Page 1

deze week

4013

Dames DTD... pagina 6

Uurwerk... pagina 10

Kunstwerk... pagina 11

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Winnaar verborgen bokaal 2013 te zien in Stiens Cabaretier Thijs Kemperink mocht dinsdagavond 10 september De Verborgen Bokaal 2013 in ontvangst nemen in een uitverkocht Verborgen Theater in het zoutdorp Boekelo. De publieksprijs van ’t Verborgen Theater, voor het beste programma van afgelopen seizoen, ging daarmee verrassend genoeg niet naar gerenommeerde namen als Daniel Arends en Kees van Kooten. Kemperink die momenteel door ons land reist met tryouts van zijn nieuwe programma “Gas D’r Op” won de prijs voor zijn debuutprogramma “Achteraf Bekeken”.

"Gas D'r Op" is op vrijdag 18 oktober te zien in Cultureel Centrum 'de Skalm' te Stiens. Aanvang 20.00 uur. Info: Stichting Welzijn Middelsee, E. Sijtema (058)2575220. Lees meer op www.stienseromroepr.nl u

Gastouderbureau Annegré

Geslaagde Middeleeuwse kinderboerderijdag op Doniastate

Bibliotheek Stiens, Dronryp en St.-Annaparochie

Nieuwe openingstijden Per 1 oktober 2013 veranderen er een aantal dingen bij Bibliotheken Noordwest Fryslân. De openingstijden van de bibliotheken van Franeker, Harlingen, Stiens, St.-Annaparochie en Dronryp veranderen.

Om de dienstverlening te optimaliseren, is er goed gekeken naar de meest bezochte tijden van de bibliotheek en naar de wensen die uit het klanttevredenheidsonderzoek kwamen. Daarnaast was het door de komende bezuinigingen noodzakelijk de invulling van mensen en openingsuren nader te bekijken. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat. Met prachtige mogelijkheden voor iedereen om de bibliotheek te bezoeken. Zo kan men nu ook op zaterdag naar de bibliotheek! Om de zaterdagopening te vieren ligt er zaterdag 5 oktober een traktatie klaar voor iedereen u Kijk voor de juiste tijden in de advertentie op pagina 4

Lezing in maand van de geschiedenis Zoals ieder jaar organiseert de Documentatiestichting in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden in de maand van de geschiedenis ook dit jaar weer haar jaarlijkse lezing.

Zaterdag 21 september j.l. had Gastouderbureau Annegré in samenwerking met de Ridders van Friesland, de boogschuttersgilde Fryskewald, de krijgers uit het Noorden en de kinderboerderij Doniastate een Middeleeuwse kinderboerderijdag georganiseerd voor alle kinderen, ouders en gastouders van Gastouderbureau Annegré. Deze dag werd er teruggegaan naar de middeleeuwen. Er was een grote groep ridders en jonkvrouwen met middeleeuwse activiteiten, waar kinderen, ouders en gastouders aan deel konden nemen. De ridders van Friesland hadden een kampement met tent en kookplaats opgezet. Er was een ridderschool met workshop veilig zwaardvechten en trainen met full-size houten zwaarden, boogschieten voor jong en oud onder begeleiding van geoefende boogschutters, haren vlechten en schminken, hoefijzerwerpspel, koorden knopen met lucetvork of vingerbreien met wolgaren en iedereen kon op de foto met een echt zwaard en schild in de hand. Alle kinderen van Gastouderbureau Annegré mochten een replica van een echte middeleeuwse munt slaan en deze mee naar huis nemen. Veel kinderen waren al in de juiste sfeer en kwamen verkleed als ridders of jonkvrouw. Het was een geweldige dag, met meer dan in totaal 350 kinderen, ouders en gastouders van Gastouderbureau Annegré. Info: www.gob-annegre. nl u

Deze keer zal de lezing, op 15 oktober om 20.00 uur, worden gehouden in de hervormde kerk te Britsum. Zij is getiteld: ‘Grafstenen en rouwborden, religie en cultuur rond 1600 in Leeuwarderadeel’. Wiebe Bergsma van de Fryske Akedemy zal e.e.a. verzorgen, de toegang is, zoals gewoonlijk, gratis u

Vellema Open Dagen Zonnepanelen Op vrijdag 4 oktober (van 10.00 – 21.00 uur) en zaterdag 5 oktober (10.00 – 17.00 uur) organiseert Vellema Installatietechniek in Hallum de Open Dagen Zonnepanelen.

Met het thema profiteer van de gratis energie van de zon! Met zonnepanelen op uw dak kunt u gemakkelijk uw eigen stroom opwekken zal Vellema de voordelen voor het grote publiek onder de aandacht brengen en mensen informeren over de mogelijkheden. Tijdens deze open dagen hoort en ziet u alles wat u altijd al wilde weten over zonnepanelen: wat zijn de voordelen voor u, alle soorten en mogelijkheden , een demonstratiefilm over de montage en ook een aantal extra scherp geprijsde Europese set-aanbiedingen. De zonnepanelenexpert van IBC Solar zal deze

Op de braderie van 7 september jl. in Stiens konden kinderen een kleurplaat van Tomke krijgen bij de stand van It Fryske Boek en die inleveren bij de Primera van Ludwig en Julia Seerden. De drie winnaars zijn inmiddels bekend en zij staan op de foto met hun prijs, een originele handpop van Tomke. De kinderen waren blij met deze knuffel en het ontlokte een van de moeders de uitspraak: “Dizze giet fannacht mei op bêd, fansels.” . En u weet het: bij Primera zijn vaak acties. Houd deze krant daarom in de gaten u

V.l.n.r. Christiaan Wijers, Elbrich Boonstra uit Stiens en Warner Visser uit Hallum Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Stienser Omroeper opgeheven en verhuist naar de brievenbus van

Althof Jager, Juckemaleane 10 Stiens.

De koffie staat klaar! Vellema Installatietechniek, Grienedyk 48 Hallum (0518) 43 22 99 www. vellema.nl u

Winnaars kleurwedstrijd bij Primera

De brievenbus van de (naast het Kruidvat) wordt

dagen in het Kenniscentrum aanwezig zijn om alle vragen, van zowel particulieren als bedrijven, te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij u ook informeren over alle fiscale voordelen (subsidie en BTW-verlaging) die u momenteel heeft. Tevens ontvangt u van ons GRATIS een persoonlijk maatwerkadvies voor een zonnepanelen installatie. U bent deze dagen van harte welkom in het Kenniscentrum van Vellema in Hallum.

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


UitAgenda Stiens

zaterdag 5 oktober 20.00 u. Cabaretprogramma van Ruurd Walinga in de Hege Stins zondag 6 oktober 9.25 u. Officiele opening van de verbouwde Hege Stins dinsdag 8 oktober 14.30 u. PCOB: mevr. Titia de Boer, Het aanloophuis in Leeuwarden. In de Hege Stins 20.00 u. start winterseizoen met theater in de Skalm. Vrouwen van Nu vrijdag 18 oktober 20.00 u. Gas D'r Op door cabaretier Thijs Kemperink in de Skalm maandag t/m vrijdag 6.00-10.00 u. Ochtendeditie Radio Middelsé iedere vrijdagavond 20.00-24.00 u. Relax radiocafé t/m 31 december Expositie Marieke de Mooij in bibliotheek t/m 31 december Expositie Dik van der Mey in gemeentehuis

Britsum

15 oktober 20.00 u. Lezing door Wiebe Bergsma in de Hervormde kerk

Koarnjum

t/m 24 november Expositie Ronald de Haan in Túnmanswente

Jelsum

t/m 27 oktober Expositie van Johannes Elsinga (1893-1969) in Dekema State

Oudebildtzijl

zondag 6 oktober 15.00 u. Optreden Linde Nijland en Bert Ridderbos in Julianakerk

St. Jacobiparochie

zondag 6 oktober 15.30 u. Gezamenlijk optreden Amusementsorkest Andante en Shantykoor De Bútsoekers in de Groate kerk

Hallum

vrijdag 4 oktober 9.30 u. Alphacursus 60+ Protestantse gemeente Mariengaarde zaterdag 5 oktober 13.00-18.00 u. Miniherfstmarkt in Basics 37 Brasserie, Langebuorren 37 t/m 13 oktober Expositie Aernout Voorthuijsen in Basics 37 Brasserie, Langebuorren 37

Marrum

zaterdag 5 oktober 19.00 u. Playbackshow in de Nije Tille

Hegebeintum

t/m 31 okt. Exposities van Schildergroep Eebrug en mevr. Feitsma in bezoekerscentrum

Skingen-Slappeterp

zaterdag 5 oktober 10.00-12.30 u. Repair café Menameradiel in het dorpshuis op Healwei

Leeuwarden

zaterdag 5 oktober 10.00-14.00 u. Winterkledingbeurs aan de E. Folkemawei 7 (Westeinde)

Wier

zondag 13 oktober 15.00 u. Mannenmoed uit Amsterdam met Lammert v.d. Velde. In Ioannis theaterkerk. StienserOmroeper

2

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 6 okt. 09.30 u. ds. D.A.J. Scholtens, ds. J.C. Overeem en mevr. T. de Vries startzondag en heropening De Hege Stins m.m.v. o.a. Muziekfabriek Doopsgezinde gemeente, Stiens-Hallum zondag 6 okt. 09.30 u. da. A. Veurman-Klaren, Broederschap Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 6 okt. 11.00 u. drs. T.R.A. Simonides, Hoekstien Britsum 09.30 u. ds. M.Hulzebos. N-H kerk Koarnjum Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 6 okt. 09.30 u. ds. D. Schreurs, Hegebeintum Heilige Jacobus de Meerdere Parochie, J.J. Costerstraat 1 St. Anna zondag 6 okt. 09.15 u. Emeritus pastoor Jan Romkes v.d. Wal, P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 6 okt. 09.30 u. Zangdienstcommissie Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 6 okt. 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden. Startdienst Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Morgenster Hallum-Ferwert zondag 6 okt. 14.00 u. ds. R. IJbema Frysk Oekumenysk Wurkferbian Hegebeintum sneon 6 okt. 09.30 o. mefr. Mulder-Vogelzang fan Yndyk R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 5 okt. 19.00 u. Pastores P.Stiekema zondag 6 okt. 09.30 u. Pastoor P.Stiekema en Bon. Cantorij Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 6 okt. 11.00 u. Pastoor P.Stiekema en St. Vitus kinderkoor 15.15 u. Proccessie O.L.Vrouw van L'warden met gez. koren Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Morgenster te Leeuwarden zondag 6 okt. 09.45 u. J.J. Verwey 16.30 u. P.J.C. Colijn Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 6 okt. 19.30 u. ds. R. Santinge, Bleeklaan 119 De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 6 okt. 10.00 u. Ruurd Walinga Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 6 okt. 09.30 u. ds. M.H. de Jong, Liudgerkerk Ferwert

Hommels is ferstoarn

Douwe Bijlsma Neist syn sterke belutsenens by it politike wurk foar Fryslân en Europa wie hy mei in grut sosjaal gefoel riedslid fan de gemeente Ljouwerteradiel fan 1994-1999 en 2001-2002. In tal jierren lyn en fan 2012 ôf wie hy de binende krêft as foarsitter fan ús ôfdieling. Wy winskje Vronie, bern en fierdere famylje in protte sterkte ta om mei dit grutte ferlies om te gean. Ut namme fan de FNP-ôfdieling Ljouwerteradiel, bestjoer, fraksje en wethâlder. Wy krigen berjocht dat ús buertgenoat

Douwe Bijlsma tige hommels ferstoarn is. Wy sille ús altyd fleurige buorman tige misse op'e buert en op ús gearkomsten. Ús meilibjen giet út nei Vronie, de bern en lytse Ferre Buertferiening de "Lege Hearewei" Stiens

Zorgcombinatie Interzorg – Prot. Chr. Thuiszorg Informatie, indicaties, hulpaanvragen: 088 – 518 0288 Zorgcombinatie Interzorg – Prot. Chr. Maatschappelijk Werk Informatie en hulpaanvragen: 088 – 518 0200 (08.00 – 16.30 uur) Na kantoortijden en op zon- en feestdagen wordt u doorgeschakeld. Stichting Zorgcombinatie Interzorg, Foswerterstrjitte 71, 9172 PS, Ferwert

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

De kerk in het nieuw(s)

Startweekend, zaterdag 5 en zondag 6 oktober De Hege Stins, een van de kerken van de Protestantse Gemeente Stiens is verbouwd en zal feestelijk worden heropend. Tevens gaat in dit weekend het kerkelijke seizoen starten. Aanleiding voor de verbouwing was de gedateerde staat en uitstraling van het gebouw; met name de vloeren en ook de stoelen waren aan vernieuwing toe. Er is een nieuwe tegelvloer aangebracht met daaronder vloerverwarming. Ook het jeugdhonk kreeg een grondige opknapbeurt en is een uitnodigende ruimte geworden. En de stoelen in alle ruimten zijn vernieuwd. Totale kosten: ca. 140.000 euro. Er is tijdens dit project veel werk verzet door vrijwilligers. Zaterdagavond 5 oktober: 20.00 uur Cabaret en muziek. De feestelijkheden starten zaterdagavond 5 oktober met het cabaretprogramma “Happen naar de Baas!” van Ruurd Walinga. (Gratis) kaart ophalen bij Bruna, Stiens. De officiële opening van de verbouwde Hege Stins zal op zondag 6 oktober plaatsvinden. Na de openingshandeling van 9.25 uur zal de eerste eredienst in de nieuwe kerkzaal plaatsvinden. Na de koffie/thee/limonade en feestelijke traktatie vervolgen we de start van het kerkelijk seizoen 2013-2014 met een bruisend programma u

Zorgcombinatie Interzorg: dichtbij en in de buurt!

WELKOM IN DE SALVATOR DIENSTEN IN OKTOBER

vervolg serie: de zeven dodelijke zonden 06 Hebzucht: Poen, poen en nog eens poen… (3) Spreker: Ruurd Walinga Avondmaal 13 Begeerte: De fatale klap van verleiding (4) Spreker: Ds. Nicolas van Amerom 20 Luiheid: Ga tot de mier… (5) Spreker: Johan van der Kamp 27 Woede: Wraak, wroeging en wijsheid (6) Spreker: Jelmer Woudstra Start Wintertijd 27 Oars as oars Spreker: Ruurd Walinga Friese dienst. Aanvang: 19.30 Aanvang diensten om 10.00 uur Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

www.desalvator.nl

Theater bij Vrouwen van Nu afd. Leeuwarderadeel

gezellig en inspirerend!

Op dinsdag 8 oktober a.s. is de start van het winterseizoen van Vrouwen van Nu afd. Leeuwarderadeel.

Jammer dat de zomer voorbij is..? Helemaal niet! Op zaterdag 5 oktober organiseert Basics 37 Brasserie een MINIHERFSTMARKT. Van 13.00 uur tot 18.00 uur laten een aantal creatieve ijveraars zien hoe je van een trieste herfstdag een feestje maakt!

Actrice mw. De Rooij van Totheater uit Aldstjerk houdt een lezing over "Colombina". Deze Colombina is de eerste vrouwelijke actrice. Plaats van optreden is "de Skalm" in Stiens, aanvang 20.00 uur. Bent u nieuwsgierig hoe deze actrice het theater van nu nog steeds beïnvloed? Kom dan gerust eens naar onze bijeenkomst, gasten zijn altijd welkom. Info. tel. 2574906 u

Mini-herfstmarkt in Hallum

Laat je inspireren door de dames van het breicafé. Jitske Monsma maakt vandaag gratis kleine buikschilderingen. Glashuis Ria geeft informatie. Wietske van Limnosa kun je terecht voor cadeaus zoals speelgoed, keukenbenodigdheden en woonaccessoires. Info: www.bb37.nl u

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 7 oktober 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden, tel. (058) 2154157 Info: tel. (0518) 411330 Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten.


Stienser

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

33uren uren praamvaren praamvaren met metBBQ BBQ

Eetcafé DeDe Molen Eetcafé Molen

Vrouwbuurtstermolen 2 en drinken 25,p.p. Vrouwbuurtstermolen 2 enonbeperkt onbeperkt drinken 25,p.p. 9077 SW Vrouwenparochie Minimaal 10 personen tot maximaal 30 personen

Kijk ook opop www.eetcafedemolen.nl Kijk ook www.eetcafedemolen.nl

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

9077 SW Vrouwenparochie T: (0518) 403333 T: (0518) 403333

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de brievenbus van Althof Jager, Juckemaleane 10 Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 12.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Heeft u (tijdelijk) een huishoudelijke hulp nodig? Bel 058-2571040 Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker. Gespecialiseerd in Antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a Stiens

Wijbenga Ginnum. Stalfoar al jo túnwurk ling voor uw caravan, foar jo túnwurk foar al al jo túnwurk camper, oldtimer, auto, boot, motor, vouwwaKramer’s Grienwurk Hallum gen en agrarische landTún underhâldsbedriuw bouwmachines. Tevens Tún underhâldsbedriuw wasplaats/stofzuiger en Ek foar it snoeien en roaien compressor. Voor info bel: fan beammen 0519-339232. Ek foar it snoeien en roaien

Kramer’s Grienwurk Hallum Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum

beammen 0518 snoeien - 431994 mob. 06 10226783 Ek foartill.fan it en roaien Haagconiferen in kleigeweekt. Dit najaar superfan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum aanbieding grote maat till. 0518 431994 mob. 06 10226783 coniferen voor halve prijs! Nu alvast reserveren? Bel M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum dan 06-52293756 of 0518till. 5a 0518 - 431994 mob. 06 10226783 400825 op=op.'t Bosch St. Annaparochie

www.hellinga-stoffering.nl

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Sole mio

Computeropleidingen. Seniorweb Stiens geeft computerles aan 50+ers in zorgcentrum Skilhiem te Stiens. Tel: 058-2570800. e-mail: swstiens@hccnet. nl. Ma. 10.-00-12.00 uur en wo. 13.00-16.00 uur of kom wo.mi. even langs tussen 13.00-16.00 uur.

2 45

100 gram

Goudkeur ROOKWORST

2DE GRATIS SPECIAAL AANBEVOLEN

BLACK ANGUS steak, rib-eye, ..... Aanbiedingen zijn geldig van 30 sept t/m 5 okt

1 99

100 gram vanaf

Keurslagerij Brolsma, , keurslager Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax: 058-2575316 info@brolsma.keurslager.nl www.brolsma.keurslager.nl

Pianoles/keyboard/AMV: www.muziekpraktijkkpboonstra.artiet.nl 0582574758

Wie speelt trombone, bas, trompet, clarinet, saxofoon, banjo, gitaar, piano en wil jazz/dixieland spelen? 0519-842045

2 99

2 x 100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Glazenwasser Stiens. ook op afspraak 06-18142444

Atelier 'Achterom' Fokje v.d. Meulen Stienzer Hegedyk 24 9051 LK Stiens. Open: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur Telefoon 058-2572862. Of op afspraak.

Boterhamworst + snijworst

MAALTIJD

STAMPPOT met rookworst 400 gram

3 95

DONDERDAG KOOPJE

HACHEE PAKKET vlees, uien en kruiden

5 95

1 kilo

edekking

akb Ook voor uw d

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

*Timmerwerk *Onderhoud *Dakramen *Verbouwingen *Schuttingen *Kozijnen *Tegelwerk *Badkamers *WC’s

Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 41 35 - Mob. (06) 21 600 631 www.idsardionderhoudsbedrijf.nl - iebe@idsardionderhoudsbedrijf.nl StienserOmroeper

3


■ Tot uw dienstmededelingen

■ Afgegeven vergunning:

Week 40 De bekendmakingen op de gemeentepagina’s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn ook als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website: www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: (058) 257 66 66 Fax: (058) 257 40 40 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

Openingstijden Maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar: Maandag, woensdag, donderdag van 8.30 - 16.00 uur. Dinsdag van 8.30 - 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

• Reguliere omgevingsvergunning 2013-000054 voor het wijzigen van een kozijn in de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, plaatselijk bekend Swanneblomstrjitte 26, 9051 GA te Stiens. Verzenddatum 24-09-2013. Binnen 6 weken na verzending van het besluit kan bezwaar worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, ondertekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (bij voorkeur dossiernummer vermelden). Wilt u dat het college van Burgemeester en Wethouders het besluit waar tegen u bezwaar indient niet uitvoert vraag dan om een voorlopige voorziening (= besluit voorlopig opschorten), dit kan alleen in spoedeisende zaken, bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden of digitaal (Digid) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

■ Gevonden en verloren voorwerpen: Gevonden: -Fietssleutel aan ringetje

Het Burger Service Punt (BSP) voor al uw vragen over zorg,

Verloren: -Nokia (zwart) -Sleutelbos met oranje sleutel -Grijs metalen bril

wonen & welzijn Bezoekadres: de Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 te Stiens Inloop op: Dinsdag van 9.00 - 12.00 uur Donderdag van 13.00 - 16.00 uur T: 058-2655590 E: bsp@welzijnmiddelsee.nl

■ Openbare vergadering “kleine welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 11.30 tot 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hus & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij cluster Vrom, ook kunt u de agenda inzien op onze website; www.leeuwarderadeel.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met cluster Vrom, mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 0582576645, e-mail; t.geertsma@ leeuwarderadeel.nl.

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat …

■ Voorkom inbraak tijdens de donkere dagen De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met een ‘inbrekersoog’ te kijken. Een inbreker 'klust' het liefst als niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een raam het geval? Verlichting Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een carport, dan is dat direct al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden. Oproep aan inwoners Wilt u dat de politie inbrekers pakt? Zorg er dan voor dat zij hen op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel dan direct de politie, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112. Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. U kunt via de website www.123inbraakcheck.nl testen of uw woning goed is beveiligd. Aangifte doen Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Natuurlijk kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau.

Sauna & Wellness

HOTSTONES

• Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

gewoon gezellig VROUWENPAROCHIE tel 0518-402938

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

www.saunahotstones.nl

TE HUUR KANTOORRUIMTE Stiens, Seerob 5

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger

• In 4-6 weken je autorijbewijs! • Iedere nieuwe kandidaat voor B, krijgt 2 uur GRATIS theoriebegeleiding!

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS

StienserOmroeper

4

A1 locatie, goed bereikbaar (per november ook via Noordwest Tangent), voldoende parkeerplaatsen. Kantoorruimte te huur in units vanaf 18 m2 t/m 80 m2. Huurprijzen vanaf € 225,00 all in (huur en servicekosten) per kantoor.

Voor inlichtingen en afspraak: 088-6666250 of 06-51110108 Huisvesting voor andere doeleinden bespreekbaar.

Let op! Gewijzigde openingstijden bibliotheek per 1 oktober!

Dronryp Di 13.30 Wo 13.30 Vr 13.30 Za 11.00

– – – –

17.30 17.30 17.30 14.00

uur uur uur uur

Franeker Ma 13.30 – 17.30 uur Di 13.30 – 17.30 uur Wo 13.30 – 17.30 uur 18.30 – 20.30 uur Do 13.30 – 17.30 uur Vr 13.30 – 17.30 uur 18.30 – 20.30 uur Za 11.00 – 17.00 uur Di t/m Vr zelfbedieningsuren 10.00 – 13.30 uur Harlingen Ma 13.30 Di 13.30 Wo 10.00 13.30 Do 13.30 18.30 Vr 10.00 13.30 Za 11.00

– – – – – – – – –

17.30 17.30 12.30 17.30 17.30 20.30 12.30 17.30 17.00

uur uur uur uur uur uur uur uur uur

St. -Annaparochie Ma 13.30 – 17.30 uur Di 13.30 – 17.30 uur Wo 13.30 – 17.30 uur 18.30 – 20.30 uur Do 13.30 – 17.30 uur Vr 13.30 – 17.30 uur 18.30 – 20.30 uur Za 11.00 – 14.00 uur Wo zelfbedieningsuren 10.00 – 12.30 uur Stiens Ma 13.30 18.30 Di 13.30 Wo 13.30 Do 13.30 Vr 13.30 18.30 Za 11.00

– – – – – – – –

17.30 20.30 17.30 17.30 17.30 17.30 20.30 14.00

uur uur uur uur uur uur uur uur

NoordWest Fryslân


Ja

Wij staan op de Wedding Event 6 oktober 2013 in het WTC Hotel Leeuwarden

2013

2 021031 3

Wedding Wedding Event Event Wedding Event 6 OKT 6 OKT ik wil WTC 6 OKT Hotel

Wij staan op

de Wedding Event Westcord

een speciale trouwkaart?

6 oktober 2013 in het WTC Hotel Leeuwarden Eigen Ontwerp?

Entree

Westcord

Ook hebben wij diverse trouwboeken voor u klaar 50staan!

WTC Hotel

Kom langs op standnummer 32, 1e verdieping en ontdek de mogelijkheden.

Entree

Hoofdstraat 35 Ferwert (0518) 411330 • bof@planet.nl

Westcord

WTC Hotel

Bezoek onze stand op:

incl ! g a b y d o go

7,

Wedd Event Langebuorren 2, Stiens (058) 257 36 22 www.nynke-edelsmid.nl

6 okt. WTC Hotel Leeuwarden

Themapagina

(T)huis & Interieur In week 42 (maandag 14 oktober) verschijnt er een themapagina in de Stienser Omroeper.

Entree

incl ! bag y d o o g

7,

0 op Heeft u dé nieuwe5 trends gebied van vloeren, wonen, woonaccessoires, verf & behang, gordijnen, bloemen & planten, meubelen etc. Adverteer dan nu!!!

Een advertentie in kleur (vast formaat van 85 x 85 mm) tegen speciaal tarief van e 50,00 (excl. BTW) op de themapagina.

cl 7,50 in www.drukkerijbrandsma.nl g! a b y d openingstijden: modeshowtijden: goo 11.00 uur tot 17.00 uur 12.00 uur en 14.30 uur Steunpunt Vrijwillige Ouderenadvisering PROFITEER VAN GRATIS Studenten van de Midzijn verkrijgbaar op www.weddingenevent.n Entreekaarten zijn verkrijgbaar op www.weddingenevent.nlEntreekaarten Bel 06-30168814 delbare Hotelschool ENERGIE VAN DE ZON! dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur Friesland College koken Heliconweg 52 Leeuwarden openingstijden: modeshowtijden: 11.00 uur tot 17.00 uur 12.00 uur en 14.30 uur

Heliconweg 52 Leeuwarden openingstijden: modeshowtijden: 11.00 uur tot 17.00 uur 12.00 uur en 14.30 uur

Entreekaarten zijn verkrijgbaar op

UITNODIGING

Open Dagen Zonnepanelen vrijdag 4 oktober: 10.00 - 21.00 uur zaterdag 5 oktober: 10.00 - 17.00 uur U bent deze dagen van harte welkom in ons Kenniscentrum in Hallum. Tijdens deze open dagen ziet en hoort u: • Alles wat u altijd al wilde weten over zonnepanelen • Wat de voordelen voor u zijn • Informatie over alle soorten en mogelijkheden • Een demofilm over de montage • Een aantal extra scherp geprijsde Europese setaanbiedingen. Tevens ontvangt u van ons GRATIS een persoonlijk en op maat zonnepanelenadvies. Komt u ook? De koffie staat klaar! Grienedyk 48 • 9074 AC Hallum Tel. (0518) 43 22 99 www.vellema.nl • info@vellema.nl

Volg ons:

voor u!

of zie www.anboleeuwarderadeel.nl

Belangstelling? Mail uw advertentie voor maandag 7 oktober naar: stienseromroeper@planet.nl of bel voor informatie naar: 0518-411330.

6O

Van oktober 2013 tot juni 2014 kunt u op de 1e dinsdag van de maand genieten van een Túndiner. De opdracht die de studenten moeten uitvoeren is onwww.weddingenevent.nl der andere een diner verzorgen met seizoensproducten, maar ze kunnen ook kiezen voor streekproducten of biologische producten. Het diner mag met als thema elke keer thematisch worden “Lang leve de helden van ingevuld. Dus in de komende maanden ook vegetarische diners, koken met kruiden uit Hijum, of wellicht een ander Van 10.00 tot 17.00 uur winkel en magazijnen open! thema. De hele dag Rad van Fortuin voor elke klant die voor

2013

Met zonnepanelen wekt u eenvoudig uw eigen stroom op!

ADVERTORIAL

Wietse Bijlstra Lage Herenweg 92 ● 9073 GG Marrum 06-36046999 Heliconweg 52 Leeuwarden info@smashvisuals.nl ● ww.smashvisuals.nl

Programma Open dag De Wissel 5 oktober a.s.

Nationale Kringloopdag

Dinsdag 1 oktober 2013 vanaf 17.30 uur is de eerste avond waarop u zich kunt laten verrassen: een 4-gangen Túndiner (incl. 2 drankjes) voor € 30,- p.p. verzorgd door studenten keuken en bediening Middelbare Hotelschool Friesland College. Wilt u een avond meemaken? Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer: 058-2572190

Kijk voor meer informatie over adverteren en het archief op www.stienseromroeper.nl

€ 10,00 of meer koopt! Voor alle klanten een lekkere traktatie!

de Kringloop!”

Westcord

's Middags om ca. 13:30 uur optreden van Griet Wiersma!

WTC Hote

Het wordt weer een supergezellige wisseldag. Tot dan. Betterwird 10 – Dokkum – Telefoon 0519-222888 – www.dewisseldokkum.nl

Ademcoaching als weg naar een gezond en ontspannen leven ! Kom ontdekken hoe je de ademhaling kunt inzetten om meer vitaliteit, kracht, rust en ontspanning te ervaren.

Time to Breathe reeks gaat 15 oktober 2013 weer van start en bestaat uit een reeks van 5 bijeenkomsten met adem- en ontspanningsoefeningen. Voor meer informatie kijk op de site www.dankertcoaching.nl of bel 06-10913818. De Greiden 18 

9055 LR Britsum

 06-10913818  www.dankertcoaching.nl StienserOmroeper

Heliconweg 52 Leeuwarden

5


Agenda Sport Zaterdag 5 oktober Voetbal (sportpark it Gryn) 09.00 u. sc Stiens D4 Ouwe Syl D2 09.00 u. sc Stiens E6-Warga E2 09.00 u. sc Stiens F1 Be Quick D. F1 09.00 u. sc Stiens F3 Wykels Hallum F2 09.00 u.r sc Stiens MP1-RES MP1 09.00 u. sc Stiens MD1 Beetgum MD1 09.00 u. sc Stiens ME1 Ouwe Syl ME1 10.15 u. sc Stiens E3-Frisia E5 10.15 u. sc Stiens E4-Nicator E1 10.30 u. sc Stiens B1-Workum B1 10.30 u. sc Stiens C1-Kollum C1 10.30 u. sc Stiens E1-Leovardia E1 10.30 u. sc Stiens MP2 Berlikum MP1 12.00 u. sc Stiens 2-SDS 2 12.30 u. sc Stiens A1-Franeker A1 12.30 u.r sc Stiens C3-MKV C2 12.30 u. sc Stiens MC1-AVC MC1 14.30 u. sc Stiens 1-Minnertsga 1 14.30 u. sc Stiens 5 Leeuwarder Zwaluwen 9 Korfbal Sportterrein Britsum 10:00 u. CSL F3 Drachten/Van der Wie F1 10:00 u. CSL F1 - Harkema F1 10:00 u. CSL E1 - Spannum E1 11:00 u. CSL E2 - Frigro E1 11:00 u. CSL B1 - De Granaet B1 12:30 u. CSL A1 - Heerenveen A2 14:00 u. CSL 2 - De Meeuwen 2 15:30 u. CSL 1 - De Meeuwen 1 17:00 u. CSL 3 - Harkema 2 18:30 u. CSL 4 - Harkema 4 Waterpolo (zwembad it Gryn) 17:00 SG Middelsé-Skelp DG1 - TriVia DG1

Zondag 6 oktober Voetbal (sportpark it Gryn) 11.00 u. sc Stiens 2 - MKV 3

Takostu oranjekoek actie Op maandag 7 oktober, dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober komen de leden van Takostu bij u aan de deur in Stiens en omstreken. Voor de vierde keer organiseert de vereniging in samenwerking met bakkerij Nico en Aeltsje de Groot een Oranjekoek-actie. Er is bewust gekozen voor een samenwerking met deze bakkerij, want dan is de kwaliteit van deze lekkernij verzekerd! De oranjekoek kost 6 euro per stuk, maar wie deze liever op een ander tijdstip wil opeten, kan aan de deur ook een waardebon kopen en de oranjekoek later ophalen in de bakkerij. Het clubgebouw van de vereniging is klaar, maar er is nog wel geld nodig. Dus koop allemaal een oranjekoek van Takostu en help mee om het financiële gat te dichten! Bestuur en leden van Takostu rekenen op uw steun, bij voorbaat hartelijk dank! u StienserOmroeper

6

SportPagina 1370erihn DTD da. - Stiens da/3

3–2

Gryteloek Hansma wilde vier, het werden drie De dames van DTD waren vooraf gewaarschuwd voor Stiens, in de beker hadden ze elkaar ook al ontmoet en toen had DTD grote moeite met Stiens. Wel heeft Trainer Cor de Ruiter de trainingsachterstand met de dames al bijna ingelopen, nu de wedstrijd ritme nog.

Wederom kon de leider maar elf selectie spelers opstellen. DTD begon toch heel aardig aan de wedstrijd. Fraaie combinaties werden bijna in het doel gelopen. Ze konden elkaar keurig vinden en het was wachten op de 1-0. Stiens werd zeker niet overlopen, integendeel ze kwamen er een paar keer sterk uit. Gelegenheidskeeper Annemarie Sittrop voorkwam erger. Ze keepte over de gehele wedstrijd genomen een sterke wedstrijd. Dan is daar plotseling wel een uitstekende aanval. Van rechts wordt de bal voorgetrokken en Gryteloek Hansma prikt de 1-0 in het doel. Dan valt het doelpunt aan de andere kant. Zo zat de technische staf en spelers in de pauze niet echt op hun gemak. Maar zoals altijd wordt er positief gesproken en keerde het geloof terug. Vier ga ik er maken vandaag zei Gryteloek Hansma nog. En binnen vijf minuten had DTD namens haar al twee keer gescoord. Was dit de opmaat voor nog meer. Dat had zeker gekund

maar wederom stond het vizier niet al te scherp. Toch gelukt het Stiens om terug in de wedstrijd te komen. Het spel golft nu op en neer en er komt steeds meer druk de DTD verdediging. Er spelen zich wat hachelijke momenten voor het doel af. Maar ook de spitsen van Stiens kunnen de bal niet echt tussen de palen krijgen. Maar de 3-2 komt toch op het scorebord. Wederom komt de bal in de zestien, DTD wil opruimen maar een verdediger raakt de bal met de punt van de schoen en de bal rolt in het doel. Zo komt Stiens wat goedkoop aan de aansluitingstreffer. DTD raakt de kluts een beetje kwijt en Stiens voert de druk verder op. DTD is veroordeeld tot het spelen van de counter. Daarin komen ze nog een paar keer gevaarlijk door maar de vierde van Gryteloek Hansma komt er niet. Gerrit Hottinga fluit de wedstrijd af en de dames van DTD doen goede zaken. Zes uit twee is een fraaie start van de competitieu

Op nieuw verlies voor CSL De eerste twee wedstrijden gingen voor CSL verloren en hierdoor was de formatie uit Britsum er op gebrand om de eerste thuiswedstrijd, tegen Exakwa uit Lelystad, winnend af te sluiten. Helaas was dit weer niet het geval. (9-15) De wedstrijd begon voor CSL voortvarend, de thuisploeg liet goed variërend spel zien en stond na twintig minuten op een 5-2 voorsprong. Dit werd echter in de loop van de eerste helft niet goed doorgezet en hierdoor kwam de ploeg steeds meer in de problemen. CSL wist nog wel met voorsprong de rust in te gaan, 8-7. Na de pauze begonnen de Britsumers niet scherp en kreeg het vrij snel twee doelpunten om de oren. Waardoor er een achterstand op het scorebord kwam te staan. Mede door pech en soms wat ongeduldig spel wisten de geel zwarten bijna de gehele tweede helft niet te scoren. Hierdoor kon Exakwa rustig uit te lopen tot een 8-14 voorsprong. Uiteindelijk kwam er toch nog één score en werd de uitslag bepaald op 9-15. CSL had vandaag, net als vorige week, last van het één-helft-goed-spelen syndroom. Het wordt tijd dat dit veranderd, zodat de ploeg nog met een paar punten de zaalcompetitie in kan gaan. Anders kan het na de winter nog wel eens een lastig karwei worden u

Opgave voor Burgemeester Boschma bokaal Al meer dan 20 jaar organiseert LSV Willem Tell, de luchtschietsport vereniging te Stiens, een toernooi speciaal voor Buurt- en straatverenigingen. Al sinds het begin is dit toernooi een groot succes. Dat aan dit toernooi een wisselbeker ten grondslag ligt, die ons door de toenmalige burgemeester dhr. Boschma is aangeboden bij de opening van ons gebouw, maakt het alleen maar spannender. Deze "Burgemeester Boschma beker" wordt ieder jaar uitgereikt aan het team met de hoogste score. Verder zijn er prijzen beschikbaar voor de beste drie teams en voor de beste schutter van elk team.Vanaf 2010 is het toernooi ook opengesteld voor andere groepen zoals vrienden, familie, bedrijven, etc. Daarom heet dit toernooi vanaf 2010 "Burgemeester Boschma Bokaal". De wedstrijd wordt verschoten op 2 weekenden namelijk op zaterdag 2 en zondag 3 november 2013 en zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014. U kunt zich vanaf heden telefonisch maar bij voorkeur via e-mail opgeven op het onderstaande adres, eventueel met datum en tijdstip van voorkeur. Het reglement van de Burgemeester Boschma Bokaal is te vinden op onze website (www.lsvwillemtell. nl/wedstrijden/Burgemeester Boschma Bokaal). Ook de planning is op de website te vinden. Elk team dient rekening te houden met een wedstrijdduur van ongeveer 45 minuten. Per serie kunnen 2 teams tegelijk schieten. De teams van zaterdag 2 november schieten in principe weer op zaterdag 1 februari evenzo die van zondag 3 november op zondag 2 februari. Opgave bij voorkeur via mail: info@lsvwillemtell.nl of anders via telefoonnummer 06-21676211u

Gezamenlijke dagtocht-vlees-snertwedstrijd gevist Op zaterdag 21 september is de gezamenlijke dagtocht-vleessnertwedstrijd gevist door 10 deelnemers van HSV de Voorn en HSV de Deinende Dobber. Het was bewolkt en rustig weer. ‘s Morgens werd de eerste wedstrijd gevist in de Oude Karre, een meer vlak onder Koudum. Ondanks de hooggespannen verwachtingen was de vangst om te huilen. Tot een half uur voor het einde leek het erop dat Rob den Boer de enige vis die ochtend zou vangen, welke hij overigens had gevangen door even bij zijn hengel weg te lopen. Bij terugkomst zat de vis er aan. Op de valreep ving Tiny Hooisma-Hut een minuscuul baarsje van 5 cm en Anne Dirk van Assen een brasem van 48,1 cm.‘s Middags werd er gevist in de Koudumer Var, een water van 15 meter breed, met veel bomen langs de oever. Hier werd veel beter gevangen, hoewel later op de middag bij alle vissers de aanbeten stil vielen. Adriaan de Boer werd hier winnaar met zijn vaste stok. Rob den Boer deed een goede gok door direct met zijn winkle picker aan de overkant te gaan vissen en werd tweede. Tiny Hooisma-Hut werd derde op de eindstek. Na de wedstrijd vertrokken de vissers naar “De Kuilart”, een grote camping aan het water, waar in het restaurant door de vissers van een heerlijk bord snert werd genoten. Na de maaltijd werden de prijswinnaars bekend gemaakt en kreeg iedere visser een vleespakket mee naar huis. De dagwinnaar Rob den Boer werd tevens Bildts kampioen en ontving hiervoor de wisselbeker. Grote pechvogel was Peter Grupstra, hij had een gat in zijn net, waardoor al zijn vissen weg waren gezwommen. De einduitslag: 1. J.R. den Boer, Jorwerd 4 wedstrijdpunten 3565 gram 2. A. de Boer jr. Harlingen 5 wedstrijdpunten 4315 gram 3. T. Hooisma-Hut, Harlingen 6 wedstrijdpunten 1845 gram 4. A.D. van Assen, Berlikum 7 wedstrijdpunten 2570 gram 5. J.R. de Boer, Leeuwarden 8 wedstrijdpunten 1630 gram 6. B. Dorenbos, Hitzum 9 wedstrijdpunten 1590 gram 7. J. vd Laag, Leeuwarden 10 wedstrijdpunten 1180 gram 8. S. Kloostra, St. Annaparochie 12 wedstrijdpunten 530 gram 9. A. de Boer sr. Harlingen 13 wedstrijdpunten 425 gram 10. P. Grupstra , St. Annaparochie 14 wedstrijdpunten 0 gram De grootste vis over de hele dag is gevangen door Anne Dirk van Assen hij ving ‘s morgens een brasem van 48,1 cm. De volgende wedstrijd is de koppelwedstrijd van HSV Ons Genoegen op zaterdag 5 oktober. Inschrijven kan via de website van de eigen vereniging. De loting is om 7.00 u. er wordt gevist van 9.00 - 13.00 u. u


Prijzenregen voor de Molenwieken! Op 14 september werd er in Kootwijk de finale van de Welsh cup verreden. Jenny Kloosterman had zich hiervoor geselecteerd met haar hengst Kooihûster Harro. Ze reed een fijne proef die goed was voor 188 en 191 punten waarmee ze derde is geworden in de L2! Een hele knappe prestatie, want aan de Welsh cup doen combinaties uit heel Nederland mee. Op zondag 22 september kwamen er 4 Molenwieken aan de start in Firdgum en 1 in Koudum. Door het stralende weer waren de omstandigheden ideaal omdat er immers nog steeds buiten gereden wordt! In Koudum startte Selina Faber met haar pony Thalita. Ze reed nette proeven waarmee ze 171 en 182 punten behaalde in de L1, de teller staat nu op 4 winstpunten. In Firdgum hadden de Jelgersma ruiters het terrein er keurig bijliggen. Er startten 2 combinaties in de B. Ylse Dijkstra reed haar Coco Flame naar 186 en 184 punten, waarmee ze 2x de 2e prijs won

in de categorie D! Kianne Plantinga reed met haar pony Ramona een goede proef waarmee ze de 1e prijs in de wacht sleepte. In de L2 startte Lisl Miedema met haar pony Kantje’s Amarinka. Ze reed twee hele goede proeven die goed waren voor 188 en 187 punten. Hiermee stond ze op de 2e en gedeelde 1e plaats, maar de L1 werd meegerekend waardoor ze op de 3e en gedeeld 2e plaats eindigde. Helaas waren dit geen prijzen, maar ze werd wel 3e van het klassement van de pony’s! Tot slot kwam Jenny Kloosterman aan de start met Harro, dit keer een klasse hoger, in de M1 dus. Ze reed twee goede proeven, die beide beloond werden met 185 punten. Hiermee won ze 2x de 1e prijs! Al met al weer een geslaagde dag voor de Molenwieken u

DTD - Lemmer 3 – 1

Bij DTD-Lemmer zat het venijn in de 88e, 91e en 95e minuut Door beiden werd er hard gewerkt en de man tegen man duels waren erg stevig. Het tempo lag vrij hoog en de beide verdedigingen acteerden sterk. Dan uit het niets een schot op het doel van DTD, Maikel Hottinga weet met een prima reflex de bal over het doel te tikken. Ook wordt de spits van Lemmer tegen de achterlijn iets te opzichtig het verder spelen belemmerd. Maar de scheidsrechter wilde niks weten van een strafschop. Het leek een wedstrijd te worden van, wie scoort die wint hem. Het in vrij grote getale opgekomen publiek werd door de scheidsrechter na driekwartier om een bakje gestuurd. Na de pauze een wat gretiger DTD en een hogere balsnelheid. Via een paar scherpe counters wordt Lemmer toch ook nog een paar keer gevaarlijk. Zo komen ze in een vrije schietpositie maar die vrij grote kans wordt niet benut. Linksachter Pieter Elgersma van DTD die al veelvuldig mee was opgekomen krijgt een dot van een kans maar hij schiet de bal hoog over. Met een steekpass wordt de rappe Thys de Jong alleen voor de keeper gezet, Keeper Pier Sikma schept Thys en geel wordt Sikma zijn deel. Steffen Hansma neemt de elfmetertrap en scoort beheerst de 1- 0 binnen. Nu kan het dan echt een wedstrijd worden en alle ogen zijn nu gericht op Lemmer. Zij hebben tenslotte Marchel Schutz. Hij opereert wat achter de spitsen en wacht zijn kans rustig af. Achteraf kan gezegd worden dat de jeugdige verdediger Peter Rijpstra, Marchel Schutz het zwijgen oplegde. Dus moest het collectief het doen voor Lemmer. Ze gingen met meer mensen voor de bal spelen waardoor DTD meer ruimte kreeg. En dat is voor de ploeg van Steffen Hansma een kolfje naar haar hand. Op snelheid komen ze er erg rap uit en gooien ze met de 2-0 van wederom Steffen Hansma de wedstrijd zo goed als op slot. Want het scorebord geeft de 88e minuut aan. Het moet gezegd dat Lemmer niet opgaf en de verdediging van DTD werd 4 minuten later wel uiteen gespeeld. Ze maken vlot de aansluiting treffer in de 91e minuut. Lemmer had haast, de supporters van beiden kampen keken gespannen toe. Lemmer probeerde het nog een paar keer maar achterin bleef men bij DTD vrij rustig. De derde treffer van DTD was er één waar trainer Steffen Hansma al weken mee bezig is. Snel omschakelen bij balbezit. Maikel Hottinga gooit de bal naar Thys de Jong die op zijn beurt Steffen Hansma bereikt. Als derde is het Hans Simon Kingma die knap afrondde. Met negen uit drie is DTD sterk begonnen aan de competitie u

Robert van der Wal Van zomerNoordelijk kampioen judo stop naar het zwembad Zaterdag 21 september werd in Sporthal de Brinkhof in Norg weer de Noordelijke Kampioenschappen judo gehouden voor heren en dames. De eerste vier van dit kampioenschap plaatsten zich voor het Nederlands Kampioenschaps Toernooi dat over twee weken wordt gehouden in Eindhoven. Twee judoka’s van Sportschool Poelstra in Stiens wisten zich te plaatsen voor dit evenement. Dit NKT is het laatste plaatsingstoernooi voor het NK. Robert van der Wal komt uit in de klasse -90 kg. In zijn eerste partij kwam Robert niet in de problemen en won met ippon. In zijn tweede partij won hij van de kampioen van vorig jaar Yorrick Wouwenaar: ippon met een prachtige worp. Tegen clubgenoot Ronald Roberti uit Sneek was Robert ook de betere en deze partij werd ook weer met een prachtige worp gewonnen. In zijn laatste partij tegen Veendammer Lennart Siefkens judode

Robert tactisch een zeer sterke partij en won uiteindelijk met 4 straffen. Hiermee was zijn eerste Noordelijke titel bij de senioren een feit. In de klasse -66 kg won Glenn Dijkstra in de eerste ronde van Danny Drent met een waza-ari voor een fraaie worp. In de halve finale kwam hij Timo Kern tegen. In de teams vorige week moest Glenn nog de gehele partij aan de bak, maar nu won hij gemakkelijker. Eerst scoorde hij een yuko en daarna met een prachtige techniek ippon. In de finale moest Glenn Dijkstra het opnemen tegen oud Nederlands Kampioen Wytze de Jong. Wytze was duidelijk sterker en won de partij ook uiteindelijk met ippon. Glenn keerde dus met het zilver terug naar huis u

Hoekje-klassement Een verregende Terpentocht 2013 over alle ledenOp de 2e zaterdag van september wordt traditioneel de Terpentocht gewandeld. Dit jaar waren de weergoden ons op 14 september slecht gezind. Het regende en waaide vrijwel de gehele dag. Ondanks het natte weer waren er toch nog enkele enthousiaste lopers die de tocht hebben volbracht. Tijdens de tocht zijn de lopers wederom getrakteerd op versnaperingen, gesponsord door de supermarkten C1000, Poiesz en Albert Heijn, waarvoor onze hartelijke dank. De opkomst was erg mager. Te mager eerlijk gezegd. Deels was het dit jaar te wijten aan het slechte weer, mogelijk is er geen animo meer om te lopen. Ieder jaar proberen we via de scholen ook kinderen te motiveren om de Terpentocht te lopen. Helaas moeten we ook dit jaar weer constateren dat er nauwelijks reactie komt van de scholen en er dus ook geen aanmeldingen via de scholen van tevoren binnen komen. In het kader van meer bewegen lijkt dit niet een goede ontwikkeling. Als bestuur van de Terpentocht gaan we ons daarom ook beraden of de Terpentocht nog wel voorziet in een behoefte en of de Stichting Terpentocht reden heeft van bestaan u

partijen in Ferwert

Aan het einde van het kaatsseizoen heeft het bestuur van k.v. Foswert de eindstand van het Hoekje-klassement opgemaakt. Kaatsers krijgen punten voor deelname aan de ledenpartijen in Ferwert. Extra punten zijn te verdienen door een 1e, 2e, 3e of 1e prijs in de verliezersronde te winnen. Er waren in 2013 in totaal acht ledenpartijen waarvan de deelname en de resultaten zijn meegenomen. Uiteindelijk zijn winnaar geworden van dit klassement: Keimpe Struiksma (A-klasse), Annamaaike van der Werk (B-klasse) en Anuschka Leemberg (dames). De prijzen zijn na afloop van de laatste ledenpartij in 2013 uitgereikt. Café-cafetaria 't Hoekje uit Ferwert heeft deze prijzen beschikbaar gesteld. De complete eindstand is na te lezen op de website van k.v. Foswert, www.kvfoswert.nl u

Elke donderdag koopavond in Stiens

De term winterstop is een bekend uitdrukking in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Een bekende oud voetballer uit Stiens heeft een nieuwe stop toegevoegd aan de woordenschat namelijk de zomerstop. De oud voetballer Jeep Visser moest van de sportarts meer bewegen en hij werd overgehaald door Hans Zwart om te gaan zwemmen. In het begin was Jeep nog wat angstig maar door de prima begeleiding van het personeel in het zwembad overwon Jeep zijn angsten en hij was iedere zondagmorgen te vinden in het zwembad. Na enkele weken voelde Jeep zich al veel beter en zijn motoriek deed weer denken aan de jaren dat hij aan het voetballen was. Eelke Tiesnitsch hoorde van de lichamelijke verbeteringen van Jeep. Ook Eelke kreeg wat lichamelijke klachten en ondanks het zware vak van bouwvakker moest het lichaam van Eelke ook meer bewegen. Hans en Jeep haalden hem over om ook te gaan zwemmen. Een zwembroek was snel gekocht en ook Eelke dook het water in van het zwembad. Na twee keer zwemmen kon hij weer de veters van zijn schoenen vastmaken. Ook Eelke kreeg een prima begeleiding van het personeel en het duurde niet lang of Eelke voelde zich als een vis in het water. In de zomer zwemmen de heren niet daarom de term zomerstop. De eerste zondag van oktober is de start van het winterzwemmen en dan zijn Jeep en Eelke weer te vinden in het water van zwembad It Gryn. Eelke, Jeep en Hans denken dat Arjen de Groot deze winter ook in het zwembad te vinden is op zondagmorgen. Hij heeft nl ook te horen gekregen dat hij meer moet bewegen. Bewegen in het water, een heerlijk gevoel en een uitstekende manier om je spieren aan het werk te zetten zonder het lichaam zwaar te belasten. Wat een geluk dat wij in de gemeente en prachtig zwembad hebben. Willen wij dit zwembad behouden dan zal er ook gebruik van moeten worden gemaakt. Dus doe net als Eelke en Jeep en duik het water in. Dus tot ziens in het zwembad te Stiens u

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d.. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 5 oktober 2013. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo u StienserOmroeper

7


HUREN OF KOPEN? OP ZEKERWONEN KRIJG JE EEN EERLIJK ANTWOORD!

LEEFTIJDS

KORTING

ZekerWonen INFORMATIE DAG

19 OKTOBER 2013

OP ALLE MONTUREN

10.00 T/M 13.00 UUR

UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %

DE WISSEL 17, ST. ANNAPAROCHIE www.zekerwonennwf.nl

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12

Geldig bij aanschaf van een complete bril. Vraag naar de voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 oktober





 

   

 









  







  









  









  

 

























 



  



 

  

 

  

 



 









 

  

 

 

 

 

 

    

  



 

 









    

 









StienserOmroeper

8

 



  





C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: ma t/m wo. 8.00  - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur

  



   





  






In het zweet voor Kinderboekenweek! Kinderen kunnen tijdens de Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober 2013) flink aan de slag. Het thema is dit jaar “Sport en Spel: klaar voor de start!” en iedereen kan meedoen. Ook in bibliotheek Stiens kunnen kinderen zich in het zweet werken. De Biebsportquiz bestaat uit een verrassend parcours met in totaal 10 lees-, sport en beweegopdrachten. De vragen gaan over alles wat met sport en lezen te maken heeft. Met grappige beweegopdrachten gaan ze van opdracht naar opdracht (bijv: kruip achterstevoren naar…..) Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om mee te doen. Deelname is gratis! Voor iedereen is na het leveren van een ‘topprestatie’ en het oplossen van de vragen een kleine attentie u

Altijd weer die bijtelling auto, tenzij.. Het is en blijft voor de Belastingdienst een hot item: de auto. Via de motorrijtuigenbelasting en de accijnzen op de brandstof wordt de staatskas flink gespekt. Daarnaast is er nog de (inkomsten)belasting op het privé gebruik van de auto van de zaak. Dit betekent dat een fictief bedrag van de waarde van de auto bij het loon/inkomen wordt opgeteld waarover inkomstenbelasting is verschuldigd. Om hier onderuit te komen moet u aan kunnen tonen dat u minder dan 500 privékilometers op jaarbasis rijdt. In dit aantonen zit nu net de clou Hiertoe moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden.. Bij een niet sluitende kilometeradministratie zal een inspecteur (bij controle) alsnog een correctie maken voor het privé gebruik door middel van een naheffingsaanslag (vaak met boete). Er zijn verschillende andere manieren om onder de bijtelling uit te komen. Als u van uw werkgever een auto ter beschikking gesteld krijgt, kunt u er voor kiezen om een “Verklaring geen privégebruik auto” te ondertekenen en deze vast te leggen bij de Belastingdienst. Bij bestelauto’s hoeft u bovendien niet bij te tellen als: - het privé rijden door de werkgever is verboden (en dit ook door de werkgever wordt gecontroleerd); - het niet mogelijk is de auto buiten werktijd te gebruiken omdat deze op een afgesloten bedrijfsterrein achterblijft; - de bestelauto (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, bijvoorbeeld doordat er geen bijrijdersstoel aanwezig is; - de werknemer en werkgever samen een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” hebben ingevuld. Dit geldt ook voor ondernemers met een eenmanszaak of v.o.f. - er doorlopend door verschillende werknemers gebruik wordt gemaakt van de bestelauto. De werkgever moet dan wel per bestelauto € 300,- eindheffing afdragen. Let op! Als u een verklaring ondertekent, houdt u zich hier dan ook aan. De Belastingdienst heeft steeds meer methoden om na te gaan of de regels voor de bijtelling wel worden nageleefd. O.a. door middel van mobiele controleacties bij drukbezochte locaties zoals festivals, pretparken, bouwmarkten en woonboulevards. Ook wordt tijdens vakanties vaak gecontroleerd op grensovergangen. Rij bij een verklaring dus geen kilometer privé! Bron: Althof Jager Accountants en Adviseurs, Stiens u

Zaterdag 5 oktober Van 10:00 tot 12:00 uur

Open dag dierenartsenpraktijk Tusken Waed en Ie Altijd al nieuwsgierig geweest wat er gebeurt in onze praktijk? Hoe wordt een röntgenfoto gemaakt; hoe ziet de operatiekamer er uit; hoe wordt een gebit van een hond of kat schoon gemaakt; wat voor onderzoeken zijn er mogelijk in onze praktijk; hoe wordt bloed onderzocht? Kom dan een kijkje nemen achter de schermen tijdens onze open dag! Van 10:00 uur tot 12:00 uur bent u welkom in onze praktijk. We zullen u rondleiden door onze praktijk en vertellen en laten zien hoe we op onze praktijk werken. Er is een film van een operatie te zien, u kunt röntgenfoto’s bekijken, een kijkje nemen in ons laboratorium en voor de kinderen is er een puzzeltocht door de praktijk. Wij hopen u te begroeten op onze open dag zaterdag 5 oktober! Dierenartsenpraktijk Tusken Waed en Ie, Popelierstrjitte 1 www.dapstiens.nl u

De winterkinderkledingbeurs Westeinde wordt gehouden op zaterdag 5 oktober van 10.0012.00 uur aan de E. Folkertsmawei 7 te Leeuwarden. De opbrengst gaat naar Dagcentrum Middelséhiem. Dit is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking u

Zondag 6 oktober

Gezamenlijk optreden Amusementsorkest Andante en Shantykoor De Bútsoekers

Douwe Bijlsma 1951-2013

Amusementsorkest Andante uit Bolsward begon in het jaar 1912 als een trio, bestaande uit twee violen en een cello. Het zou in ruim honderd jaar uitgroeien tot het amusementsorkest, zoals we dat tegenwoordig kennen. De luisteraar kan genieten van heerlijke swing, temperamentvolle tangomuziek, bruisende zigeunermuziek, salonmuziek, en licht klassieke composities. Ook eigentijds werk schuwt het orkest niet, hoewel we composities van Jaap Valkhoff, Han Dunk en Jack Bulterman, componisten en tekstschrijvers van voorheen, nog steeds op het programma zien staan. Zangeres Froukje Bosma is al jarenlang de vaste “crooner” van de band, terwijl Foppe de Lang als enthousiaste zanger zijn bijdrage zal leveren, met Nynke Jaarsma als bezielend dirigent. Shantykoor De Bútsoekers uit Sint Annaparochie bestaat uit zo'n 35 zangers die worden begeleid door een accordeonist, een bassist en een gitarist. Het repertoire van De Bútsoekers bestaat momenteel uit een kleine 60 liederen, meest shanty's en/ of zeemans liederen. Ze hebben echter ook een aantal streekeigene liedjes op het repertoire die in de Bildtse taal worden gezongen. Eén van de leden, Sjoerd Korf, heeft zelfs een eigen Bútsoekerslied geschreven waar menig optreden mee wordt begonnen. Naast het Bildts worden er liederen gezongen in het Nederlands, Engels, Duits en Fries. Aanvang: 15.30 uur in de Groate Kerk Meer info: www.butsoekers.nl en www.groatekerk.nl u

Noord-Friese Winkeltjesroute impuls voor de regio De Noord-Friese Winkeltjesroute is een succes. De winkelroute in het buitengebied van Ferwerderadiel en Dongeradiel geeft een economische en toeristische impuls aan de regio. Niet alleen Friezen winkelen graag in het buitengebied, ook van buiten de provinciegrenzen komen enthousiaste bezoekers. Er worden overnachtingen gemaakt in onze regio om deel te kunnen nemen aan deze activiteit. Een opsteker voor de regio en de winkeliers. In april van dit jaar staken tien winkeliers uit Noord-Friesland de koppen bij elkaar om een winkeltjesroute op te zetten. Via een speciale routekaart die bij de winkeliers, vvv’s en via de eigen website te verkrijgen is, kunnen mensen hun eigen (fiets-)route uitstippelen langs de tien winkeltjes met servies, brocante & curiosa, aardewerk, linnengoed, tweedehandsspullen en huisen tuindecoraties. De winkeltjes zijn

gevestigd in of buiten de dorpen Holwerd, Blije, Ferwert, Burdaard, Reitsum, Lichtaard, Hiaure en Ternaard. Onderweg kan op diverse locaties koffie gedronken worden. Er worden regelmatig open dagen georganiseerd waarbij alle winkeltjes geopend zijn. Tijdens de eerste open dag in juni telden de winkeliers gemiddeld 50 bezoekers per winkeltje, waaronder toeristen uit het Lauwersmeergebied. Tijdens de tweede open dag in augustus was het aantal bezoekers verdubbeld en viel het op dat naast veel Friezen, ook toeristen die speciaal een overnachting hadden geboekt, enthousiast deelnamen aan de route. Het vergroten van de naamsbekendheid, ook buiten de provincie, en het aanbieden van arrangementen moet er voor zorgen dat het aantal bezoekers en overnachtingen verder groeit. Meer informatie over de winkeltjesroute is te vinden op www.noordfriesewinkeltjesroute.nl. u

Hommels kaam der op 21 septimber 2013 in ein oan it libben fan Douwe Bijlsma. Doe’t er fielde, dat it net goed kaam, regele er sels noch help, mar it wie te let. Kerkt 14 dagen dêrfoar hat er noch de hiele dei op de bradery yn it spier west foar “syn” FNP. In Fries yn ieren en sinnen, mar wol in Fries dy’t bûten de grinzen seach. Foar de FNP wie er jierren belutsen by de EFA (Europeeske Frije AlliIânsje) as kommisjelid fan de FNP. It lêste jier siet er yn it bestjoer fan dizze selde EFA en reizge er geregeld nei Brussel foar oerlis.Ek syn wurkjouwer fûn Douwe bûten de Fryske grinzen: it ministearje fan Ekonomyske Saken. Dêr wurke er as beliedsmeiwurker en strategysk adviseur.De kunde en kennis dy’t er hie, kaam hiel goed fan pas by syn kerwearjen foar de FNP. Hy wie partijfoarsitter fan 1989 oant 1998. In jier letter kaam er yn Provinsjale Steaten, en soe dêr tolve jier fol meitsje.Ek yn syn eigen ôfdieling Ljouwerteradiel wie Douwe aktyf, earst as foarsitter en fan 1994 oant 1999 en fan 2001-2002 as riedslid. Doe’t er yn 2011 ôfskied naam as Steatelid, kaam der mear tiid frij, en in jier letter naam er it foarsitterskip foar ús ôfdieling wer op him. Om syn grutte belutsenheid en kunde, waard er geregeld frege foar kommisjes. Sa wie er foarsitter fan de jubileumkommisje fan de FNP en de lêste tiid warber yn de kommisje “Takomst foar Fryslân”. Ek de aksjegroep “Better As” koe op syn stipe rekkenje. In grut gemis foar de FNP, dat mei dúdlik wêze. Mar yn it earste plak geane ús tinzen út nei syn frou Vronie, de twa soannen, skoandochter en pakesizzer. Hja moatte troch sûnder harren man, heit en pake, wylst der noch safolle plannen op de planke leine.Dat hja de krêft krije meie om fierder te gean. Ut namme fan wethâlder, fraksje en bestjoer fan de ôfdieling Ljouwerteradiel u

Sint Jabuurster Sannemaj wint Poetry Slam Haarlem Afgelopen donderdag heeft Sannemaj Betten (18) uit Sint Jacobiparochie de eerste plaats behaald bij Poetry Slam Haarlem. Daarnaast won ze ook met een overweldigend aantal stemmen de publieksprijs. Poetry slam is een wedstrijd waarbij de 'slammers' op een podium de strijd met elkaar aangaan. Zowel de inhoud van de gedichten als de voordracht is belangrijk. Uiteindelijk gaat het er om het publiek enthousiast te maken. Door te winnen heeft Sannemaj zich gekwalificeerd voor de NK Poetry Slam 2013 te Utrecht u StienserOmroeper

9


Monumentenzorg Leeuwarderadeel

Torenuurwerk Jelsum Binnenkort is het torenuurwerk van de Hervormde Kerk te Jelsum gerestaureerd en zal het na een half jaar afwezigheid worden teruggeplaatst. Het uurwerk van de vermoedelijke maker Pieter Andriesse is in 1605 in de toren geïnstalleerd. Op dit moment wordt bij Vellema Torenuurwerken te Hallum de laatste hand gelegd aan het eeuwenoude uurwerk. De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, die zowel het bestek als de inspectie heeft gedaan, heeft de restaurateurs gecomplimenteerd met het resultaat. Dankzij de subsidie van het Rijk, het Coöperatiefonds van de Rabobank Noord West Friesland en bijdragen heeft Monumentenzorg Leeuwarderadeel deze bijzondere restauratie kunnen verwezenlijken u

De laatste inspectie bij Vellema Torenuurwerken te Hallum.

Gratis lessen muziekvereniging Takostu Stiens Vanaf haar oprichting in 1995 heeft Showband Takostu zich ontwikkeld tot één van de meest gevraagde showbands van Nederland. Ook treedt de showband regelmatig op in het buitenland. Om de showband op niveau te houden heeft Takostu een jeugdband waaruit regelmatig leden doorstromen naar de showband. De afgelopen jaren is ook de jeugdband ontzettend gegroeid zowel qua omvang als niveau. Ook de jeugdband doet inmiddels regelmatig mee aan concoursen en haalt hierbij goede resultaten. De basis van dit succes is natuurlijk de jeugd. In 2007 is Takostu van start gegaan met het landelijk beproefde “kids” concept. Takostu biedt elk kind in de leeftijd van

7 t/m 9 een jaar lang gratis les aan. In het zogenaamde Takids2 jaar kunnen kinderen kijken of ze een instrument spelen leuk vinden. Naast oefenen worden in dit jaar ook al de eerste optredens gegeven. De lessen zijn op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. Ook voor oudere leden heeft Takostu ruimte. Wil je graag muziek maken en deel uitmaken van een gezellige en prestatiegerichte vereniging? Neem dan contact op! We kijken dan wat voor jou het meest passende lesprogramma is. Info: Hendrik Buwalda, 06-10227144 of takids2@takostu.nl of kom langs op donderdagavond in de Ie-hal. Hier oefent de jeugdband vanaf 18.00 uur en de showband vanaf 19.00 uur u

Bennie Jolink wil stoppen HUMMELO - Het management van Normaal ontkent dat de groep op Hemelvaartsdag 2015 voor het laatst zal optreden. Zanger Bennie Jolink kondigde in een radio-uitzending van Radio Middelsé in het Friese Stiens aan dat hij dan wil stoppen. Wie de uitzending terugluistert hoort Jolink eerst zeggen dat hij op Hemelvaartsdag 2015 in ieder geval het 40-jarig bestaan van de band wil vieren, en dat hij 'daarna wel ziet hoe het verder gaat'. Na enig aandringen van presentator Henk Schippers zegt Jolink dat hij wel degelijk van plan is op die dag definitief te stoppen. Normaal reageerde zondag op zijn website: 'Na Hemelvaartsdag 2015 zullen er nog zeker optredens volgen voor de Veldtocht 2015. Iedereen kent de uitspraken van Ben dat hij doorgaat zolang zijn gezondheid dat toestaat en dat is nog steeds het geval. Wel zullen er in de toekomst om die reden minder optredens zijn, maar dat betekent niet dat Normaal zal stoppen op Hemelvaartsdag 2015'. Die reactie leidde maandagmorgen tot een verklaring van presentator Schippers. Het fragment staat op: www.radiomiddelse.nl bij herbeluisteren u Bron: De Gelderlander StienserOmroeper

10

Trimdielkeunstrûte Leeuwarderadeel opnieuw groot succes Opnieuw was er de Trimdielrûte en dat al voor de zesde keer. Ook dit keer was het een succes. Velen uit onze gemeente en van buiten Leeuwarderadeel hebben op 21 en 22 september kunnen genieten van wat onze gemeente aan kunst te bieden heeft. Schilderijen en poëzie, vilten, haken en beeldhouwen, het was er allemaal. Van zowel beroepskunstenaars als heel veel amateurs. Ook deed er deze keer een dichter mee, de Stienser Cornelis Luiten, schrijver van zes bundels poëzie en van colums. En op Dekemastate werd zaterdagmiddag een workshop buitenfotografie gegeven door natuurfotograaf Simon Bijlsma. Leeuwarderadeel bruist van kunst. De feestelijke opening van dit gebeuren vond plaats in De Garaazje, de galerie van Simon van der Weij en Janke de Vries aan de Moundyk. De Garaazje was de centrale plek. Van elke deelnemer was hier één kunstwerk te zien, zodat de bezoeker een keuze kon maken. In zijn welkomswoord bedankte de voorzitter van de Kultuerried Ljouwerteradiel, de heer Bert Fennema, het werkgroepje binnen de Kultuerried dat verantwoordelijk is voor de organisatie. Zeer terecht, want het is ieder jaar toch weer een hele klus. Daarna werd de Trimdielkeunstrûte 2013 officieel geopend door wethouder Jaap Keizer met een korte speech, waarin hij zich de definitie van kunst herinnerde die hij vroeger op de middelbare school had geleerd. Tenslotte was het woord aan de dichter Cornelis Luiten. De opening werd door een verrassend groot aantal mensen bijgewoond. Oorzaak daarvan is zeker ook de aanwezigheid van de jeugdband van Takostu die deze opening opluisterde met een prachtige show op de parkeerplaats van De Garaazje. Iedereen die eraan meegewerkt heeft, dat deze Trimdielkeunstrûte zo'n groot succes geworden is, of je nu organiseerde of exposeerde, meeliep in de drumband of één van de vele bezoekers was, namens de Kultuerried Ljouwerteradiel hartelijk dank u

Burendag, bij buertferiening De Greidefûgels De leden fan de buertferiening "De Greidefûgels" hawwe elkoar op buorljudei moete by workshops. Dêrnei hawwe se hearlik meielkoar iten u

Natuurlijk – abstract ??? Abstract – natuurlijk ???

Expositie fotograaf Dik van der Mey Dik van der Mey is geboren in Gelderland, maar woont sinds 1973 in Stiens. In het verleden heeft hij twee maal een cursus fotografie gevolgd. Ook is hij al heel wat jaren lid van de Stienser fotoclub 8-88. “Ik fotografeer met een Pentax K10 met een Tamron 18-200 mm lens, maar ook wel een Sigma 105 mm macro lens, en soms uit nood met mijn Fuji E 550 compact camera. Een jaar of wat geleden heb ik natuurfoto’s gemaakt die ik wat abstract vond lijken, daar wilde ik wel een serie over maken. Soms loop je er tegen aan, zoals bij de foto van de waterloop in de Algarve maar meestal moet je er om zoeken, je moet anders naar de natuur gaan kijken. Uit alle foto’s heb ik een serie samengesteld die ik graag aan u wil laten zien. Ik hoop dat u het kunt waarderen, en wens u veel kijkplezier. “ Gemeentehuis, Stiens van 1 oktober tot eind december De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur u

Band4U(th) breidt uit! Vol trots kunnen we zeggen dat het jeugdorkest, Band4U(th), nu echt het orkest voor jonge koper- en houtblazers en slagwerkers uit de gemeente Leeuwarderadeel is. Waarom? Omdat ook de jongste leden van fanfare Studio uit Stiens zich bij het jeugdorkest hebben gevoegd, dat reeds bestond uit leerlingen van brassband De Nije Bazún” uit Britsum en fanfare “Crescendo” uit Hijum. O.l.v. dirigente Jitske de Roos, repeteert de jeugd iedere donderdagavond. De band is opgericht om de kinderen naast de lessen die ze volgen, een mogelijkheid te bieden in groepsverband te spelen. In de Band4Uth kunnen ze, samen met andere kinderen, muziek maken die is afgestemd op hun niveau. Wil je meedoen? Dat kan! Moet je dan zelf een instrument kopen? Nee, dat hoeft niet. Als jij op een blaasinstrument wilt leren spelen, of misschien lijkt slagwerk(drums) je ook wel wat, dan kun je lessen volgen in Hijum, Stiens of Britsum. De eerste twee maanden les zijn gratis. Heb je al wel een blaasinstrument? Krijg je al wel muziekles? Woon je in Leeuwarderadeel? En lijkt het je leuk mee te doen met de Band4U? De repetities zijn op donderdagavond in dorpshuis de Kampioen te Hijum van 18:45 tot 19:30 uur. Info Durk Hijma 06 11081072, Saskia Anjema 0518 402427 Lutsen Renema 06 22558248 Of kom kijken op een donderdagavond in De Kampioen te Hijum u

Oproep Stichting Rusland Kinderhulp Stiens! Zoals u weet nodigt de werkgroep Stiens van Stichting Rusland Kinderhulp van 6 maart tot 12 april 2014 een groep van 15 kinderen en 2 leerkrachten uit Wit-Rusland uit. Deze kinderen ondervinden nog steeds de nadelige gevolgen van de ramp in Tsjernobyl in 1986. Gastgezinnen Met nog 6 maanden te gaan kunnen we meedelen dat we al 7 toezeggingen hebben van gezinnen die 1 of 2 kinderen willen opvangen! Dat betekent wel dat we nog op zoek zijn naar meer gastgezinnen! Praktische zaken Op de informatieavond is gebleken dat voor alle praktische zaken wel een oplossing is. Voorbeelden zijn onder andere: hoe moet het als beide ouders werken, hoe gaat het met de taal, het eten, wat kost dit allemaal? Kinderopvang. De kinderen gaan van maandag t/m vrijdag gewoon naar school (Doniastate). De werkgroep zorgt er met een aantal vrijwilligers voor dat er vanaf 8.00 uur voorschoolse opvang is; de lunch gebruiken ze ook in Doniastate en daar is ook de naschoolse opvang tot 17.00 uur. De taal Alle gastgezinnen krijgen het woordenboekje “Hoe en wat in het Russisch” en een plaatjeswoordenboek. Verder kun je met handen, voeten en tekeningen een eind komen en er is altijd wel een meegekomen leerkracht die Engels en/of Duits spreekt. In noodgevallen kunnen we ook een beroep doen op een tolk. De kosten Het kost de gastgezinnen het normale levensonderhoud: eten, drinken, kleding, schoenen, uitstapjes. Deze kosten zijn als gift aftrekbaar van de belasting Nog vragen? E-mail: srkstiens@hotmail.com of telefonisch 058-2573215 (liefst tussen 17.00 -19.00 uur). www. stichtingruslandkinderhulp.nl u


Linde Nijland en Bert Ridderbos treden Onthulling Kunstwerk in Bitgummole op in de Julianakerk van Ouwe-Syl Ter gelegenheid van 50 jaar Bitgummole is op vrijdag 20 septemLinde Nijland zit al 15 jaar in het vak en is onder meer bekend van het duo Ygdrassil. Momenteel treed ze solo op als folksinger en singer/songwriter, begeleid door multi-instrumentalist Bert Ridderbos. Haar stem en zangkunst oogsten wereldwijd veel lof. Bijzonder is ook de reis naar Bhutan waar een prachtige documentaire van is gemaakt. Binnenkort verschijnt er een nieuwe cd en uiteraard zullen ze tijdens dit optreden daarvan een aantal nummers ten gehore brengen. Aanvang 15.00, zie ook www.aerdenplaats.nl. Wil je gegarandeerd een plekje, reserveer dan van tevoren via telefoon: 0518-421012 of email: info@aerdenplaats.nl u

Expositie Marieke de Mooij

Ingezonden

In de Bibliotheek van Stiens oktober/november/december 2013

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De ANBO maakt zich grote zorgen over alle taken die de overheid overhevelt naar de gemeenten. De gemeenten krijgen er wel taken bij, maar worden hiervoor financieel niet volledig gecompenseerd. Daarom heeft de ANBO landelijk een manifest opgesteld met als titel Gemeente geschikt voor alle leeftijden. De ANBO wil de belangen van de senioren behartigen op het niveau van de Gemeente. In deze nieuwe situatie wordt de rol van de WMO-adviesraad in Leeuwarderadeel steeds belangrijker. Vele zaken worden overgeheveld naar de gemeenten en de wet ‘Maatschappelijke Ondersteuning’ zoals: - overheveling begeleiding, dagbesteding en verzorging van de AWBZ naar de WMO; - bezuinigingen huishoudelijke hulp wordt beperkt in de WMO; - voorzieningen WMO op peil houden ( bv. Scootmobiel); - ondersteuning mantelzorg (overbelasting huidige mantelzorgers); - preventieve ouderenzorg levert gezondheidswinst op; - bijstand via WWB kan beschermen tegen armoede; - schuldhulpverlening moet problemen voorkomen; - mobiliteit is voorwaarde om zelfstandig te kunnen leven; - goede woningen voor senioren bevorderen het welzijn; - goede infrastructuur en seniorvriendelijke woonomgeving vergroten; - arbeidsparticipatie ouderen om bestaanszekerheid te houden. Voor al deze taken zal onze gemeente komen te staan. Wij, als bestuur van de ANBO Leeuwarderadeel, zullen zeker onze volksvertegenwoordigers in onze gemeente hiervan in kennis stellen en hen verzoeken hier goede notie van te nemen. Door lid te worden van de ANBO kunnen we nog krachtiger onze stem (landelijk) laten horen. U hebt daar recht op. Germ de Jong, bestuurslid ANBO Leeuwarderadeel.

Marieke de Mooij is in 1959 geboren in het westen van het land, in het dorpje Rijnsburg. “Ik ben rond mijn 21ste in Den Haag gaan wonen waar ik bij het toenmalige GAK te Scheveningen als allround typiste ging werken. Na ongeveer 25 jaar ontmoette ik mijn huidige vriend, die op Terschelling woonde. Doordat ik overgeplaatst kon worden naar Leeuwarden ben ik samen met hem en “mijn zoon” in Friesland gaan wonen. Sinds 2005 hebben we ons plekje in het mooie Stiens gevonden. Ik knutselde al heel wat af. Zo vond ik het geweldig om beeldjes te maken van T-shirtjes. Er staat een grote in mijn voortuin.’ “Ik wilde graag leren schilderen/ tekenen, was vroeger op school al mijn ding. Nadat ik een cursus had gevolgd bij Marjolein Slagmolen wist ik hoe ik kleuren kon mengen en de juiste verhoudingen te tekenen. Vanaf dat moment ging de teken- en schilderwereld voor mij open. Wat ik maak, loopt uiteen, het zijn mensen, dieren, bloemen ….. sprookjes.” Marieke de Mooij schildert met aquarel, of acryl maar tekent ook met krijt. Steeds weer probeert ze haar horizon te verruimen door weer een stapje verder te gaan. De openingstijden van de bibliotheek: ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.3020.00 uur u

ber door mevrouw Sietske Poejes, Gedeputeerde van Fryslân, in aanwezigheid van genodigden en vele belangstellende inwoners het kunstwerk “Molenaar aan het werk” onthuld. Zij deed dat samen met een deel van de schooljeugd van de beide basisscholen in Bitgummole en een “nazaat” van de laatste molenaar, gespeeld door bakker Friso. Het kunstwerk symboliseert het ontstaansrecht van Bitgummole. Het dorp heeft zich ontwikkeld rondom de (verdwenen) molens. Het kunstwerk laat niet in zijn geheel de molen zien. Door de staart van de molen, die omhoog reikt, de werkzaamheden van de molenaar wordt de suggestie/de aanwezigheid van de molen gewekt. Het is een illusie, de toeschouwer ziet als het ware de molen staan, die er niet is. Het geeft daardoor goed aan wat het geval is, de molen is weg. De weergegeven vorm is hoofdzakelijk de schuin omhoog geplaatste paal. Deze zorgt voor een rustige maar toch een spannende invulling van de ruimte. Door de bijgevoegde componenten (het rad en het molenaar figuur ontstaat de illusie van de molen. Van afstand springt de omhoog reikende paal in het zicht. Hierdoor werkt het tevens als een markeringspunt. Het kunstwerk is geplaatst tussen Bitgummole en de Middelseewei. Komend van Marsum rijdend over de Middelseewei richting Bitgummole kunt u het na een paar honderd meter aan uw linkerhand zien staan u

De Stichting Dokumintaasjesintrum Ferwerderadiel (SDF), Bibliotheken Noordoost Fryslân en de Stichting foar Rekreaasje & Toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel hebben woensdag 18 september 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Stichting Dokumintaasjesintrum Ferwerderadiel verzamelt, beheert en maakt documentatiematerialen met betrekking tot Ferwerderadiel toegankelijk, zoals oude jaargangen van de Sâwn Stjerren Nijs en haar voorgangers (op www.dekrantvantoen.nl), foto’s (op www.hicnof. nl), boeken en overige materialen. SDF heeft sinds haar oprichting een eigen plek in de openbare bibliotheek Hallum. Zij presenteert daar haar boekenbezit, geeft toegang tot een veelheid aan digitale bestanden en organiseert tentoonstellingen uit haar bezit. De bibliotheek Hallum sluit per 14 december 2013, waardoor de ruimte voor het SDF niet meer beschikbaar is. Het Dokumintaasjesintrum en Bibliotheken Noordoost Fryslân hebben zich georiënteerd op een alternatieve ruimte in de gemeente Ferwerderadiel. Zij zijn bijzonder verheugd dat de Stichting foar Rekreaasje & Toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel het SDF onderdak wil bieden in het Bezoekerscentrum te Hegebeintum. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en op 18 september 2013 ondertekend. De verhuizing van het Documentatiecentrum naar het bezoekerscentrum Hegebeintum staat gepland voor eind november 2013. Hierover volgt later nader bericht u

ANBO Leeuwarderadeel

Kijk ook op onze website www. anboleeuwarderadeel.nl u

Samenwerkingsovereenkomst

Belastingplan 2014: een nieuwe schenkingsvrijstelling Vanaf 1 oktober aanstaande tot 1 januari 2015 is het mogelijk belastingvrij een bedrag van maximaal 100.000 euro aan een ander te schenken. Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begiftigde. Wel moet de begiftigde kunnen aantonen dat het bedrag gebruikt is voor een eigen woning, bijvoorbeeld voor de aankoop daarvan of de verbouwing. De schenking kan ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of voor de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan € 100.000 te schenken. Aan welke zaken moeten schenker en begiftigde denken als zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid belastingvrij te schenken? Aangifteformulier Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begiftigde en de begiftigde moet kunnen aantonen dat het bedrag in zijn eigen woning is gestoken. Er is geen leeftijdsgrens gesteld.

Als de begiftigde het bedrag heeft ontvangen moet hij bij de Belastingdienst een aangifteformulier opvragen en hierop aangeven dat er aanspraak wordt gemaakt op de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begiftigde worden overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor die tijd moet de schenking zijn gedaan.

schenking terugkeert naar de familie bij overlijden van de begiftigde. Hiermee kan dan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook kan de schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking verbinden: het geldbedrag is voor de begiftigde zelf en blijft van de begiftigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet gedeeld met een ex-partner).

Eens gegeven, blijft gegeven Een eenmaal gegeven schenking kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later die 100.000 euro nodig zou hebben dan kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de begiftigde. Maar het gezegde luidt niet voor niet: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking die voor de schenker en de begiftigde een mooie oplossing leek om toe te treden tot de woningmarkt, kan dan voor financiële problemen voor de schenker zorgen

Aanvullende schenking Als ouders eerder aan hun kinderen een schenking voor de eigen woning hebben gedaan, dan zijn er mogelijkheden om nu nog een aanvullende extra schenking te doen, ook als het kind ouder is dan 40 jaar. Er zijn ook mogelijkheden om te schenken zonder dat ouders de portemonnee hoeven trekken, bijvoorbeeld als zij eerder het kind geld leenden voor het huis.

Voorwaarden De schenker kan aan de schenking bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat de

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Siebe Swart of mr. Dineke de Haan-Wijma van De Haan AGW Notarissen, Wylpstrjitte 2A te Stiens u StienserOmroeper

11


StienserOmroeper

12

So20130930 40  

Stienser Omroeper 2013 40

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you