Page 1

El mar pont dels descobriments.

Alumnes de sisè de l’escola La Immaculada. Sant Vicenç dels Hor ts.


.

El mar pont dels descobriments

Punt de partida Aquest any a l’escola ens hem proposat treballar a tots els nivells temes relacionats amb el mar. Nosaltres hem fet alguns dels descobriments a través del mar ( Amèrica).

Això ens ha ajudat a aprofundir en aquest tema.


.

El mar pont dels descobriments

Per què ho fem? •Per conèixer com van poder ser possible descobrir noves

terres. •Per saber per què tenien interès en trobar noves terres.

Saber situar-nos en un mapa, llegir la llegenda i interpretar-los. •Saber com vivien en altres llocs i valorar el desenvolupament •Aprendre a investigar pel nostre compte. •


.

El mar pont dels descobriments

Comencem a treballar i fem grups de treball: •Investigar els invents tècnics i els avenços de la ciència que

ho van fer possible.

•Homes que van obrir noves rutes. •Com vivien en aquelles terres desconegudes. •Que van trobar en aquells indrets. •Noves rutes per arribar a llocs desconeguts.


.

El mar pont dels descobriments

Motius científics i tècnics. L’inici de l’era de les exploracions va tenir un dels seus fonaments en les noves tecnologies i les noves idees que estaven sorgint del Renaixement sumades a tot un seguit d’avenços tècnics que van millorar la navegació. L’esperit del Renaixement i la difusió de la impremta van propiciar el coneixement i la divulgació de les obres dels filòsofs de l’època clàssica com Plató i Aristòtil, o dels geògrafs i astrònoms, com Eratòstenes i Ptolomeu, defensors de l’esfericitat de la Terra. En definitiva, la nova mentalitat renaixentista va propiciar l’afany d’explorar nous territoris i descobrir zones fins aleshores desconegudes


.

El mar pont dels descobriments

D’altra banda, el progrés tècnic en la perfecció dels instruments de navegació, la brúixola, el timó, l’astrolabi i les cartes de navegació va permetre d’emprendre llargs viatges. Aquestes millores tècniques incloïen innovacions en la cartografia, la navegació i la construcció de vaixells. En primer lloc, la cartografia va experimentar un gran desenvolupament gràcies a la introducció dels portolans, unes noves cartes marítimes que detallaven la línia de les costes i els obstacles marítims existents a la vegada que indicaven la distància més curta entre els diferents ports mitjançant l’ús de línies rectes.


.

El mar pont dels descobriments

En segon lloc, es va generalitzar l’ús de nous instruments de navegació que afavorien tant la navegació com l’orientació, com per exemple la brúixola i l’astrolabi


.

El mar pont dels descobriments L’astrolabi Per a què serveix? L’astrolabi és un instrument de navegació, que mesurava l'altura del sol o de l‘estrella polar, depenent si era de dia o de nit, i mitjançant una sèrie de càlculs els mariners podien saber la latitud a la qual es trobaven.A l'Edat Mitjana el mot presenta en català les formes astrelau, stralabi, strelabre

Història Segons les fonts, l'astrolabi ja era conegut pels egipcis al segle III . Tot i així Ptolomeu fou el primer que el va descriure i perfeccionar. Segles més tard, els àrabs el milloraren substancialment convertint l'astrolabi en un instrument més avançat i perfeccionat. Va ser introduït a Europa occidental durant l'edaT mitjana. Arribà a la Península Ibèrica amb els àrabs, i fou adaptat a la numeració llatina i construït per primera vegada a Catalunya per Sunifred Llobet, de Barcelona. Posteriorment l'astrolabi va ser substituït per l'octant, el quadrant i el sextant. La seva invenció va suposar un gran avanç per a l'astronomia de l'antiguitat, ja que la possibilitat de mesurar angles permet, per mitjà de la trigonometria, mesurar distàncies inaccessibles.


.

El mar pont dels descobriments La brúixola

Per a què serveix?

La brúixola és un instrument que serveix per orientar-se . És un aparell de mesura que serveix per determinar qualsevol direcció de la superfície terrestre per mitjà d'una agulla imantada lliure que sempre s'alinea amb el camp magnètic terrestre. A la brúixola hi ha marcats els punts coordina'ls:Nord, Sud, Est i Oest. La primera forma de brúixola va ser inventada a la Xina al segle II i es va començar a usar per la orientació en terra el 1044

Història

Va ser inventada a Xina aproximadament al segle IX, i inicialment consistia en una agulla imantada surant en un atuell ple d'aigua. Més endavant va ser millorada per reduir la seva grandària i incrementar la seva practicitat, canviant-se la vas d'aigua per un eix rotatori, i afegint una «rosa dels vents» que serveix de guia per calcular adreces


.

El mar pont dels descobriments

Homes que van obrir noves rutes. Marco Polo Venècia, 15 de setembre de 1254- 8 de gener de 1324 va ser un explorador i mercader, el mÊs famós dels viatgers de la ruta de la Seda. Els seus viatges queden recollits a Il Milione.


.

El mar pont dels descobriments

Homes que van obrir noves rutes. Cristòfol Colom Cristòfor Colom és, actualment, un personatge històric controvertit. Tot i que els historiadors acadèmics creuen que Colom va ser genovès, voltant de la seva figura existeixen diferents teories, referides tant al seu origen geogràfic (català, balear, gallec, portuguès...) com al seu llinatge (humil o noble) i la seva religió (cristià, jueu), o a les seves habilitats, ja que, mentre que algunes teories reforcen la imatge d'una persona hàbil, però poc dotada per al comandament i la navegació, d'altres ens el mostren amb grans dots en aquest sentit. Igualment controvertit és tot el que envolta el descobriment d'Amèrica i com s'esdevingué que Colom arribés al convenciment que era possible trobar una ruta cap a les Índies navegant en direcció oest.


.

El mar pont dels descobriments

Ens centrarem en els viatges de Colom Finalitzats tots els preparatius, l'expedició salpà del port de Palos de la Frontera, a l'alba del 3 d'agost de 1492, amb les caravel·les «La Pinta» i «La Niña», i amb la nau «Santa María», amb una tripulació d'uns 90 homes i 20 passatgers d'oficis diversos.


.

El mar pont dels descobriments 1r viatge

3r viatge

2n viatge

4t viatge


.

El mar pont dels descobriments

Cronologia dels quatre viatges


.

El mar pont dels descobriments MAR

El mar ens ajuda a conèixer, i a unir cultures i terres

PONT

CULTURES


.

El mar pont dels descobriments La caravel路la


.

El mar pont dels descobriments

Parts més importants d’una caravel·la -Cofa: on es vigila si hi havia terra -Vela quadrada: permetia navegar mes ràpidament -Vela triangular: servia per maniobrar -Popa: la part del darrera de la caravel·la -Timó: marcava la direcció del vaixell -Bodega: per emmagatzemar provisions -Quaderna: cadascuna de les peces de fusta amb què es construïa el casc del vaixell -Coberta: cadascun dels sostres d’un vaixell -Proa: part del davant d’una caravel·la -Trinquet: era el pal del davant d’una caravel·la


.

El mar pont dels descobriments

Altres embarcacions de l’època


.

El mar pont dels descobriments

Altres cultures Els Inques

Machu Pichu

Francisco Pizarro

Localitzaci贸


.

El mar pont dels descobriments Els Asteques

Localització

Hernán Cortés Tenochtitlan


.

El mar pont dels descobriments

Productes que s’exporten d’Europa Arada: Una eina per facilitar la feina al camp i es movia amb l´ajuda d`una mula o d`un cavall. Mula i cavall: animals de càrrega o tir. Teixits:com la seda.

Gossos i gats Us de ferro i de metalls, ganivets tisores, espases, etc.

Blat (farines, pa), Cibada, Ordi,. Oliveres (olives,oli), Alfals,Enciam, Col, Espàrrec,Pastanaga, Espinacs. Canya de sucre, sucre, rom, alcohol, processos de destilación) Cítrics com Llimones,Taronges, Llima. Pomes, Vinya (raïm, vi).


.

El mar pont dels descobriments

Productes d’Europa a Amèrica


.

El mar pont dels descobriments

Productes que s’exporten d’Amèrica Cacau: a Amèrica era un producte bàsic en algunes cultures abans que arribessin els colonitzadors europeus. Patata: va ser un dels elements més cultivats a Amèrica i després a Europa. Plata i or: minerals preciosos que es van importar a Europa. Pinya Tabac: un producte de la agricultura original d ‘Amèrica i procés de les fulles.

Animals èxòtics Xocolata


.

El mar pont dels descobriments

Productes d’Amèrica a Europa


.

El mar pont dels descobriments

- Do you remember the chracters of the show “Pirate Island”? Listen to the characters talking and fill in the gaps:

1 What’s your name? 2 Where are you from? 3 How long have you lived on the island? 4 What’s your favourite hobby? 5 How do you eat? 6 Where do you sleep? 7 How do you say

BB

Mini

Max


.

El mar pont dels descobriments

- Look at the pictures and fill the blanks : Looking for ships Hut Chopsticks basketball Tai chi Hammock Bow Floor Cool handshake Knife and fork


.

El mar pont dels descobriments

3.- Answer the questions about the show “Pirate Island” : •a ) Who was BB? Where did she live? _________________________________________________________________________ b) Was BB happy when Max and Mini arrived? _______________________________________________________________________ c) How did the message arrive? _______________________________________________________________________ d) What did The Mango tribe want? _______________________________________________________________________ e) The party had to be good or… (circle the correct answer) They will die/They will be happy/They will fall asleep


.

El mar pont dels descobriments Conclusions

• Aquests descobriments han estat possibles gràcies a l’enginy i l’empenta d’alguns homes en l’afany d’inventar i descobrir. • Tot és gràcies a un procés. • La importància del moment polític i econòmic. • Hem pogut constatar el diferent ritme d’evolució de la humanitat. • L’intercanvi de productes enriqueix una cultura

Projecte interdisciplinari: El mar  

Projecte interdisciplinari: El mar pont dels descobriments Sisè de primària

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you