__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Najaar

2015

1

Peace cannot be kept by force De schoonheid van imperfectie

4

Programma najaar 2015

2

Mijmering Kijken met je hart

5

Themaweek Herstelverhalen Jongerentraining

3

Graag geziene gasten Bezinning, bezieling en beweging

8

Uit de kloosterkeuken Geloven Onderweg

a a lt bak k e r, d i re c te u r

Peace cannot be kept by force; It can only be achieved by understanding.

V

an tijd tot tijd kom ik een tekst, een gedicht of een lied tegen, die dan gedurende een periode intensief bij mij blijft. In die periode is die tekst belangrijk voor me en zijn er steeds momenten en gelegenheden waarbij de tekst me doet reflecteren en me ook helpt. De afgelopen tijd was de prachtige bovenstaande tekst van Albert Einstein ‘’mijn’’ tekst. Vrede kan alleen worden bereikt door begrip en inzicht en niet door geweld. Een van mijn reacties als ik onder druk kom te staan, is om door te gaan en nog wat extra gas te geven. Daar kan ik ook nog van genieten ook. Maar op een gegeven moment ga ik over grenzen heen, grenzen van mezelf en ook grenzen van anderen. Dat speelde de afgelopen tijd. Een goede vriend gaf zeer duidelijk aan me terug, dat de vrede in mezelf niet terugkomt als ik maar blijf doordenderen. Ik had deze ander nodig om het bij me zelf te zien. Dit gesprek hielp me om meer stilte te zoeken en ook weer

kloosteragenda sept em b er

meer te mediteren en sindsdien staat muziek van Einaudi steevast aan in de auto in plaats van het getater van radio 1. Wat een heerlijk gevoel om die rust weer meer te ervaren, wat heerlijk dat die tekst er was en wat heerlijk dat die vriend mij hielp  Vervolgens kwam een prachtige tekst van Huub Oosterhuis ‘’toevallig” weer op mijn pad:

Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat.

Mens in wording er na

Als ik in de spiegel kijk valt mijn oog vooral op die dingen aan mijn lichaam die ik niet mooi vind en graag anders zou willen. Er komt een schoonheidsideaal naar boven waar ik vind dat ik aan moet voldoen.

creativiteit

Conny Brouwer begeleidt creatieve retraites in het klooster

De schoonheid van het onvolmaakte vrijdag 20 november tot zondag 22 november 2015

Meer informatie www.kloosterhuissen.nl

Vrijdagretraite Herademen Persoonlijk verlies in verdiept perspectief Studieweek Gregoriaans Noveen, leiderschapsretraite Jezelf ontmoeten in de stilte Workshop stemexpressie De Passie van je stem Iconenweek Kloosterretraite en wandeling Nobody is perfect Kloosterweekend Meester Eckhart Workshop Innernemerschap Kloosterkoken De ayurvedische keuken Verdiepingsweekend Intuïtief bewegen en schilderen 26 Dagworkshop Je plek innemen 27 Kloosterviering

o ktob er

De schoonheid van imperfectie

Zo kijk ik vaak onbewust naar heel veel dingen en situaties, zoals bijvoorbeeld de stapel die scheef ligt of mailtjes die niet aankomen bij de desbetreffende persoon. Mijn blik valt op dat wat niet perfect is. Op dat moment heb ik geen verbinding met de eigenheid en de levendigheid die in het onvolmaakte aanwezig is. De schoonheid ontgaat me. Een schoonheid die er altijd is, maar vraagt om met andere ogen naar mezelf en naar de ander te kijken. Het zijn de ogen die onvoorwaardelijk JA zeggen tegen alles wat ik ben: handig en onhandig, mislukt en succesvol, zeker en onzeker. Deze acceptatie duurt een leven lang. Dat is menszijn in wording. In mijn workshops maak ik gebruik van beeldende middelen (tekenen, schilderen, boetseren en schrijven) die afgewisseld worden door verstilling, dansen en

4 4 t/m 6 7 t/m 11 8 t/m 9 10 t/m 14 12 14 t/m 18 16 18 t/m 20 18 t/m 20 19 20 25 t/m 27

fysieke oefeningen. Tijdens het kunstzinnig bezig zijn is het aangeboden materiaal de weg tot bezinning, bezieling en beweging. Het werkstuk is een spiegel van wie jij als mens bent. Gerichte vragen of een schrijfopdracht over het werkstuk kan inzicht geven. Kunstzinnig werken biedt je een lichtvoetige ontdekkingstocht naar het onbekende. Het is het oefenen van de kunst van fouten durven maken en gewoon maar doen en zien waar je uitkomt. Dan kan er ruimte en vrijheid ontstaan. Een ruimte waarin je anders naar jezelf kunt kijken en de schoonheid van imperfectie kunt gaan zien. 

2 Vrijdagretraite Herademen 3 Schilderen met hart en ziel 4 Zondag intuïtief bewegen en schilderen 6 Leerhuis Leven met verwondering 6 t/m 7 Noveen, leiderschapsretraite 8 Workshop stembevrijding – Jij bent muziek 8 Mantrazingen Het lied van de ziel 9 t/m 11 Workshop De kunst van het luisteren 10 Workshop Leef NU 11 t/m 14 Individuele retraite 11 Kloosterkoken De Ayurvedische keuken 16 t/m 18 Ademend door het leven 16 t/m 18 Tijdsurfen en aandacht 19 t/m 21 Op zoek naar 21 Kloosterretraite en wandeling 22 Kloostertafelgesprek 23 t/m 25 Weekend Je plek innemen 23 t/m 25 Herfstschilderen 23 t/m 25 De Camini een weekendpelgrimage 24 Lieddag Zangen van zoeken en zien 25 Kloosterviering 30 t/m 1 Stemgeven aan je verhaal 31 Inspiratiedag De Ziel

novem b er 1 Kloosterdag De Ayurvedische keuken 3 t/m/ 4 Noveen, leiderschapsretraite 6 t/m 8 Mindful omgaan met verlies 6 Vrijdagretraite Herademen 7 Retraitedag De helende kracht van de stilte 13 t/m 15 Zin: schrijf- en yogaweekend 16 t/m 19 Individuele retraite 18 Kloosterretraite en wandeling 20 t/m 23 Jezelf ontmoeten in de stilte 20 t/m 22 De schoonheid van het onvolmaakte 20 t/m 22 Mariaweekend mandala 27 t/m 29 Adventsretraite 27 t/m 29 Meditatieweekend Het Compassiekompas 27 t/m 29 Persoonlijk verlies in perspectief 28 Schilderen met hart en ziel 29 Zondag Ontmoeting in bewegen 29 Kloosterviering

decem b er 1 t/m 2 Noveen, leiderschapsretraite 3 Kloostertafelgesprek 4 Vrijdagretraite Herademen 4 t/m 6 Geestkracht, spiritualiteit en inspiratie in de mandala van Liefde en Licht 6 Kloosterkookdag Kerst 6 t/m 10 5-daagse schrijfretraite Innerlijk pelgrimeren 11 t/m 13 Zing je binnenste buiten 12 Workshop Leef NU! 16 Kloosterretraite en wandeling 18 t/m 20 Kleurrijk bezinningsweekend jongeren 18 t/m 21 Winteryoga 19 Dagworkshop Je plek innemen 20 Kerstconcert 21 Kerstretraite in het klooster 27 Van Oud naar Nieuw retraite

u kunt ons ook volgen op de social media k loos t e r k ra n t n a j a a r 2 0 1 5

1


Een mijmering

gerard b raks

Kijken met je hart

Mijmering van de nieuwe prior a a lt ba kker

Wat is het toch een voorrecht om in het klooster te mogen werken. Om het jaar komt de Open

kennismaken met een nieuwe

Oecumenische Gemeenschap (O.O.G.) voor een zingevingsweek naar het klooster in Huissen.

leefomgeving, met een hoop nieuwe

D

e O.O.G. is een vereniging voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid die een gelovige en/of spirituele levensbeschouwing hebben. De gemeenschap organiseert activiteiten die anders niet toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. De slogan van de gemeenschap is Kijken met je hart! Deze zomer was er weer een groep van de O.O.G. te gast in Huissen. Net als de vorige keren betekende dat een week met een heerlijke sfeer in huis. Sommigen zijn al eerder geweest, sommige mensen komen voor het eerst. In overleg is er een

workshop

mooi zingevingsprogramma samengesteld, met workshops, uitjes met huifkar en ontmoetingen. Het kloosterritme staat in de week centraal. Bijna alle gasten doen mee aan de drie vieringen per dag. De inspirerende en liefdevolle aanwezigheid van de mensen raakt ons elke keer weer. Prachtig om te voelen hoe de gasten genieten en ook hoe de bewoners, de medewerkers en vrijwilligers genieten. Een prachtig, liefdevol en inspirerend samenzijn. Het is een voorrecht om zo te ervaren wat kijken met je hart betekent. 

Kloosterweekend met Meister Eckhart Het denken van de Dominicaanse filosoof/mysticus Meister Eckhart oefent grote aantrekkingskracht uit op mensen van nu. Zowel christenen als boeddhisten, gelovigen als ongelovigen, religieuzen als seculiere schrijvers en dichters, lezen en prijzen Eckharts preken en traktaten. Tijdens dit weekend verdiepen we ons in leven en denken van Meister Eckhart. We laten ons inspireren door het kloosterritme, de stilte en het bijzondere gedachtegoed van de Lebe- en Lesemeister. vrijdag 18 september 19.30 uur tot zondag 20 september 2015 13.30 uur Voor informatie en aanmelding: www.kloosterhuissen.nl kloos terg a s ten

Inspiratieweken voor minima en kwetsbaren Najaar 2015 In het najaar diverse inspiratieweken voor mensen die kwetsbaar zijn of eenzaam en voor mensen die een minimaal inkomen hebben. Een week met een afwisselend programma met workshops, uitjes, ontspanning, verdieping, verstilling en creativiteit. Een geheel verzorgde week. De weken worden betaald door het Dominicanenklooster met behulp van diverse fondsen. Per deelnemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75 euro per volwassene. Minima en hun partners 5 tot 9 oktober 2015 Gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind 14 tot 18 december 2015 (met Stichting Tante Lenie en Stichting Welzijn Lingewaard) Voor informatie en aanmelding (na overleg): www.kloosterhuissen.nl

Ons gastenverblijf staat open voor iedereen die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf te komen. Verblijf enkele dagen in het Dominicanenklooster, ervaar de rust en stilte en beleef de louterende werking van het dagelijkse kloosterritme. Kijk voor verblijfskosten op onze site. Aanmelding via de receptie van het klooster. Vóór aanmelding is er contact met de gastenbroeder (026 - 326 44 41, weekdagen tussen 17.30 uur en 18.15 uur).

g roep sver bli jf

Het is ook mogelijk om met grote en kleine groepen enige tijd in het klooster te verblijven. U kunt dan zelf het programma invullen van uw verblijf. In overleg met u kunnen we activiteiten organiseren, zoals creatieve en muzikale workshops, meditaties en kloosterkoken. Informeert u bij de receptie van het klooster.

2

Vanaf 5 mei ben ik hier. Weken van

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

indrukken, met een hoop nieuwe gezichten. Dat moet ik allemaal laten bezinken en een plaats geven in mijn denken en doen. Dat gaat allemaal minder vlot dan jaren geleden. Gelukkig kreeg ik het jaarverslag over 2014. Dat heeft me geholpen om beter zicht te krijgen op wat hier in en rond het klooster allemaal gebeurt. Huissen krijgt daardoor een andere klank en kleur voor me. Van een gesloten burcht wordt het een open huis, waar van alles gebeurt en waar allerlei en veel mensen komen. Ik mag graag bij de receptie in het gastenboek bladeren. Het valt me daarbij op hoe dikwijls mensen hun gevoelens van dankbaarheid onder woorden brengen. Dat gebeurde laatst ook nog spontaan onder de koffie. Het centrum zorgt op een eigentijdse manier voor bezinning, bezieling en beweging waarmee mensen die hier hun inspiratie zoeken weer verder kunnen. De voedingsbron voor dit alles vinden we in het Woord met een hoofdletter zoals dat klinkt in en buiten de kapel. Dat woord houdt ons geestelijk overeind. Daarnaast worden we lichamelijk op de been gehouden door het team dat in de keuken en huishouding werkt. In mijn laatste interview dat ik had, heb ik koken een vorm van kunst genoemd. Ik meen dat want, ik heb het zelf ook jarenlang met plezier gedaan. Nu hangt mijn keukenschort die ik jaren geleden van mijn neefjes en nichtjes kreeg op mijn kamer aan de deur. Wat hier in de keuken en de huishouding bekokstoofd wordt, wordt door iedereen met waardering gesmaakt. Lieve medewerkers en vrijwilligers, ieders taak, ieders inbreng, op welk terrein dan ook, is daarbij belangrijk. Wat mij in deze weken die ik hier ben is opgevallen, is dat iedereen dat doet met een blij gezicht en met een lach om de lippen. Dat is fantastisch en geeft inspiratie om je werk met plezier te doen. Ik hoop dat nog jaren mee te mogen maken en dat jullie dat ook zo blijven beleven. 


Graag geziene gasten

Masterclass Young & Fair Young & Fair is hét Nederlandse platform voor jongeren van 16 tot 30 jaar, die geïnteresseerd en actief zijn in de wereld van eerlijke handel. Via dit platform streven zij ernaar om de kennis over eerlijke handel te vergroten en hiermee de markt voor Fairtrade producten te verruimen. In juni 2015 organiseerden zij voor de vierde keer hun masterclassweekend in het klooster. Een weekend om elkaar te inspireren op het gebied van een duurzame toekomst. Met een groot aantal workshops, lezingen en tracks was het een inspirerend weekend voor de 50 jongeren die deelnamen.  

re n sk e va n d e r wa l ( yo u ng & fa i r )

Duurzaamheid op z’n gezelligst! Meer dan 50 jongeren met een interesse voor duurzaamheid, inspirerende sprekers, goede discussies, een prachtige locatie en een hoop gezelligheid. De organisatie kijkt terug op een meer dan geslaagde Young & Fair Masterclass. Het had nooit zo geslaagd kunnen zijn zonder de geweldige gastvrijheid van het Dominicanenklooster. Op naar een volgende editie!

Bezinning Bezieling Beweging Stichting Dominicanenklooster Huissen start in het najaar 2015 een aantal nieuwe activiteiten op het gebied van bezinning, bezieling en beweging. Laagdrempelige activiteiten voor iedereen die zich verbonden voelt met het klooster en voor iedereen die kennis wil maken met dit open huis.

Kloostertafelgesprek Een bijzondere middag en avond met ontmoeting, meditatie, viering, een inleiding over een maatschappelijk thema en een themagesprek tijdens een heerlijk kloosterdiner. Ontmoeting met koffie en thee vanaf 16.00 uur, gevolgd door meditatie, een inleiding en uitwisseling. Om 18.30 uur de viering met de kloostercommuniteit, gevolgd door een aperitief en een maaltijd vanaf 19.00 uur tot circa 21.00 uur. Voor elk kloostertafelgesprek dient u zich aan te melden. De kosten zijn € 32,50. Aanmelding en informatie via kloosterhuissen.nl. Data in 2015 en begin 2016: 22 oktober, 3 december 2015, 18 februari, 7 april en 12 mei 2016.

Kloosterviering Een keer per maand een viering van bezinning, bezieling en beweging in het klooster, met teksten uit verschillende religies. Ontmoeting, zingen, een toespraak, kaarsen en soep en een broodje. Vanaf 16.00 uur ontmoeting met koffie en thee, de viering vanaf 16.30 uur en vanaf 17.30 uur soep en brood. Vrijwillige bijdrage. Aanmelding gewenst. Data in 2015 en begin 2016: 27 september, 25 oktober, 29 november 2015, 31 januari en 6 maart 2016

Kloosterwandeling

Leergang bewogen leiderschap in de sport NOC NSF, de organisatie van en voor de sport heeft een leergang bewogen leiderschap in de sport, voor leiders en sleutelfiguren in de sport of de sportomgeving, met de slogan, leading yourself en leading others. Een van de meerdaagse modules van de leergang vond in juni jl. plaats in het klooster in Huissen. De groep heeft genoten van de sfeer en gastvrijheid van het klooster. Daarnaast was er een gesprek over leiderschap met de prior van het klooster Gerard Braks en met directeur Aalt Bakker. 

Elke 3e woensdag van de maand een ochtend met wandeling, bezinning en reflectie. Om 9.30 uur is de ontvangst met koffie en thee, gevolgd door een wandeling van maximaal 1,5 uur. De wandeling bestaat uit 3 delen, allereerst wandelen in stilte, daarna wandelen in stilte met een tekst, gevolgd door een wandeling in tweetallen met een gesprek over de tekst. Daarna vanaf 11.00 uur een uitwisseling en om 12.10 uur een korte viering in de kapel, gevolgd door soep en brood om 12.30 uur. Vrijwillige bijdrage. Aanmelding is gewenst. Data: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december 2015 en 20 januari en 17 februari 2016.

kleurrijk jongerenweekend

workshop

‘Geloven in deze tijd’ Een bezinningsweekend voor jongeren van 18 - 38 jaar om met elkaar over belangrijke vragen en levenskeuzes van gedachten te wisselen. Of je gelovig bent of niet, zoekend, twijfelend, met of zonder religieuze achtergrond, al dan niet geworteld in de christelijke, joodse, islamitische boeddhistische, hindoe of welke traditie ook, dat maakt niet uit.

Pelgrimeren

Waar geloof je in? Waar kies je voor? Hoe zie je het heden en je toekomst? Hier is een plek om het met elkaar over kwesties te hebben die vaak in de alledaagse drukte te kort komen. En er is natuurlijk ook ruimte voor lol en humor. Naast de mogelijkheid om tussendoor de stilte van je kamer of van onze meditatieruimte op te zoeken en even niets te hoeven.

Foto: NOC*NSF

Vrijdagavond 18 december 17.30 tot zondagmiddag 20 december 13.30 uur. Kosten voor deelname: € 25,- voor studenten en mensen zonder betaald werk; € 55,- voor alle anderen. Voor informatie en aanmelding: www.kloosterhuissen.nl

Wandelend in stilte, gevoed door pelgrimsthema’s, zoals vertrouwen, loslaten of dankbaarheid. Onder leiding van Anouk Poll en Wilco Kruyswijk Pelgrimsweekend vrijdag 23 tot zondag 25 oktober 2015

Voor informatie en aanmelding: www.kloosterhuissen.nl

k loos t e r k ra n t n a j a a r 2 0 1 5

3


Najaar

2015

klooster programma

Zomerlieddag - En altijd weer een nieuw lied! De zomerlieddag staat dit keer in het teken van nieuwe composities van Henri Heuvelmans. Onder leiding van Theo Menting studeren we deze nieuwe composities in, begeleid door de componist. Daarnaast zingen we bekende en minder bekende liturgische muziek. De dag wordt afgesloten met een korte versperviering..

muziek

zaterdag 29 augustus 2015 10.30 uur tot 16.00 uur € 25 (inclusief koffie, thee, lunch en muziek) 15107 Camini: een stiltewandeling over loslaten Een camini is een kleine pelgrimage. Pelgrims dragen een volle rugzak en het gewicht telt. Dus bekijken ze iedere dag: wat heb ik écht nodig? Zo wordt de rugzak gedurende de tocht steeds lichter. Uiteindelijk dragen ze alleen wat er daadwerkelijk toe doet. Hoe licht kun jij leven?

workshop

Kloosterwandeling Elke 3e woensdag van de maand een ochtend met wandeling van maximaal 1,5 uur, bezinning en reflectie. De wandeling bestaat uit 3 delen; allereerst wandelen in stilte, daarna wandelen in stilte reflecterend op een tekst, gevolgd door een wandeling in tweetallen. Vervolgens een uitwisseling, een korte viering in de kapel, gevolgd door soep en brood om half een. 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2015 en 20 januari en 17 februari 2016 9.30 uur tot 13.00 uur

retraite

workshop

Weekend - Nobody is perfect Een bemoedigingsweekend voor vrouwen over (on)volmaaktheid en hoe daarmee om te gaan. Weleens bang om fouten te maken of niet goed genoeg te zijn? Soms ontevreden met je lichaam? Denk je dikwijls: dat kan ik sowieso niet? Kom dan naar dit weekend over zelfvertrouwen en durf, lef, moed en kracht.

Noveen - Bezinning en reflectie op bezielend leiderschap Leidinggeven vanuit vrijheid, authenticiteit en bezieling. In de rust van het klooster een etmaal bezinning op je eigen leiderschap, gericht op de ontwikkeling als mens en als bezielend leider. Een geschenk voor jezelf.

4

studie

werk

Jezelf ontmoeten in de stilte Meerdere dagen om in volledige stilte te ervaren wat zich NU in jou aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend. Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Er is gelegenheid voor een gesprek. donderdag 10 september 15.00 uur tot maandag 14 september 2015 13.30 uur (zie site voor meer data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-)vinden van innerlijke rust A € 349,- B € 399,- C € 449,- 15073

retraite

Workshop stemexpressie De passie van je stem Een unieke workshop om kennis te maken met de wonderlijke wereld van de stemexpressie. Laat je meenemen door de passie die in je leeft en ontdek de veelkleurigheid van je stem.

workshop

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

retraite

vrijdag 18 september 19.30 uur tot zondag 20 september 2015 13.30 uur Marcel Braekers, dominicaan, auteur en provinciaal van de Vlaamse dominicanen, docent psychologie en Welmoed Vlieger, docent en auteur A € 199,- B € 249,- C 299,- 15213

Workshop innernemerschap Breng lust, werk en leven in lijn! Wat is je lust en je leven? Innernemer worden betekent niet langer wachten op de juiste baan, de juiste relatie, banksaldo of timing om je goed te voelen. Een inspirerende dag met interactieve lezingen, (begeleide) contemplatie, schrijfoefeningen en volop mogelijkheid tot uitwisseling.

studie

workshop

workshop

zaterdag 19 september 2015 van 10.00 tot 17.00 uur Geertje Couwenbergh, columnist, innernemer en auteur A € 59,- B € 69,- C € 79,- 15203

dinsdag 8 september 20.30 uur tot woensdag 9 september 2015 19.00 uur (zie website voor meer data) Henk Jongerius, dominicaan en meditatieleraar jaardeelname (9 retraites) € 1600,- losse deelname € 195,- 15014

zaterdag 12 september 2015 van 10.00 tot 16.30 uur Pete Pronk, verhalenverteller, docent beeldend vertellen en stemexpressie A € 78,- B € 88,- C € 98,- 15043

Kloosterweekend met Meister Eckhart Het denken van de Dominicaanse filosoof/mysticus Meister Eckhart oefent grote aantrekkingskracht uit op mensen van nu. Zowel christenen als boeddhisten, gelovigen als ongelovigen, religieuzen als seculiere schrijvers en dichters, lezen en prijzen Eckharts preken en traktaten. Tijdens dit weekend verdiepen we ons in leven en denken van Meister Eckhart. We laten ons inspireren door het kloosterritme, de stilte en het bijzondere gedachtegoed van de Lebe- en Lesemeister.

retraite

vrijdag 4 september 2015 van 9.30 tot 19.00 uur (zie website voor meer data) Henk Jongerius, dominicaan en meditatieleraar A € 48,- B € 68,- C € 78,- (losse inschrijving) 15124 Studieweek Gregoriaans Jubilate deo! Een bijzondere studieweek Gregoriaans voor iedereen die deze prachtige muziek wil ervaren. We maken kennis met de geschiedenis, het notenschrift, de verschillende gezangen, en we gaan vooral veel zingen. Dit jaar bezoeken we de Benedictijner abdij in Gerleve (D), waar we op unieke wijze kennismaken met het Gregoriaans. Een studieweek voor zowel vrouwen als mannen! Maandag 7 september 15.00 uur tot vrijdag 11 september 2015 13.30 uur Theo Menting, theoloog en kerkmusicus en Stef de Kroon, koorzanger A € 295,- B € 375,- C € 425,- 15219

workshop

vrijdag 18 september 15.00 uur tot zondag 20 september 2015 13.30 uur Martina Heinrichs, theologe en programmacoördinatrice A € 199,- B € 229,- C € 279,- 15187

vrijdag 4 september 19.30 uur tot zondag 6 september 2015 15.30 uur Jakob van Wielink, verliesdeskundige en -begeleider en Denise van Geelen-Merks, registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie A € 199,- B € 299,- C € 349,- 15176

Vrijdagretraite Herademen – Geniet van een dag voor jezelf! Een retraitedag om te herademen en bij je bron te komen. Ervaar de kracht van de stilte, met het kloosterritme als inspiratiebron. Meditatie, tekstreflectie, uitwisseling, muziek, deelname aan de kloostervieringen en heerlijke kloostermaaltijden. Gun het jezelf!

retraite

reflecterend op een tekst’

zondag 30 augustus 19.30 uur tot donderdag 3 september 2015 16.00 uur Leonie van Straaten, theologe en stiltecoach met specialisatie dans A € 399,- B € 499,- C € 549,- 15193 Persoonlijk verlies in verdiept perspectief Een vervolg op het programma ‘Persoonlijk verlies in perspectief. In dit vervolgweekend onderzoek je welke betekenis verlies en rouw in jouw leven hebben. Hoe kleuren verlieservaringen in jouw familiesysteem je eigen omvang met verlies?

creativiteit

‘wandelen in stilte

zondag 30 augustus 2015 9.45 uur tot 16.00 uur Anouk Poll en Wilco Kruijswijk, bevlogen wandelpelgrims € 25,- inclusief lunch 15207 Weekend Met dans en meditatie de innerlijke ruimte onderzoeken We luisteren naar wat het eigen lijf ons te zeggen heeft in stilte, meditatie en beweging. Speels, ernstig, saai en mooi: zo veelzijdig als het lichaam zelf is! Iedereen kan dansen, je hoeft geen ervaring te hebben. We mediteren zittend, met teksten, symbolen of beelden.

Iconenweek Op een reeds voorbereid paneel leert u een icoon schilderen op traditionele wijze, afhankelijk van de regio waaruit de icoon afkomstig is: Grieks, Russisch of Bulgaars. U maakt zelf uw verf met behulp van eigeel en pigment. maandag 14 september 14.00 uur tot vrijdag 18 september 2015 13.30 uur (zie website voor meer data) Martin Mandaliev, afkomstig uit Bulgarije en de 4de generatie van een familie van iconenschilders A € 369,- B € 454,- C € 499,- 15156

Workshop kloosterkoken De ayurvedische keuken De Indiase of ayurvedische keuken is een harmonieuze, zuiver vegetarische keuken, gebaseerd op de diepe wijsheid van Ayur Veda. Door het subtiele gebruik van allerlei kruiden - die trouwens een gunstige uitwerking hebben op onze spijsvertering - en allerlei verrassende maar toch eenvoudige kooktechnieken staat deze keuken bekend als een van de heerlijkste van de wereld. zondag 20 september 2015 van 14.30 tot 20.00 uur (zie site voor meer data) Jurrien Zwart, chef-kok van het Dominicanenklooster € 45,- (inclusief rondleiding) 15249 Verdiepingsweekend Intuïtief bewegen en schilderen Voor deelnemers die eerder een workshop ‘Intuïtief bewegen en schilderen’ hebben gevolgd. Vanuit ontspanning van binnenuit bewegen en intuïtief schilderen. Het hoofd tot rust laten komen. De tijd nemen om aandacht aan het lichaam te schenken en het (weer) ‘lekker in het vel te laten zitten’.

workshop

workshop

vrijdag 25 september 11.00 uur tot zondag 27 september 2015 16.30 uur Lidy Rubers, Integrated Dance docente, pedagoge en beeldend kunstenares A € 239,- B € 299,- C € 339,- 15074 Dagworkshop - Je plek innemen Verlang jij ook naar een eigen plek? In je gezin, je werk en het grote geheel, waar jij helemaal tot je recht komt? Verlang je ernaar los te laten wat je van huis uit meekreeg! Ontdek met hulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven! zaterdag 26 september 2015 van 10.00 tot 17.00 uur, (zie website voor meer data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-)vinden van innerlijke rust A € 69,- B € 79,- C € 89,- (losse inschrijving) 15075

workshop


Kloostervieringen Een keer per maand (behalve december) een viering van bezinning, bezieling en beweging in het klooster, met teksten uit verschillende religies. Ontmoeting, zingen, toespraak, kaarsen en soep en een broodje.

Vanaf 16.00 uur ontmoeting met koffie en thee, de viering vanaf 16.30 uur en vanaf 17.30 uur soep en brood. Aanmelding gewenst via de site. Wees welkom! 27 september, 25 oktober, 29 november 2015 en 31 januari en 6 maart 2016 vrijwillige bijdrage

Tijdsurfen en aandacht Tijdsurfen brengt ons terug naar natuurlijke aandacht en een gevoel voor het juiste moment. De intuïtie komt tot leven en krijgt haar juiste plek. In dit weekend ervaren we hoe wij door te gaan Tijdsurfen meer rust en plezier in ons werk en onze bezigheden kunnen verkrijgen. vrijdag 16 oktober 19.30 uur tot zondag 18 oktober 2015 16.00 uur Paul Loomans, oprichter en coach van de StressOntknoping en auteur van het boek Ik heb de Tijd A € 210,- B € 275,- C € 340,- 15140

retraite

Workshop - Ademend door het leven Thuiskomen bij jezelf met adem en stem. Door middel van bewegingsoefeningen en het werken met je adem en stem, ga je jouw lichaam herontdekken. Adem en stem maken je vitaal, rustig, aanwezig en vrij.

workshop

‘Een viering van bezinning,

vrijdag 16 oktober 19.00 uur tot zondag 18 oktober 2015 13.30 uur Paul Triepels, adempedagoog en zangleraar A € 214,- B € 274,- C € 334,- (incl. 1pk) 15092

bezieling en beweging’ Schilderen met hart en ziel Ook al heb je nog nooit een penseel vastgehouden. Ook al zeg je van jezelf ‘Ik ben helemaal niet creatief’’, toch kan het gebeuren dat de meest wonderlijke kleuren en vormen uit jouw hand komen als je jezelf kunt overgeven aan je intuïtie.

creativiteit

Op zoek naar … Een paar dagen je terugtrekken in het klooster, om tijd te nemen voor jezelf. Om stil te worden, ruimte te maken en om je te openen voor … voor wie, voor wat? Wie spreekt er in de stilte tot jou? Onder begeleiding enkele dagen in stilte, met meditaties, teksten en gesprek in het ritme van het klooster.

zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 tot 17.00 uur (zie website voor meer data) Gitta Nieuwenburg, kunstenares A € 65,- B € 77,- C 89,- 15128 Zondag Intuïtief bewegen en schilderen Een zondag ontspannen, van binnenuit bewegen of een zondag bewegen en intuïtief schilderen. Voor mensen zonder en met een fysieke beperking. Inspirerend voor begeleiders in de zorg en het onderwijs. zondag 4 oktober 2015 van 11.00 tot 16.30 uur Lidy Rubers, Integrated Dance docente, pedagoge en kunstenares € 57,50 per zondag en € 150,- voor 3 zondagen (ook te combineren met zondagen ontmoeting in beweging zie website) 15159

maandag 19 oktober 10.00 uur tot woensdag 21 oktober 2015 13.30 uur Theo Menting, lekendominicaan en kerkmusicus € 195,- (inclusief eenpersoonskamer) 15220

creativiteit

Leerhuis - ‘Leven met verwondering’ Hoe lees je eigenlijk die vele ‘wonderlijke’ verhalen, waarvan de Bijbel vol staat? Zijn ze echt gebeurd of zijn ze gefantaseerd? We zullen ontdekken dat er een derde mogelijkheid tot verstaan bestaat, die de relevantie van de wonderen in de Bijbel voor ons moderne leven aantoont.

studie

Workshop stembevrijding Er bestaan twee manieren van zingen. Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen, of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Daarover gaat stembevrijding. donderdag 8 oktober 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur € 42,50 15129

workshop

15130

workshop

vrijdag 9 oktober 16.00 uur tot zondag 11 oktober 2015 13.30 uur Rob Liethoff, docent klank- en waarnemingsgeoriënteerd zingen A € 249,- B € 299,- C € 359,- 15088

Weekend je plek innemen Verlang jij ook naar een eigen plek waar je helemaal tot je recht komt, in je leven, in je gezin, of in je werk? Verlang jij ernaar los te laten wat je van huis uit meekreeg? Ontdek in dit weekend met behulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven.

retraite

vrijdag 23 oktober 19.30 uur tot zondag 25 oktober 2015 13.30 uur Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-) vinden van innerlijke rust A € 219,- B € 269,- C € 319,- 15077 Weekend Herfstschilderen In drie dagen tijd met herfstkleuren schilderen vanuit een eigen waarneming. Een ontmoeting met de spontaniteit van je kindertijd, in kleur en vorm.

creativiteit

De Camini: een weekendpelgrimage We gaan met elkaar op pelgrimstocht: wandelend in stilte, gericht op een eigen vraag, gevoed door pelgrimsthema’s als ‘vertrouwen’, ‘loslaten’, ‘dankbaarheid’ of ‘samen en alleen’. We verdiepen deze ervaringen door meditatie en tai chi. En je verbeeldt die ervaring op eenvoudige wijze in een landkaart.

workshop

vrijdag 23 oktober 19.30 uur tot zondag 25 oktober 2015 14.30 uur Anouk Poll en Wilco Kruijswijk, beiden bevlogen wandelaars 15208

workshop

Lieddag Zangen van zoeken en zien De lieddag staat in het teken van een nieuwe oecumenische liedbundel – Zangen van zoeken en zien – die dit najaar verschijnt. Chris van Bruggen studeert met de deelnemers enkele van deze liederen in begeleid door Peter Rippen. Verder komt een aantal liederen uit deze bundel van het Nieuw Liedfonds. Deze liederen worden ingestudeerd door Wilna Wieringa en begeleid door Felicity Goodwin. zaterdag 24 oktober 2015 10.30 tot 16.30 uur Theo Menting, lekendominicaan en kerkmusicus € 25,- 15225

muziek

retraite

Driedaagse workshop stemexpressie Het verhaal van je stem Je stem weer opnieuw leren kennen. Dat is de uitdaging én de speelse zoektocht tijdens deze 3-daagse. De stem die verbonden is met de binnenkant, de bezieling, met dat wat in je beweegt. Die stem tevoorschijn laten komen…. ontspannen en doorleefd. Dat is het verhaal van je stem waarin alles mee mag doen.

workshop

zaterdag 10 oktober 2015 van 10.00 tot 17.00 uur (zie de website voor andere data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-)vinden van innerlijke rust A € 69,- B € 79,- C € 89,- 15076

Individuele retraite Een paar dagen voor jezelf. Verstillen, tot rust komen en genieten in het klooster. Ervaar de kracht van rust en het kloosterritme. Met maaltijden, vieringen en meditaties. Volop tijd voor eigen invulling, zoals lezen, wandelen of fietsen. Gun jezelf rust en ruimte. zondag 11 oktober 10.00 uur tot woensdag 14 oktober 2015 11.00 uur (zie website voor andere data) Theo Menting, lekendominicaan en kerkmusicus € 277,- (incl. 1pk, maaltijden en koffie en thee) 15238

22 oktober (15243), 3 december 2015 (15247) en 18 februari, 7 april en 12 mei 2016 € 32,50 (losse inschrijving)

vrijdag 23 oktober 14.00 zondag 25 oktober 2015 16.00 uur Cor Melchers, schilder van naïeve kunst en Wendy Melchers A € 199,- B € 269,- C 319,- 15108

Jan Kortie is stembevrijder, zijn ware passie is zingen. Of preciezer: verleiden tot zingen.

Workshop Leef NU ! Een dag waarin je meer inzicht krijgt én vooral aan den lijve gaat ervaren wat het je brengt wanneer je meer in het moment leeft: minder stress, meer innerlijke rust en verbinding met dat wat er echt toe doet in jouw leven!

retraite

‘Een inspirerend gesprek tijdens een heerlijk kloosterdiner’

Mantrazingen We zingen met een grote groep eenstemmige en eenvoudig meerstemmige mantra’s en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol. donderdag 8 oktober 2015 van 19.45 uur tot 21.30 uur € 19,50 15131

Workshop De kunst van het luisteren Klank- en waarnemingsgeoriënteerd zingen volgens de Lichtenberger Methode. Voor iedereen die vragen en interesse heeft in het fenomeen klank/stem en bereid is zich door een proces van zijn of haar eigen zintuiglijke waarneming te laten leiden. Maak kennis met uw klank en wordt meester in de kunst van het luisteren.

Kloostertafelgesprek met diner Een bijzondere middag en avond met ontmoeting, meditatie, viering, een inleiding over een maatschappelijk thema en een themagesprek tijdens een heerlijk kloosterdiner. Ontmoeting met koffie en thee vanaf 16.00 uur, gevolgd door meditatie, een inleiding en uitwisseling. Om 18.30 uur de viering met de kloostercommuniteit gevolgd door een aperitief en een maaltijd vanaf 19.00 tot circa 21.00 uur. Voor elk kloostertafelgesprek dient u zich aan te melden.

Kijk op www.kloosterhuissen.nl voor meer informatie

11 dinsdagen vanaf 6 oktober 2015 10.00 uur tot 12.15 uur Ernst Marijnissen, dominicaan, schrijver, theoloog en exegeet A € 159,- B € 209,- C € 249,- 15154

Workshop stembevrijding + avond mantrazingen € 69,50 inclusief warme maaltijd

retraite

vrijdag 30 oktober 14.00 uur tot zondag 1 november 2015 14.00 uur Pete Pronk, verhalenverteller, docent beeldend vertellen en stemexpressie A € 299,- B € 349,- C € 399,- 15045

k loos t e r k ra n t n a j a a r 2 0 1 5

5


Inspiratiedag “De Ziel Als je aandacht schenkt aan wat er bij je opspeelt of wat jou ten diepste beweegt, kun je opleven: je leven krijgt richting en jij vindt gaandeweg bestemming. Dat heb je dan te danken aan je ziel – want die was het die verwaarloosd was en aandacht nodig had.

retraite

zaterdag 31 oktober 2015 10.00 uur tor 16.30 uur Ton Jorna, auteur en ex-docent aan de universiteit voor Humanistiek A € 78,- B € 88,- C € 98,- 15227 Mindful omgaan met verlies Stilstaan bij wat er in je omgaat als gevolg van een ingrijpend verlies in je leven (kort of langer geleden) kan helpen om een balans te vinden tussen de aandacht voor verlies en voor herstel. Mindfulness-oefeningen kunnen jouw draagkracht in het omgaan met verlies vergroten.

workshop

vrijdag 6 november 19.30 tot zondag 8 november 2015 13.30 uur Mieke Ankersmid, mindfulness-trainer en rouwbegeleider A € 199,- B € 249,- C € 299,- 15027 Retraitedag De helende kracht van de stilte Tijdens deze retraitedag onderzoek je de waarde van stilte. Die is niet alleen weldadig, maar ook helend. Via meditaties en gesprekjes ga je ervaren wat de voordelen zijn van stilte, wat het met je doet, en hoe je stilte nog meer kunt benutten.

retraite

retraite

vrijdag 13 november 19.30 uur tot zondag 15 november 2015 16.00 uur Geertje Couwenbergh, columnist, innernemer en auteur en Jasmijn Koelink, gecertificeerd yogadocent en sociaal psychologe A € 275,- B € 335,- C € 385,- 15152

Individuele retraite Een paar dagen voor jezelf. Verstillen, tot rust komen en genieten in het klooster. Ervaar de kracht van rust en het kloosterritme. Met maaltijden, vieringen en meditaties. Volop tijd voor eigen invulling, zoals lezen, wandelen of fietsen. Gun jezelf rust en ruimte. maandag 16 november 15.00 uur tot donderdag 19 november 2015 11.00 uur (zie website voor andere data) Theo Menting, lekendominicaan en kerkmusicus € 277,- (incl. 1pk, maaltijden en koffie en thee) 15237 Vierdaagse - Jezelf ontmoeten in de stilte Meerdere dagen om in volledige stilte te ervaren wat zich NU in jou aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend. Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Er is gelegenheid voor een gesprek.

retraite

Mariaweekend mandala Maria, een krachtige vrouw. Geestkracht en inspiratie in de mandala van Liefde en Licht. In dit bijzondere weekend willen we ons bezinnen op wat Maria voor de vrouw van nu betekent en hoe we ons door haar Geestkracht kunnen laten inspireren. vrijdag 20 november 19.30 uur tot zondag 22 november 2015 17.00 uur Danka Hüsken-Smit, pedagoge en oprichster van het Educatief Mandala Instituut A € 219,- B € 269,- C € 319,- 15235 Adventsretraite In de Advent met zorg en liefde afstemmen op je ziel, met liefde leren luisteren naar wat je ziel nodig heeft om bezield en geïnspireerd te leven.

retraite

6

vrijdag 27 november 19.30 uur tot zondag 29 november 2015 13.30 uur Bert van Baar, antropoloog en schrijver A € 199,- B € 279,- C € 329,- 15168

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

creativiteit

zondag 29 november 2015 van 11.00 tot 16.30 uur (zie site voor meer data) Lidy Rubers, Integrated Dance docente, pedagoge en kunstenares € 57,50 per zondag, € 150,- voor 3 zondagen (ook te combineren met zondagen Intuïtief bewegen en schilderen) 15161

Geestkracht, spiritualiteit en inspiratie in de mandala van Liefde en Licht Dit weekend bezinnen we ons op familiebetrekkingen, hoe voelen en ervaren we die? Welke betekenissen van familie (er)kennen we? Door onderzoek van wat het woord familie voor ons betekent stellen we vast wat wij belangrijk achten en hoe onze familie ons ‘bezielt’. vrijdag 4 december 14.00 uur tot zondag 6 december 2015 13.30 uur Danka Hüsken-Smit, pedagoge en oprichster van het Educatief Mandala Instituut A € 229,- B € 279,- C € 329,- 15205 Kloosterkookdag Kerst Tijdens deze kloosterkookdag koken we samen een 4-gangen kerst-diner onder begeleiding van onze eigen kloosterkoks. Het bereiden en het genieten van bijzondere kloosterrecepten staat tijdens deze dag voorop. Duurzaamheid en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel in de keuken. zondag 6 december 2015 14.30 uur tot 20.00 uur Jurrien Zwart, chef kok van het Dominicanenklooster € 45,- (inclusief rondleiding) 15143 5-daagse schrijfretraite - Innerlijk Pelgrimeren Een pelgrimstocht op papier maken en al schrijvend bezinnen. Een prachtige manier om aan de hand van concrete schrijfoefeningen jouw eigen thema’s te onderzoeken. De schrijfworkshops volgen het ritme van het klooster. Gun jezelf deze ontspannen manier van reizen door je innerlijk landschap.

Zing je binnenste buiten Zingen met bezieling én expressie. Voor mensen die benieuwd zijn naar de innerlijke kracht van hun eigen stem. Voor mensen die zingend hun binnenwereld naar buiten willen brengen. Met workshops over klank, tekst, beweging en expressie. vrijdag 11 december 19.30 uur tot zondag 13 december 2015 16.00 uur Antje de Wit, zangpedagoge en koordirigente en Natascha Schulte, theaterregisseuse en docente A € 199,- B € 249,- C € 299,- 15224

creativiteit

Kleurrijk bezinningsweekend jongeren Tijdens dit bezinningsweekend zijn jongeren van 18 – 38 jaar welkom om met elkaar over belangrijke vragen en levenskeuzes van gedachten te wisselen. Of je gelovig bent of niet, zoekend, twijfelend, met of zonder religieuze achtergrond, al dan niet geworteld in welke traditie ook, dat maakt niet uit. vrijdag 18 december 17.00 uur tot zondag 20 december 2015 13.30 uur Martina Heinrichs en anderen € 25,- voor studenten en jongeren zonder betaald werk en € 55,- voor anderen 15236

creativiteit

Winteryoga Wij werken met HathaYogahoudingen, inspanning, ontspanning en hiermee bewustwording van je lichaam, je kracht en je kwetsbaarheid. Je gaat op ontdekking in je ademproces.

creativiteit

workshop

retraite

muziek

retraite

workshop

vrijdag 18 december 14.00 uur tot maandag 21 december 2015 13.30 uur Reinetta Beking, docente HathaYoga, meditatie, reiki en klankschalen A € 229,- B € 279,- C € 329,- 15184

retraite

Dagworkshop - Je plek innemen Verlang jij ook naar een eigen plek? In je gezin, je werk en het grote geheel, waar jij helemaal tot je recht komt? Verlang je ernaar los te laten wat je van huis uit meekreeg! Ontdek met hulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven! zaterdag 19 december 2015 van 10.00 tot 17.00 uur, Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-)vinden van innerlijke rust A € 69,- B € 79,- C € 89,- 15210

vrijdag 27 november 14.00 uur tot zondag 29 november 2015 13.30 uur Joke Litjens, geestelijk begeleidster en voormalig KRO-mediapastor A € 279,- B € 339,- C € 389,- 15071 Meditatieweekend - Het Compassiekompas Door training in aandacht ontdek je innerlijke ruimte en ontspan je. Rust in je hoofd schept helderheid in denken en emoties. Inzicht in onderlinge verbondenheid opent je hart. Geïnspireerd door compassie vind je betekenis en diep welbevinden.

workshop

zondag 6 december 14.00 uur tot donderdag 10 december 2015 13.30 uur Hanny Kuyer, begeleidster van schrijfactiviteiten A € 399,- B € 459,- C € 499,- 15226

vrijdag 20 november 15.00 uur tot maandag 23 november 2015 13.30 uur Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-)vinden van innerlijke rust A € 294,- B € 339,- C € 394,- 15078 De schoonheid van het onvolmaakte Beeldende middelen bieden je een lichtvoetige ontdekkingstocht naar het onbekende. Het is het oefenen in de kunst van fouten durven maken en op speelse wijze de schoonheid van imperfectie gaan ontdekken. Werkvormen: Tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, dansen, verstilling en fysieke oefeningen. vrijdag 20 november 19.30 uur tot zondag 22 november 2015 13.30 uur Conny Brouwer, kunstzinnig dynamisch coach en docent A € 219,- B € 269,- C € 319,- 15162

Zondag Ontmoeting in bewegen Voor mensen zonder en met een fysieke beperking en begeleiders in zorg en onderwijs. Ontspannen, van binnenuit bewegen. Alles wat je doet is goed! Ervaar in een veilige sfeer jouw grenzen en nieuwsgierigheid.

zaterdag 7 november 2015 10.00 uur tot 17.00 uur Ton Roumen, theoloog en spiritueel auteur A € 67, B € 77,- C € 87,- 15028 Zin: schrijf- en yogaweekend Schrijven en yoga zijn twee aanvullende paden naar hetzelfde doel: volledig aanwezig worden voor je leven. Tijdens dit weekend ervaar je hoe deze combinatie kan leiden tot serieuze ZIN in je leven.

Persoonlijk verlies in perspectief ‘Het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.’ In dit weekeinde kom je op adem bij verlies en rouw in jouw leven. Met korte inleidingen, meditaties en oefeningen breng je jouw verlies in perspectief van jouw levensverhaal en dat van anderen. vrijdag 27 november 19.30 uur tot zondag 29 november 2015 15.30 uur Jakob van Wielink, verliesdeskundige en -begeleider en Denise van Geelen-Merks, registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie A € 199,- B € 299,- C € 349,- 15175

workshop

Kerst en Oud en Nieuw in het Dominicanenklooster Diverse activiteiten in de periode rond Kerst en Nieuwjaar Kerstretraite in het klooster Kerstconcert Van Oud naar Nieuw retraite

Kijk op www.kloosterhuissen.nl voor meer informatie

workshop


…Waar geen woorden voor zijn…

pet e pro nk

Themaweek Vrij vertellen van je eigen levensverhaal Aan het begin van de week arriveerden negen reizigers in het klooster te Huissen. Ze hadden zich aangemeld voor een themaweek ‘Vrij vertellen van je eigen levensverhaal’.

N

egen mensen ‘waar iets mee was’, mensen waar een stempel op was gezet. Gediagnosticeerd, het verhaal teruggebracht tot een dossier. Negen mensen die nog steeds ‘in behandeling zijn’, al jaren rondlopen in de wereld van de psychiatrie. Negen vrouwen en mannen die weet hebben hoe de hel er uit kan zien. Sommigen van hen moeten echt al hun moed verzamelen om de reis naar het klooster te wagen. Reizen met trein en bus vergt veel, een klooster is voor de meesten vreemd en een stuk van je eigen verhaal vertellen (als het al lukt) is ontzettend kwetsbaar. Met in je achterhoofd dat het al zo vaak is misgegaan, dat je trauma, je angst, je schaamte niet echt gezien en gehoord is. Ja, met medicatie, maar je wilt niet langer (ten dele) verdoofd door het leven gaan. Je wilt voor zover mogelijk vrij zijn en over je eigen leven gaan.

Pete Pronk is, samen met Margreet Roos, begeleider van de themaweken ‘Vrij vertellen van je eigen levensverhaal’. Deze themaweek wordt in 2015 4x in het klooster aangeboden. Voor 2016 willen we dit continueren. Dit is alleen mogelijk met behulp van subsidies. Wil je hiertoe bijdragen, neem dan contact op met Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster Huissen. Neem voor verdere informatie en deelname contact op met het secretariaat van het klooster. Telefoon: 026 326 44 22 of info@kloosterhuissen.nl.

Al vanaf de eerste dag is het duidelijk voelbaar dat er vertrouwen groeit in de groep. Er is alle ruimte om als het kan stukjes van veelal pijn, boosheid en verdriet te delen. Wij als begeleiders zijn aandachtig aanwezig, zorgen voor veiligheid en nabijheid én tegelijkertijd ruimte voor ieders eigen proces. Er is geen ‘moeten’, we hebben een diep vertrouwen in ieders eigenwijsheid. Beweging, expressie en verbeelding kunnen daarbij helpend zijn weten we uit ervaring. Aan het einde van de week zitten we nog een keer bij elkaar in ‘ons veilige nest’ op de ruime kloosterzolder, een eigen ‘speelplaats en atelier’ waar we ongestoord vorm konden geven aan onze verhalen, met om ons heen de zelfgemaakte schilderijen en objecten. De gezichten van de negen reizigers zijn zo anders als aan het begin van de week, ze glanzen, zijn open, levend, met glinsteringen in de ogen. Een van hen zingt een

lied, het is een ongelooflijke stap voor haar dit in publiek te doen. Weer anderen lezen voor van wat ze zelf geschreven hebben, puur, recht uit het hart, kwetsbaar, ijzersterk. Dan wordt het stil... ten diepste zijn er geen woorden voor wat deze prachtige mensen hebben gedeeld. Negen mensen verlaten het klooster. Er is hen iets overkomen waarvan ze niet wisten dat het kon: tevoorschijn komen, zichtbaar worden met alles wat er is. Er toe doen zoals je bent en daarin kunnen en mogen groeien. Ze gaan weer hun eigen weg, naar hun eigen woonplek. Ja, ze zijn nog steeds voor het grootste deel ‘in behandeling’ en ze hebben nog steeds te maken met de psychiatrie. Maar er is iets wezenlijk veranderd, er is een vuur in hen gaan branden, de vonk die er al was is gaan vlammen. Hun eigen verhaal is weer tevoorschijn gekomen, sterker dan welke diagnose of welk dossier dan ook. Hun eigen verhaal doet ertoe, stuk voor stuk doen zij ertoe! 

Warmte en veiligheid, dat was er deze week Geborgenheid en troost, dat was er deze week Liefde en harmonie dat was er deze week alles was aanwezig, om mij weer mens te laten voelen Ik kan weer blij zijn Nu weet ik weer hoe het voelt om blij te zijn Deze week was voor mij een zegen Daar ben ik dankbaar voor

Hallo Margreet en Pete, Alweer 2 weken geleden, de dagen in Huissen met jullie! Fijne dagen. Het maken van mijn eigen aarde, letterlijk, niet alleen met woorden, heeft zeker weer wat bijgedragen aan het voelen van mijn ik, van mijn waarde. Het was erg belangrijk dat ik daarover met jullie praatte en er over blijf praten met anderen en uit die rot hoek kom van ‘mislukt’ mens. Bij hulpverlening kom je in de positie, bewust en onbewust, van minder zijn. Je hebt hulp nodig dus je bent niet goed. Gestoord. Je moet altijd veranderen... Eigenlijk zou hulpverlening altijd eerst aandacht moeten geven aan je waarde!!:) Het is fijn dat jullie zo open en enthousiast omgaan met dit probleem, je waardeverlies in de maatschappij..!! Dank jullie wel daarvoor!

Algemene informatie programma’s Voor- of na- overnachting

Het is mogelijk om voorafgaand of aansluitend aan een programma één of meerdere nachten in het klooster te verblijven. De kosten hiervan bedragen € 49,- p.p.p.n. op een 2-persoonskamer inclusief ontbijt. Neemt u voor beschikbaarheid contact op met de receptie van het klooster  026 326 44 22.

Tarieven

De vermelde tarieven zijn inclusief maaltijden, koffie, thee en overnachting (indien van toepassing), op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 24,50 per persoon per nacht (indien beschikbaar). Ons uitgangspunt is dat de deelnameprijs geen belemmering mag zijn. Daarom werken we met inkomensafhankelijke tarieven. Als deze tarieven een belemmering zijn, neemt u dan contact met ons op. De richtlijnen voor deze A, B en C- tarieven vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen.

Aanmelden, annulering en informatie

Voor alle programma’s is aanmelden vooraf noodzakelijk, tenzij anders vermeld. U kunt zich aanmelden via www.kloosterhuissen.nl en via de aanmeldingskaart. Een aanmeldingskaart en aanvullende informatie kunt u verkrijgen op onze website, via info@kloosterhuissen.nl en via de receptie van het klooster. Kijk voor annulering en voorwaarden op onze website.

www.kloosterhuissen.nl

Jongerentraining

Wie ben je en wat doe je?

A

fgelopen zomer was voor de 6e keer een jongerentraining voor jongeren die het moeilijk hebben. Het project is opgezet voor jongeren van 16 tot 22 jaar, die het moeilijk hebben in hun leven. De nadruk ligt op jongeren die dreigen uit de boot te vallen en jongeren die niet goed in hun vel zitten, die (te) vaak ruzie hebben op school en jongeren die het nauwelijks redden op school of soms thuis. Ook jongeren met beperkingen, zoals adhd, autisme, leerhandicaps, of juist hoge intelligentie behoren tot de doelgroep. Het programma staat onder leiding van Bernd Janssen van Instituut Menz. Uit het terugkomweekend van de zomer 2015 enkele berichten wat het programma de jongeren gebracht heeft: - Een jonge vrouw heeft na de trainingsweek twee jaar gelden haar opleiding weer opgepakt en heeft over twee weken haar eindgesprek. - Een jongen man gaf aan dat door de training en de vervolgtraining hij in staat is geweest contact met zijn vader op te nemen en te houden terwijl ze 1 ½ jaar geen contact hadden met elkaar. - Een jonge vrouw had door problemen bij haar moeder het contact met haar al enkele jaren verbroken. Door

de training en de vervolgtraining afgelopen jaar en twee individuele gesprekken is ze in staat geweest het patroon te keren en heeft ze inmiddels een verhoudingsgewijs goede band met haar moeder verkregen. Deze positieve ontwikkeling is voor haar zo betekenisvol omdat ze drie maanden geleden zelf moeder is geworden en daardoor haar zoontje een oma heeft gekregen. Ze zegt dat haar moeder nog wel eens raar kan doen, maar ze heeft er geen last meer van en ziet het vooral als haar onvermogen en pijn. - Een jonge vrouw die als verpleegster in een ziekenhuis werkt, zegt dat ze een stuk meer rust heeft gekregen en zich krachtiger voelt. Vooral het dominante gedrag van haar baas laat haar niet meer zo schrikken en ze ziet het als zijn onvermogen. - Een jonge man geeft aan dat hij door de training een opleidingskeuze heeft kunnen maken die vanuit zijn hart komt. Hij haalt goede cijfers en heeft enorm plezier en succes met zijn studie. Hij gaat psychomotorisch werken met mensen.   Wat zijn we blij met dit programma voor jongeren, met prachtige effecten. U kunt dit belangrijke programma voor jongeren die het moeilijk hebben steunen. Neemt u contact op met de receptie van het Dominicanenklooster Huissen.  k loos t e r k ra n t n a j a a r 2 0 1 5

7


Stilteprogramma’s in het klooster

Uit de kloosterkeuken

Individuele retraite Zondag 11 tot woensdag 14 oktober 2015 Maandag 16 tot donderdag 19 november 2015

s t i l t e p r o g r a m m a’s muziek

Studieweek Gregoriaans Jubilate Deo!

Jezelf ontmoeten in het klooster Donderdag 10 tot maandag 14 september 2015 Vrijdag 20 tot maandag 23 november 2015 Op zoek naar… Maandag 19 tot woensdag 21 oktober 2015

Een bijzondere studieweek Gregoriaans voor iedereen die deze prachtige muziek, de bakermat van onze cultuur, wil ervaren en vooral veel zingen!. Met bezoek aan de benedictijnerabdij Gerleve (D), waar we op unieke wijze kennis maken met het Gregoriaans. Een week voor vrouwen en mannen, onder leiding van Theo Menting, theoloog en kerkmusicus en Stef de Kroon, koorzanger.

Maandag 7 september tot vrijdag 11 september 2015 Voor informatie en aanmelding: www.kloosterhuissen.nl

Geloven Onderweg Een Dominicaans tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging, vanuit het Dominicanenklooster in Huissen.

Bengaalse stoofpot

Bengali Tarkari De Indiase of Ayurvedische keuken is een harmonieuze, zuiver vegetarische keuken, gebaseerd op de diepe wijsheid van Ayur Veda. Door het subtiele gebruik van allerlei kruiden en allerlei verrassende maar toch eenvoudige kooktechnieken, staat deze keuken bekend als een van de heerlijkste van de wereld. De Ayurvedische kookworkshops in het klooster zijn daardoor ook erg populair. Ingrediënten voor 4 personen - 5 grote aardappelen, in blokjes gesneden - 1 aubergine - 250 gram pompoen in blikjes gesneden - 150 gram sperzieboontjes in stukjes gesneden - 3 eetl. Ghee of olijfolie - 2 Spaanse pepers fijngehakt - 2 laurierblaadjes - 1 theelepel fenegriek zaad in de vijzel gestampt - 1 theeleplel komijnzaad in de vijzel gestampt - 1/1/2 eetlepel mosterdzaad in de vijzel gestampt - 6 dl water - 2 eetl. bruine suiker - 1 citroen in vieren gesneden - 2 eetlepels gehakte verse koriander

Nummer 3 2015 Jaargang 133 Thema: Samen leven Met bijdragen van ondermeer: - André Lascaris - Ernst Marijnissen - Holkje van der Veer - Henk Jongerius - Theo Menting - Gitta Nieuwenburg - Roy Clermons

Bereidingswijze Verhit de ghee of olie boven een matige vlam. Strooi er het mosterdzaad, de Spaanse pepers en de laurierblaadjes in. Na een ½ minuut voegt u de fenegriek en de komijn toe. Doe er meteen de aardappelen bij en roer ongeveer 8 minuten om tot de aardappelen bruin zijn. Voeg dan de pompoen en aubergine toe, 5 minuten bakken. De sperzieboontjes erbij voegen en de deksel op de pan. Af en toe roeren. Na 12 minuten roert u de suiker door het mengsel heen. Op het laatst voegt u de gehakte koriander toe. Serveer met een partje citroen.

Ontvang Geloven Onderweg het 1e jaar voor slechts €15,- of voor €25,met het welkomstgeschenk.

Ook via deze weg wil ik toch nog graag even laten weten, dat

Dominicaanse plekken en projecten in Nederland d l n  De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, voor en door mensen die in hun werk en persoonlijk leven vorm willen geven aan hun Dominicaanse inspiratie.   www.lekendominicanen.nl domin ic a n e n k loos t e r z wo lle

 Dominicanenklooster en kerk, liggend tegen het oude stadscentrum van Zwolle, met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. www.kloosterzwolle.nl

ik het gisteren verschrikkelijk leuk heb gevonden om in de keuken van het klooster bij jullie te koken en heel lekker te eten. Heel inspirerend te merken dat alles vers wordt bereid, met veel kruiden en zo veel mogelijk biologisch en vooral zonder toevoeging van allerlei pakjes en poedertjes!

domin ic a an s stu d i e c e ntru m voo r t h e olog i e en s a menlevi ng  Theologisch onderzoeksinstituut welke een bijdrage levert aan een eigentijdse theologie in de Europese context waarbij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen het uitgangspunt vormen.   www.dsts.nl / www.nieuwwij.nl ple in van sie n a a m s te r da m

 Plein van Siena is een centrum van bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam. In het centrum worden cursussen en andere bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van geloven, filosofie en cultuur.   www.pleinvansiena.nl

kloost e rtu in rot t e r da m

 De Kloostertuin is een plek om op adem te komen. Alleen of in gesprek met anderen. Waar ruimte is voor je eigen vragen, je eigen ervaring en voor mensen met verschillende achtergronden. www. kloostertuin.nl

Colofon 8

Uitgave: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Ontwerp & realisatie: Avancé Communicatie, Zutphen, www.avancecommunicatie.nl Foto’s: Gitta Nieuwenburg Drukwerk: Reflextra Printing © Dominicanenklooster Huissen 2015

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

www.kloosterhuissen.nl

Activiteiten in de kloosterkeuken najaar 2015 Kloosterkookworkshop Ayurvedische keuken Zondag 20 september 2015 14.30 tot 20.00 uur Zondag 11 oktober 2015 14.30 tot 20.00 uur Kloosterdag Ayurvedisch Zondag 1 november 2015 10.00 tot 19.00 uur Kloosterkookworkshop Winter en Kerst Zondag 6 december 2015 14.30 tot 20.00 uur Voor informatie over kloosterkoken voor groepen en voor aanmelding, zie onze website www.kloosterhuissen.nl.

Profile for Dominicanenklooster  Huissen

Kloosterkrant najaar 2015  

Kloosterkrant najaar 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded