Page 1

deze week

1313

Bieb moet blijven.. pagina 6

Damesvoetbal VS... pagina 10

Samen Thuis... pagina 14

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Discus Stiens voor dier en tuin

Het is inmiddels al weer bijna een half jaar geleden dat de dierenwinkel van Hans Jongsma is overgenomen door Marco Jellema en Camiel van Dijck. In dat half jaar hebben de nieuwe eigenaren niet stil gezeten, de winkel heeft een ware facelift ondergaan en er zijn talrijke ingrijpende veranderingen geweest. Marco en Camiel zijn geen vreemden in de dierenbranche. Zij hebben ieder al individueel hun sporen verdiend met diverse winkels in den lande en hebben in Stiens hun krachten gebundeld. De in Stiens welbekende dierenwinkel gelegen aan it Achterbosk is nu ook gespecialiseerd in tuinartikelen zoals tuinzaden, perkgoed, meststoffen en tuinaarde. Op het gebied van honden en katten voeders en benodigdheden is het assortiment ook flink uitgebreid. Dit is ook van toepassing op de geheel vernieuwde aquariumafdeling welke is voorzien van een enorme nieuwe verkoopstelling voor vissen en planten. De van oudsher bekende ruime vogelafdeling met allerlei soorten tropische vogels en kromsnavels is uiteraard nog steeds in volle glorie te bewonderen en biedt plaats aan een groot en wisselend assortiment vogels. Maar ook op het gebied van (klein)veevoeders, bodembedekkers, hengelsport en zelfs deco artikelen voor uw huis bent u van harte welkom in de geheel vernieuwde winkel aan it Achterbosk. Discus Stiens is alle dagen doorlopend open, behalve op zondag en maandagochtend. Uw bent ook van harte welkom op tweede paasdag (1 april). Deze dag is Discus Stiens vanaf 10.00 uur open en zijn er talrijke aanbiedingen op onder andere het gebied van perkgoed u

Administratiekantoor Van der Wagen wordt Van der Wagen Sinia Administratie en Advies Administratiekantoor Van der Wagen is per 1 januari 2013 overgedragen aan Sjouke Sinia. Deze gaat verder onder de naam ‘Van der Wagen Sinia Administratie en Advies’. Van der Wagen Sinia is een kleine flexibele organisatie met weinig overheadkosten. Hierdoor zijn kostenbesparingen van 40% tot 60% geen uitzondering ten opzichte van andere administratie- of accountantskantoren. Dit tegen gelijkwaardige kwaliteit! Voor Sjouke Sinia is het zelfstandig ondernemerschap een nieuwe uitdaging. Dit na vier jaar werkzaam te zijn geweest bij DeelstraJansen administratie en advies te Leeuwarden en daarvoor ruim elf jaar bij Accon avm. Daar heeft hij een ruime ervaring opgedaan op het gebied van accountancy en advisering op fiscaal en bedrijfseconomisch terrein. Van der Wagen Sinia onderscheidt zich door een optimale mix van deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit te bieden voor een scherpe prijs. Verder wordt het persoonlijke contact en de laagdrempeligheid door de klanten als zeer prettig ervaren. Samen met zijn medewerkers wordt er een totaalpak-

v.l.n.r: Anneke Boomsma, Bart Henstra, Jellie de Groot, Sjouke Sinia en Germ v.d. Wagen ket geboden aan de klant. De dienstverlening bestaat onder andere uit het opmaken van jaarrekeningen, alle soorten aangiften, advisering op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied en nog veel meer. Het huidige klantenbestand bestaat uit ruim 150 bedrijven, deze zijn vertegenwoordigd in het midden en kleinbedrijf en de agrarische sector. Tevens worden er ruim 340

particuliere aangiften inkomstenbelasting verzorgd. Contact Sjouke, of één van de medewerkers, komen u graag opzoeken om uw mogelijkheden te bespreken, uiteraard geheel vrijblijvend en zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. St. Vitusplein 4, Stiens (058) 2571545 u

Vierde appartement “De Trijehoek” voor de Pasen gerealiseerd! Vanaf de Pasen 2013 beschikt Appartementenverhuur “De Trijehoek” in Stiens over vier appartementen welke plaats bieden aan een totaal van 22 personen. Als tweede tak naast het melkveebedrijf is familie Zeinstra in 2009 gestart met de verhuur van 3 vakantieappartementen welke gebouwd zijn in de voormalige veestal van de karakteristieke kop-hals-rompboerderij. Onlangs is het 4e appartement gerealiseerd welke plaats biedt aan 8 personen. Naast dit appartement is een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd welke afzonderlijk van het appartement gehuurd kan worden. Deze ruimte biedt plaats aan 16 personen

3

en is zeer geschikt voor een vergadering i.s.m. Eetcafé de Winze en als uitvalsbasis voor een familiedag. Op de boerderij kan zowel de jonge als oudere generatie het leven op het platteland vanuit een ander perspectief

ervaren. De jonge gasten kunnen zich vermaken met de dieren en het boerderijspeelgoed. De volwassenen kunnen kennis maken met de huidige bedrijfsvoering van een melkveehouderij. Op de boerderij van familie Zeinstra maken onder andere twee melkrobots, een voerrobot en een warmteterugwinningssysteem deel uit van deze bedrijfsvoering. Bij het warmteterugwinningssysteem wordt de melk gekoeld en de vrijgekomen warmte wordt benut voor verwarming van de appartementen en het woonhuis. Dit systeem is recent geïnstalleerd (zie LC van 8 maart j.l.). Info: www.trijehoek.nl. Ook kunt u de recente ontwikkeling van “De Trijehoek” volgen via Facebook u


UitAgenda Stiens

maandag 25 maart 20.00 uur Filmhuis: De film 'Amour' in De Skalm dinsdag 26 maart 19.30-21.00 uur Workshop voor ouders en opvoeders 'Vergroten van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld' in de Skalm 20.00-22.00 uur Borstvoedingorganisatie La Lech League organiseert informatieavond borstvoeding email: lll-stiens@lalechleague.nl woensdag 27 maart 14.00-16.00 uur Paaseieren zoeken. Kids van 6 t/m 12 jr. De Skalm zondag 31 maart 10.00 uur Opening Kinderboerderij Doniastate t/m eind maart Foto expositie van fotoclub 8-88 in de bibliotheek t/m eind maart Foto expositie van Lucie van der Horst-Ritsema in het gemeentehuis

Hallum

woensdag 27 maart 15.00-18.00 uur Fancy Fair in obs Op'e Dobbe

Marrum

zaterdag 30 maart 8.30-11.00 uur Rommelmarkt in dorpshuis De Nije Tille

Oude Bildtzijl

woensdag 27 maart 20.00 uur Lezing Sytse Keizer over seumerdiken en monniken op 't Bildt in de Aerdenplaats vrijdag 29 maart 19.30 uur Zanguitvoering Mattheüs Passie, Vrije Evangelische kerk

St. Annaparochie

maandag 25 maart 20.00 uur Lezing Lutz Jacobi bij Vrouwen van Nu in MFC Ons Huis t/m 16 april Expositie 'Kunstige Kinderen' in de bibliotheek

Minnertsga

zaterdag 30 maart 9.00 uur Rommelmarkt in dorpshuis De Boppeslach

Wier

paasmaandag 1 april 15.00 uur Trekzakharmonieclub Oostergo in Ioannis Theatertsjerke

Blije

zaterdag 30 maart 10.00-16.00 uur De dag van de Ambacht, Atelier Klein-Lijn Stationweg 29

Ferwert

t/m 29 maart Expositie van A. Hoekstra van haar reis door China in gemeentehuis

Hegebeintum

t/m 27 maart Eierdoppenverzameling van Gré Procee-Hulleman uit Leeuwarden in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum t/m 29 april Expositie van acrylschilderijen van Jaap Stelwagen uit Lelystad in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

“Ik heb genoten van de workshop bloemschikken” En wie helpt me naar bed? Dát doet Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Filmjûn 1980-2013 yn Boksum Al mear as 40 jier fotografearet Henry Spruyt yn it bûtendyks gebiet tusken Warkum en de ôfslûtdyk. It resultaat is in prachtige seary natuerfoto's út in diel fan Fryslân wêr't men gebiet sûnder gids nette komme mei (it measte is beskerme). In kolleksje fan de foto's út'e Makkumerswaard hat hy op DVD setten. It resultaat is twa kear in oere mei de meast unike bielden fan de libbene natuer út dit gebiet, dat fan himsels fan begeliedend kommentaar is foarsjoen. Dizze DVD sille wy dizze jûn fertoane fan twa kear in oere sille wy jimme sjen litte, mei tuskentroch in ferloting. It is dit jier op tiisdei 2 april 2013 en no om 19.45 oere yn Doarpshûs It String fan Boksum. De tagong is fergees en fansels is elts wolkom u StienserOmroeper

2

Kerkdiensten Skilhiem, Stiens witte donderdag 28 mrt 15.30 u. ds. J.C. Overeem De Hege Stins, Stiens zondag 31 mrt 09.30 u. ds. D. Scholtens m.m.v. muziekfabriek Sint Vituskerk, Stiens witte donderdag 28 mrt 19.30 u. ds. D. Scholtens goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. T. de Vries stille zaterdag 30 mrt 21.30 u. ds. J. Overeem, paasnacht (zie pag 9) zondag 31 mrt 09.30 u. ds. J.C. Overeem m.m.v. Looft den Heer Doopsgezinde gemeente, Stiens witte donderdag 28 mrt 19.00 u. da. A. Veurman-Klaren, avondmaal goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. da. A. Veurman-Klaren, iona paaszondag 31 mrt 09.30 u. da. A. Veurman-Klaren, in Hallum Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum witte donderdag 28 mrt 19.30 u. ds. M. Hulzebos, Heilig Avondmaal goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. M. Hulzebos Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum paaszondag 31 mrt 09.30 u. ds. M. Hulzebos, ontbijtdienst Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum witte donderdag 28 mrt 19.30 u. ds. A. v.d. Honing, Heilig Avondmaal goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. Liturgiecommissie stille zaterdag 30 mrt 21.30 u. Liturgiecommissie, Paaswake paaszondag 31 mrt 10.00 u. ds. A. v.d. Honing, 8.45 u. paasontbijt Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum witte donderdag 28 mrt 19.30 u. da. J.W. van Dijken, Hallum, HA goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. G. Hoogterp, Leeuwarden paaszondag 31 mrt 10.00 u. dhr. G. Visser, Wouterswoude Frysk Oekumensyk wurkferbân, Hegebeintum wite tongersdei 28 mrt 19.30 u. dû. K. Visbeek, de Westereen P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie witte donderdag 28 mrt 19.30 u. dhr. P. Luehof, aanvang paascyclus m.m.v. Werkgroep Pastoraat en eredienst goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. dhr. P. Luehof paaszondag 31 mrt 09.30 u. drs. P. Dijkstra, Grou R.K. kerk, St. Annaparochie goede vrijdag 29 mrt 15.00 u. Pastor S. Draisma, Kruisweg bidden paaszondag 31 mrt 09.15 u. Pastoor M. Conijn, eucharistieviering paasmaandag 1 april 09.30 u. dhr. H. Hansma en mevr. M. Wewerinke, Oecumenische paasviering in RK kerk de Skul St Anne Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl witte donderdag 28 mrt 19.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden, HA goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. stille zaterdag 30 mrt 20.00 u. paaswake paaszondag 31 mrt 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. D. Noort paaszondag 31 mrt 09.30 u. ds. IJbema 14.00 u. ds. Vos Protestantse gemeente Ferwert witte donderdag 28 mrt 19.30 u. Heilig Avondmaal. Liudgertsjerke goede vrijdag 29 mrt 16.00 u. Heilig Avondmaal. Foswert 19.30 u. Lijdensevangelie en samenzang.Liudgertsjerke stille zaterdag 30 mrt 19.30 u. Avondgebed. St. Martinustsjerke paaszondag 31 mrt 08.30 u. Paasontbijt 09.30 u. dienst Liudgertsjerke paasmaandag 1 april 11.00 u. dienst met medewerking van koor R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden witte donderdag 28 mrt 19.00 u. Witte donderdagviering Pastor P. Stiekema & Joh.Fr.koor goede vrijdag 29 mrt 15.00 u. Kruisweg i.v.m. Goede vrijdag Pastor G. Kamsma en St.Vitus kinderkoor 19.00 u. Goede vrijdagviering Pastor P. Stiekema stille zaterdag 30 mrt 22.30 u. Paaswake Pastoresteam & Bon.Cantorij paaszondag 31 mrt 09.30 u. Pastoresteam en de Schola paasmaandag 1 april 09.30 u. Pastor P. Stiekema Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden witte donderdag 28 mrt 17.00 u. Witte donderdagviering Pastor P. Stiekema en De Schola goede vrijdag 29 mrt 15.00 u. Kruisweg, Pastor G. Stiekema 19.00 u. Goede vrijdagviering Mgr. De Korte & Pastor G. Kamsma & Bon.Cantorij & Cantrix stille zaterdag 30 mrt 20.00 u. Paaswake Pastoresteam & Joh.Fr.koor paaszondag 31 mrt 11.00 u. Mgr. De Korte & Pastoresteam St. Vitus kinder- en jeugdkoor Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. J.J. Verwey paaszondag 31 mrt 09.30 u. ds. P.C.J. Colijn 16.30 u. ds. J.D. van 't Zandt, Sneek De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. Jelmer Woudstra, avondmaal stille zaterdag 30 mrt 19.30 u. Concert Lifesong paaszondag 31 mrt 10.00 en 12.00 u. ds. Nicolas van Amerom Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden goede vrijdag 29 mrt 20.00 u. ds. R. Santinge paaszondag 31 mrt 10.00 u. ds. R. Santinge Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. goede vrijdag 29 mrt 19.30 u. ds. M.H. de Jong, Liudgertsjerke Ferwert paaszondag 31 mrt 09.30 u. ds. D. Scholtens. De Hege Stins Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

IonaViering Iona avondviering in de Doopsgezinde Fermanje te Stiens, met als thema vasthoudende gelatenheid. Op Goede Vrijdag 29 maart a.s. wordt er weer een Iona avondviering gehouden in de Fermanje van de Doopsgezinde Gemeente Stiens. Het thema voor deze viering is vasthoudende gelatenheid. Hiermee willen we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Voor we Pasen vieren willen we stil worden rondom het kruis. Het kruis dat Jezus gedragen heeft, het kruis dat velen in onze wereld dragen, het kruis dat we zelf dragen. We lezen en zingen er over, we zoeken er biddend woorden voor, we luisteren naar muziek en denken er in stilte over na. Een ieder die dit moment van rust en bezinning met ons wil delen, is van harte welkom op vrijdag 29 maart a.s. om 19.30 uur in de Fermanje van Stiens Kakenweg 16. Na afloop van deze avondviering, die ca. 30 minuten duurt, is er deze keer geen gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Een ieder verlaat na afloop op het moment wanneer het voor hem of haar goed voelt in stilte de kerk u (advertentie)

Te Huur

Te huur aangeboden 4 garageboxen in het centrum van Stiens Voor meer info 06-44 999 056

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 2 april maart 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

SMAKELIJK PASEN!!

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Edwin’s Gezonde Eetwinkel,

St. Vitusplein 2, Stiens (naast de Aldi) tel. 058 - 257 11 21

Let op de extra Scherpe akties De Gehele WEEK in de winkel Lekker voor bij de paasbrunch.. Heerlijke Aspergetaartjes p/st 2.75 2 voor 5.=

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Haagconiferen en buxus in klei gekweekt. Dit voorjaar super aanbieding grote maat coniferen voor halve prijs. Nu alvast reserveren? Bel dan 06-52293756 of 0518-400825 op=op 't Bosch 5a St. Annaparochie

Aspergeschotel 100 gram 1.39

Natuurlijke fruitsappen van SCHULP 4 grote flessen voor 8.95 + 2 sapglazen GRATIS!!

naam:

Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307. Piano/keyboardles: www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl, 058-2574758 Bekleden caravan/bootkussens, kledingreparaties, ritsen, garen, elastiek. Fantasywear Atelier 0582573296 Sixmastins 4 Stiens

Te koop gevraagd: zilveren guldens e 2,50 p/s zilveren rijksdaalders e 6,50 p/s gouden tientjes e 200,- p/s Tevens koop ik al uw gouden sieraden voor topprijzen. Gratis Taxatie aan huis. Tel. 0645305706

Pedicurepraktijk Harmke van Dijk, de Greiden 27 Britsum tel: 06-34563600. www.pedicurebritsum.nl

Gourmet mix salade 250 gram 2.49 Even opwarmen!

Lekker bij de gourmet heerlijke rauwkost(salades), groente tapas, fruitsalade

Bestellen is zeker eten!! Gezellig Paaswinkelen in Stiens Garagesale zaterdag 30 maart van 10.00-17.00 uur. Stjurmanstun 4, Hallum Prachtig + luxe + goedkoop + vakantie Zuid Bohemen Tsjechië! Privé landgoed Kastelen, meren en bossen. Per week 2 pers. 250,- 6 pers. 450,- of 10 pers. 600,-euro. Praag per trein 6 euro. restaurant 5,- europ.p. Info: 0518401583/06-41759418

Peaske em mear... Dizze aksje is jildich fan 25 maart o/m 6 april 2013 Bôle fan de wike:

fan 2.70

foar 2.25

Advokaatkoeken fan 1.00

Bôlesjips 150 gram fan 1.95

foar 0.75 foar 1.50

Slachrjemmetaart 8 stiks fan 10.40

foar 8.50

TIP VAN UW KEURSLAGER

SPECIAL

PAAS Brunch Schotel

Two ribs

per persoon

5

00

100 gram

4

60

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

alle soorten VERSE WORST

VINKEN

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

4 stuks

diverse soorten, p.st.

3

95

1

00

Tip: PAAS Gehakt

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG & ZATERDAG

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

LASAGNA

Shoarma Pakket vlees, broodjes en saus

botermalse BIEFSTUK

500 gram

samen

3 stuks

499

595

595

Aanbiedingen zijn geldig van 25-03-2013 t/m 30-03-2013.

Bêste Bôle

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel week

13

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Inloopbijeenkomsten bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen De gemeente organiseert tijdens de periode van terinzagelegging van het voorontwerp van het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen twee inloopbijeenkomsten in de hal van het gemeentehuis. 19 maart 2013 van 17.00 – 20.00 uur inloopavond voor inwoners van het buitengebied (buiten de bebouwde kom) 26 maart 2013 van 17.00 – 20.00 uur inloopavond voor inwoners van de dorpen Hijum, Feinsum, Alde Leie, Britsum, Koarnjum en Jelsum (binnen de bebouwde kom) Als u verhinderd bent op de ene avond bent u van harte welkom op de andere avond. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

.

.

Ontvangen aanvraag: • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000021 voor het vervangen van de bestaande windturbine in een nieuwe windturbine, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk 1, 9051 LK te Stiens. Ontvangstdatum 19-03-2013.

.

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

Bestemmingsplan Stiens onherroepelijk Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Stiens” onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is op 5 juli 2012 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan was beroep ingesteld. Het beroep is ingetrokken, waardoor het bestemmingsplan op 12 maart 2013 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 maart 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster VROM

.

Stiens, 18 maart 2013 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel, Drs. Joop.R.A. Boertjens, burgemeester en Harrie Siegersma, secretaris

Op vrijdagmiddag 15 maart stond in verzorgingstehuis Skilhiem in Stiens alles in het teken van verwennerij en gezelligheid. De bewoners konden deze middag in het kader van NLdoet zich heerlijk laten verwennen met gezichtsmassages, voetenbadjes, maskertjes en voetmassages. Ook behoorden een professionele make-up en/of nagelbehandeling door een van de dames van de opleiding tot schoonheidsspecialiste van ROC Friese Poort in Leeuwarden tot de mogelijkheden. De schoonheidsspecialistes werden bijgestaan door de wethouders Wachter, de Haan en raadslid de Jong die deze middag diverse behandelingen gaven. Zowel de bewoners als de vrijwilligers waren zeer te spreken over dit initiatief. Al met al kan iedereen terugkijken op een zeer geslaagde middag in Skilhiem die wat betreft de bewoners voor herhaling vatbaar was

.

Nynke Blok van basisschool ’t Fonnemint in Sint Annaparochie wint op 14 maart 2013 in Bibliotheek Franeker de voorleeswedstrijd van Bibliotheken NoordWest Fryslân. Vorig jaar deed Nynke Blok ook mee en werd ze de Provinciale Voorleeskampioen. Zij gaat dit jaar opnieuw door naar de provinciale eindronde op 9 april in Theater de Skâns in Gorredijk als voorleeskampioen van de Regio Noordwest Friesland. De winnaar van de Provinciale Finale mag op 29 mei naar Utrecht voor de landelijke finale. Als tweede eindigde Mathias Valk van basisschool ’t Hunnighouwersgat in Midsland Terschelling en Niene Iping van de Martenaskoalle in Bitgummole wordt derde. Presentator Sander Balk stelt iedere voorlezer voor aan het aandachtige publiek, bestaande uit familie, leerkrachten, vriendjes en vriendinnen. Tijdens het voorlezen is het publiek muisstil en alle zes schoolkampioenen worden beloond met een daverend applaus. In de pauze, terwijl de jury zich terug trekt, vermaakt Sander Balk het publiek uitstekend met grappige goocheltrucs. Joost Huiskens spreekt als voorzitter van de jury na afloop het verlossende woord: Nynke Blok is opnieuw voorleeskampioen in onze regio. De overige juryleden zijn Auck Peanstra (kinderboekenschrijver) en Thiadrik Twerda (wethouder Gemeente Franekeradeel). Nynke wint omdat zij een goede articulatie heeft. Zij straalt rust uit en weet bovendien te bereiken dat het publiek zich goed kan inleven in de hoofdpersoon van het verhaal. Zij heeft een spannend fragment voorgelezen uit Oog in oog van Karen van Holst-Pellekaan u

Foto : J.G. Blok

4

Verloren: Bruin leren heren handschoenen, gouden armband, simmer 2000 munt, gouden ketting met munt, Samsung mob.telefoon Gevonden: Sleutelbos aan zwart hoesje met opschrift Valkema, foto met 2 kinderen, leesbril (rood montuur), bril (grijs montuur)

Verwennerij tijdens NLdoet 2013 in Leeuwarderadeel

Uitslag voorleeswedstrijd bibliotheken Noordwest Fryslân

StienserOmroeper

Gevonden en verloren voorwerpen week 11 en 12

Ingezonden

Hulp bij het invullen van formulieren, zoals kwijtschelding gemeentelijke belastingen?

Bibliotheek

Het Burger Service Punt in de Skalm in Stiens helpt u daarbij!

In de krant van 11 maart stond dat de bibliotheek in Stiens per 1 juni dicht gaat. Wij waren hierover zeer verbaasd! In de Raad is hier nog helemaal niet over gesproken. Onze fractie heeft al in juni 2011 aan het college gevraagd om te komen met een notitie over de bibliotheek. Het college gaf toen aan dat er onderzoek zou worden gedaan naar andere huisvesting van de bieb en dat hiermee de bezuinigingen zouden kunnen worden gehaald. Sindsdien hebben wij regelmatig gevraagd naar de stand van zaken van dit onderzoek; tijdens de vorige raadsvergadering in februari nog.

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen al van de gemeente Leeuwarderadeel ontvangen? En heeft u een inkomen op bijstandsniveau (vergelijkbaar AOW, WWB) en weinig vermogen? Dan is het de moeite waard om daarvoor kwijtschelding aan te vragen. De kwijtschelding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en vraagt om die reden veel informatie van u. Om die gegevens allemaal te verzamelen en in te vullen, is vaak een hele klus. Mensen van het Burger Service Punt helpen u daar graag bij. Dit is geheel gratis, onafhankelijk van de gemeente en met in achtneming van de privacyregels. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak: telefoonnummer 058-2655590. U krijgt dan ook informatie over de benodigde gegevens. Het Burger Service Punt is gevestigd aan de Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens en is bereikbaar via de zij-ingang van de Skalm of via de hoofdingang. Tot ziens! u

Naar aanleiding van het krantenartikel hebben de meeste fracties vragen gesteld aan het college. De vragen van onze fractie waren: waarom heeft het college ingestemd met de sluiting van Stiens zonder de Raad te raadplegen? Wat heeft het college gedaan om de sluitingsdiscussie van Stiens om te buigen naar openhouden? Wat gaat het college doen om sluiting van Stiens

alsnog te voorkomen? Wat zijn de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek naar andere huisvesting van de bieb? Waarom heeft de wethouder het plan niet geagendeerd voor de Raadsvergadering van vandaag? Op deze vragen kregen wij het antwoord dat er eerst een ambtelijk advies moet worden opgesteld; daarna komt er een voorstel naar de Raad. Alle fracties vinden dat de tijd dringt: 1 juni nadert snel. Daarom heeft onze fractie een motie ingediend, gesteund door alle partijen. De motie verzoekt het college alles in het werk te stellen om sluiting per 1 juni te voorkomen. De wethouder heeft de motie overgenomen. Ze gaf aan dat de motie zal worden uitgevoerd en dat sluiting van de bibliotheek niet aan de orde is. Wij zijn blij met deze toezegging van de wethouder, want dat betekent in ieder geval dat de bibliotheek in Stiens niet op 1 juni dicht gaat. We houden de vinger aan de pols! u

De fractie van PvdA Leeuwarderadeel, Toke Bijsterbosch, tbijsterbosch@online.nl

Maak het mee op Radio Middelsé Relax Radiocafé is er nog altijd op de vrijdag van 20.00-24.00 u. Vanwege Henk zijn nekhernia zijn er voorlopig geen bands. Na de operatie kan het zijn dat het programma door een andere dj overgenomen wordt, maar tot zolang gezellige muziek, leuke items en verslag van de voetbalwedstrijden. www.radiomiddelse.nl u


2e PAASDAG OPEN 11.00-16.00 uur PVC VLOEREN*GORDIJNEN*BOXSPRINGS* BANKEN*LAMINAAT*RELAXFAUTEUILS ENZV.

OP HET GEHELE ASSORTIMENT

20% KORTING Alleen geldig op 2e paasdag 1 april 2013 (uitgezonderd lopende aanbiedingen)

SEEROB 7A STIENS www.bronsnijder.nl

Hinder door werk rotondes Koarnjum en Jelsum In de week van 1 tot en met 12 april wordt er een tijdelijke weg (bypass) aangelegd in de tussenberm naast de kruispunten Koarnjum en Jelsum. Beide kruispunten worden vervangen door rotondes. Met de bypass kan het verkeer makkelijker doorrijden tijdens de werkzaamheden. Weliswaar met een snelheidsbeperking afpellend van 80 naar 30 kilometer per uur. Voor de aanleg van de rotonde Koarnjum moet eerst de waterleiding verlegd worden. Dit gebeurt in de periode van 15 tot en met 26 april. De werkzaamheden aan de rotonde Jelsum starten vanaf 15 april. De werkzaamheden horen bij het project Noordwesttangent, een van de 40 Leeuwarden Vrij-Baan projecten.

De vakmensen dichtbij, een vertrouwd gevoel!

Meer informatie is te vinden op www.vrij-baan. nl u

Voor een lekkende kraan, een kapotte cv ketel, een compleet nieuwe installatie in uw nieuwbouw- of verbouwproject, energiebesparende producten zoals zonneboilers en zonnepanelen. Bij Vellema & Haijma bent u hiervoor aan het juiste adres. Vakbekwaam, vertrouwd en dichtbij! Meer informatie? Bel dan 0518-432299 of mail naar info@vellema.nl. U kunt bij ons ook terecht voor: • water- en gasinstallaties • sanitair • ventilatie en airconditioning • elektrotechniek en verlichting

www.vellema.nl info@vellema.nl

• • • •

dak- en zinkwerken HR-ketels en centrale verwarming zonneboilers en warmtepompen PV-panelen (zonnestroom)

Grienedyk 48, Hallum Tel.: 0518 - 43 22 99

Volg ons:

StienserOmroeper

5


De bibliotheek mag NIET verdwijnen uit Stiens Wij, Jesse en Amber Theuns uit Stiens, en vele andere kinderen van onze school (CBS De Sprankel) hebben vrijdagmiddag 15 maart tijdens de Crea middag een spandoek gemaakt waarop we duidelijk hebben gemaakt waarom de bibliotheek NIET mag verdwijnen uit Stiens. De plannen zijn om de bibliotheek te sluiten omdat er bezuinigd moet worden en wij ook naar Leeuwarden of naar St. Anna Parochie kunnen voor het lenen van boeken. Maar dan kunnen we er niet meer zelf naar toe omdat dit te ver is voor ons alleen op de fiets. En het is zo fijn om op zoek te gaan naar mooie boeken of dvd’s. Ook voor oudere mensen zou het een ramp zijn als de bibliotheek gaat sluiten. Dit mag echt niet en daarom komen wij in actie. Het spandoek hebben we eerst aangeboden aan de medewerkers van de bibliotheek. Hier kunnen alle bezoekers ook hun handtekening zetten tegen de sluiting. Het is de bedoeling om alle handtekeningen aan de gemeenteraad aan te bieden u Op de foto Initiatiefnemers , Jesse Theuns, 10 jaar, groep 7 en Amber Theuns, 8 jaar , groep 5 van CBS De Sprankel

Ids Willemsma geeft lezing in galery ‘de Garaazje’ in Stiens Zaterdag 20 april 2013 geeft beeldend kunstenaar Ids Willemsma een lezing over zijn werk in galery de Garaazje in Stiens.

De uitnodiging is een initiatief van de eigenaren Simon van der Weij en Janke de Vries en van plaatsgenoot Jacob van der Kooi. Deze laatste heeft jaren geleden bij club 8-88 nog handenarbeidles gehad van Ids. Alle genoemde personen waren 12 december 2012 aanwezig bij de boekpresentatie ‘Ids Willemsma’ meer dan 40 jaar beeldend kunstenaar in Friesland. Voor dit boek inventariseerde Doeke Sijens de vele werken van Ids en stelde een overzicht samen dat achterin het boek is opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat we

in Stiens maar liefst zes werken hebben van Ids Willemsma. Twee grafmonumenten op de begraafplaats bij de st. Vituskerk, ‘de opgeande reeks’ in het Waling Dykstra park, het onlangs herplaatste werk ‘it each fan Stiens’ in Stiens Noord, het werk ‘fear’ versiering van de entree van het voormalig notariskantoor aan de Moundyk 14B (recent verplaatst) en een roestvrij staal werk in de tuin aan de Aak 1. In 2000 werd het beeldend werk dat in 1978 voor de sporthal gemaakt was verplaatst naar de Leyester Hegedyk in Alde Leije. Journalist Pieter de Groot beschrijft in het boek het persoonlijke verhaal. Ids is geboren in 1949 tussen Akkrum en Aldeboarn, zijn vader had de Ruiter schaatsfabriek, hier hielp Ids vaak. Liever was hij in zijn jeugd in de weilanden tussen de vogels, later leerde hij voor smid-bankwerker in Heerenveen en smid-constructiewerker. Als middelste van 6 kinderen streefde Ids ernaar de eerste de beste te zijn in sport, eerst atletiek en later in de fiets en schaatssport. Ids voltooit zijn kunstopleiding aan het Vredeman de Vries college te Leeuwarden.

In de jaren 70 voorziet hij in zijn onderhoud door te werken in het jongerencentrum 8-88 te Stiens. De educatieve rol ligt hem goed. Volgens Pieter de Groot zijn de lezingen van Ids Willemsma vermaard. Hij gebruikt geen ingewikkeld taalgebruik en kruidt zijn uitleg met humor. Door Ids uit te nodigen ben je verzekerd van een mooie avond. De lezing van Ids Willemsma in galery de Garaazje aan de Moundyk 17 te Stiens zal plaats vinden op zaterdag 20 april om 16.00 uur en 20.00 uur. U kunt zich opgeven via mailadres galerydegaraazje@live.nl Op die dag zullen we ook weten of Ids tevreden is met de nieuwe plek van zijn werk ‘it each fan Stiens’ in Stiens Noord u

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens

Start bouw aanleunwoningen Beuckelaer Sint Annaparochie Dinsdag 19 maart is het officiële startsein gegeven voor de bouw van 15 aanleunwoningen op de hoek aan de Dordtsestraat - Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie. Dit gebeurde door het slaan van een symbolische eerste paal. De woningen worden gebouwd in opdracht van Wonen Noordwest Friesland en zijn naar ontwerp van HJK- architecten uit Groningen. Deze 15 aanleunwoningen geven de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen met de faciliteiten van Zorgcentrum het Bildt in de nabijheid. De ruime appartementen met twee slaapkamers zijn toegankelijk voor minder validen. De bouw is in handen van Bouwbedrijf Dijkstra Draisma en naar verwachting worden de aanleunwoningen eind 2013 opgeleverd u

Glooiende vormen heemtuin Aerden Plaats Ouwe-Syl worden zichtbaar Een aantal vrijwilligers is onder toeziend oog van expert Henk Pleiter uit Dwingeloo, vorig jaar gestart met de aanleg van de multifunctionele heemtuin achter de Julianakerk. Van de toekomstige theetuin, beleeftuin, struintuin en beeldentuin, zijn na het zware grondwerk, oude brokstukken muur opgestapeld. De contouren worden nu zichtbaar. Nu het voorjaar de winter verdringt, worden de werkzaamheden - het aanplanten van bloemen, (vlinder)struiken en bomen en het aanleggen van looppaden - binnenkort hervat. De verwachting is, dat in het najaar van 2013 het project is afgerond. Vanaf dat moment is Ouwe-Syl een trekpleister rijker u

De contouren van de heemtuin worden zichtbaar (foto Bertus Dijkstra) StienserOmroeper

6


‘Mascotte Hero (SC Heerenveen) komt ook naar’ Groei & Bloei in alle Staten Drie States in Stiens, Jelsum en Koarnjum stellen hun deuren open om bezoekers te verwelkomen op de voorjaarsfair op zaterdag 20 april 2013 Deze week in het bijzonder aandacht voor het programma op kinderboerderij Doniastate (Truerdyk 14 Stiens). Naast alle nieuw geboren dieren, bv. een jonge Alpaca (geboren 13 maart), een nest zwarte Zwanen, hebben wij Emoes aangeboden gekregen door de welbekende gebroeders Anker. Ik citeer een zin uit de reactie van een van de broers; De Emoe lijkt wel wat op mijn broer: “Een lange nek, pluizig op de kop en een grote snavel……” De officiële overdracht door de gebroeders Anker zal 24 april om 16.00 uur zijn, publiek is dan ook van harte welkom. De Emoes hebben inmiddels hun intrek genomen op Donistate Ook zal Repti Cura een scala aan reptielen laten zien zoals slangen, hagedissen en spinnen. Van 14.00 tot 15.00 uur zal de mascotte Hero van SC Heerenveen aanwezig zijn, kinderen kunnen met Hero op de foto. Tevens zal er een gesigneerd shirt van SC Heerenveen verloot worden. Hero zal het winnende lot trek-

ken. Loten zijn vanaf openingdatum 31 maart verkrijgbaar aan de balie van het restaurant van Doniastate. De opbrengst van de loterij zal ten goede komen aan de kinderboerderij. Natuurlijk is er naast de gebruikelijke uitgebreide speeltuin voor de kinderen een springkussen. Voor de verzorging van de inwendige mens kunt u in ons restaurant terecht. De entree is op zaterdag 20 april 2013 voor alle States gratis. Groei & Bloei - in alle Staten Zat. 20 april 2013 Tijd: 10.00 - 17.00 uur Gratis entree! Meer info: www.tunmanswente.nl Locaties Dekema State, met thema Groei & Bloei, Dekemawei 5 te Jelsum Martenastate, bij Túnmanswente met thema Culinair, Martenawei 2 te Koarnjum Doniastate, met thema Beestenboel, Truerderdyk 14 te Stiens u

Vrijwillige Ouderen Advisering Leeuwarderadeel Na een telefoontje van het Vrijwilliger Ouderen Adviseurs ondersteuningspunt in Leeuwarderadeel, nam ik telefonisch contact op met mijnheer….. Het bleek dat hij problemen had met zijn internet/telefoonprovider, die, volgens hem, elke maand met een hoger bedrag kwam. Hij had al vele malen geprobeerd het e.e.a. via de telefoon op te lossen, “Maar dan moet ik toets 2 drukken en dan weer op toets 5 en dan hoor ik: “U heeft geen toets ingedrukt en dan wordt de verbinding verbroken, het is op het onbeschofte af, vindt u ook niet!” Ik besloot dat het beter was om naar hem toe te gaan, want dit kon wel eens een lastig klusje worden en ik dacht meteen aan de ervaringen van Joep van het Hek met een dergelijke instantie en ik kon ter plekke eens zien of er misschien ook correspondentie hierover aanwezig was. Bij hem thuis liet hij een map zien, waar op stond: TELEFOON en waar dus stukken in zouden moeten zitten. Nee dus! Ik vroeg hem of er misschien nog een andere map was, het antwoord was kort en krachtig: “Nee, natuurlijk niet!” Toch maar verder laten zoeken en zowaar was er een map, waarop stond: “Computerspullen” en ja hoor daar zat ook het e.e.a. in over de telefoon, blijkbaar één en dezelfde provider! Daaruit bleek dat er sprake was van een combinatiecontract, met weliswaar onbeperkt internet, maar niet onbeperkt bellen en daar hadden wij de oorzaak. Ik vroeg hem of hij dan zoveel belde en ja hoor, daar kwam het hoge woord eruit, hij had sinds kort een nieuwe vriendin, die hij vaak belde. Opgelost dus, maar ik kon niet nalaten hem te adviseren om haar ook eens te laten bellen. Of hij dat gedaan heeft weet ik niet, maar voorlopig was zijn probleem helder. Bij het weggaan vroeg hij nog of er kosten aan mijn bezoek waren verbonden, maar ik kon hem geruststellen, want iedere oudere in Leeuwarderadeel, wel of geen lid van een ouderenbond kan gratis een beroep doen op een VOA. Schrijf of mail uw probleem naar het Vrijwilliger Ouderen Adviseurs ondersteuningspunt p/a Goirlestrjitte 16, 9056 PR te Cornjum of dejong.g1@chello.nl en wij nemen contact met u op u

Stichting Rusland Kinderhulp in actie!

We hopen natuurlijk weer op veel mooie en schone kleding zodat we de minder bedeelden in Wit-Rusland kunnen helpen. Nieuwe uitnodiging groep kinderen in 2014 U zult dit jaar veel van ons horen, want in het voorjaar van 2014 willen we weer kinderen uitnodigen voor een gezondheidsvakantie. We zullen dan ook een beroep op u doen om ons financieel te steunen, of u aan te melden als gastgezin. Ventactie Van 21 t/m 28 april houden wij een ventactie. Let u op onze berichtgeving in de Stienser Omroeper. Voor meer informatie: zie onze website stiens.ruslandkinderhulp.nl of mailt u naar srkstiens@hotmail.com u

Kijk op: www.Rianne’s knipkeamer.nl of bel voor een afspraak 0518-842434 Graag tot ziens op It Pypke 6 in Hallum!

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Kledingactie In april willen we weer onze halfjaarlijkse kledingactie houden. Dit doen we om de nog vaak mooie kleding een goede bestemming te geven. U kunt de kleding op maandag 8 april inleveren bij “de Jint”, “de Sprankel” en “de Twilling” vóór 8.30 uur of vóór 13.30 uur. We rijden altijd twee rondes, één in de ochtend en één in de middag. De kleding wordt door vrijwilligers direct gesorteerd op maat en daarna direct naar het depot in Hollandscheveld gebracht. Het is dan ook niet mogelijk op een ander tijdstip kleding aan te bieden !

Het 'openhuis' van zaterdag 16 maart was een groot succes en daarom willen we alle belangstellenden bedanken voor de vele bloemen, kaarten en lieve reacties. We zullen dit niet snel vergeten!

Voetverzorger Pedicure

G. Smit

Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

Gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

Klankconcert in Lichtaard Thea Arets geeft op woensdag 3 en donderdag 4 april om 19.30 uur een klankconcert in het kerkje in Lichtaard. Zij maakt gebruik van verschillende klankinstrumenten zoals Tibetaanse klankschalen, oceandrums, fluit, trommel en stem. Klanken hebben een grote invloed op lichaam en geest door de trilling die ze voortbrengen. Onderga dit klankbad als een heerlijk ontspanningsuurtje. De vloer van het kerkje is van steen. Voor diegenen die het concert liggend willen bijwonen is het van belang om een matje en een deken mee te nemen. Voor opgave: tel.nr: 0172-421033 of Email: thea.klank@ziggo.nl u

Expositie met Pasen in dorpshuis “Op Healwei” Ze noemen zichzelf geen kunstenaar, maar ze tekenen, schilderen of werken met klei. Een aantal inwoners uit Schingen en Slappeterp vonden elkaar in het praten over tekenen, schilderen en keramiek en besluiten tijdens de beide Paasdagen in het nieuwe dorpshuis hun werk te laten zien. Als bezoeker ziet u hoe keramiek, tekeningen, pastel en acryl in de sfeervol ingerichte voorjaarsruimte tot uitdrukking komt. Op 31 maart om 15.00 uur opent Peter Vermaat de expositie, die beide Paasdagen tot 19.00 uur open is. De vrijwilligers van het dorpshuis zorgen voor een hapje en een drankje u StienserOmroeper

7


Actie voor schoolplein Doede Veeman en brassband De Nije Bazún Op ‘e Dobbe in Hallum Op sneon 6 april is Doede Veeman te gast op it jierliks konsert fan brassband De Nije Bazún Britsum. ‘De begraffenis fan omke Wopke’ is fêst it bekendste liet fan dizze Fryske trûbadoer.

Enkele actieve ouders zijn al geruime tijd bezig om het schoolplein van OBS Op ‘e Dobbe in Hallum een ander uiterlijk te geven. Vorig jaar werd er al een tafeltennistafel en bankjes geplaatst. Daarnaast werd een groot gedeelte van de bestrating van het plein opnieuw aangepakt.

Hy hat lykwols in grut repertoire mei lieten as ‘In jonge neamd Tryn’, ‘Bart-Jan’, ‘De beppe Tryntsjes brijbloes’, ‘Gans Anders’ en neam mar op. Neist syn solo-karriêre makket Doede mei Piter Wilkens, Jaap Louwes en Gurbe Douwstra diel út fan De Fjouwer Trûbadoers. Fierder treedt hy op mei de groep RemoliNo en bringt dêryn wrâldmuzyk en Fryske lietsjes byelkoar. Doede sil op 6 april sawol solo as mei De Nije Bazún optrede. De Nije Bazún hat har eigen

Om dit alles financieel te bewerkstelligen zijn er al diverse acties georganiseerd zoals flessenacties en filmmiddagen. Om nog meer geld binnen te halen voor nieuwe speeltoestellen wordt er op woensdag 27 maart a.s. van 15.00 – 18.00 uur een ‘Fancy-Fair’ georganiseerd in Op ‘e Dobbe. Er worden prachtige –door de kinderen zelf gemaakte – paasbakjes verkocht, er zijn diverse spelletjes, hapjes en drankjes, een rommelmarkt -waar o.a. speelgoed en boeken gekocht kunnen worden- en voor de liefhebbers is zelfs een ritje op een pony mogelijk. Iedereen is welkom! u

Ingezonden Raad wil meer tempo met Leeuwarden Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel zijn te traag in het overleg met Leeuwarden. Dat was vorige week de conclusie van de meerderheid van de Raad. De Raad wil meer tempo. Er moet zo spoedig mogelijk een besluit tot herindeling komen; in ieder geval voor 31 december van dit jaar. Dat stond in een motie van de VVD die met steun uit alle fracties werd aangenomen. Een eensgezind besluit van de Raad. B&W moeten zorgen voor een besluit tot herindeling met Leeuwarden voor 31december. Dat is een stevige opdracht. In de Raadsvergadering werd langer gesteggeld over twee moties van de PvdA die al op 13 februari met steun van alle fracties waren aangenomen. De eerste motie ging over lopende zaken die al dit jaar voordelig samen met Leeuwarden kunnen worden opgepakt. Zo is onze gemeente bijvoorbeeld bezig om te bezuinigen op het onderhoud van de sportvelden; de verenigingen moeten het zelf gaan doen. Nu we naar Leeuwarden gaan kunnen we waarschijnlijk beter al direct aansluiten bij het beleid van Leeuwarden . Het College voelde daar er niks voor, maar de Raad besloot anders. De Raad besloot dat B&W een lijstje moeten maken met lopende zaken die we waarschijnlijk beter direct met Leeuwarden kunnen oppakken. Zo ging het ook met de tweede PvdA motie. Daarin besloot de Raad al op 13 februari dat B&W een plan moeten maken voor de nieuwe taken van de gemeente zoals de Participatiewet (Werk en Bijstand) en de AWBZ. Onze gemeente moet die nieuwe taken vanaf 2014 gaan uitvoeren. Moet Leeuwarderadeel die nieuwe taken tot 2018 nog tijdelijk oppakken met de Sociale Dienst in Franeker of is het beter om ze direct vanaf het begin samen te ontwikkelen met Leeuwarden? B&W wilden dat op de lange baan schuiven en afwachten. Toch besloot de meerderheid van de Raad dat die motie van de PvdA moet worden uitgevoerd. Er moet worden onderzocht wat beter is; tijdelijk een nieuwe samenwerking met de Sociale Dienst in Franeker of direct vanaf het begin samenwerken met Leeuwarden. Het was dus een spannende Raadsvergadering. De PvdA zag in het trage tempo van B&W het bewijs dat B&W weinig zin hebben in het overleg met Leeuwarden en er eigenlijk ongeschikt voor zijn. Maar daar waren te weinig partijen het mee eens. CDA , VVD en PvdA waren het er wel over eens dat het sneller en beter moet. B&W krijgen daarom een tweede kans. Wij hopen dat B&W nu inderdaad de opdrachten van de Raad gaan uitvoeren en het overleg met Leeuwarden voortvarend oppakken. Na de duidelijke uitslag van het referendum hebben onze inwoners daar recht op u PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch, StienserOmroeper

8

programma de namme Classic(s) jûn. Foar it skoft spilet de band in klassyk repertoire mei ûnder mear muzyk fan Fauré, Bach en Holst. Nei it skoft spilet de Nije Bazún klassikers út de popmuzyk lykas It’s a Sin en Black Magic Woman. Fansels is ek it entûsjaste jeugdorkest Band4Uth fan de partij. Genôch ôfwikseling dus en alle reden om 6 april nei De Hoekstien yn Britsum te kommen! It konsert begjint om 20.00 oere en de tagong is fergees u

F-16 demoteam traint op Leeuwarden en Vlieland

Jaarlijkse rommelmarkt Bitgum

Kapitein - vlieger Stefan ‘Stitch’ Hutten, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert in de week van 25 maart tot en met 29 maart 2013 enkele trainingsvluchten uit boven vliegbasis Leeuwarden en de Vliehors Range op Vlieland.

Nadat we het grote nieuws hoorden dat de koningin Beatrix dit jaar op 30 april af gaat treden, hebben we als leden van brassband Looft den Heer Bitgummole de koppen bij elkaar gestoken. Het besluit stond al snel vast: we gaan voor de primeur! De jaarlijkse rommelmarkt zal dit jaar niet traditioneel op 30 april plaatsvinden, maar op 27 april wat vanaf volgend jaar Koningsdag zal zijn. Zoals andere jaren is de rommelmarkt in de loods aan de Liuwesingel te Bitgum. De deuren gaan om 13.00 uur open. We hebben een breed assortiment: Speelgoed, boeken, porselein, huishoudelijk apparatuur, en dit jaar extra veel meubels! Rond de klok van 14.00uur is er de verkoop bij op bod. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje uit de welbekende ‘fret tent’. De opbrengst van de rommelmarkt wordt besteed aan aanschaf van muziek en instrumenten.

Alle trainingsvluchten vinden in de middag plaats en zullen per trainingsvlucht ongeveer 15 minuten duren. Het F-16 Solo Display team van de Koninklijke Luchtmacht demonstreert de capaciteiten van het toestel en de vaardigheden van de vlieger. Een show van het demoteam bevat daarom manoeuvres die gedurende iedere operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen. Het bijzondere hieraan is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen, waarbij ze vloeiend in elkaar overlopen. De trainingsvluchten zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen, dat in mei 2013 van start gaat u

Tot ziens op 27 april! u

Burgemeester en Wethouders druk bezig Afgelopen vrijdag 15 maart waren de burgemeester en wethouders druk bezig op Ieleane 20 in het kader van NL DOET. Ze hebben de woonkamer geverfd. Medewerkerster Femke Minnema heeft ervoor gezorgd dat burgemeester Boertjens met het college de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het resultaat mag er zijn; een mooi opgefriste woonkamer voor de cliënten van Talant u

Boven v.l.n.r.: Roelof van Kammen (teamleider Talant), burgemeester Boertjens, Martin Tamminga, Sven Zondervan en Annet van Zuijlen (Clustermanager Talant) Onder v.l.n.r.: Jaap Keizer, Wijtse van der Meer


Smaken rode worteltjes net zo lekker als de oranje? U had zich voorgenomen om dit jaar gezonder te eten, meer beweging te nemen en in de buitenlucht bezig te zijn? Maak deze droom dan waar en neem een volkstuin. Dan kunt u dit jaar al uw eigen aardbeien, sla, aardappelen, bessen en boontjes uit eigen tuin oogsten en eten. U heeft (nog)geen groene vingers? Gewoon beginnen en doen, daar leer je het meeste van. Zoals iedereen weet die van tuinieren houdt, leer je tuinieren door vallen en opstaan. Voor nog geen 18 euro per honderd vierkante meter, kunt u zich trotse huurder noemen van een stukje grond, waarvan u bepaald wat u ermee wilt doen. Liever bloemen kweken, of ruimte hebben voor uw dahliacollectie of pompoenen? Dat mag ook, net als een kruidentuintje of een zee van eenjarigen. Dat vinden de bijen en vlinders ook nog eens heerlijk. En die hebben we tenslotte weer nodig voor het bestuiven van de aardbeien, de boontjes enz. Wat zou het mooi zijn om onze kinderen te leren hoe ons eten nu werkelijk groeit en te laten smullen van gifvrije producten. De grond van een worteltje afvegen en in de mond stoppen of de aardbeien zo van de plant uit de zon proeven…Het ‘gevaar’ is wel dat de oogstmand al voor de helft leeg is, voordat u thuis bent….Dat overkomt mij wel vaak met doperwtjes, deze kleine suikersnoepjes smaken rauw nog veel lekkerder dan gekookt! Kinderen, maar ook volwassenen hebben soms geen idee hoe bepaalde groenten groeien, zoals kapucijners. En smaken rode worteltjes net zoals de oranje? En hoe komt het dat paarse bonen als je ze kookt weer groen worden? Zou het niet leuk zijn om ook eens gele boontjes, witte bietjes, gele courgettes of paarse boerenkool te eten? Het lijkt wel toverland! Wilt u de tuin gespit of gefreesd hebben van te voren, dat kunt u ook machinaal regelen als met de hand niet lukt. Omdat we op een volkstuincomplex zitten, is het wel de bedoeling om de tuin zoveel mogelijk onkruidvrij te houden. Dat kost wel wat tijd, maar dat maakt het voor uw buren op de tuin ook een stuk aangenamer. En het is net als met andere zaken, bijhouden kost minder tijd dan wekenlang achterstand inhalen. Zou u dolgraag een volkstuin willen nemen, maar wilt u meer weten over groenten kweken en bijvoorbeeld wisselteelt, er zijn diverse mensen met jarenlange ervaring op allebei complexen, die u graag gevraagd (en ongevraagd) advies willen geven. Kom gewoon eens een kijkje nemen en laat u overhalen. U kunt zich melden bij Wietse Kemker (tel: 2572684) voor het complex Griene Leane of Klaas Tigchelaar (tel: 2573402) voor het complex De Terp. Graag tot ziens!! (Volks)tuinliefhebber Tjitske ten Broek

Ingezonden CDA-fractie Leeuwarderadeel We willen u graag op de hoogte brengen van een aantal zaken uit de raadsvergadering van donderdag 14 maart 2013 M.b.t. Leeuwarden: Het college van B&W heeft een brief geschreven om van de raad en het college van B&W van Leeuwarden officieel te vernemen of ze met ons willen herindelen. Er is een notitie door het college opgesteld langs welke weg de samenwerking met Leeuwarden zou kunnen worden opgepakt. Voor samenwerking zijn echter twee partijen nodig. In de komende vijf jaar wordt de samenwerking met Leeuwarden steeds verder ingevuld en zullen de samenwerkingsverbanden in Noordwest op het daarvoor geschikte moment worden afgebouwd en beëindigd. De eerste vorm van samenwerking is een feit: BV-Sport Leeuwarden gaat de sportvelden in Leeuwarderadeel maaien. Moties: Het CDA is uitermate ontevreden met het opschroeven van de hoogte m.b.t. het sluiten van kleine scholen. Nu kennen we de 23 norm en deze wordt wellicht 100 leerlingen. Dit betekent voor Leeuwarderadeel sluiting van meerdere scholen. Voor Friesland betekent dit sluiting van honderden scholen! Daarom hebben we een motie opgesteld en deze is unaniem aangenomen, zie voor de inhoud onze website www.cdaleeuwarderadeel.nl Deze motie is ook in onze buurgemeenten unaniem aangenomen. De colleges moeten in overleg met de staatssecretaris, de Tweede Kamer en het VNG om deze dreiging af te wenden. Het blijkt dat het Rijk flink gaat bezuinigen op de huishoudelijk hulp. Ook hier zijn wij pertinent op tegen en hebben we een motie ingediend, die ook unaniem werd gesteund. De wethouder gaat met deze aan de slag (zie inhoudelijk onze website!). De bibliotheek: Uit de berichtgeving in de media heeft u begrepen dat de bibliotheek in Stiens op de nominatie staat om te sluiten m.i.v. 1 juni 2013. Onze wethouder Agda Wachter heeft kunnen melden dat de bibliotheek vooralsnog niet op 1 juni zal gaan sluiten. Gezocht wordt naar een oplossing. Hetgeen zal gaan inhouden dat er meer gelden beschikbaar moeten worden gesteld door de gemeenteraad. Alle fracties hebben de wens om de bibliotheek te behouden, dat houdt in dat de voorgestelde bezuinigingen opnieuw moeten worden bekeken! We houden u op de hoogte u Jan Keuning, Henk de Jager, Lubbert Tilma

Protestantse gemeente Stiens Dit jaar organiseert de Protestantse gemeente te Stiens weer een paasnacht in het St. Vitushus en in de St. Vituskerk. Het is al zeer oude gewoonte dat christenen in de nacht voor Pasen, in dit geval dus 30/31 maart samen komen om te bidden, om de doop te vieren en stil te staan bij de opstanding van de Here Jezus Christus. Om zijn opstanding is het paasfeest te doen en wij hebben gemeend bij die traditie aan te moeten sluiten. De hele paasnacht is het st. Vitushús en de St. Vituskerk te Stiens geopend voor gebed, gesprek, vieringen en workshops. Een nacht opblijven werkt alleen maar als je ondertussen wat te doen hebt. Een aantal groepen jongeren uit de gemeente is betrokken bij deze nacht en heeft een gedeelte van het programma voor zijn rekening genomen.

Schoen- en tassenreparaties rits in broek of jas Uw haal en breng adressen: Stiens: Hoekstra mannenmode, Langebuorren Diepenmaatsport, St.Vitusplein St Annaparochie: “St. Annamode”, van Harenstraat Oude Biltzijl: ‘t Winkeltje, op de hoek

Het programma begint zaterdagavond 30 maart om 21:30 uur, en eindigt zondagmorgen om 9:30 uur met de paasvieringen in onze beide gebouwen, De Hege Stins en de St. Vituskerk. Programma paasnacht 30-31 maart 2013 21:30 uur - stille zaterdagviering 22:30 uur - koffie en paasbrood 23:00 uur - sterrenkijken met ds. Desirée Scholtens, amateur-astronome. Bij bewolking: workshop maan. 0:00 uur - maaltijd en geloofsgesprek 1:00 uur – eerste nachtviering in de kerk, voorbereid door de jongvolwassenengroepen: Gethsemane 1:30 uur – verwerking nachtviering 2:00 uur tot 3:00 uur vervalt (ivm zomertijd) 3:00 uur – tweede nachtviering in de kerk (let op: zomertijd), voorbereid door Godpoint, stilte- en lichtviering 3:30 uur - workshop muffins en cupcakes versieren 5:00 uur - opstandingsviering buiten en in de kerk (voorbereid door de belijdenisgroep van 2011) 5:30 uur – ochtendgymnastiek met Annarein Dijkhuis, docente ALO 6:00 uur – wandeling met Lubbert Tilma, boer en natuurkenner 7:30 uur – gemeenteontbijt in het St. Vitushús (van harte welkom) 8:30 uur – schoonheidsbehandeling (ALLEEN voor wie de hele nacht is opgebleven) en opfrissen 9:30 uur – kerkdienst in De Hege Stins met Muziekfabriek en in St. Vituskerk met Looft den Heer

Uw schoenen worden gerepareerd door:

Schoenmakerij op den Kelder

Zuidvliet 258, 8921BN Leeuwarden. Tel. 058-2138869 Erkend Kwaliteitsreparateur Nederlands Schoenfabrikaat

www.schoenmakerijopdenkelder.com

www.jemanicleaning.nl

u u u u

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. van deR Sanden

Lage Herenweg 21, Marrum

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Voor de schoonheidsbehandeling stelt gemeentelid Akke Haagsma haar studio belangeloos ter beschikking u

Paaseieren zoeken! Op woensdagmiddag 27 maart kun je met het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee paaseieren zoeken. De paashaas heeft eieren verstopt maar hij kan ze niet meer terugvinden. Kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen de paashaas helpen om de paaseieren terug te vinden. Natuurlijk mogen ouders ook mee als begeleider.Voor iedereen die meedoet ligt een leuke verrassing klaar. De activiteit duurt van 14.00 – 16.00 uur en vindt plaats in Cultureel Centrum De Skalm. Opgeven is niet noodzakelijk.Voor meer informatie kunt u terecht op www. welzijnmiddelsee.nl Mocht u verder nog vragen hebben over het paaseieren zoeken dan kunt u contact opnemen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerker.058-2575220 of j.adema@welzijnmiddelsee.nl u StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 27 maart Voetbal (Sportpark it Gryn, Stiens) 19.30 uur sc Stiens VR2 – ONB VR1 (beker)

Vrijdag 29 maart Zaalvoetbal (Sportpark it Gryn, Stiens) 20.10 u. AVANTI 5 - ASC 3 21.30 u. AVANTI/CARE Schadeservice 1 - Sparta Nijkerk 1

Zaterdag 30 maart Voetbal (sportpark it Gryn, Stiens) 09.00 u. sc Stiens E7 Geel Wit E2 09.00 u. sc Stiens F5 Franeker F6 09.00 u. sc Stiens MP1 DTD MP1G 09.00 u. sc Stiens MD1 HRC MD1 09.00 u. sc Stiens ME1 Beetgum ME1 10.15 u. sc Stiens E6 Friesland E1 10.30 u.sc Stiens B1 Bolsward B1 10.30 u. sc Stiens B2 - DTD B1 10.30 u. sc Stiens D2 - Trynwalden D1 11.30 u. sc Stiens E1 GVAV Rapiditas E1 11.30 u. sc Stiens E2 GVAV Rapiditas E2 12.00 u. sc Stiens A1 Franeker A1 12.30 u. sc Stiens 6 Rood Geel 5 12.30 u. sc Stiens C2 MKV’29 C2 12.30 u. sc Stiens C3 - FVC C2 14.30 u. sc Stiens 1 Zeerobben 1 14.30 u. sc Stiens 4 - Arum 2 15.00 u. sc Stiens VR3 - Noordbergum VR1 16.30 u. sc Stiens VR1 - University of Alabama VR1 Korfbal Sportterrein Britsum 10:30 u. CSL F3 - DTS (S) F1 10:30 u. CSL F2 - Quick '21 F1 11:30 u. CSL F1 - Spannum F1 11:30 u. CSL E3 - SCO E2 12:45 u. CSL D1 Drachten/V.d. Wie D1 14:00 u. CSL A1 - Joure A1 15:30 u. CSL 1 - Tietjerk 1 17:00 u. CSL 3 - Heerenveen 4

Zondag 31 maart Voetbal (Sportpark it Gryn, Stiens) 11.00 u. sc Stiens 3 - Harlingen 4

S.C. Stiens ontvangt University of Alabama Zaterdag 30 maart speelt S.C. Stiens vrouwen 1 tegen het team van de University of Alabama. De wedstrijd begint om 16.30 uur. Deze speciale wedstrijd wordt gespeeld na afloop van de topper van de heren, tussen de nummer één en twee van de derde klasse S.C. Stiens za 1 – z.m.v.v. Zeerobben 1 (aanvang 14.30 uur). Het Alabama vrouwenteam speelt namens de gelijknamige universiteit in de Verenigde Staten. Het komt uit op het NCAA division I niveau, het hoogste collegeniveau in de VS. De ploeg van Alabama speelt gedurende het seizoen wedstrijden door heel Amerika heen. De ploeg reist per bus of vliegtuig naar deze uitduels en speelt thuis in hun voetbalstadion voor gemiddeld een kleine 1.000 toeschouwers. Het team bestaat uit spelers komende van diverse Staten en werelddelen. Zo spe-len ook bijvoorbeeld de Nederlandse (jeugd) internationals Pia Rijsdijk en Merel van Dongen (beiden ex ADO Den Haag) voor de Universiteit van Alabama. De spelers combineren studeren en voetballen via een strak schema, elke dag gedurende het jaar. De ploeg wordt gesponsored door kledingmerk Nike en speelt in Nederland onder meer tegen PSV Eindhoven, SC Heerenveen en dus ook tegen S.C. Stiens. Het elftal wordt tijdens hun bezoek aan Nederland begeleid door oud-Cambuur directeur, Alex Pama. Wij nodigen iedereen uit om de topper van onze heren zaterdag 1 en de speciale wedstrijd van onze vrouwen 1 bij te wonen! u

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 6 april 2013. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo u

Schaakclub Jurjen Tolsma verliest nipt van WES Het schaakteam van DSC Jurjen Tolsma uit Stiens heeft van het schaakteam van WES uit Wolvega verloren. In de 6e ronde kwamen de schakers uit Wolvega naar Stiens. De Topper, wij stonden 1 punt voor en konden kampioen worden bij winst, maar WES is een goede ploeg, die er anders over nadacht. Op Bord 8. Jaap Overeem had de gedachte denk ik ergens anders en kwam zeer snel met een verliespunt (0-1) Op bord 2 schaakte Yme Brinksma kreeg een sterke tegenstander en kon niet winnen. (0-2) Tony Garcia op bord 6 kwam tot remise (0.5 -2.5). Jan van de Lune op bord 7 gaf zijn tegenstander de ruimte om de winst te pakken. Verloren voor Jan (05-3.5) Daarna kwam Bouke op bord 1 steed slechter te staan en moest de partij opgeven. (0.5-4.5) WES had de overwinning binnen en het zag er naar uit, dat het een grote overwinning werd 1-7 of 2-6, maar Marten Kroondijk op bord 4 kon na enige risico genomen toch de winst te pakken. Marten won. (1.5-4.5) Geert Nicolay op Bord 5 had ook risico gelopen en kon ook winst aantekenen. (2.5-4.5) Pieter Sinnema op Bord 3 stond slecht en probeerde nog van alles om te winnen. Tenslotte moest de tijd uitkomst bieden met nog 10 seconden op de klok van Pieter viel de vlag van de tegenstander 0 seconden en Pieter reageerde direct en wint de partij. 3.5-4.5 Dus een kleine overwinning voor WES. Uitgeschakeld zijn we nog niet met nog 1 ronde te gaan kunnen we nog kampioen worden wij zullen het opnemen tegen knudde en Wes tegen De Donger dus spannend zal het wezen op zaterdag 13 April. Waarbij we gezamenlijk de laatste ronde spelen in een zaal te leeuwarden. Stand r6 Klasse 1 1. WES 2. Jurjen Tolsma 3. Knudde 4. De Donger 5. Bakkeveen 6. Mid Fryslan 7. De Burght 8. Emanuel Lasker 2

Ra Wolvega Stiens Leeuwarden Dokkum Bakkeveen Akkrum Leeuwarden St. Jacob

Mp 10 9 7 7 6 4 3 0

Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 28½ 4½ 4 5 4 6 5 27½ 3½ 5½ 5½ 4 4½ 4½ 26 4 4 3 5 4 6 21 2½ 4 5½ 4½ 4½ 23 3 2½ 5 2½ 4½ 5½ 20 4 4 3 3½ 5½ 21 2 3½ 4 3½ 2½ 5½ 17 3 3½ 2 3½ 2½ 2½

Volleybalvereniging SBO blijft winnen Opnieuw heeft het eerste damesteam van de volleybalvereniging SBO uit Minnertsga het maximale aantal van 3 punten aan het totaal kunnen toevoegen. Tegenstander in de sporthal in Sint Annaparochie was VC Leeuwarden 3. Hoewel de gasten uit Leeuwarden verblijven in de onderste regionen van de competitie en SBO deel uitmaakt van de top 3 was alleen in de eerste en derde set dit verschil zichtbaar. SBO begon geconcentreerd aan de wedstrijd en binnen no-time sierde een 20-10 stand het scorebord. Vanaf die stand kreeg Leeuwarden meer grip op de wedstrijd en kon tegen scoren. SBO moest nu meer werken voor de punten. Via 22-13 en 23-16 won SBO nog ruim met 25-17. Het begin van de tweede set stond in het teken van het spel zoals dat aan het einde van de eerste set kon worden waargenomen. De gasten uit Leeuwarden konden hun betere spel vasthouden terwijl bij SBO het spelpeil naar een bedenkelijk niveau zakte. Op de stand 20-15 voor de thuisploeg was de marge geruststellend en leek de set te zijn gespeeld maar men had zich in het opportunisme van de Leeuwarder dames vergist. SBO maakte te veel fouten waarvan de tegenstander gretig profiteerde. Via 21-17 en 23-23 kwam Leeuwarden met 23-24 op setpoint. Doordat Leeuwarden de volgende aanval buiten de lijnen sloeg werd de stand gelijk. Een direct punt uit de opslag en een fout aan Leeuwarden kant zorgden bij SBO voor de bevrijdende punten (26-24) zodat de set alsnog in St. Annaparochie bleef. In de derde set speelde SBO weer het eigen spel zoals dat ook in de eerste set reeds was getoond. Tot 13-10 mochten de gasten nog enige hoop hebben op een goed resultaat. Daarna zorgde een goede opslag en direct scorende aanvallen van SBO dat die hoop ijdele hoop bleek. Met 25-14 werd ook de derde set gewonnen. SBO staat door dit resultaat op de tweede plaats in de competitie met 5 punten minder en 1 wedstrijd minder gespeeld u

u

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens StienserOmroeper

10


Vier NK-titels voor karatevereniging Iryoku

De clubkas vullen. Dat is het idee.

Karatevereniging Iryoku uit Leeuwarden/Stiens heeft bij het Nederlands Kampioenschap Shinkyokushin Karate vier eerste plaatsen behaald. Drie jeugdleden gingen in Zutphen met de landstitel naar huis op het onderdeel kumite (vrije gevecht). Bij kata (loopvorm) was er eenmaal goud. Iryoku deed met een team van dertien karateka's mee.

Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland levert een bijdrage aan een levendige lokale gemeenschap door veel verenigingen en stichtingen in haar werkgebied te ondersteunen met sponsoring en donaties. Leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben vanaf nu inspraak in de verdeling van dit geld.

Kumite In de klasse dames 12-14 jaar domineerde Lauren van der Zee. Gekomen voor de titel, schakelde de 14-jarige Leeuwardense met degelijk vuistwerk en hoge cirkelschoppen al haar tegenstanders uit. Vorig jaar werd Van der Zee tweede op het NK. Ook trainingsmaatje Arrabella Roorda (15) uit Menaldum wilde in Zuthpen niet verliezen. De altijd zeer gedreven Roorda, vorig jaar eerste bij de dames 12-14 jaar, werd in de klasse dames 15-16 jaar opnieuw Nederlands kampioen. Haar broer Nicander (13) wist met rust, overzicht en enkele goedgeplaatste schoppen met de knie de hoogste eer te behalen bij de jongens 12-13 jaar. Vanwege haar lengte was Jildou Cuperus (13) uit Leeuwarden ingedeeld in de gewaagde damesklasse 15-16 jaar. Ze haalde op de mat een fraaie derde plaats

uit het vuur. De 12-jarige Bonita Hoekwater uit Leeuwarden veroverde het brons bij de dames 12-13 jaar. Kata De technisch zeer begaafde Van der Zee wist zondag de 'dubbel' te veroveren door ook eerste te worden op het onderdeel kata bij de dames 12-16 jaar. Arrabella Roorde pakte in die klasse het zilver. Hoekwater greep de reservetitel bij de dames tot 12 jaar. Karatevereniging Iryoku Karatevereniging Iryoku (wilskracht) is dé karatevereniging in Leeuwarden waar sinds 1993 het Kyokushin karate van Masutatsu Oyama wordt onderwezen. Arend Mud (voorzitter, 2e dan) en Gilbert Roy Cleveringa (secretaris/penningmeester, 4e dan) zijn de oprichters. Iryoku heeft vijf scholen, vier in Leeuwarden

Van 18 tot en met 27 maart mogen leden van de bank vijf stemmen uitbrengen op verenigingen en stichtingen die deelnemen aan Rabobank Clubkas Campagne. Leden die voor 1 februari 2013 lid zijn geworden van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland hebben per post een persoonlijke stemcode gekregen. Meer informatie is te vinden op www.rabobank.nl/ lnwf u

en één in Stiens. De afgelopen jaren heeft een groot aantal leerlingen Friese en nationale titels behaald. Iryoku is aangesloten bij de Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie (N.S.K.O.) en NOC*NSF. (Shin)Kyokushin Karate (Shin)Kyokushin karate is fullcontact karate. De Japanse naam betekent vrij vertaald ‘de weg van de uiterste waarheid’. (Shin) Kyokushin karate is een manier om jezelf te overwinnen en te ontdekken. Discipline, respect en wilskracht staan voorop. Naast fysieke ontwikkeling en het komen tot technische perfectie gaat het om het ontwikkelen van de geest. Wereldwijd doen ongeveer 4 miljoen mensen aan (Shin)Kyokushin karate u Het volledige NK-team 2013 van Karatevereniging Iryoku

Spinningmarathon voor KWF-kankerbestrijding bij Sportschool Bodymove was een groot succes. 16 Maart is er een spinningmarathon gehouden bij Body Move Stiens, dit was een enorm succes. Van 10:00 tot 16:00 uur zat de fietszaal met 20 fietsen bomvol met fietsers voor het goede doel. De gehele opbrengst van € 1500,00 gaat naar het KWF-kankerbestrijding. De organisatie was in handen van een groep mannen die in juni de Alpe d’Huzes gaan fietsen. Body Move stelde hun spinningruimte en een instructeur beschikbaar. 100 fanatieke fietsers hebben die zaterdag mee gefietst voor dit goede doel. Met enorm veel plezier en een goede inzet leverde dit het geweldige resultaat, wat zeker voor herhaling vatbaar is u

Vindt

uw kind tennis leuk??

Dit

is nu uw kans...

Schooltennisproject TV Stiens groot succes! 10 april beginnen de tennislessen voor jeugd en senioren. Hierop vooruitlopend heeft Tennisvereniging Stiens in samenwerking met Go4Sport en Pro tennis (tennisschool) meegedaan aan het schooltennisproject. In maart hebben maar liefs 240 kinderen uit de gemeente Leeuwarderadeel mee gedaan aan dit project. Prachtig, allemaal kinderen van klas 3, 4 en 5 gedurende de gymles in de weer met racket en tennisbal onder leiding van onze tennistrainer Emiel de Graaf. De kinderen kregen 2 keer een tennisles tijdens de gymnastiekles aangeboden. Het project is 23 maart tijdens de open dagen van Tennisvereniging Stiens afgesloten met een clinic. Op deze wijze hopen wij dat kinderen enthousiast zijn geworden voor deze fantastische sport. Kinderen die tennis leuk vinden en door willen gaan kunnen zich aanmelden voor Maak Kennis Met Tennis. Dit zijn 4 kennismakingslessen, 1 x per week op 10, 17, 24 april en 1 mei. Een racket is tijdens de les beschikbaar. De 4 lessen worden afgesloten met een leuk en sportief toernooi. Na deze reeks kan dan beslist worden of zij door wil gaan met tennisles en lid wordt van de tennisvereniging. Een leuke manier dus voor uw kind om met tennis in aanraking te komen! Lijkt het uw kind leuk, meld haar/hem dan snel aan via www. pro-tennis.nl. Sluitingsdatum inschrijving is 3 april. Voor vragen mag u ook bellen met Sjoukje Ruisch, tel. 058-2573064 u StienserOmroeper

11


Maak kennis met tennis

4 lessen voor slechts â‚Ź 29,50 Meld je aan via www.pro-tennis.nl www.tvstiens.nl

Een probleemloos tuinseizoen start bij:

Laat nu uw maaimachine ophalen voor een beurt, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan.

VO O R A L U W WO O N W E N S E N

Maar ook voor uw andere tuinmachines is De Grundel een vertrouwd adres, als het gaat om onderhoud, reparatie, advies en verkoop, nieuw en gebruikt.

Gezellig Paaswinkelen in Stiens

Hans Dijkstra 06 219 936 40 / info@degrundel.com Gratis haal & breng service in Stiens en omgeving.

PAASMAANDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Kelvinstraat 4, 8912 BA Leeuwarden Tel: 06 - 10618818 www.meubelhaldefabriek.nl

Heeft u al gestemd? Het is zover! Van 18 tot en met 27 maart mogen leden van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland laat verenigingen in haar werkomgeving op deze manier meedelen in de winst. Als lid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft u inspraak op de verdeling van dit geld. Gebruik uw persoonlijke stemcode die u per post heeft ontvangen en steun de clubkassen die het volgens u verdienen. Elke stem is geld waard. Laat deze dus niet verloren gaan en stem! Ga naar www.rabobank.nl/lnwf en stem op uw favoriete clubs!

K E E W E T S LAAT

LEEFTIJDS

KORTING OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

StienserOmroeper

12

Rabobank Clubkas Campagne Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/lnwf


Kaatsen Tusken Waed en Ie

Alle scholen een prijs tijdens het Schoolhandbaltoernooi 2013 !

De federatie organiseert in 2013 de volgende activiteiten: • 26 maart starten we met trainingen buiten, korfbalveld in Hijum • De federatietest wordt gehouden op dinsdag 23 april na de training • Federatiewedstrijden door elkaar loten dicht bij jou in de buurt • De afdelingscompetitie

Op vrijdag 15 maart organiseerde de handbalvereniging FHC het jaarlijkse Schoolhandbaltoernooi voor scholen in de gemeente Leeuwarderadeel.

Wil jij of je vriendjes/vriendinnetjes op de hoogte blijven van alle activiteiten van de federatie “Tusken Waed en Ie” ? Stuur dan een mailtje naar tuskenwaedenie@gmail.com. Je wordt dan altijd op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Uitleg over onze activiteiten en de wijze van aanmelding vind je in de bijlagen.Heb je verder nog vragen, neem contact op via ons mailadres of bel met bestuur: Eelke Pijnacker, Ferwert tel. 0518-411570 Zomertrainingen Dit jaar is er weer zomertraining. Het is de bedoeling om vanaf dinsdag 26 maart en dan elke dinsdag daarna te weten 2 april, 9 april, 16 april, 23 april en 7 mei, kies je voor 10 trainingen dan verder op dinsdag 14 mei, 21 mei, 28 mei en 4 juni. Locatie is Hijum (Korfbalveld/ Kaatsveld), tijdstip 16.15 uur tot 17.15 uur, Welpen en Pupillen, En van 17.15 tot 18.15 de Schooljeugd en Jeugd 14-16 Er wordt een kleine bijdrage gevraagd inclusief federatietest op dinsdag 23 april. Deze training is ook een goede voorbereiding voor de testdag. Alle kinderen die vorig jaar federatie hebben gekaatst mogen meedoen aan de trainingen, kinderen die bij de KNKB-trainen mogen niet meedoen. Welpen kunnen in principe altijd meedoen, wel wordt verwacht dat hij/zij de basisbeginselen van het kaatsspel beheersen. Testdag Op 23 april is de testdag. Bedoeling van deze test is om te kijken of je de opslagafstand beheerst in jouw categorie. Alle 1e jaar deelnemers van elke categorie moeten deze test doen om te kunnen federatiekaatsen. Het gaat om kinderen geboren in 1999 (jeugd14-16), 2001 (schooljeugd), 2003 (pupillen) en alle welpen die nog geen kaart hebben. Als je deze kaart niet haalt kun je niet meedoen aan federatiewedstrijden. Alle 2e jaars (3e jaars jongens/meisjes) hoeven de test niet te doen. Tenzij je nog geen kaart hebt. Voor deze testdag moet je, je apart opgeven. Opgave via e-mailadres: tuskenwaedenie@gmail. com Je moet je opgeven voor woensdag 20 april acht uur 's avonds Kun je zaterdag 23 april niet, neem dan contact met ons op. We kunnen dan op een trainingsdag de test afnemen. Federatiewedstrijden De Federaasjedei is een wedstrijd voor de jeugd (welpen, pupillen, schooljeugd) en ook voor senioren, waarbij de jongens en meisjes bij de dames en heren kaatsen. Als dit niet doorgaat in Froubuurt dan kaatsen de jongens/meisjes mee in Oude Leije. Data voor de afdelingscompetitie: Woensdag 19 juni in Oude Biltzijl (alle categorieën), woensdag 26 juni Oude Leije (welpen en pupillen), vrijdag 28 juni Hijum (schooljeugd en jeugd 14-16. De finales van de dorpencompetitie is op woensdagmiddag 3 juli op het kaatsveld te Stiens Opgave afdelingscompetitie gaat via de eigen vereniging via de KNKB site Wijze van aanmelden federatiewedstrijd: o Kinderen die in het bezit zijn van de federatiekaart mogen zich zelf rechtstreeks aanmelden via de website KNKB.nl o Vermeld je naam, geboortedatum en je KNKB nummer. o Meld je op tijd aan!!! Als je te laat bent kun je niet meedoen. In het wedstrijdschema staat in de laatste kolom voor wanneer je je op moet geven. o N.b. als een wedstrijd niet doorgaat i.v.m. weersomstandigheden, dan krijg je via de mail bericht, minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd u

Dit toernooi is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Vier scholen uit Stiens en Cornjum hadden zich opgegeven om de strijd aan te gaan met zes meisjesteams en vijf jongensteams! Bijna 150 kinderen deden mee en maakten er een geweldig toernooi van met leuke én spannende wedstrijden. Op de tribunes was het gezellig druk met familieleden, klasgenoten en andere belangstellenden die de spelers kwamen aanmoedigen. Winnaars handbalwedstrijden Dit jaar speelden zowel de zes meisjesteams in één poule als ook de vijf jongensteams. Drie uren gingen de teams de strijd met elkaar aan. Alle 11 teams deden hun uiterste best en er werden leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Aan het eind van de middag waren de winnaars bekend. Bij de meisjes ging de eerste plaats naar De Twilling 1, net voor De Jint 2 en De Sprankel 1. Bij de jongens ging De Jint 1 er met de

winst vandoor, net voor De Jint 2 en De Twilling 1. De winnende teams mogen door om te strijden voor het Fries Kampioenschap en de winnaars daarvan doen mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. Winnaars spandoekwedstrijd en Fair Play Bokaal Naast het winnen van het kampioenschap Leeuwarderadeel, zijn er nog twee prijzen te winnen. Elk jaar wordt de Fair Play Bokaal uitgereikt aan het team dat het sportiefste spel laat zien. De scheidsrechters bepalen per wedstrijd welk team de Fair Play punt krijgt. Het ging dit jaar erg gelijk op tussen drie teams. Uiteindelijk hebben de scheidsrechters bepaald dat de jongens van De Sprankel de Fair Play (wissel)bokaal mee naar huis mochten nemen. Naast de sportieve strijd op het veld, wordt creativiteit ook beloond: de makers van het mooiste, leukste en origineelste spandoek verdienen een heerlijke taart van de echte bakker Nico & Aeltsje de Groot uit Stiens. Deze keer waren er 2 spandoeken die er qua creativiteit bovenuit staken. OBS Oan ’t Skipperspypke uit Cornjum , die elk jaar prachtige spandoeken maakt, won voor de vierde keer

(!) op rij de titel ‘Mooiste spandoek’ en daarmee de taart. Elke deelnemer kreeg een versnapering uitgereikt, gesponsord door de Albert Heijn uit Stiens. Daarnaast kregen alle deelnemers van Sportcentrum It Gryn een kortingskaart voor het discozwemmen. Al met al een zeer geslaagd Schoolhandbaltoernooi Leeuwarderadeel 2013, waarbij alle scholen met een prijs naar huis gingen ! Gratis trainen voor deelnemers Schoolhandbaltoernooi Heb je meegedaan met het schoolhandbaltoernooi en ben je helemaal enthousiast geworden over handbal? Dan nodigen wij je van harte uit om drie keer gratis mee te trainen op vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur in de Iehal te Stiens. De jongens kunnen zich melden bij Sido van der Ploeg en de meisjes bij Hermanna Miedema. Heb je niet meegedaan, maar lijkt handbal jou ook een leuke en uitdagende sport ? Ook jij bent van harte uitgenodigd om een keer mee te trainen! Voor meer informatie kijk op de website www.friesehandbalcombinatie.nl u

Sportverenigingen krijgen vergoeding voor opleiden vrijwilligers Het sportstimuleringsproject GO-4 Sport hecht veel waarde aan deskundige vrijwilligers in de sport. Daarom kunnen sportverenigingen een onkostenvergoeding van GO-4 Sport krijgen wanneer vrijwilligers van de vereniging een opleiding of cursus volgen. Vaak gaat het dan om opleidingen en cursussen die door een sportbond worden aangeboden, zoals trainers- scheidsrechtersof jurycursussen. Dit hoeft echter niet beslist het geval te zijn. Sportverenigingen waarvan een vrijwilliger binnenkort een opleiding of cursus gaat volgen, kunnen een aanvraagformulier bij GO-4 Sport indienen. Dit aanvraagformulier moet voor de start van een cursus worden ingediend. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. GO-4 Sport beoordeelt na ontvangst van een aanvraag of deze aan de voorwaarden voldoet en of een vereniging in aanmerking komt voor een vergoeding. In 2012 hebben 12 sportverenigingen voor 46 vrijwilligers een aanvraag voor deze regeling ingediend. Wilt u in 2013 ook gebruikmaken van deze regeling? Kijk dan op www.go4sport.nl voor meer informatie over deze regeling en het aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met GO-4 Sport (tel. 0518-418891) of een bericht sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl u

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534 Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 M. AG 06 -Stiens 51382534 www.stucadoorstiens.nl Skilwei 18 08 9051

www.stucadoorstiens.nl van Lingen www.stucadoorstiens.nl

T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

* Schilderwerk * Glas

* Wandafwerking

* Hoogwerkerverhuur

SCHILDERSBEDRIJF

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

StienserOmroeper

13


Kinderboerderij Doniastate is klaar voor de opening!

Dagbesteding

Op zaterdag 6 april tussen 13.00 en 16.00 uur is er op pleegzorgboerderij Samen Thuis een inloopdag voor geïnteresseerden in de dagbesteding. Al enkele jaren biedt pleeg- zorgboerderij Samen Thuis binnen de dagbesteding een grote variatie werkzaamheden aan. De doelgroep voor deze activiteiten zijn jongeren en volwassenen vanaf 14 jaar die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen in de reguliere maatschappij. • schoolverlaters die nog geen baan of anderszins nuttige dagbesteding hebben. • leerplichtige kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. • mensen die moeite hebben om mee te draaien op de arbeidsmarkt.

Op zondag 31 maart 2013 kunnen de kinderen vanaf 10.00 uur samen met hun ouders weer elke dag genieten van de pasgeboren lammetjes, geitjes en alle speeltoestellen. Op de vernieuwde website van de kinderboerderij kunt u veel informatie vinden over de openingstijden, arrangementen en dieren. We zijn zelfs te volgen op twitter!

Repricura uit Leeuwarden komt met veel reptielen naar de kinderboerderij, spinnen, slangen, hagedissen waarmee de kinderen op de foto kunnen. In de Stienser omroeper wordt u de komende weken op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen over de fair. Donateurskaarten kunnen gekocht worden voor €25,00 aan de balie in het restaurant. Hierop kunnen 2 volwassenen en maximaal 4 kinderen een seizoen toegang krijgen tot de kinderboerderij. Tot ziens bij Kinderboerderij Doniastate! Openingstijden: 31 maart – 29 september 2013 Maandag – zondag 10.00 – 17.00 uur 1 oktober – 31 oktober Maandag –Vrijdag 10.00 – 16.00 uur Weekenden gesloten u

Doelstelling van de aan te bieden dagbesteding is het begeleiden van deelnemers en aanbieden van activiteiten op een dusdanige manier dat ze na verloop van tijd geleidelijk weer mee kunnen draaien in de reguliere maatschappij. Zorgboerderij Samen Thuis kan de volgende activiteiten aanbieden. • activiteiten in de groenvoorziening: onderhoud van tuinen, werken in de moestuin, hout zagen en kloven. • activiteiten in de dierhouderij: verzorgen en voederen van ezels, geiten, schapen, pony’s, kippen, eenden, konijnen. • activiteiten in de huishouding: afwassen, eten koken, schoonmaakwerkzaamheden in en om de boerderij. • creatieve activiteiten: schilderen, tekenen, pottenbakkerij, metaalbewerking, houtbewerking, sporten.

De 3 initiatiefnemers van pleegzorgboerderij Samen Thuis. v.l.n.r; Marja van der Zwan, Bart van der Zwan en Hanneke van der Zwan.

14

Ben je nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om langs te komen op zaterdag 6 april tussen 13.00 - 16.00 uur op pleegzorgboerderij Samen Thuis, Kleasterwei 15 te Ferwert. Wij staan dan voor je klaar met koffie, thee en iets lekkers. u

Burgemeester Boertjens op bezoek bij Acupunctuur Stiens “Alles draait om energie. Als je enthousiast bent, voel je de energie stromen. Als je verdriet hebt, heb je geen energie.” Marian Rappoldt leidt de burgemeester en de bedrijvencontactfunctionaris rond in haar acupunctuurpraktijk. Marian: “Als de energiestroom blokkeert en je prikt op bepaalde punten met naalden, dan kan de energie weer gaan stromen. De balans in je lichaam herstelt zich. Waar ik precies ga prikken? Dat bepaal ik door te luisteren naar de klachten, door de pols te voelen en de tong te bestuderen.” Rust werkt helend De praktijk van Marian is recht tegenover de St. Vituskerk in Stiens. De wachtkamer is smaakvol ingericht. Om de grote witte tafel staan comfortabele stoelen. Voor een witte muur staat een donkerbruine pot met enorme donkerbruine stengels van gedroogde berenklauw. Het oogt als een modern kunstwerk. Er is een klein keukentje en een behandelkamer die goed is afgeschermd van de buitenwereld. “Wat een rust!” vindt burgemeester Joop Boertjens. Marian: “Je moet hier ook tot rust komen, als je wilt helen. Rust werkt helend.” Weerstand en energie opbouwen Marian vertelt dat ze jarenlang als arts heeft gewerkt, onder meer in een verpleeghuis en bij de GGD. Daarnaast is ze zich op de acupunctuur gaan toeleggen. Joop Boertjens: “Wanneer gaat iemand naar een acupuncturist?” Marian: “De meeste mensen komen met klachten, waarvoor artsen geen verklaring hebben.

StienserOmroeper

Samen Thuis.

Inloopdag op zaterdag 6 april

Over een aantal weken opent de kinderboerderij de hekken weer voor het publiek. Na een periode van verbouwen, verven en inrichten zijn we weer klaar voor een nieuw openingsseizoen.

Op zaterdag 20 april organiseert Doniastate samen met Dekemastate en Martenastate weer de jaarlijkse Statenfair. Ook dit jaar wordt het weer een vrolijk festijn waarbij op de states weer verschillende activiteiten georganiseerd worden. Zo mogen de kinderen ’s middags met Heero, de mascotte van SC Heerenveen, op de foto en is er een springkussen op het terrein.

op

Acupuncturist Marian Rappoldt laat burgemeester Joop Boertjens zien hoe moxatherapie werkt. Bijvoorbeeld voortdurende vermoeidheid. Dan vragen ze mij of ik ze kan helpen. En als mensen chronische pijn hebben, dan kan ik proberen de pijn te verlichten, bijvoorbeeld via acupunctuur. Maar dat lukt niet altijd hoor. Zo simpel ligt het niet. En iemand met een maagzweer of met hartproblemen stuur ik meteen door naar het ziekenhuis. Maar iemand met hooikoorts kan ik goed helpen, vooral als diegene in januari komt. Met goede leefadviezen en met acupunctuur kan ik helpen om weerstand en energie op te bouwen.” Ooracupunctuur en oorbellen Marian legt uit dat er verschillende vormen zijn van acupunctuur, bijvoorbeeld ooracupunctuur. In

je oor zitten de zenuwuiteinden van alle energiebanen in je lijf. Net als in je handpalm en in je voetzool trouwens. Een maagprobleem kun je via een drukpunt in het oor behandelen. De burgemeester wijst ongerust op de oorbellen van de arts en de bedrijvencontactfunctionaris. Kan dat kwaad? “Nee hoor,” stelt Marian gerust, “het lichaam vindt wel weer een hernieuwd evenwicht.” Magneettherapie en moxatherapie Naast acupunctuur geeft Marian magneettherapie en moxatherapie. Ze laat een doosje zien met moxa’s. Ze lijken op grote witte sigaren. Marian: “Een moxa is een kruidig mengsel in een opge-

rold blad. Je houdt de gloeiende punt boven een acupunctuurpunt en dat geeft een weldadige warmte. Vergelijk het maar met hot stones.” Joop Boertjens: “Dus daarom hangt hier een beetje een rooklucht. Ik dacht al, er zijn hier toch geen sigaretten gerookt?” Anti-rookbehandeling “Werkt acupunctuur ook bij een anti-rookbehandeling?” wil de burgemeester weten. Marian: “Als een verstokte roker op de stoep staat met naalden in zijn oor en een sigaret opsteekt, nou, dan smaakt die sigaret! Het allerbelangrijkste is dat diegene zelf wil stoppen. Dan kan ik daarbij ondersteunen en zorgen dat de drang vermindert.” u


Ha2o Budgetcoaching van start in Stiens Per 1 januari 2013 is in Stiens Ha2o Budgetcoaching van start gegaan. Eigenaresse Karin de Hoo geeft ondersteuning, coaching en advies aan mensen die moeite hebben om rond te komen met hun geld. Zij richt zich daarbij op de hele provincie Friesland. Ook voor werkgevers die geconfronteerd worden met medewerkers met geldproblemen, biedt Ha2o Budgetcoaching een passend traject.

STIJLVOLLE ROLF CREMER HORLOGES bij Nynke Edelsmid

Waarom een budgetcoach? In de huidige economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met financiële problemen. Vaak is dat niet hun eigen schuld. Iemand kan ontslagen worden of het tijdelijk contract wordt niet verlengd. Ook het wegvallen van een partner door overlijden of een scheiding is een bekende oorzaak van geldproblemen, evenals de crisis op de woningmarkt: iemand moet verhuizen maar krijgt het oude huis niet verkocht. Deze gebeurtenissen, die op zichzelf al meer dan genoeg zorgen en stress geven, hebben ook tot gevolg dat het besteedbaar inkomen plotseling fors daalt. Ook veranderingen in de levensomstandigheden, zoals pensionering of zelfstandig gaan wonen, brengen de financiën vaak danig uit balans. Het tijdig inschakelen van een budgetcoach kan voorkomen dat iemand problematische schulden krijgt of zelfs in de schuldsanering terechtkomt. Wat doet Ha2o Budgetcoaching? Ha2o Budgetcoaching biedt persoonlijke en professionele begeleiding, waarbij de privacy van elke cliënt verzekerd is. Na een vrijblijvend en gratis intakegesprek ordent Karin in samenwerking met de cliënt eerst de administratie; daarna wordt een budgetplan opgesteld. Zij merkt op dat veel mensen huiverig zijn voor het inschakelen van een budgetcoach, omdat ze zich schamen voor hun geldproblemen. Heel begrijpelijk, maar ook jammer: iedereen kan in een situatie terecht komen waarin hij of zij een steuntje in de rug van een budgetcoach wel kan gebruiken. Ook zijn mensen vaak bang geen baas meer te zijn over hun eigen geld. Dat laatste is een misverstand; binnen een adviestraject van een budgetcoach blijft elke cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar uitgaven en administratie. Budgetcoaching ook voor werkgevers Ha2o Budgetcoaching richt zich naast de particuliere cliënt ook op werkgevers. Mensen die geplaagd worden door geldzorgen zijn op de werkvloer vaak minder geconcentreerd en minder productief. Wanneer de schulden van een werknemer oplopen, kan het loon in beslag worden genomen, wat voor een bedrijf extra werk en kosten oplevert. Een bedrijf heeft er dus alle belang bij dat de werknemers niet in deze situatie komen te zitten. Karin wil met alle plezier persoonlijk toelichten wat de mogelijkheden en voordelen zijn voor uw bedrijf.

Nynke Edelsmid

Wie meer wil weten over de dienstverlening van Ha2o Budgetcoaching, kan terecht op de website: www.ha2o.nl. Bellen of mailen mag natuurlijk ook: 06 – 3833 2373 of info@ha2o.nl u

Ingezonden Bestuurlijke toekomst van onze gemeente; zorgen om intentie van College De beslissing is gevallen. Onze gemeente gaat naar Leeuwarden. De uitslag van het referendum is glashelder. Ruim driekwart van de bevolking heeft gekozen voor Leeuwarden. Zelfs de hoge drempel van 60% (door de coalitie opgeworpen) is gehaald. Dat is een groot compliment aan de bevolking van Leeuwarderadeel. In het eerste debat in de raad na het referendum waren alle partijen het erover eens dat de uitslag niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is en dient te worden gerespecteerd. Van het College mag nu verwacht worden dat ze slagvaardig aan het werk gaat om uitvoering te geven aan de wens van haar bevolking. In het laatste debat van 14 maart j.l. blijkt dat het College maar moeilijk te overtuigen is om voortvarend koers te zetten richting Leeuwarden. Over veel woorden en zinnen moet een stevig politiek debat worden gevoerd om het College te bewegen vaart te maken. Dit vindt de VVD verontrustend. De uitslag is glashelder en toch merkt de VVD terughoudendheid om uitvoering te geven aan de wens van de bevolking. Dit geeft wrevel en geeft te denken. Voor de VVD is dit onacceptabel. De VVD zal scherp toezien op de uitvoering waarbij de uitslag van het referendum volledig gerespecteerd wordt! Daar mag en kunt u op rekenen! In de Raad en daarbuiten; nu en in de toekomst u De VVD fractie in de Raad, Klaas Kielstra en Dominick van Diggelen

Talant en NL Doet een goede combinatie Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart waren weer veel vrijwilligers aanwezig bij de dagbesteding van Talant op de locatie G.J. Straat in Stiens.

WIJ GAAN VERBOUWEN EN RUIMEN ALLE MEUBELS OP! Eetkamerstoel zwart Grenen tafel met lade Wit hoogglans dressoir Teakkast Kersen ledikant met 2 nachtkastjes Eiken boekenkast Salontafel Leren bank 2 zits Ronde salontafel Grenen buffetkast Boxspring 180x200

e e e e e e e e e e e

399,- e 450,- e 699,- e 498,- e 1195,- e 995,- e 445,- e 825,- e 665,- e 1295,- e 1499,- e

175,150,299,225,395,399,100,399,100,250,950,-

En nog veel meer matrassen of lattenbodem - 50%

In het kader van NL Doet, vraagt de locatie vrijwilligers uit de omgeving om de medewerkers te helpen bij klussen die anders blijven liggen of te duur zijn. Evenals andere jaren waren er ook nu weer genoeg werkzaamheden die door vrijwilligers konden worden gedaan. Zo is er in de tuin van de locatie een afdakje/prieeltje gemaakt. Een locatie waar straks de verstokte rokers droog van hun sigaar of sigaret kunnen genieten. Maar het biedt ook ruimte voor om straks bij warm weer toch buiten in de schaduw te kunnen zitten. Binnen heeft het gebouw een behoorlijke verfbeurt gekregen. Zo’n actie is natuurlijk niet mogelijk zonder sponsoren en vrijwilligers. Dit jaar willen wij onze dank uitbrengen aan: • Formido Stiens voor de levering van het prieeltje • Sigma Verf in Leeuwarden voor het aanbieden van de noodzakelijke kwaliteitsverf • Vliegbasis Leeuwarden voor het aanbieden van zoveel personeel • Jeu de Boulles Club Stiens voor de vrijwillige activiteiten • En natuurlijk al die anderen die op één of andere wijze hebben meegeholpen om deze twee dagen tot een succes te maken. Het was weer geweldig. Bedankt! u StienserOmroeper

15


hans Jouta

Workshop boetseren/schilderen De workshops worden gehouden in het atelier aan de zeedijk van Ferwert, grenzend aan het waddengebied het Noarderleech. Bij goed weer kan er op locatie worden geschilderd met een veldezel. Er staat u een heerlijke dag te wachten in deze rustieke omgeving.

Za. 20 april Za. 18 mei Za. 29 juni

luchten/landschap schilderen boetseren op draadconstructie boetseren op draadconstructie

Za. 24 augustus landschap/vrij schilderen De workshops worden gegeven van 10.00 - 15.30 uur. Voor materiaal en lunch wordt gezorgd. De deelnamekosten zijn € 55,00 per persoon. Opgave kan via www.jouta.nl of telefonisch 0518-411640.

tandartsenpraktijk

Wegens verbouwing en modernisering is Tandartsenpraktijk Stiens met ingang van 18 maart tijdelijk verplaatst naar:

STIENS

Moundyk 17, 9051 AH Stiens. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: (058) 257 14 91

K�e� vo�� �� ���i�!



Voor verdere informatie zie: www.tandartsenpraktijkstiens.nl



Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 februari tot woensdag 3 april







  





 







 

    













 











 

  

  

     





 

 

  





  

 



 





 

 









 





 









  

  



 





  

  

 





 

 



  

 

 









 

  





  



 

   





 

 







 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 u. do. 8.00 - 21.00 u. Goede Vrijdag 8.00-19.00 u. en za. 8.00 - 20.00 u. 

   

16



StienserOmroeper





   





So20130325 13  

Stienser Omroeper 2013 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you