Page 1

Vila K. ArchitektonickĂĄ studie rodinnĂŠho domu s parametry vily 8 / 2019

DTP ARcH _1


Obsah _ místo / kontext _ _ umístění domu, koncept zahrady _ _ _ koncept vnitřní dispozice, půdorysy ARCHITEKTONICKÁ STUDIE VILY místo stavby: PODOLANKA / CVRČOVICE

_ _ _ _ koncept fasád, barvy a materiál _ _ _ _ _ pohledy, řez, perspektiva, interiér

autor návrhu: ING.ARCH. DOMINIK T. PETR

BS projekt s.r.o. d.t.petr@gmail.com +420 720 171 643

DTP ARcH

_2


Místo stavby / kontext / okolí Pozemek se nachází v krajině mezi Prahou a Brandýsem nad Labem. Parcela je charakteristická především svým jižním svahem. Ten přesahuje rozdíl až 6,5 výš. m. (od ulice po konec pozemku). Z pozemku je krásný výhled do okolí (což umožňuje i nízká výška okolních objektů či jejich „utopení“ v terénu). Mimo výhledu do údolí Vinořského potoka je vidět pole na horizontu či kopec Starý Brázdim.

Fotografie místa

_3


Architektonické řešení

Někdy se bojíme a jindy zase stydíme věci po-

jmenovávat pravými jmény. Když manželé K. přišli se zadáním rodinného domu, nečekali, že by jim architekt měl navrhovat vilu. Pod pojmem vila si totiž představíme něco drahého,velkého a nedostupného. Domnívám se ale, že vila není “sprosté slovo” a lze čerpat i z pozitivních vlastností této architektonické typologie. Z definice vily víme, že vily se nacházely primárně ve venkovské krajině. To odpovídá - kolem Cvrčovic najdeme kulturní krajinu s rozlehlými poli plnou pitoreskních středočeských vesniček, lesů i skal a přírodních rezervací. Historicky nejvyznamnější stezkou v okolí je cesta mezi Starou Boleslaví a Pražským hradem. Většina vil má venkovní schodiště. Jsou často děleny do tří nadzemních podlaží a v suterénu se nachází utilitární / obslužné prostory objektu. Naopak prostory v patrech orientované do ulice jsou většinou ty nejvýstavnější - hlavní obytné. Tento model je zopakován i u tohoto domu (také díky přirozené orientaci ke světovým stranám a využití svahu).

Okolí

vil je často lemováno zahradami různého charakteru (výstavního, veřejného či tajemného, soukromého). Ty křižují dlouhé pohledové osy a nachází se v nich jezírka, altánky či terasy s různým výhledem. I toto si autor dovolil v návrhu parafrázovat. Umístění domu vychází z požadavku investorů na prostor pro parkování před domem a velkou terasu, která by substituovala nedostatečně velkou zahradu v 1.NP a z odstupových vzdáleností. Autor během navrhování objektu kladl důraz na prostupnost objektu (tedy aby se dalo jednoduše domem projít nebo jej obejít).

Další

snahou autora je dostat světlo do vnitřních

prostor interiéru (protože se jedná o značně velký objekt a ještě částečně schovaný ve svahu). Z toho důvodu jsou navrženy prosklené příčky do hal, prosklení v příčkách u stropu a nad koupelnou, chodbou i šatnou je navržen pultový střešní světlík. Ten nejenže přivede světlo do chodby a šatny , ale navíc umožní výhled z vany na nebe.

Proto si autor váží konečného rozhodnutí investorů pro druhé vnitřní schodiště i ponechání návrhu venkovní kolonády ve 2.Np propojující vstup do bytové části se zahradou. Paralelou tohoto koridoru je vnitřní chodba. Podobně je řešeno 1.Np. To protíná dlouhá chodba a zároveň lze celý dům obejít po zahradě díky můstku nad venkovním schodištěm.

_4


SITUACE

Zastavěná plocha novostavby RD: 281,7m² místo: PODOLANKA, č.p.: 23 /3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

název výkresu: SITUACE

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:500

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

50m

_5


Zahrada / referenční fotografie pergola

sezení kolem stromu

https://www.indiamart.com/proddetail/contemporarywooden-pergola-20717069188.html

zdroj: https://theoakandropecompany.co.uk/shop/product/900/roundtree-bench

přírodní jezírko

zdroj: https://www.clear-water-revival.com/diy-natural-swimmingpools-top-10-tips/

gabiony s květinami (a živým plotem uvnitř gab. sítě)

https://www.fibreverte.com/ _6


KONCEPT ZAHRADY S POZNÁMKAMI

sezení pod stromem (dub žlutavý)

pergola roh s kompostem

skupina ovocných stromů dominanta na ose schodiště (pavlovnie plstnatá)

přírodní koupací jezírko s regenerační zónou

schody z dřevěných prvků

záhony s ovocnými keři a bylinami skupina vzrostlých keřů lemujících koridor kolem schodiště

svah zpěvněný suchou zídkou, rkvětinami a skluzavka záhony s ovocnými keři a bylinami

habrový živý plot v gabionových klecích

liliovník tulipánokvětý habrový živý plot v gabionových klecích místo: PODOLANKA, č.p.: 23 / 3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

gabiony osázené květinami

název výkresu: KONCEPT ZAHRADY

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:250

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

25m

_7


SCHÉMA KONCEPTU HMOTY DOMU <-- SMĚRY HLAVNÍCH KORIDORŮ / OS ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ DISPOZICE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

_8


KONCEPT ČLENĚNÍ HMOTY DOMU

SEVER

DLE ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM A KONTEXTU DOMU

POLE

ZÁPAD

Pokoje a ložnice

Vstup, koupelna s wc, úložné prostory

Obývací pokoj a terasa

VÝCHOD

Gabionové zdi ve tvaru otevřené náruče

Parkovací místo ULICE A VSTUP

JIH

_9


TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.PP

GARÁŽ SKLEP ŘEZ A-A

KOTELNA CHODBA SE SCHODIŠTĚM VINNÝ SKLEP WC

9550

PRACOVNA UŽITNÁ PLOCHA 1.PP

46,1 m² 15,8 m² 17,8 m² 20,2 m² 14,5 m² 3,6 m² 23,7 m²

141,7 m²

Chodba

Sklep

"Druhá pracovna" - vinný sklep

Kotelna TUV

WC

K

Pracovna

22 x 160 x 300

12450

Garáž

6700

ŘEZ A-A

13000

místo: PODOLANKA, č.p.: 23 / 3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

1200

název výkresu: PŮDORYS 1.PP

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:150

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

15m

_ 10


TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.NP

1.POKOJ S ŠATNOU 2.POKOJ ŘEZ A-A

KOUPELNA WC

13000

1200

HALA OBÝVACÍ POKOJ CHODBA

S P WC 2.Pokoj

Technická místnost

ZÁDVEŘÍ

Koupelna

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP Hala

Chodba

10500

TECHNICKÁ MÍSTNOST

Schodiště

Zádveří

16 m² 12,1 m² 8,8 m² 2 m² 8,2 m² 52,2 m² 6,8 m² 5,3 m² 5,4 m²

117,1 m²

Šatna

Obývací pokoj 1.Pokoj

3750

Jídelna

3500

Terasa

ŘEZ A-A

8000

místo: PODOLANKA, č.p.: 23 / 3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

5000

1200

název výkresu: PŮDORYS 1.NP

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:150

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

15m

_ 11


TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.NP ŘEZ A-A

3500

1.POKOJ S ŠATNOU 2.POKOJ

Terasa

LOŽNICE KOUPELNA ŠATNA

Ložnice 2.Pokoj

CHODBA Chodba

1.Pokoj

HALA Šatna

15000

TM

Koupelna

KOUPELNA

Koupelna

TM (TECHNICKÁ MÍSTNOST)

S P

Hala

ZÁDVEŘÍ OBÝVACÍ POKOJ

Zádveří

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP

Obývací pokoj

12,4 m² 12 m² 15,5 m² 6,2 m² 4,7 m² 11,5 m² 7,4 m² 7,1 m² 2,6 m² 6,8 m² 53,3 m²

139,5 m²

7250

Terasa

ŘEZ A-A

13000

místo: PODOLANKA, č.p.: 23 / 3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

1200

název výkresu: PŮDORYS 2.NP

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:150

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

15m

_ 12


PŮDORYSY NP S POZNÁMKAMI

1.PP

1.NP

5

2.NP

4 4 Pokoj

Pokoj

6

Chodba

S P WC Pokoj

TM

2

Koupelna

Zádveří

3

Chodba

Šatna

Sklep

luxfery

"Druhá pracovna" - vinný sklep

Kotelna

WC

22 x 160 x 300

Pracovna

S P

Hala

2 Zádveří

3

Obývací pokoj

obklad: kámen, nasvícen shora

Obývací pokoj

1

Garáž

Koupelna

Koupelna

Pokoj

TUV K

Šatna

Technická místnost

Hala

1

Pokoj

Schodiště

obklad: kámen

Jídelna Venkovní terasa

Terasa

v interiéru 1.PP bude přiznán beton, ztracené bednění a průmyslová epoxidová barva na podlaze

propustná dlažba: žulové kostky

1/ PROSKLENÍ U STROPU

4/ MÍSTO PRO MOZAIKU NA CELÉ ZDI

2/ PROSKLENÁ PŘÍČKA

5/ VENKOVNÍ KUCHYNĚ S BETON. PRAC. DESKOU

3/ AKUMULAČNÍ PŘÍČKA VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL 4/ KOLONÁDA Z DŘEVĚNÝCH A BETONOVÝCH SLOUPŮ místo: PODOLANKA, č.p.: 23 / 3 investor: MANŽELÉ KINCLOVI

název výkresu: PŮDORYS

0m

formát: A3 / měřítko: M 1:200

vypracoval: Ing.arch. DOMINIK T. PETR / tel.: 720 171 643

20m

_ 13


KLASICKÉ VILY

Koncept fasád/ inspirace

villa K.

SCHÉMA TEKTONIKY ČELNÍ FASÁDY ŘEŠENÉHO DOMU

_ 14


Materiál a barevnost fasád

Hrubá plastická omítka v kombinací s hladkou omítkou v krémové barvě (viž níže)

Lokální pískovec (venkovní dlažby teras)

Šedá barva - ANTRACIT (průčelí domu a kovové prvky)

Světlá opuka (kámen v gabionech a obklad stěny u venkovního schodiště)

Šedá barva (sokl, okna)

Pohledový beton (zastřešení teras, venkovní schody a strop v interiéru - obývací pokoj)

Krémová barva omítky na fasádě _ 15


_ 16


_ 17


_ 18


_ 19


_ 20


Perspektiva (pohled z ulice)

_ 21


Pohled do interiéru obývacího pokoje

Interiér / referenční fotografie

Referenční fotografie

_ 22


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE VILY K. 8 / 2019 místo stavby: CVRČOVICE / PODOLANKA autor návrhu: ING.ARCH. DOMINIK TOMÁŠ PETR BS projekt s.r.o. d.t.petr@gmail.com +420 720 171 643

DTP ARcH

_ 23

Profile for D.T. Petr

Villa K.  

Villa K.  

Advertisement