederland. Ze ontvangen nu voedselpakketten en er is genoeg geld voor medicijnen. Én voor kolen om hun woningen te verwarmen.

DORCAS

5


Ook komt er regelmatig een vrijwilliger uit de kerk op bezoek om een praatje te maken en te kijken hoe het gaat. Die persoonlijke aandacht doet de grannyʼs nog het meest. Ze voelen zich gezien en gehoord – niet alleen meer door elkaar, maar ook door mensen uit de buurt en zelfs door mensen ver weg in Nederland. De handen van granny Gizby zijn dan misschien koud, maar ze verzekert ons dat de hulp haar hart verwarmt.

Meer hulp Het sponsorbedrag maakt het voor ons mogelijk om meer hulp voor de 2 dames te zoeken. Zo zijn we in gesprek met de lokale overheid om die te wijzen op haar verantwoordelijkheden in de ouderenzorg. Ook proberen we buren en familieleden – onder wie de neef van granny Gizby – aan te moedigen om Gizby en Raisa te bezoeken en te helpen met dagelijkse bezigheden. Als hun gezondheid het toelaat zijn de dames welkom bij activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers uit kerken of uit de buurt. Een plek van ontmoeting waar grannyʼs samen spelletjes doen, theedrinken, wandelen, knutselen of zingen blijkt een wondermiddel tegen eenzaamheid.

6

DORCAS

Welke granny’s krijgen hulp?

De mooiste creaties van jong voor oud

Onze lokale partners bepalen welke grannyʼs

1 oktober was het Internationale Ouderendag.

in ons Adopt a granny-programma komen.

Samen met grannyʼs organiseerden onze

Zij kennen de cultuur, de plaatselijke

collegaʼs in Albanië, Egypte, Ethiopië,

omstandigheden en de inwoners van de

Moldavië, Mozambique, Roemenië, Tanzania

dorpjes, en weten hierdoor het best wie de

en Oekraïne evenementen om aandacht te

hulp het hardst nodig heeft. Alle mannen

vragen voor de behoeftes en rechten van

en vrouwen die 55 jaar of ouder zijn

ouderen. Overal gingen de ouderen de straat

kunnen geselecteerd worden. We selecteren

op om met mensen uit de omgeving en met

alleen ouderen die niet meer in hun eigen

overheidsfunctionarissen te spreken over

levensonderhoud kunnen voorzien en geen

zorgelijke situaties en mogelijke oplossingen.

of weinig hulp van anderen ontvangen. We

Ook waren er leuke verrassingen. Zo werden

helpen eerst degenen die het hardst hulp

de grannyʼs in het dorp Floresti in Moldavië

nodig hebben. We maken geen onderscheid

verrast door prachtige tekeningen van een

in etniciteit of religie.

groep kinderen!


Advertentie

WIE MAAKT U BLIJ MET EEN UNIEKE KAART?

Gemaakt van oude stof

Raisa is 83 jaar en moet rondkomen van 90 euro per maand.

Vrijwilligers van Dorcas maakten deze kaarten. Ze deden dat uit liefde voor mensen als granny Raisa. Stuur een kaart en steun de allerarmsten op dorcas.nl/stoftotnadenken. DORCAS

7


Nieuws uit binnen- en buitenland

In actie voor Moldavië De jaarlijkse actie ʻDraagt Elkanders Lastenʼ van het Reformatorisch Dagblad is gericht op ons werk in Moldavië. Journalisten en fotografen bezochten onze projecten en maakten mooie reportages, die de komende maanden in deze krant komen. In totaal gaat het om meer dan 30 paginaʼs met allerlei achtergrondinformatie, verspreid over een aantal nummers.

Gezocht: vrijwilligers die een inzameldepot voor textiel willen starten

In samenwerking met Draagt Elkanders Lasten en Hulp Oost-Europa organiseren we daarnaast Moldavië-avonden bij meerdere kerken.

In Noord-Nederland zoeken we 20 nieuwe locaties waar mensen kleding en ander textiel naartoe kunnen brengen. Dit kan zowel bij iemand thuis als in een kerk. De enige vereiste is dat er ruimte is voor minstens 40 volle vuilniszakken.

Het eerste Dorcas-regiocentrum is geopend!

Op dorcas.nl/inzameldepots vindt u meer informatie over inzameldepots en over de

Een Dorcas-winkel, een taalcentrum voor

locaties waar wij nog vrijwilligers zoeken.

statushouders en een grote opslagruimte

Bij interesse kunt u contact opnemen met

om alle Dorcas-winkels in de regio te

Rika Rozema via 06 36531966.

bevoorraden… Daarmee is het eerste Dorcasregiocentrum een feit. In Apeldoorn opende het allereerste regiocentrum begin oktober zijn deuren. Hiermee staan we aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin we ook in Nederland werken aan blijvende verandering in het leven van kwetsbare mensen.

Lees meer via: dorcas.nl/opening-regiocentrum-apeldoorn

(Fotograaf: Maarten Sprangh)

8

DORCAS


Een woord van dank Onze vrijwilligster Jettie staat al 10 jaar met raad en daad voor ons klaar. Ze redigeert al onze magazines, nieuwsbrieven en

Rectificatie

webteksten tot in de kleinste details. We zijn enorm dankbaar

In de Hartslag van afgelopen september stond

voor haar inzet, beschikbaarheid

op pagina 14 ten onrechte vermeld dat Jannie

en enthousiasme, en willen dan

Romkes initiatiefnemer was van de Dorcas

ook van de gelegenheid gebruik

Voedselactie op Urk. Ook is zij korter coördinator

maken om onze waardering voor

geweest dan de 10 jaar die in het artikel stond.

haar uit te spreken.

We willen dat bij dezen rechtzetten en bieden onze excuses aan voor de gemaakte fouten.

Dorcas Voedselactie in heel Nederland Supermarkten, kerken, scholen en vele vrijwilligers: de Dorcas Voedselactie was weer een groot feest. Op honderden locaties in Nederland werden producten ingezameld voor de allerarmsten. De pakketten worden uitgedeeld in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Iedereen die heeft bijgedragen aan de actie: heel hartelijk bedankt!

Oproep Hebt u nog postzegels, ansichtkaarten van stadsaanzichten, penningen, munten, buitenlandse valuta of oude aandelen? U kunt deze opsturen naar de heer Dick van Loon (Murillohof 34, 1816 XV Alkmaar). Hij doneert de opbrengsten ervan al jarenlang aan Dorcas, waar we erg dankbaar voor zijn.

DORCAS

9


Landendirecteur Florencio Marerua

over het redden van levens, succes en nederigheid 10

DORCAS


Zijn hele werkzame leven heeft Florencio voor ontwikkelings- en vrijwilligersorganisaties gewerkt. Sinds afgelopen augustus is hij de nieuwe landendirecteur van Mozambique. Een bescheiden, vriendelijke, open en hardwerkende man. Florencio vertelt ons over zijn leven, zijn werk en de rol die God daarin speelt. Terug op zijn geboortegrond

Dorcas biedt daar de kansen voor. En God gaf mij de

Ruim 48 jaar geleden werd Florencio geboren in

mogelijkheden om deze kansen te benutten.ʼ

Mozambique. Om uiteenlopende redenen heeft hij echter meer dan de helft van zijn leven buiten

Het geloof als basis voor succes

Mozambique gewoond: 9 jaar in Zimbabwe als

De kerk was verboden in Mozambique toen

kind, 6 jaar in Amerika als 20ʼer en nog eens 6 jaar

Florencio geboren werd. Hij groeide op in een communistische samenleving. Toen

tijdens het werk in verschillende Afrikaanse landen als Kenia en ZuidSoedan. Steeds keerde hij terug naar Mozambique. En ook nu is hij weer terug op zijn geboortegrond: ʻIk wilde

'Ik wil van betekenis zijn!'

graag terug naar Mozambique en op

Mozambique in 1975 communistisch werd, stopte het geloof van zijn ouders echter niet. ʻIk heb hierdoor een stevige basis meegekregen. Geloven is voor mij en mijn familie meer dan naar een

een plaats werken waar ik de Mozambikanen

kerkgebouw gaan. Geloven is iets waar je vorm aan

kan dienen.ʼ

moet geven, omdat het in je leeft. Ik kon alleen

Mensenlevens veranderen met Dorcas

maar succesvol zijn omdat ik God op de eerste plaats heb gezet.ʼ

ʻIk ken Dorcas nu al bijna 20 jaar.

Nederigheid als leidend principe

Het mooie van Dorcas is dat ze letterlijk op de

ʻMijn succes komt niet voort uit het feit dat ik

grond werkt en veel impact heeft door zelf met de

slim ben. Er zijn genoeg slimme mensen. Succes

mensen te werken. Ik wil zelf ook tussen die mensen

komt voort uit het feit dat je omringd wordt door

staan, met hen werken, voor hen van betekenis

mensen die geloven in Christus. De mensen om

zijn. Hoewel ik commercieel ben opgeleid, denk ik

mij heen zagen potentieel in mij. Geen zakelijk

helemaal niet meer in opbrengsten. Ik denk liever

potentieel, maar potentieel om de Heer te dienen

in het redden van levens. Plannen en strategieën

en levens te redden.ʼ Volgens Florencio zijn

zijn goed. Maar ik vraag me steeds vaker af: hoeveel

nederigheid en God dienen randvoorwaarden die

levens veranderen er daadwerkelijk? Hoeveel

je in staat stellen om zegeningen te ontvangen:

mensen zijn echt gered door al deze plannen? Ik

ʻDe mensheid zou nederigheid als leidend principe

wil dat zelf zien gebeuren. Ik wil van betekenis zijn!

moeten zien.ʼ

DORCAS

11


Zelfredzaam in 8 stappen Dorcas helpt gezinnen in structurele en soms extreme armoede om hun situatie te ontvluchten en op te bloeien. Door te investeren in zelfredzaamheid leren we hun om op eigen benen te staan. Dit noemen we ‘Family development’ (familie-ontwikkeling). In dit artikel leest u hoe we te werk gaan.

Nexhmije uit Albanië vertelt ʻOnze eerste groentekas hebben we voor 70 procent vergoed gekregen van Dorcas. Daar is het allemaal mee begonnen. Om zo succesvol mogelijk te zijn, volgde ik trainingen over het verbouwen van gewassen, ziektebestrijding, maar ook over goede bedrijfsvoering en boekhouding. Kort geleden hebben we er 3 grote kassen bijgebouwd, dit keer dankzij een microkrediet dat we volledig terugbetalen. In vertrouwen hebben we de stap genomen, en kijk, staat het er niet mooi bij?ʼ

Lees het hele verhaal op dorcas.nl/nexhmije


Stap 1: Wie zijn de allerarmsten?

Stap 3: Wat wil het gezin bereiken?

In elk land waar we werken kiezen we gebieden

Elk gezin maakt een overzicht van hun behoeftes,

waarop we ons richten. Binnen elk gebied

bezit, mogelijkheden en dromen. Een vrijwilliger

onderzoeken we welke groepen mensen het meest

helpt hen met het formuleren van doelen en het

kwetsbaar zijn of in armoede leven. In samenwerking

verkennen van de obstakels om deze doelen te

met de overheid en met andere leiders in de

bereiken. Samen vertalen het gezin en de vrijwilliger

gemeenschap selecteren we gezinnen.

het overzicht naar een concreet actieplan.

Stap 2: Hoe werken we toe naar een vast inkomen?

Stap 4: Hoe kan het gezin in de tussentijd overleven?

Samen met elk gezin onderzoeken hoe we kunnen

Soms bieden we een gezin voor een korte periode

toewerken naar een vast inkomen, zodat het gezin

bijstand aan in natura of in cash. Dit doen we alleen

de primaire levensbehoeftes (voedsel, onderdak,

als er noodhulp nodig is om te overleven en voor

schoolkosten) kan betalen. We kijken onder

maximaal 12 maanden. We zorgen altijd dat het gezin

andere wat de kansen op een baan zijn en of er

ook van de overheid de bijstand krijgt waar

mogelijkheden zijn om een eigen bedrijf te starten.

het recht op heeft.

Stap 5: Hoe leert het gezin goed omgaan met geld? De ouder(s) van het gezin volgen een training over financiën en krijgen een coach bij het doen van de boekhouding. Zo leren zij onder andere om te

Dankzij uw betrokkenheid en steun hebben veel gezinnen in de afgelopen jaren stappen gezet om zelfredzaam te worden. Sommige gezinnen konden we loslaten. Andere gezinnen bleven we begeleiden en ondersteunen, de ene keer intensiever dan de andere. Zo zorgen we voor een aanpak op maat die leidt tot blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

budgetteren en te sparen. Waar nodig verwijzen we het gezin naar professionele hulpverleners om schuldenvrij te worden.

Stap 6: Hoe krijgt het gezin motivatie en zelfvertrouwen? Per gezin bekijken we welke trainingen of opleidingen bijdragen aan meer kennis en vaardigheden. Hierdoor krijgen de gezinsleden namelijk meer zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Stap 7: Hoe zorgen we voor een goede start? We helpen de ouder(s) financieel op weg wanneer zij met een eigen bedrijf beginnen. Dit doen we op verschillende manieren: met praktische hulp bij het opstarten van het bedrijf, met subsidie of met een klein krediet. De ouder(s) betalen daarnaast altijd een eigen bijdrage, omdat dit de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van

Nexhmije en haar man’

eigenwaarde vergroot.

Stap 8: Hoe waarborgen we het resultaat? Toegewijde vrijwilligers blijven een vastgestelde periode betrokken bij het gezin, zodat er begeleiding en hulp beschikbaar is. Ook zorgen we dat de gezinnen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

DORCAS

13


Afgelopen jaar hebben we relatief veel noodhulp verleend. We geven u een korte update uit verschillende landen. Een uitgebreide update per land vindt u op dorcas.nl/noodhulp.

Noodhulp in Irak

Zuid-Soedan

In Irak werd IS al verslagen in 2017, maar vrede is

Het Christelijk Noodhulpcluster is in actie gekomen

er nog lang niet in het land. Afgelopen maanden

voor de slachtoffers van de overstromingen

laaide de onrust weer op. Er waren protesten tegen

in Zuid-Soedan. Blijf op de hoogte via

corruptie, werkloosheid en de hoge prijzen.

christelijknoodhulpcluster.nl.

De situatie in het land is complex en verdrietig. Onze lokale collega vertelt: ʻMenselijk gezien zijn

Jemen

er geen eenvoudige oplossingen, maar God kan

Dankzij een grote groep gevers uit Nederland

mensen sturen om het goede te doen.ʼ

konden we afgelopen jaar 850 families (gemiddeld 7 personen per familie) aan een dagelijkse maaltijd

14

DORCAS

We hebben gelukkig ook goed nieuws over

helpen. In het nieuws horen we weinig over de

Irak. Dankzij een nieuwe samenwerking met

oorlog in het land, maar dat maakt de nood er

Nobelprijswinnares Nadia Murad kunnen we een

niet minder om. Volgens schattingen hebben

flinke extra impuls geven aan de wederopbouw in

17 miljoen mensen humanitaire hulp nodig om

het land. We herstellen bijvoorbeeld waterleidingen,

te kunnen overleven.

waterputten en watertorens in Sinjar, waarmee

Onze lokale collega uit Jemen vertelt: ʻWe hebben

we het voor de jezidiʼs mogelijk maken om de

elke familie persoonlijk bezocht en dat zorgde voor

vluchtelingenkampen te verlaten en terug te keren

verraste gezichten. Ik kreeg meerdere keren als

naar hun dorpen.

reactie dat het hen raakt dat we zo veel persoonlijke


Mozambique Bekijk via eometterdaad.nl de afleveringen over hoe de mensen in Mozambique na orkaan Idai hun leven weer proberen op te bouwen.

2019 aandacht voor hen hebben.ʼ We zijn trots op onze collegaʼs die dit werk kunnen doen ondanks de hartverscheurende omstandigheden, en we zijn dankbaar voor uw betrokkenheid en giften.

Wist u dat we bezig zijn met een pilotproject, waarbij blockchaintechnologie ons helpt om noodhulp sneller en efficiënter op gang te krijgen? Lees meer op dorcas.nl/innovatie.

Sulawesi Psychosociale hulp in oorlogssituaties

Begin oktober 2018 werd Sulawesi (Indonesië)

Najla Chada, onze landendirecteur in

getroffen door aardbevingen en een tsunami.

Libanon en Syrië, weet uit eigen ervaring

De slachtoffers van de ramp hadden per direct

hoe het is om vluchteling te zijn en hoe

voedsel, water en een dak boven hun hoofd nodig.

belangrijk psychosociale hulp dan is.

Na deze eerste noodhulp volgt er ook altijd nog een

Dit laatste heeft haar geholpen om weer

periode van wederopbouw, waarbij we er samen

de krachtige vrouw te worden die zij

met de lokale bevolking aan werken om het 'gewone'

nu is. Aan het Nederlands Dagblad

leven weer op te kunnen pakken. Dat betekent dat

vertelde zij haar indrukwekkende

we op dit moment nog steeds actief zijn in Sulawesi.

persoonlijke verhaal. Terug te lezen via dorcas.nl/interview-najla.

Via dorcas.nl/noodhulp leest u welke activiteiten zijn verricht en nog steeds worden verricht.

DORCAS

15


song of beauty

There is a

on ev'ry weeping eye

for there is One who loves me

His heart, it breaks with mine. The Porter’s Gate


DECEMBER 2019 - JAARGANG 35 - NR. 3 - WWW.DORCAS.NL

VERHALEN VAN VERANDERING

Alles wordt nieuw Van koude handen naar warme harten

Inclusief Sponsor Special


DECEMBER 2019 - JAARGANG 35 - NR. 3 - WWW.DORCAS.NL

VERHALEN VAN VERANDERING

Alles wordt nieuw Van koude handen naar warme harten

Inclusief Ondernemers Special


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.