Docendon & CrimeTimen kevään 2018 kirjaluettelo

Page 1

Kevään kirjaluettelo 2018 Näitä Suomi lukee – mukana myös CrimeTimen rikoskirjatHyvinvointi, luonto ja lukeminen Tietokirjojen vuosikalenterista on muodostunut kenenkään käs­ kemättä tai suurta päätöstä tekemättä omanlaisensa. Syksyllä jul­ kaistaan erityisesti elämäkertoja, henkilökuvia ja painavia his­ toriateoksia, kun taas keväällä päivänvalon näkevät useimmat hyvinvointiin ja luontoon liittyvät kirjat. Osittain tämä perustuu ihmisen omaan vuodenkulkuun: syksyllä valon vähetessä käperrytään kirjan ja teemukin kera sohvan nurkkaan, kun taas valon lisääntyessä keväällä ryhdytään sisustamaan kotia tai kunnostamaan pihaa, lähde­ tään liikkeelle ja luontoon. Docendon kevät tarjoaa runsaasti terveyteen, hyvinvointiin ja liikun­ taan keskittyviä kirjoja tänäkin keväänä, samoin kodin uudistaminen, luonto ja oma piha ovat vahvasti esillä. Sohvan nurkkaan tai myöhemmin keväällä riippumattoon asettuvia emme kuitenkaan unohda. Tarjolla on tarinoita ihmisistä ja histo­ riasta, kirjoista ja kulttuurista. Onhan moneen kertaan todistettu, että kiireisessä ja digitaalisessa arjessa kirja ja lukeminen tarjoavat hengähdysmahdollisuuden. Lukeminen siis tuottaa hyvinvointia. Viime vuoden tapaan mukana ovat myös CrimeTimen laadukkaat dekkarit. Lukekaa ja voikaa hyvin!

Kustantajat puhelin 040 5083 866 juha.virkki@docendo.fi Tiede, kulttuuri, yhteiskunta, luonto, ruoka ja juoma

Juha Virkki

Juha Janhonen

puhelin 040 8430 139 juha.janhonen@docendo.fi Talous, lähi- ja sotahistoria, valokuvaus ja urheilu Harri Simola

puhelin 040 8430 148 harri.simola@docendo.fi Henkilökuvat, IT, kuntoilu, harrastukset ja tilauskirjat Heli Bergius

puhelin 050 371 6561 heli.bergius@docendo.fi Terveys ja hyvinvointi, perhe ja lapset, ihmissuhteet, lemmikit, sisustaminen ja puutarhanhoito. Docendon yhteystiedot löytyvät sivulta 55.


Kekkonen hiihti, mutta miten kävi Kekkoselta urheilulla politikointi?

Kalle Virtapohja

jonka mukaan ”kaikki syyt jotka estävät meitä liikku­ masta ovat tekosyitä”.

Kilpakenttien Känästä Suomen presidentiksi

Kalle Virtapohja avaa kiinnostavan näkökulman siihen, miten urheilu, politiikka ja valta kietoutuivat yhteen Kekkosen pitkällä uralla.

Historiankirjoituksessa on jäänyt hyvin vähälle huo­ miolle se seikka, että Suomen kaikkien aikojen vai­ kutusvaltaisin presidentti Urho Kekkonen nousi pää­ ministeriksi ja tasavallan presidentiksi urheilukoke­ mustensa ja -tovereidensa tuella. Kekkosen pitkää presidenttikautta puolestaan osin selittää se, että hän harrasti säännöllisesti liikuntaa ja eränkäyntiä valtion­ päämiehen kiireistään huolimatta. Kekkonen hiihti ja Kekkonen kalasti.

FT Kalle Virtapohja (s. 1962) on tietokirjailija ja toi­ mittaja, joka on perehtynyt urheiluhistoriaan. Hän on pitänyt useita esitelmiä Urho Kekkosen urheiluharras­ tuksesta. Hänen pääteoksensa on Paavo Nurmen elä­ mäkerta Mies josta tehtiin patsas. Paavo Nurmen ennätykset, maine ja perintö (Docendo 2017).

Kekkonen urheilumiehenä

Urheilujohtajana Kekkonen oli tottunut käyttämään valtaa kotimaassa ja kansainvälisissäkin yhteyksissä. Kekkonen johti muun muassa Paavo Nurmen puolus­ tusta ammattilaissyytöksiä vastaan. Presidenttinä hän ei arkaillut käyttää urheilua sisä- ja ulkopoliittisena työkalunaan. Liikunta ja kansaterveys olivat lähellä Kekkosen sydän­ tä. Monen suomalaisten muistissa on Kekkosen lause, Sivu 4 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

ISBN 978-952-291-461-3 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 99.1 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 240 sivua, kuvaliite


KU VAT: U KK- A RKIS T O

”Minulle diktaattorin valtuudet” Kekkonen päivä­kirjassaan SUL:n liittojohtokunnan kokouksen 1934 jälkeen.

Urho Kekkonen kävi vain kerran olympia­kisoissa 25-vuotisen presidentti­ kautensa aikana. Kekkonen toimi yleis­ urheilujoukkueen johtajana 1932 Los Angelesissa ja 1936 Berliinissä, mutta presidenttinä hän kävi vain Moskovan olympia­laisissa 1980. Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 5


Mestarin hienoimmat kuvat kansallislinnustamme

Hannu Hautala, Pekka Punkari

sevaan kuolleiden valtakuntaan ja tuoda sieltä tietoja eläville.

Kansallislintumme laulujoutsen

Kansallislinnuksemme laulujoutsen valittiin 1981. Näyttävän ilmestyksen lisäksi nimitystä puolsi laulu­ joutsenen pesäpaikkauskollisuus, yksiavioisuus ja hyvä huolenpito poikasista. ”Oi oppi ottakaatte joutsenista”, tiivisti runoilija Eino Leino. Todellisuudessa sävel oli pitkään toinen. Joutsenten metsästys alkoi heti tuli­ aseiden yleistyttyä ja jatkui säälimättömästi vielä vuo­ den 1934 rauhoituksen jälkeenkin. 1949 Suomessa oli enää vain noin 15 paria, jotka pesivät syvällä Lapin ja Koillismaan erämaissa. Muutoksen toivat Yrjö Kokon kirjat Laulujoutsen ja Ne tulevat takaisin, jotka myös Hannu sanoo lukeneensa tarkkaan pikkupoikana. Ne herättivät suomalaiset suojelutyöhön, jonka tulos hakee vertaistaan: koko maamme alueella pesii nyt yli 10 000 laulujoutsenparia.

Uljas valkoinen

Upea kertomus sukupuuton partaalta kansallislinnuksi nousseesta laulujoutsenesta. Samalla kirja on värikäs tarina Hannu Hautalan ja laulujoutsenen yli kuusi­ kymmenvuotisesta yhteisestä matkasta. Hannun lapsuudessa joutsenen harvinaisesta vierai­ lusta pohjalaiselle pellolle kertoi lehtiuutinen. Nyt ha­ vainnon voi tehdä jokainen omin silmin, Etelä-Suomen pelloilla jopa ympäri vuoden. Lajin runsastuminen ei ole kuitenkaan haalistanut sen hohtoa. Sinisellä taivaal­ la lentävät suuret valkeat linnut, mökkijärven trum­ pettisoolot tai aamu-usvassa lipuva laulujoutsenperhe sykähdyttävät edelleen. Joutsen näkyy jo muinaisissa kalliopiirroksissa. Kreikkalaisessa mytologiassa se oli puhtauden, kau­ neuden ja valon vertauskuva – Adonis ja Apollo kiisi­ vät joutsenvaunuissa, rinnallaan joutsenella ratsastava Afrodite. Japanissa, Siperiassa ja suomalais-ugrilais­ ten kansojen piirissä sitä on pidetty pyhänä lintuna. Karjalassa arveltiin kuolleiden ihmisten palaavan ke­ väisin asuinsijoilleen valkeina joutsenina. Pitkäkaula saattoi myös kurottaa jokien ja järvien pohjalla sijait­ Sivu 6 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

ISBN 978-952-291-453-8 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 56.8 Sidottu, sivukoko 245 x 210 mm 160 sivua, nelivärinen


Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 7


Pohjoismaiden suurimman kaupunkitaistelun tarina tamperelaisten, punaisten ja valkoisten näkökulmasta

Antero Raevuori

Saarrettu kaupunki Tampere ja Mannerheim 1918 Tampereen taisteluun maalis–huhtikuussa 1918 osal­ listui lähes 30 000 miestä. Se oli Suomen sisällissodan rajuin ja verisin taistelu. Vastakkain olivat Tamperetta hallussaan pitävät puna­ kaartilaiset ja kaupunkiin hyökkäävät senaatin eli hallituksen joukot, joita komensi Venäjältä Suomeen palannut kenraaliluutnantti Gustaf Mannerheim. Kaupungin puolustusta johti lähes loppuun asti Hugo Salmela, sahatyömies ja harrastelijanäyttelijä. Tampereen operaation valkoiset aloittivat jo maalis­ kuun 15. päivänä. Mannerheim oli jakanut hyökkäys­ joukot neljään itselleen alistettuun osastoon, jotka lä­ hestyivät kaupunkia eri ilmansuunnista. Pääsiäiseen mennessä Tampereesta oli tullut saarret­ tu kaupunki, jossa odotettiin ratkaisevaa taistelua. Se alkoi varhain huhtikuun 3. päivän aamuna. Valkoinen tykistö avasi tulen. Näytti siltä kuin taivas Tampereen yllä palaisi. Kaupunkia puolustavat punakaartilaiset oli tuomittu häviämään. He antautuivat huhtikuun 6. päi­ vänä. Lähes 11 000 otettiin vangiksi.

Sivu 8 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Tärkeää roolia valkoisten voitossa esittivät Saksasta koti­maahan helmikuussa palanneet jääkärit. Merkittävä oli myös vapaaehtoisista muodostetun Vöyrin sotakou­ lun panos. Tampereen valtaus oli tärkeä Mannerheimille. Hän ha­ lusi saada nimiinsä suuren voiton, ennen kuin saksalai­ set ehtisivät tulla valkoisten avuksi. Tampereen jälkeen hän voisi kääntää katseensa Viipurin valtaukseen. Tietokirjailija Antero Raevuoren teos pitää lukijaa otteessaan. Tapahtumat vyöryvät eteenpäin vailla tur­ hia pysähdyksiä. Koskettavia ovat sekä punaisten että valkoisten taistelijoiden kuin myös siviilien kohtalot. Hävinneitä kohtaa kosto: kuolemantuomioita jaetaan ilman oikeudenkäyntiä, Kalevankankaan punavanki­ leirillä kuollaan nälkään ja tauteihin. Tampereen taistelun arvet aristavat osin vieläkin – sata vuotta myöhemmin. ISBN 978-952-291-463-7 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 92.71 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 280 sivua, kuvaliite


KUVAT: VAPRIIKKI

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 9


Saksalaiskenraalin valtava rooli vuoden 1918 ratkaisuissa Helsingin valtauksesta Mannerheimin syrjäyttämiseen

Touko Perko

Haastaja Saksasta von der Goltz ja Mannerheim 1918

nen hän itsekin oli. Sen sijaan von der Goltzin arvio Mannerheimin taidoista oli murskaava: tämä oli korea ja korostetun aristokraattisesti käyttäytynyt ”operetti­ kenraali”.

Sisällissodassa 1918 valkoisilla oli kaksi kokenut­ ta ylipäällikköä, vapaaherra Gustaf Mannerheim ja kreivi Rüdiger von der Goltz. Kenraalien perusteh­ tävissä oli paljon samaa: kukistaa kapinaan nousseet punaiset ja estää bolševismin leviäminen Suomeen. Kreivin ensisijainen tehtävä oli hankkia Saksalle luja jalansija Suomessa ja Itämerellä. Voittojensa myötä hänestä tuli ”pelastajakreivi”, Etelä-Suomen vapautta­ ja. Mannerheimin osa oli profiloitua pohjoisemman Suomen vapauttajana.

Globaalisti ajatteleville aatelismiehille sota ei ollut kapi­ na eikä vapaussota vaan osa suursotaa, jossa ratkaistiin bolševismin ja heidän omien keisarikuntiensa kohta­ lo. Molemmat ajoivat bolševismin tuhoa vielä 1919, Mannerheim Suomen valtionhoitajana, von der Goltz saksalaisena komentajana Latviassa.

Kenraalien suhde oli kilpailun sävyttämä. Saksalaisille oli tärkeintä varmistaa, ettei von der Goltz joutunut Mannerheimin komentoon, ja kun se onnistui siir­ tämällä maihinnousu Porista Hankoon, kreivi pystyi käymään oman sotansa. Myöskään Mannerheimilla ei ollut halua yhteistyöhön. Hän ei halunnut jakaa kun­ niaa voitoista, eikä yhteistyö entisen viholliskenraalin kanssa muutenkaan houkutellut.

Dosentti Touko Perko on kirjoittanut aiemmin elämä­ kerran nobelisti A. I. Virtasesta (Mies, liekki ja unelma, Otava 2015).

Mannerheim ei arvioinut von der Goltzia sotilaa­ na, mutta moitti tätä ”poliittiseksi kenraaliksi”, jollai­ Sivu 10 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Valkoisen Suomen kirjallisuus on vähätellyt Saksan roolia. Haastaja Saksasta nostaa von der Goltzin so­ dan toiseksi ratkaisijaksi.

ISBN 978-952-291-467-5 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 92.71 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 400 sivua, kuvaliite


Noin 2 000 salateitse Saksaan matkustanutta nuorukaista muodosti Suomen armeijan kantajoukon.

Jääkärisäätiö

Suomen jääkärit Itsenäisyytemme kärkijoukko Suomen jääkärit olivat osa Suomen kansallista vapaus­ liikettä. Saksaan vuosina 1915–1917 salateitse lähte­ neestä noin 2 000 vapaaehtoisesta muodostettiin jää­ käripataljoona. Se oli Suomen itsenäistyessä hyvin kou­ lutettu armeijan kantajoukko.

Sodissa 1939–1945 jääkärit olivat sotatoimissa marsalk­ ka Mannerheimin alaisina, jo keski-iän saavuttaneina sotilaina armeijakunnan komentajista rivimiehiin. Kirjoittajat ovat sotahistorian tutkijoita ja jääkäriperin­ teeseen syventyneitä eri alojen ammattilaisia. ISBN 978-952-291-465-1 Ilmestyy 5–6/2018 Kirjastoluokka 92.68 Sidottu, sivukoko 210 x 245 mm 400 sivua, nelivärinen

Jääkärit kouluttivat ja johtivat Suomen muodostumas­ sa olevan armeijan osastoja vapaussodassa, riisuivat venäläisen sotaväen aseista ja kukistivat punakaartin. Jääkäreissä oli runsaasti työväkeä, mikä aiheutti lojaa­ lisuusongelmia mutta ei kuitenkaan päässyt vaikutta­ maan sotatoimiin. Jääkärien sopeutuminen taistelemaan tsaarinarmeijas­ sa palvelleiden suomalaisten, kuten ratsuväenkenraali Mannerheimin, rinnalla ei ollut sekään ongelmaton­ ta. Rauhan vuosina 1920–1939 jääkärit kouluttivat Suomen nuorta armeijaa ja kehittivät sen taktiikkaa sekä eri aselajeja, suojeluskuntia ja rajavartiointia. Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 11


Hyvä yöuni on terveyden perusta. Optimoi omasi tämän käsikirjan avulla!

Markku Partinen, Anne Huutoniemi

Uniterveyskirja Nuku hyvin, voi hyvin

Ensimmäinen suomalainen, kaiken kattava tietokirja unesta, kaikille terveydestään kiinnostuneille. Uni on ihmisen aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yh­ teys olemassaoloon on poikki. Unen aikana elimistö elpyy ja lepää, vain aivot työskentelevät. Aivot käsit­ televät päivän tapahtumia ja lataavat omia energia­ varastojaan. Kukaan meistä ei jaksa ilman unta, ja huono uni muo­ dostaa vakavan ongelman koko terveydelle. Nukah­ tamisvaikeus, yöllinen toistuva heräily ja liian varhai­ nen aamuherääminen ovat kaikki unettomuuden muo­ toja. Unen häiriöitä ovat muiden muassa parasomniat eli yölliset kauhukohtaukset, painajaiset ja unissakävely. Unta häiritsevät myös bruksismi eli hampaiden nars­ kuttelu, uniapnea, jonka oirekuvana ovat kuorsaus ja suuhengitys, sekä levottomat jalat -oireyhtymä. Näistä ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, apua on olemassa! Uniterveyskirja perustuu tieteen uusimpiin tutkimus­ tuloksiin ja siinä käsitellään unen tarpeen vaihtelua, uni-valverytmin rikkoutumista, unihäiriöiden syntyä ja hoitoa sekä keinoja unettomuuden välttämisek­ Sivu 12 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

si. Kirjassa annetaan paljon neuvoja ja ohjeita, joihin jokainen voi turvautua oma-aloitteisesti korjatakseen unettomuuttaan tai parantaakseen unensa laatua. Uni on avain terveyteen ja hyvään elämään. Professori Markku Partinen on neurologi ja hänellä on unilääketieteen erityispätevyys. Partinen on suoma­ laisen unilääketieteen edelläkävijä ja kansainvälisesti arvostettu asiantuntija. Hän on tutkinut ja hoitanut unihäiriöpotilaita yli 35 vuoden ajan ja on uniapne­ an, kuorsaustutkimuksen sekä narkolepsiatutkimuk­ sen uranuurtaja ja kehittäjä. Partinen toimii Helsingin uniklinikan tutkimusjohtajana. Helsingin uniklinikan toiminnanjohtaja Anne Huuto­ niemi on perehtynyt unettomuuden ja väsymyksen lääkkeettömiin hoitomenetelmiin. Hän on unihoitaja ja sairaanhoitaja, jolla on psykoterapeuttiset erityisval­ miudet. Huutoniemi toimii kliinisissä ja tieteellisissä tutkimuksissa hoitajana ja koordinaattorina. ISBN 978-952-291-439-2 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 59.33 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 220 sivua


KUVA: VESA MARTTINEN

Masennus pysäyttää, mutta siitä voi parantua

Elina Hiltunen, Elina Hiltunen

Masennuksesta selviää! Masennuksesta parantuneiden tapauskertomuksia ja uusinta tietoa masennuksen hoidosta. Loistava vertaistukikirja! Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana, ja yli puolella sairaus uusiutuu. Naiset sairastuvat miehiä tavallisemmin. Masentuminen näkyy olemuksessa, mutta tuntuu myös fyysisinä kipuina kehossa. Onneksi uusien hoitomenetelmien kehittäminen on vilkasta. Masennuksesta selviää! on kirja, jossa potilaat kertovat miten he ovat parantuneet keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta. Masennuksen asiantuntijat selvittävät, miten uudet menetelmät tehostavat masennuksen hoitoa jo nyt. Kirjassa puhutaan masennuksen taustatekijöistä, masennustilan tunnistamisesta ja sen erottamisesta muista sairauksista. Masennuksen hoidossa toimivat hoitomuodot esitellään Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Lisäksi kirjassa puhutaan uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen näitä hoitoja tukevasta itsehoidosta, esimerkiksi liikunnasta ja ravinnosta.

Kirjan toimittavat tuottaja Elina Hiltunen (vas.) ja tietokirjailija Elina Hiltunen (kyllä, kirjoittajat ovat täysnimikaimoja). Kirjoittajina he pyrkivät katsomaan masennuksen hoitoa ennen kaikkea masennuksesta selviytyneiden potilaiden silmin. Heillä on myös kokemusta masennuspotilaan roolista ja kirjan tarkoitus onkin tuoda ihmisen ääni esille sairauden takaa. DI, KTT Elina Hiltunen on futuristi ja tietokirjailija. Elinalla on omakohtaista kokemusta masennuksesta parinkymmenen vuoden takaa. BA, YTM Elina Hiltunen työskentelee tuottajana Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa. Hän on kiinnostunut politiikasta, psykologiasta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. ISBN 978-952-291-440-8 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka 59.563 Sidottu, sivukoko 152 x 230 mm 220 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 13


KU VA : T IM O VIL L A N EN

Potilaan oma kertomus on paras vertaistukikirja

Marja Aarnipuro

Rintasyöpämatka Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu vuosittain 5000 naista. Kaikkia rintasyövän aiheuttajia ei vielä tunneta. Rintasyövän riski suurenee iän myötä, mutta taudin ennuste paranee koko ajan, koska kasvaimet löydetään aiempaa aikaisemmin ja hoitomenetelmät kehittyvät alituiseen. Lähes 90 pro­ senttia sairastuneista on vielä elossa viiden vuoden päästä sairauden toteamisesta. Marja Aarnipuro on yksi heistä. Rintasyöpämatka on Marja Aarnipuron kolmas oma­ kohtainen tietokirja rintasyövästä. Kirjassa käydään läpi koko hoitopolku syöpäkasvaimen löytymisestä sii­ hen saakka, kun koko hoitokokemus – kahdeksan vuot­ ta myöhemmin – alkaa olla epätodellinen muisto vain. Palautumien normaaliin elämään kestää yllättävän kau­ an, sillä syövällä on pitkä häntä. Potilaan kokemukset, pelot ja tunteet ovat kirjassa isossa roolissa, sillä lääkä­ rit osaavat hoitaa, mutta he eivät voi tietää, miltä kaikki potilaasta tuntuu.

Sivu 14 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Marja Aarnipuron oman tarinan, hänen sairaskerto­ muksensa, lisäksi Rintasyöpämatka-kirjassa on run­ saasti lääketieteellistä faktatietoa rintasyövästä ja sen hoidosta. Ajantasaiset tieto-osuudet on tarkistanut ylilääkäri Johanna Mattson. Osa kirjan aineistosta perustuu Aarnipuron aiemmin julkaistuihin teoksiin Rintasyöpävuosi (Teos, 2011) ja Rintasyövän jälkeen (Teos, 2014). Marja Aarnipuro työskentelee Apu-lehden päätoimit­ tajana. Tietokirjojen lisäksi häneltä on julkaistu dekkari Maakellarin salaisuus, joka on saamassa myös jatkoa. ISBN 978-952-291-444-6 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 99.1/59.57 Sidottu, sivukoko 140 x 210 mm 320 sivua


Sillä aikaa, kun olet lukenut tämän lauseen, 50 miljoonaa soluasi on uusiutunut

Näin kehosi toimii Auton, pesukoneen tai tietokonepelin mukana on aina käyttöohjeet, mutta ihmisen ei. Tämä kirja korjaa puut­ teen: tässä on sinulle oma henkilökohtainen käyttöohje, jossa tieteellinen tieto avautuu visuaalisesti kiinnosta­ valla ja viihdyttävällä tavalla. Mistä ihminen tietää olevansa nälkäinen? Miksi vat­ saa kipristelee jännittävässä tilanteessa? Mistä johtuvat erilaiset vaivat, kuten ruuansulatusongelmat, likinäköi­ syys tai allergiat? Mikä auttaa hyviin yöuniin, mikä pi­ tää terveenä flunssakaudella? Tiesithän, että sormissasi ja varpaissasi ei ole lainkaan lihaksia?

Näin kehosi toimii -kirja kuvaa havainnollisten kuvien ja tekstien avulla hauskasti ja innostavasti niitä moni­ mutkaisia prosesseja, joiden ansiosta me olemme elossa ja pysymme toimintakykyisinä. On meillä ihmeellinen ja täydellinen kone! ISBN 978-952-291-428-6 Englanninkielinen alkuteos How the Body Works Suomentanut Eero Sarkkinen Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 59.12 Sidottu, sivukoko 200 x 245 mm 255 sivua, nelivärinen

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 15


Askel askeleelta etenevä opaskirja elämän tietoiseen uudistamiseen

Tuomas Mikkonen

100 tapaa uudistua ja kukoistaa Puuttuko elämästäsi jotakin? Onko arki pelkkää rutii­ nia ja autopilottia? Haluaisitko löytää kipinän elämääsi? Lähde mukaan tutkimaan, testaamaan ja haastamaan omia juurtuneita tapojasi – ja löydä parempi arki! Ihmisaivot luovat meille konemaisesti uusia tapoja sel­ viytyä arjen haasteista. Aivot etsivät helpointa ja ener­ giaa säästävintä keinoa, ja aina kun toimiva malli löy­ tyy, aivot omaksuvat tavan pysyväksi. 100 tapaa uudistua ja kukoistaa auttaa ravistelemaan luutuneita tapoja ja uskomuksia. Koska me kaikki kuljemme suurimman osan päivästä autopilotin ohjaamana, on välillä erittäin hyödyllistä päivittää tuota autopilottia. Suurin osa tavoistamme tukee elämäämme ja tavoittei­ tamme, mutta osa niistä voi sabotoida mahdollisuuk­ siamme. Hyvät käytännöt eli rutiinit voivat rikkoa tai eheyttää mieltä ja sielua. Ne voivat olla määrittämässä, tunnetko jatkuvaa ahdistusta vai onko askeleesi kevyt. Kuinka tietoinen olet näistä kehosi algoritmeista, jotka rytmittävät jokaista päivääsi? Menestyminen elämässä ei ole jättimäinen ponnistus tai tuurista kiinni. Se on joukko tottumuksia, jotka tukevat pyrkimyksiämme. Voimme opetella niitä. Sivu 16 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Teoksessa on sata keinoa uudistaa ajattelua ja arkipäi­ vän askareita. Kirjan voi lukea kerralla läpi, tai ohjeita voi seurata päivä kerrallaan, askel askeleelta, aina kun siltä tuntuu. Jokaisen tavan yhteydessä on tehtävä, joka auttaa sulauttamaan uuden käytännön osaksi arkea ja elämää. Tervetuloa mukaan uudistumaan! Tuomas Mikkonen on elämäntapayrittäjä, joka työs­ kentelee ihmislähtöisen ja tehokkaan työelämän ke­ hittämisen parissa. Myös uusien palveluiden ja tuot­ teiden nopea, asiakaslähtöinen testaaminen kuuluu hänen työhönsä. Vapaa-ajalla Tuomas luo roolipelejä, improvisoi ja kirjoittaa lifestyle-oppaita. Elämän ei pidä olla pelkkää pärjäämistä päivästä toiseen, vaan ihmisen kuuluu kukoistaa! ISBN 978-952-291-447-7 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 17.3 Sidottu, sivukoko 140 x 175 mm 220 sivua, nelivärinen


Vallankumouksellinen ruokavalio terveyteen ja turvalliseen laihtumiseen!

Lars-Erik Litsfeldt, Patrik Olsson

Papujen voimalla Uudista terveytesi voimaannuttavalla ravinnolla Voiko tavallisilla pavuilla olla näin suurta vaikutusta terveyteemme? Kirjan kirjoittajat Lars-Erik Litsfeldt ja Patrik Olsson eivät olisi sitä arvanneet, elleivät olisi omin silmin nähneet. Kun ruokavalioon lisättiin pavut, kilot karisivat ja verensokeritasot normalisoituivat. Syömämme ruoka vaikuttaa suolistoflooraan. Litsfeldtin ja Olssonin kehittämä menetelmä perus­ tuu vähähiilihydraattiseen ravintoon, johon lisätään probiootteja, hyviä mahalaukun bakteereita, joita on esimerkiksi hapankaalissa tai jogurtissa. Niille lisätään puolestaan ravintoa, prebiootteja. Prebiootteja saa eri­ tyisesti pavuista, jotka sisältävät runsaasti resistenttiä tärkkelystä – joka puolestaan edistää hyvälaatuisten suolistomikrobien kasvua. Prebiooteilla on itsenäisiä terveysvaikutuksia: ne vähentävät tulehdusta, paranta­ vat kolesterolia ja ehkäisevät ylipainoa. Papujen voimalla -kirjassa on uutta tietoa terveydestä, ylipainosta ja verensokerista kaikille kehonsa hyvin­ voinnista kiinnostuneille. Kirja antaa käytännön ohjeet uuteen ruokavalioon: tutustumme papujen käsittelyyn ja vihannesten hapattamiseen kotona sekä saamme herkullisia reseptejä, joilla resistentin tärkkelyksen

osuutta ruokavaliossa on helppo lisätä. Kehon terveh­ tymistä ja kilojen keventymistä tukee liikunta, johon kirjassa annetaan täsmäohjeet. Seuraa kirjan neuvoja, syö enemmän ja voi paremmin. Tämä kirja on monelle uuden, terveemmän elämän alku. Ruotsalainen Lars-Erik Litsfeldt (vas.) on kirjoittanut yli kymmenen teosta terveydestä, ruoasta ja diabetek­ sesta. Hänen aiempia suomennettuja teoksiaan ovat Karppaus – Välimeren ruokaa (2011) ja Diabetes, ei kiitos (2010). Hän on erittäin suosittu puhuja Ruotsissa. Patrik Olsson (oik.) sairastaa ykköstyypin diabetesta. Kun hän sokeutui diabeteksensa takia, alkoi hän ko­ keilla resistenttiä tärkkelystä keinona verensokerin hal­ lintaan. Tulokset olivat hämmästyttävät. Kokeilu osoit­ ti, että papujen lisääminen ruokavalioon tehoaa sekä diabeetikoille että terveille. ISBN 978-952-291-450-7 Ruotsinkielinen alkuteos Låt bönor förändra ditt liv Suomentanut Anne Nurmi Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 59.34 Sidottu, sivukoko 135 x 210 mm 220 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 17


Maijan suosikkiherkut 60-luvulta tähän päivään

Maija Silvennoinen

Maijan ruokavuodet Maija Silvennoinen on tehnyt ruoan parissa vertaansa vailla olevan uran. Maatalon tyttö kiinnostui jo varhain ruoasta, ja 15-vuotiaana hän työskenteli ensimmäisen kerran ravintolakeittiössä. 80- ja 90-luvulla Maija ehti työskennellä lukuisissa Helsingin huippuravintolois­ sa, kuten keittiöpäällikkönä G.W. Sundmansilla sekä ravintola- ja keittiöpäällikkönä Savoyssa. Suuri yleisö kuitenkin muistaa Maijan ensimmäisen nykyaikaisen ruokaohjelman Bon Appétitin kokkina ja reseptimes­ tarina, joka avasi suomalaisille kotikokeille aivan uuden maailman. Hektisten Helsingin vuosien jälkeen Maija muutti ta­ kaisin kotiseudulleen Saarijärvelle ja perusti Suomen ensimmäisen lähiruokaravintolan Patanin. Nyt hän pyörittää kasvisravintolaa Jyväskylässä ja kiertää pu­ humassa ympäri maata lähiruoan puolesta. Tässä kirjassa Maija kokkaa omia, päivitettyjä suosik­ kejaan 60-luvulta tähän päivään, kertoo vaiheistaan, tapaamistaan ihmisistä ja ruokakulttuurin muutokses­ Sivu 18 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

ta. Herkulliset ja raikkaat reseptit kertovat rautaises­ ta osaamisesta, näkemyksestä ja makujen syvällisestä ymmärtämisestä. Tämä on Maija Silvennoisen 24. ruokakirja. Maija Silvennoinen on kokki ja yrittäjä, jonka käden­ jälki suomalaisessa ruokakulttuurissa on ainutkertai­ nen. Hän on ollut vahva tekijä suomalaisen ravinto­ lakulttuurin nousussa, tv:n ruokaohjelmien uudistaja sekä lähi- ja kasvisruoan edelläkävijä. ISBN 978-952-291-441-5 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 68.2 Sidottu, sivukoko 200 x 245 mm 200 sivua, nelivärinen


”Meillä kotona maalla tuoksui koko ajan ruoka. Tuoksut ovat aina olleet minulle hyvin tärkeä osa ruoanvalmistusta. Jo raakaaineiden tuoksusta tiedät, tuleeko ruoasta hyvää.” ”Ensimmäisiä ruokamuistojani on silakkalaatikko. Olin seitsemän ikäinen ja halusin heti tehdä sitä heti itse. Perhe söi sitä hyvällä ruokahalulla, vaikka pian selvisi, että olin unohtanut ruoasta kokonaan munamaidon. Tässä kirjassa siitä reseptistä on päivitetty versio.” ”Palacessa Heikki Tavela halusi aina nähdä etukäteen, mitä hän syö: tyttö tuo sen minulle näytille. Häntä piti teititellä. Kun sitten menin Sundmansiin keittiöpäälliköksi, hän ehdotti, että eiköhän Maija tehdä sinunkaupat.” ”Maa- ja kotiseutunaisten puheenjohtajana olen puhunut maaseudun puolesta. Ilman maaseutua ei ole kotimaista ruokaa.” Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 19


”Insinööri voi olla loistava henkilöjohtaja. Taiteilija voi johtaa äärettömän tehokasta organisaatiota. Pehmo voi pärjätä sotaajan johtajana. Kaikki tämä on osa johtajuuden ihanuutta ja ihmettä.”

Alf Rehn

Johtajuuden ristiriidat Miksi johtaja aina epäonnistuu ja miksei se ole ongelma Meille valehdellaan johtajuudesta. Se esitellään selkeä­ nä ja yksinkertaisena toimena maailmassa, jossa resep­ tien toimivuuteen voi luottaa, vaikka oikeasti se on vai­ keaa tasapainoilua hämyisessä maailmassa. Tämä kirja ei vedä mutkia suoriksi vaan paneutuu joh­ tajuuden ristiriitoihin: niihin usein mahdottomiin vaa­ timuksiin, joihin nykyjohtajat törmäävät. Miten johtaa tehokkaasti ja sydämellä kun pitäisi olla yhtä aikaa lu­ ja visionääri ja näkymätön tsemppaaja, tiimipelaaja ja oman tiensä kulkija? Alf Rehn kirjoittaa sekä lämmöllä että kylmän viileästi johtajuuden monimuotoisuudesta ja mahdottomuu­ desta nojautuen tuoreimpaan tutkimustietoon, antiikin oppeihin ja niihin johtajiin, joiden kanssa hän on viime vuosikymmenen tehnyt töitä.

Sivu 20 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Kirja ei tarjoa valmiita ratkaisuja mutta kylläkin mah­ dollisuuden johtajille sekä heille, jotka haluavat johta­ jiksi, perehtyä sen paradoksaaliseen luonteeseen. Alf Rehn on innovaation, designin ja johtamisen pro­ fessori Syddansk Universitetissa Tanskassa. Aiemmin hän on toiminut professorina Åbo Akademissa ja Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa Tukholmassa. Rehn on kuuluvimpia ja näkyvimpiä akateemisia ääniä yhteiskunnallisessa keskustelussa päivän julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2009 hänet rankattiin kansainvälisessä ”gurututkassa” Thinkers 50 -listalla sijalle 13 ja vuonna 2012 Nordic Business Forumin suomalaisten bisnesajattelijoiden lis­ talla kolmanneksi. Rehn on myös toiminut useamman suuryrityksen hallituksen jäsenenä. ISBN 978-952-291-470-5 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 69.11 Sidottu, sivukoko 135 x 210 mm 160 sivua


Kiinnostavimmat vakoilutapaukset ja kattava kokonaiskuva vakoilun maailmaan!

Jukka Seppinen

Itsenäinen Suomen vakoilun maailmassa 1945–2018 Kommunistisen ja yleensä radikaalin vasemmiston nousu lainsuojattomasta olotilasta suoraan laillisik­ si poliittisiksi toimijoiksi oli vavahduttava. Ensi rivin poliittisista toimijoista ns. ei-sosialistisesta leiristä vain J. K. Paasikivi ja Urho Kekkonen säilyttivät asemansa ja toimintakykynsä, mikä oli erittäin merkittävä asia län­ simaiselle Suomelle. Heidän valtakautensa ulottui aina vuoteen 1981 saakka. Lähtökohdat suosivat sittemmin suomettumisen nimen saanutta poliittista kehitystä Neuvostoliiton lisätessä pitkäaikaista painostusta. Kun Stalin tyytyi yya-Suo­ meen, hänen kuoltuaan alkoi pitkäaikainen kommunis­ tinen pyrkimys saada Suomi siirtymään Neuvostoliiton leiriin. Tähän poliittiseen tilanteeseen liittyneen neuvosto­ vakoilun ja -vaikuttamisen torjuminen vastavakoilun keinoin muodostui vuonna 1949 toimintansa aloitta­ neen suojelupoliisin (Supon) keskeiseksi tehtäväken­ täksi vuosikymmeniksi. Vuoteen 1972 saakka Supoa johti pitkän linjan poliisijohtaja Armas Alhava. Hän oli tiukka laillisuusmies, joka sai KGB:n vihat niskoilleen.

KGB vaatikin Alhavalle seuraajaa, joka ymmärtäisi en­ tistä paremmin ”ystävyyspolitiikan vaatimukset”. Miten Supo selvisi tästä ajasta, on suorastaan kutkut­ tavan jännittävä asiakokonaisuus. Turvallisuuspoliisin päällikkö on merkittävässä asemassa laillisuuden varti­ jana. Toteutuiko tämä periaate Pentin ja Tiitisen aikana? Neuvostoliiton romahduksen jälkeinen aika analysoi­ daan myös tarkasti. Uudet uhkakuvat nousivat mitä moninaisimmissa muodoissa. Seppinen käy nämä vai­ heet tarkasti tähän päivään asti ja ottaa selkeän kannan asioiden tilaan ja siihen, miten uudistuksia pitäisi suo­ rittaa tiedustelumaailman suhteen. Tohtori Jukka Seppinen keskittyy teoksessaan tieduste­ luhistorian suuriin linjoihin. Suomen lisäksi Seppinen tarkastelee myös kansainvälistä yhteistyötä alalla. Teos on jatkoa syksyllä 2017 ilmestyneelle kirjalle, joka kä­ sittelee vakoiluhistoriaa vuosilta 1917–1945. ISBN 978-952-291-488-0 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 32.5 Sidottu, sivukoko 140 x 210 mm 350 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 21


Hinnoittelu on liiketoiminnan perusta! Ensimmäinen suomalainen hinnoitteluopas

Outi Somervuori

Mitä maksaa Hinnoittelun psykologiaa Juuri ostoksensa maksaneelta ostajalta kysytään, mikä oli tuotteen hinta, eikä hän muista sitä. Tarkoittaako se, että ostaja ei välitä hinnasta? Joskus taas muutaman sentin säästön takia ollaan valmiita näkemään paljon­ kin vaivaa. Esimerkiksi autoilija voi ajaa useankin kilo­ metrin päähän tankkaamaan autonsa huoltoasemalla, joka myy bensaa muutaman sentin halvemmalla kuin lähin huoltoasema. Todennäköisesti saavutettu säästö kuluu kustannuksiin, jota kauemmas ajaminen aihe­ uttaa. Toisinaan tuotteista halutaankin maksaa korkea hinta. Apple on yksi esimerkki brändistä, joka on on­ nistunut tekemään tuotteistaan sekä erittäin haluttavia että hinnaltaan korkeita. � Ostaja on kiinnostunut arvosta, ei halvimmasta hinnasta. � Ostaja on luontaisesti laiska ja tekee usein virheitä – hintamielikuva perustuu usein muutamaan nope­ asti saatavilla olevaan tiedonmuruseen. � Hinnan hyvyyttä verrataan aina suhteessa johonkin vertailukohteeseen – ostajalla on mielessään referenssihinta. � Hinta on myös signaali laadusta ja luotettavuudesta. � Hinta herättää tunteita – sekä halpa että kallis hin­ ta voivat herättää positiivisia tunteita: päivittäis­

Sivu 22 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

tavarakaupassa halpa hinta saa myönteistä huomi­ ota, viiniä ostettaessa kallis hinta on valttia. Hinnoittelun psykologia auttaa ymmärtämään ostajan käyttäytymistä edellä olevien esimerkkien kaltaisissa ti­ lanteissa. Mitä maksaa perustuu tieteellisiin tutkimuk­ siin ostajan käyttäytymisestä. Jotta yritykset voivat tehdä parempia hintapäätöksiä, niiden on tärkeä ymmärtää hinnoittelun psykologiaa. Hinta on yrityksille yksi tärkeimmistä keinoista hallita yrityksen tulosta. Kirja auttaa yrityksiä suunnittelemaan hinnoittelua, asettamaan optimaalisia hintoja ja ennustamaan os­ tajien reaktioita niin hinnan alennuksiin kuin hinnan korotuksiinkin. Kirja sisältää paljon hauskoja esimerk­ kejä, joissa testataan ihmisten käyttäytymistä. Näiden esimerkkien kautta lukijalla on mahdollisuus saada oivalluksia liittyen niin omaan kuin muiden ihmisten ostokäyttäytymiseen. Kehitysjohtaja Outi Somervuori on tutkinut myös väi­ töskirjassaan ostajien hintakäyttäytymisen psykologiaa. ISBN 978-952-291-469-9 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 69.3 Sidottu, sivukoko 140 x 210 mm 200 sivua


Oppimista uudistamaan! Mihin suuntaan koulutusta on kehitettävä?

Jouni Välijärvi, Joonas Mannonen, Oona Huttunen, Hilma Ojanen, Wilhelmiina Koskelo

Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin? Kesäkuisena aamuna neljä nuorta opiskelijaa starttaa Armi-minibussillaan tutkimusmatkalle. Matkan tu­ loksena syntyy kirja, joka on kattava läpileikkaus suo­ malaisten oppimiskokemuksista. Yksittäisiä ihmisten tarinoita myös peilataan tutkimustietoon ja havaintoi­ hin muun muassa PISA-arvioinneista. Kirjoitustiimissä on mukana arvostettu koulutuksen professori Jouni Välijärvi. Nuoret kuulivat ja taltioivat erilaisten suomalaisten ko­ kemuksia koulusta ja oppimisesta. Haastatteluissa heil­ le välittyi mittava määrä ideoita siitä, mihin suuntaan suomalaista koulutusta pitäisi tulevaisuudessa viedä. Osa tarinoista on kipeää luettavaa. Koulukiusaaminen on jättänyt haavoja, joiden kanssa kamppaillaan ko­ ko loppuelämä. Kipeisiin asioihin puuttumalla kou­ lu voi kuitenkin myös muuttaa elämää paremmaksi.

Yhteisöön kasvamisen mahdollistajana koulun merki­ tys on korvaamaton. Tarinat ovat kuitenkin pääosin myönteisiä, opettajia, koulua ja saatua oppia arvostavia. Monia asioita halut­ taisiin kuitenkin myös muuttaa. Tulevaisuus edellyttää valmiutta elää jatkuvan muutoksen keskellä, sosiaali­ sia taitoja, kulttuurista joustavuutta, ennakkoluulotto­ muutta ja intoa muuttaa maailmaa, tiimityön hallin­ taa, yrittäjyyttä, digitaitoja… Moni kantaa huolta myös nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja tasavertaisista mahdollisuuksista harrastaa. Tämä kirja on tärkeää luettavaa kaikille koulutuksen ammattilaisille ja koulutuksesta kiinnostuneille. ISBN 978-952-291-489-7 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 38 Sidottu, sivukoko 148 x 210 mm 180 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 23


KU VA : M AT T I RU OT T IN EN

Kokoomus palasi hallituspuolueeksi vasta 1987, kun Harri Holkerista tuli pääministeri.

Vesa Vares

Korpivaellukselta vallan kahvaan Suomalaiskansallisen kokoomuspuolueen historia 1966–1987 Vuoden 1966 vaalit olivat eräänlaiset murrosvaalit, joista alkoi uuden ja pitkään politiikassa pysyneen su­ kupolven nousu. Kokoomus kärsi noissa vaaleissa tap­ pion, kun taas sosialidemokraatit saivat merkittävän vaalivoiton. Vuosi 1966 nähtiinkin vanhan ja uuden aikakauden murroskohtana, jolloin uudet ja liberaa­ limmat arvot murtautuivat esiin. Kokoomuksen historian neljäs osa kertoo puolueen vaiheista 60-luvulta murroksesta vuonna 1987 vihdoin koittaneeseen hallitusvastuuseen. Tuona aikana puolue muuttui vanhakantaisesta kypäräpappipuolueesta mo­ derniksi oikeistopuolueeksi, jossa vanhat konservatii­ vit pysyivät nuorten esiinmarssista huolimatta mukana, kuten myös uskonto ja maanpuolustus puolueen hen­ kisenä perustana. Kokoomuksen valtapoliittinen asema ei kirjan ku­ vaamana aikana kuitenkaan muuttunut: puoluetta ei Sivu 24 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

kelpuutettu hallitukseen. Välit presidentti Kekkosen kanssa olivat hankalat, ja Matti Virkkusen ehdokkuus vuoden 1968 presidentinvaaleissa huononsi välejä enti­ sestään. Puolue ei ulkopoliittisestikaan ollut Kekkosen silmissä luotettavassa maineessa. Kekkosen kauden päättyminenkään ei helpottanut puolueen asemaa. Vesa Vareksen kirjoittama historiasarjan neljäs osa ulottuu vuoteen 1987 ja se tuo puolueen historian lä­ hemmäksi nykypäivää kuin minkään toisen suuren suomalaisen puolueen historia. Kirja käsittelee valta­ kunnanpolitiikan lisäksi myös kuntapolitiikkaa, jossa toiminta on valtakunnanpolitiikkaa pragmaattisempaa ja tavalliselle kansalaiselle tutumpaa. VTT Vesa Vares on poliittisen historian professori Turun yliopistossa. ISBN 978-952-291-466-8 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 32.18 Sidottu, sivukoko 170 x 250 mm 450 sivua, nelivärinen


KUVA: JUULI ASCHAN ELOKUVAOSAKEYHTIÖ SUOMI 20 17

Me kaikki tunnemme Tuntemattoman sotilaan – vai tunnemmeko sittenkään?

Satu Jaatinen

Tuntemattomat Suomen suosituimman tarinan monet maailmat Suomen tunnetuimman konekiväärikomppanian mie­ het lähtivät liikkeelle 1940-luvulla maasta, joka erosi nyky-Suomesta monin tavoin. Lehto oli kasvanut si­ sällissodan jälkeen kulkukoirana Tampereella, Koskela oli punavangin poika Hämeestä ja Rokka ja Suentassu olivat tilansa menettäneitä evakoita Kannakselta. Lähtökohtien lisäksi myös miesten arkielämä oli toi­ senlaista. Pannussa porisi korvike ja suupielessä savu­ si kessu. Nykylukijalle ei ole välttämättä selvää, mik­ si Rokka veisti lampunjalkoja, kuka oli ”von Tööpel”, missä kalorit oli laskettu ja miten konjakkia leikataan? Oman kertomuksensa lisäksi Väinö Linnan romaani synnytti uusia tarinoita jo ennen julkaisuaan. Teoksen nimi keksittiin vasta viime hetkillä ja kansikuva vaih­ dettiin piirtäjän tietämättä. Suomen luetuin kirja sai osakseen maan kuuluisimman kirja-arvostelun ja jatko­sota vaihtui kirjasotaan. Ei suomalainen sota­ jermu kansainvälisiin raameihinkaan helpolla istunut. Miten kävi kirjan nimen Saksassa, entä mitä tapahtui lotta Kotilaiselle Ruotsissa?

Kun Tuntematonta sotilasta tulkitaan, on kohu aina varma. Smedsin versiossa ammuttiin ministereitä ja Tampereella näyttämön yli lennettiin lentokoneella. Näyttelijöitä ei ole päästetty helpolla. Edvin Laineen juoksuhaudoissa katkesi hampaita ja luita, Rauni Mollbergin kuvauksissa ei saanut olla hauskaa ja Aku Louhimiehen joukkueissa eräolosuhteet otettiin tosis­ saan. Tuntemattomat on tietopaketti sekä romaanin jo luke­ neille ja elokuvat nähneille että tarinaan ensi kertaa tu­ tustuville. Velikullat eivät jätä ketään kylmäksi. Satu Jaatinen on turkulainen tietokirjailija, joka jul­ kaisi syksyllä uuden Tuntemattoman ohjaajan Aku Louhimiehen elämäkerran. ISBN 978-952-291-457-6 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 77.49 Sidottu, sivukoko 140 x 210 mm 220 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 25


KU VA : T U OM A S ORP ON EN

Mainio matkaopas Aallon maailmaan: elämään,tuotantoon ja merkitykseen

Harri Taskinen

Alvar Aalto Muotoja ja tarinoita Alvar Aalto – muotoja ja tarinoita kuvaa kansantajui­ sesti Alvar Aallon elämäntyötä sekä esittelee ja kertoo mielenkiintoisia yksityiskohtia arkkitehtuurista ja muo­ toilusta sekä Aallon elämästä. Kirja ei kaihda kertomas­ ta myös tarinoita, jotka eivät ehkä ole aivan totta, mutta kulkevat kansan suussa. � Miksi Muuratsalossa sijaitsevaa Aallon kesäasuntoa kutsutaan ”Koetaloksi”? � Kuinka monessa maailman maassa on Aallon suun­ nittelemia rakennuksia? � Millainen oli Aallon suunnittelema vene ja miksi sillä on niin omituinen nimi? � Millaisia ystäviä Aallolla oli ympäri maailmaa – ku­ ka lienee kuuluisin? � Onko sinulla kotonasi Aallon suunnittelema nau­ lakko tai tuoli? � Missä Aalto kävi häämatkallaan 1924 – ja kuinka hän sinne matkusti? Kirjasta saat vastauksen näihin ja moniin muihin ky­ symyksiin! Aiheita on noin 60: Aallon kaupungit, akustiikka, epäsuora valo, huonekalut, kankaat, kirkot, L-jalka, muodot, ovenkahvat, ruoka ja alkoholi, suku­ laiset, varallisuus, raha-asiat, vene, värit…

Sivu 26 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Asioita esitetään selkeästi ja tarvittaessa havainnolliste­ taan kaavioiden, kuvien ja karttojen avulla. Kohteista, joissa lukija voi myös vierailla, annetaan lisäksi paik­ ka-, aukiolo- ja yhteystiedot kunnon matkaoppaan tyyliin. Kirja onkin mainio opas omatoimiseen Aaltomatkailuun ja tuntemattomampienkin kohteiden löy­ tämiseen. Asioita ja tarinoita liitetään yhteen lukijankin aja­ tuksenjuoksua ennakoiden. Vaikkapa ovenkahvoja käsiteltäessä voidaan kertoa niissä käytetyistä mate­ riaaleista – esimerkiksi nahasta ja pronssista. Lukija voi helposti siirtyä kirjassa aukeamalle, jossa esitel­ lään rakennus, josta kuvatut ovenkahvat löytyvät. Rakennusmateriaaleille taas on pyhitetty oma aukea­ mansa, jossa esitellään Aallolle tyypillisiä materiaali­ ratkaisuja. Ne puolestaan liittyvät aikakausiin, joista kirjassa on selkeä ja visuaalinen aikajana. Media-alan moniosaaja, toimittaja ja kouluttaja Harri Taskinen on perehtynyt Alvar Aallon elämään ja tuo­ tantoon. Hän asuu Säynätsalossa ja opastaa kävijöitä kesäisin tutustumaan Aallon suunnittelemaan kaupun­ gintaloon. ISBN 978-952-291-479-8 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 72 Nidottu, sivukoko 210 x 210 mm 180 sivua, nelivärinen


Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 27


Rakastettu humoristi otti kantaa myös yhteiskunnallisiin tapahtumiin.

Jukka Parkkinen

Aapeli

Aika hyvä kirjailijaksi Simo Puupponen, kirjailijanimeltään Aapeli, oli 1940ja 1950-lukujen merkittävimpiä ja omaperäisimpiä pakinoitsijoitamme. Perinteisen humoreskin pohjal­ ta Aapeli kehitti sanomalehtipakinoittensa rakennet­ ta novellimaisiksi esikuvanaan Anton Tšehov. Suorat ajankohtaiset poliittis-yhteiskunnalliset aiheet väljeni­ vät vähitellen ajattomammiksi kritiikeiksi suvaitsemat­ tomuutta, ahneutta ja pikkuporvarillisuutta kohtaan. Aapelin tyylitaituruus tuli esille kuvauksen keskitykses­ sä ja kielen eri rekisterien käytössä. Hänen empaatti­ nen ja altruistinen tarkastelutapansa ei osoittanut vaan näytti. Tyylissään hän oli kohtuuden taituri, joka oli luonut omakseen eleettömän ja puheenomaisen ilmai­ sun. Matti Kuusen mielestä Aapeli on päätänsä pitempi muita ikäpolvensa pakinoitsijoita. Elämäkerta Aapeli – aika hyvä kirjailijaksi seuraa nuo­ ren Simo Puupposen määrätietoista itsensä kehittä­ mistä kirjoittajana ja hakeutumista sanomalehtimie­ hen kutsumusammattiin. Hän oli tuottelias ja nopea kirjoittaja, joka kirjoitti heti valmista tekstiä. Hän otti rohkeasti kantaa poliittisina vaaran vuosina sotasyylli­ syyteen, asekätkentään ja Valtiollisen poliisin toimin­ taan, mutta oli aina myös marginaalissa olevan pienen ihmisen puolella. Sivu 28 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

1960-luvun alussa Aapeli jätti sanomalehtipakinoinnin ja keskittyi romaanien ja pakinakokoelmien kirjoitta­ miseen. Hänen tunnetuimpia proosateoksiaan ovat Siunattu hulluus, Meidän Herramme muurahaisia ja Pikku Pietarin piha. Ne ovat menestyneet myös näytel­ mä-, televisio- ja elokuvaversioina. Lämminhenkinen, optimistista filosofiaa ja humaa­ nia ymmärrystä tuotannossaan välittänyt kirjailija on jäänyt ainutlaatuiseksi ilmiöksi suomalaisessa kirjalli­ suudessa. Hän oli osoittelemattomuudessaan osuva ja niukkasanaisuudessaan laaja. Hänellä oli taitoa, voimaa ja lahjakkuutta särkeä ne rajoitukset, jotka pahimmin kahlitsevat suomalaista pakinoitsijakuntaa. Jukka Parkkinen on palkittu kirjailija, joka on julkais­ sut kymmeniä teoksia. Hänen tuotantonsa kattaa niin runoja, romaaneja kuin asiaproosaakin. Hän on kir­ joittanut elämäkerran myös Yrjö Kokosta (Yrjö Kokko – ​sadun ja luonnon runoilija, WSOY 2003). ISBN 978-952-291-468-2 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 86.2 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 380 sivua


Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 29


Docendo ja CrimeTime yhteistyössä. CrimeTime-kirjojen kustantamisesta vastaa Pulitzer Oy Pulitzer Oy Y-tunnus 0785170-5 Oravatie 14 00800 Helsinki

CrimeTime osuuskunta Y-tunnus 2394427-4 Vuorimiehenkatu 15 00140 Helsinki

Kustantaminen, myynti- ja markkinointi Jouni Tervo, toimitusjohtaja Pulitzer Oy Puhelin 050 4618 646 jouni.tervo@crime.fi www.crime.fi (kannet ja kirjailijakuvat)

Marja Aarnipuro

IKÄNEIDON TESTAMENTTI Pitkän linjan toimittaja Kaarina Riikonen ajautuu jälleen murha­ jutun pyörteisiin, kun samassa kerrostalossa asuva tuttu ikäneito yllättäen kuolee. Uupuiko vanha apteekkari vatsatautinsa jälkiseu­ rauksiin vai surmaattiinko hänet? Riikonen alkaa tutkia asiaa rikostoimittajakollegansa kanssa. Kaarinan haastattelijantaidoista, suhteista ja loputtomasta uteliai­ suudestaan on jälleen hyötyä asian ratkaisemisessa. Keski-ikäisen naistoimittajan perhe-elämäkin järkkyy rikostutkinnan tuoksinas­ sa, eikä mustasukkaisuudeltakaan säästytä. Ikäneidon testamentti jatkaa Avun päätoimittajan Marja Aarni­ puron viime vuonna ilmestyneen Maakellarin salaisuuden tarinaa ja syventää Kaarina Riikonen tutkii -sarjan tapahtumia. ISBN 978-952-289-443-4 Ilmestyy 5/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu

Sivu 30 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018


Tapani Bagge

VIERAS MIES Eräänä kesäiltana Ruusun lepäillessä kylpypaljussa rankan päivän jälkeen pihaan ontuu outo mies. Pian Ruusu ajautuu hänen kanssaan sekä romanssiin että kovaan peliin rosvojen ja poliisien välissä. Konnat saavat huomata, että kauneimmankin Ruusun alla piilee piikki pistävä… Rikosylikonstaapeli Nikkilä taas saa vastaansa entisen komisarionsa tyttären – vai saako? Maaliskuussa ilmestyvässä yhdeksännessä Hämeenlinna Noir -kirjas­ saan Bagge heittää uuden vaihteen silmään. Toimintaa, jännitystä ja huumoria hän annostelee tavalliseen tapaansa roppakaupalla. ISBN 978-952-289-426-7 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu

Seppo Jokinen

LYÖDYN LAKI Silmitön väkivalta syrjäisellä metsätiellä, tahalliselta vaikuttava raju tulipalo sekä raviohjastajan outo kuolema askarruttavat ko­ misario Sakari Koskista. Tutkinnan edetessä hänellä herää epäilys, voisiko kaikilla kolmella tapauksilla olla yhteys keskenään. Samaan aikaan Tampereen poliisia työllistää merkkihenkilön katoaminen, joka nostaa esiin vaikeita kysymyksiä. Onko katoami­ nen vapaaehtoinen vai voiko kyseessä olla törkeä vapaudenriisto? Myös Koskisen omassa arjessa sattuu ja tapahtuu. Suuri elämän­ muutos nostattaa laineita, mutta onnekseen hän ei ole tyynnyttä­ mässä niitä enää yksin. Seppo Jokisen komisario Koskisesta kirjoittama kirjasarja on suuri arvostelu- ja myyntimenestys. ISBN 978-952-289-422-9 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 31


Marko Kilpi

UNDERTAKER — kuolemanenkeli Tunnollinen perheenisä, hienotunteinen hauturi, mutta samaan aikaan kansainvälisen tason ammattirikollinen Jarmo Kivi johdattaa nuorta, hy­ väuskoista Tuomasta yhä syvemmälle pimeyden ytimeen. Selviytyäkseen Tuomas joutuu suostumaan aina vain yllätyksellisemmäksi osoittautu­ van Kiven suunnitelmiin. Kivi on jo murhannut Tuomaksen veljen. Mitä tapahtuu, kun kaamea salaisuus paljastuu? Onko Tuomas siinä vaiheessa jo niin syvällä, että hänen on hyväksyttävä sekin armoton tosiseikka Kiven pahuudesta? Undertaker – kuolemanenkeli on moniosaisen rikosromaanisarjan toinen osa. Kirjasarjan debyyttiosa, Undertaker – kuolemantuomio sai ilmestyttyään poikkeuksellisen kiittäviä ja ylistäviä arvioita kirjallisuus­ kriitikoilta. ISBN 978-952-289-434-2 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu

JP Koskinen

HUHTIKUUN HIIPUVA RAKKAUS Miljoonaperijä, omintakeinen Jalmari Garamer palkkaa Kalevi Arosuon ja Juho Tulikosken selvittämään, onko sukunsa pii­ rissä kiertäneissä huhuissa kadonneesta sedästä mitään perää. Tutkimus vie kaksikon törmäyskurssille suvun matriarkan Amanda Garamerin kanssa. Kun panoksena on jättiperintö, ih­ mishenki ei ole enää minkään arvoinen. JP Koskisen Rikoksen vuosi on edennyt neljänteen kuukauteen­ sa. Huhtikuun hiipuvassa rakkaudessa Arosuon ja Tulikosken rikosten värittämä kevät saa erikoiset mausteensa myös Arosuon oman suvun sisäisistä jännitteistä. Juho Tulikoski ei ole enää var­ ma, voiko edes sukulaisiin luottaa. ISBN 978-952-289-439-7 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu

Sivu 32 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018


Jarkko Sipilä

HÄIKÄILEMÄTÖN Tuntemattoman ja tunnistamattoman miehen niskaan on tatuoitu kyril­ lisin kirjaimin venäjänkielinen sana ”Häikälemätön”. Se on ainoa vihje väkivaltaisesti surmatun henkilöllisyydestä, joten komisario Takamäen murharyhmä on jälleen hankalan jutun edessä. Murhaa on lähes mahdo­ tonta selvittää, jos ei edes tiedä kuka on tapettu. Häikäilemätön on MTV:n rikostoimituksen päällikkönä työskentelevän Jarkko Sipilän suositun ja realistisuudestaan paljon kiitosta saaneen Takamäki-sarjan 18. rikosromaani. ISBN 978-952-289-418-2 Ilmestyy 5/2018 Kirjastoluokka 84.2 Sidottu

Mikko Ylikangas

RIKOSMUSEO KERTOO Helsingin Ratakadulla sijainnut Rikosmuseo oli legendaarinen paikka. Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin suojissa vanhassa puutalossa olleeseen suurelta yleisöltä suljettuun museoon ehti tutustua tuhansia ammattivierailijoi­ ta: poliiseja, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja toimittajia. Museokierroksen vetäjä, asessori Wille Wathen maustoi tarinansa vieraiden mukaan. Mitä paatuneem­ paa väkeä, sitä kovemmat jutut. Usein joku vieraista pyörtyi kierroksen aikana. Rikosmuseon kokoelma muutti 90-luvulla KRP:n mukana Vantaan Jokiniemeen. Nyt poliisiammattikorkeakoulun lehtori ja entinen väkivalta­ rikostutkija Mikko Ylikangas on koonnut museon legendat kansien väliin. Ylikangas on kerännyt kymmeneen kiinnostavaan museoesineeseen liittyvää tutkinta- ja oikeudenkäyntiaineistoa ja täydentänyt sitä lehtien artikkeleista löy­ tyneillä tiedoilla. Ennennäkemätön tietokirja vie lukijan ainutlaatuiselle museomatkalle rikosten syövereihin. ISBN 978-952-289-430-4 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka 30.1609 Sidottu

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 33


Tekijöinä Suomen parhaat kimalaisasiantuntijat

Seppo Parkkinen, Juho Paukkunen, Ilkka Teräs

Suomen kimalaiset

Kimalaiset ovat kiehtova eläinryhmä. Pienine siipineen ja tuuheine värikkäine turkkeineen ne ovat hieman kömpelön oloisia mutta samalla sympaattisia mesi­ pistiäisiä. Vasta viime vuosikymmeninä on onnistuttu ratkaisemaan kimalaisen lennon arvoitus: miten niin pienillä siivillä pysyy ilmassa? Kimalaiset ovat elämäntavoiltaan mielenkiintoisia yhteiskuntahyönteisiä, joiden kuningattarilla, työläi­ sillä ja koirailla on oma tehtävänsä – ja ulkonäkönsä. Kimalaisten sukuun Bombus luetaan nykyään myös loiskimalaiset, jotka eivät rakenna omaa pesää vaan valtaavat pesän muilta kimalaisilta ja pakottavat isän­ tälajin työläiset ruokkimaan omia jälkeläisiään. Kimalaiset ovat erittäin tärkeitä pölyttäjiä, myös ihmi­ sen talouden kannalta: mustikka- ja puolukkasatomme jäisi hyvin vaatimattomaksi ilman niiden pölytyspalve­ lua. Tiesitkö että keväällä kukkivat pajut ovat kimalai­ sille ja siten myös metsämarjojen sadolle ratkaisevan tärkeitä kasveja? Sivu 34 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Kimalaisia voi myös pitää hyvin suomalaisena hyön­ teisryhmänä, sillä niiden levinneisyys painottuu poh­ joiseen. Euroopan lajeista yli puolet elää Suomessa! Kirja on Suomen ensimmäinen kimalaisopas, jollais­ ta on odotettu pitkään. Se esittelee kaikki maamme 37 kimalaislajia hienoin luontokuvin, lajien biologi­ asta kertovin esittelytekstein ja levinneisyyskartoin. Määrityskaava johdattaa havaitun lajin jäljille, ja kirja antaa myös ohjeet kimalaisten keinopesien rakenta­ miseen ja muihin tapoihin auttaa pieniä ystäviämme. Meillä onkin suuri vastuu kimalaisten hyvinvoinnista, sillä monet lajit ovat joutuneet ahtaalle ja jopa uhan­ alaistuneet ihmistoiminnan seurauksena. ISBN 978-952-291-454-5 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 58.21 Sidottu, sivukoko 170 x 220 mm 160 sivua, nelivärinen


Seppo Parkkinen on biologi, tietokirjai­ lija, luontokuvaaja ja -toimittaja, joka on tehnyt hyönteisten maailmaa tunnetuksi lukuisissa lehtiartikkeleissa ja luontooppaiden sivuilla. Juho Paukkunen on erityisesti myrkky­ pistiäisten tunnistamiseen ja elintapoihin perehtynyt biologi. Hän työskentelee museomestarina Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Ilkka Teräs on eläintieteen dosentti, jonka väitöskirja käsitteli Etelä-Suomen kimalaisten kukkakäyntejä. Hän on pitä­ nyt pölytysbiologian luentoja ja opettanut mesi- ja myrkkypistiäiskursseilla.

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 35


Tietoteos, joka sukeltaa pintaa syvemmälle!

Pirkko Siikamäki, Paavo Hamunen

Oulankajoki Muutoksen virta

Oulankajoen maisema avautuu ihailijalleen luonnon­ rauhan ja levollisuuden tyyssijana. Se kätkee kuitenkin sisäänsä useita kerroksia. Kuinka ihmisen kädenjälki näkyy maisemassa? Mitä Oulankajoki on merkinnyt ih­ misille eri aikoina? Mikä tekee Oulangasta luonnoltaan rikkaan ja matkailijoille vetovoimaisen? Mannerjäätikön vetäydyttyä jäätikköjokina alkunsa saaneet Oulanka ja sen sivujoki Kitka ovat Suomen vanhimmat joet. Oulankajoki on Oulangan kansallis­ puiston sydän. Se kokoaa vetensä pohjoisesta, Sallan suoalueilta, ja laskee itään, Venäjällä sijaitsevaan Paanajärveen. Rikkaan luontonsa ohella Oulangalla on kiehtova luon­ nonvarojen hyödyntämishistoria – ihmisen jättämät jäljet ovat osa Oulangan luontoa. Kiutakönkään nuo­ tiopaikalla Vienanmeren vuonon rannalla viihtyi kivi­ kauden ihminen. Sama Oulankajokilaakso on suoma­ laisille rakas kansallismaisemaa, jota tullaan ihailemaan ympäri maailmaa. Kirja esittelee mukaansatempaavasti alueen luontoa, luonnon muuttumista sekä luonnon ja ihmisen yh­ teenkietoutunutta historiaa. Kattavaa tietosisältöä täy­ dentää monipuolinen ja mielikuvitusta ruokkiva kuvi­ tus. Kirjaan liittyy laaja verkosta ladattava tietopaketti karttoineen, piirroksineen ja kaavioineen. Sivu 36 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Dosentti Pirkko Siikamäki on ekologi, luonnonsuoje­ lun ammattilainen ja luontokuvaaja, joka on perehtynyt nimenomaan Oulankajoen luontoon, luonnonvarojen käyttöön ja luontomatkailuun. Ammattiluontokuvaaja Paavo Hamunen tunnetaan kansainvälistäkin mainetta niittäneistä tunnelmallista luontokuvistaan ja näyttävis­ tä luontokirjoistaan. Paavo on myös pidetty kouluttaja. ISBN 978-952-291-455-2 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 56.9 Sidottu, sivukoko 245 x 200 mm 256 sivua, nelivärinen


Koskettava tarina Sulo Karjalaisen ja Juuso-karhun ystävyydestä!

Vesa Tuominen, Esa Silander

Sulon karhut eivät enää pärjäisi luonnossa. Ne ovat aina eläneet ihmisen lähellä ja osoittautuneet hyvin taitavik­ si ja luoviksi. Inhimillisiksi.

Joka aamu kello kahdeksan mies ottaa takin naulasta, laittaa lakin päähän ja suuntaa kohti aitauksia, joissa eläimet ovat. Hän kiertää karhujen, susien, kettujen, ilvesten, ahman ja porojen aitaukset tarkistaakseen, että kaikki hyvin. ”Millä mielellä sitä ollaan?” hän ky­ syy Juusolta, isolta uroskarhulta. Juuso katsoo miestä silmiin ja hymy leviää sen karvaisille kasvoille. Kaikki on siis hyvin, toteaa mies ja jatkaa kierrostaan päivän muihin toimiin.

Erityisen lahjakkaaksi on osoittautunut Juuso, Sulon karhuista kuuluisin. Juuso on taiteilijaseuran jäsen. Hän maalaa tassuillaan tai koko kehollaan. Juuson tauluja on myyty ympäri Suomea, ja taiteilijakarhuna hänet tunnetaan ympäri maailmaa.

Karhumies

Sulo Karjalainen on adoptoinut emonsa menettäneitä karhunpentuja. Hän on osoittanut karhujen inhimilli­ sen puolen elämällä niiden kanssa. Elämäntyöllään hän on näyttänyt, että ihmisen ja karhujen välinen yhteys voi kasvaa ystävyydeksi. Sulon karhut tuntevat iloa ja surua ja pitävät hoitajaan­ sa omana emonaan. Sulo on käynyt karhujensa kanssa kalassa ja metsällä. Hän on nukkunut niiden kanssa tarkkaillen niiden unirytmiä. Hän on halunnut osoit­ taa, etteivät karhut normaalioloissa ole ihmiselle vaa­ rallisia. Ne väistävät ihmistä ja haluavat elää rauhassa.

Karhumies kertoo Sulosta ja hänen suurpetokeskukses­ taan Kuusamossa: hänen elämäntyöstään ja karhuis­ taan, joilla kaikilla on tarinansa ja persoonallisuutensa, kuten meillä ihmisilläkin. Karhumies-kirjan tekijät ovat kirjailija, kirkkoherra Vesa Tuominen ja käsikirjoittaja Esa Silander. Kirjan kuvitus on suureksi osaksi Tapio Paappasen käsi­alaa. ISBN 978-952-291-458-3 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 56.8 Sidottu, sivukoko 210 x 210 mm 120 sivua, nelivärinen

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 37


”Saan usein todeta, että niin sanotun ongelmahevosen ongelma löytyy harvoin hevosesta.”

Tina Finn

koon, palautti järeän ruunan takaisin oikealle uralle. Eihän sitä touhua voinut kuin ihailla”, muistaa Vepsä.

Kari Vepsä

Myöhemmin Vepsä on hakenut ja saanut oppia monilta merkittäviltä kansainvälisestikin tunnetuilta hevoskou­ luttajilta ja huippuratsastajilta.

Hevosen asialla Kari Vepsä tunnetaan paitsi aktiivisesti keikkailevana ja levyttävänä artistina myös MM-tason lännenratsas­ tajana ja Suomen ”hevoskuiskaajana”. Hevoskuiskaajan maineen Vepsä on saanut autettuaan lukemattomia hevosia ja niiden omistajia saavuttamaan yhteisym­ märryksen ja yltämään siten myös tuloksiin – hevosen ehdoilla. ”Meillä Suomessa löytyy kyllä ratsastuksen huippula­ ji-valmennusta, mutta perusta eli hevosmiestaito on omistajilta ja ratsastajilta valitettavan usein kadoksis­ sa”, toteaa Vepsä.
 Vepsän maagiseksikin luonnehdittu ote hevosiin perus­ tuu vanhan ajan hevosmiestaitoihin, jotka Vepsä oppi työhevosia pitäneeltä isoisältään. Isoisä käsitteli isoja, vahvoja hevosiaan lempein, mutta päättäväisin ottein. Se teki pieneen poikaan syvän vaikutuksen. 

 ”Hevoset olivat ukin parhaita kavereita. Hän ei koskaan huutanut niille tai läiminyt niitä vaan jutusteli niille rauhallisesti peltotöitä tehdessään. Kun Poku-hevonen ajautui sivuun pellonvaosta, ukin toteamus, Poku va­ Sivu 38 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Kirjassa Vepsä kertoo omista hevosen koulutustavois­ taan ja hevosmies-ideologiastaan sekä avaa konkreet­ tisin esimerkein tavallisimpien hevosongelmien syn­ tyä, niiden ennaltaehkäisyä ja korjaamista. Mukana kertomassa omia kokemuksiaan Vepsän metodeista on tunnettuja kasvoja suomalaisesta ratsastus- ja ravi­ maailmasta. Tina Finn on vapaa toimittaja, tiedottaja ja valo­ kuvaaja. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt kirja Sankarikoirat (Docendo 2017). ISBN 978-952-291-460-6 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 67.41 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 160 sivua, nelivärinen


Suomessa on yli 500 000 rotukoiraa; koira onkin Suomen suosituin lemmikki. Opi tuntemaan koirasi!

Bo Söderström

Mitä koiralla mielessä Mitä koiralla mielessä on uusinta tutkimustietoa sisältä­ vä, helppotajuinen tietokirja koirista ja niiden käyttäy­ tymisestä koiran omistajille ja kaikille koirien ystäville. Ovatko koirat oikea- vai vasentassuisia? Miten koira koulutetaan olemaan yksin kotona? Suhtautuuko koi­ ra negatiivisesti sellaiseen ihmiseen, joka käyttäytyy ikävästi sen omistajaa kohtaan? Kuinka paljon koi­ ran ja suden käytöksessä on synnynnäistä ja paljonko seurausta kasvuympäristöstä? Pitääkö paikkansa, että mopsilla on huonompi hajuaisti kuin saksanpaimen­ koiralla? Mitä koiralla mielessä vastaa kaikkiin näihin kysymyk­ siin ja moniin muihin. Teos tiivistää ja yleistajuistaa ajankohtaista tutkimustietoa ihmisen parhaasta ystä­ västä. Tieteellisiä artikkeleita koiran käyttäytymisestä julkaistaan nyt ahkerammin kuin koskaan – noin yksi vuoden jokaisena päivänä. Tietämys koirista lisään­ tyy vauhdilla, ja kiinnostavin uusin tieto on nyt tässä kirjassa.

pentuiän tapahtumat vaikuttavat koiraan vielä aikuis­ iälläkin. Kirjassa on uutta tietoa koiran ja ihmisen väli­sestä vuorovaikutuksesta ja opastusta siihen, mi­ ten saamme koiran kiintymään itseemme. Opimme ymmärtämään koirien elekieltä, psykologiaa ja käyt­ täytymistä. Söderström on tutkinut koirien terveyden edellytyksiä ja kertoo, mitkä tekijät pidentävät koirien elinikää. Tämän kirjan luettuasi ymmärrät koiraasi ja osaat huolehtia siitä paljon entistä paremmin. Tutkija Bo Söderström on biologi ja hän työskente­ lee päätoimittajana Ruotsin kuninkaallisessa tiedeaka­ temiassa Tukholmassa, jonka tehtävänä on erityisesti luonnontieteiden edistäminen. Häneltä on aikaisem­ min ilmestynyt suomeksi teos Mitä kissalla mielessä (Docendo 2017). ISBN 978-952-291-451-4 Ruotsinkielinen alkuteos Hur tänker din hund? Suomentanut Nina Mäki-Kihniä Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 67.451 Sidottu, sivukoko 170 x 240 mm 250 sivua, nelivärinen

Kirjassa perehdymme koirien kasvatukseen ja tär­keään pentuaikaan. Saamme vastauksen kysymykseen miksi Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 39


Selkeät ohjeet sekä liikkuvan ihmisen tavoitteelliseen venytysharjoitteluun että tavallisen sohvaperunan perusvenytyksiin!

E. Helena Reen, Jouni Virtamo

Hyvinvointia venyttelystä Kirja käsittelee kehon monipuolista liikkuvuusharjoit­ telua hyvinvoinnin näkökulmasta. Kireä lihas on rentoa alttiimpi loukkaantumisille ja rasitusvammoille, ja se myös palautuu rasituksesta hitaammin. Lisäksi kireät lihakset rajoittavat nivelen liikelaajuutta: liikkumisesta tulee epätaloudellista ja usein tarpeettoman raskasta. Kun kehon liikeradat ovat laajat, on liikkuminen ja jo­ kapäiväinen suoriutuminen helpompaa ja kevyempää. Kirja sisältää laajan valikoiman staattisia ja dynaamisia venytyksiä sekä toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita. Siinä käsitellään kattavasti eri lihasryhmien venytys­ liikkeitä ja annetaan vinkkejä myös erilaisten apuväli­ neiden käytöstä venytysharjoittelussa. Tämän päivän tyypillinen staattinen istuva elämän­ tapa näyttöpäätetyöskentelyineen aiheuttaa runsaasti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Se myös altistaa pitkäaikaissairauksille ja aiheuttaa kiputiloja niska- ja hartiaseudulle. Kirja antaa selkeitä ohjeita siihen, mi­ ten voit pienelläkin vaivalla saada tuntuvia helpotuksia istumatyöstä aiheutuviin ongelmiin. Kirja opastaa myös, miten saat aamulla heräteltyä kehon turvallisesti ja tehokkaasti toimintakuntoon. Selkärankaa tukevien lihasten aktivointi ja rangan liike­ Sivu 40 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

ratojen hellävarainen avaus, lonkkanivelten ”voitelemi­ nen” ja raajojen liikelaajuuksien avaaminen heti päivän aluksi auttavat kehoa lähtemään liikkeelle. Kirja on tarkoitettu terveille ihmisille, niin kuntoilijoil­ le kuin myös vähemmän kuntoileville. Se on kirjoitettu kansantajuisesti ja liikkeet on ohjeistettu selkeästi kuvin ja kuvatekstein. Hyvinvointia venyttelystä -kirjan asiantuntijana toimii E. Helena Reen. Hän on Espanjassa ja Suomessa asuva liikunnanohjaaja, ryhmäliikuntaohjaajien kouluttaja ja NLP Trainer, joka työskentelee fysioterapiatuotteiden kansainvälisen myynnin parissa. Hän on työskennellyt päätoimisesti liikunta-alalla yli 20 vuotta Suomessa ja ulkomailla. Jouni Virtamo on kokenut liikunta-alan tietokirjailija. ISBN 978-952-291-462-0 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka 79.2 Nidottu, sivukoko 200 x 245 mm 160 sivua, nelivärinen


Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 41


Kaikkiin tulesairauksiin ja vaivoihin sopii jokin liikuntamuoto, oikein räätälöitynä. Asiantuntija opastaa!

Ilkka Vuori

Pysy liikkuvana Tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-opas Liikkuva elämä supistuu. Staattiset työasennot kuor­ mittavat yksipuolisesti. Vapaa-aikaakin vietetään is­ tuen. Ei siis ihme, jos selkävaivat ovat suomalaisten suurin sairauspoissaolon syy. Jotakin olisi tehtävä… Ja paljon pystytään tekemäänkin! Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten eli tule-sairaus. Työikäisille tyy­ pillisiä tule-ongelmia ovat lanneselkäsairaudet, niska­ hartiaoireyhtymä ja nivelrikko. Iäkkäillä ihmisillä ylei­ siä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat. Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, ni­ velsiteistä, jänteistä ja lihaksista. Ne kaikki vaativat päivittäistä käyttöä ja ovat terveytemme perusta. Kipu kertoo, jos kaikki ei ole kunnossa. Useiden tule-sai­ rauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa itse, vä­ hentämällä riskitekijöitä ja tervehdyttämällä elintapoja. Tule-oireiden kroonistumisen ehkäisemiseksi kannat­ taa niihin puuttua mahdollisimman varhain. ItsehoitoSivu 42 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

ohjeista on silloin suurta apua. Pysy liikkuvana -kirjan opastuksella voi jokainen muuttaa elintapojaan oma­ toimisesti terveempään suuntaan, ja varmistaa tuki- ja liikuntaelimistönsä toimintakyky läpi elämän. Tämä kirja antaa tietoa niistä monista keinoista, mitä meillä itsellämme on käytettävissä. Arkiliikunta oikein tehty­ nä vie jo pitkälle. On helpompaa ja järkevämpää ehkäistä ennalta – eikä koskaan ole liian myöhästä kuntoilla ja kuntouttaa. Ilkka Vuori on tullut Suomessa ja kansainvälisesti tun­ netuksi ”terveysliikunnan isänä” toiminnastaan liikun­ nan vaikutusten tutkijana ja liikunnan edistäjänä mm. professorina, UKK-instituutin ensimmäisenä johtajana ja lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä terveysja liikunta-alan järjestöissä. Vuori on julkaissut yli 400 tieteellistä artikkelia lähinnä liikuntafysiologian ja -lääke­tieteen alalta sekä lukuisia kirjoja. Hän on uran­ sa aikana toiminut eri yhteyksissä asiantuntijana, muun muassa Maailman terveysjärjestölle (WHO). ISBN 978-952-291-443-9 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 59.3 Sidottu, sivukoko 167 x 230 mm 250 sivua


Hallitse itsesi, mukaudu olosuhteisiin, pysty mihin tahansa!

Juuso Aho, Vesapekka Larkkonen

Military Cross Training Treenaa kuin erikoisjoukoissa Monivaiheiset valintakokeet, vuosien koulutus ja ope­ raatiot ulkomailla ovat elementtejä, joista tehdään suo­ malaisia erikoisjoukkosotilaita. Erikoisjoukkojen ope­ raattori saattaa viettää välillä yli 200 päivää vuodesta reissussa, mutta fyysiset suorituskykyvaatimukset ovat jatkuvasti kovat. Ei riitä, että on pelkästään voimakas tai kestävä. Pitää olla molempia, mutta myös nopea ja ketterä – pitää pystyä mihin tahansa. Siksi treena­ ta täytyy siellä, missä voi, ja niillä välineillä, joita on käytössä. Military Cross Training on erikoisjoukkojen vastaus tä­ hän monipuolisista kuntovaatimuksista sekä vähäisestä ajasta muodostuvaan ristiriitaiseen yhtälöön. Military Cross Training ei ole laji, vaan lähestymistapa, joka yh­ distää useita eri lajeja. Se on harjoitusmenetelmä, jossa tiedostetaan, ettei yhtä ainoaa lajia harjoittelemalla voi tehokkaasti kehittää kaikkia ominaisuuksia. Kirja perustuu huippu-urheiluvalmennuksesta, fy­ sioterapiasta sekä erikoisjoukkojen toimintatavoista omaksuttuihin periaatteisiin. Se käsittelee liikuntaa ja hyvinvointia poikkeuksellisen kokonaisvaltaises­ ta näkökulmasta alkaen urheiluvammojen ehkäise­ misestä, palautumisen optimoinnista sekä henkisistä

ominaisuuksista. Sisältö on kuitenkin tiivistetty yksin­ kertaiseen ja helposti käytäntöön sovellettavaan muo­ toon. Sotilas ei lässytä, vaan pääpaino on konkretialla. Ohessa kerrotaan kirjoittajien omiin kokemuksiin pe­ rustuen suomalaisesta erikoisjoukkotoiminnasta: miten ja mitä varten harjoitellaan? Military Cross Training sopii jokaiselle monipuolista kuntoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoittelevalle treenaajalle. Viranomaisammateissa työskenteleville ja aktiivireserviläisille se on lähes pakollinen. Performance coach Juuso Aho ja fysioterapeutti Vesapekka Larkkonen ovat entisiä erikoisjoukkosoti­ laita, joilla on kokemusta myös kansainvälisestä kriisin­ hallinnasta Kosovosta, Afganistanista ja EU:n valmius­ osastosta. Nykyään Aho tekee urheilijoiden fysiikka­ valmennusta ja pyörittää omaa BoxInBox-nimistä val­ mennuskeskustaan Hämeenlinnassa. Larkkonen tekee mm. asiantuntijayhteistyötä jyväskyläläisen Hidden Factor -valmennusyrityksen kanssa. ISBN 978-952-291-464-4 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka 79.18 Sidottu, sivukoko 170 x 240 mm 180 sivua, nelivärinen

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 43


Miten voi joutua nettihuijarin valeromanssin uhriksi – ja selvitä siitä, uhriutumatta.

Elina Juusola

Sydän saaliina Romanssihuijarit verkossa Kesällä 2014 Elina Juusola, 60, tutkija ja tunnettu femi­ nisti, eli ankeaa kautta elämässään. Hän oli vastikään menettänyt äitinsä, oli masentunut ja kärsi monista terveysongelmista. Elämä ei hymyillyt. Sattumalta hän huomasi internetissä kumppaninhakupalvelun, joka oli tarkoitettu yli 40-vuotiaille. Miksipä ei, hän ajatteli ja rekisteröityi sivustolle. Elina alkoi pian saada romanttisia yhteydenottoja hurmaavalta mieheltä. Amerikkalaismajuri Stephen viestitteli ahkerasti, imarteli ja myötäili Elinan mieli­ piteitä. Nopeasti mies sai Elinan ihastumaan korviaan myöten… Kunnes ”Stephen” sanoi olevansa pulassa ja tarvitsevansa rahaa. Sydän täynnä myötätuntoa Elina lähetti miehelle rahaa, mutta samalla hälytyskellot soi­ vat hänen päässään. Kaikki ei ollut kuten pitää. Elina pyysi aikuista poikaansa tutkimaan ”Stephenin” taustoja. Ilmeni, että ”Stephen” oli valeprofiili, häntä ei oikeasti ollut olemassa! Valokuvat yhdistyivät lukuisia romanssihuijauksia tehneeseen henkilöön. Tajuttuaan tulleensa petetyksi Elina otti yhteyttä poliisin, joka kui­ tenkin oli voimaton rikoksen edessä: huijaus oli tehty ulkomailta käsin.

Sivu 44 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

Pettymys mielessä kirvellen Elina alkoi tutkia miten tällaiset huijaukset ovat mahdollisia, miten ne tapah­ tuvat ja miten niitä voitaisiin estää. Hän kirjoitti kirjan Sydän saaliina varoitukseksi kaikille, jotka seikkailevat seuranhakupalstoilla etsien sielunkumppania. Elina luennoi aiheesta ja on romanssihuijausuhrien tuki­ ryhmässä. ”On tärkeää, että ihmiset oppivat tunnista­ maan sosiaalisessa mediassa ne merkit, joista voi pää­ tellä kyseessä olevan valeprofiili. Emme pääse tekno­ logiasta eroon, eivätkä huijaukset ole teknologian syy. Huijareita tulee vain enemmän.” Sydän saaliina kertoo miksi olemme hyväuskoisia ja alttiita uhreja ammattihuijareille, paljastaa netti­ huijauksen tunnusmerkit ja toimii vertaistukikirjana. Elina Juusola on Australiassa asuva, suomalaissyn­ tyinen kirjailija, aate- ja oppihistorioitsija ja feministi, joka on pitkään tutkinut muun muassa naisiin kohdis­ tuvaa väkivaltaa. ISBN 978-952-291-446-0 Englanninkielinen alkuteos Love on the Line Suomentanut Elina Juusola Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 99.1 Sidottu, sivukoko 130 x 200 mm 140 sivua


Kiehtova kirja mielemme arvoituksellisesta toiminnasta! Oudot kokemukset saavat selityksensä – eivätkä olekaan enää pelottavia.

Jukka Häkkinen

Outojen kokemusten psykologia Ihmiset kokevat usein kummallisia asioita. Joku irtau­ tuu kehostaan ja katselee itseään katonrajasta, toisen makuuhuoneessa vierailevat öisin omituiset, pelotta­ vat olennot. Moni on nähnyt enneunen ja yllättävän monella leskellä on kokemuksia kuolleen puolisonsa läsnäolosta. Muita outoja tapauksia ovat esimerkiksi monelle tuttu déjà vu -tuntemus tai harvempien kokema kuoleman­ rajatapaus tai arkipäivän hallusinaatiot. Monet vaikenevat näistä erikoisista kokemuksistaan, koska pelkäävät että heidät leimataan poikkeaviksi, jo­ pa hulluiksi. Arkailuun ei kuitenkaan ole mitään syytä, koska psykologian ja neurotieteen uudet tulokset se­ littävät nämä kaikki ilmiöt. Niissä ei ole mitään outoa! Esimerkiksi kehostapoistuminen, jota aikaisemmin luultiin irralleen karanneeksi sieluksi, onkin aivoaluei­ den yhteistoiminnan häiriö. Ilmiö voidaan jopa tuottaa tutkimuslaboratoriossa. Toinen esimerkki on unihal­ vaus, jonka aikana makuuhuoneeseen tungeksii mitä pelottavimpia olioita. Nämä tunkeilijat ovat aivojen

tuottamaa lisättyä todellisuutta, joka syntyy, kun uni- ja valvetilaa säätelevien järjestelmien toiminnat menevät hiukan väärin. Outojen kokemusten psykologia hälventää epätavallisiin kokemuksiin liittyviä pelkoja ja samalla kertoo psyko­ logian ja neurotieteen uusimmista tutkimustuloksista. Vaikka oudot kokemukset saattavat olla pelottavia, ne kertovat myös mielenkiintoisia asioita tavasta, jolla aivot rakentavat meille minuuden ja maailman koke­ muksen. Opimme lisää itsestämme ja aivojemme ai­ nutlaatuisista kyvyistä. Jukka Häkkinen on havaintopsykologian tutkija, jo­ ka työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän on koulu­ tukseltaan psykologian tohtori. Häkkinen on toiminut myös Skepsis ry:n puheenjohtajana ja Prisma Studion asiantuntijana. ISBN 978-952-291-452-1 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka 14.1 Sidottu, sivukoko 140 x 210 mm 200 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 45


Ihastuttava teos täynnä kevään haaveita ja kesän puuhia, vinkkejä kodin uudistamiseksi ja puutarhan kaunistamiseksi.

Ilona Pietiläinen

Sekaisin kesästä Ihanimmat ideat kotiin ja puutarhaan On aika juosta kevätsateessa keräämässä pajunkissoja, ihastella helmihyasinttien kukintojen kallistelua ja täyt­ tää auton perä kesäkukilla. Puutarhaillaan, sisustellaan, unelmoidaan ja säteillään kilpaa auringossa! Kesätuulen heiluttaessa unelmankeveitä ikkunaver­ hoja istutetaan pelargoniat ruukkuihin ja kerätään ju­ hannusruusut maljakoihin. Pihakukkien villit kimput etsivät parikseen rosoiset maljakot, joiden pinnan aika on taikonut kauniiksi. Kodin sisustus jatkuu terasseille, kasvihuoneisiin ja puutarhoihin. Mukaan napataan kirjan sivuilta idea tai kaksikin – tai villiinnytään niistä jokaisesta! Keväisen pääsiäispäivän kruunaa lämmin lohileipä, joka koris­ tellaan itse kasvatetuilla herneenversoilla. Kesän paras marjapiirakka on se, joka paistetaan kasvihuoneen uu­ nissa. Lomatunnelmissa katetaan ateria kuistille ja nau­ titaan kiireettömästä päivästä. Ilta-auringossa poiketaan ihastelemassa Irmeliä ja Svetlanaa, jotka laiduntavat vapaana kesäniityllä ja päästään kurkistamaan pikkuruiseen kasvihuoneeseen, joka on rakennettu rakkaudella. Omassa ”lasipalatsis­ Sivu 46 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

san” Ilona viipyy aina yöhön saakka touhuten kasvin­ taimien kanssa tai vain istuen ihailemassa vihannesten kypsymistä. Kirjan sivut ovat seikkailu, sellainen matka, jota ei unohda! Sieltä löytyvät ihanimmat kesäkodit, maa­ laisjuhlat sekä keskelle metsää piilotettu kattaus. Kirjoittaessaan tätä kirjaa Ilona on nipistänyt itseänsä hereille – uskomatonta, miten sekaisin kesästä voikaan mennä! Ilona Pietiläinen on taivaanrannan maalari, fiilistelijä, romantikko ja hetkessä eläjä. Koti on Ilonalle seikkailu ja loppumaton satu. Hänet löytää pihalta sormet mul­ lassa tai maalipensseli kädessä. Ilonan työtä on vierailla kauniissa kodeissa ja kirjoittaa niiden taika lauseiksi. Hän rakastaa uusia asioita, aikaisia aamuja, vanhoja ystäviä, kahvin tuoksua, koiran vallatonta ilmettä ja unelmien piilopaikkaa – kotia. ISBN 978-952-291-442-2 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 68.4 Sidottu, sivukoko 200 x 245 mm 192 sivua, nelivärinen


Inspiroiva kurkistus rakkaudella remontoitujen ja sisustettujen rintamamieskotien sydämeen

Maija Tiensuu, Annabelle Antas

Rakas rintamamiestalo Kurkista kauniisiin koteihin Rakas rintamamiestalo vie ajatukset menneeseen ja katseet tulevaan. Rintamamiestalot ovat saavuttaneet suuren suosion viime vuosina ja ovat haluttuja taloja omakotitaloasujien keskuudessa. Taloihin liittyy men­ neisyyden havinaa, historiaa ja jopa sukusiteitä. Suomalaisten rakastama talomalli on aina omistajansa näköinen. Narisevia lattioita, vinoja seiniä, lämpiäviä pönttöuuneja ja vino pino villasukkia. Elämä rintama­ miestalossa on rennon rempseää, mutta ei suinkaan täysin huoletonta. Takana on vuosien remontit tai töitä riittää vielä vuosiksi eteenpäin. Tulevasta ei kuitenkaan stressata sillä jokainen rintamamiestalossa asuva tietää, että remontit ovat osa elämää vanhassa talossa – se on elämäntapa. Rakas rintamamiestalo -kirjan sivuilla vieraillaan yh­ dentoista perheen kodissa ja kuullaan heidän talonsa tarina. Yhdistävänä tekijänä kirjan kodeissa on asuk­ kaiden intohimo kodin laittamiseen ja sisustamiseen. Ulkoapäin rintamamiestalot ovat melkein samanlaisia, mutta sisältä erilaisia. Jokainen asukas on luonut kodis­ taan omannäköisen.

talon historiaan. Kirja on kunnianosoitus sodan jäl­ keistä Suomea rakentaneille sekä vanhoja taloja pelas­ taneille, innokkaille sisustajille. Nappaa parhaat ideat omaan kotiin! Maija Tiensuu on espoolainen sisustus-, lifestyle- ja puutarha-aiheisia juttuja kirjoittava freelance-toimit­ taja. Hän työskentelee myös stylistinä sekä kuvausjär­ jestelijänä mainos- ja tuotekuvauksissa. Rakas rintamiestalo on hänen esikoisteoksensa. Maija nauttii ar­ jen pienistä asioista ja pyrkii elämään hetkessä. Iloa ja rakkautta elämään tuovat tätinä oleminen sekä pieni bichon bolognese Cosmo. Annabelle Antas on Helsingissä asuva englantilai­ nen valokuvaaja. Hän on opiskellut valokuvausta Lontoossa, Royal College of Art -yliopistossa ja työs­ kennellyt sen jälkeen lukuisissa kaupallisissa ja henki­ lökohtaisissa projekteissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Muutettuaan Suomeen noin viisi vuotta sitten hän on inspiroitunut skandinaavisesta elämäntyylistä ja kuvannut kestävää elämäntapaa ja sisustamista. ISBN 978-952-291-448-4 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 68.4 Sidottu, sivukoko 200 x 245 mm 160 sivua, nelivärinen

Kirjassa ihaillaan kauniita ja persoonallisia sisustusrat­ kaisuja, inspiroidutaan sisustusideoista ja tutustutaan Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 47


Opettele sisustus, joka paitsi näyttää myös tuntuu hyvältä.

Nyt on oikea aika muuttaa elämäsi suuntaa ja kokeilla, millaisia mahdollisuuksia feng shui avaa sinun elämääsi!

Riikka Pöntynen

Tunne kotisi! Feng shuin voima Tunne kotisi! vie sinut syvälle kodin energioihin ja oman ja perheesi hyvinvoinnin ytimeen. Kirjassa an­ netaan helppoja ja käytännönläheisiä neuvoja kodin viihtyisyyden parantamiseksi. Opit luomaan kodista paikan, joka tukee sinua ja perhettäsi arjen haasteissa. Vanhasta itämaisesta feng shui -opista johdetut maa­ laisjärkevät neuvot sopivat jokaiselle matkalla kohti hyvinvoivaa, energistä ja onnellista elämää. Ne voivat auttaa sopeutumaan elämätilanteiden muutokseen tai löytämään unelmien työpaikan. Feng shui -opin aidosti toimivilla ohjeilla voit myös tukea terveyttäsi, hyvin­ vointiasi, parisuhdettasi tai taloudellista tilannettasi. Kirjan avulla saat paljon uutta oivallettavaa ja pääset kulkemaan askel askeleelta kohti rikkaampaa ja onnel­ lisempaa elämää. Fengshui-konsultti Riikka Pöntynen neuvoo viemään nämä vanhat itämaiset opit käytän­ töön ja tekemään haluamasi muutokset kotonasi ja elä­ mässäsi, helposti ja tehokkaasti. Tunne kotisi! -kirja tuo: � helpotusta elämän ja arjen hallintaan

Sivu 48 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

� apua toivottuihin muutoksiin kodissa ja elämässä � vinkkejä, joiden avulla luot kodistasi elinvoimaisen ja energisoivan � tietoja ja taitoja, joilla voit kartoittaa oman kotisi energian kulkua � ideoita, vinkkejä ja ratkaisuehdotuksia kotisi sisustamiseen � konkreettista apua unelmiesi saavuttamiseksi. Kotisi kuvastaa sinua itseäsi ja on yhtä kehosi kanssa. Muuttamalla asioita kodissasi muutat samalla omaa elämääsi. Feng shui -konsultti Riikka Pöntynen on luova ja in­ nokas yrittäjä, visualisti ja viiden pojan äiti. Hän kou­ luttaa kursseillaan kodin sisustamista feng shuin peri­ aatteiden mukaan. Myös puutarha- ja yritys-feng shui ovat lähellä hänen sydäntään. ISBN 978-952-291-449-1 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 68.4 Sidottu, sivukoko 220 x 220 mm 176 sivua, nelivärinen


Pidä pyöräsi kunnossa ja turvallisena!

Chris Sidwells

Polkupyörän huolto-opas Tämän kattavan oppaan toinen, uudistettu painos tar­ joaa niin aloittelevalle pyöräilynharrastajalle kuin ko­ keneelle kammenpyörittäjällekin kaiken sen olennaisen tiedon, mikä takaa parhaan ajokokemuksen. Käytännönläheinen kirja kertoo, miten pidät pyöräsi huippukunnossa – oli se sitten maastopyörä, maantie­ pyörä tai peruspyörä. Havainnolliset, selkokieliset oh­ jeet esittelevät täydelliset säätö- ja huolto-ohjelmat pyö­ rällesi. Puhdistus-, huolto- ja korjaustoimenpiteet näy­ tetään yksityiskohtaisina vaihe vaiheelta -kuvasarjoina. Kirjan uudistetussa painoksessa mukana ovat myös fiksi-, tandem-, taitto- ja triathlonpyörät. Kirja opastaa myös GPS:n ja muiden uusien vempaimien asentami­ seen ja käyttöön.

Chris Sidwells on tietokirjailija ja toimittaja, joka on hankkinut täydelliset tiedot polkupyörän tekniikasta pyöräliikkeen omistajana ja kilpailemalla maantie-, maasto- ja ratapyöräilykisoissa. Hän on kirjoittanut tekniikkaoppaiden ohessa myös kuuluisien pyöräilijöi­ den elämäkertoja ja kaksi kirjaa Ranskan ympäriajosta. ISBN 978-952-291-438-5 Englanninkielinen alkuteos Bike Repair Manual Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 62.53 Nidottu, sivukoko 140 x 210 mm 176 sivua, nelivärinen

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 49


Kaikille valokuvaajille, niin harrastajalle kuin ammattilaisellekin

Pekka Potka, Markku Saiha

Lightroom Classic valokuvaajille Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää Lightroomista, mutta mitä et ole löytänyt netistä! Tämä mittava teos esittelee työpöytäsovelluksen toiminnot havainnolli­ sesti vaihe vaiheelta – mukana on niin kuvien arkis­ tointi ja säätäminen kuin tulostaminen ja esittämi­ nenkin. Teoksen runsaat kuvaesimerkit näyttävät, miten eri säädöt vaikuttavat ja miten kuvista saadaan Lightroomilla entistäkin parempia. Käsiteltyjä aiheita ovat � asetukset ja käyttöönotto � kuvien arkistointi ja hakusanoitukset � laajojen kuvamäärien järjestely ja kuvien löytäminen � ohjelman käyttö kahdella tietokoneella ja varmistukset � valokuvan perussäädöt

Sivu 50 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018

� videoklippien perussäädöt � GPS-informaation lisääminen ja kuvien esittäminen kartalla � värinhallittu vedostaminen � web-gallerian tekeminen � esityksen luominen kuvia, videota, tekstiä ja musiikkia yhdistämällä � luminanssi- ja värimaskit Kirja sopii hieman soveltaen myös Lightroom 6:n opis­ keluun, ja siinä on esitelty myös uuden web-pohjaisen Lightroom CC:n perusteet. Opas perustuu Pekka Potkan suosittuihin Photoshop Lightroom valokuvaajille -kirjoihin, ja päivitystyön on tehnyt Markku Saiha. ISBN 978-952-291-456-9 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka 61.3 Sidottu, sivukoko 200 x 245 mm 370 sivua, nelivärinen


Perusteelliset valmiudet niin alkuopetukseen kuin edistyneempienkin uimarien kanssa työskentelyyn

Ilkka Keskinen, Johanna Hakamäki, Kristiina Hotti, Kirsti Lauritsalo, Samuli Liinpää, Jukka Läärä, Tommi Pantzar

Uimaopetuksen käsikirja Uimaopetuksen käsikirja on tehty uimaopettajien ja vesiliikuntaa ohjaavien henkilöiden käyttöön. Se on kattava tietopaketti, jossa oppimista ja opettamista kä­ sitellään nykykäsitysten mukaisesti. Uimaopettaja tekee tärkeää työtä uimataidon ja hyvinvoinnin edistämiseksi monella eri tavalla. Se, kuinka uimaopettaja tässä tehtä­ vässään onnistuu, luo myös kuvaa uimaopettajan työstä ja vaikuttaa ammatin arvostukseen. Tämän kirjan avulla uimaopettaja saa perusteelliset valmiudet sekä veden maailman avaamiseen uinnin alkeisopetuksessa että edistyneempien uimareiden uin­ titekniikoiden kehittämiseen.

� Uinnin mekaniikka, tekniikka ja arviointi � Vedestä pelastaminen ja ensiapu � Uimahalli toiminnallisena kokonaisuutena Uimaopetuksen käsikirjan ovat laatineet Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimaopetuksen valiokunnan jäsenet. Kirjan osien kirjoitusprosessis­ ta vastasivat Ilkka Keskinen, Johanna Hakamäki, Kristiina Hotti, Kirsti Lauritsalo, Samuli Liinpää, Jukka Läärä, Tommi Pantzar ja Tero Savolainen. ISBN 978-952-291-459-0 Ilmestyy 5/2018 Kirjastoluokka 79.13 Nidottu, sivukoko 170 x 240 mm 250 sivua, nelivärinen

Kirjassa käydään läpi muun muassa seuraavat kokonaisuudet: � Opetustapahtuma ja oppiminen � Uimakoulutoiminnan organisointi ja toteutus Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 51


KEVÄÄN 2018 UUDET POKKARIT Pauli Antero Mustajärvi

Pate Ikurista

Popedan keulamiehen ja Ikurin ikonin 40-vuotinen ura nyt pehmeissä kan­ sissa. ”Kun kirjoittaa Pate Mustajärvestä, tekstin pitää haista hielle ja jättää rasvainen maku suuhun… Piirtyy kuva miehestä, joka ei yritä vetää mitään roolia, ei edes Pate-roolia.” – Aamulehti ISBN 978-952-291-473-6 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka T78.99 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 218 sivua

Arja Koriseva, Hellevi Pouta

Kuningatar Arja Ammattina artisti

Nuoruudestaan saakka tanssilavoja kiertänyt rakastettu laulaja kertoo, mitä artistin ammatti vaatii ja mitä se antaa. Arja Koriseva sen tietää, jos kuka. ISBN 978-952-291-474-3 Ilmestyy 5/2018 Kirjastoluokka T78.99 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 216 sivua

Pauli Hanhiniemi

Pauli Hanhiniemi Kerran elettyä Pauli Hanhiniemi muistelee kerran elettyjä tuokioita lapsuudestaan, nuoruudestaan ja aikuisuudestaan. ”Sanotaan nyt ihan alkuun, että sitten kun viimein tartuin pöydänkulmalta toiselle seilanneeseen Hanhiniemen kirjaan, totesin sen saman tien tämän syksyn lukemiston ehdottomaan kärkeen kuuluvaksi teokseksi.” – Riffi ISBN 978-952-291-475-0 Ilmestyy 1/2018 Kirjastoluokka T78.99 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 288 sivua

Sivu 52 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018


KEVÄÄN 2018 UUDET POKKARIT Kalle Palander, Timo Kangasluoma

Kalle Suoraa puhetta

Tornion tasamaalta maailmancupin voittajaksi ja maailmanmestariksi pon­ nistanut Kalle Palander avaa urheilijan elämän kaikki puolet. Tästä tarinasta ei puutu väriä eikä räiskettä. ISBN 978-952-291-476-7 Ilmestyy 2/2018 Kirjastoluokka T99.1 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 250 sivua

Tarja Lappalainen

Se oli yhtä tulihelvettiä Talvi- ja jatkosodan kasvot Jotta emme unohtaisi: sotahistoriaa meille kaikille suomalaisille! Veteraanit kertovat ja asiantuntijat kertovat sodan kurimuksesta, taisteluista ja siitä, kuinka ihme tapahtui – Neuvostoliitto ei saanut miehitettyä Suomea. ISBN 978-952-291-477-4 Ilmestyy 3/2018 Kirjastoluokka T92.73 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 350 sivua

Lauri Lehtonen, Timo Liene, Ohto Manninen

Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia Suomen radiotiedustelu sodassa ”Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia on tähän asti julkaistuista kirjoista uskottavin ja täydellisin tutkimus sodanajan radiotiedustelusta. Kirjan tekijät ovat koonneet jättimäisen palapelin, jonka palaset ovat hajallaan sirpaleina ympäri maailmaa.” – Iltalehti ISBN 978-952-291-478-1 Ilmestyy 4/2018 Kirjastoluokka T92.73 Nidottu, sivukoko 110 x 178 mm 388 sivua

Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 | Sivu 53


Sivu 54 | Docendon kirjaluettelo – Kevät 2018 978-952-291-416-3

978-952-291-383-8

978-952-291-348-7

978-952-291-395-1

978-952-291-334-0

978-952-291-391-3

978-952-291-388-3

978-952-291-387-6

978-952-291-371-5

978-952-291-385-2

978-952-2913-944

978-952-291-381-4

978-952-291-393-7

978-952-291-333-3

978-952-291-339-5

978-952-291-346-3

978-952-291-386-9

978-952-291-366-1

978-952-291-407-1

978-952-291-404-0

978-952-291-408-8

978-952-291-390-6

978-952-291-372-2

978-952-291-362-3

978-952-291-405-7

AIKAISEMMIN JULKAISTUJA DOCENDO-KIRJOJA


YHTEYSTIEDOT

Docendo Oy Piippukatu 7 A 7 40100 Jyväskylä asiakaspalvelu 044 7270 250 sähköposti info@docendo.fi etunimi.sukunimi@docendo.fi Y-tunnus 2321889-7 www.docendo.fi Myynti ja markkinointi

Mika Tiilikka toimitusjohtaja puhelin 040 8430 154 mika.tiilikka@docendo.fi Arvostelukappaleet ja kuvapyynnöt

Riikka Käyhkö markkinointisuunnittelija puhelin 040 7280 924 riikka.kayhko@docendo.fi Kansikuvat ja tiedotteet ladattavissa osoitteesta www.docendokustannus.fi Jälleenmyyjien tilaukset

Kirjavälitys Oy puhelin 010 3451 520 faksi 010 3451 454 kvtilaus@kirjavalitys.fi Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


KUSTANTAMISEN OSAAMISTA JO 26 VUOTTA VIKKELÄ TARMOKAS LUOTETTAVA KOKENUT KEKSELIÄS OSAAVA

UTELIAS ITSENÄINEN