__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 2 – 2013. Årgang 2

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

www.alvdalskurlag.no


Krumtappen ved slipemaskinene Jostein Moseng har fartstid ved Alvdal Skurlag helt siden han som 19-åring tok fagbrevet her i 1989. Etter utdanning ved Solør trefagskole, som det het den gang, har han hatt kontroll på alt av kniver, høvler, kuttere og sagblad i stort og smått. – Det er klart det har skjedd mye på disse åra, og selv om presisjon er en nødvendighet, er det i dag maskinelt utstyr som har tatt over mye av det vi før gjorde manuelt med skjønn, øyemål og skyvelær, sier Moseng beskjedent.

Fikk maling til egenbygd hytte

Topp moderne

Den nye slipemaskinen jobber med en presisjon på utrolige 1/1000 mm, og har kostet drøye trekvart million kroner i innkjøp. – Mer nøyaktig kan det ikke få blitt, sier Jostein som har en lys og trivelig arbeidsplass i andre etasjen mellom høvleriet og kappverket. Slipemaskinen han står ved er det siste nye i forhold til å sørge for maksimal presisjon på fresere og kuttere i produksjonsanleggene. – Her kan jeg bestille grov- og finslipen til minste detalj, og det gir seg selvsagt utslag på sluttproduktet, sier slipeeksperten på Alvdal Skurlag.

KAN STILLE INN ALT: Det meste er mulig å fininnstille på den nye slipemaskina på sliperommet til Jostein Moseng.

Profilekspert

Stolt viser han oss rundt mellom de ulike slipemaskinene som fyller lokalet, og i tillegg til å slipe det normale utstyret på sager og høvler, har også Jostein Moseng mange slags spesialprofiler på samvittigheten. I dreiebenken sin kan han produsere opp kuttere og høvler til nøyaktig den profilen som kunden ønsker. – Det har da blitt noen etter hvert, sier han, og viser fram alle sammen. Til senere bruk er det spart på samtlige utgaver, så de som ønsker seg et spesielt listverk eller en panel utenom det normale, kan komme å ta en kikk. – Det burde gå an å bli inspirert her, smiler Moseng lurt, og forteller om oppdrag der det har gått med mange timer på å finne fram til riktig profil for blant annet lister i gamle bygårder, som et eksempel.

2

SkurlagsNytt

NYESTE NYE: Denne slipemaskinen finsliper ned til en nøyaktighet på 1/1000 mm, og gir et resultat som tydelig er synlig på sluttproduktet etter høvling også.

Fjerde klasse ved Steigen barneskole i Alvdal sendte 16. september i år brev til Alvdal Skurlag hvor de lurte på hvor mye de måtte betale for litt maling til trehyttene sine. Dagen etter var et 10-liters spann på plass, som en gave til de iherdige elevene. Til våren har de planer om en oppsetning med Astrid Lindgrens klassiker om Ronja Røverdatter, hvor hyttene blir kulisser. – Kult at vi fikk svar så fort, og gratis maling er vi kjempeglade for, strålte fjerdeklassingene da vi tok turen innom når malinga var i gang for fullt. HÅNDSKREVET: Med signaturen fra hver enkelt elev i 4.klasse ved Steigen skole, fikk Alvdal Skurlag denne henvendelsen om maling til trehyttene i Kvennbekkdalen. Dagen etter var 10 liter maling på plass, og et pr dager senere gikk malerkostene for fullt.

MANGE PROFILER: – Det har da blitt noen etter hvert, sier Jostein Moseng, og viser fram de ulike profilene som han har tilpasset etter beste evne for kundene oppover årene.

SkurlagsNytt

3


Prikkfritt fingerskjøtanlegg HØVLET SKJØT: For flere av dimensjonene som fingerskjøtes har anlegget en egen høvellinje i etterkant, hvor fingerskjøtt virke etter en tur på 6-7 minutter over samlebåndet går inn i høvelen. I etterkant må man nesten lete for å finne skjøten.

RIKTIG FORHOLD: Herder og lim mikses med trykk like i forkant av at det strykes på skjøten, og forholdet skal være 1:4, noe som kan kontrolleres i bakkant av utstyret. PERFEKT SKJØT: Rolf Lindgren er bas ved fingerskjøteanlegget på Alvdal Skurlag, og her gransker han og mekaniker Ronnie Westlund en perfekt skjøt. – Det er avgjørende at innstillingene er så nøyaktige at limet påføres både i riktig mengde, men ikke minst at det kommer presist inn i skjøten, ikke for tidlig og ikke for sent, sier Lindgren.

Rolf Lindgren er bas på skurlagets fingerskjøtanlegg, som blir en stadig mer sentral avdeling i forhold til markedet. Nøyaktighet her betyr mye i forhold til kundetilfredsheten på det stadig økende sortimentet som spesialbestilles i faste lengder. Fingerskjøtanlegget 2007/2008.

ble

Svensk bas

fornyet

sist

i

Rolf Lindgren er opprinnelig svensk, og kom til Alvdal Skurlag i 2007. Han har vært hovedansvarlig ved fingerskjøtinga nær sagt hele tiden siden den gang. Han forklarer med stor iver hvordan prosessen foregår. – Det nedtørkede virket varmes opp i begge ender på sin vei over transportbåndene. En kjernetemperatur på rundt 65 grader er målet, og når planken så går inn i skjøtemaskinen er det viktig å ha gjort innstillingene slik at limet påføres i riktig mengde, og ikke for tidlig eller for sent når det strykes over «fingerspissene».

4

SkurlagsNytt

Optimalt styrt anlegg

– Her handler det nesten om 1/100 dels sekund for at vi skal være sikret det optimale resultatet, fortsetter Lindgren. Stort mer optimalt går det da heller ikke an å gjøre det, poengterer kollegaene Morten Trønnes og mekaniker Ronnie Westlund, som kan fortelle at ved siste kontroll av Treteknisk Institutt, ble det bare påvist en feil. «Feilen» var nemlig at det var første gang på sin reise til trelastbruk rundt om i landet, at kontrolløren ikke hadde funnet noe å sette fingeren på. – Null prikker betyr et usedvanlig godt styrt anlegg, skal han ha sagt.

Direkte til høvel Om

det

er

mindre

dimensjoner

fingerskjøtes og som deretter skal til høvling, kan Lindgren & co også ta seg av denne prosessen. – Ja, det stemmer. Det beror på kapasiteten på høvleriet i nabobygget, men slik som i dag kjører vi videre på høvelen vi har her inne. Balkongbord i dimensjonen 28 x 120 mm som skal videre til royalbehandlingen, er det som produseres da vi er innom, og lengdene er på 5,4 meter. – Stadig mer av varene til enten grønnimpregnering eller royalbehandlingen går nå via fingerskjøtanlegget, da markedet mer og mer ønsker seg ferdigkappet virke, fastslår Lindgren, som opplever å lede en stadig mer brukt avdeling på Alvdal Skurlag.

RENGJØRING VIKTIG: Etter hver kjøring må fingerskjøteutstyret rengjøres raskt, slik at ikke limet rekker å sette seg. Morten Trønnes tar ansvar for klargjøring til neste skift.

Verdens største og fineste stol I samarbeid med Norsk Limtre som leverandør har Alvdal Skurlag vært leverandør av virke til det som nå framstår som verdens største og etter manges mening flotteste hagestol. På Oftenåsen ovenfor Steinkjer kan en hel familie og flere til lene seg bakover, i samme stol, og nyte utsikten. Sjelden, om noen gang, har en flatpakket stol fra fabrikk fått like mye oppmerksomhet – som da ildsjeler i turmiljøet ved Steinkjer i sommer kunne startet monteringen av verdens største hagestol. Bare fire timer senere kunne de første krabbe opp i Steinkjers nye turistattraksjon, som er en kopi av en amerikansk strandstol designet av Thomas Lee i 1903. Idéen om å plassere en slik stol ble også unnfanget i USA. Den gigantiske hagestolen er satt opp som en hyllest til de to som satte i gang arbeidet med å tilrettelegge Oftenåsen som rekreasjonsområde, Svein Olav Bruun og Jostein Sand, leser vi fra Steinkjer-Avisas oppslag om stolen. Alvdal Skurlag har altså levert virke til Norsk Limtre som igjen har vært leverandør til de turglade ildsjelene i Steinkjer og omegn.

OFTENÅSEN: Fra verdens største hagestol på Steinkjers tak, Oftenåsen, er det mye utsikt å nyte i alle himmelretninger. Foto: Norsk Limtre.

som

SkurlagsNytt

5


Kundene om Alvdal Skurlag Alvdal Skurlag har mange trofaste kunder rundt om i landet. En av dem, Larvik Impregneringskompani a.s. er både kunde og konkurrent. Lars Henriksen er svært tilfreds etter kun to års kunderelasjon, og uttrykker at samarbeidet fungerer svært godt.

– Samarbeidet fungerer svært godt Vi omsetter i år rundt 1000 m3 royalvirke fra Alvdal Skurlag ut i trelastmarkedet, og kundene er både fra Øst-, Sør-, og Vestlandet, forteller Lars Henriksen fra Larvik Impregneringskompani a.s.

Ny produktansvarlig – Per Arve Bjørsagård I mai 2013 opprettet Alvdal Skurlag en ny stilling som produktansvarlig, og ansatte Per Arve Bjørsagård. – Administrasjon innen de ulike områdene i produksjonen slik at salg og produksjon kan arbeide mer målrettet ut mot sine områder, er vel essensen hva gjelder stillingsinstruksen min, sier han. Med bred bakgrunn innen trelastfaget skal skurlagets sist ansatte bidra til å optimalisere produktsortimentet, lede produktutviklingsprosjekter, følge opp kundenes behov, og mye, mye mer. 43-åringen fra Kvikne som nå har gjort alvdøl av seg, har en CV innen trelastfaget som få kan vise til, og siden oppstarten 23. mai i år har han allerede fått en god totaloversikt over skurlagets daglige aktivitet.

Møbelsnekker og -design

Etter først å ha utdannet seg til møbelsnekker og tatt svennebrevet her, fortsatte han på Treteknisk fagskole før turen gikk til USA. Etter årene ved Rochester Institute of Technology utenfor New York kunne han titulere seg som møbeldesigner, og det var også i denne bransjen han fikk sine første jobber. Krogenæs Møbler i Gudbrandsdal og deretter Talgø Møbelfabrikk i Todalen på Nordmøre, var lærerike stoppesteder, før Bjørsagård rundt 2000-årsskiftet kom til Jarl Kontorinnredning i Oslo. Kjøkkenspesialist er den nyansatte produktansvarlige ved skurlaget også, etter et par års fartstid hos Arens Kjøkkeninnredning som har fabrikken sin i Estland.

Kunde og konkurrent

Med 25 ulike sortiment i lager er de en stor partner og videredistributør av Alvdal Royal i sitt marked, samtidig som de på sin egenproduserte grønnimpregnering er en tilsvarende stor konkurrent. Kun to år etter at samarbeidet på royalvirke kom i gang, ser vi at dette gir begge parter fordeler, sier Henriksen. – Ja, vi syns dette fungerer veldig bra. Alvdal Skurlags stab er reale folk å ha med å gjøre, og vi har på kort tid opparbeidet et svært godt samarbeid, sier han. Markedssjef Ola Eggset ved skurlaget er glad for å høre dette, og påpeker at fornøydheten er gjensidig.

–Trives godt allerede

Når Bjørsagård omsider vendte hjem til Nord-

Om Impregneringen

Larvik Impregneringskompani a.s., eller «Impregneringen» som vi sier til daglig har foruten vanlig grønnimpregnert trelast, også utviklet egne spesialprodukter. – Larvik Taket er et eksempel på dette, og det vakre og varige tretaket har slått meget godt an i markedet, forteller Lars Henriksen.

I likhet med Alvdal Skurlag har Larvik Impregneringskompani a.s. gjennomført en omfattende modernisering de siste årene. – Ja, nye impregneringsanlegg, tørker,

6

SkurlagsNytt

Østerdalen var det daglig leder-stillingen på Kviknehytta AS som var første stopp. Lang reiseavstand fra bopel og familie i Alvdal ble imidlertid krevende, og mens jeg før satt nær en time i bil hver vei, kan jeg nå sykle på fem minutter til og fra, sier en fornøyd produktansvarlig. – Det er fortsatt mye å sette seg inn hver eneste dag, men både kollegiet og spennet

i det Alvdal Skurlag driver med og står for, gjør at jeg trives svært godt allerede. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og da får vi tro jeg kan bidra mer og mer slik at skurlagets posisjon i markedet kan styrkes ytterligere, avrunder Per Arve Bjørsagård.

Nyansatt trelastselger John Olav Thoresen er tidligere dreven skogbruksarbeider med erfaring fra avvirkning og treflisproduksjon. Fra desember i fjor har han vært en av staben, som daglig gjør sitt for å betjene detaljkundene i trelastavdelingen ved Alvdal Skurlag.

Bedriften tok over trelastvirksomheten til Norsk Impregneringskompani i 1993, etter at de hadde vært blant pionérene innen faget med historie tilbake til 1917. – Vi snakker derfor om nesten hundre års uavbrutt virksomhet på samme tomt - en historie som både forplikter og inspirerer til videre vekst og utvikling, sier Lars Henriksen, som altså feirer 20-årsjubileum med dagens bedriftsnavn.

Mange likhetstrekk

HAR OVERSIKT: Nyansatt produktansvarlig ved Alvdal Skurlag, Per Arve Bjørsagård, trives med både arbeidsoppgaver og arbeidskollegaer, og har klare mål om å bidra til at skurlagets posisjon i markedet kan styrkes ytterligere.

strøanlegg, pakkeanlegg og system for beising av last, rustet til å møte fremtidens som Henriksen er tydelig på

helautomatisk gjør oss godt krav, samtidig at de ønsker å

fortsette videre på det gode samarbeidet med Alvdal Skurlag.

TRIVES SOM TRELASTSELGER: Etter snart et år i trelastavdelingen er John Olav Thoresen (23) blitt varm i trøya, og trives med både fag og kundeoppfølging.

– Det er klart det har vært mye å sette seg inn i, men jeg trives så absolutt. Arbeidserfaringen hittil har i hovedsak vært gårdsarbeider med oppdrag i skogen innen både avvirkning, framkjøring og flishugging, sier Thoresen som startet i stillingen ved skurlaget 1. desember i fjor. Fortsatt stiller han opp for gårdbrukere i området på kveld og helg, og den arbeidsomme 23-åringen vurderer også å starte opp igjen husdyrproduksjon på hjemgården i Alvdal der han har odel. – Ja, det er i alle fall planen nå, men jobben ved skurlaget vil jeg nok ta med meg videre uansett, og han framholder at dagene blir både varierte og innholdsrike. - Både hva gjelder faglige utfordringer og det at du får arbeide med mange ulike kunder, er lærerikt og givende, avrunder Thoresen.

SkurlagsNytt

7


folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

med situasjonen, og jobber med å forbedre våre arbeidsrutiner, slik at vi kommer opp på leveransepresisjonen igjen. Nytt av året er at vi for malmfuruprodukter nå har mange av standarddimensjonene lagerført.

Lederens hjørne Vi er nå på slutten av 2013. Et år der totalmarkedet for byggevarehandelen fikk en nedgang mot året før. Resultatet er at vi alle har fått det hardere, både vi på leverandørsiden, og dere mot sluttkundene. Prognosene for 2014 er også usikre, og fremtidstroen til norsk økonomi er svekket. Leveringspresisjonen vår har i år falt ned mot 90 %, som er mye ned mot fjoråret. Vi har en stor økning i antall ordrer. Kombinert med at enkeltbestillingene stadig blir mindre, og at vi jobber med korte leveransetider, har dette gitt for mange avvik. De fleste avvikene er på 1 dag/neste rutebil. Vi er ikke fornøyd

Royalterrasser er lagerført hos mange av våre kunder. Vi er den leverandøren som har den største bredden i sortimentet på royalterrassebord. Foruten glatthøvlet 28x120 lagerfører vi tre ulike rilleterrasser i 28x120 (perlerill, v-rill og duo). I tillegg har vi laget en limtreterrasse i 28x220 med tanke på kunder som ønsker det spesielle. Alle våre terrassebord med unntak av Duo, har lik profil på begge sider slik at sluttkunden kan legge den peneste siden opp. Vi kjører også fotlengder på våre royalterrassebord for å gjøre oppmåling og lagerhold enklest mulig for dere. Alvdal Skurlag bør være førstevalget for dere som satser på terrasser.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

Lykke til med avslutningen av 2013! Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt oktober 2013  

Skurlagsnytt oktober 2013  

Profile for dmtalvdal