Page 1

Dům seniorů Kdyně bude zvyšovat úroveň služeb pro své seniory díky dotaci na vzdělávání získané z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V minulých měsících připravoval Domov projekt nazvaný „Dům seniorů Kdyně – být všem blíž“, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem tohoto projektu měla být podpora dalšího vzdělávání pracovníků DS Kdyně prostřednictvím účasti v akreditovaných kurzech. Projekt by měl vést k prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, k zlepšení sociálních služeb a zvýšení kvality života a spokojenosti seniorů. Datum 8.9.2013

Esf 1