Rudnosiuko raštai

Page 1

Linas Poška

Rudnosiuko raštai

Pačioje XX amžiaus pabaigoje vaikams pradėjo rašyti jaunesnė menininkų karta, kuri siekė iš vaikų literatūros išstumti bet kokias didaktikos, pamokymo apraiškas, vengė infantilumo, pasitikėjo vaiko kaip adresato intelektu ir nuovoka, vadovavosi meno kaip žaidimo koncepcija. Taip įsigalėjo anksčiau lietuvių vaikų literatūrai nebūdinga nonsenso stilistika, absurdiški, alogiški žaidimai žodžiais, daiktais, įgrisusiais kalbos ir tautosakos štampais. Svarbiausią vietą šiame kontekste užima Vytauto V. Landsbergio (g. 1962) kūryba. Dr. Kęstutis Urba

Vytautas V. Landsbergis

Pagal etinį autoriaus patosą Rudnosiuko istorijas lyginčiau su filmo „Forestas Gumpas“ žinia. Netikėta atšiauriame pasaulyje, beveik religine žinia, kad naivumas ir gerumas gali būti visa nugalinčia jėga. Galbūt vienišam, galbūt „kitokiam“ vaikui tai yra sielos žaizdas gydanti, paguodžianti ir pralinksminanti knyga. Auginanti jo savivertę ir orumą. Liaudies lingvistika... Žinia, kai ikimokyklinukai pradeda kalbėti, jie kartu azartiškai užsiima vaikiškąja kalbotyra: gretina panašiai skambančius žodžius, kuria naujus, suteikia netikėtas prasmes svetimžodžiams, negailestingai taiko ką tik suvoktas gramatikos normas viskam ir visur. Taigi ir Vytautas V. Landsbergis išlaikė tą kalbos naujumo, jos „išradimo“tiesiog čia bekalbant jausmą ir dosnia sauja dalinasi juo su skaitytoju. Ta naivioji lingvistika ypač komiškai atrodo, kai delnuose neskubant vartaliojamas koks nors žodis iš labai rimto suaugusiųjų pasaulio. Man gražu, kai rašytojas ne bėga nuo klišių ir nuvalkiotų žodžių, o tiesiog ima tokį žodį ir nušveičia jį iki žėrėjimo.

Vytautas V. Landsbergis


Vytautas V. Landsbergis

RUDNOSIUKO RAŠTAI (I ir II tomai)

Skiriu sūnui Gabrieliui


Vytautas V. Landsbergis

RUDNOSIUKO RAŠTAI Atsiminimai, esė, nesąmonės

2019

3


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

Knygos leidimą rėmė

Dailininkas Jonas Landsbergis Redaktorės Giedrė Kmitienė ir Erika Urbelevič

ISBN 978-609-8227-12-3

© Vytautas V. Landsbergis, 2019 © Jonas Landsbergis, 2019 © Dominicus Lituanus, 2019


Prakalba į malonųjį skaitytoją Tūlam1 skaitytojui siūlomos „Rudnosiuko istorijos“ kol kas dar neįtrauktos į pasaulio literatūros aukso fondą, tačiau vilties yra... 2 Todėl, prieš pradedant pasakoti tūlas Rudnosiuko istorijas, norėtųsi nušviesti šių istorijų atsiradimo istoriją, idant paskui nekiltų nereikalingų klausimų, nedarančių niekam garbės. Taigi pradėkime nuo pradžių: kokią vietą pasaulio evoliucijos istorijoje užima homo rudnosiukiens? Iš kur tas padaras atsirado, kaip evoliucionavo, degradavo etc... Ir iš viso – kas jį tokį sugalvojo?

1

Įdomus, savotiškas, trenktas.

2

Žadėjo per pažįstamus kitąmet įtraukti į sidabro fondą, o iš ten ir aukso fondas – ranka pasiekiamas.

5


Visų pirma, Rudnosiuką išgalvojau visiškai ne aš, o kitas dėdė – Vytė Nemunėlis. Būdami maži, manding, visi girdėjome šiuos nuostabius Vytės posmus: Ten miške, kur eglės ošia, Po pušim sena sena, Buvo meškinas Rudnosis, Rudnosienė – jo žmona. Ir turėjo jie meškiuką – Rudnosiuką kaip ir jie. Buvo jis dar be kelnyčių Ir bėgiojo tik namie.1 Tai va, parašė šį kūrinėlį Vytė Nemunėlis, ir prasidėjo karas2. Važinėjo tankai ir šaudė iš patrankų. Nemunėlis žiauriai nemėgo kariauti, tad susikrovė lagaminan vilnones kojines, dantų šepetuką ir išvažiavo į pasaulį, kad kartais kas nenutiktų. – Vyte, pasiimk ir mane į lagaminą, – šaukė jam Rudnosiukas. 1

Kai vaikystėje skaitai tokius žodžius, atrodo, kad viskas yra gerai. Bet kai užaugi ir perskaitai juos iš naujo, kyla daugybė klausimų: – O kodėl be kelnyčių? – Kodėl tik namie? – Nejaugi jo į lauką nieks neišleisdavo? Tik tada suvoki, koks rimtas tat kūrinys... Tai sudėtinga, tai visam gyvenimui.

2

Nedrįstume teigti, jog karas prasidėjo būtent dėl šios knygelės pasirodymo, tačiau kas galėtų tai paneigti...

6


– Tu netelpi, – atsakė Vytė ir pakišo Rudnosiuką po lova. – Pagulėk čia. Aš greitai grįšiu. Ir išmovė pro duris... O Rudnosiukas gulėjo po lova, įbedęs nosį į dulkes, ir žinojo – nesugrįš greitai Vytė, oi nesugrįš... Taip jis ten ir niūksojo, drybsojo ir praktiškai nebesivystė.1 Bet štai vieną dieną karas baigėsi, Rudnosiukas išlindo iš palovio ir jau ketino skubiai augti bei vystytis, bet... Prasidėjo pokaris. Žinokit, ne juokai tas pokaris! Tuo metu žmonės praktiškai neaugdavo, tik mažėdavo... Mažėdavo, smulkėdavo, kol pavirsdavo mažais, vos įžiūrimais parazitais2. Skraidydavo ir siurbdavo vieni kitiems kraują. Tačiau Rudnosiukas, nepaisydamas visų parazitų, vis tiek augo ir stiebėsi į viršų it koks stabas. O stiebtis anuomet labai padėdavę įvairūs pokštai ir pykštai, mat parazitai jų velniškai bijodavę. Rudnosiukas įsilipdavo į obelį ir imdavo visa gerkle pokštauti: Pyšku pošku trali vali – Myliu savo gimtą šalį! Niežti bambą, aušta rytas, Siurbia kraują parazitas. 1

Nes vystytis gulint po lova yra gana sudėtinga.

2

Parazitai – tai šlykštu, tai nenusakoma žodžiais... Knygelėje, pretenduojančioje į aukso fondą, apie juos net ir kalbėti nesinori.

7


Miško žvėreliai, išgirdę šiuos Rudnosiuko juokus, tiesiog sprogdavo iš juoko1. Tačiau ne visi... Asilas pvz., stovėdavo po obelim ir viską kruopščiai užsirašinėdavo. O užsirašęs net ašarą nubraukdavo: – Nieko nesuprantu... Dėdė Nemunėlis tave, Rudnosiuk, sugalvojo daug gražesnį, o tu šit koks, pasirodo. Tačiau nieko nepadarysi, laikai buvo tamsūs, neramūs, iš kur čia būsi gražus. Tokios tokelės2 tad...

Kodėl Rudnosiukas? Vytės Nemunėlio „Meškiukas Rudnosiukas“ – mėgstamiausia mano vaikystės knyga. Bet ji labai plona – viens du ir, perskaitai... Perskaitai ir galvoji: o ką Rudnosius veikė užaugęs, pokariu... Prie Brežnevo... Gorbačiovo... Kaip jis elgėsi mokykloje, kalėjime, tremtyje, kitose lavinimo įstaigose? Kaip jis valgo, kaip bučiuojasi? Gal Rudnosiukas iš viso nemoka bučiuotis? Ar spėjo Vytė išmokyti jį valgyt šakute, ar jis vis dar ryja rankomis? Ir kas tas Rudnosiukas iš viso? Žmogus ar meška? Ar koks kitas gyvulys? Su ragais ar be... Jaunas ar senas? Plaukuotas ar nuplikęs? O gal Rudnosiukas – nei žmogus, nei gyvulys, o... diagnozė? Bet tada turėtų būti ir pirmieji rudnosiuko požymiai, vėlesnės stadijos, vaistai... Koks, tarkim, yra pirmos stadijos rudnosiukas? O kaip atrodo žmogus, kuriam jau visiškas rudnosiukas? Ar tai užkrečiama? Nežinau...3 1

Anuomet būdavo gana įprastas reiškinys – palaukėse besimėtančios iš juoko sprogusių žvėrelių liekanos, kailių gabaliukai, iššiepti dantukai bei kitos smulkmenos.

2

Tokelės – gražus, nieko nepasakantis žodis. O ką, jeigu nežinojimas – irgi simptomas? Galbūt rudnosiukai irgi nieko nežino?

3

8


Idant skaitytojo neištiktų visiškas rudnosiukas, bandysime minėtas nežinias prašalinti.

Rudnosiuko priešistorė Skaitytojui pagrįstai gali kilti nepagrįstas klausimas: o iš kur tas Rud­ nosiukas atsirado išvis? Ne kaip literatūrinis personažas, o kaip zoologinis vienetas. Iš kokio žvėries jis išsivystė, koks jis buvo prieš mūsų erą, koks ankstyvaisiais viduramžiais ir t. t. Rudnosiukas gimė šešiasdešimt antrais metais prieš mūsų erą, gegužės 25 dieną. Neteisinga būtų sakyti, jog jis gimė. Jis paprasčiausiai išsivystė iš vidutinio stambumo brutozauro (lot. Brutozaurus Rudnosiukijus), maždaug tuo pat metu, kai iš mažųjų stripokokų išsivystė kiškiai.


Rudnosiuko tėvelis buvo eilinis brutozauras, kuklus ir darbštus žolėdis. Dirbo miško bibliotekos vedėju, laisvalaikiu rašydavo anekdotus apie miško žvėrelių gyvenimą. 75 mūsų eros metais miške buvo itin populiarus jo anekdotas apie Asilą: Nutarė kartą Asilas tapti Kengūra. Parietė priekines kojas ir šokinėja per krūmus ant užpakalinių. Pamatė jį Liūtas ir klausia: – Ko šokinėji, ką čia vaidini? – Kengūrą, – atsakė Asilas, – matai, noriu būti pasauly pats greičiausias ir stipriausias. – Negražu, oi negražu šitaip, – pamokomai tarė Liūtas ir suvalgė Asilą. Miško žvėreliai, išgirdę šį anekdotą, juokdavosi ir trindavo letenėlėm pilvus. Vienintelis Asilas nežvengdavo, o ardavo kanopom žemę ir žviegdavo, kad tai melas, prasimanymas ir jam šitaip niekada nėra atsitikę!!! Rudnosiuko tėvelis nenorėjo, kad miško žvėreliai1 žinotų, kas tų anekdotų autorius, tad pasivadino slapyvardžiu Rudnozauras. 80 metais prieš mūsų erą Rudnosiuko tėtis vedė jauną brutozauraitę iš gretimos baobabų giraitės. Vestuvės buvo žiauriai smagios: jaunieji susikvietė visus apylinkių pitekantropus, kentaurus, minotaurus2, undines ir kt. dinozaurus. Tik vienos pelėdos – kaip visada – nepakvietė... Pelėda atvyko ir nekviesta, prisigėrė gėrimų ir šoko „Kentaurų polką su ragučiais“ – net plunksnos dulkėjo. Bet štai antrą vestuvių dieną senas, apyžlibis minotauras ant stalo 1

Ypač Asilas!

2

Kentaurai ir minotaurai – tai pirmykščiai vestuvių muzikantai.

10


šokinėjančią pelėdą supainiojo su citrina – čiupo ją, išspaudė į arbatą ir užtraukė visa gerkle: Karti, karti, citrina karti! Smagią dainą kaipmat pagavo ir kiti vestuvininkai: Bučiuosis jaunieji, tai bus saldi! Na, pasibučiavo Rudnosiuko tėveliai vieną kartą – kažkas ne taip. Pakšt darkart, ogi žiūri – jau visai nieko! Ir taip jiems patiko bučiuotis, kad pakštinosi1 nesustodami tris dienas ir tris naktis. O ketvirtos dienos rytą pterodaktilis2 jiems atnešė mažytį Rudnosiuką. Vėliau visa šeima persikėlė į mišką netoli Rudnosiukiškių, kur neilgai ir nelaimingai gyveno. Toks būtų sutrumpintas Rudnosiuko gyvenimo variantas, o dabar siūlome pailgintą. 1

Priešistorinis bučiavimosi būdas (į nosį).

2

Tais tamsiais laikais gandrai dar nebuvo išsivystę, tad vaikus atnešdavo pterodaktiliai.

11


Turinys Prakalba į malonųjį skaitytoją .........................................................................5 Kodėl Rudnosiukas? .........................................................................................8 Rudnosiuko priešistorė....................................................................................9

I tomas Rudnosiuko istorijos 1 dalis, kurioje pasakojama apie Rudnosiuko jaunystę, brandą

bei pirmuosius kūrybinius bandymus.........................................13

Rudnosiuko atsakomybės jausmas ..............................................................14 Rudnosiukas ir verkianti mamytė ..................................................................16 Rudnosiuko himnas ........................................................................................18 Rudnosiuko naktinė elegija ............................................................................19 Rudnosiukas ir poezija................................................................................... 23 Rudnosiuko batai...........................................................................................24 Laikinumai ....................................................................................................... 25 Subjurusi Rudnosiuko nuotaika .....................................................................26 Rudnosiukas ir poetas Dūda ........................................................................ 27

223


Apie vystymąsi ................................................................................................. 31 Rudnosiukas ir prietarai .................................................................................34 Rudnosiuko kūrybinės kančios ..................................................................... 35 Baisukas..........................................................................................................36 Rudnosiuko palyginimai ................................................................................38 Rudnosiuko palyginimai 2............................................................................. 39 Kaip Rudnosiukas pralinksmėjo................................................................... 40 Rudnosiuko fantazija...................................................................................... 42 Rudnosiuko futuristiniai bandymai ..............................................................43 Rudnosiukas ir komitetai ............................................................................... 45 Rudnosiuko Kalėdos.......................................................................................46 Rudnosiukas ir varveklis................................................................................49 Rudnosiuko sutrumpinimai ........................................................................... 50 Rudnosiuko panašumas į velniai žino ką ..................................................... 52 Pasisakymai .................................................................................................... 52 Abejotina Rudnosiuko reputacija .................................................................53 Nuosprendis ...................................................................................................54 Suėmimas ......................................................................................................56 Ištrėmimas ....................................................................................................58 Rudnosiuko gyvenimas tremtyje..................................................................60


2 dalis, kurioje išspausdinta visa didžiojo plunksnos meistro

Rudnosiuko kūryba, sukurta Vėžnosiukiškėse............................63

„Vėžnosiukiškių pasakų“ sudarytojo žodis ....................................................64 Rudnosiuko pasaka apie du meškiukus ...................................................... 65 Uodas Bamba .................................................................................................65 Pasakėčia apie galvą ir užpakalį...................................................................67 Pasaka apie diedą be dantų.........................................................................69 Pasakėčia apie tris žuvėdras.........................................................................71 Pasaka apie žmogelį Vargelį ..........................................................................73 Aukso puodynė ..............................................................................................76 Eilėraštis apie tarakonus ...............................................................................77 Aritmetinė pasakaitė.....................................................................................79 Laiškas apie protą ir jausmus ........................................................................82 Ant molo .............................................................................................................85 Kastytė ir Jūratis .............................................................................................86 Pasaka apie nežinau ką... ..............................................................................87 Pokalbis su šluota........................................................................................... 89 Ežio atsakymas ............................................................................................... 91

225


3 dalis, kurioje pasakojama apie paskutines tremties

akimirkas, sugrįžimą į Rudnosiukiškes ir bandymus pradėti viską iš naujo ..................................................................... 93

Rudnosiuko tremties draugai .......................................................................94 Rudnosiuko priešas .......................................................................................97 Sugrįžimas iš tremties ................................................................................... 98 Namai ..............................................................................................................100 Rudnosiukas ir šuo Dingo ............................................................................100 Rudnosiukas ir jo laimės paukštė ...............................................................101 Rudnosiukas ir biurokratas .........................................................................102 Globalinis žmogus .........................................................................................104 Kaip Rudnosiukas žvaigždžiavo..................................................................106 Rudnosiukas ir kiškiai...................................................................................108 Rudnosiukas nežinia kur.................................................................................110 Kaip Rudnosiukas susipyko su Ežiu ............................................................112 Kaip Rudnosiukas susitaikė su Ežiu ............................................................113 Ašara išdavikė .............................................................................................. 115 Nebūtinai būtina būtinybė ..........................................................................116 Rudnosiukas kalbasi su veidrodžiu ............................................................ 117 Rudnosiukas ir skulptūros ..............................................................................119 Rudnosiukas kalbininkas .................................................................................121

226


Rudnosiuko paskaita apie jaustukus...........................................................122 Rudnosiuko surinktos Rudnosiukiškių liaudies patarlės ..........................123 Rudnosiuko surinkta Rudnosiukiškių liaudies mįslė .................................124 Rudnosiukas aiškina Ežiui logikos pagrindus ............................................124 Rudnosiukas pasaulio gale .........................................................................126 Rudnosiukas išgelbsti pasaulį nuo eilinės pasaulio pabaigos................128

II tomas Naujųjų Rudnosiukiškių istorijos Prakalba į malonųjį skaitytoją Nr. 2 ................................................................. 132

1 dalis, arba „Naujųjų Rudnosiukiškių istorijos“,

kuriose pasakojama apie vikontą de Rudnosiuką maždaug po dvidešimties metų .................................................135

Rudnosiuko nepriklausomybės..................................................................136 Rudnosiukas ir ekspertai..............................................................................137 Rudnosiuko priklausomybė nuo priklausomybių .....................................137 Rudnosiukas ir akmuo .................................................................................139 Rudnosiukas ir veidrodis ...............................................................................140

227


Kaip Rudnosiukas snigo ...............................................................................141 Bobutė ir bobutinas .....................................................................................142 Apie prasmes...............................................................................................145 Apie Asilo savivertę ir kt. ............................................................................145 Rudnosiuko vedybos............................................................................................147 Kaip Rudnosiukas spanguoliavo ................................................................149 Rudnosiuko boba ........................................................................................150 Rudnosiukas ir Įdomumo dėlė ...................................................................152 Įsimylėjusi žvaigždė .....................................................................................153 Nusimynęs Rudnosiukas .............................................................................154 Asilo žodynas ...............................................................................................155 Rudnosiuko rudnosiukas ...............................................................................156 Rudnosiukas danguje ir ant žemės ............................................................157 Nesėkmingas pokalbis apie sėkmę...........................................................158 Višta pramogautoja ......................................................................................159 Rudnosiuko rytas ......................................................................................... 161 Rudnosiukas ir pampersas...........................................................................163 Rudnosiuko pavasario linksmybės ..............................................................164 Atpirkimo Rudnosiukas...............................................................................166 Rudnosiukas, karvė ir pieva ........................................................................167 Rudnosiukas ir kritikai .....................................................................................168

228


Rudnosiukas ir pribambasas .......................................................................169 Neišganytas Rudnosiukas ............................................................................170 Rudnosiukas ir žaltys ...................................................................................171 Rudnosiukas bankomatas...........................................................................172 Varžtelio istorija ..............................................................................................174 Rudnosiukas ir jūra .......................................................................................175 Žiemop...............................................................................................................176 Šakės ...................................................................................................................176 2 dalis, arba „Naujųjų Rudnosiukiškių istorijų“ tęsinys, kur pasakojama apie Rudnosiuką dar po dešimties metų. Šioje dalyje Rudnosiukas jau toks subrendęs, toks subrendęs, kad turi net savo brendą. Jau nekalbant apie kt. dalykus ...................................................... 179 Rudnosiuko brendas....................................................................................180 Troškulys.......................................................................................................181 Rudnosiukas ir vasara ...................................................................................182 Rudnosiuko paslaugos................................................................................183 Asilo reikalai.................................................................................................185 Dvi mylimosios ...............................................................................................186 Trečioji Rudnosiuko akis .............................................................................. 187 Asilo veidaknygė ..........................................................................................188

229


Gaidys analitikas ..........................................................................................189 Nepabučiuotas Rudnosiukas ......................................................................190 Pasaka apie įsimylėjusį Rudnosiuką ...........................................................191 Rudnosiukas ir tulpės ..................................................................................192 Kaip Rudnosiukas Laimos ieškojo..............................................................193 Pokalbis be galo ...........................................................................................194 Rudnosiukas ir Elnias .................................................................................... 195 Nuojauta........................................................................................................196 Visiškai nukakęs Rudnosiukas .....................................................................197 Asilo jėga .......................................................................................................198 Neprognozuojamas Rudnosiukas..............................................................199 Rudnosiukas ir mankšta.............................................................................. 200 Rūpestingasis Rudnosiukas .......................................................................... 201 Pasąmonės galia......................................................................................... 202 Sušernėjusi žiema ....................................................................................... 203 Paminklas Rudnosiukiškėse....................................................................... 203 Galbūt Rudnosiukas ................................................................................... 205 Apie dorą ir vienatvę ........................................................................................ 206 Rudnosiukas į prezidentus ..............................................................................207 Džiaugsmo ministerija ................................................................................ 209 Rudnosiuko sapnai ...........................................................................................210

230


Girininko šmėkla ..........................................................................................212 Apie visiškus dalykus ....................................................................................213 Rudnosiuko gyvenimo tikslas.....................................................................214 Toks rudeninis..............................................................................................214 Visi.................................................................................................................216 Niekai............................................................................................................216 Likimo grimasos ............................................................................................ 218 Rudnosiukas ir nelaboji...............................................................................219 Naujųjų laikų pabaiga ..................................................................................... 220


Landsbergis, Vytautas V. Rudnosiuko raštai / Vytautas V. Landsbergis; iliustravo Jonas Landsbergis. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2019. – 232 p.; iliustr. ISBN 978-609-8227-12-3 Naująją Vytauto V. Landsbergio knygą „Rudnosiuko raštai“ sudaro dvi dalys: pirmoji – tai perdaryta, papildyta 1994 metais išleistos ir metų knygos apdovanojimą pelniusi „Rudnosiuko istorijų“ versija; antroji – vėlėliau rašyti – paskutiniųjų penkerių metų rudnosiuko nuotykiai. Tai geriausių Rudnosiuko istorijų ir anekdotų antologija.

Vytautas V. Landsbergis

RUDNOSIUKO RAŠTAI Dailininkas Jonas Landsbergis Redaktorės Giedrė Kmitienė ir Erika Urbelevič Maketavo Aivaras Gecevičius Tiražas 2000 egz. Išleido UAB „DOMINICUS LITUANUS“ Nugalėtojų 3d-2, LT-10105, Vilnius, tel. +370 5 2777888 Spausdino UAB „BALTO print“ Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius www.baltoprint.com


Linas Poška

Rudnosiuko raštai

Pačioje XX amžiaus pabaigoje vaikams pradėjo rašyti jaunesnė menininkų karta, kuri siekė iš vaikų literatūros išstumti bet kokias didaktikos, pamokymo apraiškas, vengė infantilumo, pasitikėjo vaiko kaip adresato intelektu ir nuovoka, vadovavosi meno kaip žaidimo koncepcija. Taip įsigalėjo anksčiau lietuvių vaikų literatūrai nebūdinga nonsenso stilistika, absurdiški, alogiški žaidimai žodžiais, daiktais, įgrisusiais kalbos ir tautosakos štampais. Svarbiausią vietą šiame kontekste užima Vytauto V. Landsbergio (g. 1962) kūryba. Dr. Kęstutis Urba

Vytautas V. Landsbergis

Pagal etinį autoriaus patosą Rudnosiuko istorijas lyginčiau su filmo „Forestas Gumpas“ žinia. Netikėta atšiauriame pasaulyje, beveik religine žinia, kad naivumas ir gerumas gali būti visa nugalinčia jėga. Galbūt vienišam, galbūt „kitokiam“ vaikui tai yra sielos žaizdas gydanti, paguodžianti ir pralinksminanti knyga. Auginanti jo savivertę ir orumą. Liaudies lingvistika... Žinia, kai ikimokyklinukai pradeda kalbėti, jie kartu azartiškai užsiima vaikiškąja kalbotyra: gretina panašiai skambančius žodžius, kuria naujus, suteikia netikėtas prasmes svetimžodžiams, negailestingai taiko ką tik suvoktas gramatikos normas viskam ir visur. Taigi ir Vytautas V. Landsbergis išlaikė tą kalbos naujumo, jos „išradimo“tiesiog čia bekalbant jausmą ir dosnia sauja dalinasi juo su skaitytoju. Ta naivioji lingvistika ypač komiškai atrodo, kai delnuose neskubant vartaliojamas koks nors žodis iš labai rimto suaugusiųjų pasaulio. Man gražu, kai rašytojas ne bėga nuo klišių ir nuvalkiotų žodžių, o tiesiog ima tokį žodį ir nušveičia jį iki žėrėjimo.

Vytautas V. Landsbergis