DOK6 Theater | theaterkrant 2023-2024

Page 1

w elkom t i jdom te genieten laat je v errassen dok6.eu/theater verwond e r beleef veel plezier
wees
HETWASZONDAGINHETZUIDEN.NL 19 juli t/m 20 augustus | Tegelen SPEKTAKELMUSICAL MET MUZIEK VAN ROWWEN HÈZE | SLECHTS 20 KEER TE ZIEN! RENÉE VAN WEGBERG BUDDY VEDDER HEIN VAN DER HEIJDEN profession e el
tip van de programmeur tip van de programmeur
3 voor € 33,-
3 voor € 33,-
tip van de programmeur
3 voor € 33,-
3 voor € 33,- 3 voor € 33,- Horeca Cinema
3 voor € 33,tip van de programmeur
3 voor € 33,3 voor € 33,tip van de programmeur

familievoorstellingen

OOK VOOR VOLWASSENEN!
3 voor € 33,-

uitde r egio

In één oogopslag zien welke voorstellingen bij jou in de buurt spelen?

trotse partner van

AtelierNinaMoon
Digital design & branding

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.