Kloosterkrant voorjaar 2017

Page 1

Voorjaar

2017

1

50 jaar bezinning, bezieling en beweging Geaarde spiritualiteit

4

Programma’s Voorjaar 2017

2

Heling De HAN in huis

7

Dit huis vol mensen Maatschappelijke projecten

3

Op zoek naar zin en ziel in je werk! Adempauze voor mantelzorgers

8

KloosterCommunity Uit de Kloosterkeuken

a a lt bak k e r, d i re c t e u r

50 jaar Bezinning, Bezieling en Beweging in Huissen! 2017 is voor ons een bijzonder jaar. Dit najaar is het namelijk 50 jaar geleden dat het vormingscentrum in Huissen officieel werd geopend.

O

nder de verschillende namen ’t Dackhues, Dominicaans Activiteiten Centrum (DAC) en Stichting Dominicanenklooster Huissen ontvingen we al 50 jaar gasten die op zoek zijn naar bezinning en spiritualiteit. In die jaren organiseerden we vele retraites, inspiratieweken, workshops, leerhuizen, meditaties en andere activiteiten voor zoekers, met in de afgelopen jaren een groeiende aandacht voor onze projecten voor kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, mantel-zorgers en vrijwilligers en GGZcliënten. In die 50 jaar is het klooster uitgegroeid tot een open huis met landelijke bekendheid en gasten uit het hele land. Het kloosterritme met de dagelijkse vieringen, de werkende stilte, de kloosterlijke gastvrijheid en de afwisselende programma’s en activiteiten

maken dit klooster tot een bijzonder huis voor onze gasten en voor onszelf. Het is prachtig hoe we als stichting, samen met de dominicaanse communiteit, een invulling mogen geven aan het klooster en daarmee de dominicaanse traditie mogen voortzetten. In deze tijd zijn we een centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen en organisaties. Een vrijplaats voor groepen en individuen om te ontmoeten, te vieren en verwonderd te raken. En een open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen om te verstillen en inspiratie op te doen. Een huis waar iedereen welkom is, wie je ook bent, wat je ook gelooft en wat je ook met je meedraagt. We zijn enorm dankbaar, trots en blij met dit jubileum. Met heel veel dank aan de communiteit en de dominicaanse orde. En aan allen die in die 50 jaar hebben bijgedragen aan onze werkzaamheden. In het najaar gaan we dit jubileum gepast vieren!

Geaarde spiritualiteit ton ro u me n

Vanaf het einde van de vorige eeuw is de belang-

meditatieve methodieken in het Oosten.

A

Ton Roumen’s boek Geaarde spiritualiteit verschijnt in maart 2017 bij uitgeverij abdij van berne, Heeswijk.

een kind van mijn tijd en deel in die tijdgeest. Mijn spirituele zoektocht voerde mij naar het Westen én het Oosten. Een rijkdom aan contemplatieve inzichten vond ik in de westerse kloostertradities,

ls zoeker sta ik niet alleen. Wie is er tegenwoordig niet op zoek naar geluk, naar zin? De afnemende invloed van de institutionele religie motiveert ons hiertoe. Kan spiritualiteit daarbij helpen? We denken dat spiritualiteit zweverig en mentaal is. Maar dat is niet zo. Ze vraagt juist om een aarde element. Als dat ontbreekt is de opvatting ervan beperkt en gemankeerd – zweverig inderdaad. Het aarde element vormt een vitaal onderdeel van spiritualiteit, van het leven. Het helpt je te veranderen. Want spiritualiteit is een weg van verandering, een weg naar onze oorsprong, naar onszelf, naar God. Zo’n verandering vraagt om een stevig, aards fundament. Anders kunnen onze dromen niet uitkomen. Geaarde spiritualiteit is daarmee een realistische vorm van spiritualiteit. Ze geeft antwoord op de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, strijd en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam een rol speelt. Waarin we oog hebben voor de signalen van het lichaam, er goed voor zorgen, en een houding van eerbied voor onszelf aannemen. Geaarde spiritualiteit betekent ook dat emoties worden onderkend en dat we deze voelen en uiten. Voor het tonen van affectie is bovendien het hart nodig. Ook dat hoort wezenlijk bij spiritualiteit. We kunnen dan spreken van een humane spiritualiteit: aards én menselijk. Op die weg kunnen de woorden van Confucius tot klank komen: ‘Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart’.

m a art 9 9 10 t/m 12 10 t/m 12 10 t/m 12 11 12 t/m 15 14 t/m 15 15 t/m 17 15 t/m 17 21 26 t/m 29 31 31 t/m 2

Middag Stembevrijding en avond mantrazingen Retraitedag Mens, wie ben je Weekend Mindful omgaan met verlies Weekend Leven zonder waarom Jongvolwassenen-retraite: luisteren naar jezelf Workshop Schilderen met Hart en Ziel Driedaagse Jezelf ontmoeten in de stilte Noveen, leiderschapsretraite Workshop Verlaat Verdriet Inspiratieworkshop De kunst van het vertellen Middag stemexpressie en avond Vrij zingen Retraite Op zoek naar Vrijdagretraite Herademen Creatief weekend Schoonheid van imperfectie

april 1 Lieddag Zing en schrijf The Passion 1 Zenzaterdag meditatie 1 Eenzaamheid en leren leven in verbinding 2 3 Zondagen Mindful omgaan met verlies 3 t/m 5 Kloosterweekend Veerkracht 5 Kloosterwandeling 8 Dagworkshop Je plek innemen 10 t/m 13 Weekend Schrijven vanuit de bron 12 t/m 16 Bezinningsdagen Op weg naar Pasen 18 t/m 19 Noveen, leiderschapsretraite 21 t/m 23 Weekend De weg van een pelgrim 22 Dagworkshop Stilte in je dag brengen 24 t/m 26 Driedaagse Het verhaal van je stem 24 t/m 27 Individuele retraite 28 t/m 30 Meditatieweekend het Compassie kompas 28 t/m 30 Lenteweekend Klank in je mandala 29 Workshop Improvisatietheater Verstevig je plek

m ei

Dr Ton Roumen begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken, artikelen en columns. Over onderwerpen die hij in zijn boek aansnijdt verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen.

stelling voor spiritualiteit gegroeid. Ook ik ben

kloosteragenda

Geaarde spiritualiteit TON ROUMEN

retraites met ton roumen in 2017

Retraitedag Thuiskomen bij jezelf

zaterdag 27 mei 2017 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur

Midweekretraite Zomertijd Ademtijd

maandag 10 juli 15.30 uur tot en met vrijdag 14 juli 2017 13.30 uur

Retraitedag Gemakkelijk en ontspannen leven

zaterdag 23 september 2017 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur

Retraitedag De helende kracht van de stilte

zaterdag 11 november 2017 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur Meer informatie, andere data en aanmelden www.kloosterhuissen.nl

1 t/m 5 Vrij vertellen van je levensverhaal 3 t/m 13 Culturele Reis, Byzantijnse kunst in Georgië 5 t/m 7 Workshop Ademend door het leven 5 t/m 7 Zin: Lente Schrijf- en Stilteweekend 9 t/m 10 Noveen, leiderschapsretraite 10 Kloosterwandeling 12 Vrijdagretraite Herademen 12 t/m 14 Kloosterweekend Wat de liefde doet 12 t/m 14 Weekend Muziek als medicijn 13 Klassieke muziek Cascata Trio 14 Kloosterkoken De ayurvedisch keuken 20 Workshop Improvisatietheater Speel je vrij 21 t/m 24 Driedaagse Jezelf ontmoeten in de stilte 22 t/m 24 Weekend Dagelijks leven op zijn Dominicaans 25 t/m 27 Workshop Verwondering 25 t/m 28 Retraite Voedsel voor de ziel 27 Workshop Schilderen met hart en ziel 27 Retraitedag Thuiskomen bij jezelf 29 t/m 2 Inspiratieweek voor ouderen

j uni 3 Zenzaterdag meditatie 4 t/m 6 Kleurrijk jongerenweekend 5 t/m 9 Iconen schilderen midweek 7 t/m 8 Tweedaagse Verstevig je plek 7 Kloosterwandeling 9 Vrijdagretraite Herademen 10 Dag Mindfulness en Heartfulness David Dewulf 12 t/m 16 Wandelmidweek De weg van een pelgrim 16 t/m 18 Weekend Je plek innemen 23 t/m 25 Weekend Onze persoonlijke betekenis ontdekken 23 t/m 25 Weekend Persoonlijk verlies in perspectief 23 t/m 25 Weekend Tijdsurfen en aandacht 25 t/m 30 Retraite Op zoek naar… In de zomer 26 t/m 30 Vijfdaagse Schrijfretraite innerlijk pelgrimeren 30 t/m 2 Weekend Schilderen met Hart en Ziel. 30 t/m 3 Vierdaagse workshop Creërend de zomer in

u kunt ons ook volgen op de social media k loos t e r k ra n t voo r j a a r 2 0 1 7

1


Studenten en docenten

Een mijmering

van de HAN in huis Aan het begin van dit jaar waren twee groepen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een etmaal in het klooster. Begin januari een groepje studenten en eind januari 24 docenten, beiden uit het vakgebied Sport en Bewegen.

D

e studenten kregen een rondleiding en een meditatie en gingen na de maaltijd en de viering in stilte aan de slag met vragen over hun toekomst en hun idealen. Iedereen zocht een plekje in het klooster en bezon zich op hun toekomst. Na de stilte was er een uitwisseling in de bibliotheek. Het gesprek was ontroerend. Mooi om te zien hoe de jongeren open en met respect in gesprek gingen over de toekomst. Het delen van elkaars toekomstidealen was een geschenk aan het begin van het jaar. l aurence m o l

De docenten gingen na de ontvangst en de rondleiding naar de viering in de kapel. Sommigen werden geraakt door de dienst en de sfeer. Sommigen bleven een beetje toeschouwer. De meditatie was bijzonder. Het is elke keer weer indrukwekkend om te mediteren met een groep en zeker met mensen die elkaar al kennen. Dat heeft een enorme impact op de groep. De meeste deelnemers vonden het heerlijk. Sommigen vonden het ook lastig. Stilte en de aandacht naar binnen leggen is krachtig en roept veel op. De volgende dag hoorde ik dat de docenten laat op de avond besloten hadden om hun vergaderingen op het werk vanaf nu te starten met een korte meditatie!

Heling Sinds enige tijd ben ik als vrijwilliger, begeleider en deelnemer bij het klooster betrokken. Tijdens mijn aanwezigheid hier in het Dominicanenklooster kwam het woord uit de titel

t we e l e z in g en en een slotconcert

Klassieke muziek door

Cascata Trio

Op zaterdagmiddag 13 mei verzorgt het Cascata Strijktrio in de Kapel van het Dominicanenklooster een u muziekmiddag met twee lezingen en een slotconcert. Het Cascata Strijktrio is een ensemble (viool, altviool en cello) met musici die verbonden zijn aan Het Gelders Orkest. In de eerste lezing wordt aan de hand van Beethovens strijktrio in C uitgelegd hoe je “klassieke” muziek speelt. Tijdens de tweede lezing wordt, met de serenade van Dohnanyi als basis, uitgelegd wat de essentie van een serenade is. De middag wordt besloten met een concert waarin beide werken gespeeld worden. Uiteraard wordt er gezorgd voor koffie/thee, een drankje en voor heerlijke verse hapjes.

Ga naar onze website en meldt u snel aan: Zaterdag 13 mei 2017 13.00 tot en met 17.00 uur www.kloosterhuissen.nl/p/1239

kloost e rga st e n

Kijk voor verblijfskosten op onze site. Aanmelding: Telefonisch via de gastenbroeder Theo Koster (026 - 326 44 49, weekdagen tussen 17.30 uur en 18.15 uur). Bij geen gehoor kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@kloosterhuissen.nl. gro e p sve r b l ijf

Het is ook mogelijk om met grote en kleine groepen enige tijd in het klooster te verblijven. U kunt dan zelf het programma invullen van uw verblijf. In overleg met u kunnen we activiteiten organiseren, zoals creatieve en muzikale workshops, meditaties en kloosterkoken. Informeert u bij de receptie van het klooster. info@kloosterhuissen.nl. 2

plek van heling’

Bent u muziekliefhebber en raakt u geïnspireerd? Ga naar onze website en meldt u snel aan.

Het kloosterritme bepaalt het dagelijkse leven in het Dominicanenklooster. Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur een avonddienst (Vespers). Op werkdagen is er een middagmeditatie om 12.10 uur. Op zondagmorgen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen met de gasten en de bezoekers de eucharistie, waarin de Kloostercantorij zingt. Na afloop van de zondagsviering is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie. Iedereen is van harte welkom bij de vieringen!

‘Ervaar de rust en stilte’

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

De gasten van het klooster komen hier met een verlangen, een verlangen naar vrede, rust en bezinning. Tijdens voorstelrondjes en evaluatiemomenten komen deze behoeften aan het licht. Het woord heling wordt niet uitgesproken, maar is zichtbaar en voelbaar. Een traan die tevoorschijn komt, oogcontact vol mededogen, een stilte die valt.

‘Dit klooster is een

Kloosterritme en vieringen

Ons gastenverblijf staat open voor iedereen die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf te komen. Verblijf enkele dagen in het Dominicanenklooster, ervaar de rust en stilte en beleef de louterende werking van het dagelijkse kloosterritme.

tot mij.

Onlangs was er tijdens een workshop zo’n moment waarop dit onuitgesproken voelbaar werd. Ineens wist ik het. Een dieper weten ontwaakte en vertelde me; dit klooster is een plek van heling. Deze onthulling deed mijn wereld stilstaan, vol verwondering werd ik getuige van dit bijzondere moment. Wat een eer dat ik hier onderdeel van mag zijn. Hier verder over mijmerend komt vroeg ik me af: “Wat of wie zorgt er dan voor deze heling?’ Het is alles bij elkaar, de medewerkers en vrijwilligers met hun goede zorgen, het klooster met de mooie ruimtes, het kloosterritme met de paters als bescherming, de begeleiders die een basis van vertrouwen en veiligheid leggen, de deelnemers zelf die elkaar de ruimte geven om er te zijn, maar ook iets onzichtbaars. Ik noem het, de wens van de ziel.

‘Onder elk verlangen

Met groepen organiseren we regelmatig een viering die samen met de deelnemers wordt ingevuld.

van een mens ligt de wens

Dagelijks ritme 08.00 uur Ochtendviering 08.30 uur Ontbijt 10.00 uur Viering van de eucharistie m.m.v. de kloostercantorij (zondag) 12.10 uur Middagviering (werkdagen) 12.30 uur Warme middagmaaltijd 17.30 uur Avondbrood 18.30 uur Avondviering

van de ziel.’

Kijk voor een actueel overzicht van de kapelvieringen op de site van de Dominicaanse communiteit, www.dominicanen.nl/huissen.

Onder elk verlangen van een mens ligt de wens van de ziel. Onhoorbaar, onvindbaar, soms voelbaar doet de ziel haar werk. Absolute intelligentie, kennis van verleden, heden en toekomst zijn haar gereedschap. Alles is haar bekend. Rechtvaardigheid is haar fundament. Onvoorwaardelijke Liefde is haar motivatie. Eenwording en oneindige gelukzaligheid zijn haar doel. Dankbaar en glimlachend groet ik jullie en wens ik vrede en heling voor jullie.


Op zoek naar zin en ziel in je werk! Bezinning, bezieling en beweging zijn van groot belang in zowel leven als werk. Wat is

We informeren u graag over de mogelijkheden

het mooi en weldadig om met passie te werken en Zin en Ziel in je werk te ervaren. Soms lijkt die zin en ziel wat op de achtergrond geraakt. Daarom organiseren we in het klooster regelmatig retraites, themadagen en workshops voor werkenden uit het onderwijs, zorg, overheden en (commerciële) bedrijven. Samen verblijven ze dan een- of meer dagen in het klooster, op zoek naar zin en ziel in je werk. In overleg met de organisatie vullen we het programma in. Bijvoorbeeld met creatieve en actieve workshops, met zingen, schrijven, bewegen, theater en schilderen, met meditaties en gesprekken.

van een één- of meerdaags programma voor u en uw collega’s of vakgenoten. Neemt u contact op met Aalt Bakker (directeur) 026 326 44 22 of aaltbakker@kloosterhuissen.nl

Of met workshops rondom diverse thema’s gericht op je werk, zoals:

Identiteit Wat is jouw overtuiging en je identiteit en hoe verbindt je dat met je collega’s en met de organisatie waar je werkt?

Passie en talent Leven en werken vanuit passie en het kunnen benutten van je talent geeft spirit en energie.

Inspiratiebronnen Wat inspireert je in je werk en uit welke bronnen kun jij putten om met zin en ziel te blijven werken?

Zingeving Wat is voor jou de zin in je werk? Wat geeft je zin in je werk en hoe kun je meer zin ervaren in je werk?

Samenwerking en teambuilding Hoe kun je teamspirit met je collega’s ervaren en versterken?

Adempauze

Lieddag Zing en schrijf The Passion

voor mantelzorgers Onlangs was een groep mantelzorgers gedurende drie dagen te gast in het klooster. Deze dagen werden georganiseerd vanuit mantelzorgstichting de Manteling uit Zeeland, om de deelnemers een paar dagen op adem te laten komen en te laten genieten van de zorg van het klooster. Zo konden ze even uit de rol van zorgverlener stappen en toekomen aan zichzelf. De deelnemers genoten zichtbaar van de rondleiding, de meditaties, de vieringen, de onderlinge gesprekken en van de workshops met zang en creativiteit.

The Passion

Een begin gemaakt om meer te leren hulp te vragen en te ontvangen.

zaterdag 1 april 2017 van 10.30 uur tot 16.30 uur www.kloosterhuissen.nl/p/1245

Zindroomretraite

We ontvingen een paar reacties: Deze dagen waren pure ontspanning, genieten, lekker weg, hoop dat ik dat kan vasthouden.

Beleef het Paasevangelie door samen een eigen korte uitvoering van The Passion te maken. Begeleiding door zangeres Paula Vos en tekstschrijver Marlies Wegerif

Bedank- en inspiratiedag

Het waren dagen om weer op te laden, met fijne mensen om me heen.

Stichting Welzijn Lingewaard

Het was een voorrecht om te mogen binnentreden in een andere cultuur en dat ik daar even deel van uit mocht maken.

Aan het begin van het jaar organiseerden we

Samen stil zijn en samen zingen is twee maal bidden.

samen met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL)

Ik heb weer energie en moed gekregen om verder te kunnen.

een bedank- en inspiratiedag voor 175 van

Veel dank aan de gastvrije kloosterorde, het was goed toeven hier. Als u belangstelling heeft om met ons voor mantelzorgers een eendaags of meerdaags programma te organiseren, dan horen we het graag van u.

hun vrijwilligers. De vrijwilligers van SWL dragen op verschillende manieren bij aan een menselijker samenleving door eenzamen, ouderen, mensen in armoede, vluchtelingen en zieken bij te staan. De dag verliep in een warme sfeer en bestond uit muziek, workshops, een feestelijk Italiaans buffet en ontelbare ontmoetingen. Het was mooi om de mensen te zien genieten van de welverdiende aandacht.

Voor een onvergetelijke spirituele ervaring nodigt stichting Reliëf u van harte uit voor De Zindroomretraite. Hier staat eenvoudig de ontmoeting tussen mensen ‘met’ en ‘zonder’ verstandelijke beperking centraal. Het leven vieren betekent elkaars dromen van zin en geluk horen, maar het betekent ook zien wat er gedeeld kan worden wanneer de werkelijkheid tegenvalt. Mensen vieren het leven juist omdat ze ervaren dat het niet volmaakt is. Het is die ervaring die hen maakt tot mensen met zindromen.  Vrijdag 16 juni 2017 tot en met zondag 18 juni 2017 Aanmelden via: www.zindroomretraite.nl/aanmelding. Voor meer informatie: tbos@relief.nl

Wilt u ook iets organiseren voor uw vrijwilligers? Graag gaan we met u in gesprek om te kijken wat we voor uw vrijwilligersorganisatie kunnen betekenen. U kunt vrijblijvend contact opnemen.

k loos t e r k ra n t voo r j a a r 2 0 1 7

3


Voorjaar

2017

muz ie k

klooster programma wo r k s h op

we r k

c re ati vi tei t

s tud i e

retra i te

Mens wie ben je Met lezingen en in gesprek gaan we samen op zoek naar wie we zijn, en hoe we ons hebben te verhouden tot anderen en het Hogere. In de avond gaan we op ontdekkingstocht naar onszelf door het zingen van Mantra’s onder leiding van Jan Kortie.

Inspiratieworkshop De kunst van het vertellen en authentiek presenteren Je gaat aan de slag met beeldend vertellen, hoe je publiek te boeien en te inspireren door authentiek te presenteren in verbinding met jezelf. De basis van vertellen, de vertelstructuur, fantasietraining en presentatie komen aan de orde. Eigen durf en lef boor je aan. woensdag 15 maart 19.30 uur tot en met vrijdag 17 maart 2017 16.30 uur (zie site voor andere data) Henriëtte de Graaf, inspirator, teamontwikkeling, storytelling A € 239,- B € 289,- C € 339,Workshopdag stemexpressie en vrij zingen Je stem zal deze dag niet weten wat haar overkomt. Ze krijgt de kans om open te gaan en te laten horen wat schuurt, raakt, beweegt en bezielt. Vervolgens krijgt ze alle ruimte om het lied van binnenuit te zingen. In een grote groep kennismaken met stemexpressie vanuit de Roy Hart traditie gevolgd door een avond vrij zingen, meerstemmige gospels en andere liederen. Een unieke kennismaking met nieuwe en oude kanten van je stem!

donderdag 9 maart 2017 15.00 uur tot en met 21.45 uur Welmoed Vlieger, filosofe, docent en publicist € 41,50 (incl. warme maaltijd) Workshop Stembevrijding Jij bent muziek “Wie kan praten kan zingen” zegt een Afrikaans spreekwoord. En hoe zou het anders kunnen zijn? Onze ziel houdt van zingen. Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf in de wereld kunnen brengen. Woorden zijn daarbij eigenlijk nagenoeg overbodig, hoewel soms handig. Onze klank volstaat. donderdag 9 maart 2017 14.00 uur tot en met 17.00 uur € 47,50

Avond Mantrazingen Het lied van de ziel We zingen met een grote groep eenstemmige en eenvoudige meerstemmige mantra’s en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol. donderdag 9 maart 2017 19.45 uur tot en met 21.45 uur € 19,50

Jan Kortie, stembevrijder,

Workshop stembevrijding en avond mantrazingen € 73,50 inclusief warme maaltijd

verleiden tot zingen.

Weekend workshop Mindful omgaan met verlies Stilstaan bij wat er in je omgaat als gevolg van een ingrijpend verlies in je leven (kort of langer geleden), kan helpen om een balans te vinden tussen de aandacht voor verlies en voor herstel. Mindfulness-oefeningen kunnen jouw draagkracht in het omgaan met verlies vergroten.

vrijdag 10 maart 19.30 uur tot en met zondag 12 maart 2017 15.30 uur Rick Timmermans, journalist en auteur van verschillende boeken over christelijke (klooster)spiritualiteit A € 125,- B € 165,- C € 195,-

Schilderen met Hart en Ziel Als je jezelf kunt overgeven aan je intuïtie kunnen de meest wonderlijke kleuren en vormen uit jouw hand komen, ook al heb je nog nooit een penseel vastgehouden, ook al zeg je van jezelf ‘Ik ben helemaal niet creatief’. zaterdag 11 maart 2017 10.00 uur tot en met 17.00 uur (zie site voor andere data) Gitta Nieuwenburg, kunstenares A € 69,- B € 84,- C € 94,-

zondag 26 maart 16.00 uur tot en met woensdag 29 maart 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Theo Menting, retraitebegeleider, theoloog en kerkmusicus € 229,- (incl. eenpersoonskamer)

Creatief weekend De schoonheid van imperfectie Met beeldende middelen gaan we op speelse lichtvoetige manier de schoonheid van imperfectie verkennen. Het wordt een lichtvoetige ontdekkingstocht vol oefeningen in de kunst van fouten durven maken. Werkvormen: Tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, dansen, verstilling en fysieke oefeningen. vrijdag 31 maart 19.30 uur tot en met zondag 2 april 2017 16.00 uur Conny Brouwer, kunstzinnig dynamisch coach en docent A € 249,- B € 299,- C € 349,Zenzaterdag meditatie Leer mediteren en oefen om je aandacht bij dit moment te houden. Ervaar de positieve effecten van meditatie: meer rust en meer genieten van het leven. Zowel geschikt voor mensen met als zonder meditatie-ervaring.

zaterdag 1 april 2017 10.00 uur tot en met 16.00 uur (zie site voor andere data) Moritz Boegel, zenleraar A € 64,- B € 74,- C € 84,-

Zing en schrijf The Passion Deze dag maken we onze eigen korte uitvoering van The Passion; een moderne manier om het Paasevangelie te beleven. We studeren moderne liederen in en schrijven de verbindende teksten. Aan het eind van de dag brengen we de teksten en liederen samen in een afsluitende viering in de kapel. zaterdag 1 april 2017 van 10.30 uur tot 16.30 uur Paula Vos, zangeres en vocal coach en Marlies Wegerif, tekstschrijver en vertaler € 32,50

Noveen Leiderschapsretraite Leidinggeven vanuit vrijheid, authenticiteit en bezieling. In de rust van het klooster een etmaal bezinning op je eigen leiderschap, gericht op je ontwikkeling als mens en als bezielend leider. Een geschenk voor jezelf.

Eenzaamheid en de potentie te leren leven in verbinding Een dag omtrent de vraag hoe het individu tot zijn recht komt wanneer hij of zij zich innerlijk eenzaam voelt. Een dag met drie kernwoorden: persoonlijk, inhoudelijk en beschouwend.

dinsdag 14 maart 20.30 uur tot en met woensdag 15 maart 2017 19.00 uur (zie site voor andere data) Henk Jongerius, dominicaan en meditatieleraar Jaardeelname (9 retraites) € 1.600,- kennismaking € 195,-

Workshop Verlaat Verdriet Wanneer je als kind niet hebt kunnen rouwen om de dood van je ouder, kan de pijn hiervan later in je leven om aandacht vragen. In deze dagen werk je aan een gezonde integratie van dit vroege verlies in je huidige leven. woensdag 15 maart 19.30 uur tot en met vrijdag 17 maart 2017 16.00 uur Mieke Ankersmid, mindfulness-trainer en rouwbegeleider A € 219,- B € 279,- C € 319,-

4

dinsdag 21 maart 2017 14.00 uur tot en met 21.30 uur (zie site voor andere data) Pete Pronk, verhalenverteller en docent stemexpressie en Paula Vos, zangeres en coach € 53,50 inclusief een warme maaltijd middag stemexpressie € 39,50 avond vrij zingen € 10,00

Driedaagse Jezelf ontmoeten in de stilte Een paar dagen om in stilte te ervaren wat zich NU in jou aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend. Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Er is gelegenheid voor een gesprek. zondag 12 maart 19.00 uur tot en met woensdag 15 maart 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-) vinden van innerlijke vrijheid A € 299-, B € 349,- C € 399,-

muziek

workshop

studie

overkomt’

vrijdag 31 maart 9.30 uur tot en met 19.00 uur (zie site voor andere data) Henk Jongerius, dominicaan en meditatieleraar A € 59,- B € 79,- C € 89,- (losse inschrijving)

Jongvolwassenen-retraite Luisteren naar jezelf Behoefte aan rust, stilte en tijd voor bezinning? In dit weekend verkennen we de stilte en verschillende vormen van christelijke meditatie. Er is ruim de tijd om weer helemaal op te laden. Voor jongvolwassenen 20-35 jaar.

wat haar

Vrijdagretraite Herademen Een retraitedag om te herademen en bij je bron te komen. Ervaar de kracht van de stilte, met het kloosterritme als inspiratiebron. Meditatie, tekstreflectie, uitwisseling, muziek, deelname aan de kloostervieringen en heerlijke kloostermaaltijden.

vrijdag 10 maart 19.30 uur tot en met zondag 12 maart 2017 13.30 uur Mieke Ankersmid, mindfulness-trainer en rouwbegeleider A € 199,- B € 259,- C € 299,-

dag niet weten

Retraite Op zoek naar … Er kan een moment komen dat je even pas op de plaats moet maken. Je bent té druk. Misschien helpt het wat afstand te nemen om weer op zoek te gaan naar de bron in je leven en jezelf rust, ruimte en stilte te gunnen.

zijn ware passie is zingen. Of preciezer:

‘Je stem zal deze

creativiteit

zaterdag 1 april 2017 10.00 uur tot en met 16.30 uur Ton Jorna, auteur en ex-docent aan de Universiteit voor Humanistiek A € 79,- B € 89,- C € 99,3 Zondagen Mindful omgaan met verlies In dit traject van drie losse dagen delen we over het verlies wat we geleden hebben en kunnen we aan den lijve ervaren op welke manier mindfulness kan helpen met dit verlies om te gaan. In de tijd tussen de dagen kun je daar zelf mee oefenen. De dagen zijn 2 april, 9 april en 7 mei van 10.00 tot 17.00 uur zondag 2 april 2017 10.00 uur tot en met 17.00 uur Mieke Ankersmid, mindfulness-trainer en rouwbegeleider A € 189,- B € 239,- C € 289,-

retraite

werk

a a n m e l d e n v i a w w w. k lo o s t e r h u i s s e n . n l


Kloosterweekend Veerkracht In deze kloosterdagen staan wij stil bij de vraag: Hoe kan een leven met ‘een lichaam met beperkingen’ een bron van kracht en inspiratie zijn. We gaan op zoek naar onze eigen krachtbronnen en laten ons inspireren door die van anderen. We staan stil bij wat ons bezielt, om ondanks en dankzij beperkingen ontspannen, met zin en humor te leven en in beweging te blijven. Bezinningsdagen voor iedereen die eigenwijs en creatief met grenzen om wil gaan.

maandag 3 april 11.00 uur tot en met woensdag 5 april 2017 16.00 uur (zie site voor andere data) Holkje van der Veer, dominicanes, agoge en auteur van Veerkracht en Verlangen als antwoord A € 199,- B € 249,- C € 299,-

Driedaagse workshop stemexpressie Het verhaal van je stem Je stem opnieuw leren kennen is de uitdaging én de speelse zoektocht tijdens deze 3-daagse. De stem die verbonden is met je binnenkant, je bezieling, met dat wat in je beweegt. Die stem tevoorschijn laten komen, dat is het verhaal van je stem. maandag 24 april 11.00 uur tot en met woensdag 26 april 2017 16.00 uur Pete Pronk, verhalenverteller en docent stemexpressie A € 259,- B € 329,- C € 399,-

veerkracht Spiritueel leven met een bijzonder lichaam

‘een bron van kracht en inspiratie’

Holkje van der Veer

Berne Media

Lenteweekend mandalatekenen Een nieuwe lente een nieuw geluid, klank in je mandala. Luisteren naar de natuur, luisteren naar muziek, zingen en tekenen. Klank is een fenomeen dat hoort bij de Mandala. Muziek heeft een heilzame en genezende kracht, die wij in dit weekend trachten om te zetten in mandala’s.

Kloosterwandeling Maandelijks op woensdagochtend een wandeling, bezinning en reflectie. De wandeling duurt ca. 1,5 uur en bestaat uit 3 delen; wandelen in stilte, daarna reflecteren op een tekst, ten slotte een wandeling in tweetallen. Vervolgens een uitwisseling, een korte viering in de kapel, en een eenvoudige lunch.

vrijdag 28 april 19.30 uur tot en met zondag 30 april 2017 17.00 uur Danka Hüsken-Smit en Mieke Mudde-van den Bos, beiden mandaladocent A € 239,- B € 289,- C € 339,-

woensdag 5 april 2017 9.30 uur tot en met 13.00 uur (zie site voor andere data) vrijwillige bijdrage, aanmelding gewenst

Workshop Improvisatietheater Verstevig je plek Op speelse wijze inzicht verwerven in hoe je verbaal en non-verbaal communiceert en jezelf verstevigt of verzwakt in relatie tot de ander.

Dagworkshop Je plek innemen Verlang jij ook naar een eigen plek waar je helemaal tot je recht komt, in je leven, in je gezin, of in je werk? Verlang je er naar los te laten wat je van huis uit meekreeg! Ontdek met hulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven.

zaterdag 8 april 2017 10.00 uur tot en met 17.00 uur (zie site voor andere data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-) vinden van innerlijke vrijheid A € 79,- B € 89,- C € 99,-

maandag 10 april 14.00 uur tot en met donderdag 13 april 2017 13.30 uur Hanny Kuijer, begeleidster van schrijfactiviteiten A € 269-, B € 319,- C € 369,-

maandag 1 mei 15.30 uur tot en met vrijdag 5 mei 2017 10.00 uur Pete Pronk, verhalenverteller en docent stemexpressie en Margreet Roos, geestelijk verzorger in de GGZ zie website voor prijzen en aanmelding

Culturele Reis Georgie Weet u dat in Georgië prachtige kerken en kloosters te vinden zijn met bijzondere iconen en iconostasen? En hoe schitterend de byzantijnse gezangen zijn die daar klinken? Ga met ons mee op reis naar dit mooie land in het Oosten van Europa en maak kennis met de gastvrije mensen aldaar, met sfeervolle orthodoxe kerken en kloosters, met de byzantijnse kunst en met de rijkdom van het Georgische landschap! Ook kunt u leren om zelf een icoon te schilderen volgens de plaatselijke stijl. Wie meer van zingen houdt, kan workshops Byzantijnse zang bij de Georgische dirigente Ketevan Tsiklauri volgen.

Bezinningsdagen Op weg naar Pasen Samen de Goede Week en Pasen beleven in het klooster. De bijzondere vieringen zijn de rode draad voor de dagen. Met inleidingen, gesprekken, ontmoetingen, de bezinnende sfeer van rust, stilte en gastvrijheid, onderlinge gezelligheid en heerlijke maaltijden. U bent van harte welkom.

‘De bijzondere vieringen zijn de rode draad voor de dagen’

zaterdag 29 april 2017c10.00 uur tot en met 16.30 uur Jacqueline Vergeer, psycho-/hypnotherapeute, NLP-master en provocatief therapeute A € 84,- B € 94,- C € 104,-

Jouw verhaal doet ertoe – Vrij vertellen van je eigen herstelverhaal Een creatieve en inspirerende vijfdaagse in het klooster rond eigen ervaringen en levensverhalen. Voor mensen met ervaringen met psychische en verslavingsproblemen, die op zoek zijn hoe ze hun leven weer vorm en inhoud kunnen gaan geven.

Midweek Schrijven vanuit de bron Al schrijvend Gods woorden tot je laten doordringen. Deze vier workshops verdiepen je persoonlijke relatie met God en halen de bijbeltekst dichterbij. We gebruiken proclamatiekaarten als inspiratiebron. Met behulp van concrete schrijfoefeningen gaan de bijbelteksten tot je spreken.

Meditatieweekend het Compassie kompas Door training in aandacht ontdek je innerlijke ruimte en ontspan je. Rust in je hoofd schept helderheid in denken en emoties. Inzicht in onderlinge verbondenheid opent je hart. Geïnspireerd door compassie vind je betekenis en diep welbevinden. vrijdag 28 april 19.30 uur tot en met zondag 30 april 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Bert van Baar, antropoloog en schrijver A € 199,- B € 279,- C € 329,-

‘Ga met ons mee op reis

woensdag 12 april 15.00 uur tot en met zondag 16 april 2017 14.00 uur Theo Menting, retraitebegeleider, theoloog en kerkmusicus en Paul en Els Roeloefs als gastheer en gastvrouw A € 219,- B € 299,- C € 359,-

naar dit mooie land’ woensdag 3 mei uur tot en met zaterdag 13 mei 2017 uur A € 1205,- B € 1425,- C € 1645,-

Weekend De weg van een pelgrim Ontdek je levenspad en ga mee op reis! Waar kom je vandaan? Waar ben je nu? Waar wil je naar toe? Stiltewandelingen, muziek, creativiteit, loopmeditatie, klankschalen en visualisatie helpen je om te gaan met tegenslag en het vinden van je weg. vrijdag 21 april 19.30 uur tot en met zondag 23 april 2017 16.00 uur (zie site voor andere data) Laurence Mol, pelgrim van het levenspad A € 199,- B € 239,- C € 279,-

Workshop Ademend door het leven Thuis komen bij jezelf met adem en stem Voor iedereen die wordt opgeslokt door de hectiek van het dagelijks leven. Het lichaam wordt een veilig thuis, waarnaar je altijd weer kunt terugkeren na alle vermoeienissen van het leven. Ademen maakt vitaal, rustig, aanwezig en vrij. vrijdag 5 mei 19.00 uur tot en met zondag 7 mei 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Paul Triepels, adempedagoog en zangleraar A € 239,- B € 299,- C € 369,-

Dagworkshop Stilte in je dag brengen Ruimte maken om bij jezelf te komen. Dat is wat we allereerst doen deze dag. Daarna kijken we naar mogelijkheden om meer stilte in je bestaan van alledag te brengen. Zo werk je aan een geïnspireerd leven waardoor je opgeladen blijft.

Zin: Lente Schrijf- en Stilteweekend Beweging, inzicht & belichaming. Zin in beweging, inzicht en nieuw schrijfvuur? Geef je creativiteit een nieuwe impuls met dit populaire schrijf- en stilteweekend.

zaterdag 22 april 2017 10.00 uur tot en met 16.30 uur Joyce Lakwijk, begeleider bezinning en retraites, coach en communicatieadviseur A € 76,- B € 86,- C € 96,-

Individuele retraite Verstillen, tot rust komen en genieten in het klooster. De dagen worden deels bepaald door het ritme van het klooster, met getijden en maaltijden. Elke dag wordt er een meditatie aangeboden en is er gelegenheid om met de begeleiding in gesprek te gaan. Gun jezelf rust en ruimte. maandag 24 april 10.00 uur tot en met donderdag 27 april 2017 10.00 uur (zie site voor andere data) Theo Menting, retraitebegeleider, theoloog en kerkmusicus € 299,- (incl. eenpersoonskamer)

Kloosterweekend Wat de liefde doet Kloosterweekend over empathie en naastenliefde. We gaan met elkaar ontdekken dat ons medegevoel berust op een werkelijke verbinding met de ander, de wereld en ook met onszelf. Wees welkom!

a a n m e l d e n v i a w w w. k lo o s t e r h u i s s e n . n l

muziek

vrijdag 5 mei 19.30 uur tot en met zondag 7 mei 2017 16.00 uur (zie site voor andere data) Geertje Couwenberg, columnist en innernemer en Jasmijn Koelink, yogadocent en sociaal psychologe A € 289,- B € 349,- C € 399,-

vrijdag 12 mei 19.30 uur tot en met zondag 14 mei 2017 13.30 uur Welmoed Vlieger, filosofe, docent en publicist en Hein van Dongen, onderzoeker, docent en adviseur A € 199,- B € 259,- C € 299,-

workshop

studie

creativiteit

retraite

werk

5


Weekend Muziek als medicijn De helende werking van muziek, klank en geluid. Vanuit verschillende invalshoeken (muziektherapie, klanktherapie, klankmeditatie, muziek als zingevingsfactor) kunt u dit weekend ervaren wat de helende werking kan zijn van muziek, klank en geluid.

Kleurrijk jongerenweekend Een bezinningsweekend voor jongeren van 18 tot 38 jaar, om met elkaar over belangrijke vragen en levenskeuzes van gedachten te wisselen. Of je gelovig bent of niet, zoekend, twijfelend, al dan niet geworteld in welke traditie dan ook, dat maakt niet uit.

vrijdag 12 mei 19.30 uur tot en met zondag 14 mei 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Roy Clermons, lekendominicaan, geestelijk verzorger en muziektherapeut A € 199,- B € 259,- C € 299,-

Klassieke muziek door het Cascata Trio Lezingen en concert Een unieke muziekmiddag met twee lezingen en een slotconcert. Het Cascata Strijktrio is een ensemble (viool, altviool en cello) met musici die verbonden zijn aan Het Gelders Orkest. In de eerste lezing wordt aan de hand van Beethovens strijktrio in c uitgelegd hoe je “klassieke” muziek speelt.

zondag 4 juni 9.00 uur tot en met dinsdag 6 juni 2017 16.00 uur Martina Heinrichs, theologe en programmabegeleidster zie site voor tarieven

‘Een unieke muziekmiddag met twee lezingen’

Tijdens de tweede lezing wordt, met de serenade van Dohnanyi als basis, uitgelegd wat de essentie van een serenade is. De middag wordt besloten met een concert waarin beide werken gespeeld worden.

Midweek Iconen schilderen Op een reeds voorbereid paneel leert u een icoon te schilderen in de traditie van de regio waaruit de icoon afkomstig is: Grieks, Russisch of Bulgaars. Onder begeleiding maakt u zelf uw verf met behulp van eigeel en pigment.

Tweedaagse Verstevig je plek Op speelse wijze inzicht verwerven in hoe je verbaal en non-verbaal communiceert en jezelf verstevigt of verzwakt in relatie tot de ander.

Uiteraard wordt er gezorgd voor koffie/thee, een drankje en voor heerlijke verse hapjes.

zaterdag 13 mei 2017 13.00 tot en met 17.00 uur € 34,90

Ayurvedisch Kloosterkoken De ayurvedische keuken is een harmonieuze, zuiver vegetarische keuken. Door het subtiele gebruik van allerlei kruiden - die elk een gunstige uitwerking hebben op onze spijsvertering - en verschillende kooktechnieken staat deze keuken bekend als een van de fijnste van de wereld. zondag 14 mei 2017 15.00 uur tot en met 20.00 uur (zie site voor andere data) Jurrien Zwart, chef-kok van het klooster € 48,50

zaterdag 20 mei 2017 10.00 uur tot en met 16.30 uur Jacqueline Vergeer, psycho-/hypnotherapeute, NLP-master en provocatief therapeute A € 84,- B € 94,- C € 104,-

‘workshops gegeven waarin je mindfulness-oefeningen

zaterdag 10 juni 2017 10.00 uur tot en met 16.30 uur Mieke Ankersmid, mindfulness-trainer en rouwbegeleider en David Dewulf, Simone Lips en Ted Rijt € 64,50

Wandelmidweek De weg van een pelgrim Ontmoet jezelf en je mede-pelgrims in stilte of gesprek tijdens deze meerdaagse wandeltocht. We overnachten in diverse kloosters en wandelen naar bedevaartsoord de Koortsboom van Sint Walrick.

maandag 22 mei 11.00 uur tot en met woensdag 24 mei 2017 16.00 uur (zie site voor andere data) Holkje van der Veer, dominicanes, agoge en auteur A € 199,- B € 249,- C € 299,-

maandag 12 juni 14.00 uur tot en met vrijdag 16 juni 2017 13.30 uur Laurence Mol, pelgrim van het levenspad A € 249,- B € 289,- C € 329,-

Workshop Verwondering In deze dagen maken we de beslagen ramen van onze waarneming eens goed schoon. We oefenen om weer te kijken met de ogen van een kind, en leren ons opnieuw te verwonderen over onszelf, de ander, het leven, de wereld om ons heen. Dit doen we o.a. door meditatie, oefeningen met onderlinge uitwisseling (geleide fantasie, creatieve werkvormen). donderdag 25 mei 14.00 uur tot en met zaterdag 27 mei 2017 13.30 uur Hein Stufkens, filosoof/schrijver en Annemiek Schrijver, presentatrice/schrijver A € 199,- B € 299,- C € 349,-

Weekend Je plek innemen Verlang jij ook naar een eigen plek waar je helemaal tot je recht komt, in je leven, in je gezin, of in je werk? Verlang je er naar los te laten wat je van huis uit meekreeg! Ontdek met hulp van familieopstellingen hoe je jouw plek kunt innemen in je leven

Retraiteweekend Voedsel voor de ziel Wij hebben ‘voedsel’ nodig om onze ziel te voeden. Stilte, meditatie, waarnemen, oefeningen in aandacht hebben we broodnodig om tot onszelf te komen.

Weekend Onze persoonlijke betekenis ontdekken Een weekendworkshop waarin we op zoek gaan naar onze persoonlijke en unieke betekenis in het leven. Inspiratie vinden we in het gedachtegoed van Victor Frankl, auteur van De Zin van het Bestaan.

donderdag 25 mei 14.00 uur tot en met zondag 28 mei 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Joke Litjens, geestelijk begeleidster en voormalig mediapastor A € 319,- B € 389,- C € 449,-

Retraitedag Thuiskomen bij jezelf Op deze retraitedag ga je na wat jouw verlangen is, wat je in beweging brengt en welke ingrediënten belangrijk zijn op je zoektocht naar geluk, naar jezelf.

zaterdag 27 mei 2017 10.00 uur tot en met 16.00 uur Ton Roumen, theoloog en spiritueel auteur A € 74,- B € 84,- C € 94,Inspiratieweek voor ouderen – Levenskunst Een ontspannen en inspirerende week in het Dominicanenklooster. Volledig verzorgd, met workshops, ontmoetingen en een uitstapje, met heerlijke maaltijden en vieringen.

6

aan den lijve kunt ervaren’

Kloostermidweek Dagelijks leven op zijn Dominicaans Een kloosterorde die al 800 jaar oud is, blijkt vandaag vernieuwend en springlevend te zijn. We laten ons inspireren door het klooster, enkele van haar bewoners, verhalen en teksten uit de traditie en momenten van stilte en reflectie.

woensdag 7 juni 10.00 uur tot en met donderdag 8 juni 2017 16.00 uur Jacqueline Vergeer, psycho-/hypnotherapeute, NLP-master en provocatief therapeute A € 179,- B € 219,- C € 269,-

Workshopdag Mindfulness en Heartfulness David Dewulf Op deze dag zal David Dewulf in de ochtend een interactieve lezing geven met als thema ‘Mindfulness en Heartfulness’. In de middag zal er een loopmeditatie zijn in de kloostertuin en worden er workshops gegeven waarin je mindfulnessoefeningen aan den lijve kunt ervaren.

Workshop Improvisatietheater Speel je vrij Voel je dat er in jou een spelend kind zit dat zich graag eens vrij zou spelen? Maak kennis met de basisprincipes van improvisatietheater die je helpen bij je persoonlijke groei. Gun het jezelf!

maandag 5 juni 14.00 uur tot en met vrijdag 9 juni 2017 13.30 uur Martin Mandaliev, afkomstig uit Bulgarije en 4de generatie van een familie van iconenschilders A € 369,- B € 459,- C € 499,-

maandag 29 mei 11.00 uur tot en met vrijdag 2 juni 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) A € 199,- B € 269,- C € 349,- (korting mogelijk)

muziek

workshop

studie

creativiteit

vrijdag 16 juni 19.30 uur tot en met zondag 18 juni 2017 13.30 uur (zie site voor andere data) Erna Bakker, therapeute en coach bij het (terug-) vinden van innerlijke vrijheid A € 229,- B € 279,- C € 329,-

vrijdag 23 juni 19.30 uur tot en met zondag 25 juni 2017 13.30 uur Klaas-Jan Pos, psychiater in een behandelteam voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma A € 199,- B € 279,- C € 329,-

Weekend Persoonlijk verlies in perspectief ‘Het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.’ In dit weekeinde kom je op adem bij verlies en rouw in jouw leven. Met korte inleidingen, meditaties en oefeningen breng je jouw verlies in perspectief van jouw levensverhaal en dat van anderen. vrijdag 23 juni 19.30 uur tot en met zondag 25 juni 2017 15.30 uur (zie site voor andere data) Jakob van Wielink, verliesdeskundige en een medebegeleidster A € 209,- B € 329,- C € 379,Weekend Tijdsurfen en aandacht Tijdsurfen brengt ons terug naar natuurlijke aandacht en een gevoel voor het juiste moment. De intuïtie komt tot leven en krijgt haar juiste plek. Het aanleren van het Tijdsurfen wordt gecombineerd met meditatie en stiltemomenten. vrijdag 23 juni 19.30 uur tot en met zondag 25 juni 2017 16.00 uur (zie site voor andere data) Paul Loomans, oprichter en coach van de StressOntknoping, auteur “Ik heb de Tijd” ” en “Goed Gevoel” A € 219,- B € 284,- C € 349,-

retraite

werk

a a n m e l d e n v i a w w w. k lo o s t e r h u i s s e n . n l


Dit huis

vol mensen In ons klooster is er altijd volop beweging door de aanwezigheid van een veelkleurige groep gasten die het klooster bezoeken. Voor een dag, een aantal dagen, een weekend of een midweek. Veelkleurig zijn ook de activiteiten die er plaatsvinden: een retraite, een leerhuis, een zangworkshop, een cursus iconenschilderen, een vergadering, een programma rond stembevrijding…. En dat is slechts een deel van alle activiteiten die hier plaatsvinden.

Dit huis vol mensen

R

uimte bieden aan mensen, om op verhaal te komen en zich te openen voor hun eigen verhaal of die van anderen, verhalen die met de geschiedenis zijn meegekomen en wellicht vandaag de dag nog iets te zeggen hebben. Ruimte bieden aan mensen die op zoek zijn naar de wortels van hun bestaan, misschien omdat ze, door alles wat ze hebben meegemaakt, wat ontworteld zijn geraakt. Een open huis voor zoekers en zieners, profeten en twijfelaars, ongeacht hun (levensbeschouwelijke) achtergrond. Een huis waar ervaringen worden gedeeld en levenswijsheid wordt opgedaan. Waar mensen inspiratie opdoen en liefde vinden. Waar grote woorden klinken die zomaar ineens herkend kunnen worden door ervaring, nagezegd, beleefd. Een plek waar ruimte en veiligheid wordt geboden aan hen die kwetsbaar zijn, te klein gevonden door deze grote wereld, buiten de boot dreigen te vallen. Een huis waar grote idealen en dromen hand in hand gaan met een soms keiharde realiteit. Maar, daar schrikken wij niet van. Zo’n huis willen wij zijn, zo’n huis zijn wij! Een leerhuis van leven voor de gasten én voor de mensen die er wonen en werken. Een huis waar een oeroude Dominicaanse traditie op veelkleurige wijze wordt doorgegeven: het zoeken naar echtheid, naar waarheid, naar de diepste en belangrijkste grond van ons bestaan. Die traditie begint, zoals Dominicus het ons liet zien: met de ontmoeting met de ander. Door te luisteren, door samen stil te zijn, om dan het gesprek aan te gaan. Samen een eindje optrekken en door te doen wat moet gedaan in deze wereld waarin wij leven. In dit huis worden verhalen verteld en gehoord, krijgen ze een gezicht, een naam, een herkenning. In dit huis is het stil, heerst vrede en rust, wordt er gezongen, gelachen, gehuild, stevig gediscussieerd, worden angsten en zorgen uitgesproken, een arm om iemands schouder gelegd – in dit huis… wordt geleefd…

Dominicus zou niet anders willen.

Algemene informatie programma’s

weet jij wie het zijn? ik mag het hopen – heb jij ons geteld? ken jij ons bij name? dan ben je de enige…

Projecten voor kwetsbaren, vrijwilligers en mantelzorgers in 2017 Al vele jaren organiseren we in het klooster inspiratieprogramma’s voor kwetsbaren en voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het is een genot om deze programma’s te mogen en te kunnen organiseren.

Tarieven

In 2016 konden we ruim 600 volwassenen en kinderen deel laten nemen aan zo’n inspiratieprogramma. In 2017 geven we een vervolg aan deze projecten, die voor ons een belangrijke invulling zijn voor het klooster in deze tijd. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan een menselijker samenleving. De projecten in 2017 zijn met name gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. De projecten voor kinderen zijn voor kinderen waarvan een ander gezinslid levens bedreigend of chronisch ziek is, kinderen die leven in armoede, kinderen in eenoudergezinnen en kinderen met gedetineerde ouders en jongeren die op zoek zijn naar zichzelf.

Aanmelden, annulering en informatie

De programma’s voor volwassenen zijn onder andere voor dak- en thuislozen, minima, eenzame ouderen, GGZ patiënten, vluchtelingen, gedetineerden en mensen met een beperking. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer programma’s voor mantelzorgers, mantelzorggezinnen en voor mensen die als vrijwilliger bijdragen aan een menselijke samenleving.

Voor- of na- overnachting

Het is mogelijk om voorafgaand of aansluitend aan een programma één of meerdere nachten in het klooster te verblijven. De kosten hiervan bedragen € 49,- p.p.p.n. op een 2-persoons-kamer inclusief ontbijt. Neemt u voor beschikbaarheid contact op met de receptie van het klooster  026 326 44 22.

De vermelde tarieven zijn inclusief btw, maaltijden, koffie, thee en overnachting (indien van toepassing), op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 24,50 per persoon per nacht (indien beschikbaar). Ons uitgangspunt is dat de deelnameprijs geen belemmering mag zijn. Daarom werken we met inkomensafhankelijke tarieven. Als deze tarieven een belemmering zijn, neemt u dan contact met ons op. De richtlijnen voor deze A, B en C- tarieven vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen. Alle tarieven zijn excl. € 1,- toeristenbelasting per persoon per nacht.

Voor alle programma’s is aanmelden vooraf noodzakelijk, tenzij anders vermeld. U kunt zich aanmelden via www.kloosterhuissen.nl en via de aanmeldingskaart. Een aanmeldingskaart en aanvullende informatie kunt u verkrijgen op onze website, via info@kloosterhuissen.nl en via de receptie van het klooster. Kijk voor annulering en voorwaarden op onze website.

www.kloosterhuissen.nl

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door bijdragen uit onze eigen middelen en financiële steun van religieuze en particuliere fondsen. Daarnaast draagt de Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster bij. U kunt via de Stichting Vrienden deze prachtige projecten ook ondersteunen. Help ons om dit mogelijk te maken!  Voor meer informatie of contact kunt u contact opnemen via vriendenstichting@kloosterhuissen.nl

k loos t e r k ra n t voo r j a a r 2 0 1 7

7


Verbinden en Vrienden Dominicanen verspreiden klooster met onze KloosterCommunity! Stichting

Uit de kloosterkeuken

Huissen

We zijn enorm blij met de vele gasten

De community heeft de volgende speerpunten:

die elk jaar het klooster bezoeken en die

Ontmoeten en inspireren

deelnemen aan onze activiteiten. Om de verbinding tussen de gasten, medewerkers, begeleiders, vrijwilligers en organisaties te vergroten én om de betrokkenheid bij onze doelstelling en onze activiteiten te versterken starten we met de KloosterCommunity. Deze KloosterCommunity levert een bijdrage aan Bezinning, Bezieling en Beweging in werk en leven in deze tijd, en biedt de mogelijkheid om de bezoekers te betrekken bij ons werk voor de kwetsbaren in de samenleving. Met de community kunnen we een krachtiger inhoudelijke bijdrage leveren aan een meer menselijke maatschappij.

We organiseren vanaf 2017 laagdrempelige activiteiten voor onze bezoekers, zoals weekenden, kloostertafels en inspiratiedagen, met als doel elkaar te ontmoeten en te inspireren. Via online media en de kloosterkrant is er mogelijkheid voor informatie-uitwisseling en opinievorming over meer zin en ziel in de maatschappij.

Samenwerken

We vinden het belangrijk om nog meer samen te werken met ideële, kerkelijke en spirituele organisaties en organisaties in zorg, onderwijs en welzijn. Samen met hen blijven we projecten en programma’s organiseren ter ondersteuning onze sociale projecten voor de kwetsbaren in de samenleving en jongeren.

Financieel bijdragen

We vragen bezoekers en gasten van het klooster om onze sociale projecten voor kwetsbaren, vrijwilligers en mantelzorgers financieel te steunen. We besteden zoveel mogelijk uit eigen middelen aan deze projecten en we vragen financiële steun bij maatschappelijke en religieuze fondsen. Maar er is veel geld nodig om de projecten mogelijk te maken. Bedrijven en organisaties die een ruimte huren in ons klooster kunnen onze projecten sponsoren. Tevens besteden we 10% van onze verhuurinkomsten aan deze projecten, waarmee deze bedrijven en organisaties bijdrage via het huren van ruimte in ons klooster. Het is mogelijk om de projecten financieel te steunen via de Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster. Deze stichting heeft een ANBI status zodat het mogelijk is om belastingvrij eenmalig of periodiek geld te schenken voor deze projecten. (logo plaatsen)

Ondersteunen

Volgt u onze site en de kloosterkrant

Ook bieden we de mogelijkheid om fysiek een steentje bij te dragen. Dat kan zijn als ondersteuning bij programma’s en projecten, door bijvoorbeeld als gastheer- of gastvrouw op te treden of als vrijwilliger in de tuin. Maar dit is ook mogelijk als auteur of redacteur voor een artikel in de kloosterkrant of moderator van de community pagina.

Mindfulness en Heartfulness David Dewulf

Colofon 8

Benodigdheden voor 4 personen: Voor de salade: Rucola-melange 50-60 gram blauwe kaas per persoon Klein handje walnoten, grof gehakt 1 takje tijm Brood voor erbij Peper Voor de dressing: 1 eetlepel balsamico-azijn Kneepje honing Olijfolie Voor de gebakken peer: 2 peren, Honing en Tijm Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de peer netjes en snijd het klokhuis eruit. Halveer de peer en leg de twee helften met de platte kant naar boven op een bakplaat. Lepel de honing over de twee helften dat ze overal bedekt zijn en bestrooi met een beetje tijm. Bak ze 10 minuten op 180 graden. Laat de peren afkoelen en snijd ze in plakjes. Je hebt voor 1 persoon ongeveer een halve peer nodig. Voor de salade: Maak de dresssing door 1 eetlepel balsamico-azijn, een kneepje honing en 3 eetlepels olijfolie goed in een schaaltje te mengen met een garde. Doe de slamix in een schaal. Voeg de helft van de dressing toe en schep het geheel goed door. Doe de salade in een saladebord. Verdeel de blauwe kaas goed over de salade en bestrooi met een klein handje grofgehakte walnoten. Steek de plakken peer in de salade of leg ze erop. Maak af met nog wat dressing en maal tot slot wat peper over de salade en garneer eventueel met het takje tijm.

Ervaar de helende werking van muziek, klank en geluid met muziektherapeut en geestelijk verzorger Roy Clermons vrijdag 12 mei tot en met zondag 14 mei 2017 Zie site voor meer data www.kloosterhuissen.nl/1246

zaterdag 10 juni 2017 10.00 uur tot en

met 16.30 uur

In samenwerking met Mieke Ankersmid,

Simone Lips en Ted Rijt

€ 64,50

Uitgave: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Ontwerp & realisatie: Avancé Communicatie, Zutphen, www.avancecommunicatie.nl Drukwerk: Reflextra Printing © Dominicanenklooster Huissen 2016, T: 026 326 44 22

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

met blauwe kaas, peer en walnoten

Muziek als medicijn

De Belgische David Dewulf is arts en introduceerde het begrip ‘mindfulness’ in Vlaanderen. Hij volgde opleidingen over de hele wereld en legde zich toe op Mindfulness, Tao, en Life Coaching David is auteur van o.a. ‘Mindfulness voor Jongeren’, ‘Mindfulness voor kids’, ‘Mindful gelukkig’ en ‘Jezelf accepteren met mindfulness en compassie’ en werkt als mindfulnesstrainer en compassietrainer. Op deze dag zal David Dewulf in de ochtend een interactieve lezing geven met als thema ‘Mindfulness en Heartfulness’. In de middag zal er een loopmeditatie zijn in de kloostertuin en worden er workshops gegeven waarin je mindfulness-oefeningen aan den lijve kunt ervaren.

Salade

www.kloosterhuissen.nl