Page 1

Zomer

2017

1  Algemeen 2  Dominicaans leven 3  Sociale Projecten 4  Verhuur 5  Jongeren en onderwijs 6  Zin en ziel in je werk 7  Vrienden en community 8  Agenda

www.kloosterhuissen.nl u kunt ons ook volgen op de social media

a a lt ba k k e r, dire c te u r

Inspiratie voor onderweg

D

e kloosterkrant heeft vanaf nu een katern, met als naam Onderweg. Deze titel is vele jaren gebruikt voor het tijdschrift dat 134 jaar bestaan heeft. Nu in de katern Onderweg en in blogs

bieden we inhoudelijke artikelen over bezinning, bezieling en beweging, met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de ‘prediking’ vanuit het klooster. In de katern een kort artikel op papier en het uitgebreide verhaal in een blog op internet, voor iedereen die te gast is, voor geïnteresseerden of zoekers. Elke keer staat een thema centraal en wordt het thema belicht vanuit diverse invalshoeken, kunst of poëzie, maatschappij, religie, filosofie en het dagelijkse leven of werk. Het thema van de eerste katern is Onderweg zijn. We zijn tenslotte allemaal onderweg. Zeker in de zomertijd om wat uit te rusten en om ruimte te maken, maar feitelijk zijn we alle seizoenen van ons leven onderweg. In de katern staan bijdragen van bekenden als Ernst Marijnissen, Holkje van der Veer, Welmoed Vlieger, Henk Jongerius en Theo Menting en een interview met een man die weet wat onderweg zijn is; zeezeiler Henk de Velde. Bijdragen over de Bijbel, het boek vol verhalen over de weg, over het begin en de bestemming van de weg. Ook een essay over het prachtige boekje De weg van de mens van Martin Buber, die schrijft dat zelfbezinning

Fileleed

steeds weer het begin van de menselijke weg is. En een artikel over het verhaal van de Emmaüsgangers waarin staat dat we kunnen worden tot de gestalte van God. Een zin uit de bijdragen blijft me bij: Door bij mijzelf te beginnen kan ik er pas werkelijk zijn voor de ander, voor de samenleving. Ook het prachtige citaat van Buber gaat een tijdje mee op mijn weg. “Het enige wat mij te doen staat, is bij mijzelf te beginnen, en op dat ogenblik heb ik mij om niets ter wereld te bekommeren dan om dit begin. Niet ter wille van mijzelf. Bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf te eindigen: van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf streven: zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.” 

‘Dat de krant, de katern en de blogs u mogen inspireren bij het onderweg zijn.’

colu m n d oo r t h eo menti ng , med ewer ker d omi ni ca nenkloos ter h ui s s en

“Ik ben al drie kwartier onderweg! En nog geen meter opgeschoten! IK WORD HIER GEK VAN!” De stem aan de andere kant van de lijn klonk nogal geïrriteerd. Zacht uitgedrukt… De diagnose was binnen een paar seconden gesteld: hier was sprake van fors fileleed. Een kwaal die vandaag de dag nogal eens voorkomt bij een groot deel van onze bevolking. Een aandoening die op weg is om aan de top

van de meest voorkomende ziekten te komen. Heel vervelend, maar in de regel onschuldig. Je gaat er doorgaans niet aan dood en fysiek kan het geen kwaad; hoewel… echt bevorderlijk voor je bloeddruk of de rustige cadans van je hartslag is het nu ook weer niet. Maar deze kwaal is zeker funest voor een gezonde geest. Het bewijs daarvoor werd mij zojuist opnieuw geleverd toen ik een poging deed om in alle redelijkheid, en heel voorzichtig, tot een soort van gesprek te komen. Maar dat mislukte. Het zuchten aan gene zijde van mijn mobiele telefoon bleef onverstoord doorgaan en allengs vermengde het zich met enkele korte maar krachtige boze opmerkingen. ‘Wat moeten al die mensen nú op de weg’? Tja…. euh…..naar hun werk misschien? ‘Ja hoor! Oudjes achter het stuur!’ Het zóu kunnen dat ook zíj op dit tijdstip ergens naar toe moeten….. Ik begreep al snel dat mijn pleidooi voor de andere weggebruikers weinig zin had. Integendeel. Het gooide alleen maar extra olie op het vuur.

NIEUW KATERN ONDERWEG Kwartaalthema belicht vanuit verschillende invalshoeken THEMA ZOMER 2017 

Onderweg zijn

Onderweg zijn Gitta Nieuwenburg Op mijn levenslange reizen Henk Jongerius

1

Jezelf zijn en tegelijk jezelf vergeten Welmoed Vlieger Hand in hand Ernst Marijnissen

2

Ondertussen begon ik mij af te vragen waarom ik door deze beller in mijn ochtendrust gestoord werd. Wat was zijn vraag? Wilde hij iets doorgeven, iets overleggen? De klaagzangen, die onophoudelijk leken, vormden een ware wegversperring op mijn reis naar antwoorden. Even meende ik het licht te zien toen er enkele stiltes in ons gesprek vielen en zijn stem wat rustiger klonk. Maar nét toen ik een poging waagde een serieuze en voor mijn doen toch wel intelligente vraag te stellen, barstte de tirade weer los: ‘Tuuuuuurlijk! Ook nog eens een ongeluk! Grrrrrr, ben ik wéér te laat!’ Ik deed een poging te reageren, maar werd godzijdank tijdig op de vingers getikt door mijn heldere geest die het verstandiger vond dit nu niet te doen. ‘Gewoon uit laten razen’ klonk het diep in mij. Ik gaf me over. Opeens keerde het tij. ‘O, het rijdt weer! Nou fijne dag. Doei!’ Verbinding verbroken…. Even snel als het onweer opkwam, was het weer verdwenen. Er overviel mij een weldadige stilte. De koffie was klaar. De broodrooster schoot warme toastjes uit zijn gapende mond. Krantje erbij, sinaasappeltje geperst. Alles was gereed om mij over te geven aan een heerlijk ontbijt. Ik deed mijn best te genieten van hetgeen ik mijzelf had voorgeschoteld, maar echt lukken wilde dat niet. De onrust die de aan fileleed lijdende beller mij had toegezonden, begon zich aardig van mij meester te maken. Tijd dus voor een flinke wandeling met de honden! Hij was onderweg, zei hij, maar waar naar toe? 

Kruispunt Theo Menting

3

De liefde voor de zee en onderweg zijn Holkje van der Veer

k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

4

1


Van daar… naar hier

N

g era r d bra ks o.p., p r i or d omi ni ca a ns e g emeens ch a p h ui s s en

a een frisse aprilmaand zijn we in mei aanbeland. Het mag onderhand wel een stuk warmer worden, want we willen naar buiten,

eropuit trekken. De zomer staat immers voor de deur. Hebt u al plannen voor de vakantie: waar gaat de reis heen? Het thema van deze kloosterkrant sluit goed aan bij het gevoel dat we allemaal onderweg zijn. Als illustratie bij dit artikel heb ik gekozen voor een foto van de naamlijst van degenen die vanaf 1858 tot op heden prior zijn geweest van de Huissense communiteit. In dat jaar kwam Thomas van der Heijden, een broer van mijn overgrootvader, met paard en wagen vanuit Langenboom naar Huissen. Zo’n veertig kilometer over wegen van toen! Hij werd de eerste prior van het klooster. Sindsdien hebben 34 anderen die taak op zich genomen, waarvan ik voorlopig de laatste ben. Er is in die ruim anderhalve eeuw veel gebeurd.

Dat gaat niet zomaar. Oude en nieuwe broeders zijn samen onderweg om anno nú Dominicaanse predikers te worden. Er ligt nog een weg voor ons. En waar in de tuin tot voor kort de timmerwerkplaats van vroeger stond, gaapt nu een groot gat. Daar gaat gebouwd worden aan een stuk nieuwe toekomst voor het Centrum. Want ook het Centrum heeft ruimte nodig om mensen te blijven ontvangen voor allerlei cursussen en andere activiteiten. Zo zijn wij samen onderweg naar een hoopvolle toekomst. Fijn om van zo’n club mensen prior te mogen zijn! 

De Dominicanen hebben hun sporen nagelaten in Huissen en ter plaatse een bijdrage geleverd aan het kerkelijk en cultureel leven. Vanuit Huissen zijn zij verder getrokken naar andere plaatsen in ons land. In al die jaren trokken zij eropuit om in allerlei vormen van prediking mensen nabij te zijn in hun gelovige zoektocht door het leven. Veranderingen binnen kerk en maatschappij deed velen de wenkbrauwen fronsen: hoe gaat dit verder? Klooster Huissen was geen noviciaat meer, beginnende Dominicanen zag je er niet meer. Het klooster kreeg een andere functie en werd vormingscentrum. Daarin gebeurden veel goede dingen waardoor parochies en andere geloofsgemeenschappen leerden andere wegen te gaan. Allerlei groepen vonden en vinden nog steeds op diverse terreinen inspiratie. Iedere kloosterkrant biedt een ruim aanbod. Echt Dominicaans. Nu zien we in de communiteit weer tekenen van nieuwe toekomst. Jonge mannen willen in het spoor van Dominicus en zijn volgelingen hun leven in dienst stellen van de prediking. De communiteit van Huissen wil hen als vormingshuis behulpzaam zijn.

MiX, over flexibel geloven gesproken MiX is de glossy over flexibel geloven. Maar liefst een kwart van de Nederlanders combineren religies met elkaar. Onder de bezoekers van het Dominicanenklooster Huissen ligt dit percentage nog hoger. Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben hier onderzoek naar gedaan. Wat beweegt mensen om te mixen? En hoe mixen ze? Verhalen van religieuze mixers en een deel van de resultaten van het onderzoeksproject Multiple Religious Belonging zijn terug te vinden in deze glossy. Het Dominicanenklooster Huissen heeft meegewerkt aan dit onderzoeksproject. Onderzocht is hoe flexibel bezoekers geloven. Directeur Aalt Bakker is verheugd over de conclusie dat het leeuwendeel van de bezoekers meerdere religies combineren. Maar hoe mixen al die mensen? In de glossy vertellen o.a. Rosita Steenbeek (schrijfster), Jörgen Raayman (stand-up commedian), en Narsingh Balwantsingh (cabaretier,acteur,columnist) hun persoonlijke verhaal. Narsingh: “Ik wil Allah aanroepen in een hindoetempel.” Ook u kunt in gesprek gaan over hoe u elementen uit verschillende religies combineert. Op maandag 26 juni is er een Kloostertafelgesprek waarbij Manuela Kalsky, directeur van het DSTS, verder zal ingaan op flexibel geloven. Vervolgens wordt er met de aanwezigen van gedachte gewisseld over dit onderwerp.  De glossy MiX is te koop in het klooster voor € 6,99. Het Kloostertafelgesprek is op 26 juni van 16.00 tot 21.00 uur. Meer informatie over het Kloostertafelgesprek is te vinden op www.kloosterhuissen.nl/p/1255

kloost e rga st e n Ons gastenverblijf staat open voor iedereen die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf te komen. Verblijf enkele dagen in het Dominicanenklooster, ervaar de rust en stilte en beleef de louterende werking van het dagelijkse kloosterritme. Kijk voor verblijfskosten op onze site. Aanmelding: Telefonisch via de gastenbroeder Theo Koster (026 - 326 44 49, weekdagen tussen 17.30 uur en 18.15 uur). Bij geen gehoor kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@kloosterhuissen.nl.

Kloosterritme en vieringen Kijk voor een actueel overzicht van de kapelvieringen op de site van

g ro e p sve r b l ijf Het is ook mogelijk om met grote en kleine groepen enige tijd in het klooster te verblijven. U kunt dan zelf het programma invullen van uw verblijf. In overleg met u kunnen we activiteiten organiseren, zoals creatieve en muzikale workshops, meditaties en kloosterkoken. Informeert u bij de receptie van het klooster. info@kloosterhuissen.nl.

de Dominicaanse communiteit, www.dominicanen.nl/ huissen.

Het kloosterritme bepaalt het dagelijkse leven in het Dominicanenklooster. Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur een avonddienst (Vespers). Op werkdagen is er een middagmeditatie om 12.10 uur. Op zondagmorgen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen de eucharistie. U bent van harte uitgenodigd! Dagelijks ritme 08.00 uur Ochtendviering 08.30 uur Ontbijt 10.00 uur Viering van de eucharistie m.m.v. de kloostercantorij (zondag) 12.10 uur Middagviering (werkdagen) 12.30 uur Warme middagmaaltijd 17.30 uur Avondbrood 18.30 uur Avondviering

retraites Wandelmidweek De weg van een pelgrim Ontmoet jezelf en je mede-pelgrims in stilte of gesprek tijdens deze meerdaagse wandeltocht. We overnachten in diverse kloosters en wandelen naar bedevaartsoord de Koortsboom van Sint Walrick. Laurence Mol, pelgrim van het levenspad Maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni 2017

2

Vierdaagse Schrijfretraite innerlijk pelgrimeren

Weekend Stilte in je dag brengen, bezield blijven in je leven

Een pelgrimstocht op papier maken en al schrijvend bezinnen. Een prachtige manier om aan de hand van schrijfoefeningen je eigen thema’s te onderzoeken. De schrijfworkshops volgen het ritme van het klooster. Hanny Kuijer, begeleidster van schrijfactiviteiten Maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni 2017

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

Meditatieweekend het Onderweg zijn: een Compassie kompas individuele retraite

Vierdaagse Jezelf ontmoeten in de stilte

Je gaat onderzoeken hoe je meer stilte in je bestaan kunt brengen. Zo werk je aan een geïnspireerd leven waardoor je opgeladen blijft.

Door training in aandacht creëer je rust en helderheid in denken en emoties. Inzicht in onderlinge verbondenheid opent je hart. Geïnspireerd door compassie vind je betekenis en diep welbevinden.

Verstillen en tot rust komen in het klooster. De dagen volgen deels het kloosterritme, met getijden en maaltijden. Elke dag is er een meditatie en gelegenheid voor een gesprek met de begeleiding.

Een paar de stilte ervaren. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend.

Joyce Lakwijk, retraitebegeleidster en coach Zaterdag 1 juli t/m zondag 2 juli 2017

Bert van Baar, antropoloog en schrijver Vrijdag 7 juli t/m zondag 9 juli 2017

Theo Menting, retraitebegeleider en theoloog Vrijdag 21 juli t/m maandag 24 juli 2017

Erna Bakker, therapeute en coach Dinsdag 5 september t/m zaterdag 9 september 2017


Sociale projecten Met het organiseren van inspiratieprogramma’s voor kwetsbaren geven we een invulling aan een lange dominicaanse traditie. Deze inspiratieprogramma’s organiseren we voor bijvoorbeeld eenzame ouderen, gezinnen in armoede, daklozen, psychiatrische patiënten, mensen met een beperking en jongeren in de knel. Ook voor vrijwilligers en mantelzorgers is er ruimte voor inspiratievolle dagen of -weken. We zijn blij dat we deze projecten kunnen organiseren, dankzij verhuur-inkomsten en dankzij steun van particulieren en diverse fondsen.

Sociale projecten tijdens de zomer In de zomer maken we graag extra ruimte voor onze sociale projecten. We vinden het fijn dat we diverse projecten kunnen organiseren voor kwetsbaren in de samenleving en voor mensen die zwaar belast zijn. Op deze manier kunnen we in deze tijd bijdragen aan een menselijker maatschappij voor iedereen. Zo wordt er i.s.m. Reliëf, een vereniging van zorgaanbieders die de menslievende zorg in Nederland bevordert, een Zindroom retraite georganiseerd. In dit weekend in juni staat de ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal. We vieren dat we samen mens zijn. Direct daarna komt Tante Lenie weer naar het Dominicanenklooster. Deze stichting zet zich in om ernstig of

langdurig zieke kinderen en hun gezin een geweldige vakantieweek te bezorgen. Ook broertjes en/of zusjes krijgen aandacht en de activiteiten en uitstapjes bevorderen de saamhorigheid. In juli en augustus zijn er de kloosterdagen voor (ex-) psychiatrische patiënten van GGZ instellingen. Tijdens de dagen zijn enkele professionele medewerkers van Yulius en Lentis aanwezig. We willen de deelnemers een gevoel van veiligheid en warmte bieden. In de maatschappij voelen zij zich vaak een buitenstaander en onbegrepen. In de gestructureerde bedding van het kloosterritme en onder deskundige begeleiding vinden zij rust, acceptatie en inspiratie. In de ontmoeting met lotgenoten ontstaat herkenning en begrip. In juli organiseren we een mooie week voor moeders met

kinderen die in armoede leven Zij kunnen even op adem komen en verwend worden. De vrouwen doen inspiratie op en werken aan vertrouwen en perspectief voor de toekomst. In augustus vindt ook weer de Zomertraining voor jongeren plaats voor jongeren (16-22 jaar) die het moeilijk hebben in hun leven, die uit de boot dreigen te vallen en niet goed in hun vel zitten. Deze training organiseren we al een flink aantal jaren samen met Instituut Menz. In september vindt weer de inspiratieweek voor vrouwen met een minimaal inkomen plaats. Tijdens deze week staan ontspanning, werken aan zelfvertrouwen, ontmoeting en het ontwikkelen van perspectieven centraal. Met steun van vele organisaties, fondsen en particulieren kunnen we deze prachtige projecten realiseren. We zijn zeer dankbaar voor deze ruime en onmisbare steun, mede namens de vele deelnemers!

Projectpartners gezocht De sociale projecten kunnen we niet alleen dragen, daarom organiseren we deze projecten vaak samen met een projectpartner. Deze partners werken vaak al met en voor de doelgroep of willen zich hier graag voor inzetten. Zij hebben de intrinsieke motivatie om zich voor de doelgroep in te spannen en hebben, waar nodig, de specifieke expertise. We zijn continu op zoek naar nieuwe partners en naar ideeën voor nieuwe projectplannen, gericht op de kwetsbaren in de samenleving. Met een gezamenlijke inspanning en bijdragen kunnen we met een relatief beperkt budget een prachtig programma organiseren. Heeft u een idee voor een project? We onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met Aalt Bakker (directeur) Bel of mail: telefoon: 026 326 44 22 email: info@kloosterhuissen.nl 

Be-Woest Schrijf Bos

W

at een leuk initiatief van schrijfster Geertje Couwenbergh en yogadocente Jasmijn Koelink! Voor elke deelnemer aan hun schrijf- en

Stichting

Vrienden Dominicanen klooster Huissen

stilteprogramma’s dit jaar kopen zij een vierkante meter ongerepte natuur.

Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster

“Het schrijven wat we doen tijdens onze programma’s gaat voor een groot deel over het ‘herwilden’ van je geest. Een plek ontginnen in je schrijfleven waar je ongecensureerd bent, maakt je moedig en weelderig als schrijver. We kunnen geen betere blijvende afdruk van elke deelnemer bedenken dan een vierkante meter Raadpleeg voor data wilde natuur. We zijn ontzettend blij dat het Dominicanenklooster Huissen jouw vierkante meter ook nog eens verdubbelt!” aldus de enthousiaste onze website: docenten van de populaire schrijfprogramma’s. Wilt u graag deelnemen aan een programma van Geertje en Jasmijn?   www.kloosterhuissen.nl

Ook via de Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster kunnen particulieren en bedrijven ons financieel ondersteunen om de sociale projecten mogelijk te maken. Draagt u liever bij in tijd of natura? We overleggen graag met u! Zie pagina 7 van deze krant voor meer informatie, of ga naar www.kloosterhuissen.nl 

k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

3


Een unieke plek voor uw verblijf of bijeenkomst Eén- of meerdaags verhuur Het klooster beschikt over 10 zalen met een capaciteit tot 75 personen. Voor lezingen, muziek en congressen beschikken we over de sfeervolle kapel welke geschikt is voor 300 personen. Daarnaast kunt u terecht in de binnenkamer, een bijzondere meditatieruimte of in de kloostertuin. In de 32 slaapkamers kunnen 58 personen overnachten. Onze kloosterkeuken zorgt voor heerlijke, vers bereide maaltijden. Het klooster biedt een inspirerende omgeving voor ééndaagse programma’s en -evenementen voor 300 personen en voor meerdaagse programma’s tot en met 58 personen. We hanteren redelijke tarieven; bij reserveringen in voor ons rustige periodes kunnen we onze tarieven voor u nog wat aantrekkelijker maken. Het goede is: een deel van uw huursom besteden we aan sociale projecten.

We informeren u graag over de verhuurmogelijkheden en onze aantrekkelijke tarieven.

Verhuurmogelijkheden voor organisaties en bedrijven

Groepsprogramma’s en retraites

Dominicanenklooster Huissen is een unieke plek voor uw verblijf of bijeenkomst. Een idyllisch rustpunt in de hectiek van alledag. De authentieke kloostersfeer, onze persoonlijke benadering en onze klassieke gastvrijheid maken het Dominicanenklooster tot een zeer prettige plek voor uw vergadering, meeting of training. Wij zijn, mede door onze flexibele instelling, in staat om een verblijf voor u op maat te verzorgen. Om de speciale sfeer van ons klooster en de diverse mogelijkheden zelf te ervaren, nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en kennismaking.

Voor studenten, docenten, collega’s en leidinggevenden organiseren we regelmatig meerdaagse retraites en programma’s op het gebied van bezinning, bezieling en een menselijker maatschappij. Zo mogen we onder meer (hoge-) scholen en universiteiten vaak verwelkomen het Dominicanenklooster. In geval van een midweeks verblijf kunnen we deze programma’s voor gunstige tarieven organiseren. We organiseren graag programma’s met uw studenten, docenten, of collega’s.

Het Dominicanenklooster Huissen heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. We zijn blij dat we steeds meer groepen mogen ontvangen die ervaren hoe inspirerend een verblijf in het klooster is, voor studenten, docenten, leidinggevenden en collega’s. We zijn met name trots op de groei in het aantal projecten dat we voor kwetsbaren, vrijwilligers organiseren. Door het faciliteren van sociale projecten dragen we bij aan onze missie; een liefdevolle samenleving. Inmiddels is de nieuwbouw gestart. Begin 2018 is dit prachtige gebouw met 3 zalen en slaapkamers met douche en toilet beschikbaar.

We kunnen niet wachten om u nog meer mogelijkheden te bieden.

Alle faciliteiten op een rijtje  kapel en 10 zalen voor maximaal 300 personen  kloostertuin voor ontspanning en beweging  32 één- en tweepersoons slaapkamers  vers en ambachtelijke kloosterkeuken  dagelijkse vieringen in de kloosterkapel  aantrekkelijke tarieven en arrangementen  uitgebreide gratis parkeermogelijkheden  gratis Wifi  bereikbaar voor minder validen

Enkele voorbeelden van onze tarieven

Vergaderarrangementen 8-uurs arrangement

24-uurs arrangement

€ 41,50 per persoon Incl. koffie, thee, uitgebreid lunchbuffet en zaalhuur

€ 107,00 per persoon Incl. overnachting (op basis van tweepersoonskamer), ontbijt, warme middagmaaltijd en avondbrood, koffie, thee en zaalhuur

Dit zijn slechts 2 voorbeelden van mogelijke arrangementen. In overleg zijn de arrangementen aan te passen aan uw wensen. We maken voor u graag een aanbod op maat. Voor een volledig overzicht van onze tarieven: www.kloosterhuissen.nl/ruimte-huren/prijzen.php of neem contact op: accommodatie@kloosterhuissen.nl T: 026 326 44 22

4

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n


ONDERWEG ONDERWEG: het katern van de Kloosterkrant van Dominicanenklooster Huissen. Verdiepende artikelen over vaste thema’s, vaste rubrieken en informatie over de diverse programma’s

THEMA tekst Henk Jongerius

Op mijn levenslange reizen

A

Onderweg zijn

l de eerste regel van het lied van Huub Oosterhuis op deze pagina roept het beeld op van de mens zoals dat in veel poëzie en wereldliteratuur geschilderd wordt, namelijk dat wij ‘levenslang’ reizen.

De mens als reiziger, altijd onderweg. En hij draagt soms een verleden dat zo beklemmend is en waar hij zich los van wil maken. De Bijbel

De nacht

Ook in de Bijbel is er sprake van reizen en op weg gaan. Het volk Israël is onderweg naar zijn bestemming, naar een land dat beloofd is, naar een leven van harmonie en gerechtigheid voor allen.

Die ervaring lijkt op de nacht waarvan de mystici spreken: de volkomen verlorenheid en het zich verlaten voelen, omdat zijn stem in zijn keel stokt en al zijn bewogenheid om mensen gebroken is.

Ook de profeet Elia is onderweg. Hij worstelt met zijn bestemming en levensroeping. In dit prachtige lied van Oosterhuis wordt ons een inkijk gegeven in zijn ziel. Wij horen in de tweede strofe dat hij wil ophouden met zijn werk, omdat hij diep en diep teleurgesteld is in zijn missie. Hij ondervindt tegenwerking en wordt niet gehoord. Toch komt zijn arbeid voort uit liefde. Uiteindelijk is het de liefde voor het ‘Spreken van God’ - het Woord zoals dat in de boeken van de Thora tot hem gekomen is. Maar “liefde is blind” zeggen we soms. Dat is ook zo bij deze mens die eigenlijk verteerd wordt door genegenheid voor het geheim. Hij heeft ook haast, want dat woord moet als een lopend vuur bezit nemen van mensen. Vandaar dat er staat dat hij zijn hart wil breken voor de Eeuwige. Dat kan niets anders betekenen dan dat hij heel zijn wezen in dienst stelt van zijn roeping. Liefde gaat voor hem uit en de twijfel achtervolgt hem. Twee gemoedsbewegingen vechten in hem en dan stokt het. Hij legt zich erbij neer en verlangt naar het einde.

‘In die nacht van vertwijfeling ontwaakt een licht’ In die nacht van vertwijfeling ontwaakt voor Elia een licht. Hij weet zich opnieuw gezien en bemind en dat is als voedsel voor hem. Dit hergeeft hem zijn kracht en doet hem uit de dood opstaan. Nee, zijn weg is niet ten einde. Hij gaat verder, maar nu in een besef van herboren zijn. De twijfel die hem eerst achtervolgde is voorbijgegaan zonder een spoor achter te laten. En wat zijn diepste zekerheid is geworden, is een reisgenoot die hem nooit meer verlaten zal.

De reisgenoot De naam van de reisgenoot kun je alleen maar omschrijven als een ervaring van ‘Iemand die er is voor hem’. Het is de Naam van de eeuwige die zijn naam waarmaakt, die doet wat hij zegt: ‘Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn’. Die naam, dat grote besef van de aanwezigheid van een tegenover, een vriend en reisgenoot, kan ieder van ons ten deel vallen op onze levenslange reizen.

tekst Gitta Nieuwenburg Onderweg zijn we allemaal. Naar de toekomst, naar jezelf, naar de ander, naar een volwaardig leven. Ieder op zijn eigen wijze, gevoed door gebeurtenissen en ontmoetingen. Soms stilstaand en om je heen kijkend, soms rennend en vergetend dat het leven in het nu gebeurt. Neem eens de tijd om je eigen landschap te aanschouwen. Gevormd door je verleden en met uitzicht op de toekomst. ‘Hier sta ik’ in het nu, met alles wat is, zonder oordeel.

LIED

Op mijn levenslange reizen – twijfel donker achtervolgt mij liefde blind holt voor mij uit – zing ik op steeds andere wijzen

Henk Jongerius o.p., dominicaan, auteur en dichter en begeleidt diverse retraites, waaronder de maandelijkse vrijdagsretraite en noveen, retraite voor leidinggevenden.

over wie ik niet kan spreken, zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken, ooit mijn hart voor jou te breken’.

Het volledige artikel is te lezen op de kloosterblog

Opgereisd, pas halverwege, met een keel kapot gezongen met een hart voor wie gebroken, kruip ik onder dorenstruiken, druk mijn ogen in de aarde, smeek dat nu het eind zal komen, smeek de dood, dat hij zal komen. Spoorloos trok voorbij de twijfel waar ik lag. De liefde keerde, zag mij, bracht mij drank en spijze, deed mij opstaan uit de dood. Nog een leven zal ik reizen, nog een leven zal ik reizen. Nooit meer zonder reisgenoot. Huub Oosterhuis

Ivan Chew.

k a t e r n k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

onderweg  1


Welmoed Vlieger, filosofe. Zij verzorgt in Huissen regelmatig workshops en weekenden.

tekst Welmoed Vlieger

Jezelf zijn en tegelijk jezelf vergeten

“H

et enige wat mij te doen staat, is bij mijzelf te beginnen, en op dat ogenblik heb ik mij

om niets ter wereld te bekommeren dan om dit begin.” Dit citaat is afkomstig uit De weg van de mens van Martin Buber. Buber (1878 - 1965) was filosoof, Bijbelkenner en psycholoog. Tevens was hij een groot kenner van de joodse literatuur en traditie. Centraal in zijn denken staat de oprechte ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens en God. De essentie van het menselijk leven is voor Buber de ontmoeting. Die levenshouding komt ook naar voren in zijn beroemde uitspraak: “Ik heb geen leer, ik voer een gesprek”.

Het begin van de weg “Al heeft een mens nog zoveel succes, zijn leven blijft zonder weg zolang hij zijn houding tegenover de roepstem niet bepaalt. De beslissende inkeer tot zichzelf is het begin van de weg in het leven van de mens, steeds weer is dit het begin van de menselijke weg.” Uit dit citaat van Buber blijkt dat de roepstem van de kant van de mens om inkeer vraagt. Het steeds weer bepalen van onze houding tegenover deze stem is het begin van de menselijke weg.

‘Zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.’ We kunnen deze roepstem verstaan als iets dat groter is dan we zelf zijn, of we dit ‘iets’ nu het geweten, God, onze diepste intuïtie of grond noemen. Het stijgt uit boven de beperkte werkelijkheid van het ‘ik’ en is tegelijkertijd zo ontzaglijk dichtbij dat we het vrijwel niet opmerken. De roepstem is die ‘van een voorbij zwevend zwijgen’ en

Walking the Labyrinth

wordt daarom ook gemakkelijk overstemd, aldus Buber. Om die stem te kunnen horen komt het erop aan in zichzelf te keren, tot zelfbezinning te komen.

De weg en de mens Bij jezelf beginnen gaat niet om een egocentrische zelfgerichtheid maar om werkelijk aanwezig te zijn voor jezelf, een existentiële houding of zijnswijze die juist gekenmerkt wordt door een diepgaande betrokkenheid in en bij het bestaan. Door bij mijzelf te beginnen kan ik er pas werkelijk voor de ander, voor de samenleving zijn. Door bij mijzelf te beginnen kan ik mezelf vergeten en dienstbaar zijn. Want mijn werkelijke taak en de vervulling van mijn bestaan ligt niet in mijzelf, maar in de wereld om mij heen; in de grote en kleine dingen die alle dagen mijn aandacht opeisen; in de situatie die mij door het lot gegeven is. En precies dit vormt ook voor Buber het uitgangspunt van de mens en zijn weg:

“Waarom moet ik mij op mijzelf bezinnen, waarom mijn wezen tot eenheid te brengen? Het antwoord luidt: Niet ter wille van mijzelf. Bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen: van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf toe streven: zichzelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.”

Op de website kunt u het volledige artikel lezen, waarin Welmoed Vlieger een link legt tussen Buber enerzijds en Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld anderzijds. Kierkegaard en Hammerskjöld werpen beiden een verhelderend licht op het appèl dat van Bubers boodschap uitgaat.

tekst Ernst Marijnissen

Hand in Hand

D

e Bijbel is een bibliotheek vol verhalen over de bestemming van de mens. De titel van dit boek, of beter: de aanwijzing op de poort waardoor we deze bibliotheek betreden, luidt: God is het

beginsel van hemel en aarde. Wat wordt er dan met hemel en aarde bedoeld? Het antwoord behoeft een zekere schoonmaak van het gebruik van de Bijbel. De boeken van deze bibliotheek zijn geen journaal van een ver verleden. Ze zijn ook geen historische reflectie op wat eens was of is gebeurd. Ze zijn niet autobiografisch van aard en bemoeien zich niet met de natuur en het komen en gaan van het heelal. Ze zijn niet het resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Hemel en aarde zijn het dagelijkse domein van de mens met zijn doen en laten, van de morgen tot de avond, van wieg tot graf, van gebrek en overvloed, van goedheid zonder grenzen en gemeenheid zonder geweten. Het gaat over leven en dood en dus over de twee oervragen die nauw met elkaar verbonden zijn: bestaat God én is er leven na de dood? Misschien is een nadere nuancering hier op zijn plaats en moet de vraag luiden: is ergens een ver-

Fotograaf Iman Keuchenius.

2  onderweg

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

blijf van absolute vrede, ongerepte liefde en smetteloze gerechtigheid? Op de manier van de Torah geformuleerd: kan de mens uitgroeien tot beeld en gelijkenis van God? Is de mens dan thuis gekomen na een bontgekleurde levenstocht?

Je krijgt een gezicht als je het opheft naar de ander Daarover vertelt de Bijbel, gekenmerkt door de tijd waarin de verhalen zijn geboren en verder verteld. Daarop richt zich de verkondiging van het evangelie, de blijde boodschap, als het ons overlevert dat Jezus, een Jood uit


Theo Menting, Kerkmusicus, lekendominicaan en theoloog.

tekst Theo Menting

Betrouwbaar duurt het langst Stichting Kruispunt te gast in het Dominicanenklooster

H

et is iedere keer weer een feestje: een uurtje zingen met de deelnemers van Stichting Kruispunt uit Arnhem. We zingen eenvoudige ‘mopjes’, een enkele canon en maken samen klanken. We geven

ruimte aan ieders stem, hoe die ook klinkt. Je stem mag gehoord worden.

Dit zanguurtje is een onderdeel van een programma dat de Stichting Kruispunt in samenwerking met het Dominicanenklooster heeft opgezet. Daarnaast wordt onder leiding van Gitta Nieuwenburg geschilderd, is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en meditatie.

En dat alles onder begeleiding van twee gepassioneerde pastores: Connie Vliek en Anton Metske. Connie: “Kruispunt is twintig jaar geleden opgericht door een predikant. Hij vond het noodzakelijk dat er pastoraat geboden werd aan drugsgebruikers en aan daklozen in

de stad Arnhem. Op dit moment bestaat 10 procent uit daklozen, de rest noemen wij thuislozen: mensen met weinig of geen sociaal netwerk, maar wel onderdak. Zes dagen in de week zijn we zowel ’s morgens als ’s avonds open. In de avond wordt er een maaltijd gekookt door een team van vrijwilligers. Zij verzorgen ook de ontvangst in de ochtend, tijdens de inloop.” De twee pastores zijn dagelijks aanwezig voor pastoraat en gesprekken. Daarnaast bezoeken zij de mensen thuis, in de afkickcentra, het ziekenhuis of de PI. Waar nodig gaan zij mee naar diverse instanties en zijn desgevraagd aanwezig bij de hulpverleningsgesprekken. Een vorm van pastoraat dat reisgenoot wil zijn. “Inderdaad”, vertelt Connie, “we lopen samen met de bezoekers een eindje op. Er is een grote kwetsbaarheid onder hen. We proberen een steuntje in de rug te zijn, er te zijn bij vreugde en verdriet, bij tegenslagen. Onze samenleving zal misschien denken dat dit zinloos is en geen perspectief biedt voor de toekomst – het zal zo zijn, maar wij blijven naast de mensen staan. Wij geloven in deze mensen.” Ons gesprek wordt onderbroken door een van de deelnemers: ‘Gaan we nu zingen?’ Ze kijkt me aan met een grote glimlach. ‘Ja, we gaan nú zingen!’.

Stichting Kruispunt in Arnhem is een kleine oecumenische organisatie voor de zwaksten in de samenleving, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, volstrekt eenzaam zijn of niet in staat zijn hun leven in te richten. Ze worden wel dak- en thuislozen genoemd. In het inloophuis kunnen deze mensen dagelijks binnen komen. Ze vinden er rust, warmte en aandacht. Meer info: www.stichtingkruispunt.nl

Gitta Nieuwenburg. Titel: Kruispunt.

Nazaret, de Torah tot vervulling heeft gebracht: “Ja, lieve mens, je kunt worden tot de gestalte van God. Kijk naar mij, dan zie je de Vader. Zie om naar elkaar, heb je naaste lief die is als jijzelf, wees voor de ander een Kleopas, de visualisering van God. Je wordt pas mens als je de ander als zodanig erkent. Dan ontvang je een naam en word je iemand. Je krijgt een gezicht als je het opheft naar de ander, want het is niet goed dat de mens alleen is. Ga dus samen op weg en spreek met elkaar. En durf te roepen: mijn God, waarom heb je mij verlaten, indien nodig tot de dood er op volgt. Helaas, het kan niet anders.”

Op de website kunt u het volledige artikel lezen, waarin Ernst Marijnissen O.P. verder ingaat op we hand in hand lopen met God.

Ernst Marijnissen O.P., dominicaan, schrijver en leerhuisbegeleider.

The bare essentials

k a t e r n k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

onderweg  3


interview door Holkje van der Veer O.P., dominicanes, agoge, theologe en auteur

In deze rubriek laten we iedere keer een spraakmakend figuur aan het woord. Deze keer een interview van Holkje van der Veer met Henk de Velde. Henk de Velde (1949) is zeezeiler en filosoof. Hij is vooral bekend van zijn lange solotochten over de oceanen. Momenteel ligt hij met zijn boot, ‘de Solitario’ in Roggebotsluis bij Kampen.

Het hele interview met Henk de Velde is op de website te lezen

Interview met zeezeiler Henk de Velde

De liefde voor de zee en het onderweg zijn Wat heb je met de wereld van kloosters en bezinningscentra?

Wat zegt het woord ‘vergeven’ jou?

Ik ben een lezer. Een paar jaar geleden maakte ik kennis met het werk van de trappist Thomas Merton. Deze Amerikaanse monnik, overleden in 1968, wordt een moderne mysticus genoemd. Ik was zwaar onder de indruk van zijn werk. Door zijn boeken raakte ik geïnteresseerd in de middeleeuwse dominicaan Meester Eckhart. Na het lezen van enkele van zijn teksten ben ik op internet gaan kijken of er ook ergens lezingen of cursussen over Eckhart gegeven worden. Ik kwam op de site van de dominicanen terecht en ook op die van het klooster in Huissen. Ik schreef mij in voor een weekend over Eckhart. Zo is het gekomen. Het is mij bijzonder goed bevallen. Ik voelde mij hier in het klooster direct thuis. Ik ben niet alleen een spiritueel mens, maar ook een religieus mens. Het Christendom is belangrijk voor mij; ik ben geboren en opgegroeid in het protestantse Genemuiden.

Door mijn reizen ben ik veel weg geweest. Weg van mijn broers en zussen, weg bij mijn ouders. Bij veel gebeurtenissen, zelfs het overlijden van mijn moeder, was ik afwezig. Dat is natuurlijk wel een punt. Ben ik een egoïst? Ik heb er vrede mee, omdat ik het altijd heb gezien als een consequentie van een door mij in alle vrijheid gemaakte keuze. De liefde voor de zee en het onderweg zijn gingen voor mij boven alles. Ik kan goed alleen zijn en toch ben ik geen kluizenaar. Ik ben ook graag onder en mét mensen. Als ik ergens aan kom met mijn boot, probeer ik altijd contact te maken met de plaatselijke bevolking. Als ik zie dat mensen het arm hebben, zo erg zelfs dat er gebrek aan voedsel is, dan vind ik dat verschrikkelijk. De tranen kunnen mij dan in de ogen springen.

Wat houdt liefde en verliefdheid voor jou in?

Uren kon ik naar kaarten kijken en fantaseren over de landen

Waarmee kun je jezelf feliciteren? Waar ben je trots op? Ik ben een gelukkig mens. Ik ben een zeeman die van de zee houdt. Vanaf mijn kinderjaren was de atlas mijn lievelingsboek. Uren kon ik naar de kaarten kijken en fantaseren over de landen die ik daar zag. Ik had toen al een vurig verlangen om op reis te gaan, om al die vreemde oorden te bezoeken. Ik ben er trots op dat ik zes keer de wereld rond gezeild ben, waarvan drie keer helemaal alleen. Het waren geen standaard reizen, ik koos voor eigenzinnige en bijzondere routes. De langste periode dat ik non-stop helemaal alleen ben geweest, is 147 dagen.

Er zijn vele soorten van liefde. Ik denk in eerste instantie aan de liefde van God. Deze liefde is zo groot! Volgens mij gaan alle mensen later naar de hemel. De ervaring dat ik ook geliefd ben door mensen is hele andere koek. Ik denk dat ik tot vier jaar geleden dit gevoel niet kende. Pas tijdens mijn laatste reis, toen ik vertrokken was om nooit meer terug te keren, drong het tot mij door: ‘er is een klein groepje mensen dat daadwerkelijk van mij houdt’. Dat is een heel belangrijke ervaring. Ik heb vijf zeereizen nodig gehad om zo ver te komen. Mijn zoon is heel belangrijk voor mij, hij is 35 jaar geleden op de Paaseilanden geboren. We zien elkaar nu regelmatig. Ik ben zelfs grootvader geworden! Verliefdheid; ik houd van de zee, daar heb ik een passie voor, maar verliefd zijn heeft met vrouwen te maken. Ik ben een aantal keren in mijn leven fijn verliefd geweest. En, ja, ook nu ik al ruim in de zestig ben kan ik nog best verliefd worden.

Ben jij iemand die zich makkelijk conformeert, of ben jij meer een vrije geest? Conformeren? Lid worden van een groep? Daar heb ik helemaal niets mee. Ik ben zelfs nog nooit naar de stembus gegaan. Het idee dat ik een keuze zou moeten maken voor of tegen een politieke partij en de ideeën waarvoor zij staan! Daar ben ik te anarchistisch voor. Ik ben een religieus mens, maar ben geen lid van een kerk. Ik heb moeite met de kerk als organisatie, als instituut met regels en dogma’s. Ik ben van maar één vereniging lid en dat is de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dag en nacht, bij alle weersomstandigheden, staan vrijwilligers klaar om mensen die op zee in nood zijn geraakt te helpen. Geweldig vind ik dat.

4  onderweg

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

Ik kan goed alleen zijn en toch ben ik geen kluizenaar


a alt ba k k e r, direc te u r

Onderwijs in Dominicanenklooster Huissen

D

e sector onderwijs is al vele jaren een graag geziene gast in ons klooster. Vele onderwijsinstanties vanuit diverse geloofsovertuigingen komen met docenten en studenten voor een meerdaagse

retraite naar Huissen. We vinden het belangrijk om de sector die zo essentieel is voor de toekomst te ontvangen en hen een plek te bieden om even tot rust te komen, te bezinnen en zich te laten inspireren. Bij aanvang is het voor de studenten soms even zoeken wat het betekent om in het klooster te zijn, maar al gauw ervaren ze dat ze op een bijzondere plek zijn, waar ze zich zelf mogen zijn, waar ze welkom zijn en waar ze ook plezier kunnen maken. Ook met docenten organiseren we regelmatig een meerdaagse retraite, rondom diverse thema’s als: identiteit, bezinning en werken met zin en ziel. Die dagen zorgen voor een enorme verbinding en verdieping tussen de docenten onderling.

doo r dic k l ie ft ink , be s tu u r svoo rzi tte r B MS.

Persoonlijk leiderschap en spiritualiteit “De Schepping heeft in ieder kind Zijn Licht ontstoken. Wij zien het als onze taak kinderen te ondersteunen dat Licht in zichzelf te vinden en in deze wereld te laten schijnen” Veranderingsprocessen In 2014 is de Bisschop Moller Stichting (BMS) gestart met het traject “ Persoonlijk Leiderschap en spiritualiteit”. De Stichting beheert 31 katholieke scholen en 1 algemeenbijzondere school voor Primair Onderwijs in de provincie Friesland. De start van het traject vond plaats met de 40 leden van de school-, de stafdirectie en het College van Bestuur. Tijdens een tweedaagse in het Dominicanenklooster in Huissen deelden we de inzichten met elkaar van o.a. Meester Eckhardt (1260-1328) over het spirituele perspectief van onze menselijke ontwikkeling. “ Dit is waar het in de ontwikkeling van de mens over gaat: om onze normale, alledaagse waarneming, onze gecondi-

tioneerde manier van denken, ervaren en begrijpen, los te weken en soms radicaal af te breken. Zodat we ontvankelijk worden voor het mysterie van het leven. Het mysterie dat aan al onze intenties, verlangens, beelden en onderscheid vooraf gaat en ongehinderd in ons kan doorbreken” Dit voorjaar mogen wij weer te gast zijn in Huissen voor onze derde achtereenvolgende tweedaagse over dit onderwerp. Wat het traject ons in de afgelopen jaren heeft gebracht is o.a.de vertrouwdheid om met elkaar over onze missie te spreken. Om met elkaar open te spreken over ons eigen levenspad waarin we op zoek zijn naar het Licht dat in ons zelf is ontstoken. Om zo ons eigen Licht te kunnen

voorleven aan de kinderen op onze scholen en aan elkaar binnen onze Stichting. Om elkaar te inspireren om te doen in ons leven waartoe de Schepping ons heeft uitgenodigd. Het lukt ons steeds beter de “tweede taal” te ontwikkelen die we hiervoor nodig hebben. De taal die ons helpt inhoud te geven aan ons eigentijds proces van religiositeit van het onderwijs anno 2017. Het Dominicanenklooster in Huissen is voor ons in dat proces een belangrijke plek van rust, bezinning en bezieling. 

Jongeren Zomertraining NLP Van 14 tot en met 18 augustus 2017 organiseren we al weer voor de 9e keer de NLP zometraining voor jongeren. In 2009 is dit project opgestart voor jongeren (16-22 jaar) die het moeilijk hebben in hun leven, die uit de boot dreigen te vallen en niet goed in hun vel zitten. In de afgelopen jaren hebben meer dan 130 jongeren dit prachtige en intense programma gevolgd. Tijdens de training worden concrete gereedschappen aangereikt, om de jongeren te laten oefenen en ervaren hoe ze duidelijker kunnen krijgen wie ze zijn en wat ze willen en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Op die manier kunnen ze hun zelfvertrouwen vergroten,

effectiever leren communiceren, en ontdekken hoe ze om kunnen gaan met allerlei (lastige) gebeurtenissen in hun leven. Er wordt concrete theorie behandeld op het gebied van in aandacht leven, communicatie, keuzes maken en samenwerken. Werkvormen zijn o.a. meditaties, mindfulness oefeningen, individuele- en groepsgesprekken. Tijdens een terugkombijeenkomst worden de ervaringen besproken, aanvullende tools in handen gegeven en het vertrouwen versterkt om op de gekozen weg voort te gaan. Het programma wordt geleid door de betrokken, energieke en enthousiaste medewerkers van Instituut Menz. Eigenaar van dit instituut is Bernd Jansen

Hij is pedagoog en psychotherapeut en heeft een ruime ervaring met het begeleiden van deze leeftijdsgroep. Hij wordt bijgestaan door 3 deskundige collega’s. Reactie van een van de deelnemers: “ Ik voel mij meer ontspannen en heb meer zelfvertrouwen. Ik durf beter mijn eigen mening te geven, durf meer te zeggen wat ik denk of voel. Ik vind het fijn om mijn gevoel met iemand te delen.” 

Workshops Weekend Je plek innemen

Inspiratieworkshop Passie en Talent

Vier de zomer met yoga

Verlang jij ook naar een eigen plek waar je helemaal tot je recht komt? Los te laten wat je van huis uit meekreeg? Ontdek met behulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven.

Talent biedt ruimte voor andere ideeën en nieuwe perspectieven. U laat los wat u aan het doen bent. Met actieve werkvormen die uw (verborgen) passie en talent aanboren.

Ontdek je levenskracht, je levenslust en je bezieling. Krachtig en zacht op zoek naar balans met HathaYoga, ademvormen en meditatie.

Erna Bakker, therapeute en coach. Vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni 2017

Henriëtte de Graaf, inspirator en spreker. Vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2017

Reinnetta Beking, docente HathaYoga, meditatie en reiki Woensdag 12 juli t/m zaterdag 15 juli 2017

Vijfdaagse improvisatietheaterweek Speel je vrij

Z-enneagram Basisretraite Wat beweegt ons?

Driedaagse workshop stemexpressie

In deze week gaan we aan de slag met de principes van improvisatietheater. Dit helpt je bij je persoonlijke groei en je leerdoelen.

Het enneagram geeft zicht op en laat ons los komen uit de wirwar van egostructuren. We gaan elkaar beter verstaan en worden begripvoller en milder. Met meditatie.

Het verhaal van je stem

Jacqueline Vergeer, psychotherapeute en improvisatieactrice Maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus 2017

Josien van Iersel, enneagramtrainer, Vrijdag 11 augustus t/m zondag 13 augustus 2017

We gaan de stem die verbonden is met de binnenkant, de bezieling, weer tevoorschijn laten komen. Ontspannen en doorleefd. Pete Pronk, docent beeldend vertellen en stemexpressie. Dinsdag 5 september t/m donderdag 7 september 2017

k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

5


a alt ba k k e r, direc te u r

Zin en ziel in je werk

‘Z

in en ziel in je werk’ is steeds vaker een thema waar organisaties ons klooster voor bezoeken. Die zin en die ziel lijken soms ver weg in het

dagelijkse werk. Daarom is het goed om een paar dagen stil te staan bij de visie en identiteit, de onderlinge samenwerking en de passie in ieders werk. We stellen onze zalen en slaapkamers graag ter beschikking voor uw eigen programma. We kunnen de dagen ook voor u begeleiden of samen invullen. Met diverse thema’s en werkvormen zorgen we voor inspirerende dagen. Denk aan thema’s als passie en talent, inspiratie, zingeving, samenwerking & teambuilding en ontwikkeling & vertaling van de identiteit. Er zijn verschillende werkvormen en workshops mogelijk zoals: mediteren, schilderen, theater, meditaties, gesprekken en muziek. Neemt u contact op met Aalt Bakker via 026 326 44 22 of via aaltbakker@kloosterhuissen.nl

Gedurende het jaar zijn er diverse programma’s gericht op ‘Zin en ziel in je werk’ zoals:

Retraite over dienend leiderschap Noveen (9 maal per jaar) Leidinggeven vanuit vrijheid, authenticiteit en bezieling. In de rust van het klooster een etmaal bezinning op je eigen leiderschap, gericht op de ontwikkeling als mens en als bezielend leider. Zie site voor data

Stiltedagen; jezelf ontmoeten in de stilte

Tijdsurfen en aandacht

Een paar dagen om in stilte te ervaren wat zich NU in je aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend. Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Zie site voor data

Tijdsurfen brengt ons terug naar natuurlijke aandacht en een gevoel voor het juiste moment. Je focus verbetert. Je lichaam voelt ontspannen aan en er ontstaat rust in je hoofd. Vaak werk je ongestoord en ben je creatief. De email neemt niet de overhand maar staat ten dienste van je werk. Je bent met de echt belangrijke taken bezig. Je geniet van de dag en van je werk. Zie site voor data

Organisatieontwikkeling;

h enr i ëtte d e g ra a f

vanuit beweging, verbinding creëren Veranderingsprocessen

Kansen creëren & beweging

Ieder mens is in beweging. Voor organisaties en daar waar mensen samenwerken is dat niet anders. Organisaties zijn constant aan het bewegen door veranderingen in de tijd, nieuwe ontwikkelingen, reorganisaties en bezuinigingen. Dat heeft op diverse vlakken zijn weerslag. Grote veranderingen vergen vaak het nodige van medewerkers en managers op de werkvloer. Een ieder herkent processen waar je je moeilijk mee lijkt te kunnen conformeren. Juist dan is het zoeken naar mogelijkheden of een andere benadering belangrijk om te kunnen meebewegen.

Vanuit mijn eigen ondernemerschap ben ik sinds 1999 actief met opdrachten in maatschappelijke organisaties, het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Kansen creëren en zien en ergens voor gaan is daarbij belangrijk. Deze ervaring neem ik mee naar mijn opdrachtgevers. De theaterspelvormen, inzet van kunstdisciplines, diverse werkvormen en gesprekken vormen met elkaar een verrassend geheel.

Werkflow en teamspirit Je eigen flow ervaren geeft energie. En met elkaar als collega’s ergens voor gaan is een belangrijk gegeven om werkplezier te ervaren. Bovenal creëert het teamspirit. Verbindingen worden ervaren en eventuele complexe processen kunnen een plaats krijgen. Bijvoorbeeld wat bindt ons uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? En daar waar mensen zich verbonden voelen ontstaat energie.

Een deelnemer van een meerdaagse die ik in het Klooster had verzorgd schreef het volgende: “Henriëtte is een professionele en bevlogen inspirator die mensen in verbinding brengt met zichzelf en met elkaar. Zij laat je, zonder enig oordeel, excelleren vanuit je eigen kracht. Vanuit mijn rollen in het bedrijfsleven heb ik veel cursussen gevolgd maar weinig hiervan staan zo dicht bij mijzelf als deze manier van werken.”

Gepassioneerd werken Werken met plezier is mijn uitgangspunt. Juist de setting creëren waarbij de deelnemers kunnen en durven experimenteren ervaar ik als belangrijk. Het zorgt voor beweging. Dit vraagt, net als het deelnemen aan het veranderingsproces in organisaties, om durven fantaseren. Fantaseren is loslaten, associaties durven maken. ‘Durf’ aanboren vraagt om vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitganspunt van mijn programma’s in veranderingstrajecten. Welkom in het klooster, waar vanuit bezinning en bezieling prachtige processen op gang komen. Henriëtte de Graaf is inspirator in veranderingsprocessen, talent & teamontwikkeling, presentatiecoach en spreker. Zij verzorgt in het Klooster inspiratiedagen Passie en Talent, workshops Presenteren & Beeldend vertellen en Team- en organisatieworkshops op maat. Lees voor het uitgebreide artikel verder op de Kloosterblog

Creativiteit Weekend Schilderen met Hart en Ziel

Creatieve retraite Zomerse verlangens

Natuurtekenen en de kunst van het zien

Mandalaweek Dromen ZIN: Zomer Schrijfmet Hundertwasser en Stilteweekend

Weekend Autobiografisch schrijven

Al schilderend gaan we op zoek naar de spiegel van jouw ziel, we laten ons leiden door de eerste ingevingen, nog niet gekleurd door gedachten. Een inspirerend weekend waarin beelden vertellen wie jij bent.

Speels en creatief weekeinde waarin je jouw verlangen verkent om te spelen zonder presteren, te dansen en te bewegen en je volledig vrij te voelen vanuit je ziel.

Weekend in het teken van ‘vertragen’ en ‘aandacht’. Kom in alle rust dicht bij de natuur en leer bewust kijken. Dat is dé voorwaarde om te kunnen tekenen naar de waarneming.

Tekenen van jouw droommandala van Liefde en Licht in de trant van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser.

Verrijking, rust & belichaming. Verrijk jezelf en je schrijven tijdens dit schrijfen stilteweekend. Kom tot rust in het klooster.

Gedichten of verhalen schrijven vanuit je eigen autobiografie. Het klooster, de rust en stilte van de omgeving bieden de bedding om de woorden te vinden die uitdrukken wat je zeggen wilt.

Conny Brouwer, kunstzinnig dynamisch coach Vrijdag 7 juli t/m maandag 10 juli 2017

Eveline de Kock, landschapsarchitect. Vrijdag 14 juli uur t/m maandag 17 juli 2017

Danka Hüsken-Smit en Willemien Geurts, mandaladocentes Maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus 2017

Geertje Couwenbergh, schrijfster en Jasmijn Koelink, yogadocente. Vrijdag 28 juli t/m zondag 30 juli 2017

Gitta, kunstenares Vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2017

6

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

Hugo Klapmuts, leraar Nederlands. Vrijdag 18 augustus t/m zondag 20 augustus 2017


KloosterCommunity en Vrienden van het Dominicanenklooster KloosterCommunity

M

et de KloosterCommunity willen we iedereen die zich betrokken voelt bij het Dominica-

nenklooster Huissen met elkaar verbinden: bewoners, deelnemers, gasten, medewerkers, begeleiders, vrijwilligers en organisaties. Zo willen we de betrokkenheid bij onze doelstelling vergroten en onze activiteiten versterken. Met de KloosterCommunity leveren we een bijdrage aan Bezinning, Bezieling en Beweging in werk en leven in deze tijd, en het biedt de mogelijkheid om de bezoekers te betrekken bij ons werk voor de kwetsbaren in de samenleving. Met de community kunnen we een krachtiger inhoudelijke bijdrage leveren aan een meer menselijke maatschappij.

Volgt u onze site en de kloosterkrant

O

vrijwilligers en mantelzorgers zijn onze grote

trots. Tegelijkertijd is het schrijnend dat de behoefte en de noodzaak zo groot is. We kunnen deze prachtige projecten realiseren met steun van vele fondsen, religieuze ordes en particulieren. Via de vriendenstichting willen we onze gasten en bezoekers vragen om onze projecten financieel te steunen, met een gift of schenking. We besteden zoveel mogelijk uit onze eigen middelen aan deze projecten en we vragen hiervoor steun bij maatschappelijke en religieuze fondsen. Ook bedrijven en organisaties die in het klooster huren betalen mee aan de projecten. Maar er is veel geld nodig om de vele projecten mogelijk te maken. De Vriendenstichting is opgericht om de projecten financieel te ondersteunen. Deze stichting heeft de ANBI status waardoor het mogelijk is om uw gift af te trekken van uw inkomstenbelasting, binnen de spelregels.

Vrienden Dominicanen klooster Huissen

Ontmoeten en inspireren

Ondersteunen

We organiseren laagdrempelige activiteiten voor onze bezoekers, zoals weekenden, kloostertafels en inspiratiedagen, met als doel elkaar te ontmoeten en te inspireren. Via online media en de kloosterkrant is er mogelijkheid voor informatie-uitwisseling en opinievorming over meer zin en ziel in de maatschappij. Zie hiervoor ook blog.kloosterhuissen.nl

Ook bieden we de mogelijkheid om fysiek een steentje bij te dragen. Dat kan zijn als ondersteuning bij programma’s en projecten, door bijvoorbeeld als gastheer- of gastvrouw op te treden of als vrijwilliger in de tuin. Maar ook mogelijk ook als auteur of redacteur voor een artikel in de kloosterkrant of moderator van de community pagina.

Samenwerken We vinden het belangrijk om samen te werken met ideële, kerkelijke en spirituele organisaties en organisaties in zorg, onderwijs en welzijn. Samen met hen blijven we projecten en programma’s organiseren ter ondersteuning onze sociale projecten voor de kwetsbaren in de samenleving en jongeren.

Financieel bijdragen We vragen bezoekers en gasten van het klooster om onze sociale projecten voor kwetsbaren, vrijwilligers en mantelzorgers financieel te steunen. Het is mogelijk om onze sociale projecten financieel steunen via de Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster. Deze stichting heeft een ANBI status zodat het mogelijk is om belastingvrij eenmalig of periodiek geld te schenken voor deze projecten.

Stichting Vrienden van Dominicanenklooster Huissen nze sociale projecten voor kwetsbaren,

Stichting

KloosterCommunity Programma’s kloost ertaf elgesprek - 1 j uni 2017

Leven van wat komt U kunt op diverse manieren de projecten mede-mogelijk maken;  Periodieke gift. Als u minimaal vijf jaar lang een gelijk bedrag schenkt, dan kunt u uw gift aftrekken bij uw aangifte.  Vriend. Bij een bijdrage van 30 euro per jaar bent u vriend.  Eenmalige gift. U kunt eenmalig een gift doen. U kunt een bedrag doneren voor een specifiek project dat u ondersteunt.  Erfstelling. U kunt de Vriendenstichting tot (mede-) erfgenaam maken.  Legaat. Ook kunt u met een vastgesteld bedrag een deel van uw erfenis aan de stichting Vrienden nalaten.

Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie

Kijk ook op www.kloosterhuissen.nl/vrienden voor de verschillende vormen van steun. Bent u benieuwd naar onze projecten, dan sturen we u graag ons Projectverslag van 2016. Er zijn volop mogelijkheden, maar misschien wilt u de Stichting Vrienden op een andere manier steunen? Dat kan ook. Neemt u contact met ons op via 026-3264422 of vriendenstichting@kloosterhuissen.nl

Mens, wie ben je

kloost ertaf elgesprek - 9 j uni 2017

Leven zonder waarom Welmoed Vlieger, docent, spreker en publicist

kloost ertaf elgesprek - 26 j uni 2017

Flexibel geloven en Mix zingeving Manuela Kalsky, directeur Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenlevingt

K loost erweekend - 8 t /m 10 sept 2017

Ontmoeten, verbinden en verdiepen kloost ertaf elgesprek - 22 sept 2017 Welmoed Vlieger, docent, spreker en publicist

kloost ertaf elgesprek - 12 o kt 2017

Waar haal je het lef vandaan? Guido de Bruin, verhalenverteller

Muziek en zang Zomerweek Zin in zingen

Zangweekend voor vrouwen

Midweek Zing je binnenste buiten

Studieweek Jubilate Deo

Weekend Zingen vanuit het hart

Voel de vibratie van jouw stem in je lichaam, geef er klank aan en zing voluit. Ervaar de vreugde van het samen zingen met meerstemmige liederen.

Aan de hand van het thema Voorbij de Grenzen ontdekken we tijdens dit zangweekend de veelzijdigheid van de vrouwelijke stem aan de hand van muziek uit alle windrichtingen.

Zang- en theaterweek voor mensen die willen zingen met zanggemak en authenticiteit en benieuwd zijn naar de innerlijke kracht van hun eigen stem.

Het Gregoriaans staat nog altijd in de belangstelling. Ook nu nog klinkt in vele kloosters en kerken deze eeuwenoude muziek. We maken kennis met deze muziek, vooral door veel te zingen.

We zingen wereldliederen uit alle windstreken. Voel al zingend de aarde van Afrika, het temperament van Spanje of de hemelse klanken van een Taizé-lied.

Frohmut Knie, zangdocente en dirigente. Maandag 17 juli t/m vrijdag 21 juli 2017

Maartje Masereeuw, koordirigente en zangeres Vrijdag 4 augustus t/m zondag 6 augustus 2017

Theo Menting, kerkmusicus en theoloog Maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2017

Martijn Nanninga, wereldmuzikant. Vrijdag 25 augustus t/m zondag 27 augustus 2017

Antje de Wit, zangpedagoog en Natasha Schulte, theaterregisseur. Maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2017

k loos t e r k ra n t zom e r 2 0 1 7

7


PROGRAMMA KLOOSTERHUISSEN.NL Weekend Tijdsurfen en aandacht

ZIN: Zomer Schrijf- en Stilteweekend

23 juni t/m 25 juni 2017

28 juli t/m 30 juli 2017

Tijdsurfen brengt ons terug naar natuurlijke aandacht en een

Verrijking, rust & belichaming. Ben je toe aan een zomerpauze?

gevoel voor het juiste moment. De intuïtie komt tot leven en

Verrijk jezelf en je schrijven tijdens dit populaire schrijf- en

krijgt haar juiste plek. Het aanleren van het Tijdsurfen wordt

stilteweekend onder begeleiding van schrijfster Geertje

gecombineerd met meditatie en stiltemomenten. Door Paul

Couwenbergh en yogadocente Jasmijn Koelink. Kom tot rust in

Loomans, coach en auteur van het boek ‘Ik heb de Tijd’.

het klooster in de prachtige zomerglorie.

JUNI

JULI

1 Kloostertafelgesprek Leven van wat komt 3 Zenzaterdag meditatie 4-6 Kleurrijk jongerenweekend 5-9 Midweek Iconen schilderen 6-7 Tweedaagse workshop Verstevig je plek 7 Kloosterwandeling 9 Kloostertafelgesprek Leven zonder waarom 10 Workshopdag Mindfulness en Heartfulness 12-16 Wandelmidweek De weg van een pelgrim 16-18 Weekend Je plek innemen 23 Vrijdagretraite Herademen 23-25 Weekend Persoonlijk verlies in perspectief 23-25 Weekend tijdsurfen en aandacht 23-25 Weekend Onze persoonlijke betekenis ontdekken 26 Kloostertafelgesprek Flexibel geloven en mix zingeving 26-29 Vierdaagse Schrijfretraite Innerlijk pelgrimeren 27-28 Noveen Leiderschapsretraite 30-2 Weekend Schilderen met Hart en Ziel: In de spiegel van je ziel 30-2 Inspiratieworkhop Passie en Talent

Erik Borgman Moritz Boegel Martina Heinrichs Martin Mandaliev Jacqueline Vergeer Welmoed Vlieger David Dewulf & Mieke Ankersmid Laurence Mol Erna Bakker Henk Jongerius Jakob van Wielink Paul Loomans Klaas-Jan Pos Manuela Kalsky Hanny Kuijer Henk Jongerius Gitta Nieuwenburg Henriëtte de Graaf

1-2 Weekend Stilte in je dag brengen 2 Kloosterkoken De Ayurvedische keuken 2-6 Vierdaagse Jezelf ontmoeten in de stilte 5 Kloosterwandeling 6-10 Op zoek naar… in de zomer 7-9 Meditatieweekend het Compassie kompas 7-10 Creatieve retraite Zomerse Verlangens 12-15 Zomeryogamidweek Vier de zomer met Yoga 15-17 Weekend Oasetijd 14-17 Natuurtekenen en de kunst van het zien 14-18 Zomerse vrouwenkloosterdagen 17-21 Zomerweek Zin in zingen 18-20 Verdiepingsdagen Sterke vrouwen vroeger en nu 21-23 Weekend In contact met je vrouwelijke kracht 21-24 Onderweg zijn: Een individuele retraite 28-30 Zin: Zomer Schrijf- en Stilteweekend 28-30 Zen meditatiedagen 31-4 Zomer Mandalaweek, Dromen met Hundertwasser 31-4 Vijfdaagse Improvisatietheater Speel je vrij

Joyce Lakwijk Jurrien Zwart Erna Bakker Theo Menting Bert van Baar Conny Brouwer Reinnetta Beking Laurence Mol Eveline de Kock Martina Heinrichs Frohmut Knie Annette van Dijk Denise van Geelen en Vivien Broekman Theo Menting Geertje Couwenbergh & Jasmijn Koelink Moritz Boegel Danka Hüsken-Smit Jacqueline Vergeer

Camini: een weekend-pelgrimage te voet

Vierdaagse Jezelf ontmoeten in de stilte

25 augustus t/m 27 augustus 2017

5 september t/m 9 september 2017

In dit weekend gaan we op pelgrimstocht met fanatieke pelgrims

Een paar dagen om in volledige stilte te ervaren wat zich NU in

Wilco Kruijskwijk en Anouk Poll. Samen gaan we op pad en

jou aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou

tegelijkertijd volgt ieder zijn of haar eigen weg. We maken

leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend.

meerdere wandelingen: de ene is kort en met volle aandacht,

Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Er is gelegenheid

de ander langer om de gedachten te kunnen laten gaan.

voor een gesprek met begeleidster Erna Bakker.

Soms op de ander gericht, soms in stilte.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

4-6 Zangweekend voor Vrouwen: Voorbij de grenzen Maartje Masereeuw 4-7 Leerhuisweekend: Hoe zit dat met de kerk? Ernst Marijnissen 7-11 Creatieve zomerretraite Spelenderwijs op reis Conny Brouwer 11-13 Z-enneagram basisretraite Josien van Iersel 12-14 Weekend Levensfragmenten schrijven Hanny Kuijer 13-16 Op zoek naar… Theo Menting 14-18 Midweekretraite Zomertijd Ademtijd Ton Roumen 18-20 Clownsweekend: de clown zegt Ja José Sueters 18-20 Weekend Autobiografisch schrijven Hugo Klapmuts 21-25 Studieweek Gregoriaans Jubilate Deo Theo Menting 21-25 Midweek Zing je binnenste buiten Antje de Wit & Natasja Schulte 25-27 Camini: Weekend Pelgrimage te voet, in beeld, gesprek Wilco Kruijswijk & Anouk Poll 25-27 Persoonlijk verlies in verdiept perspectief Jakob van Wielink 25-27 Weekend Zingen vanuit het hart Wereldliederen Martijn Nanninga 26 Zomerse lieddag Theo Menting 26 Zenzaterdag meditatie Moritz Boegel 27-29 Weekend Oogsttijd Laurence Mol 27-31 Zin: 5-daagse Zomer Schrijf- en Stilteretraite Geertje Couwenbergh 28-31 Onderweg zijn: Een individuele retraite Theo Menting 29-1 Zomermidweek Leven zonder waarom Welmoed Vlieger 31-2 Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies Martina Heinrichs e.a.

Opladen, tot mezelf komen, Inzichten en doorzichten hoe ik kan bijdragen aan een mooier/fijner leven voor mijzelf en anderen. Dank voor deze fijne plek. Marijne. Wat een heerlijk en intens weekend! Volledig opgeladen, dank voor de goede zorgen!, Luc. Bedankt voor de goede zorgen! Ik ben heerlijk tot rust gekomen… Bedankt voor het lekkere eten en de mooie workshops! Maartje. 8

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

1-3 Kloosterweekend Veerkracht Holkje van der Veer 5-7 Driedaagse stemexpressie Het verhaal van je stem Pete Pronk 5-9 Vierdaagse Jezelf ontmoeten in de stilte Erna Bakker 6 Kloosterwandeling 8-10 Kloosterweekend Ontmoeten, verbinden en verdiepen 10-13 Op zoek naar… Theo Menting 11-15 Zomerinspiratieweek Vertrouw in jezelf, vertrouw de toekomst Martina Heinrichs 12-13 Noveen Leiderschapsretraite Henk Jongerius 15 Dagworkshop Je plek innemen Erna Bakker 15-17 Kloosterweekend Meister Eckhart Welmoed Vlieger e.a. 15-17 Inspiratieworkshop Passie en Talent Henriëtte de Graaf 18-22 Inspiratieweek voor ouderen - Levenskunst 22 Kloostertafelgesprek Mens, wie ben je? Welmoed Vlieger 22-24 Weekend De weg van een pelgrim Laurence Mol 23 Retraitedag Gemakkelijk en ontspannen leven Ton Roumen 23 Schilderen met Hart en Ziel Gitta Nieuwenburg 24 Kloosterkoken De Ayurvedische keuken Jurrien Zwart 28 Workshopdag stemexpressie en vrij zingen Pete Pronk & Paula Vos 28-30 Meditatieweekend het Compassie kompas Bert van Baar

Dank je wel klooster Voor de ruimte en gast-vrijheid Want hier was de plek Die ik nodig had om Tot mijzelf te komen Hanne.

Uitgave

Uit ons gastenboek

Wat een fijne plek om te ontprikkelen., Janine Het was erg fijn om hier te zijn Een waardevolle gastvrijheid Een plek om bij te komen, te zijn, Dank

Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam1 6851 AH Huissen T 026 326 44 22 Ontwerp en realisatie Avancé Communicatie, Zutphen © Dominicanenklooster Huissen 2017

Kloosterkrant zomer 2017  

Overzicht van gebeurtenissen en activiteiten in het Dominicanenklooster Huissen. Nú met katern ONDERWEG. Met verdiepende artikelen rondom te...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you