Page 1

deze week

4212

Muziekspektakel... pagina 5

1e prijs... pagina 10

Interview Dokter Braber... pagina 15

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

'BZF' De ruggensteun voor vele ondernemers Een eigen bedrijf opzetten. Het begint vaak met een goed idee dat thuis aan de keukentafel ontstaat. Maar dan? Wat zijn de volgende stappen die je moet zetten voor een succesvol zelfstandig bestaan? En belangrijk: hoe krijg je de broodnodige financiering rond? Bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) helpen ze u op weg. Bureau Zelfstandigen Fryslân is een regionaal samenwerkingsverband van 18 gemeenten, bedoeld om starters en ondernemers die tijdelijk in financiële nood verkeren, te helpen. Doel is: voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen of daarin blijven zitten. Iedereen, die voor zichzelf wil beginnen en werkloos is of dat dreigt te worden kan via Bureau Zelfstandigen Fryslân in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Daarbij gaat het om een bijdrage in de vorm van een startkapitaal, tijdelijke ondersteuning levensonderhoud of een combinatie daarvan welke als lening wordt verstrekt en uiteraard na verloop van tijd weer moet worden terugbetaald.

wordt. Een periodieke uitkering voor levensonderhoud (maximaal twaalf maanden) behoort ook tot de mogelijkheden. Het komt helaas nog te vaak voor, dat ondernemers en startende ondernemers te laat beseffen dat ze via Bureau Zelfstandigen Fryslân financiële ondersteuning en advies kunnen krijgen.

Startende ondernemers Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen moet een startende ondernemer wel aan een aantal eisen voldoen: 1. Het plan voor de onderneming moet levensvatbaar zijn. 2. De ondernemer dient zelf een goed bedrijfsplan te schrijven. Men kan hierbij gratis professionele begeleiding krijgen. Gevestigde ondernemers Bureau Zelfstandig Fryslân is er ook voor gevestigde ondernemers, die door problemen tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Het bedrijf moet wel levensvatbaarheid hebben en de ondernemer moet voor zijn levensonderhoud aangewezen zijn op inkomsten uit die onderneming. De hulp bestaat uit een bedrijfskapitaal voor noodzakelijke investeringen of het saneren van schulden, waardoor een doorstart mogelijk

bouwbedrijf

Kolthof Stiens

Molen uit Wanswert herplaatst Molen “Victor” bij de Skettersdyk bij Wânswert is afgelopen jaar grotendeels gerestaureerd. Zo is de fundering verbeterd waardoor de molen weer recht staat en is de molen voorzien van nieuw riet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Kolthof te Stiens. De kosten bedragen ongeveer € 335.000,-. De molen kan na de restauratie weer dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden. Op donderdag 11 oktober is om 9.00 uur Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens gestart met het herplaatsen van de molen: het achtkant en de kap. Stukje geschiedenis De Victor is een achtkantige bovenkruier, gebouwd in 1867 ter vervanging van zes kleine poldermolens (Spinnenkoppen/ Boerenmounts) en 3 Tjaskers. Deze molens werden door de boeren zelf bedient en onderhouden. Skettersdyk 3, Wânswert u

Bureau Zelfstandigen Fryslân Hebben wij uw belangstelling gewekt en wilt u weten of u in aanmerking komt? Bel of mail ons, u kunt ons bereiken via: telefoonnummer 14058 of per mail via: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl U kunt ons ook bereiken via onze website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl Graag horen wij of wij iets voor u kunnen betekenen u

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

Er kwamen zelfs twee grote kranen aan te pas de molen bij Wânswert weer op zijn plaats te zetten. Foto: Bram Buruma


UitAgenda Stiens

dinsdag 16 oktober 20.00 uur Informatieavond met als thema 'De woningmarkt nu en in 2013' in De Skalm woensdag 17 oktober 14.00-16.00 uur Spelletjesmiddag in het jeugdhonk van de Skalm 19.45 uur Passage: ds. Desirée Scholtens vertelt over haar werk. In de Hege Stins zondag 21 oktober 15.30 uur Syrène Saxofoonkwartet in de Skalm 19.00 uur Gospelzanger/ liedjesschrijver en spreker Martin Brand in De Hege Stins maandag 22 oktober 20.00 uur Feelgoodfilm ´Le Havre´ in Filmhuis in de Skalm dinsdag 23 oktober 20.00 uur Mw. A.Kuipers in de Skalm vertellen over wandelen voor de Vrouwen van Nu oktober Foto expositie in De Hege Stins van Sytze Koopmans t/m eind december Expositie van Jan Das in de bibliotheek

Hijum

woensdag 24 oktober 14.30-16.00 uur De Gelaarsde Kat met dierenshow in de Kampioen

Hallum

maandag 15 oktober 20.15-21.15 uur Open repetitie Hallumer fanfare in het Trefpunt

Hegebeintum

t/m 21 december Antiek Friesch glas van Greet Rozema-Overzet in de vitrines van Bezoekerscentrum "Terp Hegebeintum.

Marrum

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 21 oktober 09.30 u. ds. T.K. Kwint-de Kleine, Meppel, geestelijk verzorger Zorggroep Noorderbreedte 19.00 u. Sing-in St Vitus, Stiens zondag 21 oktober 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum Hervormde gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 21 oktober 09.30 u. ds. M. Hulzebos. Gezamenlijke dienst. Gereformeerde kerk Britsum, Cornjum, Jelsum zondag 21 oktober 09.30 u. ds. M. Hulzebos. Gezamenlijke dienst in Jelsum Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 21 oktober 10.00 u. ds. F. Buitink, Franeker P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 21 oktober 11.00 u. ds. J.F. Kroon, Beetgumermolen, doopdienst Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 21 oktober 09.30 u. ds. L. Bergstra, Franeker R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 21 oktober 09.15 u. Parochievoorgangers, Woord- en Comm.viering

Geref. kerk vrijgemaakt Ferwert/Hallum zondag 21 oktober 09.30 u. ds. van Zandt 14.00 u. ds. J.M. Burger R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 20 okt. 19.00 u. Pastor G. Kamsma en Themakoor uit Wolvega, Woord-en Comm.viering zondag 21 oktober 09.30 u. Pastor G. Kamsma en Cantrix Michal de Jong, Woord-en Comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 21 okt. 11.00 u. Pastor G. Kamsma en de Schola, Woord-en Comm.viering

Ferwert

De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 21 oktober 09.30 u. en 11.45 u. Joop Gottmers

Oude Bildtzijl

t/m 18 november zaterdag en zondag 10.30-16.30 Najaarsexpositie Kunstkring Uytland

Vrouwenparochie

zaterdag 27 oktober 21.00 uur Frourock in de dorpshuis de Kijfhoek

St. Annaparochie

Maandag 15 oktober 20.00 uur Vrouwen van Nu afd. Het Bildt. Dhr F. Meirink praat over het boerenleven in Rusland

St. Jacobiparochie

zaterdag 20 oktober 13.00 uur Rommelmarkt. Kl. de Vriesstraat in de loodsen van Hessel Bijlsma 21.00 uur In Café de Aardappelbeurs, St.-Jabik. Rock & Roll and Blues band B R Double You

Wier

Sterrenfestival in Ioannis theatertsjerke dinsdag 23 t/m donderdag 25 oktober 14.00-17.00 uur Tentoonstelling over sterren en planeten met o.a. zon bekijken door een solarscope vrijdag 26 oktober 19.45 uur Muziek van Linear Live, Lezing sterrenhemel boven Spitsbergen zaterdag 27 oktober 20.00 uur Nacht van de Nacht met o.a. kijken door telescopen, lezingen, Linear Live

Boksum

zondag 28 oktober 15.00 uur Astriaensemble (countertenor, gitariste en mandolist) in Sint Margaretakerk

middag

Spelletjesmiddag

in de

Skalm

Woensdagmiddag 17 oktober organiseren we een leuke binnenactiviteit in het jeugdhonk. We gaan allerlei leuke spelletjes doen. Zoals tennis op de Wii, tafelvoetbal en bordspelletjes. We gaan er met zijn allen een leuke middag van maken. Dus heb je niks te doen op 17 oktober kom dan naar de Skalm! De activiteit begint om 14:00 uur en zal duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan via: j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 21 oktober 09.30 u. da. F.H. Karelse-Dijk, Apeldoorn

20 en 21 oktober 9.00 uur Noarderleech buitendijks wandeltochten bij recreatie centrum Seedykstertoer, Zeedijk 8 t/m december Expositie van kunstatelier De Kunstgreep in gemeentehuis donderdag 18 oktober 19.45 uur Vrouwen van Nu: Erica Plomp houdt een lezing over 'Mindfulness' in Foswert woensdag 24 oktober 14.00-16.30 uur Tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs in grote zaal van Foswert zaterdag 27 oktober 21.00 uur Klaaikroegentocht in Ferwerderadiel

Spelletjes

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 21 oktober 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. W.B. van der Wal. Oosterwolde Leger des Heils, Wollegaastdam 1 Leeuwarden zondag 21 oktober 10.00 u. envoy T. Kruisinga Vrije baptisten, de Wijngaard, WTC Expo Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 21 oktober 10.00 u. ds. Richard Santinge Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 21 oktober 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum St. Vituskerk, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Gezocht collectanten Nierstichting De collecte van de Nierstichting heeft in Britsum, Cornjum en Jelsum 645,- euro opgebracht. Weer een woord van dank voor iedereen die ook dit jaar weer heeft gelopen. Er kunnen nog steeds collectanten bij. Vooral in Jelsum is er een tekort. Kun je volgend jaar september een paar uurtjes missen, geef je dan nu op. Sjoukje Boorsma Finne 4 Britsum Tel. 0582572441 u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 22 oktober 2012. Kopij dient voor woensdag 17.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

StienserOmroeper

2


Stienser

Herfst, 100% vers, lekker en gemakkelijk

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Bij aankoop van Beste Irene aardappelen 2 Surinaamse loem- 5 kilo € 4.50 en pia’s, bakje rauwkost- 2e zak (5 kilo) halve prijs salade GRATIS!! Heerlijke sappige Bruine bonenschotel Mandarijnen 100 gram € 0.99 15 voor € 2.99 Stamppot Hongaarse Volop: Spliterwten, zuurkool Bruine bonen, Grauwe 100 gram € 1.20 erwten, enz enz

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Te huur bedrijfsunit 100m2 Seerob 19a te Stiens tel. 06-53285470 Inloopatelier bij Nifelnocht 24, 25 en 26 okt voor meer info www.nifelnocht.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Gesneden Koolraapjes 500 gram € 0.99 op=op Tevens maken wij fruitmanden, fruitdoosjes en fruitzakjes. Ook het adres voor de lekkerste kant en klare maaltijden Let ook iedere dag op onze scherpe stoepbordacties!

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Gezellig shoppen in Stiens

Piano/keyboardles/gratis AMV-les: www.muziekpraktijk-kpboonstra.artiet. nl

Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307

Haagconiferen vanaf Bildtse Kwekerij: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant sterk in klei gekweekt. Daardoor speciaal geschikt voor ons klei- en kustgebied 't Bosch 5a St. Anna open vr+za of andere dagen na 16.00 uur. Tel. 0518-400825 of 0652293756

Pedicurepraktijk Harmke van Dijk De Greiden 27 Britsum tel. 0634563600 www.pedicurebritsum.nl

Wijbenga Ginnum. Stalling voor uw caravan, camper, oldtimer, auto, boot, motor, vouwwagen en agrarische landbouwmachines. Tevens: wasplaats/stofzuiger en compressor. Voor info bel: 0519-339232

Kinderfeestje? www.nifelnocht.nl

Mooie recreatiebungalow te huur op prachtig park. Drenthe, 6 pers. schappelijke prijs 06-22196654

Hjerst Dizze aksje is jildich fan 15 o/m 20 oktober 2012 Bôle fan de wike:

Pompoenbôle fan 1.45

foar 1.20

Spekulaasstaafkes

3+1 fergees

Nootelaar

fan 3.30

foar 2.75

Mokkapunten

4 foar 5.75

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

42

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur.

Openbare kennisgeving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; Maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2012 de volgende verordening heeft vastgesteld: • Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Leeuwarderadeel De verordening en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens De Telecommunicatieverordening 2012 gemeente Leeuwarderadeel treedt in werking acht dagen na deze bekendmaking. De Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Leeuwarderadeel wordt per dezelfde datum ingetrokken

.

Stiens, 15 oktober 2012 Burgemeester en wethouders voornoemd, H. Siegersma, secretaris, drs. J.R.A. Boertjens, burgemeester

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

Is er sprake van storing en schade aan openbare verlichting? Dan kunt u dat melden tijdens kantooruren via 0582576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut. Is er sprake van urgente schade, bv. door een aanrijding? Dan moet u dit melden bij de politie.

Voedselbank L&F

Email: voedselbanklenf@gmail.com. Of bel 06-18950012

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Ophalen takken in 2012 Voor 2012 worden de inzameldata aangegeven op de Afvalkalender 2012. De takken worden zes maal per jaar opgehaald, in de maanden maart, april, mei, augustus, oktober en november. De eerstvolgende ronde is van 22 t/m 26 oktober. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag u de takken kunt aanbieden, nadat u ze heeft gemeld. Aanmelden van takken: Voor de takken geldt het volgende. Voordat de takken aan de weg worden gelegd moet dit minimaal twee werkdagen van tevoren worden gemeld. Dit kan op twee manieren, namelijk: telefonisch via telefoonnummer 0900-210 0 215 (lokaal tarief) van Omrin of via internet op de site www.omrin.nl (meld uw grofvuil aan en kies vervolgens voor takken). Aanbieden aangemelde takken: Vervolgens moet u de aangemelde takken aanbieden op de ophaaldag voor 07.00 uur. De aanbieder is verantwoordelijk voor hetgeen aangeboden tot het moment van ophalen. De takken moet u aanbieden ter hoogte van uw huisadres. Indien dat plaatselijk niet mogelijk is kunt u dat bij aanmelding aangeven en wordt er in overleg een andere plek aangewezen. U mag maximaal 2 m3 aanbieden. De takken of grof snoeiafval mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Niet (of onjuist) gemeld: Indien blijkt dat er takken zijn aangeboden die niet (of onjuist) zijn aangemeld dan worden deze niet meegenomen

.

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 18 oktober 2012

De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 27 septimber 2012 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Programmabegrutting 2013 10. Nota Reserves en Foarsjennings 2012 11. Jierstikken 2011 - 2013 fan de Mienskiplike Regeling FryslânWest 12. Fuortsetting en kaderstelling foar it troch ûntwikkeljen fan it projekt Wurk Fermogen Beslútfoarmjend ûnderdiel 13. Besunigingen bewegingsûnderwiis Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel. nl onder het kopje Direct naar Raadsvergaderingen en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 16 oktober 2012. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur)

.

U bent van harte welkom!

Ontvangen aanvragen: • Reguliere omgevingsvergunning 2012-0076 voor het plaatsen van een dakkapel, plaatselijk bekend Eskdoarnstrjitte 3, 9051 SC te Stiens. Ontvangstdatum 02-102012. • Reguliere omgevingsvergunning 2012-0075 voor het veranderen van de woning, plaatselijk bekend Hege Hearewei 12, 9053 CR te Feinsum. Ontvangstdatum 04-102012. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Geweigerde vergunning: • Reguliere omgevingsvergunningaanvraag 2012-0068 voor het plaatsen van een mestzak, plaatselijk bekend Nijlânsdyk, 9056 LM te Koarnjum, kadastraal bekend Jelsum, sectie F nummer 147. Verzenddatum 03-10-2012. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het bezwaar, de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

Openbare vergadering Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel 23 oktober 2012 Op 23 oktober 2012 vergadert de Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel, in De Skalm te Stiens. Aanvang: 19.30 uur. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: -voorbereiding gemeentelijk Wmouitvoeringsplan 2013; -programma “Aandacht voor iedereen”; -mantelzorg. De agenda van de vergadering kan desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris van de Adviesraad: telefoon 058-2572133, of wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

.

Ter inzage legging, behandeling en inspraak Begroting 2013 Conform de Gemeentewet liggen de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 van de gemeente Leeuwarderadeel ter inzage in het gemeentehuis en de blibliotheek te Stiens. Hiernaast zijn deze stukken op intranet te raadplegen. De ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014- 2016 staan geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 18 oktober aanstaande. Aanvang vergadering 19.30 uur in het gemeentehuis in Stiens. U bent van harte welkom. Wanneer u wilt inspreken dan kan dat. Neemt u dan contact op met de griffier, mevrouw Jagritta Olthof. Mevrouw Olthof is te bereiken (dinsdag, woensdag en donderdag) op telefoonnummer 058 257 6632 of per mail: j.olthof@leeuwarderadeel. nl

.

.

Openbare kennisgeving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; Maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2012 de volgende verordening heeft vastgesteld: • Referendumverordening De verordening en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens De Referendumverordening treedt in werking acht dagen na deze bekendmaking Stiens, 15 oktober 2012 Burgemeester en wethouders voornoemd, H. Siegersma, secretaris, drs. J.R.A. Boertjens, burgemeester

.


Top 2000 Muziek Quiz;

Muziekspektakel in Café de Smallebrug Op zaterdag 6 oktober jl. was de primeur van de Top 2000 Muziek Quiz in Stiens. Na een voorbereiding van ongeveer 1 jaar ontving de organisatie van die avond maar liefst 25 teams à 4 deelnemers in café de Smallebrug.

Tweede ster Keurmerk Veilig Ondernemen voor Stiens? In 2011 heeft Stiens de 1e ster verworven voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in de vorm van een kleurrijke oranje tegel. Deze ligt aan de rand van het plein voor het gemeentehuis, tegenover de Hema. De werkgroep “Keurmerk Veilig Ondernemen” is nu druk bezig met het verwerven van de 2e KVO-ster. Heel bijzonder voor een kleine gemeente als Leeuwarderadeel. En het levert directe voordelen op. Zo zijn er verzekeraars die korting geven op premie aan ondernemers in een gebied met een KVO-ster. Verplichte deelname ondernemers, politie en gemeente De werkgroep “Keurmerk Veilig Ondernemen” bestaat uit vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, gemeente, brandweer en politie. Het doel van het project is verbetering van de veiligheid van een gebied. De integrale aanpak levert tijdwinst en geldbesparing op. Deelname van ondernemers, politie, brandweer en de gemeente is essentieel. Als een van deze organisaties uit het project zou stappen, dan eindigt het project en is Stiens het Keurmerk Veilig Ondernemen kwijt.

Uitgedost in de meest originele muzikale creaties werden de teams ontvangen en naar hun plaats in de zaal gewezen. Met 12 verschillende spelonderdelen van o.a. introquiz, vragen uit de jaren ’60-’70-’80-’90, filmpjes waarbij de titel en artiest moesten worden geraden, carnavalsquiz en een songfestivalquiz werd het een hele strijd. Iedereen genoot van alle top 2000-muziek die werd gedraaid. Tussen de diverse spelonderdelen werd er nog live gezongen door diverse artiesten. De jongens van drive in show “ik wil party”verzorgden verder de avond van alle muziek(fragmenten) en tunes. Naast de top 2000 quiz werd er halverwege de avond ook een individuele “petje op – petje af quiz ‘ georganiseerd voor alle

100 deelnemers. De winnaar van deze quiz werd Christien Bos, die een echte bokaal in ontvangst mocht nemen. Aan het einde van de avond werden er 3 teams in het zonnetje gezet. Het mooist uitgedoste team werd “Team Power Venus”met Jacqueline Fontein, Marlies van Dijk, Gerlandt Heeg en Ester Liemburg, welke werden beloond met een dinerbon voor 4 personen ( Pizza Verona ) De teams die op de plaatsen 1 en 2 van de top 2000 quiz op het podium mochten plaatsnemen, hadden de gehele avond in alle tussenstanden al aan de top gestaan. Op plaats 2 werd het team “Bigger Stones” met Frans Micheal Verhagen, Willy Louwenaar, Ageeth van der Veen-Verhagen en Gina Botma. Ze werden beloond met een

”boodschappenpakket”. De grote winnaar werd het team Golden Oldies met Mente Rosema, Folco Fennema, Loeky Westra en Annemarie Rosema ( zie foto) Ze ontvingen een echt “Wellness pakket”, medailles, wisselbeker en natuurlijk de eer om als eerste winnaar te worden gehuldigd van de top 2000 quiz. Mede mogelijk gemaakt door o.a. de sponsoren pedicurepraktijk Boudien, massagepraktijk Dynamic Balance , Albert Heijn, bv Sport , Wijnkamer Sprankelzz en Sportcentrum It Gryn werd het een prijzenfestival. Nadat de prijzen waren uitgedeeld werd er op de klanken van top 2000- muziek van Drive in Show “Ik wil party” en Mente Rosema nog erg lang nagenoten van deze geweldige avond u

Verkeersveiligheid, brandveiligheid en winkeldiefstalpreventie Voor Stiens is een pakket maatregelen opgesteld waarmee het winkelgebied in Stiens veiliger moet worden. Deze afspraken tussen de ondernemers, de politie en de gemeente gaan over zaken als veiligheid, brandpreventie en winkeldiefstalpreventie. Hoe kunnen we de verkeersveiligheid bevorderen?Hoe kunnen onveilige plekken in het winkelgebied Stiens veiliger gemaakt worden? Met welke maatregelen kan een ondernemer zijn winkel brandveiliger maken? Wat moet een ondernemer doen die een winkeldief op heterdaad betrapt? De ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken. Fotoserie over verkeer in Stiens Er is dus een heel pakket maatregelen om Stiens veiliger te maken. Een van de maatregelen is het bevorderen van verkeersveiligheid door voorlichting over verkeerssituaties in Stiens. Burgers signaleren namelijk dat er plekken zijn in Stiens waar regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Op sommige plekken is het minder duidelijk wie voorrang heeft, ondanks aanduidingen als verkeersborden. Daarom start deze week een serie foto’s over deze plekken in de Stienser Omroeper met de bedoeling om duidelijk te maken waarom het op deze locatie nodig is om alert te zijn.

Kunstkring Uytland najaars- Verkeer in Stiens expositie in de Aerden Plaats

Deze fotoserie is een initiatief van de KVO-werkgroep. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente werken samen aan een veiliger Stiens.

Tot en met 18 november is de Najaarsexpositie van Kunstkring Uytland te zien in de Aerden Plaats op Ouwe-Syl.

Wie heeft hier voorrang?

Achtentwintig kunstenaars van het Bildt tonen evenzoveel kunstwerken. De diverse disciplines en de grote variatie aan stijlen geven de tentoonstelling een veelzijdig karakter waar je niet gauw op uitgekeken raakt. Met schilderijen, tekeningen, fotografie, objecten van uiteenlopende materialen, sieraden en textiel. Geopend op zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur. Vrij entree. www.aerdenplaats.nl u Foto Meindert Gorter 'Zilte Ziel' Luchtfotografie (een gedeelte van de foto))

Kruising Nije Poarte, Lege Hearewei, Smelbrêge De fietser komt uit Smelbrêge en slaat rechtsaf de Piter Jellessingel in; de vrachtwagen komt uit Nije Poarte en slaat linksaf de Piter Jellessingel in; de personenauto komt uit de Piter Jellessingel en slaat linksaf de Smelbrêge in. Wie heeft hier voorrang? Weet u het goede antwoord en wilt u kans maken op het KVO-prijzenpakket? Stuur het antwoord uiterlijk vrijdag a.s. naar kvostiens@hotmail.com. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

StienserOmroeper

5


Monumentenzorg Leeuwarderadeel In eerdere berichtgeving is bekend gemaakt dat Monumentenzorg Leeuwarderadeel is genomineerd voor een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Samen met onder andere de rijkssubsidie zal de restauratie van het torenuurwerk van de kerktoren Jelsum gerestaureerd kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de leden van de Rabobank tot en met 23 oktober hun stem uit kunnen brengen op hun project. Het belang van de restauratie is vanwege het feit dat dit eeuwenoude, smeedijzeren torenuurwerk van zeer grote historische waarde is. De technische staat van het uurwerk is zodanig dat restauratie en reconstructie zeer wel mogelijk is. Hierdoor wordt het voor de huidige en toekomstige generaties mogelijk om er kennis van te kunnen nemen waartoe men omstreeks 1600 in staat was op het gebied van tijdmeetkunde, uurwerk- en smeedtechniek. Het uurwerk is gesigneerd en gedateerd, het-

geen uitzonderlijk is voor torenuurwerken uit deze periode. De signering is bijzonder interessant. Van een achttal uurwerken is inmiddels bekend dat deze zijn vervaardigd door de torenuurwerkmaker Thijs Pieterse. Bij deze signeringen valt op dat het huismerk sterk gelijkt op die van het uurwerk van Jelsum. Uit historisch onderzoek is gebleken dat aan het eind van de 16de en begin van de 17de eeuw er in Noord-Nederland een torenuurwerkbouwer werkzaam was die Pieter Andriesse heette. Gezien

de signering en de – op details – grote gelijkenis van de uurwerken, is het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het uurwerk van Jelsum is vervaardigd door Pieter Andriesse de vader van Thijs Pieterse. Alleen archiefonderzoek zal dit definitief kunnen bevestigen. Voor de nominatie zie Zie www. rabobank.nl/lnwf. Informatie over de restauratie kunt u verkrijgen bij de secretaris van de stichting: telefoon 058-2571735 of e-mail resolut@kpnplanet.nl u

2000-ste cursist voor AsteriaEnsemble in kerk Boksum SeniorWeb Stiens Het AsteriaEnsemble geeft zondag 28 oktober om 15.00 uur haar eerste Nederlandse concert met het programma Sketches of life in de Sint Margaretakerk, te Boksum.

Op maandagmiddag 8-10-2012 mocht SeniorWeb Stiens zijn 2000-ste cursist begroeten. Dit was mevrouw Visser van Ipenburg uit Oude Bildtzijl. Mevrouw Visser mocht uit handen van de voorzitter van SeniorWeb Stiens een bos bloemen en een cadeaubon in ontvangst nemen. Ondanks, dat SeniorWeb Stiens al is begonnen met zijn 9e seizoen afgelopen week, voorziet ze nog steeds in een behoefte ook al wordt het aantal cursisten wat zich aanmeldt minder. De 50+ generatie die zich nu aandient heeft veelal al op het werk kennis gemaakt met de computer en hoeft geen beginnerscursus meer. Toch zijn er nog een aantal die het zich nog eigen moeten maken en daarvoor is SeniorWeb Stiens. SeniorWeb probeert zo laagdrempelig mogelijk en aangepast aan de leeftijd les te geven. De lesboeken zijn geschreven voor de wat oudere cursist. SeniorWeb Stiens heeft een goed ingericht leslokaal op de eerste verdieping van zorgcentrum Skilhiem te Stiens. Belangstellenden kunnen altijd op woensdagmiddag even een kijkje nemen. Het leercentrum is gevestigd aan de Nije Poarte 33 te Stiens u

Kijk door de ogen van onder andere Bertus Aafjes, Hermann Hesse en Sytse Buwalda, en zie de maan boven de stad, wandel mee in de nevel, zoek troost bij een groene den, ga op in de ware liefde en... verlies deze weer. Ensemble De internationaal bekende countertenor Sytse Buwalda richtte eind 2011 het AsteriaEnsemble op. Dat deed hij samen met gitariste Saskia Spinder, winnares van het IJsbreker Gitaar Concours en finaliste van het prestigieuze Concours de la Guitare in Parijs. Nog in hetzelfde jaar vroegen zij de jonge mandolinist Ferdinand Binnendijk, winnaar van onder andere het Prinses Christina Concours 2011, om de gelederen te komen versterken. Dat deze combinatie bijzonder is in samenstelling en niveau blijkt al uit de medewerking van grote componisten. Zo schreven de beroemde Cubaanse Leo Brouwer, zijn meermaals bekroonde Griekse collega Victor Kioulaphides en de Nederlandse grootmeester Daan Manneke speciaal voor dit ensemble enkele werken. Daarnaast staan eigen arrangementen van onder andere de Siete Canciones populares Españolas van Manuel de Falla op het programma.

Sterren in de kerk Ioannis Theatertsjerke Wier presenteert: Sterrenfestival Programma overzicht sterrenfestival; Dinsdag 23 oktober t/m donderdag 25 oktober van 14:00 t/m 17:00 • Is er een tentoonstelling over de sterren en planeten m.m.v. volkssterrenwacht uit Burgum. • U kunt ook de zon bekijken door een solarscope. • Er is een beamer presentatie over ons heelal. • En u krijgt uitleg over ’t astronomisch uurwerk en het levensverhaal van de maker van dit StienserOmroeper

6

unieke astronomisch uurwerk van Wier op film. • Bezichtiging 800 jaar oude gerestaureerde kerk. Entree gratis. Vrijdag 26 oktober vanaf 19.45 • muziek van het sterrenduo Linear Live uit Amsterdam • Lezing van ster-spreker Sieds Boersma uit Stiens over natuur en sterrenhemel in en boven Spitsbergen. • vervolg muziek Linear Live entree: ponkje. Zaterdag 27 oktober NACHT van de NACHT aanvang 20:00 • Buiten sterren en planeten bekijken door professionele telescopen beschikbaar gesteld

door Volks Sterrenwacht uit Burgum. • B innen in de Ioannis Theatertsjerke Wier is de tentoonstelling te zien met onder andere het ontstaan en sterven van sterren. • H ans Molema, medewerker planetarium Eise Eisinga houdt een korte lezing over ‘Duisternis’. • Linear Live is een speciaal muzikaal Sterduo, dat tijdens de Nacht van de nacht de sterren van de hemel speelt. Kom genieten in Ioannis Theater Tsjerke Wier, waar de kachel brandt en de koffie klaar staat met warme sterrenhapjes !

Cuba Het AsteriaEnsemble maakte 5 oktober 2012, op uitnodiging van Leo Brouwer, zijn internationale debuut op het Festival Leo Brouwer de Música de Cámara in Havana, Cuba. Maandag 29 okt. t/m vrijdag 2 nov. educatief jeugdprogramma • 'Ontdekkingsreis naar de sterren' Educatief programma voor de bovenbouwers van de lagere scholen. Het programma duurt een uur en de kinderen krijgen uitleg over het heelal en maken kennis met het cultuur historisch erfgoed van 800 jaar oud. De scholen kunnen zich aanmelden via tel.nr. 06-51050208 Wier een plaats tussen de sterren u

Aanvang concert: 15.00 uur, kerk open: 14.30 uur Reserveren: tel. 06 – 2432 0325, e-mail: bestellen@asteria-ensemble.nl u


Wandelen bij Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel Wij , vrouwen van Nu, houden van wandelen. Wandelen is goed voor lichaam en geest en daarom wandelen wij geregeld. Op provinciaal niveau zijn er iedere maand wandeltochten van 10 km en 20 km. Aan deze wandeldagen doen ook een groep vrouwen uit onze afdeling mee. Geen wonder dus dat er op een afdelingsavond ook eens wandelen op het programma staat. Op dinsdagavond 23 oktober om 20.00 uur komt Mw. A.Kuipers in de Skalm vertellen over wandelen. Dat er vele jaren geleden ook al gewandeld werd blijkt onder meer uit het dagboek van Jacob van Lennep waarin hij zijn wandeling door Nederland in de zomer van 1823 beschrijft. Er zijn n.a.v. dit boek zelfs van Lennep wandelroutes. Hij deed op zijn tocht ook Friesland aan – kwam zelfs door Stiens!!, toen nog Stijns geheten. Kortom het beloofd een interessante avond te worden. Ook als u geen lid bent, maar wel belangstelling hebt voor wandelen: welkom! Info over vrouwen van nu op onze website of tel. 2574906 u

Showband

takostu

Stiens

Dubbele verkoopacties Vorige week kwamen er in Stiens en omstreken meerdere malen mensen bij u aan de deur te venten en te collecteren. Erg jammer dat dit allemaal in de zelfde week was, hier is echter weinig aan te doen. Vroeger werden verkoopacties vanuit de gemeente gecoördineerd en werd op die manier voorkomen dat er meerdere verenigingen of collectes in een week bij u aan de deur kwamen. Echter sinds een aantal jaren is deze coördinatie afgeschaft en is iedereen vrij om te venten wanneer ze willen. Voor volgend jaar zullen de betreffende verenigingen proberen niet weer in de zelfde week bij aan de deur te komen. Iedereen die iets gekocht of gegeven heeft hartelijk bedankt! u

Workshop Kerstdecoratie maken bij 'Iets van Wiets' Het duurt nog even voordat het kerst is, maar veel mensen hebben tegen die tijd een drukke agenda, dus daarom alvast een aankondiging voor de workshop die je dit najaar bij Iets van Wiets kunt volgen. Op 27 november, 11 of 15 december a.s. geeft Wietske Visser, eigenaar van Iets van Wiets, een workshop waar een decoratieve kersthanger wordt gemaakt van textiel. In kleine groepjes van 4 à 5 personen leert Wiets u in één avond een kerstdecoratie van textiel maken. U kiest zelf een kerstvorm, de stofcombinatie en decoreert deze creatief met band, lint, kralen en knopen etc. U gaat gegarandeerd met een mooi zelfgemaakte kersthanger naar huis. Ervaring achter de naaimachine is niet een pre. Wietske Visser heeft meer dan 10 jaar ervaring als ontwerper van gerenommeerde modemerken. Voor haar eigen label "Iets van Wiets" ontwerpt en produceert ze woontextiel met de nadruk op tafel- en keukenlinnen. Dit gebeurt in opdracht voor bedrijven en particulieren. Er is ook een webshop met eigen creaties. Omdat Wiets iets heeft met dessins, stoffen en kleuren zijn de ontwerpen bijzonder en onderscheiden ze zich van ieder ander aanbod! Kijk voor meer informatie op www.ietsvanwiets.nl of bel naar 06-28721988 Workshop op dinsdagavond 27 november: 19.30 - 22.00 uur dinsdagavond 11 december: 19.30 - 22.00 uur, zaterdagochtend 15 december: 09.30 - 12.00 uur, zaterdagmiddag 15 december : 13.00 - 15.30 uur Locatie : Workshopruimte op Venusskulp 24, te Stiens u

Betrouwbare

informatie direct bij de

hand

Bibliotheek biedt thuisgebruik online databanken Zoek je informatie voor een werkstuk voor school of wil je eens wat meer weten over de schrijver van je favoriete boek? Kijk dan in de online databestanden van de bibliotheek. Bibliotheekleden kunnen vanaf nu niet alleen in de bibliotheek, maar ook thuis bij deze informatie. Het gaat om achtergronddossiers over auteurs (Nederlandse literatuur en wereldliteratuur), recensies, uittreksels van boeken, dossiers over actuele onderwerpen (AO-boekjes) etc. Vooral voor leerlingen en studenten die werkstukken of scripties moeten schrijven of een presentatie moeten houden, is dit ideaal. Het is betrouwbare informatie en ze kunnen er snel bij. De informatie is te vinden via de zoekmachine van de bibliotheek (www.ontdekdebieb.nl). Leden kunnen vervolgens met hun inlogcode naar de inhoud van het bestand. De dossiers over actuele onderwerpen (AO-boekjes) zijn ook beschikbaar als je niet lid bent. “Friesland is een van de eerste provincies die het thuisgebruik van de online databestanden aanbiedt aan de bibliotheekleden. De bibliotheek wil de dienstverlening zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen van deze tijd. Ze zijn ervan overtuigd dat het gemak van het thuis raadplegen en de betrouwbaarheid van de online databestanden erg waardevol is voor bieb leden. Het gaat eerst om een proef van anderhalf jaar.”u

Standhouders gezocht voor Winterfest Ferwert, inschrijving van start Onder het motto “Jetzt geht’s los!” viert Ferwert voor de 2e keer het Winterfest, deze keer voor het eerst op een zaterdag, 15 december a.s., van 17 tot 21 uur.

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger Maak een afspraak voor een GRATIS intake gesprek

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Winterfest is een unieke combinatie van een markt met authentieke houten kerstkramen (zgn. Hütten) en winters vermaak, geheel in de sfeer van de Alpenlanden. In de Skihut bij het Vrijhof treden “die Gipfelfreunde” uit België voor u op, een muzikale ervaring die u niet wilt missen! Natuurlijk ontbreekt de Kerstman niet en zijn er leuke attracties voor jong en oud als spijkerslaan, skilopen en bierpulschuiven. Voor de kinderen is er een “winters” luchtkussen. Op het plein voor de Skihut kunt u terecht voor een broodje Frankfurter , bratwurst mit sauerkraut , snert , pretzels en een drankje. De toegang is gratis. Voor dit unieke Fest is de organiserende commissie op zoek naar standhouders . De (overdekte) houten Hütten hebben een flink verkoopoppervlak van ruim 4m2, zijn verlicht en hebben een stroomaansluiting. Het is ook mogelijk om –in overleg met een andere standhouder- een Hütte te delen. I.v.m. het beperkte aantal Hütten en de grote belangstelling voor deze drukbezochte markt geldt: vol=vol! Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Hammy Winkel, tel.nr.: 0518-412067/411060 u

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689

Voor al uw

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen www.boonstra-installaties.nl StienserOmroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 16 oktober Korfbal (korfbalveld in Hijum) 18.30 u. MNenW C1 Leeuwarden C1 Kaatsveld KC De Boer/ IJsbaan Stiens 20:00 u. CSL 2 - De Hoeve 2

Woensdag 17 oktober Voetbal (sportpark it Gryn Stiens) 19.30 u. sc Stiens VR2 - Friese Boys VR1 (beker) Korfbal (korfbalveld in Hijum) 19.30 u. MNenW MW1 De Lege Geaen MW1 Kaatsveld KC De Boer/ IJsbaan Stiens 20.00 u. CSL 1-De Waterpoort 1

SC Heerenveen Dames spelen in en tegen Berlikum Vrijdagavond 19 Oktober spelen de voetbaldames van SC Heerenveen welke uitkomen in de Beneleague tegen het damesteam van S.C.Berlikum. Deze wedstrijd is de officiële openingswedstrijd ter ere van het nieuwe kunstgrasveld van SC Berlikum op Sportcomplex de Koekoek. De wedstrijd is natuurlijk tevens een prachtige

promotie voor het damesvoetbal in Friesland. De damesafdelingen van de verenigingen uit de regio zijn inmiddels uitgenodigd. Er wordt veel publiek verwacht bij deze speciale wedstrijd.

Ook de voetbaltoppers van SC Heerenveen aanschouwen? Twijfel niet en kom langs in Berlikum, de aanvang van de wedstrijd is 19:30 uur u

SBO Minnerstga opent competitie met winst Leeuwarden - Nadat twee weken geleden de eerste wedstrijd van de bekercompetitie werd gewonnen, moest het eerste damesteam van volleybalvereniging SBO uit Minnertsga afgelopen donderdagavond naar Leeuwarden voor de eerste wedstrijd in de competitie. Tegenstander was Leevoc 3. In een mooie pot volleybal trok SBO uiteindelijk aan het langste eind. Uitslag: 1-2.

Donderdag 18 oktober Korfbal Sportterrein Britsum (kaatsveld) 18:30 u. CSL D1 LDODK/AH Gorredijk D1

Vrijdag 19 oktober Voetbal (sportcomplex de Koekoek Berlikum) 19.30 u. sc Berlikum da – sc Heerenveen da

Zaterdag 20 oktober Voetbal (sportpark it Gryn Stiens) 09.00 u. sc Stiens me1- CVO me1 10.15 u. sc Stiens E2 – Blauw Wit E1 10.30 u. sc Stiens C1 – Jong Harkema C1 10.30 u. sc Stiens D1 – Feanstars D1 10.30 u. sc Stiens D2 – Be Quick D2 12.30 u. sc Stiens 2 – Harkemase Boys 3 12.30 u. sc Stiens 3 – Stormvogels 1 12.30 u. sc Stiens 6 – Drachtster boys 8 14.30 u. sc Stiens 4 – AVC 3 Korfbal (korfbalveld in Hijum) 13.30 u. MNenW A1 - Veenwouden A1 15.30 u. MNenW 2 - SCO 5 Sportterrein Britsum (kaatsveld) 10:00 u. CSL E3 - De Granaet E3 10:00 u. CSL E2 - Mid Fryslân E1 10:00 u. CSL E1 - Drachten/ Van der Wie E2 11:00 u. CSL E4 - WIK '34 E1 11:00 u. CSL B1 - Tietjerk B1 Kaatsveld KC De Boer/ IJsbaan Stiens 12:15 u. CSL A1- Heerenveen A2 17:00 u. CSL 3 - Ritola 4

Dames 1 en 2 van SBO showen hun nieuwe outfit, kledingsponsors zijn Schildersbedrijf Walda uit Minnertsga en Stockmann Woninginrichting uit Dronrijp. In de eerste set gingen de teams gelijk op tot 13-13. Een sterke opslagbeurt van de spelverdeelster zette SBO vervolgens op een voorsprong van drie punten. Deze kloof kon Leevoc niet meer dichten. SBO had duidelijk het betere van het spel en de eindstand van 16-25 gaf het verschil duidelijk weer. De tweede set werd gekenmerkt door een goede opslag bij de thuisploeg en te veel onnodige

fouten aan de kant van SBO. Op de stand van 19-14 gebruikte Henk Wienbelt - coach van SBO - zijn tweede time-out. Daarna sloop SBO langzaam dichterbij. Via 22-20 en 23-21 werd de stand 24-23 bereikt. Op deze stand maakte SBO opnieuw een eigen fout waardoor de set alsnog in Leeuwarden bleef. In de derde set liet SBO zien dat ze alleen maar naar Leeuwarden waren gekomen om te winnen.

Er werd zowel verdedigend als aanvallend uiterst geconcentreerd gespeeld. Van onnodige fouten was bijna geen sprake meer. Alleen op de stand van 15-18 - in het voordeel van SBO - nam de coach van SBO een time-out om een kleine opmars van Leevoc te stuiten. Dat lukte en SBO nam weer het initiatief. Iets wat ze de rest van de set niet meer uit handen gaven. Setstand: 19-25 u

Robert van der Wal en Glenn Dijkstra beiden reserve op NK Tijdens het nkt dat zaterdag 6 oktober in Eindhoven werd gehouden kwamen drie judokas van sportschool Poelstra op de mat. Robert van der Wal en Nathan Jansen in de klasse -90 kg en Glenn Dijkstra in de klasse -66 kg. De nummers 1 tot en met 6 plaatsen zich voor het nk. De nummers 7 en 8 zijn reserve en dienen zich wel te melden op het nk. Robert StienserOmroeper

8

en Nathan hadden beiden een bye in de eerste ronde. Robert moest het daarna opnemen tegen Jon te Riele. Helaas was die te sterk voor Robert. Nathan verloor in de eerste ronde van Nick vh Reve. In de herkansingen hadden ze eerst beiden weer een bye. Daarna won Nathan overtuigend van Sam Kleuver met houdgreep: ippon. Robert won met een prachtige worp van Dennis Kranenburg. Helaas verloor Nathan van Kevin

ten Hoeve en was uitgeschakeld. Robert won daarna van Nick vh Reve. Helaas kwam Robert voor een plaats op het nk tekort tegen Sander Klinkenberg. Door daarna met ippon van Jimny Grandia te winnen eindigde Robert op de zevende plaats en is hij eerste reserve tijdens het nk. In de klasse -66 kg won Glenn in zijn eerste ronde van Ivo Bekema. Daarna verloor Glenn van Geert de Groot met waza ari. In de

herkansingen won hij vervolgens van Danny vd Linden met waza ari, Max Severijns met ippon, Kars Zoon met ippon in de golden score. Voor een plaats op gert nk was Joris Soek helaas te sterk. In de strijd om de zevende en achtste plaats verloor enigszins ongelukkig van Job Heidkamp. Hierdoor eindigde Glenn op de achtste plaats in deze poule met 30 deelnemers en is voor het nk dus tweede reserve u

Noarderleech buitendijks Wandeltochten Marrum Voor het tweede jaar organiseert S+S. Sportief een wandeltocht door het Noarderleech bij Marrum Fryslân. Ook nu weer in nauw overleg met het Fryske Gea en de Provincie Fryslân. Gezien de animo in 2011 organiseren zij deze wandeltocht dit jaar opnieuw en wel op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2012. Doordat het aantal afstanden is uitgebreid wordt er deze keer gestart vanaf 9.00 uur met de afstanden van 25 en 20 km, de 15 en 10 km kunnen starten vanaf 10.00 uur. De start locatie is weer bij het recreatie bedrijf “Seedykstertoer” aan de Zeedijk nr. 8. Dit stukje kwetsbare natuur met zijn mooie flora en fauna kunnen we beschermen door er voorzichtig mee om te gaan. Het kleinschalig organiseren van bijv. deze wandeltocht past dan ook heel goed in dit gebied. Door zich van te voren even aan te melden heeft niemand last van deze maatregel. Afhankelijk van het weer vooraf kan het pad nat en glad zijn maar dat is te verwachten in de kwelders. Wanneer men daar loopt hoor je bijna geen auto meer rijden, het enige is de horizon vervuiling van de skyline van Leeuwarden. Een prachtig gebied die bij tijden ook onder water loopt, waardoor er weer nieuwe voorraad voedsel voor o.a. de vogels aanspoelt een wissel werking van de natuur. In het broed seizoen zijn er ook vele vogels die daar het eerste levenslicht zien. Dit stuk Fryske natuurschoon is uniek waarin je met gemak even kan weg dromen in de stilte van al die vogels om je heen. Beleef dit mee door op zaterdag 20 en of zondag 21 oktober 2012 mee te wandelen met S+S. Sportief die deze speciale route voor jullie hebben uitgezet. Meer weten zie op hun website www.meewandelen.nl of mail even naar info@ meewandelen.nl of s-s.sportief@ online.nl bellen mag ook op tel: 0512-332127 u

Herfstklaverjassen Boksum In een geheel vernieuwd dorpshuis ‘It String’ wordt zaterdag 27 oktober a.s. het Herfstklaverjassen georganiseerd. Vanaf 16.00 uur worden er vier rondes gespeeld. Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Soep, broodjes en er worden warme hapjes geserveerd. Natuurlijk is iedereen van harte welkom en je kunt je tot 20 oktober opgeven bij Klaske Miedema (058-2542336). Graag tot 27 oktober in Boksum u


Knotsgekke wedstrijd tussen Oerterp en Stiens levert geen winnaar op STIENS- In een knotsgekke ontmoeting tussen SC. Stiens Zondag en Oerterp kwam er geen winnaar uit de bus, ondanks 6 doelpunten. De stand bleef na 90-en-nog-wat minuten op 3-3 staan, op het sportcomplex ‘It Gryn’

Molenwieken dressuren in Foudgum en Arum In Arum kwamen Rikst en Lisl Miedema uit Stiens en Gelbrich Jensma uit Hallum aan de start. Rikst startte met D-pony De Vriesjes Jim in de klasse B, ze behaalden 178 en 180 punten voor de proeven, weer een winstpunt binnen! Gelbrich Jensma had al even geen wedstrijden meer gereden met E-pony Dancer, maar met 181 en 189 punten begonnen ze goed aan het indoorseizoen, ook

Lisl Miedema wist met D-pony Kantje’s Amarinka een winstpunt binnen te halen, dit deed ze door 179 en 180 punten te behalen. Dezelfde dag werd er ook in Foudgum gestart door een aantal combinaties. Natasja de Valk en Norris startten voor het eerst in de klasse L2, de combinatie afkomstig uit Stiens behaalde

DTD met lege handen uit Groningen Overdonderd worden had de aanhef ook kunnen zijn. In een ogenschijnlijk gelijkwaardige pot voetbal trok DTD weer aan het kortste eind.

Allereerst kregen de spelers van Stiens vooraf goed nieuws te horen, oud-voorzitter Geert Dijkstra liet namelijk weten de nieuw aangeschafte sweaters voor het eerste elftal voor zijn rekening te nemen, na enig gesteggel rondom deze zelfde sweaters. Een bedankje namens Stiens is daarom zeker op zijn plaats. Rond de klok van 14:00 werd er deze zondag dan ook echt weer een competitiewedstrijd afgetrapt voor Stiens, ditmaal het treffen met V.V. Oerterp uit het gelijknamige dorp. Voor de beide ploegen betekende dit een belangrijk onderonsje, gezien de strijd in de middenmoot van de 3e klasse A. Het was duidelijk dat beide ploegen de punten goed konden gebruiken. Voor de stienzer formatie begon de wedstrijd goed, nadat topscorer Peter-Jan Schuts een goede pass van Harry Dijkstra kreeg, wegdraaide van zijn tegenstander en de bal feilloos inschoot: 1-0 na een kwartier spelen. Niet veel later werd echter, door geklungel achterin bij Stiens, 1-1 gemaakt door Rene Pot. In de 25e minuut verdubbelde Oerterp de eigen score door een messcherpe aanval. De stienzer verdediging lieten zich overklassen in de 25e minuut: 1-2. Het laatste vermeldenswaardige feit van de eerste helft voltrok zich na een half uur spelen. Oerterp-speler Jelmer Hijlkema liet zich van zijn slechtste kant zien door onbesuisd in te vliegen op Harry Dijkstra. Gevolg: een rode prent en een koude douche. In de 2e helft kon Stiens proberen hiervan te profiteren. Er kwam ruimte en er kwamen kansen voor de ploeg van Fokke-Jan de Vries, al resulteerde dit nog niet in veranderingen op het scorebord. Sterker nog, de ploeg uit Ureterp maakte een kwartier voor tijd de 1-3. 2 minuten later kregen de stienzers echter een penalty, na een vermeende overtreding in de 16-meter. Schuts tekende voor zijn tweede doelpunt van de dag en maakte de 2-3. Drie minuten later was daar de volgende domper voor Stiens, de goed in vorm verkerende Kasper Hoekstra kreeg na een overtreding op de middellijn zijn tweede gele prent gepresenteerd en ook hij kon voortijdig de kleedkamer opzoeken. Met nog 10 minuten te spelen was het 10 tegen 10 in deze 10e maand van het jaar en wist Stiens nog eenmaal het net te vinden. In de slotfase van deze ontmoeting, wist Erwin de Vries na een heuse ‘scrimmage’ de stand op 3-3 te brengen. Dit was tevens de eindstand, wat SC. Stiens op een 8e plaats brengt, Oertep is terug te vinden op een 9e plek u

194 en 192 punten, hiermee wonnen ze een 1e en 2e prijs. In de klasse M1 startte Natasja met haar B-pony Petra, hier behaalde ze 181 en 175 punten. Rianne de Groot uit Sint Jacobiparochie startte met De Mensinghe’s Britt in de klasse M1, zij behaalde 174 en 183 punten u

Nicole Folkertsma pakt zilver in Schijndel

Ze zijn na deze nieuwe nederlaag lantaarndrager in de tweede klas. Dat het niet een gemakkelijk jaar zou worden wisten ze allemaal bij DTD maar na zes rondes op twee punten staan was niet de verwachting. Alleen tijdens de voorlaatste wedstrijd werden ze bij vlagen weggespeeld, verder doet DTD goed mee alleen nu de punten nog. Het zit dan ook even niet mee, ook niet in deze wedstrijd. Overdonderd werden ze in het eerste kwartier. Daarbij aangetekend dat Gronitas erg voortvarend startte. Binnen tien minuten hadden ze het gewenste doelpunt. De verdediging werd uit elkaar gespeeld en de voorzet die daarna volgde kon ook niet meer worden onderschept. En zo kon Gronitas de 1 – 0 laten aantekenen. Even was DTD de weg kwijt en kreeg Gronitas nog enkele fraaie mogelijkheden. Het was Maikel Hottinga die DTD voor een grotere achterstand behoedde. Met enkele spectaculaire reddingen wist hij erger te voorkomen. Zo rond het half uur kantelde de wedstrijd enigszins en dicteerde DTD veelal. Ze voetbalden tot aan de zestien prima maar dan greep de achterste linie van Gronitas in.

Die speelde heel geconcentreerd en gaven niet veel weg. Er werd kort en stevig op de man gedekt. De voorwaartsen van DTD hadden zeker moeite met deze speelwijze. DTD stichtte het meeste gevaar uit stilstaande situatie. Sytze Pieter v/d Zwaag kopte op de paal maar de rebound kon men niet verzilveren. Ook een actie van Thys de Jong die op snelheid alleen op de keeper afstormt treft geen doel. De doelverdediger verkleint zijn doelgebied en weet de inzet van Thys onschadelijk te maken. Na de pauze een wat hetzelfde spelbeeld, veel balbezit voor DTD, dreiging tot aan de zestien en dan stopt het te vaak. Ook in die tweede helft krijgt DTD een aantal corners en vrije trappen. De aanvoerder van DTD krijgt een grote kans maar kopt de bal naast het doel. DTD moet het laatste kwartier met tien man verder aangezien Thomas Dijkstra bij zijn tweede overtreding zijn tweede gele kaart krijgt en hij mag gaan douchen. Het zeventienjarige talent Haye Jan Nicolay ( zie foto ) viel het laatste kwartier nog in en deed dat zeker niet onverdienstelijk u

Bij de jongens -17 jaar verloor Jesse Krekelaar zijn eerste partij op beslissing. Daarna won hij met een prachtige worp. Helaas verloor hij daarna ongelukkig de strijd om het brons, waardoor hij net buiten de prijzen viel u

rust kwam S.C. Stiens op gelijke hoogte, Rick Toering wist zich knap vrij te spelen, de keeper van Rijperkerk die te ver voor zijn doel stond werd met een fantastisch afstandsschot gepasseerd (1-1). Na rust nam S.C. Stiens wat meer het initiatief zonder tot grote kansen te komen, die waren er wel in de counter voor Rijperkerk dat zelfs de grootste mogelijkheden onbenut liet. In

de 83e minuut kwam sc Stiens vanuit het niets op voorsprong, Rick Toering behield rand zestienmeterlijn het overzicht en bediende Sybren de Vries die met links snoeihard uithaalde, via de binnenkant van de paal zette hij SC Stiens op voorsprong (1-2). Het geluk van de koploper was van korte duur, een volledig overbodige overtreding leverde Rijperkerk een vrije trap op waar-

uit de gelijkmaker werd gescoord (2-2). In blessuretijd kwam SC Stiens nogmaals goed weg toen de Rijperkerk spits gewillig over het been van Pieter Dijkhuis naar de grond ging maar de scheidsrechter zag hier geen strafschop in.Voor het eerst in jaren kon S.C. Stiens Zaterdag een punt meenemen uit Rijperkerk en dat was gezien het spelverloop een bonuspunt u

Op het jaarlijkse judotoernooi in Schijndel kwamen negen judokas van Sportschool Poelstra op de mat. Bij de dames -63 kg leek het erop dat Nicole Folkertsma in haar eerste partij tot twee maal toe een yuko scoorde maar beide keren besliste de scheidsrechters anders. Zelf kreeg ze heel ongelukkig een yuko tegen. Daarna moest ze meer risico nemen en verloor uiteindelijk met houdgreep. Daarna herstelde zijn zich goed en wist de volgende partij met waza ari en yuko te winnen. In haar laatste partij scoorde ze met een prachtige worp ippon waardoor ze met zilver terugkeerde naar Stiens.

Fotoverslag: http://www.mijnalbum.nl/Album=SHBHQMD7

Gelijkspel Stiens in Rijperkerk SC Stiens Zaterdag begon als koploper aan de strijd tegen Rijperkerk maar kon die status niet waarmaken. Op een paar aardige combinaties in de openingsfase na waren

de gastheren de bovenliggende partij. Vooral in de omschakeling was Rijperkerk heel gevaarlijk, de ruimte achter de Stienser defensie werd met lopende mensen goed benut en dat leverde een aantal 100% kansen op. Gelukkig wist Rijperkerk, mede door goed keeperswerk, van de vele mogelijkheden er slechts eentje (1-0) te benutten waardoor Stiens in de wedstrijd bleef. Op slag van

StienserOmroeper

9


Obs Op'e Dobbe opent Kinderboekenweek 2012 met beschuit met muisjes Op maandag 1 oktober 2012 opende het team van obs Op 'e Dobbe uit Hallum traditiegetrouw de Kinderboekenweek 2012 met als thema 'Hallo wereld'. Aan de hand van het boek 'Fjouwer dappere múskes' van Eppie Dam werden de kinderen meegenomen naar het Noorderland, het Zuiderland, het Oosterland en het Westerland waar dappere muisjes woonden die de wereld verder wilden ontdekken. Na het verhaal bleven we in 'de muisjessfeer'. De leerlingen werden getrakteerd op beschuit met muisjes. Deze stonden symbool voor de geboorte van een nieuwe projectperiode en is tevens een typisch Nederlands gebruik en hoort dus ook bij 'de wereld'. Drie weken lang zullen de kinderen werken met het Kinderboekenweekthema volgens de ideeën van het lectoraat 'taalgebruik en leren' van de NHL waar Op 'e Dobbe in participeert.

In projectperiodes wordt doelbewust gewerkt aan samenwerking, samen praten en luisteren en het werken vanuit eigen ideeën en motivatie. De kinderen in de groepen 4 tot en met 8 stellen zelf onderzoeksvragen op en gaan in groepjes op zoek naar antwoorden. De antwoorden worden uiteraard gedeeld met de rest van de klas. De onderbouw is in de ban van de verdwijning van de twee knuffelmascottes -Pompom en Ko- uit de klas. Zij blijken een wereldreis te maken. Ook de jongste groepen werken veelvuldig samen, dienen oplossingen te bedenken voor de problemen van Pompom en Ko en vergroten op deze manier de taalvaardigheid en leren meer over de wereld. Op vrijdag 19 oktober a.s. om 11.00 uur sluit niet het team van Op 'e Dobbe de projectperiode af. Dit doen de kinderen. Zij presenteren aan hun ouders, belangstellenden en elkaar wat zij geleerd en gedaan hebben tijdens deze projectperiode u

Eerste prijs jeugd-band Takostu Zaterdag 6 oktober jl. heeft de jeugdband van Takostu voor de tweede keer deelgenomen aan het S.D.M. concours in Siddeburen. De jeugdband van Takostu is een groep van 40 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Sommige kinderen hebben nog maar twee jaar les gehad en lopen nu al mee in de jeugdband. Tijdens het jeugdfestival in Stiens lieten ze voor de eerste keer de nieuwe show zien en behaalden ze al 78 punten. De afgelopen periode hebben ze heel hard geoefend en in Siddeburen wilden ze heel graag boven de 80 punten scoren. Dat is gelukt, de show werd beoordeeld met 83,33 punten, goed voor een eerste prijs! Daarnaast behaalde tambour-maître Loure van der Zwaag de tambour-maître prijs. De jeugdband van Takostu zal weer in Stiens te zien zijn tijdens de optochten van Sint Maarten en Sinterklaas u

Uitslag prijsvraag Thúskapster Annie Op 18 juni was Thúskapster Annie vijf jaar actief als thuiskapster. Ze heeft toen een prijsvraag uitgeschreven en daarvan wil ze de uitslag nu graag bekendmaken. Uit alle goede inzendingen zijn drie prijswinnaars gekomen. De vraag was Hoeveel haren verliest men gemiddeld per dag? Alle antwoorden tussen 80 en 100 haren per dag zijn goed gerekend. De winnaar van de metamorfose is Barbera Malda uit Blije geworden die erg ingenomen is met het resultaat van knippen en de behandeling van visagiste Marlies Hoekstra. Op de foto is Barbera het stralend middelpunt. Winnaars van de verzorgingsproducten zijn Linda van Houten en Tineke Terpstra uit Stiens. Alle deelnemers hebben bericht gehad van de uitslag. Over de uitslag kan derhalve niet worden gecorrespondeerd, maar voor andere vragen kunt u altijd terecht op www.thuskapster.nl of telefonisch op 06 10286020. Op de foto vlnr: visagiste Marlies Hoekstra, Barbera Malda en thuiskapster Annie. (foto: Teuniëlle van Slooten)

Sinterklaas voor iedereen.. Stiens gaf € 1.806,05

De pepernoten en chocoladeletters liggen weer in de schappen, jawel..Sinterklaas komt er weer aan.

De collecte Prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar 1806,05 euro opgebracht. 40 Collectanten, waaronder 3 jongeren in het kader van hun maatschappelijke stage, gingen tijdens de jaarlijkse collecteweek in Stiens op pad voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Dankzij deze opbrengst kan het fonds doorgaan met het bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen. Alle collectanten en inwoners: bedankt daarvoor! u

Kinderen gaan weer bezig met het leren van liedjes en de cadeauboekjes vallen door de brievenbus het huis binnen. De televisie laat weer het nieuwste speelgoed zien en de verlanglijstjes worden gemaakt. Maar deze leuke, spannende tijd voor kinderen kan bij ouders minder leuk zijn. Bij gezinnen die van een klein beetje rond moeten komen is dit een tijd van stress en ieder dubbeltje omdraaien. In voorgaande jaren zijn er verschillende vrijwilligsters bezig geweest om deze gezinnen te helpen en hun ook een geweldige sinterklaasavond te bezorgen. Een avond die de kinderen (en hun ouders) niet zullen vergeten, want ieder kind verdient toch een pakjesavond ?. Daar hebben we ook dit jaar weer uw hulp bij nodig…… We zijn op zoek naar speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 13 jaar. Poppen, boeken, auto’s, ballen, schriften, knutselspullen, stiften, spelletjes, sieraden, puzzels, blokken, voetbalspulletjes, tasjes etc…. Alles wat er nog netjes uitziet en compleet is, is van harte welkom. Ook inpakpapier en plakband kunnen we goed gebruiken. Het speelgoed kunt u op verschillende plaatsen inleveren en dan wel graag voor vrijdag 23 november zodat wij tijd hebben om de cadeautjes te verdelen, in te pakken en te verspreiden. Voor Menaldumadeel en het Bildt: Welmoed Dijkstra, K.vd Meijstrjitte 1 Beetgumermolen tel: 0582650234 U. Dijkstra, Berltsumerdijk 18 in Beetgum G. Dijkstra, Schuringaweg 51, Nij Altoenae Boterhoek Bloemen, v.Harenstraat 22, St.Annaparochie A. Gietema, ’t Eerste morn 1, Vrouwenparochie. J. Dijkstra, Greftswal 17, Menaam. Voor Leeuwarderadeel : Rigine Attema, Kastanjeleane 19, Stiens tel.: 058-2574934 Marieke de Meer, Felixwei 18, Stiens tel.: 058-2572435 Jitta Cnossen, De Blikken 6 in Stiens Jeannette Zandbergen, Ds.S.Huismansstraat 65, Stiens

Na

Voor StienserOmroeper

10

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. We hopen dat jullie ons ook dit jaar weer willen helpen deze actie tot een succes te maken. Alvast bedankt! u


De Salvator komt met primeur van Fries-Engelse dienst Leeuwarden-Evangelische gemeente De Salvator in Leeuwarden houdt op zondagavond 28 oktober om 19.30 uur een FriesEngelstalige dienst. Het is voor het eerst dat er in de evangelische gemeente in Leeuwarden een Friese preek wordt gehouden. Spreker is cabaretier-evangelist Ruurd Walinga. Tijdens de dienst is Engelstalige vertaling zodat buitenlanders de dienst kunnen volgen en Nederlandstaligen die het Fries niet verstaan ook. In De Salvator is elke zondagmorgen Engelse vertaling. Verscheidene buitenlandse studenten bezoeken deze diensten. In de speciale avonddienst zullen zowel Fries- als Engelstalige liederen worden gezongen. Het is voor het eerst dat er in De Salvator een Friese preek wordt gehouden. Veel protestantse gemeenten in Fryslân hebben een lange traditie van Friese diensten. In de zogenaamde 'vrije groepen' wordt het Fries weinig of bijna niet gebruikt. In De Salvator wordt veel gezongen in de traditie van Hillsong. Dit is een keten van pinkstergemeentes die zijn oorsprong heeft in Sydney, Australië. De diensten kenmerken zich door pakkende en moderne muziek, duidelijke, concrete evangelieverkondiging en veel kinder- en jeugdwerk. Ruurd Walinga zal tijdens de Fries-Engelse dienst ingaan op de vraag of het Fries bij de torenbouw van Babel is ontstaan en wat de rol van het Friese volk is temidden van alle volken in de eindtijd u

Een Zomerse aanbieding:

Burgemeester Joop Boertjens feliciteert echtpaar Van Aken-Leemans

Bij aanschaf van een zilveren Melano-sieraad, een cat-eye bal GRATIS!

Op 8 oktober 2012 waren de heer en mevrouw Van Aken-Leemans 60 jaar getrouwd. De Rotterdamse Joop van Aken en de Brabantse Corrie Leemans hebben elkaar tijdens een fietsvakantie in Limburg leren kennen.

NIEUnWs!

in Stie

Rauwerda Stiens Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal! Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc.

Na hun huwelijk hebben ze eerst een aantal jaren in Rotterdam gewoond, waar ook hun zoon en dochter ter wereld kwamen. Voor het werk van Joop ging het gezin verhuizen naar Ede. Nadat Joop een herseninfarct en later ook Corrie een hersenbloeding kreeg, konden ze niet meer zelfstandig wonen. Hun dochter, die zelf al een aantal jaren in Stiens woonde, heeft hen toen in 2008 naar het Skilhiem gehaald. Daar wonen zij nu met veel plezier u

Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc.

B R Double You in de aardappelbeurs Omdat het zo mooi is…. Onder die titel treedt de Rock 'n Roll and Blues band B R double you wederom in café ‘de Aardappelbeurs’ op.

Tel. 058 257 4030

Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein Middelsee II)

De band bestaat uit, Tiede Bosgra en Douwe v/d Bos op hun gierende gitaren. Willem Openingstijden Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur Wijma die de aardappelbeurs weer op zijn grondvesten zal doen sidderen met zijn drums en Appie Rammers, voormalig bandlid van de Outsiders, met zijn basgitaar. De heren hebben een opknapbeurt ondergaan en zijn weer als nieuw en beginnen weer met volle moed aan een nieuw seizoen van denderende optredens met nummers van o.a. Eddy Cochran, Ike and Tina Turner, The Pointer • Gastouderopvang Sisters en Jimmy Hendriks. Omdat iedereen moet bezui• Kinderdagverblijf nigen en we allemaal minder te besteden hebben zal er ook dit keer geen entree worden geheven. • Buitenschoolse opvang Zaterdag 20 oktober vanaf 21.00 uur. Café de • Flexibele opvang Aardappelbeurs, St.-Jabik. Toegang gratis u

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat …

• Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

d nt u vrijblijven aanmelding ku en ie at n rm ge fo aanvra Voor in ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

StienserOmroeper

11


Voor meer info over adverteren, tarieven,

LEEFTIJDS

kopij en

Zaal open 20.00 UUR

het archief:

ZATERDAG AVOND

www. stienseromroeper. nl

NOVEMBER 2012

17

Voorverkoop € 12,50 Aan kassa € 15,-

VOORVERKOOP BIJ: CAFE de Tuolle - Cornjum Tel. 058 257 15 36

KORTING OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12

www.hellinga-stoffering.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Tot 30 november 2012 slechts

€ 1.289,incl. installatie

Unieke CV-ketel actie van ATAG ATAG behoort tot de top als het gaat om CV-ketels. ATAG staat voor laag energieverbruik, hoog rendement, comfort, geruisarm en een lange levensduur. En tijdelijk kunt u gebruik maken van deze unieke actie. Profiteer nu en bel 0518 – 43 22 99 of kijk voor meer informatie op www.vellema.nl. U kunt bij ons ook terecht voor: • water- en gasinstallaties • sanitair • ventilatie en airconditioning • elektrotechniek en verlichting

www.vellema.nl info@vellema.nl

StienserOmroeper

12

• • • •

dak- en zinkwerken HR-ketels en centrale verwarming zonneboilers en warmtepompen PV-panelen (zonnestroom)

Grienedyk 48, Hallum Tel.: 0518 - 43 22 99


Ingezonden Suggestieve enquête Op 9 oktober 2012 las ik in de laatste Stienser Omroeper een vragenlijst voor de inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel, opgesteld door het gemeentebestuur van de gemeente Leeuwarderadeel, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, met het doel een keuze te maken, die zo veel mogelijk bij de behoeften van de bewoners van deze gemeente aansluit. Het gaat om een keuze tussen een nieuw te vormen gemeente Noordwest Fryslan, waarvan de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt deel gaan uitmaken en de gemeente Leeuwarden. Bij het doorlezen van deze vragenlijst bleek mij, dat het gemeentebestuur vier kernwaarden had benoemd, waar de burgers zich over mogen uitspreken, nm. 1. Vitaal platteland 2. Vitale gemeenschap 3. Cultuurhistorie 4. Laagdrempelig en betrokken bestuur. Ik kreeg meteen een vreemde smaak in de mond. Zijn dit nu de enige punten, waar de burger een oordeel over uit mag spreken? Wie heeft deze enquête opgesteld? Het lijkt er op, dat de burgemeester met zijn wethouders op een verloren avond hier zelf mee aan de slag is gegaan. Volgens mij zijn voor deze enquête geen specialisten van Rijks Universiteit Groningen of de Thorbecke Academie in Leeuwarden geraadpleegd. Er zijn volgens mij veel meer punten belangrijk voor de inwoners van Stiens e.o. dan de vier genoemde. Bovendien zijn de vier genoemde punten wel heel erg op het platteland en dorps-

gemeenschap gefocust. Mogen bewoners zich niet over andere punten uitspreken? In kernwaarde 1 wordt genoemd, dat de ruimtelijke kwaliteit, de schoonheid van het landschap en de uitstraling van de dorpen ons gebied uniek maken om te wonen en te werken. Dat is gedeeltelijk waar, maar het gemeentebestuur gaat er aan voorbij, dat na 1970 Stiens met een uitbreiding van Stiens-Zuid er haast een dorp bij kreeg, met bewoners, die voor het grootste gedeelte afkomstig waren uit Leeuwarden, waar toentertijd moeilijk aan een huis was te komen. Met de uitbreiding van de wijk De Orient en de nog later gebouwde wijken, kreeg Stiens nog veel meer Leeuwarders binnen zijn gemeentegrenzen, die met z’n allen een fors aandeel hadden in een economische groei van de gemeente Leeuwarderadeel. Het gemeentebestuur stelt, dat de uitstraling van de dorpen ons gebied uniek maken om te wonen en te werken, maar vergeet daarbij gemakshalve, dat 70 a 80 procent van de werkende bevolking uit Stiens zijn werkplek in Leeuwarden heeft. Kortom haast iedereen heeft een economische binding met Leeuwarden en is zeer gecharmeerd van die mooie stad. Die feiten worden in de enquête van de gemeente niet gemeten. In kernwaarde 2 wordt gesteld, dat in onze vitale gemeenschap zelfstandigheid, betrokkenheid, veiligheid, bereikbaarheid en zorgzaamheid belangrijk zijn. Dat is juist, maar dat geld voor iedere gemeenschap. Leeuwarderadeel heeft vele voorzieningen. Dat is ook juist, maar Leeuwarden heeft er tig-keer zoveel.

schap en de dorpen. Wat is daar anders aan dan aan andere dorpen. Ons gemeentebestuur is de laatste 20 jaar kennelijk niet meer in Leeuwarden geweest. Ga daar eens kijken als je over cultuur wilt praten. In kernwaarde 4 wordt gesproken over laagdrempelig en betrokken bestuur. Dat zal best. Ik heb daar persoonlijk nooit iets van gemerkt, maar ik heb daar ook nooit behoefte aan gehad. Verder denk ik niet dat andere gemeenten daar minder in scoren. Kortom vier waardeloze stellingen of zoals de gemeente ze noemt ”Kernwaardes”. Het gemeentebestuur heeft van begin af aan al vastgehouden aan samenwerking met andere plattelandsgemeenten, waar de meeste inwoners van Stiens overigens weinig mee hebben. Wat hebben wij nu aan een samenwerking met een gemeente als Harlingen, waar de volksvertegenwoordigers elkaar de tent uitvechten. Ons gemeentehuis zal daar dan wel komen te staan en het aldaar zittende gemeentebestuur is dan voor de bewoners van Stiens natuurlijk heel betrokken en heel laagdrempelig Het provinciebestuur stuurt ook aan op een fusie met Leeuwarden, maar onze vooringenomen Gemeentebestuurders van Leeuwarderadeel trekken zich noch van de provincie, noch van de inwoners van Stiens iets aan en gaan hun eigen doodlopende weg. Ik wens ons gemeentebestuur veel wijsheid toe in hun lijdensweg naar de totstandkoming van een fusie met welke gemeente dan ook u

In kernwaarde 3 wordt gerept van de cultuurhistorie. Onze cultuurhistorie is zichtbaar in de uitstraling van het land-

Met vriendelijke groeten, Gert Leupen, Stiens

Vragenlijst: "Voor de inwoners van de Gemeente Leeuwarderadeel"

De Gelaarsde Kat naar Hijum!

Mij eerste indruk van deze oproep: - Subjectieve vraagstelling, die alleen een bevestiging vraagt van een (al voor ingenomen) stelling van dit college. - De inwoners worden niet serieus genomen, maar gezien als een stelletje onnozele halzen. - Waar blijft een duidelijke vergelijking van de voor- en nadelen van een keuze. - Zonde van de tijd en het geld, dit had echt beter besteed kunnen worden. - De inwoners van Leeuwarderadeel hebben in nagenoeg alles binding (ook historisch) met Leeuwarden en dat wordt niet genoemd. Eindconlusie: College, schaam je diep voor deze wandaad. Dit is echt te triest voor woorden. Voor mij des te meer reden om te pleiten voor aansluiting bij Leeuwarden, zodat de inwoners verschoond blijven van dit soort bestuurders.

Op woensdagmiddag 24 oktober komt De Gelaarsde Kat naar Hijum! Hij presenteert een dierenshow met echte levende dieren zoals: fretten, neusberen, paardenspringmuizen, vogelspinnen, stinkdieren en slangen… Sommige dieren mag je zelfs aanraken.

Mijn advies aan de inwoners van Leeuwarderadeel: doe niet mee met dit soort belachelijke verzoeken u Jan Lugtenborg

Maar je zult merken dat veel dieren die misschien eerst griezelig of gevaarlijk lijken eigenlijk heel leuk en interessant zijn.

stienseromroeper@planet.nl

De voorstelling is in het dorpshuis de Kampioen te Hijum van 14.30 tot 16.00 uur u

Bijzondere vragenlijst toekomst gemeente Leeuwarderadeel Geacht College, Neemt u uw burgers wel serieus ? Uw vragenlijst in de vorige Stienser Omroeper is n.l zo opgesteld dat men er eigenlijk niet tegen kan zijn . Natuurlijk vindt elke burger een vitale gemeente belangrijk. maar dat geldt bij elke gemeente. Volgens mij zit er een enorme adder onder het gras want de vragenlijst is zodanig dat alles wijst in de richting van een zgn plattelandsgemeente. En dat kan in de ogen van het zittende college natuurlijk alleen maar NW Friesland betekenen. Hoezo een enquete met keuzes? Wie heeft deze vragenlijst opgesteld? Heeft de oppositie ook mee mogen praten? Ik had dat als burger graag willen weten maar nergens wordt uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen! Dit college en de coalitie van CDA ,FNP en GBL kunnen dus straks de uitkomst in de hun zo gewenste richting uitleggen, nl richting NW Friesland. Het college van B en W heeft blijkbaar niet de moed gehad de juiste vragen te stellen zoals: Op welke stad bent u georienteerd Franeker of Leeuwarden, of een vraag over werkgelegenheid, want meer dan 75 % van onze werkende bevolking werkt in Leeuwarden. Of bijvoorbeeld hoeveel kilometer wilt u afleggen om een document (paspoort /rijbewijs) op te halen. Kortom een grote gemiste kans op een eerlijke enquete. Het antwoord op mijn eerste vraag is helder. U neemt uw burgers niet serieus want anders had u een totaal andere vragenlijst geformuleerd waarin wij als uw inwoners werkelijk iets te kiezen hadden. Ik had begrepen dat het College de eerlijk en transparante weg op was gegaan. En met name het CDA, bij monde van hun fractievoorzitter Jan Keuning want hij heeft in de raad en de media verkondigd dat er een eerlijk proces gevolgd wordt. Maar nu blijkt weer dat het tegendeel waar is. Het is te hopen dat de provincie gaat ingrijpen want wij als inwoners worden op een sluwe manier gemanipuleerd! u J. Termaat, Stiens

Weryndieling Justermiddei rôle de Stienser Omroeper by ús troch de bus. Dêryn in fragelist fan it gemeentebestjoer oer fjouwer kearnwaarden en noch wat oare saken. Dy fjouwer kearnwaarden ha te krijen mei de weryndieling. Hoe, dat is in riedsel. Se binne alle fjouwer krekt sa algemien as ik wit net hoe. Der wurdt gjin inkelde taljochting jûn wat se hjir mei wolle en hokker status de antwurden krije. Echte fragen dy’t te krijen hawwe mei weryndieling ûntbrekke. De fraach komt dan ek boppe, wat kinne jo hjir mei u Geart Th. Dijkstra

Eerlijke kans voor burgers bij toekomst gemeente? Het leek nog zo mooi op 5 juli. De Raad besloot toen unaniem dat de burgers in Leeuwarderadeel in januari gaan kiezen tussen Leeuwarden en Franeker. Maar ….. krijgen de burgers dan wel een eerlijke kans? Een recent besluit van CDA, FNP en GBL over het referendum doet ons twijfelen. Zijn wij als PvdA fractie te achterdochtig? Kijk maar even mee. Donderdag 27 september ging het in de Raad over het referendum. CDA, FNP en GBL hebben toen besloten dat het referendum ongeldig is als de opkomst lager is dan 60 procent. VVD en PvdA waren tegen, maar dat hielp niet. Een minimum opkomst van 60% maakt de kans op een geslaagd referendum relatief klein. Dat blijkt wel uit de opkomst bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad. De laatste keer was de opkomst in Leeuwarderadeel net 65%. Maar toen waren er verkiezingen in heel Nederland met weken lang veel aandacht van kranten , radio en televisie. Iedereen had het over de verkiezingen, die ook golden als een landelijke peiling. Toch kwam maar 65 % naar het stemhokje. Bij een referendum in januari alleen in Leeuwarderadeel zonder aandacht van kranten, radio en tv is de kans groot dat minder kiezers naar het stembureau komen. Een noodzakelijke opkomst van 60% is dan een hoge drempel. Daarom geldt ook nergens in Nederland zo’n hoog percentage, behalve in Leeuwarderadeel. Als er minder dan 60 % van de kiezers naar het stemhokje komt is het referendum ongeldig. CDA, FNP en GBL hebben dan de handen vrij om Leeuwarderadeel te laten fuseren met Franeker en omstreken. CDA, FNP en GBL zeggen dat de PvdA dat verkeerd ziet. Die hoge drempel van 60% is volgens hun bedoeld om de burgers te stimuleren vooral te gaan stemmen. Wij als PvdA vinden dat er wel andere middelen zijn om een hoge opkomst te bevorderen. Het besluit dat het referendum ongeldig is als de opkomst lager is dan 60% lijkt op een poging van CDA, FNP en GBL om de burgers wel te raadplegen, maar toch hun eigen zin te kunnen doordrijven. Of zijn wij te achterdochtig? u PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch. StienserOmroeper

13


Feelgoodfilm ´Le Havre´ bij Filmhuis Stiens Filmhuis Stiens laat u maandag 22 oktober a.s. genieten van de tragikomedie ´Le Havre´. \ In de film leidt schoenenpoetser Marcel Marx na een mislukte carrière een eenvoudig bestaan. Op een dag treft hij een Afrikaans bootvluchtelingetje aan en ontfermt zich over hem. Van diverse kanten krijgt hij hulp om het opgejaagde kind uit handen van de politie te houden. ´Le Havre´viel in de prijzen op het Filmfestival van Cannes. Het verhaal en het nostalgische decor van deze Bretonse kustplaats maken van ´Le Havre´een frisse en opbeurende film die zijn ogen niet sluit voor de realiteit. Aanvang van de film is 20 uur in Cultureel Centrum ´De Skalm´.

Foto van de maand

In oktober was het onderwerp bij fotoclub 8-88 Monochroom, dus éénkleurig. Een onderwerp waarbij de kompositie, lijnenspel en subtiele kleurnuances belangrijk zijn.

Er werden veel zwartwit foto's ingeleverd, maar ook wel kleurenfoto's met maar één kleur. Deze foto van Sjoerd Hogerhuis is van een danseres op stelten, gemaakt op de Floriade, werd als

Foto: Sjoerd Hogerhuis

winnaar gekozen. De foto was oorspronkelijk in kleur maar is in Photoshop omgezet in zwart wit. Het wit is meer benadrukt en de grijze tinten zijn voor het grootste deel verwijderd u

Marcel Marx zit aardig aan de grond. Na een mislukte literaire carrière verdient hij nu de kost als schoenenpoetser. Het geld dat hij verdient wordt beheerd door zijn vrouw Arletty. Als zij door kanker getroffen wordt en een tijdje in het ziekenhuis verblijft, stuit hij onverwacht op het bootvluchtelingetje Idrissa. Natuurlijk wordt Idrissa door de politie gezocht maar bekenden van divers pluimage helpen de jongen uit handen van hen te blijven. Maar is deze oprechte hartelijkheid voldoende voor een nieuw en onbekommerd bestaan? ´Le Havre´is een humoristische ballade die ook een open oog heeft voor de realiteit. De film is een liefdesbrief aan Frankrijk net zoals ´Midnight in Paris´van Woody Allen dat ook was. Regisseur Aki Kaurismäki is één van Europa's grootste meesters. Hij levert al sinds midden jaren tachtig de ene na de andere prachtfilm. Marcel Marx wordt gespeeld dor André Wilms en Idrissa door Blondin Miguel. Er is een glansrol voor Kati Outinen als Arletta. Kijk voor een trailer op regiostiens.nl/filmhuis. Lengte:103 min, Genre: Tragikomedie, Kijkwijzer: 12 jr eo.

Het is gelukt: Martin Brand komt naar Stiens! Het is de Evangelisatie- en Zendingcommissie Stiens gelukt om Martin Brand 21 oktober naar ‘De Hege Stins’ te krijgen! Martin Brand (geboren in 1980) is een inspirator in hart en nieren. Of het nou optreden, lesgeven, schrijven, regisseren of dirigeren is, altijd wil hij mensen in bewegen brengen en positief raken. Hij is het meest bekend als gospelzanger/ liedjesschrijver en spreker.

mers zingen. Deze liedjes kenmerken zich door hun herkenbare thema’s en duidelijkheid. Jongeren en ouderen herkennen zich in liedjes over gevoel en geloof, toewijding, onzekerheid, vragen, schuldbelijdenis, dankbaarheid, Gods liefde, verlangen etc…..

Martin komt naar Stiens met zijn vaste pianist Jaap Kramer. Zij komen de boodschap van God zingend dichtbij het hart van mensen brengen. Martin en pianist zullen samen enkele van hun eigen Nederlandstalige num-

Jong & oud: kom 21 oktober naar de ‘De Hege Stins’ om dit bijzondere optreden mee te maken! Aanvang: 19.00 uur, de zaal gaat om 18.30 uur open. Allen van harte welkom. En er geldt: vol = vol! De entree is vrij! u

Muziekvereniging Oranje Minnertsga genomineerd voor bijdrage fonds Rabobank MINNERTSGA – Christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga is genomineerd voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst van de Rabobank en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. In het bijzonder gaat het dan om projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie, economie en maatschappij. Oranje heeft met succes een beroep gedaan op het fonds voor een bijdrage in de kosten van de nieuw te laten maken uniformen voor de drumfanfare: de vereniging is genomineerd. De marching band wil tijdens het WMC in Kerkrade in de zomer van 2013 de show stelen met de nieuwe outfit: een fikse investering van luttele duizenden euro’s. De huidige uniforms zijn letterlijk tot op de draad versleten. Oranje maakt kans op een bijdrage van € 3.000 uit het Coöperatiefonds. Maar dan moeten de leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland wel hun stem uitbrengen op Oranje. Dat kan nog tot 19 oktober via de link www.rabobank.nl/lnwf. We rekenen op uw stem! Zodat we goed voor de dag blijven komen. Alvast bedankt! u

StienserOmroeper

14


Dokter Braber neemt na 38 jaar afscheid Op de woensdag voor de afscheidsreceptie praten we met dokter Braber en zijn echtgenote. De praktijk is gesloten en er wordt druk verhuisd. Bovendien is er een beetje tijdsdruk, want het is de laatste keer koffiedrinken met de assistentes. Een lekkere taart wordt bezorgd met daarop een foto en een tekst over het welverdiende pensioen. We blikken samen even terug op meer dan 38 jaar huisartsenpraktijk van L.W. Braber. Zorgend karakter Leonard Wilfred Braber (roepnaam Wilfred) groeide op in Amsterdam en studeerde medicijnen aan de VU. Dat zijn eigen huisarts zo’n aardige man was zal bij het bepalen van die keus zeker meegespeeld hebben. Het was een jongensdroom om ooit zendingsarts te worden, maar dat is er niet van gekomen. De keuze voor huisarts was vooral ingegeven vanwege het contact dat een huisarts heeft met mensen, c.q. patiënten. “Het leek mij niets om in een ziekenhuis tussen vier muren te moeten werken”, aldus Braber. Zijn zorgend karakter zal zeker ook van invloed zijn geweest op zijn uiteindelijke keuze voor huisarts. De opleiding zag er toen nog wel wat anders uit dan nu, want pas sinds 1972 bestaat de specialisatie voor huisarts. Na de periode van co-assistent en semi-arts werd ervaring opgedaan bij diverse huisartsen, zoals hij zelf later ook enkele artsen-in-opleiding heeft begeleid. Na dertien maanden militaire dienst als legerarts (1973-1974) kon er gesolliciteerd worden. Student Met de studentenvereniging ging Braber een keer op zeilkamp in Friesland. Daar ontmoette hij zijn huidige vrouw Corry op een feestje, want ja studenten en feestjes daar moest je als meisje natuurlijk bij zijn. De strategie werkte en aan de reacties te horen is het effect nog niet uitgewerkt. Er ontstond daardoor ook nog een netwerk dat meegeholpen heeft bij de uiteindelijke keuze voor Stiens. Andere opties waren op dat moment Ameland, Spakenburg en Nieuw-Beerta, maar om een lang verhaal kort te maken: mede dankzij twee voorgangers van dokter Braber, dokter Kijlstra en dokter Haveman, werd het uiteindelijk Stiens en we kunnen wel stellen tot grote tevredenheid van heel veel mensen. Niet alleen de praktijk moest echter gekocht worden, ook de woning. “En dat was wel even wennen voor een pasgetrouwde, jonge dokter en echtgenote. Zo’n groot huis en heel veel financiële verplichtingen.” Het is echter ‘goed beteard’. Braber vindt het wel een goede zaak dat het tegenwoordig wat gemakkelijker gaat met het huren van een praktijk en/of woning. Veranderingen In ieder beroep verandert er veel in 38 jaar, dus ook in dat van een huisarts. In willekeurige volgorde passeren enkele de revue. Het veranderen van het zorgsysteem, van particulier en ziekenfonds naar de huidige zorgverzekeringen heeft natuurlijk invloed op de dagelijkse werkwijze gehad, net als het verdwijnen van de eigen huisartsapotheek in 1986. De taak van de assistentes werd uitgebreid van administratie en het maken van afspraken tot de

eerste selectie van advies aan patiënten aan de hand van allerlei protocollen. De assistente bepaalt telefonisch de urgentie dat werkte duidelijk taakverlichtend. Een andere grote verandering was dat de patiënt meer cliënt werd. De tijden veranderden, er kwamen en verdwenen ziektes en de patiënt/cliënt werd mondiger met de informatie van internet op de achtergrond. Daarbij was de rol van een huisarts niet alleen maar meer die van de alleswetende dokter, maar meer een begeleider in een genezingsproces. “Mijn taak was in die gevallen dan meer te wijzen op de juistheid van die informatie. Zeggen dat het verhaal wel, dan niet paste bij de persoon en dan natuurlijk sturend aanwezig zijn. Vroeger moest een dokter mensen beter maken, tegenwoordig weten cliënten dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn en af en toe hebben ze daarbij de steun van een huisarts nodig. Een boeiende ontwikkeling. Maar contact met mensen blijft altijd boeiend.” Een zeer grote verandering was nog het verdwijnen van de verloskunde in 2005 uit de praktijk. Dat aspect moest node gemist worden, maar als klassieke huisarts hield dokter Braber wel zijn huisbezoeken en ziekenhuisbezoeken aan. Dat wilde hij bewust niet veranderen. Op de vraag of hij opnieuw voor dit vak zou kiezen volgt een volmondig ja.

karakteristieke Uniawei.

pand

aan

de

Stiens De keus voor Stiens was, zoals gezegd, een zeer bewuste. Het was in 1974 nog een betrekkelijk klein dorp, met een vriendelijke bevolking en het heeft zich heel positief ontwikkeld in de ogen van dokter Braber. Verder ligt het dicht bij de stad voor scholen, theater en andere voorzieningen. Een perfecte plaats om steeds weer terug te komen, bijvoorbeeld na een vakantie. Heerlijke plek ook voor de vier kinderen om op te groeien. “Nee, wij blijven hier lekker wonen. Hier hebben we onze vrienden en kennissen. Hier voelen wij ons thuis.” Fries “De Friese taal heeft nooit voor problemen gezorgd”, volgens Braber. “Met name mijn schoonvader sprak alleen maar Fries tegen mij en dat heeft mij wel op weg geholpen. Zelf heb ik het nooit gesproken en sommige patiënten/cliënten spraken Nederlands tegen mij, maar als het emotioneel werd, dan werd het toch weer vaak Fries. Toch een voordeel dat je dat dan echt verstaat en begrijpt.” Zwarte gat “Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb heel veel hobby’s en houd

zeker mijn beroepskennis bij en ga daarmee ook nog wat doen. Om met dat laatste te beginnen: ik ga collega’s helpen en kan me dan puur met mijn vak bezighouden zonder de administratieve rompslomp. Verder ben ik onder andere nog actief in de kwaliteitscommissie van de dokterswacht. Over de organisatie, over de aan te bieden zorg en de kwaliteit daarvan. Zo houd ik gelukkig binding met ons mooie vakgebied.” De hobby’s waren ook al tijdens zijn werkzame leven als huisarts genoegzaam bekend: schilderen en reizen. Verder zal er meer tijd besteed worden aan lezen, wandelen, tuinieren en natuurlijk fietsen. Terugblik Terugkijkend ziet dokter L.W. Braber met heel veel plezier terug op zijn huisartsenbestaan en de samenwerking met collega’s maar vooral ook die met zijn assistentes. De meeste bleven langere tijd, tot soms wel twaalf jaar en dat geeft ook wel iets aan. Op de vraag of hij nog iets leuks heeft meegemaakt, of er nog een leuke anekdote te vertellen is, moet dokter Braber even nadenken. “Nee, ik ben zeker een saaie huisarts geweest”, begint hij lachend. “Of het zou die ene keer moeten zijn dat ik met mijn eerste auto, een lelijke eend, bijna niet in de storm op kon komen bij een spoedgeval op Zwarte Haan. Harder dan 50 kilometer wilde hij niet. Dat vergeet ik nooit weer.”

Dan na even nadenken: “Goede dingen zijn natuurlijk altijd oké, maar het ging niet altijd zoals je had gewild en dat neem je dan je leven mee natuurlijk. Een dokter is ook maar een mens.” Zijn vrouw vult het verhaal even aan: “Als mijn man het weer eens te druk had gehad of hij was moe, dan ging hij graag even in de tuin houtjes hakken. Daar knapte hij altijd van op.” Het lijkt een zeer nuttig, goedkoop medisch advies voor iedereen. Mevrouw Braber weet nog wel een leuke anekdote. Zij viel af en toe in als assistente (en deed verder de financiële administratie, voorwaar een belangrijke spin in de organisatie) en hoorde af en toe de gesprekken in de wachtkamer aan. Een van die gesprekken weet ze noch bijna woordelijk te herinneren: “It rint hjoed wol wer út, it duorret wol wer lang net?” Het antwoord maakte heel mooi een eind aan die discussie: “Ja, mar ast ien kear binnen bist dan nimt er ek alle tiid foar dy.” Met een glimlach vertelt ze dit voorval graag verder. Meer dan 38 jaar was dokter Braber huisarts in Stiens en verre omstreken. Een vertrouwde naam, een bekende persoonlijkheid, je mag wel spreken van een begrip. Binnenkort gaan zijn vrouw en hij eerst genieten van een welverdiende vakantie in New England (ten noorden van New York) en daarna zullen we hem zeker wel eens zien fietsen of wandelen, want dat zijn geen hobby’s om thuis te beoefenen. En die fiets daar wist iedereen van behalve dokter Braber u

Computer Een andere ingrijpende wijziging was de komst van de computer. De groene kaarten verdwenen en alles werd opgeslagen op een computer. Het leidde wel tot opmerkingen als: “Dokter sjocht dy net mear oan. Hy sit altyd yn syn kompjûter.” Daar was de huisarts zich zeker van bewust, maar het was ook een gewenningsproces. De voordelen van het systeem waren echter significant. In de begeleiding van patiënten veranderde nog veel meer, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tweehonderd protocollen voor de behandeling van ziektes en kwalen. Een behoorlijke verbetering van de kwaliteitszorg, maar het vroeg ook steeds intensiever om het bijhouden van vakkennis. Een interessante uitdaging. “Nog steeds”, aldus Braber. Ook de komst van de huisartsenpost in 2005 was een verandering met gevolgen net als de komst van een tweede collega in de praktijk. De praktijkruimte bleek al gauw te klein te zijn en daarom wordt de praktijk na 1 oktober dan ook bewust voortgezet in het gezondheidscentrum. De verbouwing van de huidige spreek- en behandelkamer tot atelier of hobbyruimte wordt eerst nog even uitgesteld. Dat heeft zeker met afscheid nemen te maken. Het zal ook zeker wennen zijn als het straks stiller wordt in en rond het mooie, StienserOmroeper

15


HUREN HUREN

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

Iets voor jou?

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

Keuze uit een ruim aanbod van huurwoningen.

STIENS-BEETGUM

GRATIS parkeren in Stiens

Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

Wonen Noordwest Friesland heeft huurhuizen voor elke gezinssamenstelling en voor elke portemonnee. De wachtlijsten zijn kort; soms is een huis zelfs direct beschikbaar! Heeft u voorkeur voor huren boven kopen? Huren is een prima alternatief voor kopen. Ons aanbod van huurwoningen is ruim en bestaat zowel uit nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Als je op zoek bent naar een betaalbare, comfortabele en energiezuinige woning tussen wad en stad, schrijf je dan nu in voor een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland.

www.baard-reiniging.nl

Interesse?

Kijk voor ons actuele huuraanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten



  

 







 







 





 





 







  



  









 

    



 



  









    

 











   

 





 







   





   

 

 





   





  



 

 

  











 



   



  





















  



 

   

 



 





StienserOmroeper

16



C1000 Kooistra

St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

Openingstijden: ma., di. en woe. 8.00 - 20.00 uur,

  



do. en vrij. 8.00 - 21.00 uur, zat. 8.00 - 20.00 uur

Omroeper 42 12  
Omroeper 42 12  

Stienser Omroeper

Advertisement