__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 2 – 2012. Årgang 1

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

www.alvdalskurlag.no


Enorm ordreinnga ble en utfordring – Vi har hatt meget stor økning i antall ordrer inneværende år. Mye av dette kom under sommersesongen, og gikk dessverre noe ut over leveringspresisjonen vår. Nå tas det grep og vi jobber for at ordrene skal ekspederes etter planen i 2013, sier markedssjef Ola Eggset. Alvdal Skurlag går mot et av tidenes beste år økonomisk, men 2012 har ikke vært problemfritt av den grunn. – Utskifting av folk er krevende inn mot og gjennom en sommersesong, og sammen med en stor økning i ordreinngangen, har det nok enkelte ganger haltet litt på presisjon i leveransene våre.

TØFF SOMMER

– Dette beklager vi. Den mest uheldige uka var vi nede i 85 % leveringspresisjon. Det skal vi unngå i 2013, lover Eggset. – Ut fra forutsetningene har våre ansatte gjort en kjempejobb, men det ble litt for tøft i august og september. Selv om de fleste kundene viste forståelse, var det lite trivelig å måtte ringe rundt for å varsle forsinkelser. Det er ikke slik vi ønsker å framstå, og vi

2

SkurlagsNytt

gjør vårt for at dette ikke skal skje igjen, sier markedssjefen.

BEMANNING OG ORGANISERING

Visjonen og strategien til Alvdal Skurlag er å være ledende på eksteriørtre, og derfor investeres det for å være i forkant foran neste sommersesong. – Både på bemanning og organisering tar vi grep som skal gjøre oss i stand til å vokse videre, og det skal vi klare. Vårt salgsapparat ute var noe satt ut av spill i sommer grunnet sykemelding etter kneoperasjon for salgssjef Karl Johan Skarpnes, for de fleste navngitt som Kalle. – Nå er Kalle tilbake, samtidig som ny salgsog markedsmedarbeider er på plass, Bjørn Tore Streitlien. Disse to skal gi oss effekt fram mot neste sommer, og det å ha to så

solide selgere som er villige til å betjene kundene ute på plassen, er viktig for oss. I kombinasjon med en styrket stab inne på bruket, tror vi på at målsetningen om 98 % leveringspresisjon skal gjenerobres.

STORE SOM SMÅ

Mens noen av konkurrentene konsentrerer seg om de større kundene, har Alvdal Skurlag tradisjon for å ekspedere så vel store som små kunder. – Ja, og det skal vi fortsette med, for her ligger noe av styrken vår, og med gode transportører gjør vi vårt aller beste for å fylle lassene, selv om det enkelte ganger sikkert hadde vært like rasjonelt og droppet noen av de mindre ordrene. – Det skal vi imidlertid ikke gjøre, og derfor hender det at enkelte trailere triller ut med


ang nær 20 ulike mottakere på bil og henger, forteller Ola Eggset.

VIL VOKSE VIDERE

– Har vært en artig reise Skogeier Helge Urstrømmen med eiendom og bopel på grensen mellom Rendalen og Alvdal, er daglig leder hos Glommen Skog SA, Alvdal Skurlags største eier. De siste 6-7 årene har han vært styreleder og spilt en sentral rolle i omstillingsprosessene som er kjørt. – Det har vært en artig reise hittil, sier 55-åringen.

Markedssjefen mener likevel ikke at ordreinngangen ikke bør bli større. Tvert i mot har han tanker om videre satsing, og markedsandel. – Det handler om å ligge i forkant. I 2011 solgte vi saglinja og fikk fra enkelte hold negativ tilbakemelding på dette. Flere av disse har imidlertid nå fått forståelse for at dette var et riktig valg slik utviklingen har gått. – Foran 2013 har vi planer om nye steg i prosessen, og det kan vi sikkert komme tilbake til i neste utgave av Skurlagsnytt, avrunder en optimistisk markedssjef Ola Eggset.

Fra å være en litt stivbeint organisasjon hvor det ble produsert etter samlebåndsprinsipp, har vi takket være dyktige ansatte i alle ledd, klart å tilpasse oss det jeg tror vil være framtiden i bransjen, innleder Urstrømmen.

PROSJEKTORIENTERT

Fortsatt er det ting å forbedre, men det viktigste syns han er at staben ved skurlaget jobber på lag, som et team, og da blir alt mye lettere. – Vi har langt på vei lyktes med å bli en prosjektorientert organisasjon, som kan tilfredsstille både små og store kunder, og når kundene samtidig opptrer lojalt og handler stabilt fra oss, tyder det på at ting fungerer, sier styrelederen.

MÅ UTNYTTE POTENSIALET

Mange sitter på den kompetansen og det utstyret som skurlaget har. – Det å få hentet potensialet ut i markedet, er det vi skal være i forkant på, fortsetter han. Hele tiden handler det om å være i forkant, tenke nytt, og samtidig ha en god dialog med kunden. Tilbakemeldingene sier mye om at vi er kommet godt på vei her.

OMDØMME VIKTIG

– I en presset bransje føler jeg at vi både ute og lokalt har styrket vårt omdømme, og det er viktig. Det synes som om skurlaget har en bra appell mot neste generasjons ansatte, og arbeidsmiljøet ved bedriften oppleves som godt. – Som sagt har det hittil vært en artig reise, og jeg tror mye grunnlag er lagt for at vi skal klare å fortsette reisen like bra, avrunder en fornøyd styreleder Helge Urstrømmen.

SkurlagsNytt

3


Nytt beiseanlegg fo Nær fem millioner kroner er investert i det nye beiseanlegget ved Alvdal Skurlag. – Markedet for ferdigbehandlet vare er sterkt voksende, og vi skal være med i den utviklingen, lover markedssjef Ola Eggset. Produksjonsprosessen er sterkt modernisert i forhold til det gamle anlegget. – Fortsatt har vi noe å gå på før alt er ferdig innkjørt, men da vil anlegget kunne male/beise rundt 3 000 løpemeter kledning i timen, sier Eggset. TO MÅNEDER GAMMELT

Det er drøyt to måneder siden bas på anlegget, Oluf Kløvstad, kunne kjøre de første kledningsbordene gjennom maskinene og fram til stabling og pakking. Han er stolt over å kunne få delta i utviklingen på området, og sammen med Ketil Sølna, er det disse to som er ansvarlige for produksjonen. – Det er en klar forbedring å jobbe ved dette anlegget kontra det gamle. Alle nye anlegg har selvsagt en innkjøringsfase, men fra nå av vil vi kunne serve kunden på en langt mer rasjonell måte. Samtidig er jo arbeidshverdagen for oss som jobber her også blitt langt enklere, sier Oluf fornøyd.

UANTE FARGEMULIGHETER

Fargekombinasjonene som nå kan tilbys er mildt sagt uante, ifølge Kløvstad. – Vi mikser strengt tatt det kunden etterspør, men det er klart at noen standardfarger går igjen, sier han. Før bordkledningen ligger ferdig malt og pakket for utkjøring er det imidlertid en omstendelig prosess som skal utføres, forklarer Kløvstad som har seks års fartstid ved Alvdal Skurlag.

TØRT, VARMT VIRKE ER VIKTIG

Når kledningspakkene kjøres inn i beiseanlegget er de nedtørket og klare for behandling. Det første som skjer er at bordene børstes rene for flis og eventuell annet smuss. Deretter går de gjennom et kammer med oppvarming. – Det beste er om vi får kledningen rett fra fortørking på tørka, men på vinters tid med kaldt vær ute benytter vi oss av denne oppvarmingen, slik at innfargingen i trevirket

4

SkurlagsNytt

Oluf Kløvstad og Ketil Sølna er de to som til daglig skjøtter det nye beiseanlegget ved Alvdal Skurlag, og er begge fornøyde med måten anlegget har fungert på i innkjøringsfasen.

blir optimal, forklarer Kløvstad.

TØRKING FØR PAKKING

Etter at bordene så males/beises, starter den tidsmessig lengste prosessen i anlegget. Nedtørkingen må skje riktig, og være tilstrekkelig lang nok for at kledningen kan gå rett til pakkemaskinen etterpå. – Om ikke vil bordene henge sammen ved utpakking hos kjøper, og det ønsker vi jo selvsagt ikke. – Selve tørkeprosessen tar rundt fem minutter fra start til slutt, og kledningen

tas da inn i et tørkekammer hvor den går gjennom ulike celler med temperaturer fra 30-45 °C. – Denne prosessen styrer vi stort sett manuelt nå i innkjøringsfasen, slik at vi garantert får et godt sluttprodukt, men på sikt vil jo dette kunne gå automatisk i langt større grad, avrunder Oluf Kløvstad.

BEDRE SLUTTPRODUKT

I og med at kledningen da får fargebehandling


or nær 5 millioner

BØRSTES OG SUGES OPP: Det er lite håndarbeid med kledningen. Etter en forbørsting for å fjerne flis/ smuss, sørger Ketil Sølna her for at hvert flø i bordpakken suges opp og løftes inn på matebordet, før varmekammer, innfarging og tørking er fortsettelsen.

ANLEGGSBAS: Oluf Kløvstad er beiseanleggets bas. – Fargeblandingen er blitt slik at vi kan komponere akkurat det kunden vil ha, sier han.

på tre sider og i skjøter, før den monteres, sikrer vi et sluttprodukt som varer lenger, mener Alvdal Skurlags Oluf Kløvstad, og har forventninger om at nyinvesteringen skal kaste godt av seg de neste årene.

TØRKINGEN ER OVER: Oluf Kløvstad sjekker ferdigtørket kledning, før det går til pakking og ut til kunde.

SkurlagsNytt

5


Kundene om Alvdal Skurlag Alvdal Skurlag har mange trofaste kunder spredt rundt over hele landet. To av dem er Vestlandske Limtre Industri AS i Fusa kommune øst for Bergen, samt Bygger’n Lervik på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Vestlandske Limtre Industri AS, Fusa -Upåklagelig samarbeid om spesialvirke Vestlandske Limtre Industri AS har historie tilbake til 1975, har sin base i Holmefjord i Fusa kommune, rundt èn times kjøring øst for Bergen. –Vi henter et årlig volum på rundt 1 400 m3 fra Alvdal Skurlag, noe som tilsvarer mellom 25 og 30 trailerlass sørvestover hit hvert år. Samarbeidet har vært upåklagelig i mange år nå, innleder daglig leder Gunnar Utskot.

-Trygg og god leverandør Bygger’n Lervik på Kyrksæterøra er en mangeårig kunde av Alvdal Skurlag, og daglig leder Einar Lervik skryter til gjengjeld også mer enn gjerne av samarbeidet med alvdølene. – Alvdal Skurlag har vært en trygg og god partner i alle de årene vi har vært kunde hos dem, og er vår hovedleverandør av grønt- og bruntimpregnerte materialer, sier Lervik. -Vi opplever Alvdal Skurlag som en svært sikker og stabil leverandør som overholder det de lover i forhold til leveringstidspunkter på de varene vi bestiller. Det igjen gjør sitt til at vi kan holde det vi lover ovenfor våre kunder igjen og på den måten får vi tillit i andre enden også, sier han.

Produksjon og levering av limtrekonstruksjoner og takstoler er Vestlandske Limtre Industri AS sitt fokus. – Dette stiller høye krav til kvalitet på det virke vi skal benytte oss av i produksjonen, og Alvdal Skurlag leverer det vi trenger, når vi trenger det. Vi har fortløpende en god dialog om de behov og dimensjoner vi trenger, og kvaliteten på det vi får, samt leveringsdyktigheten er god, sier Utskot.

Kyrksæterøra er tettstedet og administrasjonssenteret i Hemne kommune, og for skiinteresserte kanskje mest kjent som hjemsted til vår tidligere landslagsutøver Ove Aunli. Rundt 11 mil vest for Trondheim, finner vi Bygger’n Lervik, og avslutningsvis skryter daglig leder Einar Lervik av den gode kontakten med salgssjef Karl Johan Skarpnes.

Han framhever avslutningsvis også de flinke og ekspeditte transportørene fra Alvdal Skurlag, som til enhver tid er på plass når de lover det.

– Det betyr mye med pålitelige og gode selgere, og «Kalle» er det bestandig like trivelig å hilse på, både i telefonen og når han kommer på besøk.

Fjes for framtiden KETIL SØLNA (24)

Ketil startet i februar og er i dag fast makker med Oluf Kløvstad på det nye beiseanlegget. – Jeg har utdanning som landbruksmekaniker, men trives hittil godt, sier unggutten oppvokst i Alvdal.

6

Bygger’n Lervik, Kyrksæterøra

SkurlagsNytt

Siden forrige utgave av Skurlags Nytt, er fire nye fjes på plass på bruket. Alle fire svarte at de så langt stortrives i sine nye jobber, og rekrutteringer i staben må til for videre utvikling. TORey CANE COTHREN (26)

Torey er fra Kvikne og anser seg sjøl som en slags «potet» ved skurlaget. Han begynte i mai i år, og er akkurat nå å finne på impregneringsanlegget. – Arbeidserfaringen før jeg kom til Alvdal er innen rivningsbransjen, men jobben ved skurlaget er jeg veldig godt fornøyd med, sier han.

STIAN DAHLEN (27)

En annen unggutt som siden mai har vært i jobb ved skurlaget er Stian Dahlen fra Folldal. – Min bakgrunner er steinhuggeryrket, men på skurlaget trives jeg hittil svært godt, sier den unge folldølen.


ukentlig, nærmest landet over, byr Kalle på seg sjøl, og erfarer at spesielt proffkundene setter pris på direkte kontakt.

KUNDEKONTAKT VIKTIG

– Ja, kundekontakt er avgjørende for mange av de salgene vi lykkes med, mener Kalle, og får nikkende medhold fra sin nye partner Bjørn Tore Streitlien. Sistnevnte har rundet 50 år i 2012, og har i likhet med Kalle lang salgserfaring, før han startet opp som trelastselger 1.september. – Mange forbinder meg nok med jobben som skismører og selger i SWIX, og både her og i de andre jobbene har jeg erfart viktigheten av å møte folket for å lykkes, sier Streitlien. – Produktene er jo ulike, men prinsippene like, sier han.

SLAGSTERKT SALGSTEAM: Salgssjef Karl Johan «Kalle» Skarpnes (høre) og nyansatt medarbeider Bjørn Tore Streitlien, har lik filosofi på viktigheten av å dra ut for å møte kundene.

Salgsgutta vil ta marked

Salgssjef Karl Johan Skarpnes og nyansatt medarbeider Bjørn Tore Streitlien trives begge ute hos kundene, og har et mål for øyet: - Alvdal Skurlag skal fortsette utviklingen, og vi skal gjøre vårt for at nye markedsandeler erobres landet over. – Etter hvert føler jeg nesten at jeg kjenner hver krik og krok i landet, fra Tromsø og sørover til Lindesnes. I alle fall nesten, smiler Skarpnes, som vi alle kjenner best som Kalle. Den joviale trønderen på 61 år har hatt mye av sitt liv i Alvdal.

SERVICEINNSTILLT

– Ja, etter rundt 25 år som driver av Esso Alvdal og på slutten prosjektansatt i Esso,

gikk jeg inn som daglig leder ved Aukrustsenteret i drøyt 1,5 år var det vel. Men, nå er det omtrent akkurat 8 år siden jeg begynte ved Alvdal Skurlag, og det har jeg ikke angret på. – Alle jobbene før jeg begynte her ved skurlaget, har handlet om salg på en eller annen måte, og det å yte service over gjennomsnittet er det som gjelder i mitt hode, fastholder han. Ved å besøke skurlagets kunder

UTFYLLER HVERANDRE

Skarpnes og Streitlien vil etter hvert jobbe seg mot ulike geografier, men ser allerede etter en måned sammen at de vil utfylle hverandre godt. – Ja, jeg syns vi har fått effekt av samarbeidet allerede, sier Kalle, og framholder at de later til å ha likt syn på hva som gjelder for å skape dialog og oppnå salg. – Mulighetene er store, og trevirke er jo både av miljøhensyn og opp mot byggeskikk, mer og mer i fokus. I samarbeid med både våre eksisterende og nye kunder, samt ved å drive oppsøkende kontakt mot innovative miljøer som jobber med tre, vil vi og skurlaget klare å henge med i timen. Til syvende og sist er det dette det handler om, sier de.

NYE INNSALG

– Her er produkteksempler der vi har lyktes med innsalg mot store byggeprosjekter. Myrkdalen Hotell ved Voss har vi fått kontrakt på ut fra at Norsk Limtre ba oss om å teste royalimpregnering av brede, sammenlimte bord. – På samme måte har vi for uttesting en bred balkongdimensjon, limt før impregnering og med riller som gjør den godt egnet for utebalkonger i vinterhalvåret. Slike ting er spennende og noe vi vil satse på å få være med på mer av, avrunder salgsduoen Kalle og Bjørn Tore.

MATS JOHAN STRØMMEN (41)

Den eldste av de nyansatte er trønderen Mats Johan Strømmen. Hittil har han jobbet litt overalt ved skurlaget. – Med bakgrunn fra både ulike håndverksyrker samt som yrkessjåfør og mekaniker, håper jeg å få brukt meg selv til det beste for skurlaget, sier trønderen. FORNØYD KVARTETT: Alvdals Skurlags siste tilskudd med nyansatte samlet i flishaugen. Bak f.v. Ketil Sølna og Torey Cane Cothren. Foran f.v. Stian Dahlen og Mats Johan Strømmen.

SkurlagsNytt

7


folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

Beiseanlegget er blitt nytt siden sist, og sammen med nytt kappeanlegg som vi håper å få på plass, er dette også grep som vil korte ned produksjonstiden og gjøre oss mer leveringsdyktige.

Lederens hjørne Årets sesong er definitivt den mest hektiske på mine ti år ved Alvdal Skurlag. En økning fra fjoråret på 20 % i ordrer ut fra oss, på like mange trailere, betyr mindre salg pr ordre og flere stoppesteder for transporten før bilen er tom. Både i produksjon og salg er bemanning økt, for at vi skal kunne tilpasse oss arbeidsmengden. Likevel har vi ikke klart å fylle målsetningen om 98 % leveringspresisjon, og spesielt i andre halvdel av sesongen sviktet det for mye. Det gjør vi nå grep for å sikre oss mot for ettertiden.

For å møte de krav jeg tror dere som kunder vil stille til oss i 2013, vil vi ta nødvendige grep for å tilpasse det faktum at vi blir større. Distribusjonsrutene våre fungerer stadig bedre og vi når nå hele landet hver eneste uke gjennom året. Rutedagene øker fleksibiliteten opp mot dere i forhold til bestillingsfrister. Hos oss må vi imidlertid ha en margin på tre arbeidsdager i forhold til håndteringstid på plukkordrene. Standard lagerførte varer i helpakker går som før, i likhet med at det for alle produksjonsordrer settes egne leveringsdatoer.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

Ha ei fin førjulstid! Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt oktober 2012  

Skurlagsnytt oktober 2012  

Profile for dmtalvdal