Page 1

deze week

1413

Foardrachtkriich.. pagina 6

St. Anne-DTD... pagina 11

Expositie's... pagina 8

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

WIFO miniknollen planters naar China

De productie van de aardappelplanters is in volle gang bij WIFOAnema BV in Ferwert. Sinds midden vorig jaar heeft WIFO deze machines aan haar programma toegevoegd na de overname van 2 merken aardappelplantmachines. Zo zijn er afgelopen week 2 WIFO miniknollen planters in een container geladen om naar China verscheept te worden. Deze machines zijn daar verkocht door APH Group China. Zij zullen de machine ook in gebruik stellen bij de Chinese eindklant in de provincie Buiten-Mongolië. De aardappelteelt, en met name de teelt van miniknollen, is enorm in opkomst in China. Wytze Anema: “De definitieve order kwam pas 4 weken geleden dus we zijn erg trots dat we, dankzij de geweldige inzet van onze werknemers, het voor elkaar hebben gekregen om de machines op tijd in de container te laden.” Op de foto het laden van de WIFO miniknollen planters bij WIFO-Anema BV in Ferwert.

Thema verkeer peuters en kleuters Froubuurt

zaterdag

6,

zondag

7

april en zaterdag

Zowel bij de peuters als bij de kleuters is het thema aan de orde gekomen in de werklessen, de gymlessen, de taal- en rekenlessen, de muzieklessen en buiten op het plein. Het thema is gezamenlijk afgesloten: op een parcours met "echte" wegen, een verkeerslicht en een politieagent konden de kinderen het geleerde in de praktijk brengen u Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

april

Stinzenstruin 2013 Zaterdag 9 maart was in Stiens de aftrap van de Stinzenstruin 2013 in Bosma’s oude tuin, ooit ontworpen door de inmiddels bekend aan het worden tuinarchitect Vlaskamp.

De afgelopen weken hebben de peuters en kleuters van Froubuurt samen gewerkt aan het thema verkeer.

20

Op deze zeer koude en op die dag ook natste dag in maart sinds decennia hadden 35 mensen de kou getrotseerd. Onder de belangstellenden bevonden zich de burgemeester van Leeuwarderadeel, de Bosma's, mensen uit de omgeving maar ook uit Heerenveen en 2 uit Wageningen. De bezoekers konden steeds een klein uur rondkijken. Eerst informatie aan de hand van foto's in een multomap over de geschiedenis van het huis en vooral de tuin. Dat

kon droog van onder de carport. Daarna de tuin in terwijl de nieuwe eigenaar van huis en tuin dhr. Riemsdijk vertelde over de stinzenplanten.De sneeuwklokjes, lenteklokjes, crocussen en winteraconieten stonden er goed bij, hoewel een paar dagen ervoor de bloemen in de warme zon echt open stonden en er toen veel bijen waren. In het weekend van 6 en 7 april zal de Stinzenstruin een vervolg krijgen. U kunt in de buurt dan weer terecht bij Dekema State in Jelsum tijdens het museumweekend waar om 13.30 uur en 15.00 uur een rondgang onder begeleiding van een gids langs de dan bloeiende stinzenplanten zal worden gehouden. Het zal

een zeer speciale rondgang worden aangezien door de kou in maart het hele proces van bloei vertraagd is en dit keer dus waarschijnlijk alleen de vroeg bloeiende soorten volop bloeien en de overige soorten nog maar net de kopjes boven de grond steken. Deze rondleiding is gratis. In de state kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur, aangezien het museumweekend is, tegen gereduceerd tarief een kleine uitstalling zien van de op Dekema State aanwezige stinzenplantjes. Op 20 april een herkansing tijdens de voorjaarsfair van 10.00-17.00 uur. Wilt u een andere locatie bezoeken in het weekend van 6 en 7 april dan bent u welkom bij de Schierstins in Veenwouden of de Martenatún in Franeker of Philippusfenne in Kollum, en op 13 april bij Martenastate in Koarnjum. Voor bijzonderheden zie de website www.stinzenflorafriesland.nl u


UitAgenda Stiens

woensdag 3 april 14.00-16.00 u. Knutselmiddag 6 t/m 12 jaar in jeugdhonk maandag 8 april 19.45 u. Jaarvergadering Plaatselijk Belang in de Smalle Brug 20.00 u. Filmhuis: 'Angels Share' in De Skalm t/m eind juni Expositie van Sandra Halma-Vollema in de bibliotheek t/m eind juni Expositie van Trees van Vliet-Botta in het gemeentehuis

Jelsum

6 en 7 april 13.30-15.00 u. Stinzenstruin rondom Dekema State 13.00-17.00 u. Museumweekend Dekema State

Britsum

zaterdag 6 april 20.00 u. Doede Veeman en brassband de Nije Bazún in de Hoekstien

Hallum

zaterdag 6 april 10.00-15.00 u. Kinderkleding- en speelgoedbeurs in It Trefpunt

Marrum

zaterdag 6 april 19.30 u. Donateursconcert door mv de Eendracht i.s.m. de drumband. Na de pauze jeugtoneel van Marrum

Ferwert

zaterdag 6 april 13.00-16.00 u. Inloopdag op pleeg-zorgboederij Samen Thuis, Kleasterwei 15

Hegebeintum

t/m 29 april Expositie van acrylschilderijen van Jaap Stelwagen uit Lelystad in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

Oude Bildtzijl

t/m 14 april 2013: za. en zo. van 10.30 - 17.30 u. Expositie Sytse Keizer, Dorpsgezichten Ouwe-Syl in de Aerden Plaats

St. Annaparochie

t/m 16 april Expositie 'Kunstige Kinderen' in de bibliotheek

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 7 april 09.30 u. ds. S. de Vries, Schalkwijk Sint Vituskerk, Stiens zondag 7 april 09.30 u. ds. M.H. de Jong, Ferwert 19.00 u. Taizéviering Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 7 april 09.30 u. Gezamenlijke dienst. Afsluiting 40 dagen. Jeugdproject, verzorgd door jeugdteam Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 7 april 09.30 u. Gezamenlijke dienst. Afsluiting 40 dagen. Jeugdproject, verzorgd door jeugdteam Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 7 april 11.00 u. dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 7 april 11.00 u. ds. J. Bakker, Menaam R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 7 april 09.15 u. pastor J.R. v.d. Wal, Eucharistieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 7 april 09.30 u. dhr. J. Helfferich m.m.v. cmv Excelsior Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum zondag 7 april 09.30 u. ds. Protestantse gemeente Ferwert zondag 7 april 09.30 u. ds. de Vries. 14.00 u. ds. Bruinsma Frysk Oekumenysk Wurkferbian, Hegebeintum snein 7 april 09.30 o. dhr. P. Hettinga, Frjentsjer, meiwurking fan sjongeres Grytsje Kingma R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 6 april 19.00 u. Sander Zwezerijnen, Woord- en Comm.viering zondag 7 april 09.30 u. Sander Zwezerijnen. Cantor J. Manshande. Woord- en Comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 7 april 11.00 u. Sander Zwezerijnen. Cantor J. Manshande. Woord- en Comm.viering Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 7 april 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn. 16.30 u. ds. W.B. v.d. Wal, Oosterwolde De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 7 april 09.30 u. ds. Nicolas van Amerom. Avondmaal Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 7 april 09.30 u. ds. R. Santinge Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 7 april 09.30 u. ds. S. de Vries, Schalkwijk, De Hege Stins Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Wier

zondag 7 april 15.00 u. Sexton Creeps uit Groningen akoestisch orkestje van 9 man met gelegenheidskoortje

Blije

zaterdag 6 april 20.00 u. Lenteconcert Brassband Soli Deo Gloria in Gereformeerde Kerk

Donateursconcert in de Nije Tille Op 6 april geeft muziekvereniging de Eendracht i.s.m. de drumband hun jaarlijkse donateursconcert in dorpshuis de Nije Tille te Marrum. Voor de pauze zullen de muzikanten hun programma laten horen. Na de pauze zal het jeugdtoneel van Marrum het toneelstuk 'de Oppas' van W.Vermeer spelen. In dit toneelstuk gaan de gepensioneerde generaal Otto en zijn vrouw een avondje uit. Zij hebben hun neef Jan-Jaap gevraagd om op de kinderen te passen. Echter de generaal twijfelt of Jan-Jaap dit wel kan doen. Maar ach.....wat kan er misgaan op zo'n rustige doordeweekse avond in het stille dorpje Breedvliet. Deze komische thriller laat zien dat er toch wel onverwachte dingen kunnen gaan gebeuren. Na het toneelstuk is er een verloting met mooie prijzen. Het programma begint om half acht u

Knutselmiddag voor kinderen Op woensdagmiddag 3 april organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een knutselmiddag. Deze middag gaan we leuke dingen knutselen. De knutselmiddag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en zal in het jeugdhonk aan de Pyter Jurjensstrjitte 17 te Stiens plaatsvinden. De activiteit begint om 14:00 uur en zal duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet)via: j.adema@welzijnmiddelsee. nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl (klik door naar jeugd / jongerenwerk – Leeuwarderadeel – kinderwerk) kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u StienserOmroeper

2

Welkom in de salvator Diensten in april

april 07

Vervolg van de prekenserie: ‘Wie is er beter dan Esther?’ Jezus stierf een betere dood Spreker: Ds. Nicolas van Amerom Avondmaal

14

Jezus is een betere middelaar Spreker: Ds. Nicolas van Amerom

21

Jezus geeft een betere identiteit Spreker: Julia Molenaar

28

Jezus is een betere dienaar Spreker: Jelmer Woudstra

Aanvang diensten om 10.00 uur Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

www.desalvator.nl

Vrijmarkt 'Stienser Koninginnedag'

DE KINDERVRIJMARKT GAAT NIET DOOR Het is tijd om de balans op te maken v.w.b. de kindervrijmarkt voor dit jaar. Ondanks aanmeldingen van enkele enthousiaste 'pleinzitters' moeten wij helaas besluiten de vrijmarkt voor dit jaar af te zeggen. Wij wensen iedereen een hele fijne Koninginnedag en we zien u graag terug op de kindervrijmarkt van volgend jaar! u Vriendelijke groet van alle medewerkers van Speel-o-theek "Olleke Bolleke"!

Taize – avondgebed in Stiens Zondagavond 7 april om 19.00 uur is de laatste gebedsviering van dit seizoen volgens de liturgie van Taize in de St.Vituskerk te Stiens. In 2004 is een kleine groep begonnen vier keer per jaar een gebedsdienst te organiseren. Het koor van de St.Vituskerk wordt sfeervol ingericht voor deze viering. De viering is een herbeleving van Pasen, het feest van opstanding, nieuw begin en Licht, dat willen we graag aan elkaar doorgeven. We nodigen u van harte uit te komen en de stilte te beleven met liederen, lezingen en gebeden. Info: Douwine Boomsma-Reitsma, dboomsma@ upcmail.nl u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 8 april maart 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Proef het voorjaar

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Edwin’s Gezonde Eetwinkel,

St. Vitusplein 2, Stiens (naast de Aldi) tel. 058 - 257 11 21

Let op de extra Scherpe akties De Gehele WEEK in de winkel Nieuwe oogst! Smullen maar! Malta’s aardappelen Stamppot raapsteeltjes 2 kilo 2.99 met spekjes 450 gram 3.99

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Versgesneden IJsbergslamix + 1 Komkommer samen 1.99 Salade v.d week: Aspergesalade de luxe 200 gram 1.99

De lekkerste Navel sinaasappels 2 kilo 3.49

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Schouderham & Boterhamworst

Two ribs

Wegens groot succes, Aspergetaartjes p/st 2.75

2 voor 5.=

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Te koop gevraagd: Gouden tientje in hanger met ketting ik betaal e260,- p/s tel: 06-45305706 Haagconiferen en buxus in klei gekweekt. Dit voorjaar super aanbieding grote maat coniferen voor halve prijs. Nu alvast reserveren? Bel dan 06-52293756 of 0518-400825 op=op 't Bosch 5a St. Annaparochie Te huur terschelling 4p chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl Pedicure Praktijk Harmke van Dijk, de Greiden 27 Britsum, tel. 0634563600, www.pedicurebritsum.nl

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger Maak een afspraak voor een GRATIS intake gesprek

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker gespecialiseerd in antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. tel. 058-2895130 Seeduker 5a Stiens

2 x 100 gram

Te koop gevraagd: zilveren guldens e2,50 p/s zilveren rijksdaalders e6,50 p/s zilveren tientjes e10,p/s, tevens koop ik al uw gouden sieraden voor topprijzen tel: 06-45305706

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Het buitenschilderwerk komt er weer aan Bel nu voor offerte! Lege Hearewei 1, Stiens. Tel.058-2571208 / 06-22144907 info@buwaldaschilderwerken.nl

www.buwaldaschilderwerken.nl

2

99

100 gram

4

60

MAALTIJD VAN DE WEEK

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

STAMPPOT Rauwe Andijvie

SCHNITZELS

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

portie 450 gram

diverse soorten, p.st.

3

99

1

00

Tip: INDISCH Gehakt

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG & ZATERDAG

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

BAMI of NASI + Babi Pangang

Duitse Biefstukken

botermalse BIEFSTUK

1 kilo + 500 gram

4 stuks

3 stuks

995

550

595

Aanbiedingen zijn geldig van 01-04-2013 t/m 06-04-2013.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel week

14

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Ophalen takken 8 t/m 12 april 2013 Op de Afvalkalender 2013 staan de inzameldata voor het ophalen van takken. De takken worden zes maal per jaar opgehaald: in de maanden maart, april, mei, augustus, oktober en november. De eerstvolgende ronde is van 8 t/m 12 april. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag u de takken kunt aanbieden, nadat u ze heeft aangemeld. Aanmelden van takken U moet de takken minimaal twee werkdagen voor de ophaaldag aanmelden. Dit kan op twee manieren, namelijk: telefonisch via telefoonnummer 0900-210 0 215 (lokaal tarief) van Omrin of via internet op de site www.omrin.nl (meld uw grofvuil aan en kies vervolgens voor takken). Aanbieden aangemelde takken • U moet de aangemelde takken aanbieden op de ophaaldag voor 07.00 uur. • U bent verantwoordelijk voor de aangeboden takken tot het moment van ophalen. • De takken moet u aanbieden ter hoogte van uw huisadres. Als dat

plaatselijk niet mogelijk is, kunt u dat bij aanmelding aangeven. Dan wordt er in overleg een andere plek aangewezen. •U  mag maximaal 2 m3 aanbieden. •D  e takken mogen niet langer zijn dan 3 meter. • L angere stammen kunnen niet worden geladen. • L eg de takken vrij van heggen, lichtmasten • L eg de takken op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Niet (of onjuist) aangemeld Zijn er takken aangeboden die niet (of onjuist) zijn aangemeld? Dan worden deze niet meegenomen

.

Ontvangen aanvragen • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000022 voor het kappen van twee bomen achter het perceel Aldlânsdyk 27, 9051 DB te Stiens, kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie B nummer 4754. Ontvangstdatum 22-03-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000023 voor het kappen van zes bomen, plaatselijk bekend Aldlânsdyk 44, 9055 LN te Britsum. Ontvangstdatum 25-032013. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Openbare kennisgeving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; Maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 maart 2013 de volgende verordening heeft vastgesteld: Erfgoedverordening Leeuwarderadeel 2013. De verordening en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens. De Verordening Erfgoedverordening Leeuwarderadeel 2013 treedt in werking de dag na deze bekendmaking

.

Stiens, 2 april 2013 Burgemeester en wethouders voornoemd, H. Siegersma, secretaris, Drs. J.R.A. Boertjens, burgemeester

Majorettes Oranje Nederlands kampioen MINNERTSGA - De A-majorettes onder leiding van Lydia Groeneveld zijn zaterdag 16 maart in hun klasse Nederlands kampioen geworden tijdens de Nederlands Kampioenschappen Twirl in Den Haag. Een bijzonder knappe prestatie aangezien het team nog maar kort geleden promoveerde naar deze klasse. Maandenlang repeteerden de meiden intensief op de show rond het thema 'Slavernij'. Met resultaat want de Oranje-ladies gooiden hoge ogen bij de jury met presentatie, techniek en choreografie. Dolgelukkig namen de A-majorettes dan ook de beker en medailles in ontvangst. Na afloop werd een fles heuse champagne ontkurkt, want vooraf hadden de dames al een goed gevoel. Bij thuiskomst in Minnertsga hingen de vlaggen buiten bij het Oranjehiem en werden de meiden binnen met een muzikale felicitatie onthaald door de fanfare die daar aan het repeteren was u

teaterfoarstelling mei

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 4 april 2013 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ôfskie riedslid K. Kielstra 4. Talitten en ynstallaasje fan mefrou R. van der Meulen yn de fakatuere fan de hear K. Kielstra 5. Ynsprekrjocht boarger 6. Fragehealoere riedsleden 7. Fêststellen ferslaggen fan 14 maart 2013 Ynformearjend ûnderdiel 8. Ynkommen stikken (lizze op besjen) 9. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht (lizze op besjen) 10. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 11. Subsydzje oanfraach ûnderhâld doarpshûs De Kampioen yn Hijum 12. Jilden foar yndividuele wurkpaad budzjetten 13. Beëage sterkte basisteams fan ‘e plysje - ienheid Noard-Nederlân 14. Oerlis mei Ljouwert (wurdt neistjoerd)

Beslútfoarmjend ûnderdiel Geen agendapunten Sluting

Openbare vergadering Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel 9 april 2013

Spreekuren gemeenteraadsfracties

Op 9 april 2013 vergadert de WmoAdviesraad Leeuwarderadeel, in De Skalm te Stiens. Aanvang: 19.30 uur. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: - beleid mantelzorg; - werkplan-2014. De agenda van de vergadering kan desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris van de Adviesraad: telefoon 058-2572133, of wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

.

Freark Smink en Theo Smedes

Pier21 spilet De Emigrant yn Hijum Op Freed 12 april, 20.00 oere spylje Freark Smink en Theo Smedes teaterfoarstelling De Emigrant fan stichting Pier21 yn it doarpshûs ‘de Kampioen’ te Hijum. Kaarten binne te bestellen fia 0518-431369 of dorpshuishijum@hotmail.com De foarstelling is oant en mei 11 maaie rûnom yn Fryslân te sjen. De Frysktalige teaterfoarstelling De Emigrant, skreaun en regissearre troch Romke Toering foar stichting Pier21, fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas (Freark Smink), in emigrant dy’t goed fyftich jier lyn yn sân hasten de oséaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in ridlik grut en goedrinnend boe-

rebedriuw op te bouwen. De Haas hat noait wer nei it heitelân werom west. Hy woe net, seach der tsjin oan, wie der faaks wol bang foar. No’t er út it wurk is, is der gelegenheid om oan de winsk fan syn ferstoarne frou te foldwaan: hy makket in trip nei syn roots yn ‘e Greidhoeke. De soan (Theo Smedes) sil him foar it earst mei de melkerij rêde. Twa aventoeren tagelyk. De reis nei it heitelân wurdt foar de emigrant oan alle einen en kanten konfrontearjend. Stichting Pier21 is in nije, troch teaterprodusint David Lelieveld en akteur Theo Smedes oprjochte stichting dy’t teaterfoarstellingen produsearret. Pier21 de ambysje har foarstellingen ek yn it bûtenlân te spyljen De namme

Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mw. Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks volgen, mits uitgezonden, via radio Middelsé (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Direct naar Raadsvergaderingen en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 2 april 2013. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 u.) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur)

.

U bent van harte welkom!

fan de stichting komt fan it plak dêr’t Nederlânske emigranten yn Kanada oan lân kamen: Pier nûmer 21 yn Halifax. It bestjoer fan stichting Pier21 bestiet út Hylke Speerstra, Henk Hoen en Jan Jongsma (Burgum). It idee en inisjatyf foar De Emigrant komme fan David Lelieveld. De tekst is skreaun troch Romke Toering, dy’t de foarstelling ek regissearret. De rollen binne foar Freark Smink en Theo Smedes. Yn de foarstelling binne lietteksten fan Baukje Wytsma, op muzyk setten troch Clara Rullmann en songen troch Frederike Kleefstra, te hearren. Hans Brans joech fanút Keunstwurk dramaturgysk advys. Hadewych ten Berge ûntwurp it dekôr en de kostúms. It advys op it mêd fan de projeksjes yn ‘e foarstelling is fan Ekko de Bakker, it ljochtûntwerp fan Koos de Vries, it kap- en grimeadvys fan Arjen van der Grijn u

Lenteconcert brassband Soli Deo Gloria Zaterdag 6 april 2013 geeft brassband Soli Deo Gloria uit Blije onder leiding van Chris van der Veen haar jaarlijkse lenteconcert. Voor dit concert is Frederike Kleefstra (Ferwert) gevraagd haar medewerking te verlenen. Haar Grutte grize fûgel is één van de meest geliefde liederen in Friesland. Samen met pianiste Corinne Staal treedt zij al meer dan 20 jaar op. Tijdens deze periode zijn tal van mooie liedjes ontstaan. Het duo gebruikt verschillende muziekstijlen. SDG gaat ook samen met Frederike een aantal nummers ten gehore. Het concert in de Gereformeerde Kerk te Blije begint om 20.00 uur u StienserOmroeper

4


Collectebusjes De adoptiegroep “Help een Kind!” Dronrijp/ Menaldum heeft in NW Fryslân 16 collectebusjes uitstaan voor hulp aan kinderen in acht landen in de derde wereld. Ze nodigen de klanten uit om hun kleingeld dat ze bij de kassa terugkrijgen daarin te deponeren. Want voor maar één euro per dag kan een kind al volledige hulp krijgen waaronder medische zorg en onderwijs. De busjes worden meest beheerd door plaatselijke vrijwilligers die de opbrengst overmaken naar de adoptiegroep die dit doorsluist naar de hulporganisatie World Vision Nederland te Amersfoort. Ze staan bij winkels en bedrijven in Harlingen, Franeker, Dronrijp, Menaldum, Minnertsga, Berlikum en Stiens. Ook zou de adoptiegroep graag enkele busjes in St. Annaparochie plaatsen. Maar daarvoor is een plaatselijke vrijwilliger nodig. Wie biedt zich aan? In 2012 was de opbrengst rond € 338,00. Iets meer dan in 2011 en op € 22,00 na voldoende om een kind, met zijn familie en hun leefgemeenschap, een opstap naar een betere toekomst geven. De adoptiegroep wil alle goede gevers en ook de bedrijven en de beheerders heel hartelijk danken voor deze opbrengst. De adoptiegroep werkt onder de verantwoordelijkheid van World Vision Nederland en bestaat uit negen vrijwilligers. Via de adoptiegroep worden momenteel door zo’n 150 sponsors én met de opbrengst van deze busjes, 49 kinderen geholpen. World Vision Nederland ( w w w. w o r l d v i s i o n . n l ) maakt deel uit van de wereldwijd werkende hulporganisatie World Vision en geeft hulp in bijna 100 landen u

Ha2o Budgetcoaching helder en effectief

Karin de Hoo geeft ondersteuning, coaching en advies aan mensen die moeite hebben om rond te komen met hun geld.

Akasiahof 8, 9051 SL Stiens (06) 3833 2373 info@ha2o.nl • www.ha2o.nl

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Meteen weten hoeveel je kunt lenen. Dat is het idee. Heb je een huis op het oog en ben je benieuwd of je hier kunt wonen? Kom dan naar ons inloopspreekuur voor starters. Op maandagavond van 18.30 20.30 uur in Franeker, Adviescentrum (Het Want 3). Op dinsdagavond van 18.30 - 20.30 uur in Leeuwarden. En op donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur in Harlingen. In een persoonlijk gesprek krijg je antwoord op die ene belangrijke vraag: Hoeveel kan ik lenen? Natuurlijk gaat het om een eerste indicatie. Neem je salarisstrook mee. Wij informeren je graag.

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl -E e ma n afs ke pra no n is n ak dig iet -

Kom je oriënteren op het spreekuur voor starters op de woningmarkt.

NIEUW!! Oosterse Face-liftbehandeling

Rabobank. Een bank met ideeën.

ANBO Menameradiel Donderdagmiddag 18 april organiseert ANBO Menameradiel de jaarvergadering in de Black Horse, Menaldum. We beginnen om 14.00 uur. Op de agenda staat natuurmens Dhr. Gjalt de Groot die gaat vertellen over de natuur. En na de pauze de jaarvergadering. Het bestuur hoopt op veel aanwezigen, want naast de gebruikelijke agendapunten, staan ook de financiën, het aantal activiteiten, de entreeprijzen, een aantal noodzakelijke bezuinigingen. Maar natuurlijk wil het bestuur ook graag weten wat uw mening is over de afdeling en de activiteiten en daarbij hopen ze van u ook suggesties te krijgen voor het komende seizoen. Kom dus allen! u StienserOmroeper

5

www.rabobank.nl/lnwf

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens


Foardrachtkriich Stiens It wie in drokte fan belang op woansdeitemiddei 20 maart yn de Skalm yn Stiens. Toanielferiening Halbertsma hold wer har jierlikse foardrachtkriich foar bern út de groepen 6 , 7 en 8 fan de basisskoallen yn Ljouwerteradiel. En dit al foar de 63ste kear! Nei it wolkomstwurd fan foarsitster Pietie Stienstra-Atema waarden de bern fan groep 6 troch Joke Adamse allegear meielkoar op it toaniel roppen, om alfêst oan it poadium te wennen. En even letter gong it oan! De bern hawwe o sa har bêst dien en allegear krigen se neityd in puntelist yn kalligrafy-letters (skreaun troch Gerryt Tuininga) mei nei hûs en in faantsje. De sjuery kende de folgjende prizen ta: Groep 6 1e Ynte Rijpstra Fûgeltsje 66, 2e Lisenka Bomas Fan lytse Jan 65,5, 3e Hester Buursma De bistedokter 62, 3e Daan Postma Us heit seit 62

Bios Burdaard

vertoont de laatste film van dit seizoen:

‘De Marathon’ De autogarage van vier klaverjassende, rokende en bier drinkende automonteurs dreigt failliet te gaan. Het ‘geniale’ idee om gesponsord de Marathon van Rotterdam te lopen lijkt de enige oplossing. Voorwaarde van de sponsordeal; het halen van de eindstreep. Maar het trainen valt deze levensgenieters zwaar en verandert relaties, verhoudingen en zelfs hun toekomst. Zijn alle inspanningen het waard nu er meer op het spel blijkt te staan dan alleen het halen van de finish……? ‘De Marathon’ is een film vol humor in combinatie met indrukwekkend drama. Zaterdag 6 april 2013 om 20.30 uur. Kijkwijzer: 9+ Plaats : MFC Het Spectrum. www.burdaard. nl/www.mfcburdaard.nl u

Groep 7 1e Rixt Kamminga Disko Japke 70,5, 2e Tara Bergsma Us mem en ik 68,5 , 3e Nynke Holwerda Sprútsjes 67,5

Peuters maken een vuist tegen sluiting van de bibliotheek De peuters van psz Teddybeer uit Britsum vinden het altijd erg leuk als mevrouw Janke komt voorlezen, en altijd mooie boeken meeneemt die nieuw zijn in de bibliotheek. Ook vinden ze het fijn om met papa of mama een boekje uit te zoeken, en daarom maken de peuters een vuist tegen het sluiten van de bibliotheek. Print op onderstaande link een vuist uit, en hang die voor uw raam.www.schoolplaten.com/ kleurplaat-vuist-i16446.html Wij maken een vuist tegen sluiting van de bibliotheek!! U toch ook? u

Oud Stienser Marike Wiggers met tekeningen en schilderijen in Galery ‘de Garaazje’ Stiens Marike Wiggers exposeert van 13 april tot en met 29 mei tekeningen en schilderijen in galery ‘de Garaazje’ aan de Moundyk 17 te Stiens. De oud Stienser toont een dwarsdoorsnede van haar werk. Inspiratie haalt ze vaak uit plattegronden, huizenblokken, gebouwen, bomen en Google Earth. Het zijn (menselijke) patronen die vereenvoudigd op doek of papier zijn gezet. Hierbij maakt ze gebruik van potlood, fineliner of acrylverf. Ze hanteert vaak een beperkt aantal kleuren in haar werk. Veel kleur leidt af van de essentie. De werken in galery ‘de Garaazje’ gaan over structuren in het landschap. Over orde en ritme en het ontbreken daarvan, organisch versus geometrisch.

Groep 8 1e Daniëlle Fekkes Hessel 73,5, 2e Yu-Min Dalstra Snoad betocht 72, 3e Edwin Fekkes Pizza 70,5

De opening van de expositie is zaterdagmiddag 13 april om drie uur. De openingstijden zijn zondag 14 april van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak (marikewiggers@hotmail.com) u

Dorpswandeling Berltsum Maak een wandeling door uw dorp en beleef de tijd van toen en nu. Wat is er leuker dan om onder begeleiding door Berltsum te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen weer en kom meer te weten over uw dorp. Stichting Welzijn Middelsee in samenwerking met Palet en de Grusert willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de dorpswandeling door Berltsum. De dorpswandeling begint in de Grusert. De Grusert is de oudheidskamer van Berltsum en is gelegen aan de Vermanningsstrjitte 3 ( voorhuis van de Doopsgezinde Kerk ) te Berltsum. Nadat u de gelegenheid heeft gehad om de Grusert te bekijken gaan we vervolgens onder begeleiding van medewerkers van de Grusert een wandeling maken door Berltsum De dorpswandeling vindt plaats op donderdag 18 april van 14.30 –16.30 uur. In de Grusert zult u worden ontvangen door Mevr F. Weijer. Aangezien wij graag van te voren willen weten hoeveel mensen deel willen nemen aan de dorpswandeling dient u zich voor 16 april 2013 aan te melden bij Sieta Kuipers. Ouderenwerker van de Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518-460805 of via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Tot ziens op donderdag 18 april a.s u

Veel bezoekers en deelnemers op OUDER & KIND markt van kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Maar liefst 55 standhouders zorgden voor een zeer uitgebreide OUDER & KIND markt die op maandag 18 maart georganiseerd werd door de kinderopvang van Stichting Welzijn Middelsee in de Skalm.

Op 27 en 28 april ga ik (Roel Timmerman, Stiens) deelnemen aan Gecellig. Ik zit dan 24 uur opgesloten in de oude gevangenis De Blokhuispoort Leeuwarden, met nog 79 anderen.

De vele bezoekers konden naar harte lust shoppen om informatie te verkrijgen over ondersteuning van kind en ouders bij het opgroeien en opvoeden. Voor alle fases in de ontwikkeling van het kind was er informatie te verkrijgen. Bij heel veel stands leverde dit leuke en interessante gesprekken op. Maar ook de standhouders zelf waren zeer belangstellend naar elkaar.

Niet zomaar: ik wil aandacht vragen voor huiselijk- en seksueel geweld in Nederland en hiermee geld ophalen voor Fier Fryslân. Deze landelijk opererende organisatie zet zich in tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en biedt opvang aan slachtoffers van gedwongen prostitutie, huiselijk geweld, eerwraak en mensenhandel. Duizenden minderjarige jongens en meisjes en nog veel meer volwassen mannen en vrouwen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. De opbrengst gaat naar een nieuw opvang- en expertisecentrum voor slachtoffers van kinder- en mensenhandel die veelal in de gedwongen prostitutie zijn beland. Ook gaat een deel naar een nieuw onderwijsprogramma ter voorlichting en preventie van huiselijk en seksueel geweld, speciaal ontwikkeld voor basisscholen. Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen om de aanpak van deze geweldplegingen te verbeteren en slachtoffers goede zorg en opvang te kunnen bieden. Deze actie betekent voor Fier dat zij een grote sprong voorwaarts kunnen zetten. Kijk hier voor mijn sponsorpagina en mijn persoonlijke reden om mee te doen aan Gecellig. www.justgiving.nl/nl/pages/2030-roelin-jail-voor-vrijheid. www.gecellig.nl. Doneren kan heel eenvoudig via de sponsorpagina. Elke euro die binnenkomt vind ik geweldig. Naast een donatie ben ik ook heel blij wanneer jullie mijn berichten willen liken/doorsturen op facebook, twitter, enz u

Wat we zeker niet moeten vergeten is al het leuks (kinderkleding, speelgoed, boeken en hebbedingetjes) en lekkers (chocolaa tjes, broodjes end.) dat gekocht kon worden. Er werd flink rond gekeken en gekocht. Ook bij de gebruikte kinderkleding en speelgoed was dit het geval. Het zorgde hier en daar zelfs voor een kleine file. Naast de vier zalen met stands konden bezoekers deel nemen aan de workshop kinderyoga verzorgt door Christa de Vries of een kort consult krijgen van Elly Plat (integratieve kindertherapie Gewoon Happy) of van Tineke KramerKeizer (kindercoaching Praktijk 10). Maar onder het genot van een drankje even gezellige pra-

Help mee en sponsor mij!

StienserOmroeper

6

ten in de foyer van de Skalm kon natuurlijk ook. Bij de stand van onze kinderopvang konden bezoekers raden hoeveel knikkers er in een pot zaten. Het juiste aantal was 413 knikkers. Meike Veenstra zat met 425 er het dichts bij en heeft hiermee een VVV-bon gewonnen. Al met al een zeer gezellige avond met veel enthousiaste bezoekers en deelnemers. En zeker voor herhaling vatbaar. Dus mocht u graag nog eens langs komen of heeft u het gemist, houdt dan in

februari/maart 2014 de Stienser Omroeper in de gaten! Meer foto’s van de OUDER & KIND markt vindt u op onze website onder nieuws kinderopvang (www.welzijnmiddelsee.nl) Op onze website vindt u ook meer informatie over alle kinderopvangvormen die wij bieden (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, vakantie opvang, tussenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang en verlengde peuteropvang) en de verschillende locaties u


Lancering nieuwste jeans

PME Legend Bare Metal Jeans in nieuwe wassing: Clear Blue Sky nu bij Hoekstra Mannenmode Stiens Dit jaar lanceert PME Legend haar nieuwste visitekaartje in de succesvolle PME Legend Jeans collectie: de PME Legend Bare Metal Jeans Clear Blue Sky. Een comfortabele, regular fit met een naam die geïnspireerd is op de prachtige indigo kleur die de broek krijgt wanneer hij in aanraking komt met zonlicht. PME Legend Bare Metal Jeans: praktisch zonder franjes De PME Legend Bare Metal Jeans heeft zijn heritage in het vracht, ofwel cargovliegverkeer. Cargo vliegtuigen worden puur doelmatig gebouwd: hoe minder gewicht, hoe zuiniger en sneller. En natuurlijk meer ruimte voor cargo aan boord. Het simplistische ontwerp van de vleugel van de DC-3 Dakota vormt de inspiratie voor de PME Legend Bare Metal Jeans die zelf ook alleen uit het strikt noodzakelijke bestaat. Bij de jeans geldt hetzelfde credo als bij de Dakota: efficiëntie zonder overbodige versiersels. No Fringe no frills. Efficiënt en doelgericht Juist die minimalistische afwerking en strakke vormgeving geven zowel het vliegtuig als de PME Legend Bare Metal Jeans - Clear Blue Sky hun natuurlijke schoonheid. Less is more. Ook alle stijlelementen en materialen binnen de gehele PME Legend collectie zijn op de cargo kist geïnspireerd: de stoffen zijn efficiënt gebruikt, het ontwerp is technisch geavanceerd en doelgericht. Zonder opsmuk, puur ontworpen om te presteren!

* Schilderwerk

van Lingen

* Glas * Wandafwerking

SCHILDERSBEDRIJF

* Hoogwerkerverhuur

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

d nt u vrijblijven aanmelding ku en ie at n rm ge fo aanvra Voor in ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

Vrijheid De cargo piloot zelf staat model voor de drager van de PME Legend collectie. Als ultieme vrijbuiter is hij gekleed in stoere, comfortabele kleding, geschikt voor de extreme weersomstandigheden die bij zijn dagelijkse werk horen. Naast het bekende flightjack behoort de praktische jeans tot zijn standaard uitrusting; een denim van hoge kwaliteit, bestand tegen een stootje en vakkundig met de hand afgewerkt. De grove steken zijn kenmerkend voor het authentieke karakter van de robuuste Clear Blue Sky jeans die daadwerkelijk op grote hoogtes van het Miami Opa Locka Airport wordt getest. Alleen als de piloot de broek dagelijks kan dragen, is deze geschikt voor de echte man. TV Commercial De extreme omstandigheden welkde de cargo pilot doorstaat, zijn vastgelegd op film en is vanaf 22 maart tot en met 22 april zichtbaar op RTL4, RTL5, RTL8, Discovery Channel, National Geographic en Eredivisie Live u

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Stiens

Tennislessen in Stiens?

Op maandag 8 april 2013 wordt de jaarlijkse voorjaarsvergadering gehouden. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in de benedenzaal van café-restaurant De Smalle Brug en begint om 19.45 uur. Voor de pauze staan de vaste onderdelen op de agenda zoals de verslagen van secretaris en penningmeester. Ook worden er mededelingen gedaan over het bestuurlijk overleg met B&W van 26 maart 2013. Na de pauze is het woord aan drs. Rita Mulder Radetzky. Ze komt vertellen over Lucas Pieters Roodbaard (17821851), een veelzijdige tuinarchitect met schildersogen. Bekende werken van hem zijn o.a. Prinsentuin in Leeuwarden, Staniastate in Oenkerk, Engelse tuin in Harlingen en Vijversburg in Tietjerk en niet te vergeten de Oude Begraafplaats in Leeuwarden. We hopen u maandag 8 april a.s. te kunnen begroeten. Het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens u

Meld je aan via www.pro-tennis.nl www.tvstiens.nl foar al jo túnwurk

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Voor al uw

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen www.boonstra-installaties.nl StienserOmroeper

7


Muzikale Voorstelling 'KING'

April/mei/juni 2013

Expositie Sandra Halma-Vollema een eredienst voor de Kerk in de Bibliotheek van Stiens Sandra Halma Vollema, 38 jaar woonachtig in St. Annaparochie, schildert al jaren in haar vrije tijd. Naast haar werk als administratief medewerkster voedt ze samen met haar man hun drie dochters op en doet ze het huishouden. Haar grote hobby en uitlaatklep is echter het tekenen en schilderen. Vroeger maakte ze voornamelijk tekeningen en aquarellen, tegenwoordig vooral schilderijen in acrylverf. De onderwerpen die ze schildert, zijn portretten en mensen in een omgeving. Al heel wat jaren komt ze in de wintermaanden wekelijks bij Roman Solarz om, samen met een hechte groep andere cursisten, de kennis en technieken van het schilderen te onderhouden en te verbeteren. Behalve leerzaam zijn deze bijeenkomsten ook heel inspirerend en stimulerend. Op de expositie in de bibliotheek van Stiens is een selectie te zien van de vele werken die ze inmiddels heeft gemaakt. Als uw nieuwsgierigheid en interesse is geprikkeld, kunt u de expositie bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek, ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur u

Geslaagde voorspeelavond leerlingen Studio Stiens Woensdag 19 maart was het weer zover, de jaarlijkse voorspeelavond van fanfare korps Studio Stiens. De avond waarop jeugdleden kunnen laten horen wat ze allemaal geleerd hebben in het afgelopen jaar. De zaal was gevuld met ouders, familie en andere muziekliefhebbers. De avond begon met een optreden van het jeugdkorps. Het jeugdkorps, bestaande uit een groep enthousiaste leerlingen, speelde moderne hits zoals Grenade van Bruno Mars, maar ook onbekendere nummers. Vervolgens kwamen alle leerlingen één voor één aan bod, met 1 of 2 solonummers. Eén van de leerlingen had nog maar 5 maanden les gehad en zette toch al een mooie prestatie neer. Kortom, het was weer een geslaagde avond met veel talent. Wil uw kind ook graag op muziekles om later bij het korps te kunnen spelen? Dan zijn er diverse mogelijkheden bij fanfare Studio Stiens. De vereniging heeft professionele leraren in dienst die de muzieklessen verzorgen. Er is veel behoefte aan leerlingen op klein- en groot koper, zoals bugel, trompet, trombone, hoorn of bariton. Kijk voor meer informatie op www.studiostiens.nl u

Foto van de Maand

Ioannis Theater kerk Wier. Op zondag 7 april aanvang: 15.00 u Ingang via Lautawei. De kerk is nog altijd een gebouw waar mensen een sterke beleving bij hebben om de meest uiteenlopende redenen. Klaske Oenema, Harm Wierda en de band Sexton Creeps brengen in de muzikale voorstelling 'KING' een ode aan deze beleving in al zijn facetten. Ze spelen een gevarieerde set die wisselt van introvert naar expressief. Viool, accordeon, piano, banjo, een melkbus. Allerlei instrumenten worden gebruikt om de akoestieke mogelijkheden van de kerk te benutten. Een samenzijn, een beleving, een nostalgie. Het zal weinigen onberoerd laten. Pak de rol pepermunt er maar vast bij. KING is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen in een gelegenheidskoor. De partijen zijn heel simpel en worden vlak voor aanvang geoefend. Lijkt het u leuk om eens mee te doen met een 9 koppige band. Mail dan naar kingkoor@sextoncreeps.eu of bel 06 240 90 127 (Karl Huisman) u

Gemeentehuis Stiens, 2

april tot eind juni

Expositie Trees van Vliet-Botta “Natuur-Lijke” aquarellen Kennismaken met Trees Botta is ook kennismaken met het feest van het schilderen. Zij is een enthousiaste kunstenares, die in de ban is van alles wat groeit en bloeit. Toen zij in 1988 in aanraking kwam met de kunst van het aquarelleren had ze maar één wens: leren omgaan met water en verf. En dat is haar gelukt. In de loop der jaren heeft zij een zeer persoonlijke stijl ontwikkeld. Haar werken zijn gedetailleerd, verfijnd en laten een prachtig kleurgebruik zien. Inspiratie vindt Trees in de natuur. Zelf zegt zij daarover: “Voor mij is de natuur in àl zijn facetten KUNST, ja inderdaad met hoofdletters. In mijn werk probeer ik deze KUNST zo “NATUUR-LIJK” mogelijk weer te geven”. Dat zij daarin slaagt, blijkt wel uit het feit dat zij al veel geëxposeerd heeft en diverse opdrachten kreeg. Werken van haar hangen in Nederland, Engeland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. In het laatst genoemde land vindt Trees ook een onuitputtelijke bron van inspiratie voor aquarellen met “Wildlife” als onderwerp. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur u

Sjongers frege foar it stik ‘Wurden fan de Berch’ fan Hindrik van der Meer en Eppy Dam Snein te moarn 28 april om 10.30 oere sil yn De Hege Stins it boppeneamd sjongprojekt útfierd wurde troch minsken út ús eigen mienskip mei help fan in tal sjongers fan it Kwartettenkoar fan Hindrik van der Meer. It stik befettet lieten en teksten mei de wurden fan God en Jezus, útsprutsen op de berch Hoareb yn ‘e woastyn en yn de saneamde berchrede fan Jezus. It liet: ‘God fan fier en hein, ús heit’ komt út dit projekt. Foar dizze útfiering hat Ridzert Beetstra de muzikale lieding. Der komt in kombo mei ferskate ynstruminten en in dûbel kwartet dêr’t alle fjouwer stimmen yn fertsjintwurdige binne. In tal nûmers sil troch in sjonggroep - foarme troch minsken út Stiens e.o. - songen wurde, sa mooglik fjouwerstimmich. Ek sille de tsjerkegongers útnoege wurde om mei te sjongen.

Fotoclub 8-88 had in maart het onderwerp Kleurcontrast. Deze foto is gemaakt door Marijke de Jong tijdens de ballonfeesten in Joure. Meer informatie over Fotoclub 8-88 is te vinden op www.fotoclub8-88.nl u StienserOmroeper

8

De sjongrepetysjes binne sneintemoarns fan 11.00 oant 12.00 oere (nei de tsjerkestjinst) op 7, 14 en 21 april. De generale repetysje (sjongers en kombo) is op freed 26 april om 19.30 oere, allegeare yn De Hege Stins. Elts (m/f) dy’t dit lêst en graach meidwaan wol en fansels ek aardich sjonge kin, kin harren opjaan by Lourens Boomsma (0582574063, e-mail: noborest@upcmail.nl) u


Vrijwilligerswerk en uw uitkering Wat is vrijwilligerswerk volgens het UWV? Vrijwilligerswerk is werk: - waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten; - dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis). Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering? Onder bepaalde voorwaarden mag u vrijwilligerswerk gaan doen. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar heeft u een sollicitatieplicht, dan mag het vrijwilligerswerk dit niet in de weg staan.

Kleurrijke komedie 'Angels share' bij Filmhuis Stiens Na een reeks van Franse films wordt het weer eens tijd voor een echte komedie bij Filmhuis Stiens! Daarom staat op maandag 8 april a.s. de kleurrijke komedie ´Angels share´ op het programma.

Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe? Heeft u een sollicitatieplicht dan moet u altijd blijven zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden, dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Ook deze film viel in de prijzen. Tijdens het filmfestival van Cannes won deze film de ´Juryprijs´. In ´Angels share´ heeft hoofdrolspeler Robbie een taakstraf. Hij vindt moeilijk werk door zijn criminele verleden maar ontdekt tijdens zijn reclassering dat hij een ´bijzondere neus´ heeft. Regisseur Ken Loach en uitstekend acteerwerk van onder andere Paul Brannigan staan garant voor een vermakelijke tijd. Deze film begint om 20 uur in Cultureel Centrum ´De Skalm´. Robbie was alles behalve een lieverdje. Nadat hij iemand flink heeft toegetakeld krijgt hij zelfs een fikse taakstraf. De straf valt nog mee omdat hij zijn leven wil beteren en net vader is geworden. Toch heeft hij het allesbehalve makkelijk. Werk vinden met zijn verleden wordt bijna een utopie en zijn schoonouders hebben schoon genoeg van hem en doen er dan ook alles aan om hem ver bij hun vandaan te houden. Maar zijn reclasseringsambtenaar Harry is een onverwachte reddingsboei. Door hem ontdekt hij zijn talent als whiskyconnaisseur. Is dit het sein voor een nieuwe start met verfrissend alcoholisch levenselixer?

Kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen? Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een gewone baan vergroot, kunt u soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Dit kan als: - u gemiddeld ten minste 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk; - het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden; - u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk; - u niet in een re-integratietraject zit. Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Die neemt de ontheffing dan op in uw werkplan of participatieplan. Na een halfjaar kijken zij of deze ontheffing van sollicitatieplicht nog eens met 6 maanden kan worden verlengd. Daarna kunnen zij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft u Bron: Althof Jager Accountants en Adviseurs, Stiens

Regisseur Ken Loach staat altijd garant voor sociale drama’s die de toeschouwers met de neus op de rauwe werkelijkheid drukt. Tijdens het filmfestival van Cannes won ´Angels share´ de ´Prix de Jury´. Dankzij het puike acteerwerk van onder andere Paul Brannigan, Gary Maitland en Jasmin Rigging komt de film geloofwaardig en tegelijkertijd grappig over. Kijk voor een trailer van deze film op regiostiens. nl/filmhuis. Lengte: 105 min, Genre: Tragikomedie, Kijkwijzer: 16 jr. eo u

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen? Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150,- per maand en gerekend over het gehele jaar maximaal € 1.500,- Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar, dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. Ontvangt u een hogere vergoeding en kunt u niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is, dan verlaagt UWV uw uitkering wel. Zij trekken dan het bedrag boven de maximale vergoeding af van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt. Moet ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven? Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering of heeft u na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd, dan moet u het altijd aan UWV doorgeven als u vrijwilligerswerk doet. Heeft u alleen een WAO-, WAZ- of IVA-uitkering of heeft u vóór 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd, dan heeft u geen sollicitatieplicht. U bent dan ook niet verplicht om aan UWV te melden dat u vrijwilligerswerk doet. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseert UWV u het toch te melden. Let op: u bent altijd verplicht om vrijwilligerswerk te melden indien - u meer krijgt betaald dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar. - u vrijwilligerswerk doet, dat u voorheen niet had kunnen doen. Het is een aanwijzing dat u meer werk aankunt.

DrumSquad Champion 2013 Het indoor percussion ensemble DrumSquad uit Dokkum heeft tijdens de CGN finals in Almere het seizoen uitstekend afgesloten. Het programma "Deep Blue" stond afgelopen zaterdag als een huis, technisch de beste prestatie. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. DrumSquad mag zich ook dit jaar weer in het rijtje der kampioenen plaatsen. Inmiddels de derde titel na vijf seizoenen indoor percussion waarvan 1 jaar afwezigheid. DrumSquad heeft wederom bewezen dat indoor percussion in Nederland nog lang niet is uitontwikkeld. Het programma "Deep Blue" kent namelijk een volledige elektronische ondersteuning in de vorm van samples. Wij hopen dan ook dat nieuwe units dit voorbeeld zullen gaan volgen, het smaakt duidelijk naar meer volgens de initiatiefnemers. De juryleden staan ook open voor deze vorm van indoor percussion. Het Amerikaanse jurylid melde, i like DrumSquad the way you do indoor percussion, a smart concept and you guys create a nice mucical ensemble. DrumsQuad is een Indoor Percussion Ensemble waarvan enkele leden, René Veninga en Niels van Dijk, woonachtig zijn in Stiens u

Programmering Radio Middelsé Maandag 19:00 La Douce France Waarin het Franse chanson en het Franse leven de hoofdrol speelt. 20:00 The Machine Een eigenzinnig programma met rock-info, cabaret, de buurman en veel classic rock uit de sixties, seventies en eighties waarvan veel van vinyl wordt gedraaid. Dinsdag 19:00 Middelsee Aktyf Informatie, cultuur en achtergronden. 20:00 Popspectrum Een reis door de tijd van het Popimperium (1957-1985) Woensdag 15:00 La Douce France Herhaling van maandag. 16:00 Middelsee Aktyf Herhaling van dinsdag. 19:00 Triple M Middelsé Mens & Maatschappij Informatie voor de vijftig plusser over gezondheid en financiën. 20:00 The highway of country The Highway of Country neemt u mee langs de mooiste en beste country uit heden en verleden. Elke maand staat een bepaalde cd centraal. 21:00 Rock Therapy De beste Rock en Metalplaten van toen en nu. Donderdag 17:00 Geestelijke Noten Geestelijke muziek op verzoek. 18:00 Tsjerke yn beweging Kerkelijk nieuws. 19:00 Middelsé Non-stop Non stop de beste muziek. 19:30 Gemeenteraad Rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering, afwisselend

uit het gemeentehuis in Ferwert of Stiens. Als er geen vergadering is hoort u non stop muziek. Vrijdag 20:00 Relax Radio Café Een gezellig programma met o.a. live optredens van- en interviews met- lokale artiesten. Zaterdag 15:00 Het MP3paleis De zaterdagmiddag op Middelsé met vaste onderwerpen zoals de top 5 van de week, de spreuk van de week en nog veel meer! 18:00 Number One Muziek en informatie voor en door jongeren. 20:00 Bass In Your Face! Programma dat in het teken staat van hardstylemuziek. Zondag 09:00 Rjochtstreekse Tsjerketsjinst Rechtstreekse uitzending van een kerkdienst. 11:00 Tsjerke yn beweging Herhaling van donderdag. 12:00 De Torenvogel De Marrumer etherpiraat "Radio Torenvogel" draait vanuit zijn thuisstudio muziek op verzoek. Bel 0518-412635 of mailen torenvogel@radiomiddelse.nl. 15:00 The highway of country Herhaling van woensdag. 16:00 Noflik Populair klassieke muziek, gedichten en mooie teksten. 18:00 Middelsee Aktyf Herhaling van dinsdag. 19:00 Hoezo Kleinkunst? Cultureel programma met veel cabaret. 20:00 Middelsé FM Prettig gestoord muziekprogramma u

StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Donderdag 4 april Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens) 18.30 u. Stiens Do.Heren 50+ 3 Oosterwolde 1

-

Vrijdag 5 april Korfbal Korfbalveld Hijum 18.30 u. M.N. en W. A1 - WWC A1 Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens) 18.30 u. Stiens Vr. Gemengd 1 - Oosterwolde 1 18.30 u. Stiens Vr. Gemengd 3 - 't Nylan 3

Zaterdag 6 april Korfbal Sportterrein Britsum 10:00 u. CSL E2 - De Granaet E2 10:00 u. CSL C1 - De Lauwers C1 11:00 u. CSL E1 - Lintjo E1 11:00 u. CSL D2 De Lege Geaën D1 12:00 u. CSL B1 - Tietjerk B1 13:15 u. CSL 4 - Veenwouden 2 Korfbalveld Hijum 12.00 u. MNenW D1 - NQL D3 13.00 u. MNenW C1 - Harich C1 14.00 u. MNenW 2 - De Granaet 4 15.30 u. MNenW 1 - Lintjo 1

KWF Actie Alpe d’HuZes St. Anne brengt ruim 600 euro op Zaterdag 23 maart zijn ruim 40 mensen in actie gekomen om sponsorgeld in te zamelen. Onder begeleiding van beelden van eerdere Alpe d’HuZes edities, hebben zij zich 1 of meerdere uren ingezet om zo een bijdrage te leveren aan de strijd voor overwinning op kanker. Met een extra sponsorbedrag van Gww Service Miedema & Zijlstra van € 100,- kwam de teller uiteindelijk op € 634,50. Team ‘De Hartrijders’ dankt alle deelnemers en sponsors Douwe’s Fruithal, AH en Hengelsport Friesland voor de inzet, maar extra danken wij Sporten Gezondheidscentrum Benefit met haar medewerkers om deze dag mogelijk te maken en kosteloos bij te dragen aan deze actie! Op 5 en 6 juni 2013 zal Team ‘De Hartrijders’ in actie komen om onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ de beroemde berg maximaal 6 keer te beklimmen. Wilt u dit team nog steunen dan kan dat via hun actiepagina: http:/tyurl.org/BFbJoO u

Ronde van St.-Jabik pittige loop voor bikkels Het gebeurd niet vaak bij de SV Friesland om een afstand van de loopkalender te halen en zeker niet een nacht voor de loop. Maar dit keer gebeurde dat wel bij de Ronde van St.-Jabik.

StienserOmroeper

10

Toch hadden vele supporters de kou getrotseerd om hun favorieten te steunen. LSC 1890 begon zeer voortvarend en DTD mocht niet mopperen dat ze de eerste twintig minuten zonder kleerscheuren doorkwamen. Goed keeperswerk van Maikel Hottinga en een voorhoede van de gasten die niet op gang wilde komen zorgde ervoor dat het lang 0–0 bleef. Maar dan is het plotseling wel raak. Een slechte dekking bij een korte corner zorgde ervoor dat de bal vrij gemakkelijk in de zestien gebracht kon worden. Bij de tweede paal was het de spits van LSC die dat goed had ingeschat en onder druk van twee verdedigers toch het net wist te vinden. DTD bleef onder druk staan en had aanvallend nog weinig laten zien. Dan komt de 2–0 ook nog voor de rust en lijkt het een gespeelde pot. Maar enkele minuten voor die pauze maakt LSC hands in het strafschopgebied. Thomas Dijkstra weet met deze kans wel raad en schiet DTD naar 1–2. Na de pauze bleef LSC

de wedstrijd dicteren al was DTD wel meer en meer op de helft van LSC te vinden. Dan is daar de overtreding op de aanvoerder van DTD en wederom krijgt DTD een penalty. Thomas komt weer naar voren maar de te zwak ingeschoten elfmetertrap is een prooi voor de keeper. Met nog ruim twintig minuten te gaan was dit de uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen. LSC putte hier moed uit en DTD liet de kopjes wat hangen. Tien minuten voor het einde beslissen de mannen uit Sneek de wedstrijd en door een eigen doelpunt wordt het nog 4–1. Een verdiende overwinning voor LSC 1890. DTD moet nu orde op zaken gaan stellen aangezien de stand op de ranglijst geen reden tot optimisme geeft u

Judoka’s Poelstra succesvol in Almelo

Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens) 13.30 u. Stiens Za. He 35+ 1 - TOGO 1 13.30 u. Stiens Za. Gemengd 3 - Bontekoe 2

Wind uit het oosten, en enkele graden onder nul geeft een gevoelstemperatuur van -15 graden. En met de snijdende wind is het geen pretje om te hardlopen en velen vonden dat ook. 85 Deelnemers schreven zich in bij de SV Friesland voor deze loop. Men kon niet beschikken over de sportaccommodatie dus improviseren. Bij Aukje en Hendrik in de Hofstraat mochten ze inschrijven en werd een kantine ingericht compleet met heerlijke ballen gehakt in de garage. In de tuin kwam een tent te staan om te verkleden, maar dat viel niet mee om deze te plaatsen met windkracht 7. Maar het lukte toch om de boel te verankeren. Ook de start/finishboog kon worden opgezet in de Hofstraat, Sybe Sijbesma plaatste een toiletwagen en DJ Chris zorgde voor de muziek. De gemeente had toestemming gegeven om de straat af te zetten Het white Angels Verkeersteam zorgde voor de veilige oversteek. En vrijwilligers voor verzorging onderweg in de vorm van warm drinken. Ook was het voor hun afzien. De gepijld route was duidelijk te volgen. Ook de 21 km was uitgezet maar in de nacht voor de loop werd besloten dat 15 km

LSC 1890 te sterk voor DTD: 4 – 1 verlies

de langste afstand moest zijn en de lopers het betonpad en Ouwedyk niet op te sturen. Een verstandige beslissing bleek tijdens de loop, de wind was scherp en na 15 km was het wel genoeg geweest. Toch genoten de lopers van dit afzien. Duidelijk te zien op de foto’s van Janke v.d. Schaaf die een fotoreportage maakte. Omdat deze loop meetelde voor de SV Frieslandcompetitie waren heel veel sv frieslandlopers bij de deelnemers. Marathonloopster Ineke Scheffer, ze heeft bijna 500 op haar naam staan, had liever 21 km gelopen maar was na de 15 km toch blij dat de loop was ingekort. De volledige uitslag staat op www.svfriesland.nl Stefan v.d. Pal Leeuwarden won de 15.8 km in 1.00.27, 2e Sieds Wiersma Drachten 1.05.33, 3e Daan v.d. Geest Stiens 1.09.30 4e Fokko Smedema Leeuwarden 1.10.22, 5e Frank de Ruiter Sneek 1.12.46 Vrouwen: 1e. Marjan de Ruiter Sneek 1.12.49, 2e Anke Peterson Leeuwarden 1.31.42, 3e Ineke Scheffer Leens 1.31.42 10.2 KM; 1e Herman Regnerus Marrum 41.51, 2e Simon Regnerus Marrum 41.52, 3e Alle Sterk Bitgum 45.05, 4e Folkert Visser Burgum 45.06

5e Eeuwe Schot Groningen 45.26 Vrouwen: 1e Grietje v.d. Schaaf Berltsum 53.48 2e Saakje Regnerus Broeksterwoude 54.54, 3e Karin Danhof Irnsum 56.54. 5.6 km: 1. Dikkie v.d.Werf Bolsward 25.33, 2e Rinze Kootstra Harlingen 30.14, 3e Marian v.d. Schaaf Oenkerk 30.14, 4e Jaike de Boer Leeuwarden 30.16, 5e Dennis Dijkstra Lekkum 32.50 u

Klaverjassen bij de Smalle Brug Vrijdag 22 maart was het weer een gezellig kaartavondje met helaas maar 16 personen dus 4 tafels bezet. En ja wel namen de dames uit Amsterdam beide weer een prijs mee naar huis. 1e Daan 5272, 2e Bea 5161, 3e Lydia 4615, 4e Lies 4580, poedel Arjen 3650 De laatste kaartavond is op 26 april. Deze avond wordt ook de winnaar van het seizoen bekend gemaakt en horen we wie de wisselbeker in ontvangst mag nemen. Natuurlijk is iedereen welkom om een kaartje mee te leggen u

Voor de tweede keer werd in het topsportcentrum de iispahal die naast het Polmanstadion ligt het jaarlijkse judotoernooi gehouden waar ook weer een 17-tal judoka’s van Poelstra aan deel namen. Het leverde onze club 3 kampioenen, 4 maal zilver en een maal brons op, een prima prestatie. Een van de kampioenen kwam voort uit een finale (jongens -18 jaar) die tussen 2 jongens van Poelstra, Robin Kalsbeek en Jacob Koornstra. Beiden gingen als poulewinnaars naar de kwartfinales. Omdat zowel Robin als Jacob hun kwart- en halve finale uitstekend in winst wisten om te zetten, moesten ze het in de finale tot 66 kilo tegen elkaar opnemen . Uiteindelijk na ruim 2 en een halve minuut in de golden score pakte Jacob met een yuko de titel en moest Robin na een prima toernooi genoegen nemen met het zilver. Bij de jongens -12 jaar -46 kilo was Feike Nieuwhof weer een klasse apart, er was een Duitse tegenstander die het Feike nog wel heel lastig maakte. Beide hadden een yuko, maar Feike had de minste straffen op het scorebord staan dus kreeg Feike de winst. Ook zijn 1 jaar jongere broertje Willem werd verslagen, die net niet op het podium eindigde. Glenn Dijkstra werd kampioen bij de mannen tot 73 kilo en deed dit op overtuigende wijze. Angstgegner Tim Hansen werd met yuko aan de kant gezet, maar ook de uiteindelijke finale tegen Mario Rasche was zeer spannend, maar Glenn wist de partij toch met wazari naar zich toe te trekken. Myrddin Hilbrands kwam in de klasse -15 jaar tot 52 kilo na 4 prachtige winstpartijen en eenmaal verlies als nummer 2 op het podium.

Bij de dames onder 18 jaar wist Nicole Folkertsma zich te plaatsen voor de finale, maar hierin kwam ze nog kracht en conditie tekort door haar herstellende elleboog blessure. Jesse Koopmans plaatste zich eveneens met veel overmacht voor de finale bij de jongens -15 jaar tot 50 kilogram, echter Tom Roozendaal was met O-Soto-Gari te sterk voor Jesse, dus ook Jesse zilver. Bij de meisjes tot 12 jaar kwam Lisenka Bomas als nummer 2 in de kruisfinales die met een fraaie heupworp verloor, maar in de strijd om brons wist ze op de valreep met yuko te winnen en zodoende met een prachtige derde prijs naar huis te gaan. Kevin Swiers (-12 jaar tot 38) wist nog wel de kwartfinales te halen maar verloor deze middels een overname. In de herkansingen stond Kevin voor maar liet zich toch nog verrassen, dus net naast het podium. Maarten van Ark (-15 tot 66 kilo) won nog 2 maal, Ashwin Smits (-12 jr tot 38 kg), Marc Stol (sen -81 kg), Hidde Kloetstra (-12 tot 30 kilo) wonnen allen wel 1 partijtje maar kwamen niet in de buurt van de prijzen. Marieke Nieuwhof hield in haar 2e partij voor gezien vanwege een stijve nek, zodat zij niet meer in het stuk voor kwam. Kyarha Brouwer, Silke Kloetstra en Jorrit Kloetstra hadden zich ziek afgemeld. En Sanne deed niet mee ivm toernooi via de judobond in Erfurt (Duitstland) u


Maak gratis kennis met het lespakket ‘Kaatsen met de zachte bal’ De kaatsbond KNKB heeft samen met het CIOS in Heerenveen een lespakket voor basisscholen en kaatsverenigingen ontwikkeld om het kaatsen met de zachte bal te introduceren. Dit lespakket richt zich op beginnende kaatsers. Het is geschikt voor basisscholen (om kaatsen te introduceren bij leerlingen tijdens de gymlessen op school) en voor kaatsverenigingen (om kaatsers de basisbeginselen van het kaatsen bij te brengen). Om geïnteresseerden met dit lespakket kennis te laten maken, organiseert het sportstimuleringsproject GO-4 Sport samen met de KNKB de praktische workshop ‘Kaatsen met de zachte bal’. De workshop wordt verzorgd door een bondstrainer van de KNKB en is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs, trainers van kaatsverenigingen en andere belangstellenden. Deelname is gratis. Alle scholen en verenigingen die deelnemen aan deze workshop krijgen het lespakket, bestaande uit een DVD en een ballenset, mee naar huis. De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 24 april 2013 van 14.00 tot 16.00 uur in sporthal de ‘Iehal’ op sportcomplex It Gryn in Stiens. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze workshop door een bericht te sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl of naar info@knkb.nl. Vermeld in het bericht als onderwerp ‘Workshop 24 april’ en uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw school of kaatsvereniging en uw functie. Telefonisch contact opnemen met GO-4 Sport kan ook (tel. 0518-418891). Aanmelden kan tot woensdag 17 april!

Molenwieken strijden in Franeker, Sint Johannesga, Oenkerk en Utrecht Natasja de Valk startte met haar beide pony’s, met Sulaatik’s Vanilla Touch behaalde ze 177pt in de eerste proef en 180 punten in de tweede proef. Weer een winstpunt erbij voor deze combinatie. Met haar pony Norris startte Natasja in de klasse M1, ze behaalden 170 en 176 pt. Kianne Plantinga uit Oudebildtzijl startte in de klasse B met haar pony Ramona, de combinatie kreeg voor de eerste proef 174 pt en voor de tweede proef 175 pt. Anoek Hettinga uit Cornjum behaalde met haar pony Lucky 173 en 171 pt, ze was zelf erg tevreden over hoe de proeven waren gegaan. In de klasse L1 startten Selina Faber uit Oudebildtzijl, Jenny Kloosterman uit Hallum en Lydia Attema uit Stiens. Selina Faber behaalde 173 en 178 pt met haar pony Thalita. Jenny Kloosterman behaalde 203 en 195 pt met Kooihuster Harro en werd hiermee twee maal 1e. Lydia Attema behaalde met haar Karimh 176 en 178 pt. In de klasse L2 startte Lisl Miedema uit Stiens met haar pony Kantje’s Amarinka. Ze kreeg van de jury 177 pt in de eerste proef en 181 pt in de tweede proef, hiermee liet ze verbetering zien ten opzichte van haar vorige dressuurwedstrijd en behaalde ze een winstpunt. Het vorige weekend waren Lisl en Amarinka nog in St. Johannesga. Hier sprong de combinatie als enigste molenwiek twee parcoursen in de klasse L. Lisl en Amarinka wisten de eer hoog te houden en reden het eerste parcours een nette foutloze rit. In de barrage behaalde de combinatie 4 strafpunten. Het tweede parcours ging iets minder goed, de combinatie behaalde 20 strafpunten maar wisten het parcours wel helemaal uit te rijden. Door Ylse Dijkstra uit Stiens en Gelbrich Jensma uit Hallum werd er gestart op het springconcours te Oenkerk waar beide combinaties in de klasse B startten. Ylse startte met haar pony Misty, zij behaalde 5 strafpunten in het parcours. Gelbrich Jensma sprong met haar Subliem’s Daisy, de combinatie sprong twee foutloze parcoursen en wonnen hiermee de 2de en 4de prijs. Marte de Jager uit Hallum startte afgelopen weekend op de Nederlandse Kampioenschappen te Utrecht. Marte startte met haar pony Hamahr du Bois in de klasse Z1. Ze reden een fijne en nette proef. De mening van de jury’s waren verdeeld. Van de hoofdjury kreeg Marte de Jager 189 pt, de twee andere jury’s gaven 197 en 212 pt. Marte en Hamahr hebben Friesland goed vertegenwoordigd en hier zijn wij als ponyclub de Molenwieken dan ook erg trots op. Marte en Hamahr gaan zich nu weer richtten op de Z2 en zullen ook in deze klasse vast doorgaan met het binnenhalen van prijzen en titels u

SBO1 wint opnieuw Voor de vierde keer op rij heeft het eerste damesteam van de volleybalvereniging SBO uit MInnertsga de volle winst behaald. In de sporthal in Grou was de tegenstander Grou 2, voor SBO altijd een moeilijke opponent. De eerste onderlinge wedstrijd van deze competitie werd thuis in St

Annaparochie met 1-2 verloren. Coach Jantsje de Vries van SBO kende de nodige problemen in de personele bezetting. Spelverdeelster Marrit en midspeelster Krista waren verhinderd zodat geschoven moest worden in de opstelling. Voor de spelverdeling werd Afke van het tweede team geleend. Voor de midposities werd gekozen voor Anna en Gerrie. In de diagonaal stond Aaltsje en op buiten Baukje en Saakje. Met op de bank de nog niet geheel fitte Janna startte SBO de eerste set goed gecon-

Geen winnaar bij Sint Annaparochie-DTD 1 – 1 Er werd door beiden met een groot voetbalhart gespeeld. Het ontbrak zeker niet aan inzet en moed. Waar het wel aan schortte was de nauwkeurigheid. DTD speelde zoals gezegd in die beginperiode ook onnauwkeurig maar was wel de bovenliggende partij. Maar de corners en vrije trappen die de gasten kregen werden niet opgewaardeerd. Sint Anna krijgt gaandeweg meer grip op haar tegenstander en de wedstrijd komt is nu evenwicht. Nu kregen ook de mannen van Coos van Kooten enkele mogelijkheden. De wedstrijd bleef van beide kanten rommelig en had eigenlijk een doelpunt nodig. Steffen Hansma komt over rechts een paar maal gevaarlijk door. Zijn voorzetten kwamen prima in de zestien aan maar het geluk lachte Sint Anna een paar maal toe. Na de pauze een kopie van de eerste helft. Wederom was het DTD die scherp aan de wedstrijd begon, het leek het erop dat DTD het heilige vuur had gevonden. Dan een fantastische aanname en het daarop volgende schot van Steffen Hansma. Desmond Louwerens stond erbij en keek ernaar, 0 – 1 voor DTD en dat had de wedstrijd nodig. Twee minuten later is het wederom is Steffen Hansma die voor gevaar zorgt. Met veel doorzettingsvermogen komt hij in de zestien aan. De keeper is uit positie gespeeld en Steffen staat bijna op de achterlijn. Met buitenkantje rechts krijgt de bal de juiste curve en lijkt alsnog in het doel te gaan. Het gevaar werd op tijd gezien en de bal werd met moeite van de doellijn gehaald en tot corner verwerkt. De groen gele storm lijkt dan wat geluwd en de gastheren komen net als in de eerste helft knap terug in de wedstrijd. Ze schakelen een tandje bij en dat resulteert erin dat DTD moeilijk meer van hun helft afkomt. Ook op de bank van DTD blijft dat niet onopgemerkt en de niet geheel blessure vrije Hendrik Harm Kingma wordt gemaand tot warmlopen. Sint Anna zet DTD goed vast en voeren de druk op. Dat resulteert in corners en vrije trappen voor Sint Anna. DTD probeert er in de counter uit te komen en zelf voor gevaar te zorgen. De druk houd aan en er wordt een diepe bal naar de rechterkant verzonden. Keeper Maikel Hottinga van DTD ziet het naderende gevaar en komt zijn doel uit. Hij is te laat en wordt uitgespeeld. De nummer 10 van Sint Anna, Gerrit Strikwerda komt uit bij de achterlijn en krult de bal magistraal in het lege doel. Was dit het sein van erop en erover voor Sint Anna of kon DTD zich herstellen. Sint Anna hield het initiatief maar kon eigenlijk geen potten meer breken. Aanvoerder Sytze Pieter v/d Zwaag van DTD komt met een kopbal in de laatste minuten nog het dichtst in de buurt van een doelpunt maar de bal gaat net naast het doel. Zo eindigt deze wedstrijd in een 1 – 1 stand, spectaculair was hij zeker niet maar de inzet van beiden en spanning vergoedde veel u

Wennen aan nieuw kunstgrasveld bij kv CSL Nadat CSL vorige week zaterdag nog een beslissingswedstrijd in de zaal moest spelen begon 23 maart de veldcompetitie alweer. Na een week om te wennen aan het nieuwe kunstgrasveld moest CSL aantreden tegen KV Waterpoort. Vooraf was het nog onduidelijk of de wedstrijd door zou gaan in verband met de weersomstandigheden, de gevoelstemperatuur bedroeg -15. Uiteindelijk is er toch besloten om de wedstrijden door te laten gaan. CSL 2 gaf het goede voorbeeld door De Hoeve 2 met 16-9 te verslaan. De beginopstelling was gewijzigd. De wegens blessures ontbrekende René Radersma en Jakob van der Meulen werden vervangen door Henry Kuiphof

en Sander Weijer. Door de harde wind was het vooraf al duidelijk dat de doelpunten schaars zouden zijn vandaag. CSL was de eerste ploeg die tot scoren kwam door middel van een afstandsschot van Henry Kuiphof. In de volgende 15 minuten kwam Waterpoort 3 keer tot scoren terwijl CSL er slechts eenmaal in slaagde om te scoren. Hierdoor was de tussenstand na 20 minuten 2-4. In het resterende kwartier kwam Waterpoort niet meer

tot scoren en kon CSL op slag van rust langszij komen voor een 4-4 ruststand. De eerste tien minuten werd er door beide ploegen tweemaal om en om gescoord voor een 6-6 tussenstand. Hierna sloeg Waterpoort een gaatje van 2 doelpunten (6-8). In het vervolg van de wedstrijd kwam CSL nog meerdere male op 1 punt maar was het niet bij machte om de gelijkmaker te scoren. De eindstand was uiteindelijk 9-10 u

centreerd en onder druk van een goede opslag werd al snel een comfortabele 7-12 voorsprong genomen. Grou was hiervan niet onder de indruk en knokte terug waarna de stand 17-17 werd en de coach van SBO een time-out nam. Dit had het gewenste effect. SBO kon uitlopen naar 18-23. Grou sputterde nog wel tegen maar kon niet verhinderen dat SBO de set won met 20-25. In de tweede set hielden de ploegen tot 10-10 elkaar in evenwicht. Daarna was opnieuw de opslag van SBO een struikelblok voor de

thuisploeg en ook verdedigend stond SBO haar mannetje. Via 10-16 en 12-19 won SBO ook de tweede set met 20-25.

Feestelijke opening

De derde set kende een spannend verloop. Tot aan 20-23 was het verschil nooit groter dat drie punten in het voordeel van SBO en dat verschil werd nog kleiner op de stand 22-23. Een time-out aan SBO kant zorgde voor de nodige rust en SBO kon de opslag overnemen(22-24) om daarna via een goed geplaatste aanval de laatste punt te scoren (22-25) u

De Multifunctionele ijsbaan van Menaam is weer beschikbaar voor gebruik van allerlei activiteiten, zoals skaten, voetballen, volleyballen, basketballen en jeu de pelote. Om het nieuwe seizoen in te luiden is er zaterdag middag 6 april van 14:00 uur tot 16:00 uur een Feestelijke muzikale en sportieve opening van het zomerseizoen u StienserOmroeper

11


LA COSMA BODY & FACE Huidverbetering & Definitief Ontharen

DERMA-PEEL BEHANDELING Intensieve huid vernieuwende behandeling bij: Acné, Littekens, Rosacea, fijne lijntjes en rimpeltjes, grove poriën. Ook zeer geschikt voor de Donkere of Gevoelige huid.

€ 49,50

LID: ANBOS

058 2572422

Graldastins 13 9051 GJ Stiens

info@lacosma.com www.lacosma.com

2 MAANDEN

GRATIS CONTACTLENZEN ALS U OVERSTAPT OP ONZE

GRATIS BEZORGSERVICE It Achterbosk 1, Stiens Tel. (058) 257 21 12 Geldig tot 30 april 2013

 Aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 3 april tot woensdag 10 april

       











   





 







 

 







 

     



  



         





  

 





  











 







 

     











  





 



 







 

          

 



 





 

          









 



 





 

          



       



 











 















          

     











      



       



  





        





     

 

   









 

 

     



















      























































































 

















 









     

                              



 



 







 











 



 









 











 









  













 









 

     

 

       

        

        

        



        



       



   

 

 

     















   

   

 

    

    

 







 





       











  











      









 

 













 













  





 











    









  

















   





   

   

    

  

  

  

  

























    















    















    





















                                             

 



    

   

 

 

 







  













 



 







      

 

         

 

   

      

 

 

           

   





      

      



  













  



 







  

 

 



 

 



    



































        

  







 

  















 



  

      



 



 

  















 



  



 



 

 



 

 

  













 





 

  



 





 



 

 

 



      

  

 

  

 



         

  







  









 



 

 





 











 

  

















 







 







   

 

  

 

 





 







 















 









  







 

 









 

















   











  









 

   











        

 

 

   



 

  

 

  

 



 



   





 

  





   

  



   

 





 

 





 

 

 











 





 



                  





 













        

 





 





 

 

Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur



 

 





 

   





 









 

 

       C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 12











 

  



   





 

 

  



StienserOmroeper







 

 









   





  





   



 











 

 







 

 





   













 



 

  

 

     









 







 

 









                               

 

 

  

 





   

                             

 

   

  

    

                                                                                                                                        

   



   

 

     



    











                                                                                            

 





 











        

 





 







    

                                           







 



 

  

 









                                            

    





 

                                                                                                     

 



 

 



  



                                                                                                                                                                    



    

   

                                                                                                          





 





      



   

  

                                                                                                                      

   



     





 

 

   











    

 





 





 

 



                                                                                                          

 

  



                                                                                      

 

 

                                                                            





  

So20130402 14  

Stienser Omroeper 2013 14

Advertisement